Vad händer efter HUSBY? – Samverkan i praktiken

Transcription

Vad händer efter HUSBY? – Samverkan i praktiken
Spridning av metodhandboken mot Social oro
Vad händer efter HUSBY? – Samverkan i praktiken
Onsdagen den 15 januari 2014
Västerortspolisen inbjuder till en halvdags
erfarenhetsseminarium.
Under senare år har oroligheter, upplopp och
anlagda bränder fått stor uppmärksamhet i förorter
till Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala.
Stenkastning mot polis men också mot
räddningstjänst och ambulans i samband med
räddningsinsatser har förekommit.
Länk till metodhandboken:
https://polisen.azurewebsites.net
För att sprida erfarenheter och framgångsrika
arbetssätt har Polisen tagit fram en webbaserad
metodhandbok inom ramen för ett EU-projekt som
visar på hur det går att samverka med olika aktörer
för att motverka social oro. Handboken bygger på
erfarenheter från olika städer i Sverige och Europa.
Målgrupper för konferensen är de samhällsaktörer som Polisen samverkar med
inom Västerorts, Norrorts och Roslagens Polismästardistrikt, som: Länsstyrelsen,
kommuner, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, brandförsvar, trossamfund och
ideella organisationer.
Under seminariet kommer exempel lyftas fram på hur vi kan samverka för att
förebygga och ingripa mot social oro både på strategisk och operativ nivå. Detta
kommer att ske genom olika workshops med utgångspunkt från metodhandboken.
Fastställt program kommer att skickas ut inom kort.
Moderator: Rainar All, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
Tid: onsdagen den 15 januari, 08.30 – 12.30
Plats: Kista Science Tower Conference, Färögatan 33, Kista
Seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan till [email protected] eller 010-563 0452, senast den 8 jan 2014
Välkomna
Elisabeth Anestad
Polismästare Västerortspolisen
I samarbete med
AA-046.812/2013
ESF 2013-3011325
Spridning av metodhandboken mot Social oro
Program 15 januari 2014
Kista Science Tower Conference
Moderater
Rainar All, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
enheten för lärande och kriser.
08.30-09.00
Registrering med kaffe och smörgås.
09.00-09.20
Inledning och välkomsthälsning.
Elisabeth Anestad, Polismästare i Västerort och projektägare.
09.20-09.45
Den webbaserade metodhandboken - Samverkan mot social oro.
Johnny Lindh, Kommissarie och projektledare.
09.45-10.10
Samverkan och mobilisering av goda krafter.
Jörgen Karlsson, Närpolischef Kista närpolisområde,
Michael Frejd, Samordnare brottförebyggande frågor, Spånga-Tensta SDF,
Per Granhällen, Strateg Säkerhet-Brottsförebyggande, Rinkeby-Kista SDF.
10.10-10.30
MBU (Människan bakom uniformen).
Murat Solmaz, Polisassistent Södra Järva närpolis,
Jesper Ohlsson, Brandman, Kista Brandstation.
10.30-11.00
Fika.
11.00-11.25
Utemiljöns påverkan på social oro.
Lennart Levander, Polisinspektör Västerortspolisen,
Per Granhällen, Strateg Säkerhet-Brottsförebyggande, Rinkeby-Kista SDF.
11.25-11.45
SFI (Svenska för invandrare).
Tobias Fannkvist, Rektor SFI-Tensta,
Angela Rahimi, Biträdande rektor SFI-Tensta,
Faria Nur, Studerande SFI-Tensta.
11.45-12.10
Media och social oro.
Varg Gyllander, Presschef Polismyndigheten i Stockholms län.
12.10-12.30
Summering och avslutning.
AA-046.812/2013
ESF 2013-3011325

Similar documents