Phonero Mobil App

Comments

Transcription

Phonero Mobil App
Produktark Bedriftsnett
Phonero Mobil App
Phonero Mobil App er tilgjengelig for iOS- og
Android-brukere. Har du en annen type
telefon kan du benytte deg av vår webapp.
Inngår i Phonero Bedriftsnett
Unngå roamingkostnader i utlandet
Alltid oppdatert bedriftskatalog
Med Phonero Mobil App har de ansatte en
enkel måte å betjene sentralbordet på, alltid
RAPPORTERING
oppdatert Bedriftskatalog og detaljert
Ansatte som er lagt til i Fakturakontroll
forbruksoversikt for inneværende måned.
kan løpende rapporte bruk av innholdstjenester via Phonero Mobil App.
MIN PROFIL
BEDRIFTSKATALOG
EKSTRA DATAPAKKE
Ansatte kan selv ta bilde og laste opp til
Alle ansatte og eksterne
Dersom du er gått tom for data og
Bedriftskatalogen, samt endre inn-
kontakter på ett sted. Sett
trenger en ekstra datapakke kan dette
stillinger for blant annet språk, One
over samtaler eller send SMS og
enkelt bestilles direkte i appen.
Number og visningsnummer.
e-post. Ta bilde av ansatte som lastes
opp direkte til Bedriftskatalogen.
TELEFONMØTE
Oppsett av telefonmøte for inntil 30
DASHBOARD
Rask visning av gjenværende databruk,
FORBRUKSOVERSIKT
oversikt over kostnader samt snarveier
Se oversikt over eget forbruk, både
til endring av tilgjengelighet og ut- eller
nasjonalt og internasjonalt, in-
SAMTALELOGG
innmelding av køgrupper.
neværende måned med alle hoved-
Full oversikt over alle direkte- og kø-
poster fra fakturaen. Oversikt over
samtaler, med status på besvart og
Historisk forbruk e rogså tilgjengelig.
ubesvart. På alle samtaler gjøres det
TILGJENGELIGHET
brukere fra Mobil App.
oppslag mot opplysningstjenester.
Med få klikk kan du endre tilgjengelighet og styre samtaler til f.eks. sentral-
MOBIL IP
bordet eller personsvar.
Ring med mobiltakst over WiFi, uansett
LAST NED PHONERO MOBIL APP
hvor du befinner deg og reduser
Phonero Mobil App er gratis og kan
kostnadene i, fra eller til utlandet med
lastes ned via App Store eller Google
inntil 90%. Mobil IP er kostnadsfri og
Play. Webappen finner du på:
en del av Phonero Mobil App. Mottak
http://webapp.phonero.no. (Webappen
av samtaler til Mobil IP krever Phonero
gir deg tilgang til alle de overnevnte
Bedriftsnett
funksjonene, med unntak av Mobil IP)
INN/UT AV KØGRUPPER
Meld deg inn og ut av køgrupper uansett hvor du befinner deg. Du kan velge
om du vil melde deg inn eller ut av en
eller flere køgrupper samtidig.
Moderne og fleksible teletjenester for bedrifter

Similar documents