Kista grundskolas fritidshem (144 kB, pdf)

Transcription

Kista grundskolas fritidshem (144 kB, pdf)
Utbildningsförvaltningen
Kista grundskola F-9
Välkommen
Till
Kista grundskolas Fritidshem
 Kista fritidshem
 Själlands fritidshem
 Igelbäckens fritidshem
Utbildningsförvaltningen
Kista grundskola F-9
Måndag - torsdag klockan 16.45 går vi från Själland/Igelbäcken fritids till Kista
fritidshem, där föräldrar hämtar sina barn.
Fredagar går vi klockan 16.15 från Själland/Igelbäcken fritids till Kista Fritidshem,
där föräldrar hämtar sina barn.
Telefonnummer
Själlands fritidshem
Kista fritidshem
Igelbäckens fritidshem
08/508 45 717
08/508 45 715
08/508 45 714
Personal på fritidshemmen:
Själland Åk F-2
Frank Altin
Barbro Backman
Margareta Isacson
Ros-Mari Malmqvist
Anita Pettersson
Manolis Terzakis
Andreas Öster
Kista Åk F-2
Perihan Bakac
Anette Dey
Terese Eriksson
Anne Feltner
Sara Lange
Erik Perez
Mehdy Talaremi
Parthena Tatidou
Fatma Yüksedag
Igelbäcken Åk 3
Souheil Chamas
Kjell Eriksson
Selma Kocak
Utbildningsförvaltningen
Kista grundskola F-9
Det serveras ingen frukost på fritids.
Mellanmål äter vi i matsalen ca 13.45-14.30. Senare under eftermiddagen får barnen
en frukt.
Vid terminsstart.
Lägg barnens extra kläder i deras lådor i kapprummen eller på fritidshemmet.
Mycket viktigt med extra kläder och strumpor.
OBS! Märk barnens kläder, skor och stövlar.
Fritidshemmen arbetar efter ”Mitt lärande” (se bild). Barnen har under året ett enskilt
samtal med en pedagog kring trivsel och trygghet. Barnen utvärderar sitt lärande på
fritidshemmen. Till varje utvecklingssamtal med klassläraren berättar de också om
sin trivsel och sitt arbete på fritidshemmen. Önskas ett enskilt utvecklingssamtal med
fritidshemspersonal, kontakta dem för överenskommelse om tid.
Fritidshemspersonal medverkar vid föräldramötet som klassläraren kallar till.
Utbildningsförvaltningen
Kista grundskola F-9
Inneaktiviter:
Bygglek, lego, bilar, plastdjur m.m.
Skapande, sy djur, dukar, lägga pärlplattor, bild och form, målar, ritar, klipper, lera,
gips och trolldeg m.m.
Spel, affärslek
Pingis, innefotboll, fotbollsspel
Nintendo Wii
Uteaktiviteter:
Vi är ute varje dag efter mellanmål
Föräldraaktiviteter:
Korvgrillning (september)
Igeltalang och vernissage (Fritidshemmens dag vilket alltid är andra tisdagen i maj
månad)
Föräldrafika 1 gång under hösttermin
Kaffe/saft med bakelse vid sommarens skolavslutning

Similar documents