Prislista över vanligt förekommande tjänster

Transcription

Prislista över vanligt förekommande tjänster
PRISLISTA
över byråns vanligen förekommande varor och tjänster
Priserna gäller fr.o.m. 1 februari 2015 och inkluderar moms och sociala avgifter.
Reservation för prisändringar från underleverantörer
SVEPNINGSKOSTNAD
Nedläggning i kista, befintliga kläder .......................................................................................................................................... 800:Nedläggning i kista, svepdräkt. ………………..…………………………………………………………………………………. .985:Nedläggning i kista samt påklädning, egna kläder…………………………………………………………..........................1.550:BIL VID BISÄTTNINGEN/BÅRTRANSPORT
Transport med begravningsbil (inom 1 mil) ...........................................................................................................................1.660:Transporter kvällar efter kl 18:00 och helger debiteras extra (inom 1 mil).................................................................2.490:BÄRARE VID BISÄTTNING
Bärare vid transporter från sjukhuset till begravningsplatsen
Lyfthjälp/Svephjälp/Bårhus/Bostad ............................................................................................................................................. 980:Kvällar efter kl 18:00 och helger…………...………………..……………………………………………………………….1.710:KISTOR
Kistor finns av spånplatta, furu eller ek, med eller utan handtag………………………………………………...från 5.100:URNOR
Urnor finns av trä, träfiber, järn, koppar, zink eller brons ……………………………………………………….. från 1.050:PERSONLIGT AVSKED
Dagtid tom 18:00 ................................................................................................................................................................................ 850:Efter 18:00 och helg .......................................................................................................................................................................1.300:BYRÅNS MEDVERKAN VID BEGRAVNINGEN
Byråns medverkan innefattar en trygg kontakt med anhöriga före, under
och efter ceremonin, därtill även förberedelsearbete som kontroll av kista
och dekorering i kapellet och kring båren, kontakt med officiant, organist,
vaktmästare och övriga medverkande. Kontakt med förtäringsstället angående avvikelser i antalet gäster.
Representanten är på plats 1 timme innan aktens början………………………………………………………………..1.700:-
VÄRD VID MINNESSTUND..........................................................................................................................................................2.750:BLOMMOR
Kistdekoration (traditionellt bunden)………………………………………………………………………………….från 1.500:Handbuketter (1 röd ros + grönt)…………………………………………………………………………………… från
40:Sorgbukett / Krans……………………………………………………………………………………………från 500:- / 1.200:SÅNG OCH MUSIK
Solistens arvode…………………………………………………………………………………………………………….från
Begravningsbyrån
Auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund
1.730:-
BORGERLIG OFFICIANT………………………………………………………………………………………………………….3.500:MINNESSTUND
Kaffe komplett, prisexempel per kuvert…………………………………………………………………………………..från 150:ANNONSER OCH TRYCKSAKER
Dödsannonser i ortspress……………………………………………………………………………………....…………...från 2.500:HYRA AV
Byråns bårtäcke ................................................................................................................................................................................... 520:Kistbockar, kransställ, vaser, ljusstakar (inkl ljus).................................................................................................................. 730:MOTTAGNING AV OSA
10 – 20 personer ................................................................................................................................................................................. 360:21 – 40 personer ................................................................................................................................................................................. 720:41 < personer ....................................................................................................................................................................................1.080:MINNESALBUM
Minnesalbum med uppgifter om ceremoni och gåvoförteckning ....................................................................................... 310:Ytterligare album, per styck ............................................................................................................................................................ 375:GRAVSÄTTNING
Medverkan från byrån ........................................................................................................................................................ från 1.150:BYRÅNS ARBETSKOSTNAD
Grundkostnaden omfattar kundmottagning med efterföljande kontakter samt ansvar för
uppdragets genomförande. Kontakt med myndighet för dödsfallsanmälan, intygsbegäran
och släktutredning, kontakt med sjukhuset angående stoftets avhämtning, behov av balsamering mm. Förmedling av dödsannons, bokning av begravningslokal, beställning av
gravöppning, bokning av officiant och organist, inplanering av bisättnings- och begravningsbil samt representant, kontakt med kyrkogårdsförvaltning, beställning av kistdekoration samt fakturering och övrig administration. Utöver grundkostnaden, som baseras
på ca 6-8 timmars tidsåtgång, debiteras 790:- /tim för fullständig hjälp med dödsannonsens utformning, beställning av förtäring/minnesstund, hjälp med försäkringshandlingar,
bokning av extra sång eller musik (även extraordinarie organist), beställning av hyrbilar
(taxi), beställning av tryckta program (ritualkort) till begravningen samt hjälp med införandet av tackannons mm, ca 1-3 timmar.
(totalt ca 6-8 timmar)………………………………………...……………………….…………………genomsnittsarvode 5.430:GRAVVÅRDAR
Finns i trä, smide, glas och sten.
Se separat prislista från gravvårdsfabrikanten.
JURIDISKA TJÄNSTER
Bouppteckning, arvsskifte, testamenten, samboavtal m.m. Se särskild prisuppgift.
Begravningsbyrån
Auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund