Kort og godt, Kongens nei

Transcription

Kort og godt, Kongens nei
Kort og godt, Kongens nei
Sentrale begreper
Skriv inn 2-3 stikkord til hver av
begrepene under:
Dette har skjedd
Skriv ett avsnitt som kort forklarer bakgrunnen for
angrepet på Norge natten til 9. april:
Se filmen
Se en trailer til filmen «Kongens nei» for
eksempel på Youtube. Hvilket inntrykk får du
av filmen?
Senkingen av Blücher
Bräuer, sendebudet fra Hitler
Vidkun Quislings rolle
Regjeringens rolle
Tidslinje
Fyll inn hendelsene på
tidslinjen under:
9. april
Kronprins Olavs rolle
Kongens dilemma
8. april
Stortingets rolle
9. april
Kronprinsessen og barna
Drøftingsoppgaver
Svar på spørsmålene under. Til noen av spørsmålene
må du se for deg hva som hadde skjedd hvis
historien var en annen enn slik vi kjenner den.
10. april
1. Hva tror du hadde skjedd hvis soldatene på
Oscarsborg ikke hadde klart å senke Blücher?
11. april
Kilder
2. Hvorfor var det så viktig at kongen kom
seg unna 9. april?
Skriv inn de kildene du har brukt i
arbeidet med dette oppsummeringsarket
3. Hva tror du hadde skjedd hvis kongen
hadde sagt ja til avtalen med Hitler?
4. Hva ville du gjort hvis du var i kong
Haakon VII situasjon?
Fyll inn kongens
reise på kartet:
5. Kunne den norske kongen i dag stilt et
liknende ultimatum, og hva tror du ville skjedd om han
gjorde det?