Förmiddag Eftermiddag

Transcription

Förmiddag Eftermiddag
Jämlikt Göteborg - gör mer, gör bättre
Konferensprogram
Förmiddag
07.45
Kaffe och registrering
08.30 Inledning: Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson
08.40
Dagens moderatorer Tanya Charif och Daniel Andersson
08.50
Gästföreläsning: Yvonne Kelly, University College of London
09.50 Fika och mingel
10.20 Fokusområde 1: Ge varje barn en god start i livet
11.05
Fokusområde 2: Ge barn fortsatt goda förutsättningar
genom skolåren
11.45
Reflektioner från scen
12.00
Lunch
Eftermiddag
13.00 Gästföreläsare: Lena Hök, Skandia
13.35 Fokusområde 3: Skapa förutsättningar
för arbete
14.20
Gästföreläsare: Jon Loit, Länsstyrelsen Stockholm
14.50 Fika och mingel
15.20 Fokusområde 4: Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer
16.00
Reflektioner från scen
16.15 Fokusområde 5: Skapa övergripande och strukturella förutsättningar
16.50
Avslutning: Stadsdirektör Eva Hessman och Social resursförvaltnings direktör Michael Ivarson
Plats: Banketten, Elite Park Avenue
Följ Jämlikt Göteborg på Twitter och Facebook. Sök på Jämlikt Göteborg.
Twittra och diskutera under konferensen. Hashtag: #jämliktgbg
SMS:a dina frågor och tankar under dagen till vår konferenstelefon: 0739102691
www.goteborg.se/jamlikt
Reflektioner från scen
Under dagen kommer vi få höra tankar och få inspel från vår reflekterande
panel på scenen. Våra gäster är Annika Lindström, ordförande i Autism- och
Aspergerföreningen i Göteborg, Joakim Berlin, Hbtq-rådet och Hülya Basaran,
adjunkt i svenska som andraspråk på Högskolan Väst, Lotta Säfström, direktor för
Göteborgs kyrkliga stadsmission, Lars Lilled, seniorkonsult och tidigare chef för
S2020 och Jeff Tössberg Mihai, kansliansvarig och tidigare tränare för Gatans Lag.
Mingel och möten
Under pauserna kan du besöka dialogbord där representanter från varje
fokusområde står redo för er som vill ställa frågor eller veta mer.
Förmiddagens föreläsningar
Yvonne Kelly - Give every child a good start in life
Professor i epidemiologi vid University College Of London (UCL). Kelly var en av de
första att studera hur barnen påverkas av ojämlikhet och hur det följer med genom
livet. Hennes forskning ger en bild av betydelsen att ge varje barn en god start.
Föreläsningen hålls på engelska.
Fokusområde 1: Ge varje barn en god start i livet
Om satsningen på familjecentrerat arbete, familjecentraler
och föräldrastöd. Och om Bokstart - ett konkret exempel på
hur vi arbetar med Staden där vi läser för våra barn.
Medverkande: Katarina Othelius, stadsdelsdirektör SDF
Örgryte-Härlanda, fokusledare, Malin Omland, projektledare
Staden där vi läser för våra barn, Anita Nilsson, processledare
fokusområde 1, Gertrud Widerberg, projektledare
Bokstart, Ebba - Lisa Eckerdal, samordnare Familjecentralen i
Hjällbo och Pernilla Bohlin, koordinator SDF Örgryte-Härlanda.
Fokusområde 2: Ge barn fortsatt goda förutsättningar
genom skolåren
”Arbete för en ökad skolnärvaro i Göteborgs Stad - en studie i identifierade
framgångsfaktorer” presenteras för första gången. Fokusområdet tar också upp
utmaningen med spridning och fördelning av nyanlända elever samt kulturskola för
alla.
Medverkande Christer Samuelsson, stadsdelsdirektör SDF Lundby och fokusledare, Afifa
Raziullah, Enhetschef, Välkomsten. Västra Hisingen, Britt Wallerius, Rektor Björlandagården
F – 6 (Torslanda), Matilda Jansson – processledare som skrivit rapport om Skolnärvaro, Karin
Ström, Koordinator Närvaroteam, Örgryte Härlanda, Stefan Osla - Områdeschef elevhälsa,
Örgryte Härlanda, Amela Filipovic, sektorchef Kultur och fritid Angered, Sara Lundgren
Enhetschef, Kulturskolan Angered.
www.goteborg.se/jamlikt
Eftermiddagens föreläsningar
Lena Hök - Sociala investeringar som hävstång för att förebygga
ohälsa och utanförskap
Hållbarhetschef på Skandia och verksamhetschef för stiftelsen Idéer för livet. Hök
fick 2015 priset som Sveriges bästa hållbarhetschef och kommer att prata om sociala
investeringar som hävstång för att förebygga ohälsa och utanförskap.
Fokusområde 3: Skapa förutsättningar för arbete
Om strategin som tagits fram för det stegvisa jobb- och kunskapslyftet. Strategin
beskrivs tillsammans med exempel från tre modellområden som bygger på
samarbeten mellan stadsdel, kommunalt bostadsbolag och privat näringsliv. Målet är
att skapa viktiga, riktiga jobb.
Medverkande: Jan Elftorp, förvaltningschef Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Mariette
Hilmersson, vd och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden, Tina Isaksson, sektorschef
Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård Askim Frölunda Högsbo och Maria Vallin, passion
manager (HR-chef) Clarion Post.
Jon Loit - Segregation och staden vi planerar
Länsstyrelsen Stockholm. Loit kommer tala om boendesegregation som en
avgörande orsak till orättvisor i staden. Stadsplaneringen har medverkat till
segregationen, men erbjuder samtidigt en möjlighet till förändring. Med ett
överordnat socialt fokus och inriktning för planeringen kan segregationen motverkas.
Fokusområde 4: Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer
Om ökad tillgång till bostäder och minskad boendesegregation. Att arbeta med
processer för social hållbarhet i stadsutvecklingen innebär att arbeta med komplexa
samhällsfrågor där många olika aktörer behöver vara delaktiga. Ta del av exempel
där samverkan och nya arbetsformer är vägledande för arbetet.
Medverkande: Agneta Hammer, förvaltningschef stadsbyggnadskontoret och fokusledare,
Mariette Hilmersson, vd och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden, Marianne Olsson,
förvaltningschef Angered, Per-Henrik Hartmann, vd Familjebostäder, Magnus Andersson,
regionchef Fastighets AB Balder, Christer Andersson, verksamhetschef och VD Bergsjön
Vårdcentral och Ulrika Lundquist, processledare fokusområde 4.
Fokusområde 5: Skapa övergripande och strukturella förutsättningar
För att kunna arbeta effektivt behövs strukturella och övergripande förutsättningar. Vad
innebär en hållbar ledning och styrning? Hur kan vi åstadkomma en verklig förändring? Om
att ha långsiktighet i arbetet och skapa samverkans- och kunskapsallianser som exempel på
förutsättningar som behövs i jämlikhetsarbetet.
Medverkande: Michael Ivarson, direktör Social resursförvaltning och Margareta Forsberg,
samordningschef Jämlikt Göteborg.
www.goteborg.se/jamlikt

Similar documents