Easy-Zapisnik o spremembi cen.pdf

Transcription

Easy-Zapisnik o spremembi cen.pdf
Zapisnik o spremembi cen
Kaj je zapisnik o spremembi cen?
Zapisnik o spremembi cen je dokument, s katerim uporabnik v enem koraku spremeni vse prodajne
cene artiklov, ki so navedeni v dokumentu.
Kako naredim zapisnik?
Izdelava zapisnika je v izhodišču enaka, kakor izdelava drugih dokumentov. Sam zapisnik ima le nekaj
izjem:
Ni možno določiti partnerja.
Dokument nima datuma opravljene storitve ali datuma dostave.
Dokument ima datum uveljavitve cen. Na ta datum se bo ob vžigu Easy-ja prožilo
spreminjanje cen.
Vnos podatkov
Najprej v glavi dokumenta določimo datum, ko želimo, da nove cene stopijo v veljavo.
Nato v dokument vnesemo artikle, katerim želimo spremeniti prodajno ceno, pri tem vnašamo artikle
z bodočimi prodajnimi cenami.
Sprememba cen se izvede na enega od možnih načinov:
Takojšnja sprememba cen
V kolikor je v dokumentu vnesen datum spremembe cen točno današnji dan, bo Easy ob shranjevanju
povprašal, če želimo takoj uveljaviti spremembe.
Če odgovorimo z »Da«, se bodo cene takoj posodobile
Sprememba na datum
Če je vpisani datum v prihodnosti, bo ob shranjevanju Easy samo prikazal ob shranjevanju obvestilo
Ob zagonu Easy sam preveri, če je kak zapisnik za obdelavo. V kolikor je, takoj ob zagonu ponudi, da
uveljavi nove prodajne cene. Pri tem naniza zapisnike, ki bodo obdelani (slika spodaj).
Vsak zapisnik se obdela samo enkrat. Po uspešni obdelavi se zapisniku spremeni status iz »OK« v
»Zaključen«.