מכרז פומבי 102/00/16 - רכז/ת תחום (שכר ופנסיה)

Transcription

מכרז פומבי 102/00/16 - רכז/ת תחום (שכר ופנסיה)
‫סימוכין‪00551116:‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 102/00/16‬רכז‪/‬ת תחום (שכר ופנסיה)‬
‫הכנסת‬
‫מינהל הכנסת‬
‫מודיע על משרה פנויה ב כנסת‬
‫מכרז (פומבי) מס' ‪102/00/16‬‬
‫תואר המשרה‪:‬‬
‫שם האגף‪:‬‬
‫דרגה‪:‬‬
‫רכז‪/‬ת תחום (שכר ופנסיה)‬
‫חשבות הכנסת‪ ,‬מדור בכיר שכר‬
‫‪ 42 – 39‬בדירוג המח"ר‬
‫תיאור התפקיד‪:‬‬
‫ביצוע המשימות שלהלן‪ ,‬כולן או חלקן‪ ,‬הנכללות בתח ומי הפעילות של מדור בכיר‬
‫שכר (להלן‪ :‬המדור) ואחריות לביצוע הפעולות הקשורות בהן‪ ,‬כולן או חלקן‪,‬‬
‫בהנחייתה של ראש מדור בכיר שכר (להלן‪ :‬הממונה) ועל‪-‬פי הוראות התכ"מ‪,‬‬
‫הוראות התקשי"ר כפי שהוחלו בכנסת וההוראות המיוחדות בכנסת; אחריות לריכוז‬
‫הפנסיה של עובדי הכנסת וביצ וע פעולות הקשורות בשכר העובדים בכנסת;‬
‫לנוכח הגדרת התפקיד כאמור‪ ,‬עמידה במטלות המפורטות להלן‪:‬‬
‫יישום הנחיות חטיבת שכר ותנאי שירות וגמלאות בחשב הכללי ואגף פרישה וגמלאות‬
‫בנציבות שירות המדינה בכל הקשור ליישום הסכמי שכר המקנים לעובדים זכויות‬
‫חדשות או המעדכנים זכויות קיימות בתחום הפנסיה;‬
‫ריכוז נושא החיסכון הפנסיוני ביחידת השכר במשרד למיצוי הזכויות הפנסיוניות של‬
‫העובדים בהתאם להוראות החוק‪ ,‬הסכמים קיבוציים‪ ,‬התקשי"ר והנחיות החשב‬
‫הכללי;‬
‫ריכוז הפעילות החודשית מול החברות המנהלות בתחום הפנסיה תשלומים עודפים או‬
‫חוסרים בדיקה שמעבר הכספים נעשה באופן תקין וטיפול במקרים חריגים‪.‬‬
‫טיפול בזכאויות עובדים להפרשות פנסיוניות באירועים ייחודיים‪ ,‬כגון חופשות לידה‪,‬‬
‫חופשה ללא תשלום‪ ,‬עיקול כספים וכדומה;‬
‫מתן מידע‪ ,‬הטמעת מידע וקיום הדרכה לעובדים חדשים ולעובדים קיימים בדבר‬
‫זכויותיהם הפנסיוניות בכנסת;‬
‫טיפול בזכאות עובדים לפיצויי פיטורים ולפנסיה בעת סיום העסקתם או פרישתם‪.‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬קליטת עובדים חדשים במערכת השכר וביצוע תחשיבים בכל‬
‫הקשור לפרישת עובדים וכן ביצוע פעולות הקשורות בחישוב ובתשלום המשכורות‬
‫של עובדי הכנסת ומשמר הכנסת ועובדים אחרים ‪ ,‬כפי שיקבע מעת לעת‪ ,‬כגון עוזרים‬
‫‪-1-‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 102/00/16‬רכז‪/‬ת תחום (שכר ופנסיה)‬
‫סימוכין‪00551116:‬‬
‫פרלמנטרים להלן (מקבלי המשכורת) לרבות עדכון מערכת השכר ונתוני העובדים‬
‫והכל בכפוף להוראות החשכ"ל‪ ,‬התכ"מ והתקשי"ר;‬
‫קיום בקרה שוטפת על חישובי השכר של העובדים שבטיפולו לרבות בדיקות רוחב‬
‫יזומות ותיקון ליקויים;‬
‫עריכת נתוני ם סטטיסטיים לדו"חות על פי דרישת הממונה;‬
‫מתן מענה לפניות מקבלי המשכורת בנושאי השכר;‬
‫אחריות על ניהול המסמכים הקשורים לתחום טיפולו (הדפסה‪ ,‬הפצה‪ ,‬תיוק והעברה‬
‫לגניזה);‬
‫הממונה רשאי לשנות‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬את המטלות המוטלות על העובד‪/‬ת‪ ,‬להוסיף עליהן‬
‫או לגרוע מהן;‬
‫דיווח לממונה באופן שוטף על הפעולות האמורות‪.‬‬
‫דרישות המשרה‪:‬‬
‫השכלה‪:‬‬
‫השכלה אקדמית (תואר ראשון לפחות) מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד‬
‫להשכלה גבוהה בחו"ל שהכיר בו לעניין זה גורם מוסמך בישראל‪.‬‬
‫(*) ניסיון‪:‬‬
‫לבעלי תואר ראשון – ‪ 3‬שנות ניסיון תעסוקתי כמוגדר בפירוט המטלות בתיאור‬
‫התפקיד או בזיקה למטלות אלה כגון‪ :‬חשב שכר‪ ,‬כספים וחשבונות‪ ,‬וכדומה‪.‬‬
‫לבעלי תואר שני – ‪ 2‬שנות ניסיון תעסוקתי כמוגדר בפירוט המטלות בתיאור‬
‫התפקיד או בזיקה למטלות אלה כגון‪ :‬חשב שכר‪ ,‬כספים וחשבונות‪ ,‬וכדומה‪.‬‬
‫**בהתאם לסעיף ‪ 39‬לחוק הטכנאים וההנדסאים המוסמכים‪ ,‬התשע"ג–‪,2012‬‬
‫למשרות בדירוג המח"ר שנקבעה בהן דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים‬
‫להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים‪.‬‬
‫במקרה זה נדרשים הנדסאים ל‪ 4-‬שנות ניסיון תעסוקתי כמוגדר לעיל וטכנאים‬
‫נדרשים ל‪ 5-‬שנות ניסיון תעסוקתי כמוגדר לעיל‪.‬‬
‫* שנות הניסיון יימנו אף אם נצברו טרם קבלת התואר או התעודה‪.‬‬
‫‪-2-‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 102/00/16‬רכז‪/‬ת תחום (שכר ופנסיה)‬
‫סימוכין‪00551116:‬‬
‫דרישות נוספות‬
‫חובה‪:‬‬
‫ידע בשימוש במערכות ממוחשבות לניהול כספים או שכר‪.‬‬
‫הכרת החוקים‪ ,‬הכללים‪ ,‬ההסכמים‪ ,‬מערכת השכר ותנאי העבודה הקשורים בתפקיד‪.‬‬
‫יכולת ארגון ותכנון‪.‬‬
‫יכולת עבודה הרמונית בצוות‪ ,‬יחסי אנוש טובים‪ ,‬חשיבה עצמאית וכושר עמידה‬
‫בלחצים‪ ,‬נכונות לעבודה בשעות ממושכות ובלתי שגרתיות‬
‫ידיעת הלשון העברית על בוריה‪.‬‬
‫תעודות‬
‫מקצועיות‪:‬‬
‫בעל תעודת חשב שכר מוסמך‪ ,‬המוכרת על ידי לשכת רואי חשבון בישראל או בוגר‬
‫קורס חשבי שכר‪/‬משכורת המוכר ע"י נציבות שירות המדינה‪.‬‬
‫דרישות נוספות‬
‫ורצויות‪:‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫היכרות מעמיקה עם מערך השכר הממשלתי‪.‬‬
‫בוגר קורס ייעודי בתחום הפנסיה‪.‬‬
‫ניסיון בריכוז פנסיית עובדים‪ ,‬בין היתר היכרות בזכויות פנסיוניות למיניהן ועבודה‬
‫מול חברות הפנסיה בנושא תשלומים והתאמתם‪.‬‬
‫יכולת גבוהה לעבוד עם מערכות ממוחשבות ייעודיות כגון‪ :‬מערכת מל"מ ומרכב"ה‪.‬‬
‫‪ .1‬מובהר כי שיבוץ המועמד שייבחר מותנה בעמידה בבדיקות ביטחוניות‪ ,‬בחינת‬
‫ניגודי עניינים לרבות זיקה לגורמים שעמם הכנסת מתקשרת‪ ,‬בדיקה בדבר‬
‫קיומה של קירבת משפחה או היעדרה בהתאם לכללים החלים על עובדי הכנסת‬
‫וכשירות רפואית למשרה‪.‬‬
‫‪ .2‬יוכרו גם קורסים שהתקיימו במסגרת מקומות עבודה קודמים של המועמד‪ ,‬כפוף‬
‫להצגת האישורים המתאימים על תוכני הקורסים והיקפי השעות הנדרשים‪.‬‬
‫‪ .3‬בקשת מועמדות שלא צורפו אליה כל האסמכתאות הדרושות לא תאושר‪.‬‬
‫‪ .4‬כל מקום שננקטה בו לשון זכר‪ ,‬גם לשון נקבה במשמע‪.‬‬
‫‪-3-‬‬
‫סימוכין‪00551116:‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ – 102/00/16‬רכז‪/‬ת תחום (שכר ופנסיה)‬
‫הגשת מועמדות והליכי המיון‪:‬‬
‫‪ .1‬מועמדים הרואים עצמם מתאימים למשרה הנ"ל‪ ,‬מוזמנים להגיש את מועמדותם על גבי טופס "בקשה‬
‫למשרה פנויה"‪ ,‬מדף כ‪ 2115 /‬של הכנסת בשאלון סעיפים המתייחסים לנתונים האישיים‪ ,‬להשכלה‪,‬‬
‫לניסיון התעסוקתי ועוד‪ .‬חובה למלא את כל הסעיפים שסומנו בכוכבית (*) בטופס זה‪ .‬את הטופס ניתן‬
‫להוריד מאתר הכנסת ‪.www.knesset.gov.il‬‬
‫‪ .2‬את האמור לעיל יש להגיש לאגף בכיר משאבי אנוש ופיתוח ארגוני‪ ,‬משכן הכנסת‪ ,‬קריית בן‪-‬גוריון‪,‬‬
‫ירושלים ‪ ,91950‬עד ליום שני‪ ,‬כ' באדר א' תשע"ו‪ 29 ,‬בפברואר ‪.2016‬‬
‫‪ .3‬הגשת מועמדות תתאפשר אך ורק באמצאות דואר‪ ,‬עדיפות לדואר רשום‪ ,‬או במסירה ידנית לכתובת שצוינה‬
‫בסעיף ‪ 2‬לעיל במסגרת הזמן שנקבעה בגוף המכרז‪ .‬לא תתאפשר הגשת מכרזים בפקס או בדוא"ל‪ .‬הגשה‬
‫בפקס או בדוא"ל לא תיחשב להגשה במועד‪.‬‬
‫‪ .4‬יש להמציא תעודות ואישורים המעידים על ההשכלה (לגבי תעודות מחו"ל יש לצרף אישור משרד החינוך‪,‬‬
‫המחלקה להכרת תארים מחו"ל בדבר שקילות התואר) כל זאת על פי דרישות ההשכלה המוגדרות במכרז‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יש להמציא אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד המבוקש תוך ציון של‬
‫היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן כל אישור אחר שיכול להעיד על עמידה בדרישות‬
‫הניסיון התעסוקתי שהוגדרו במכרז‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יש לצרף קורות חיים והמלצות וכן כל מסמך אחר שיש בו כדי להעיד על התאמה למשרה המוכרזת‪.‬‬
‫יובהר כי לכל מסמך הערוך בשפה זרה יש לצרף תרגום נוטריוני מאושר‪.‬‬
‫‪ .5‬בקשת מועמדות שלא צורפו אליה כל האסמכתאות הדרושות לצורך עמידה בתנאי הסף לא תאושר‪.‬‬
‫‪ .6‬כל פנייה של הכנסת למועמד תיעשה באמצעות הדוא"ל‪ .‬על המועמד מוטלת האחריות לבדוק קבלת דוא"ל‬
‫והנחיות בדרך זו‪.‬‬
‫‪ .7‬במקרים שבהם נשלחה בקשה להבהרות ו‪/‬או להמצאת מסמכים נוספים‪ ,‬המועמדות תיבחן רק אם יתקבלו‬
‫מסמכים תוך חמישה ימים מתאריך הוצאת מכתב הבקשה להשלמת המסמכים החסרים‪ ,‬שאם לא כן‪,‬‬
‫תיראה המועמדות כמבוטלת‪.‬‬
‫‪ .8‬מועמד שמועמדותו נפסלה זכאי להגיש ערעור בתוך שבעה ימי לוח מיום קבלת מכתב הפסילה‪ .‬על הערעור‬
‫להיות מנומק ולכלול אסמכתאות לביסוס הטענות המופיעות בו‪.‬‬
‫‪ .9‬מועמד המבקש לערור על החלטת ועדת הבוחנים זכאי לעשות כן בתוך ‪ 14‬ימי לוח מיום כינוס הוועדה‪.‬‬
‫רונן פלוט‬
‫המנהל הכללי‬
‫ירושלים‪ ,‬כ"ט שבט תשע"ו‪ 08 ,‬פברואר ‪.2016‬‬
‫‪-4-‬‬