Podpisani oče / mama / skrbnik (obkroži) učenca ______

Transcription

Podpisani oče / mama / skrbnik (obkroži) učenca ______
Osnovna šola Lucija, Fazan 1, 6320 Portorož
Tel: 05 677 12 34 Fax: 05 677 09 87
www.oslucija.si
[email protected]
Podpisani _______________________________________________________________
oče / mama / skrbnik (obkroži) učenca
__________________________________ ,ki obiskuje _______________________ razred
__________________________________ ,ki obiskuje _______________________ razred
__________________________________ ,ki obiskuje _______________________ razred
izjavljam, da želim račune za šolske storitve prejemati po elektronski pošti na navedeni
e-naslov:
________________________________________________________________________
Podpis: ________________________________
(izpolnjen obrazec dostavite v knjigovodstvo šole)
Datum: _______________________