Nyheter

Transcription

Nyheter
4 MITT I KISTA. TISDAG 10 FEBRUARI 2015
Allt färre vräks från sina bostäder
Jakob Larsson
[email protected] tel 550 550 43
Nyhetschef
mejl
nyheter
stockholm Allt färre vräks från
sina bostäder, både i Stockholm
och i landet som helhet, enligt
statistik från Kronofogden. Förra
året vräktes 445 stockholmare.
Det ska jämföras med 555 vräkningar 2011, 553 året efter och
507 vräkningar 2013.
– Den fortsatta minskningen
är givetvis väldigt glädjande. Det
förebyggande arbetet är en viktig
anledning. Kronofogden samverkar med hyresvärdar och kommunernas socialtjänster för att
de inblandade parterna ska lösa
situationen utan att Kronofogden
behöver kopplas in. Det innebär
i sin tur att fler hyresgäster kan
bo kvar, säger Johan Krantz vid
Kronofogden.
16,7
procent ökade nyföre­
tagandet med i Stockholms län
i januari i år jämfört med samma
period förra året, visar statistik
från Bolagsverket. 2 633 företag
startades i länet i januari.
Arbete i Abdis
anda belönas
HUSBY På Husby träff den
12 februari klockan 12 ska
Abdirahim Hassans minnesfond för första gången dela ut
medel till verksamhet i Abdis
anda.
Jonas Sjöstedt, parti­ledare
för Vänsterpartiet, och Seluah
Alsaati, ordförande för Vänsterpartiet Storstockholm,
kommer att vara på plats.
Syftet är att i Abdirahim
Hassans anda stödja dels
organisering av gräsrotsarbete
i Sverige, dels internationellt
solidaritetsarbete, som syftar
till att främja demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och social rättvisa.
Abdirahim Hassan eller
Abdi, som han kallades, sköts
till döds i Somalia i augusti
2013. Abdi föddes i Somalia
och växte upp i Husby.
Festfixare
greps vid
stor räd
En fallskärmshoppare kastade sig ut från Kista torn mitt i centrum.
Foto: Sofia Ekström
Äventyrare lockas
till höghusbyggen
Nyligen hoppade en per­
son från Kista torn med
fallskärm. Mannen lan­
dade bara några meter
från körbanan i centrum.
Nu ser JM över säker­
heten på byggarbetsplat­
sen.
Det var halt och snöigt på toppen
av Kista torn. Ändå kastade sig en
man ut mitt i natten från den näs­
ta 100 meter höga byggnaden. Ef­
ter drygt två sekunder vecklades
en röd fallskärm ut, till ett vittnes
lättnad.
– Jag hade svårt att tro det jag
såg. Han landade farligt nära kör­
banan, säger Mattias, som natten
den 23 januari såg fallskärmshop­
paren mitt i Kista centrum.
Polisen sökte efter mannen och
hans medhjälpare utan framgång.
– Det är inte något lagbrott att
hoppa fallskärm från byggnader.
Men området är en byggarbets­
plats där man antagligen tagit sig
in olovligt. Sedan skulle händel­
sen kunna vara framkallande av
fara för annan, säger Jörgen Karls­
son, närpolischef i Kista.
Kista torn ska bli drygt 120 me­
ter när det når sin topphöjd i höst.
– Vi ser över säkerheten på om­
rådet och håller på att utreda vad
som hänt. Vi går bland annat ige­
Fallskärmshopp från fasta objekt
w Basejump, eller Base-hoppning, kallas fenomenet när en
person hoppar från fasta objekt
med fallskärm.
w Ordet BASE står för de olika
fasta platser det är möjligt att
hoppa från: byggnad (Building),
antenn (Antenna), brospann
(Span) och mark (Earth), vilket
i praktiken vanligen är en klippavsats.
källa: nationalencyklopedin
”Han landade farligt
nära körbanan.”
mattias, ögonvittne
nom material från vår kamera­
övervakning,
säger
Sepideh
Imani, kommunikations- och ana­
lyschef på JM.
I Stockholm finns ett
15-tal per­
soner som ägnar sig åt basejump,
enligt Anders Henrikson, infor­
mationsansvarig på Stockholms
fallskärmsklubb. Basejump går ut
på att man med fallskärm hoppar
från fasta objekt, som byggnader
och master.
– Det är en väldigt hög risk. Men
de flesta som gör det här har erfa­
renhet och flera fallskärmshopp i
ryggen innan de provar.
Det är inte första gången som
fallskärmshoppare lockas till Kis­
tas höghus. I september 2011
greps två män efter att ha hop­
pat fallskärm från Victoria Tower.
Samma sommar hoppade två per­
soner från Kista Science Tower. De
fallskärmshopparna var utklädda
till byggarbetare för att ta sig upp
i skrapan.
Adam, som egentligen heter nå­
got annat, hoppade i tio år innan
han för en tid sedan slutade.
– Jag hoppade från gasklockan
i Ropsten, skorstenar i Hässelby,
halvhöga hus i Täby och Kaknäs­
tornet.
Det är när det byggs höga hus,
som nästan är klara, som många
basehoppare ser sin chans, enligt
honom.
– Det är då man kan ta sig in,
sedan blir husen mer eller mindre
igenbyggda.
Det är inte bara hoppet som be­
skrivs som en utmaning utan ock­
så att ta sig upp och in på svåråt­
komliga områden.
– När man väl stod på toppen av
huset eller antennen tänkte jag att
inte många andra människor stått
här. Det var en kick, men så gick
tankegångarna när jag var yngre
och trodde att jag var odödlig.
l  Johanna Edström
[email protected]
tel 550 550 73
JÄRVA EN Tenstabo har
gripits, misstänkt för
grovt bokföringsbrott och
grovt skattebrott. Han
greps i samband med att
flera andra personer också
frihetsberövades runt om i
Stockholms län, misstänk­
ta för grovt bedrägeri mot
Arbetsförmedlingen.
Gripandena ägde rum
förra tisdagen.
Misstankarna mot Ten­
stabon gäller att denne ska
ha ordnat fester.
– Det har varit festverk­
samhet, som man kan
bedöma har varit närings­
verksamhet, att det har
skett yrkesmässigt. Och är
det yrkesmässigt då ska
det bokföras i verksamhe­
ten och även deklareras,
säger Per Kjellstrand vid
Ekobrottsmyndigheten.
Stadsdelsdirektören
slutar i vår
RINKEBY/KISTA Stadsdelsdirektören Olle Johnselius slutar
sin tjänst i Rinkeby-Kista till
sommaren 2015. Han tillträdde när Rinkeby och Kista
slogs ihop till en stadsdelsförvaltning 2007. En ny direktör
ska rekryteras under våren.
I ett meddelande till
alla medarbetare skriver Olle
Johnselius förre veckan:
”Jag lämnar en väl fungerande förvaltning, vilket
främst är er förtjänst. Jag
känner mig därför trygg för
förvaltningens framtid”.

Similar documents