Kontraktsvilkår mellom kunde og Eidsiva Marked AS for levering av

Comments

Transcription

Kontraktsvilkår mellom kunde og Eidsiva Marked AS for levering av
Kontraktsvilkår mellom kunde og Eidsiva Marked AS for levering av kraft
Generelle betingelser:
På bakgrunn av fullmakt sier Eidsiva Marked AS opp kundens avtale med nåværende kraftleverandør.
Eidsiva Marked AS ordner alle formaliteter mot kundens netteier.
Ved flytting kan avtalen overdras etter nærmere avtale.
For øvrig gjelder betingelser gitt av Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft.
Vi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter, samt endring av rammebetingelser for kraftbransjen.
Eventuelle endringer i offentlige avgifter, vil gi tilsvarende endring i avtalt kraftpris. Elsertifikater er inkludert i prisen.
Alle priser er inkl. mva.
Eidsiva Marked forbeholder seg retten til å hente kredittopplysninger på bestiller, og eventuelt avvise bestillingen på grunnlag av dette.
Eidsiva Marked AS forbeholder seg retten til å kunne avslå kunder dersom det foreligger saklig grunn for det.
Fra 01.07. 2016 er gebyr på papirfaktura kr 49 (inkl. mva). Kunder med elektronisk faktura har ikke fakturagebyr, dersom ikke
annet fremgår av avtalen.
Betingelser for våre kraftavtaler:
InnlandsSpot:

InnlandsSpot baseres på vektet månedsmidlet områdepris på Nord Pool Spot pluss et påslag på 4,5 øre/kWh, inkl
lovpålagte elsertifikater.

Fastbeløp kr 41,- per måned. Fastbeløpet kan endres etter forutgående varsel.

Påslaget kan indeksreguleres i henhold til konsumprisindeksen årlig pr. 1. juli.

100% ren fornybar energi inkl i prisen.

Avtalen har ingen bindingstid.
Standard Variabel:

Eidsiva Marked AS kan foreta prisjustering med 2 ukers varsel. Prisendringer kunngjøres på www.eidsivaenergi.no

Avtalen har ingen bindingstid.

Fastbeløp kr. 41,- per måned. Fastbeløpet kan endres etter forutgående varsel.

Gjelder kun i prisområde NO1.
Fastpris:

Med mindre annet volum er avtalt, baserer selger seg på kundens gjennomsnittlige kraftforbruk de siste tre år. Ved
forbruksendringer utover + /- 10 % i avregningsperioden, forbeholder selger seg rett til å avregne sine tap som følge
av forbruksendringen. Dette gjelder ikke normale forbruksendringer som skyldes temperatursvingninger og/eller
energiøkonomisering, men ved avvik som skyldes endring i eller bruk av installasjonen.

Dersom kunden ved avtalens utløp ikke har inngått ny fastprisavtale, konverteres fastprisavtalen automatisk til
InnlandsSpot.

Fastprisavtalen har bindingstid fra kontraktsinngåelse til utløp av avtaleperioden.

Fastbeløp kr. 41,- per måned. Fastbeløpet kan endres etter forutgående varsel.

Ved avtalebrudd belastes kunden for differansen mellom avtalt pris og markedspris på det tidspunktet avtalen ble
oppsagt, minimum 500 kr.

Gjelder kun i prisområde NO1.
Fast vinterpris:

Fast vinterpris har bindningstid fra kontraktsinngåelse til utløp av avtaleperioden.

Fast vinterpris tilbys kun i kombinasjon med InnlandsSpot.

Fastbeløp kr. 41,- per måned. Fastbeløpet kan endres etter forutgående varsel.

Ved avtalebrudd belastes kunden for differansen mellom avtalt pris og markedspris på det tidspunktet avtalen ble
oppsagt, minimum 500 kr.

Gjelder kun i prisområde NO1.
Eidsiva eSpot:

Prisen er basert på Nord Pool Spots gjennomsnittlige områdepris.

Pris kr 22,50 per måned, pluss et påslag på 3,0 øre/kWh, inkl lovpålagte elsertifikater.

Påslaget kan endres etter forutgående varsel.

Månedlig fakturering.

All kommunikasjon og fakturering skjer elektronisk. Det forutsettes at du oppretter enten e-post Faktura eller
eFaktura, og at du i tillegg har AvtaleGiro som betalingsløsning.

Ved bestilling må det oppgis riktig e-postadresse. Ved endring av e-postadresse må Eidsiva Marked AS informeres.

Dersom betingelsene ikke er oppfylt, påløper et gebyr som for tiden er kr 55 per faktura.

Gjelder kun for private husholdningskunder.
eStandard:

Eidsiva Marked AS kan foreta prisjustering med 2 ukers varsel. Prisendringer kunngjøres på www.eidsivaenergi.no

All kommunikasjon og fakturering skjer elektronisk. Det forutsettes at du oppretter enten e-post Faktura eller
eFaktura, og at du i tillegg har AvtaleGiro som betalingsløsning.

Ved bestilling må det oppgis riktig e-postadresse. Ved endring av e-postadresse må Eidsiva Marked AS informeres.

Månedlig fakturering.

Ingen månedlig fastbeløp.

Dersom betingelsene ikke er oppfylt, påløper et gebyr som for tiden er kr 55 per faktura.

Gjelder kun for private husholdningskunder i prisområde NO1.
Trygg privat:

Strømavtalen har ikke påslag, månedlig fastbeløp kr 88, inkl. lovpålagte elsertifikater. Opplysninger om gjeldende
pris finnes på Min Side og Eidsiva strømapp.

Tre måneders oppsigelsestid. Ved avtalebrudd er bruddgebyret kr 500,-.

Gjelder kun i prisområde NO1.

Gjelder kun for private husholdninger.
Agrol Spot privat:

Prisen er basert på Nord Pool Spots gjennomsnittlige områdepris.

Pris kr 41,- per måned, pluss et påslag på 4,4 øre/kWh, inkl lovpålagte elsertifikater.

Påslaget kan endres etter forutgående varsel.

Månedlig fakturering.

Avtalen har ingen bindingstid.

Gjelder kun for private husholdninger.
Minispot:

Prisen er basert på vektet månedsmidlet områdepris på Nord Pool Spot pluss et påslag på 0,95 øre/kWh, inkl.
lovpålagte elsertifikater.

Prisen på elsertifikater kan justeres fortløpende i henhold til markedspris.

Påslaget kan endres etter forutgående varsel på epost eller sms.

Månedlig fakturering.

All kommunikasjon og fakturering skjer elektronisk. Det forutsettes at det opprettes enten e-post Faktura eller
eFaktura, og at du i tillegg har Avtalegiro som betalingsløsning.

Ved bestilling må det oppgis riktig e-postadresse. Ved endring av e-postadresse må Eidsiva Marked AS informeres.

Dersom betingelsene ikke er oppfylte, påløper et gebyr på kr 55 per faktura.

Avtalen har ingen bindingstid.

Gjelder kun for private husholdninger.
Eidsiva Marked AS Foretaksnr. NO 880258192 MVA

Similar documents