Nyhetsbrev nummer 9

Transcription

Nyhetsbrev nummer 9
Nr 9/2015
2015-05-08
Nyhetsbrev från fackförbundet Vision Stockholms stad
Ingen dans på rosor…
Att vara fackligt förtroendevald är ingen dans på
rosor alla gånger, det kan säkert många av er skriva
under på. Som förtroendevald slits du mellan medlemmarnas förväntningar, din chefs förväntningar,
dina kollegors förväntningar, Visions förväntningar
och arbetsgivarens förväntningar. Att få ihop alla
dessa är inte alltid plättlätt.
Vår styrka sitter i att vi tillsammans är många medlemmar och att vi har förtroendevalda som verkar
nära verksamheterna och oss medlemmar.
Det som oroar mig mest i detta är att jag träffar
många förtroendevalda som upplever att kraven blir
alltför tunga och då ofta i kombination med att
arbetsgivarens företrädare motverkar eller försvårar
den förtroendvaldes möjligheter att leva upp till alla
dessa förväntningar.
Vi, alla vi medlemmar och Vision som fackförbund, kan inte accepetera ett sådant beteende. Vi
måste kämpa för att våra förtroendevalda får bästa
möjliga förutsättningar för att företräda oss. Detta
ska givetvis ske i dialog med arbetsgivaren och på
ett ansvarfullt sätt från oss förtroendevalda.
Vår organisation inom Vision Stockholms stad
Vision Stockholms stads organisation är, liksom
stadens, stor och den består av 19 sektioner som har
den direkta medlemskontakten. Sektionerna består
av medlemmar anställda vid olika förvaltningar.
Sektionernas nummer, namn, förvaltningar som
ingår och deras sektionsordföranden är:
01 Rinkeby-Kista (sdf), Zubeyde Arslanerkekoglu
[email protected]
03 Spånga-Tensta (sdf), Kristina Wennström [email protected]
04 Hässelby-Vällingby (sdf), Youssef Benzakour
08-508 04 214
15 Farsta-Skarpnäck (Skarpnäck och Farsta sdf),
Saime Civas 08-508 18264
21 Älvsjö (sdf), Nicoline Isacson 08-508 21304
22 Hägersten-Liljeholmen (sdf), Björn Adolfsson
08-508 22391
24 Skärholmen (sdf), Christian Juntunen 08-508
24951
31 Stadshusföreningen (SLK, KF/KS kansli (partikanslier), Revisionskontoret, Valnämnden, Överförmyndarnämnden) har ingen ordförande.
33 Serviceförvaltningen, Giovanni Palusa [email protected]
37 Idrottsförvaltningen, Loa Bienen 08-508 28393
40 Utbildningsförvaltningen, Behiye Arikan [email protected]
41 Kultur- och kyrkogård (Kulturförvaltningen,
Stadsbiblioteket, Stadsarkivet och Kyrkogårdsförvaltningen), Görel Norlén [email protected]
42 Sektion 42 (Socialförvaltningen, Äldreförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen och sdf Södermalm), Per Broman 076-82 54 801
51 Tekniska sektionen (Fastighetskontoret, Trafikkontoret, Exploateringskontoret och Miljöförvaltningen), Luis Lopez [email protected]
56 Stadsbyggnadskontoret, Fanny Nordqvist Darell
08-508 27573
59 Chefssektion, Rachida Mchaiter 08-508 33 230
Ytterligare information om just din sektion hittar du
på Vision Stockholms stads hemsida
http://vision.se/stockholmsstad
Vision Stockholms
stad på Facebook
Vision Stockholms stad på Facebook.
www.facebook.se/visionstockholmsstad
06 Bromma (sdf), Kamilla Lantz 08-508 40645
08 Norra Innerstaden (Kungsholmen, Norrmalm
och Östermalm sdf), Rolf Nyström
[email protected]
20 Enskede-Årsta-Vantör (sdf), Eva Fagerhem 08508 20114
Johan Berken
Avdelningsordförande
Vision Stockholms stad

Similar documents