תשע"ב

Comments

Transcription

תשע"ב
‫משרד החינוך‬
‫המינהל למדע וטכנולוגיה‬
‫הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה‬
‫הפיקוח על הוראת הפיזיקה‬
‫נספח א' ‪ -‬מסמך האב ‪ -‬בכיתות עתודה מדעית טכנולוגית‬
‫הדגשים בנושאי הלימוד במדע וטכנולוגיה בכיתות ז'‪ ,‬תחום פיזיקה תשע"ב‬
‫מבוסס על מסמך תכנית הלימודים המעודכנת ועל מסמך המתווה לתכנית הלימודים לעתודה מדעית טכנולוגית‬
‫נושא ‪1‬‬
‫כיתה‬
‫ז'‬
‫לפי‪:‬‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫לתלמיד‬
‫‪ 06‬שעות‬
‫לשנה‬
‫תנועה‬
‫א‪ .‬גדלים פיזיקאליים בסיסיים ויחידותיהם‪:‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫אורך‬
‫שטח‬
‫זמן‬
‫תיאורים וייצוגים שונים של תנועה‪:‬‬
‫טבלה‬
‫גרף‬
‫תרשים עקבות‬
‫מהירות‪:‬‬
‫הגדרה ותיאור מילולי איכותי‬
‫תיאור גרפי‬
‫סוגי תנועה‪:‬‬
‫תנועה במהירות קבועה‪ ,‬התמדה‬
‫תנועה במהירות משתנה ‪ -‬תיאור איכותי‬
‫ספטמבר – אמצע פברואר (‪ 33‬שעות)‬
‫מיומנויות‬
‫מרכזיות‬
‫דיוק במדידה במעבדה‪.‬‬
‫ייצוגים גרפיים‪.‬‬
‫מעבר בין הייצוגים‪ :‬טבלה וגרף‪.‬‬
‫תכנית ניסוי – תשע"ב‬
‫נושא ‪2‬‬
‫אנרגיה‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫נושא ‪3‬‬
‫אור‬
‫אנרגיה‪ :‬סוגים‪ ,‬המרות ומעברים‬
‫חוק שימור האנרגיה‬
‫חום וטמפרטורה כולל היבטים כמותיים‬
‫א‪ .‬תכונות בסיסיות של אור‪:‬‬
‫ אור וצל‬‫ מעבר דרך תווכים שונים‬‫ מהירות האור‬‫ החזרה‪ ,‬שבירה ובליעה‬‫ב‪ .‬עדשות (איכותי)‪:‬‬
‫ סוגי עדשות‪ :‬מפזרת מרכזת‬‫‪ -‬שימושים בעדשות במכשירים אופטיים‬
‫אמצע פברואר – אמצע מאי (‪ 10‬שעות)‬
‫פיתוח מיומנויות של חישובים כמותיים של אנרגיה‬
‫באמצעות נוסחה‬
‫‪1‬‬
‫אמצע מאי – יוני (‪ 16‬שעות)‬
‫סרטוט מהלך אור‬
‫משרד החינוך‬
‫המינהל למדע וטכנולוגיה‬
‫הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה‬
‫הפיקוח על הוראת הפיזיקה‬
‫הצעה לפריסה של נושאי הלימוד לכיתה ז' עתודה מדעית טכנולוגית‪ ,‬תחום פיזיקה – תשע"ב‬
‫חודשים‬
‫שעות הוראה‬
‫ספטמבר‬
‫אוקטובר‬
‫נובמבר‬
‫דצמבר‬
‫ינואר‬
‫פברואר‬
‫מרץ‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫יוני‬
‫‪ 7‬שעות‬
‫‪ 5‬שעות‬
‫‪ 8‬שעות‬
‫‪ 5‬שעות‬
‫‪ 8‬שעות‬
‫‪ 8‬שעות‬
‫‪ 6‬שעות‬
‫‪ 5‬שעות‬
‫‪ 8‬שעות‬
‫‪ 4‬שעות‬
‫‪ 2‬שעות‬
‫שבועיות‬
‫סה"כ ‪ 06‬שעות‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫יחידות הוראה‬
‫תנועה‬
‫אנרגיה‬
‫‪ 33‬שעות‬
‫‪ 10‬שעות‬
‫גדלים פיזיקליים בסיסיים ויחידותיהם‬
‫(‪12‬שעות)‬
‫תיאורים וייצוגים שונים של תנועה (‪ 16‬שעות)‬
‫מהירות (‪ 0‬שעות)‬
‫סוגי תנועה (‪ 0‬שעות)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫נושא א'‬
‫זריחת כדור הארץ‬
‫היקום ‪ -‬סדרי גודל‬
‫מדידת מרחקים‬
‫מדידת שטחים‬
‫זמן ומדידתו‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הערכה‬
‫הצעות לפעילויות‬
‫לתלמידים‬
‫תכנית ניסוי – תשע"ב‬
‫נושא ב'‬
‫גרפים‬
‫ניתוח עקבות‬
‫מדידה ממוחשבת‬
‫נושא ג'‬
‫מהירות‬
‫נושא ד'‬
‫התמדה‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫אנרגיה‪ :‬סוגים‪ ,‬המרות ומעברים (‪ 8‬שעות)‬
‫חוק שימור האנרגיה (‪ 2‬שעות)‬
‫חום וטמפרטורה (כולל היבטים כמותיים) (‪ 0‬שעות)‬
‫על פי ערכת ה‪.‬ל‪.‬ה אנרגיה סוגים המרות ושימור וחום‬
‫וטמפרטורה‬
‫אור‬
‫‪ 16‬שעות‬
‫א‪ .‬תכונות בסיסיות של אור‬
‫(‪0‬שעות)‬
‫ב‪ .‬עדשות (איכותי) (‪ 3‬שעות)‬
‫שמות היחידות יפורסמו במהלך‬
‫שנת הלימודים תשע"ב‬
‫שמות היחידות יפורסמו במהלך שנת הלימודים תשע"ב‬
‫הצעות למבדקים ופריטי הערכה פורסמו באתר מינהל מדע‬
‫וטכנולוגיה ובאתר מוטנט‬
‫פריטי הערכה נמצאים גם בערכות ה‪.‬ל‪.‬ה‪.‬‬
‫• הצעות לפעילויות תלמידים בנושאים אנרגיה‬
‫‪2‬‬
‫מבחן מפמ"ר‬
‫ב' בסיוון תשע"ב‬
‫‪ 23‬במאי ‪2612‬‬
‫משרד החינוך‬
‫המינהל למדע וטכנולוגיה‬
‫הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה‬
‫נספח א' ‪ -‬מסמך האב ‪ -‬בכיתות עתודה מדעית‪-‬טכנולוגית‬
‫הדגשים בנושאי הלימוד במדע וטכנולוגיה בכיתות ח' תחום פיזיקה תשע"ב‬
‫מבוסס על מסמך תכנית הלימודים המעודכנת ועל מסמך המתווה לתכנית הלימודים לעתודה מדעית טכנולוגית‬
‫נושא ‪1‬‬
‫כיתה ח'‬
‫לפי‪:‬‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫לתלמיד‬
‫‪ 06‬שעות‬
‫לשנה‬
‫נושא ‪2‬‬
‫כוחות ותנועה‬
‫א‪.‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חשמל ומגנטיות‬
‫א‪.‬‬
‫כוחות ופעולתם על גופים‪:‬‬
‫כוחות ושינוי בתנועה‬
‫משקל ומסה‬
‫חוק הוק והגדרה של יחידת כוח "ניוטון"‬
‫כוח לעומת אנרגיה‬
‫השפעת השימוש בכוחות על החברה ועל הסביבה‪:‬‬
‫ שימושים בכוחות בחיי יומיום‬‫ יתרון מכני‪" ,‬כלל הזהב של מכניקה"‬‫ המנוף והמישור המשופע כמגברי‬‫כוח‬
‫הפיקוח על הוראת הפיזיקה‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫אנרגיה חשמלית‪:‬‬
‫גלגולי אנרגיה במעגל חשמלי‬
‫הזרם החשמלי כתנועה של מטענים במעגל‬
‫החשמלי‬
‫מדידת זרם חשמלי‬
‫רכיבי המעגל החשמלי וסמליהם‬
‫גורמים המשפיעים על עצמת הזרם‬
‫חיבור בטור ובמקביל של רכיבים במעגלים‬
‫חשמליים‬
‫שימור האנרגיה במעגל חשמלי‬
‫ב‪.‬‬
‫נושא ‪3‬‬
‫הידרוסטאטיקה‬
‫ לחץ‪ ,‬חוק פסקל‪ ,‬מכונות הידראוליות‪ ,‬מכבש הידראולי‬‫‪ -‬לחץ הידרוסטטי‪ ,‬חוק ארכימדס‪ ,‬ציפה‬
‫בטיחות בשימוש באנרגיה חשמלית‬
‫אנרגיה‪ ,‬הפקת אנרגיה והשימושים בה‪:‬‬
‫ מקורות אנרגיה‬‫ אנרגיה הפקה ושימושים‬‫ג‪ .‬השפעת השימושים באנרגיה על הפרט על‬
‫החברה ועל הסביבה‪ :‬תועלת ומחיר סביבתי‬
‫ד‪.‬‬
‫ספטמבר – דצמבר (‪ 22‬שעות)‬
‫תיאור תופעות מגנטיות ואלקטרומגנטיות‪.‬‬
‫ינואר – מרץ (‪ 26‬שעות)‬
‫מרץ – יוני (‪ 12‬שעות)‬
‫מיומנויות‬
‫מרכזיות‬
‫תכנית ניסוי – תשע"ב‬
‫ביצוע תרשימי כוחות‬
‫תכנון וביצוע ניסויי חקר‬
‫טיעון והסבר פיזיקלי‬
‫סרטוט מעגלי זרם‬
‫‪3‬‬
‫חישוב בעזרת נוסחאות‬
‫משרד החינוך‬
‫המינהל למדע וטכנולוגיה‬
‫הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה‬
‫הפיקוח על הוראת הפיזיקה‬
‫הצעה לפריסה של נושאי הלימוד לכיתה ח' עתודה מדעית טכנולוגית‪ ,‬תחום פיזיקה – תשע"ב‬
‫חודשים‬
‫שעות‬
‫הוראה‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫סה"כ ‪06‬‬
‫שעות‬
‫שנתיות‬
‫ספטמבר‬
‫אוקטובר‬
‫נובמבר‬
‫דצמבר‬
‫ינואר‬
‫פברואר‬
‫מרץ‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫יוני‬
‫‪ 7‬שעות‬
‫‪ 3‬שעות‬
‫‪ 8‬שעות‬
‫‪ 3‬שעות‬
‫‪ 8‬שעות‬
‫‪ 8‬שעות‬
‫‪ 6‬שעות‬
‫‪ 3‬שעות‬
‫‪ 8‬שעות‬
‫‪ 4‬שעות‬
‫‪2*3.3‬‬
‫‪2*2.3‬‬
‫‪2 *4‬‬
‫‪2*2.3‬‬
‫‪2 *4‬‬
‫‪2 *4‬‬
‫‪2 *3‬‬
‫‪2*2.3‬‬
‫‪2 *4‬‬
‫‪2 *2‬‬
‫חשמל ומגנטיות‬
‫כוחות ואינטראקציה‬
‫הידרוסטטיקה‬
‫‪ 26‬שעות‬
‫‪ 22‬שעות‬
‫יחידות‬
‫הוראה‬
‫עתודה‬
‫הערכה‬
‫הצעות‬
‫לפעילויות‬
‫לתלמידים‬
‫על פי ערכת ה‪.‬ל‪.‬ה בנושא כוחות ותנועה‬
‫שמות היחידות יפורסמו במהלך שנת הלימודים תשע"ג‬
‫‪ 12‬שעות‬
‫על פי ערכת ה‪.‬ל‪.‬ה בנושא חשמל‬
‫שמות היחידות יפורסמו במהלך שנת הלימודים תשע"ג‬
‫הצעות למבדקים ופריטי הערכה פורסמו באתר מינהל מדע וטכנולוגיה ובאתר מוטנט‬
‫פריטי הערכה נמצאים גם בערכות ה‪.‬ל‪.‬ה‪.‬‬
‫• הצעות לפעילויות תלמידים בנושאים אנרגיה‪ ,‬כוחות ותנועה ‪ -‬חוברות לתלמיד תשלחנה לבתי הספר‪.‬‬
‫תכנית ניסוי – תשע"ב‬
‫‪4‬‬
‫שמות היחידות יפורסמו במהלך שנת‬
‫הלימודים תשע"ג‬
‫מבחן מיצ"ב‬
‫חיצוני – ח' באייר תשע"ב‬
‫‪ 33‬באפריל ‪2312‬‬
‫פנימי – י"ז באייר תשע"ב‬
‫‪ 9‬במאי ‪2312‬‬

Similar documents