VPRAŠALNIK za zaposlitev

Transcription

VPRAŠALNIK za zaposlitev
ISO 9001 & SCC*
OB 6.1.3. Revizija 1
VPRAŠALNIK za zaposlitev
OSEBNI PODATKI
Priimek in ime: ______________________________________________________________________
Datum rojstva: __________________________ EMŠO: ______________________________________
Kraj rojstva: ________________________ Država rojstva: ____________________________________
Naslov stalnega prebivališča
Ulica: ______________________________________________ Hišna številka: ___________________
Kraj: ______________________________________________ Poštna številka: __________________
Naslov začasnega bivališča
Ulica: ______________________________________________ Hišna številka: ___________________
Kraj: ______________________________________________ Poštna številka: __________________
Kontakt
GSM: ___________________ Doma: ___________________ E-mail: __________________________
Državljanstvo: __________________________ Davčna številka: ______________________________
Št. potnega lista: ________________________ Veljavnost od: _____________ do: _______________
Št. TRR 1: _______________________________ Banka: ___________________________________
Št. TRR 2: _______________________________ Banka: ___________________________________
Imate status invalida in katere stopnje: ___________________________________________________
Omejitve pri delu zaradi statusa invalida: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Delovna obleka (obkroži):
hlače z naramnicami
hlače na pas
Velikost: _______ Št. čevljev: _______
IZOBRAZBA
Poklic oz. izobrazba: ________________________________ Stopnja strokovne izobrazbe: ____ ____
Imate opravljena kakšna usposabljenja (varilski tečaj, tečaj za viličarja…)? Priložite potrdila!
_____________________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________________ _______
Vozniško dovoljenje kategorije:
Lastni prevoz (obkroži):
• DA
• NE
Katere načine varjenja obvladate, imate A-test: _
______
____________________________________________________________________________________
Tuji jeziki:
obkroži: povprečno dobro tekoče pisno-tekoče
obkroži: povprečno dobro tekoče pisno-tekoče
obkroži: povprečno dobro tekoče pisno-tekoče
DELOVNE IZKUŠNJE
Prejšnja zaposlitev (zadnje tri):
Delodajalec
Delovno mesto
Trajanje od-do
-
Skupna delovna doba:
let
mesecev
dni
Na kratko opišite vaše delovne izkušnje:
_____
_____
_____
_ _____
_ _____
_____
_ _____
__________________________________________________________
Za verodostojnost in resničnost podatkov, ki se nanašajo na možno kasnejšo zaposlitev odgovarjam s svojim podpisom! Podjetje
zagotavlja, da bo podatke varovalo v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov in jih bo uporabljalo le za potrebe zaposlitve in
ocene primernosti kadra za odgovarjajoče delovno mesto.
Kraj in datum:
Podpis:
___ ___