REKLAMACIJSKI ZAPISNIK

Comments

Transcription

REKLAMACIJSKI ZAPISNIK
REKLAMACIJSKI ZAPISNIK
IME IN PRIIMEK:___________________________________________________
NASLOV:_________________________________________________________
POŠTA:___________________________________________________________
KONTAKTNA ŠTEVILKA:______________________________________________
E-MAIL:__________________________________________________________
ŠT.RAČUNA:_______________________________________________________
VRNJENI IZDELKI:___________________________________________________
RAZLOG
REKLAMACIJE:_____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________
VRAČILO DENARJA
-
ZAMENJAVA_______________________ (ustrezno obkroži)
TRR:_____________________________________________________________
DATUM:_________________________
PODPIS KUPCA:___________________
PREVZEL:_________________________
REŠITEV:_________________________________________________________
_________________________________________________________________
OBDELAL:________________________
DATUM VRAČILA DENARJA/IZDELKA:___________________________________