Polisen omorganiserar

Transcription

Polisen omorganiserar
Information
polisområde Stockholm nord
2015-01-20
Polisen omorganiserar
Myndigheten är just nu mitt uppe i den största omorganisationen en myndighet
genomfört i Sverige. Omorganisationen innebär bland annat att distrikten i
Stockholms län har blivit fyra polisområden. Område Nord, Syd och City samt
Gotland.
Västerorts polismästardistrikt upphör och blir en del av Polisområde
Stockholm Nord
Västerort polismästardistrikt blir en del i polisområde Nord tillsammans med
Roslagen och Norrort. Chef för polisområde nord är Christer Nilsson och
Stefan Hector är dess biträdande chef.
Närpolisområde blir Lokalpolisområde
I polisområde Nord kommer det totalt att finnas sju lokalpolisområden. Tre av
dessa, tidigare distrikt Västerort, blir: Lokalpolisområde Hässelby-Vällingby
(Hässelby-Vällingby, Ekerö och Bromma), Lokalpolisområde Järva (Spånga,
Tensta, Rinkeby och Kista) samt Lokalpolisområde Solna – Sundbyberg.
Rekrytering av lokalpolisområdeschefer pågår och när dessa är utsedda ska de
formera sina respektive styrkor. Andra delar av polisen såsom viss utredning
och utryckningsenheterna kommer också att finnas på lokal nivå.
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
17187 Solna
Sundbybergsvägen 15
Solna
114 14
[email protected]
www.polisen.se/stockholms_lan
LOKALPOLISOMRÅDE KISTA
Lokalpolisområde Kista
informerar:
Brottsstatistik gällande Kista, Husby och Akalla (hämtad ur RAR – Polisens anmälningssystem)
Bostadsbrott
Inbrott villa/radhus
Försök till inbrott villa/radhus
Inbrott i lägenhet
Försök till inbrott i lägenhet
Övriga brott
Väskryckning
Åldringsbrott
November
2014*
7(6)
2(2)
16(7)
2(1)
December
2014*
3(7)
2(4)
9(29)
1(5)
2(2)
1(1)
1(0)
4(1)
*(inom parantes) = samma månad året innan.
Om statistiken - Tips och råd
När vi nu kan summera hela 2014 ser vi att det varit ett dystert år. Under hela 2013
anmäldes 127 inbrott (42 försök och 85 fullbordade) i norra Järva. 2014 ökade denna
siffra till 184 st (47 försök och 137 fullbordade). 67 inbrott/försök av dessa drabbade
våra grannsamverkansområden (36%). Några av våra grannsamverkansområden har
drabbats i mycket stor utsträckning men en BRF har inte haft något inbrott under 2014
(BRF Rågö). Vid nästan alla de 67 brotten i grannsamverkansområden har angreppen
gjorts utifrån, i markplan, där gärningsmännen med kofot har brutit upp ett fönster, en
altandörr eller en ytterdörr.
Problemet med inbrott kan inte lösas genom att gripa gärningsmän utan måste
Förebyggas genom ett bra fysiskt inbrottsskydd, en hög uppmärksamhet hos grannarna
samt att de reagerar och larmar.
Vi på polisen ger er gärna råd om hur det fysiska inbrottsskyddet kan utformas.
Åldringsbrotten fördelar sig denna månad som följer:
En målsägande, 100 år gammal, blev av med 2000 kronor när endast hemtjänsten haft
tillträde till bostaden. En 85-åring har fått besök av en man som skulle ”kontrollera
brandlarm” varefter kreditkort och kontanter saknas. En 93-åring fick besök av en man
som utgav sig komma från HSB. När mannen gått saknades en plånbok.
Ring alltid 112 när ni ser ett misstänkt pågående brott. Vill ni meddela något mindre
akut eller bara ge polisen ett tips går det bra att ringa 114 14.
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
164 91 Kista
Kista Torg 19
114 14
[email protected]
www.polisen.se/stockholms_lan
LOKALPOLISOMRÅDE KISTA
Grannsamverkan
Vi välkomnar nya intressenter för Grannsamverkan. Känner ni någon från föreningar
inom Akalla, Husby eller Kista som vill komma med i, eller få information om Grannsamverkan går det bra att kontakta Lennart Levander.
Polisens Volontärer
Gå in på denna länk för mer information om volontärverksamheten:
http://polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Brottsforebyggande-arbete/Polisensvolontarer/
Polisen och Facebook
På vår Facebook-sida lägger vi regelbundet upp information eller aktuella tips.
https://www.facebook.com/pages/PolisenKista-N%C3%A4po/267271336655179
Gilla och fortsätt att följa oss på
Facebook.
Under senare delen av sommaren
har vi fått in en del tips om var mopeder och motorcyklar gömts vilket
gjort att vi kunnat beslagta dem.
Fortsätt gärna ge oss tips.
Kontaktuppgifter
ansvariga i Kista
Tf. Lokalpolisområdeschef
Stephan Kiernan
Grannsamverkan
Lennart Levander
Christina Casselholm
010-5630442
010-56 30534
010-56 30451
Övriga kontaktuppgifter
114 14
Icke akuta situationer eller för att lämna tips och för att
få kontakt med personer i ditt närpolisområde
112
Under pågående brott eller i annan akut situation
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
164 91 Kista
Kista Torg 19
114 14
[email protected]
www.polisen.se/stockholms_lan