נספח א - מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב

Transcription

נספח א - מכרזים והתקשרויות של אוניברסיטת תל-אביב
‫מכרז פומבי מס' ‪ 3326/2016‬להספקה של מערכת מיזוג אוויר מסוג ‪ VRF‬והתקנתה‬
‫במגדל חיות בקמפוס אוניברסיטת תל אביב‬
‫נספח א' ‪ - 2‬סכמה של חדר מכונות קומתי‬
2