מכרז עתודה פומבי מס` 101/00/16 - רכז/ת תחום (מיזוג אוויר ומערכות)

Comments

Transcription

מכרז עתודה פומבי מס` 101/00/16 - רכז/ת תחום (מיזוג אוויר ומערכות)
‫מכרז עתודה פנימי מס' ‪ – 101/00/16‬רכז‪/‬ת תחום (מיזוג אוויר ומערכות)‬
‫סימוכין‪ :‬מכרזים לפרסום‪00550016 :‬‬
‫הכנסת‬
‫מינהל הכנסת‬
‫מודיע על משרה פנויה במינהל הכנסת‬
‫מכרז עתודה ( פומבי ) מס' ‪101/00/16‬‬
‫תואר משרה‪:‬‬
‫רכז‪/‬ת תחום (מיזוג אוויר ומערכות)‬
‫שם המחלקה‪:‬‬
‫חטיבת התפעול – אגף בינוי ותחזוקה‪ ,‬מדור בכיר מיזוג אויר ומערכות‬
‫דרגה‪:‬‬
‫‪ 42–39‬בדירוג ‪ – 13‬הטכנאים וההנדסאים‬
‫‪ 42–39‬בדירוג ‪ – 12‬המהנדסים‬
‫‪ 42–39‬בדירוג ‪ – 11‬המח"ר‬
‫תיאור התפקיד‪:‬‬
‫סיוע למנהל מדור בכיר מיזוג אוויר ומערכות (להלן – הממונה) בפעילות המדור בתחום‬
‫המערכות – מיזוג האוויר במשכן הכנסת על אגפיו‪ ,‬מערכת בקרת מבנה‪ ,‬מערכת ‪/‬אספקת‬
‫מים‪ ,‬ציוד קירור על סוגיו‪ ,‬כיבוי אש במים‪ ,‬מערכות מטבח – לרבות תפעול‪ ,‬תחזוקה‬
‫מונעת‪ ,‬טיפול בתקלות‪ ,‬ייזום עבודות ושיפורים בתחום האחריות ועוד‪ ,‬והכול במסגרת כללי‬
‫הבטיחות והגהות בתחום מיזוג האוויר ובכפוף לחוקים‪ ,‬להנחיות ולהוראות מנהל חטיבת‬
‫התפעול‪ ,‬מנהל אגף בינוי ותחזוקה והממונה‪.‬‬
‫בין הנושאים שבתחום האחריות יהיו הנושאים שלהלן‪:‬‬
‫ביצוע פעולות תחזוקה שוטפת במערכות מיזוג אוויר‪ ,‬מערכות קירור‪ ,‬מערכות המטבח‬
‫ועוד‪.‬‬
‫ביצוע תיקונים במערכות המיזוג וקירור ובמזגנים מפוצלים‪.‬‬
‫אחריות לעריכת הטיפולים התקופתיים בכל מערכות מיזוג האוויר על‪-‬פי תוכנית העבודה‬
‫ודיווח על ביצוע לממונה‪.‬‬
‫פיקוח על עבודת הקבלנים החיצוניים ונותני השירותים‪ ,‬בתיאום עם הגורמים המקצועיים‬
‫המתאימים בכנסת ועל‪-‬פי הנחיות הממונה‪.‬‬
‫אחריות לבדיקת מלאי של חלפים וכלים בתחום האחריות ודיווח לממונה‪.‬‬
‫אחריות לריכוז דיווחים על הפעולות שבתחום האחריות ועל קיום הנחיות הממונה וקביעות‬
‫המדיניות של הגורמים המוסמכים בתחום האחריות‪.‬‬
‫דיווח לממונה באופן שוטף על ביצוע הפעולות‪.‬‬
‫ביצוע מטלות דומות או אחרות לפי דרישה‪.‬‬
‫הממונה יהיה רשאי לשנות‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬את המטלות המוטלות על העובד‪/‬ת‪ ,‬להוסיף עליהן‬
‫או לגרוע מהן‪.‬‬
‫מכרז עתודה פנימי מס' ‪ – 101/00/16‬רכז‪/‬ת תחום (מיזוג אוויר ומערכות)‬
‫סימוכין‪ :‬מכרזים לפרסום‪00550016 :‬‬
‫דרישות המשרה‪:‬‬
‫השכלה (חובה)‪:‬‬
‫תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שהכיר‬
‫בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל או הנדסאי‪/‬טכנאי הרשום בפנקס הטכנאים‬
‫וההנדסאים או מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים‪.‬‬
‫רישיון (חובה)‪:‬‬
‫בעל רישיון חשמלאי מוסמך לעסוק בביצוע עבודות חשמל לפי חוק החשמל תשי"ד–‪,1954‬‬
‫בתוקף‪ .‬יובהר כי הדרישה לרישיון חשמלאי מוסמך ללא סייגים‪.‬‬
‫ניסיון (חובה)‪:‬‬
‫לבעלי תואר ראשון ‪ 3 -‬שנות ניסיון תעסוקתי בהקמה‪ ,‬תפעול ותחזוקה שוטפת של‬
‫מערכות מיזוג האוויר כמוגדר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד או בזיקה למטלות אלה‪.‬‬
‫להנדסאים – ‪ 4‬שנות ניסיון תעסוקתי בהקמה‪ ,‬תפעול ותחזוקה שוטפת של מערכות מיזוג‬
‫האוויר כמוגדר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד או בזיקה למטלות אלה‪.‬‬
‫לטכנאים – ‪ 5‬שנות ניסיון תעסוקתי בהקמה‪ ,‬תפעול ותחזוקה שוטפת של מערכות מיזוג‬
‫האוויר כמוגדר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד או בזיקה למטלות אלה‪.‬‬
‫**בהתאם להוראות נסמן ‪11.131‬א(‪()3‬א) לתקשי"ר‪ ,‬הניסיון ימנה לאחר קבלת רישיון‬
‫חשמלאי מוסמך‪.‬‬
‫דרישות נוספות חובה‪ :‬ידיעת השפה העברית על בוריה;‬
‫בריאות תקינה;‬
‫התחייבות לעבודה במשמרות ובשעות בלתי שגרתיות‪.‬‬
‫דרישות נוספות‬
‫רצויות‪:‬‬
‫תעודה מקצועית בתחום מיזוג אויר וקירור;‬
‫היכרות עם מערכות כיבוי אש במים;‬
‫ידע מוכח במערכות פיקוד ובקרה;‬
‫ידיעת השפה האנגלית‪.‬‬
‫כישורים אישיים‪:‬‬
‫יכולת ארגון ותכנון;‬
‫יכולת לעבוד עם מערכות ממוחשבות רלוונטיות;‬
‫יכולת עבודה הרמונית בצוות;‬
‫יחסי אנוש טובים;‬
‫תודעת שירות גבוהה;‬
‫כושר התבטאות בכתב ובעל‪-‬פה בעברית כדי מילוי התפקיד‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ .1‬מובהר כי המכרז נועד ליצור עתודה (מאגר) של כשירים לשמש בתפקיד‪ .‬תוקף‬
‫המאגר יהיה עד שנה ממועד החלטתה של וועדת הבוחנים‪ .‬שיבוץ המועמדים‬
‫שייבחרו למאגר הכשירים יהיה‪ ,‬בכל מקרה‪ ,‬כפוף לצרכי הכנסת‪ ,‬על פי סדר‬
‫בחירת הכשירים ובכפוף להמצאות מקור תקציבי‪.‬‬
‫‪ .2‬מובהר כי שיבוץ המועמד‪/‬ת שייבחר‪/‬שתיבחר מותנה בעמידה בבדיקות‬
‫ביטחוניות‪ ,‬בחינת ניגודי עניינים‪ ,‬בדיקת קיומה או היעדרה של קרבת משפחה‬
‫וכשירות רפואית למשרה‪.‬‬
‫‪ .3‬בקשת מועמדות שלא צורפו אליה כל האסמכתאות הדרושות לא תאושר‪.‬‬
‫‪ .4‬כל מקום שננקטה בו לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה‪.‬‬
‫סימוכין‪ :‬מכרזים לפרסום‪00550016 :‬‬
‫מכרז עתודה פנימי מס' ‪ – 101/00/16‬רכז‪/‬ת תחום (מיזוג אוויר ומערכות)‬
‫הגשת מועמדות והליכי המיון‪:‬‬
‫‪ .1‬מועמדים הרואים עצמם מתאימים למשרה הנ"ל‪ ,‬מוזמנים להגיש את מועמדותם על גבי טופס "בקשה‬
‫למשרה פנויה"‪ ,‬מדף כ‪ 2115 /‬של הכנסת בשאלון סעיפים המתייחסים לנתונים האישיים‪ ,‬להשכלה‪ ,‬לניסיון‬
‫התעסוקתי ועוד‪ .‬חובה למלא את כל הסעיפים שסומנו בכוכבית (*) בטופס זה‪ .‬את הטופס ניתן להוריד מאתר‬
‫הכנסת ‪.www.knesset.gov.il‬‬
‫‪ .2‬את האמור לעיל יש להגיש לאגף בכיר משאבי אנוש ופיתוח ארגוני‪ ,‬משכן הכנסת‪ ,‬קריית בן‪-‬גוריון‪ ,‬ירושלים‬
‫‪ ,91950‬עד ליום שני‪ ,‬כ' באדר א' תשע"ו‪ 29 ,‬בפברואר ‪.2016‬‬
‫‪ .3‬הגשת מועמדות תתאפשר אך ורק באמצאות דואר‪ ,‬עדיפות לדואר רשום‪ ,‬או במסירה ידנית לכתובת שצוינה‬
‫בסעיף ‪ 2‬לעיל במסגרת הזמן שנקבעה בגוף המכרז‪ .‬לא תתאפשר הגשת מכרזים בפקס או בדוא"ל‪ .‬הגשה‬
‫בפקס או בדוא"ל לא תיחשב להגשה במועד‪.‬‬
‫‪ .4‬יש להמציא תעודות ואישורים המעידים על ההשכלה (לגבי תעודות מחו"ל יש לצרף אישור משרד החינוך‪,‬‬
‫המחלקה להכרת תארים מחו"ל בדבר שקילות התואר) כל זאת על פי דרישות ההשכלה המוגדרות במכרז‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יש להמציא אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד המבוקש תוך ציון של‬
‫היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן כל אישור אחר שיכול להעיד על עמידה בדרישות הניסיון‬
‫התעסוקתי שהוגדרו במכרז‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יש לצרף קורות חיים והמלצות וכן כל מסמך אחר שיש בו כדי להעיד על התאמה למשרה המוכרזת‪.‬‬
‫יובהר כי לכל מסמך הערוך בשפה זרה יש לצרף תרגום נוטריוני מאושר‪.‬‬
‫‪ .5‬בקשת מועמדות שלא צורפו אליה כל האסמכתאות הדרושות לצורך עמידה בתנאי הסף לא תאושר‪.‬‬
‫‪ .6‬כל פנייה של הכנסת למועמד תיעשה באמצעות הדוא"ל‪ .‬על המועמד מוטלת האחריות לבדוק קבלת דוא"ל‬
‫והנחיות בדרך זו‪.‬‬
‫‪ .7‬במקרים שבהם נשלחה בקשה להבהרות ו‪/‬או להמצאת מסמכים נוספים‪ ,‬המועמדות תיבחן רק אם יתקבלו‬
‫מסמכים תוך חמישה ימים מתאריך הוצאת מכתב הבקשה להשלמת המסמכים החסרים‪ ,‬שאם לא כן‪,‬‬
‫תיראה המועמדות כמבוטלת‪.‬‬
‫‪ .8‬מועמד שמועמדותו נפסלה זכאי להגיש ערעור בתוך שבעה ימי לוח מיום קבלת מכתב הפסילה‪ .‬על הערעור‬
‫להיות מנומק ולכלול אסמכתאות לביסוס הטענות המופיעות בו‪.‬‬
‫‪ .9‬מועמד המבקש לערור על החלטת ועדת הבוחנים זכאי לעשות כן בתוך ‪ 14‬ימי לוח מיום כינוס הוועדה‪.‬‬
‫רונן פלוט‬
‫המנהל הכללי‬
‫ירושלים‪ ,‬כ"ט שבט תשע"ו‪ 08 ,‬פברואר ‪.2016‬‬