VerduurSAMEN - HEINEKEN Nederland

Comments

Transcription

VerduurSAMEN - HEINEKEN Nederland
 Duurzaamheidsverslag HEINEKEN Nederland 2012 VerduurSAMEN
leef& geniet
Tijdschrift over verantwoord genieten nr. 2 • Zomer 2012
Relax!
STRESSVRIJ DE ZOMER IN
FESTIVALTIJD
‘DANSEN IN HET ZAND!’
Op naar de 100
GEZONDER OUD
Milieu
Medewerkers
Maatschappij
De nieuwe Starbottle. 6% minder gewicht.
Nu ook in Nederland. 24 flesjes samen in een krat.
HEINEKEN Nederland
Duurzaamheidsverslag 2012
Colofon
HEINEKEN Nederland 1
Duurzaamheidsverslag 2012
Inhoud
Dit duurzaamheidsverslag is
een uitgave van HEINEKEN
Nederland.
Businessmodel HEINEKEN Nederland Vragen/klachten consument Onze doelstellingen 2
3
4
Hoofdredactie:
Michael Dickstein
Voorwoord Philip de Ridder 5
Hoofdstuk 1. Profiel Wie we zijn Onze merken Onze ambitie Ons directieteam Leden Raad van Commissarissen Onze organisatie Kwaliteit Klachten Onze rol in de horeca 6
6
6
6
7
7
7
8
8
9
Coördinatie en redactie:
Flip van Woerkom
Eindredactie en realisatie: Birdy Communicatie BV,
Zwijndrecht
Fedor Vogel, Henri Reuchlin
Vormgeving:
Rob HoflandDesign,
Barendrecht
Fotografie:
Nils van Houts,
Wim Hollemans e.a.
Drukwerk:
Drukkerij Knoops, Venlo
This product is printed according
a Cradle to Cradle® optimised
printing process as conducted
by Knoops Eco Printing B.V. in
collaboration with EPEA
Internationale Umweltforschung GmbH
Hoofdstuk 2. Milieu Hoe berekenen we onze Carbon Footprint? Inkoop Leverancierscode Duurzame akkerbouw Energie en waterverbruik Minder en duurzamere energie Waterbesparing Energie- en waterprestatie Afvalmanagement Bostel Water zuiveren door algen Verpakkingen Overstappen naar kunststof pallets Kennisinstituut Duurzaam Verpakken Dit duurzaamheidsverslag is
gedrukt op Revive 100% Pure
papier met het FSC-keurmerk
dat 100 % recycleerbaar is.
Het drukwerk is volgens de C2C
(cradle to cradle) richtlijnen
geproduceerd en gedrukt met
inkt die veilig is voor de
biologische cyclus binnen cradle
tot cradle en bevat geen giftige
stoffen.
Transport Alternatieve transportmogelijkheden Green Freight Direct Line Feed Groene commercie Duurzame partners in business Energiezuinigere koelers Duurzame evenementen Holland Heineken House Workshop Duurzame merken 10
12
13
13
13
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
Hoofdstuk 3. Medewerkers Onze mensen Werkomgeving Opleiden en trainen vaardigheden E-Learning Project leerbanen Gender Diversity Veiligheid Toekomstige medewerkers Informatie over product en categorie Roadshow Kennisinstituut Bier Aandacht aan de maatschappij Duurzaamheidsweek ‘Corporate Social Investment’ HEINEKEN Fonds Biodiversiteit Hoofdstuk 4. Maatschappij Alcoholconsumptie daalt Onze eigen initiatieven Holland Heineken House Introductie Amstel 0.0% en Jillz 0.0% Brief aan Retail-relaties over nieuwe
Drank- en Horecawet Bijeenkomsten politici Limburg en Noord-Brabant Branche-activiteiten Reclame code commissie Samenwerken aan positief bierimago Partnerships Vrienden van Amstel Live en ANWB Bouman GGZ Smartconnection Alcoholbeleid in Sportkantines Bob LKvV Bom weekend Modules ROC ‘Know the signs’ campagne 2012 Productie- en verkoopunits 20
22
23
23
23
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
27
28
30
31
31
31
31
32
33
33
33
33
33
34
34
34
35
35
35
35
36
02 HEINEKEN Nederland
Duurzaamheidsverslag 2012
HEINEKEN Nederland 03
Duurzaamheidsverslag 2012
Businessmodel HEINEKEN Nederland*
Bureau Consumenten Service Wij beantwoorden vragen, opmerkingen en
klachten van consumenten en zijn op de
volgende manieren te bereiken:
Havens
Rotterdam
Antwerpen
Amstel 0800 – 022 98 85
www.amstel.nl/contact
facebook.com/Amstel
@AmstelBier_NL
Alpherium
container
terminal
Groene koeling
35% energie besparing
Hoofdkantoor
Zoeterwoude
Wind molen, bijv.
in ’s-Hertogenbosch
Desperados 0800 – 235 24 37 www.desperados.nl/contact
facebook.com/Desperados
@desperadosbeer
Retour
emballage *
Retour
emballage
Groen advies
aan klanten
*
Zoeterwoude
’s-Hertogenbosch
Lange Zware
Vrachtwagens
Heineken 0800 – 022 77 89 www.heineken.nl/contact
facebook.com/Heineken
@Heineken_NL
Jillz 0800 – 024 27 54 www.jillz.nl/contact facebook.com/Jillz
@JillzNL
Onbemande,
elektrische
heftrucks
Retour
emballage
*
Lokaal
distributiecentrum
Productie
*) Circa 90% van het volume
voor de Nederlandse markt in
retourverpakking
Brouwerijen in Zoeterwoude,
Wijlre en ‘s-Hertogenbosch
Transport
Visie: elektrisch
Murphy’s 0800 – 023 13 96 [email protected]
Strongbow Gold 0800 – 022 77 89 http://www.strongbowgold.com
facebook.com/strongbowgold
@Strongbow-Gold
Elektrische heftrucks en
orderpicking
*Exclusief Vrumona
BeerTender 0800 – 233 78 36 www.beertender.nl [email protected]
Brand 0800 – 024 43 21 www.brand.nl/contact
facebook.com/Brandbier
@Brand_Bier
Export
150+
landen
Grondstoffen
Affligem 0800 – 233 5443 www.affligem.nl [email protected]
Wieckse 0800 – 023 88 32 www.wieckse.nl/contactwww
facebook.com/Wieckse.bier
Bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 17 uur,
daarna voicemail met inspreekmogelijkheid of
doorverbinden voor spoedgevallen. Gratis, muv
de kosten voor gebruik van een mobiele telefoon.
04 HEINEKEN Nederland
Duurzaamheidsverslag 2012
HEINEKEN Nederland 05
Duurzaamheidsverslag 2012
Onze doelstellingen
Voorwoord HEINEKEN Nederland heeft verschillende doelstellingen op het gebied van duurzaamheid geformuleerd, vanuit ons zelf
maar ook gezamenlijk met Nederlandse Brouwers. Bovendien hebben wij meerdere convenanten ondertekend en
initiatieven ondersteund. Voor wat betreft een mogelijke overlap van deze verschillende doelstellingen, gaan we steeds
voor de ambitieuzere targets.
Vier vragen aan Philip de Ridder over zijn
persoonlijke visie op duurzaamheid binnen
HEINEKEN en in de maatschappij.
Brewing a Better Future
De globale doelstellingen van HEINEKEN voor 2020 waar
wij als HEINEKEN Nederland aan bijdragen:
Water
• Reduceren watergebruik in de brouwerijen
met 25 %
CO2
• Reduceren van CO2-emissies:
• Met 40 % in de productie
• Met 50 % in koeling
• Met 20% in distributie
Inkoop
• Streven naar minstens 50% van onze
belangrijkste grondstoffen uit duurzame
bronnen
Doelstellingen Nederlandse Brouwers
Alle geformuleerde doelstellingen betreffen het
gemiddelde van de leden van Nederlandse Brouwers
over de productielocaties en bierafzet in Nederland in
2020:
Landbouw
• 40% van het gebruikte brouwgerst voor de productie
van bier voor de Nederlandse markt is afkomstig van
duurzame landbouw;
Transport
• We hebben een besparing gerealiseerd van 20%
minder CO2-uitstoot toe te rekenen aan het transport
van bier binnen Nederland, ten opzichte van 2010;
• Voortdurend nastreven van onze
leverancierscode procedure
Energieverbruik / CO2-emissie
• We hebben een besparing gerealiseerd van 25%
minder CO2-uitstoot per hl bier, ten opzichte van 2005,
door middel van energiebesparende maatregelen en
door inzet van duurzame energiebronnen binnen onze
productielocaties;
Verantwoorde alcoholconsumptie
• Naleven van binnen de industrie gemaakte
afspraken.
Watergebruik
•W
e gebruiken gemiddeld 3,5 liter water voor 1 liter
verpakt bier;
• Verantwoorde alcoholgebruik aantrekkelijk
maken met hulp van de Heineken merk®.
Afval en bijproducten
•M
eer dan 95% van het afval en de bijproducten wordt
zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt;
• Minimaal een partnership met meetbare
doelstellingen gericht op het aanpakken van
alcoholmisbruik en openbare rapportage
hierover.
Convenant Energie Efficiency
Verpakkingen
•H
et gebruik van verpakkingen welke vervaardigd zijn
van materiaal met een milieukeurmerk is met 40%
toegenomen.
Initiatief Levensmiddelenindustrie
• HEINEKEN heeft een convenant met de overheid
getekend om tussen 2009 en 2020 te komen tot een
substantiële verbetering van de energie-efficiëntie, de
zogenaamde ‘Energie Efficiency Plannen’.
HEINEKEN Nederland is een initiatief bijgetreden van
de Federatie Nederlandse Levensmiddelen (FNLI) om
verduurzamingsproces in en voor de levensmiddelenindustrie te versnellen. Concreet betekent dit dat we:
• Alle productielocaties hebben een geactualiseerd plan
met energiebesparende maatregelen voor de periode
2013 -2016 ingediend.
•V
erduurzaming hebben opgenomen in de missie en
het beleid van onze onderneming;
• De belangrijkste maatregelen bestaan uit het beter
isoleren van warme en koude leidingen en het verder
optimaliseren van stoomketels.
• S inds 2009 jaarlijks rapporteren over ons
duurzaamheidsbeleid;
•H
ierbij de rapportagerichtlijnen volgen van HEINEKEN
N.V., c.q. onze moederonderneming.
Wat betekent duurzaamheid voor jou?
“Mijn persoonlijke drijfveer is vrij simpel en straight
forward. Ik wil een bijdrage leveren aan het achterlaten
van een duurzame aardbol voor een volgende generatie.
Net zoals de vorige generatie dit voor ons heeft gedaan. Ik
realiseer mij dat ik zelf daar een bijdrage aan kan en moet
leveren. Dat ik daarnaast werk voor een bedrijf dat ook
haar verantwoordelijkheid hierin neemt en mij mede
faciliteert bij de te nemen initiatieven maakt mij trots om
voor HEINEKEN te werken.”
Over welke resultaten in het afgelopen jaar ben je het
meest tevreden?
“Ik merk dat duurzaamheid steeds meer in de genen van
onze mensen komt te zitten. En dat leidt vervolgens tot
aanwijsbare resultaten, die we ieder jaar weer willen
verbeteren. Op het gebied van milieu en duurzame energie
hebben we in 2012 aanzienlijke stappen gemaakt,
bijvoorbeeld op het gebied van wind- en zonne-energie en
innovatie. Onze ecologische voetafdruk is opnieuw
verbeterd en als het gaat om energie-efficiency behoort
HEINEKEN tot de wereldtop. Ons ‘Brewing a Better Future’
programma werkt stimulerend zowel voor onze
medewerkers als onze leveranciers en klanten. Onze
branche steekt - samen met diverse (overheids)instellingen
- veel tijd in het stimuleren van verantwoorde
alcoholconsumptie. De introductie van een aantal nieuwe
0.0% producten is een doorbraak qua innovatie als ook ons
verantwoord alcohol gebruik. Dat het percentage alcohol
drinkende minderjarigen vervolgens fors terugloopt, is
een fantastisch resultaat. Daar ben ik als brouwer én
als ouder oprecht trots op. Het geeft extra energie om
door te gaan op deze succesvol ingeslagen weg.”
Wat kunnen we verwachten van 2013?
“We zullen onverminderd doorgaan met concrete
projecten. Zoals bijvoorbeeld verdere verduurzaming
in onze logistiek en het grootste niet-gesubsidieerde
zonne-ernergie project van Nederland in
’s-Hertogenbosch. We komen weer een stuk dichter bij
het definitief plaatsen van de windmolens op ons
terrein. Ik ben er trots op dat als ik hier in Zoeterwoude
naar buiten kijk onze brouwerijtuin gebruikt wordt om de
biodiversiteit terug te krijgen. Het is een klein element in
onze duurzaamheidsagenda maar wel symbolisch voor het
feit dat we in de breedte denken. Maar daarover volgend
jaar meer. Eerst veel plezier met het verslag van 2012. Ik
hoop een ieder van jullie te kunnen inspireren en
enthousiasmeren om samen aan een duurzame toekomst
te werken. Op mij kun je rekenen.”
Wat valt er verder nog te zeggen over dit
duurzaamheidsverslag?
“Binnen en buiten HEINEKEN zijn wij continu met mensen
bezig. Daarom brengen wij hen in dit verslag ook graag in
beeld. Ieder hoofdstuk begint met een interview met eigen
medewerkers over duurzaamheid in de praktijk. En in elk
hoofstuk stippen we een voorbeeld aan van positief
bierimago. Want bier is een mooi product dat door ons met
liefde wordt gebrouwen!”
Philip de Ridder
Algemeen directeur
HEINEKEN
Nederland
06 HEINEKEN Nederland
Duurzaamheidsverslag 2012
HEINEKEN Nederland 07
Duurzaamheidsverslag 2012
Hoofdstuk 1. Profiel Wie we zijn
HEINEKEN Nederland is een bijzondere werkmaatschappij
binnen het wereldwijde HEINEKEN concern. Immers, van
alle 140 landen waar de onderneming actief is, was de
Nederlandse vestiging de eerste.
Onze brouwerij in Zoeterwoude is de grootste van Europa
en ook nog eens de grootste binnen de HEINEKEN Group
wereldwijd. Bovendien beschikt HEINEKEN Nederland ook
nog over twee andere hoogmoderne brouwerijen in
’s-Hertogenbosch en Wijlre en frisdrankenproducent
Vrumona in Bunnik.
Ongeveer 30% van de productie in Nederland is bestemd
voor de binnenlandse markt. Circa een derde wordt
geproduceerd voor de Verenigde Staten en de rest
exporteren we naar meer dan 150 landen over de hele
wereld.
Onze ambitie
Ons directieteam
HEINEKEN Nederland wil een uitdagende, trotse en
onderscheidende leider in de Nederlandse
levensmiddelensector zijn. Hiervoor zijn de strategische
pilaren breed geformuleerd. Zij omvatten waardecreatie,
merken, medewerkers, processen en resources. We leggen
de focus op het signaleren en zakelijk afwegen van kansen
in de markt en/of de interne organisatie, voor zowel
bestaande als nieuwe producten en diensten. We zijn
daarbij actief gericht op het behalen van resultaten en
doelstellingen. Dit houdt in dat we een excellente
organisatie willen zijn op het gebied van
procesmanagement, kostenefficiency en effectiviteit.
Alleen op die manier kunnen we onderscheidende
initiatieven blijven nemen. Tot slot willen we ondernemen
op een wijze die waarborgt dat na ons opeenvolgende
generaties trots op hun leefbare omgeving kunnen zijn.
De ambitie van HEINEKEN Nederland sluit aan bij de drie
kernwaarden van de wereldwijde onderneming: plezier,
passie voor kwaliteit en respect voor mens en milieu.
Het directieteam van HEINEKEN Nederland bestaat
uit vier leden (v.l.n.r.):
Philip de Ridder, Algemeen Directeur
Hans de Ruiter, Directeur Human Resources
Solveig Menard-Galli, Financieel Directeur
Willem de Jonge, Senior Director Supply
Leden Raad van Commissarissen
Leden Raad van Commissarissen gedurende 2012:
Peter Legro, (voorzitter) gepensioneerd,
voormalig President en CEO Transavia Airlines C.V.
Jean-François van Boxmeer, voorzitter van de Raad van
Bestuur en Chief Executive Officer HEINEKEN N.V.
Conny Braams, Senior Vice President Operations Asia,
Unilever Asia Pte Ltd Singapore
Didier Debrosse, Regional President Western Europe,
HEINEKEN N.V.
Prof.dr. Fred Huijgen, gepensioneerd, voormalig
Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Ben van Schaik, gepensioneerd, voormalig President en
CEO Mercedes-Benz do Brasil Ltda SA.
Onze merken
Ons uitgebreide portfolio van merken draagt bij aan onze
groei. Met een verscheidenheid aan producten richten we
ons op de behoeftes van verschillende groepen
consumenten en verschillende gebruiksmomenten.
momenten hebben we exclusievere merken, waarvoor we
een prijspremium vragen. Vrouwelijke consumenten
spreken we aan met fris-zoete bieren en onze ciders. Op
momenten dat iemand even geen alcohol kan of wil
drinken, bieden we een groeiend aantal smaakvolle 0.0%
producten aan.
Onze mainstream merken richten zich op een breed publiek
met een toegankelijk prijsniveau. Voor meer bijzondere
In het zogenaamde economy segment waar de laagste
prijs van belang is, spelen wij geen rol.
Onze organisatie
HEINEKEN Nederland is opgedeeld in vier Business Units:
HEINEKEN Nederland
HEINEKEN Nederland
HEINEKEN
Vrumona,
Commercie, Marketing,
Supply
Ondersteunende
Frisdrankproducent
Retail & Horeca
(Hier brouwen wij bier en
diensten en
(Sinds dit jaar opgesplitst
van hieruit vindt het
stafafdelingen
in pure bieractiviteiten en
vervoer plaats)
de groothandel)
08 HEINEKEN Nederland
Duurzaamheidsverslag 2012
HEINEKEN Nederland 09
Duurzaamheidsverslag 2012
1. Profiel Kwaliteit
Productkwaliteit vraagt om kwaliteitszorg in de gehele
keten, te beginnen bij de leveranciers die onze grondstoffen
(water, mout, hop, gist, suiker en siropen) en verpakkingen
leveren. De HEINEKEN kwaliteitsstandaarden vereisen
audits en kwaliteitscontroles op alle binnenkomende
grondstoffen. Daarnaast voeren we regelmatig een
uitgebreidere integriteitsanalyse uit. Voor water betekent
dat bijvoorbeeld dat we eens per twee jaar een volledige
analyse op zo’n 200 componenten uitvoeren op het gebied
van kwaliteit en voedselveiligheid.
Vanzelfsprekend houden we ook tijdens het brouwen van
bier of het maken van frisdrank bij iedere processtap
kwaliteitscontroles. De laboratoria van HEINEKEN spelen
daarbij een grote rol. De kwaliteitscriteria voor het
laboratorium en voor de analyses zijn vastgelegd in het
‘Star Lab System’ en worden op regelmatige basis geaudit.
Om een optimale verpakkingskwaliteit te waarborgen
gebruikt HEINEKEN een ‘Packaging Quality Index’.
Ook bij vervoer en opslag heeft HEINEKEN strenge
richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld over temperatuur,
hygiëne en opslagtijden. Bier dat we exporteren in
containers kan in extreme weersomstandigheden
terechtkomen, en dat kan de kwaliteit van het product
beïnvloeden. Als het nodig is maken we daarom gebruik
van speciaal geconditioneerde containers.
Smaakpanels beoordelen de kwaliteit van alle HEINEKEN
brouwerijen wereldwijd. Er is een smaakpanel dat zich richt
op het beschrijven en beoordelen van het product. Een
ander smaakpanel houdt zich meer bezig met
smaakveranderingen en -stabiliteit.
Klachten per categorie
8%
6%
23%
2%
10%
49%
2%
Onze rol in de horeca
Klachten
Jaarlijks wordt HEINEKEN Nederland zo’n 25.000 keer door
consumenten gebeld en gemaild met vragen, tips,
complimenten, suggesties en natuurlijk ook klachten. Een
vast team houdt zich dagelijks bezig met het verwerken van
alle consumentencontacten. Zij beantwoorden de
servicenummers, die voor elk merk op onder andere
producten en verpakkingen staan vermeld.
In 2012 ontving HEINEKEN Nederland in totaal vijf
klachten op het gebied van veiligheid en milieu. Het
merendeel hield verband met geluidsoverlast. Het aantal
klachten ligt één hoger dan in 2011. Een ander type
klachten heeft betrekking op onze producten. HEINEKEN
streeft naar tevreden klanten. Ondanks alle aandacht die
HEINEKEN aan haar producten besteedt, ontvangen wij
soms klachten. Wij gebruiken die klachten als uitgangspunt
van prestatieverbetering.
Consumenten met een klacht kunnen een van de
0800-nummers bellen (zie overzicht voorin dit verslag) of
via de websites een klacht melden. Daarnaast vinden vele
duizenden reacties via sociale media hun weg naar het
team Consumer Contact & Care. Het streven is om alle
ontvangen berichten op een persoonlijke manier op te
volgen. Prioriteit gaat daarbij uit naar de behandeling van
klachten over onze producten. In overleg met de
consument, zorgt HEINEKEN dat het betreffende product
wordt opgehaald en onderzocht. Om zo vast te stellen wat
de mogelijke oorzaak is geweest en die bevindingen met de
persoon in kwestie te delen.
Bij klachten vanuit de horeca lopen de meldingen en
afhandeling via onze horecavertegenwoordigers.
De toename van het aantal fustklachten ten opzichte van
2011 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door aanwezigheid
van lekkende 20-literfusten door een technisch
mankement, het aantreffen van ‘vreemd bier’ in onze
Aanvraag
fusten en het regelmatig té lang aangesloten staan van
Cashback
fusten in de tapinstallaties (door lage omloopsnelheid).
Compliment
Naar aanleiding van de klachten zijn correctieve en
Inzending
Klacht (overig) preventieve maatregelen genomen in de ‘supply keten’ om
Klacht product verbetering aan te brengen.
Vraag
HEINEKEN ziet elk consumentencontact als een kans: het
biedt een mogelijkheid om dank uit te spreken voor de
getoonde
betrokkenheid. En
Klachten per hectoliter (afzet Nederland)
geeft ruimte om te
2010 2011 2012
leren van de ervaringen
die consumenten
Fles 0,02% 0,02% 0,02%
willen delen.
Blik 0,01% 0,01% 0,01%
Fust 0.09% 0,24% 0,49%
POSITIEF BIERIMAGO I : Onze schapvisie
Bier dat niet op voorraad is, een
rommelige indeling, weinig ruimte
voor merken… in het verleden was
het bij de supermarkt vaak (te)
‘druk’ in het schap. In 2012 heeft
HEINEKEN daarom uitgebreid
onderzoek gedaan in de retail naar
haar doelgroepen en wat
consumenten en klanten kiezen als ze hun
boodschappen doen. Als resultaat hebben we een
nieuwe schapvisie ontwikkeld. Daarin is het schap
nu ingedeeld in drie hoofdsegmenten: eerst pils,
dan alcoholvrij en daarna speciaalbier. Binnen
pils wordt er ingedeeld op merk, met het grootste
pilsmerk vooraan. Dit sluit aan op het
keuzegedrag van de bierkoper. Zelfs voorkeuren
per regio of winkel worden er in meegenomen.
Inmiddels heeft de indeling van het bierschap in
veel supermarkten een metamorfose ondergaan.
1.200
HORECAONDERNEMERS
WERDEN GEWEZEN OP
DUURZAME PARTNERS
IN BUSINESS
HEINEKEN kijkt samen met horecaondernemers naar
verhoging van het rendement en het bieden van
toegevoegde waarde. Om dit nog doelgerichter tot stand
te brengen, hebben we in 2012 de organisatiestructuur
aanzienlijk geherstructureerd. De belangrijkste verandering
is de splitsing van de aandachtsgebieden horeca en
groothandel. Waar de horecaondernemer voorheen een
HEINEKEN vertegenwoordiger op bezoek kreeg voor alle
categorieën, zijn er vanaf 2013 aparte Account Managers
actief voor specifiek Bier en Cider (Account Manager
HEINEKEN Horeca) en anderszijds een HEINEKEN
Groothandel Account Manager voor alle categorieën. Op
die manier kunnen wij beter op de ondernemer gericht
werken, afgestemd op specifieke klantbehoeften. De
Account Manager Horeca wordt nog meer een
Bierspecialist en krijgt door deze nieuwe structuur meer tijd
om de ondernemer te helpen, te kijken naar zijn doelgroep,
productinnovatie te implementeren en het ideale
assortiment samen te stellen. De Groothandel Account
Manager geeft specifiek vanuit de groothandel
klantadviezen.
Binnen de nieuwe organisatiestructuur zijn er vanuit
HEINEKEN Horeca allerlei modules ontwikkeld om de
horecaondernemer te helpen. Het paradepaard is het
‘Goed Getapt’ programma, met de focus onder meer op
gastheerschap, actievere verkoop, financieel management
en ‘uw bedrijf als sterk merk’. Daarnaast zijn het
‘HeinekenStar Serve’ programma en de ‘Brand Proeflokalen’
belangrijke programma’s die meerwaarde bieden voor onze
klanten. De horecabedrijven die hieronder vallen behoren
tot de vlaggenschepen in ons land.
Daarnaast is HEINEKEN Nederland ook behulpzaam met
het verstrekken van leningen aan de horecaondernemers.
Wij helpen de ondernemers met investeren waar de banken
afhaken. Echter daar waar mogelijk wil HEINEKEN
Nederland dit soort constructies in de toekomst zoveel
mogelijk beperken, want een rol als bank ambiëren wij niet.
Overigens binden wij, in tegenstelling tot andere
bierbrouwers, niet de horecaondernemers aan ons voor een
vaste periode, tenzij deze in een van onze eigen panden is
gehuisvest. Onze overeenkomsten zijn opzegbaar met twee
maanden.
Tot slot publiceren we al jaren zes keer
per jaar het Bierblad, ons eigen
tijdschrift voor de horeca en relaties van
HEINEKEN. Uit recent onderzoek blijkt
dat dit magazine uitstekend
gewaardeerd wordt.
10 HEINEKEN Nederland
Duurzaamheidsverslag 2012
HEINEKEN Nederland 11
Duurzaamheidsverslag 2012
Hoofdstuk 2. Milieu Ton: “Tijdens het wassen en afvullen van de flessen,
wordt veel water gebruikt. Ik weet van collega’s dat
daar veel besparingen te behalen zijn. Zijn hierover al
cijfers bekend?”
Pieter: “Voordat specifieke flessen die we gebruiken voor
de export naar Amerika worden afgevuld, dienen die
inderdaad eerst met water gespoeld te worden. Dit proces
noemen we rinsen en leidt tot een hoog watergebruik. In
de brouwerij heeft een verbeterteam gewerkt aan
voorstellen om het watergebruik op deze rinsers te
reduceren. Op basis van de verbetervoorstellen van het
team is het watergebruik van de rinsers sterk gereduceerd,
waarbij het gebruikte water daarna ook nog nuttig
hergebruikt wordt. Dit initiatief heeft tot een
waterbesparing geleid van maar liefst 61% ten opzichte van
de vroegere rinser. Deze procesverbetering zal uiteraard ook
gekopieerd worden naar de andere locaties binnen
HEINEKEN. Een geweldig voorbeeld van effectieve
samenwerking van een multidisciplinaire team, dat ons
weer een stap voorwaarts heeft gebracht in onze streven
om onze Brewing a Better Future doelstellingen te
realiseren.”
Pieter van der Meulen (l) en Ton Fleuren.
Ton Fleuren, specialist operator HEINEKEN
‘s-Hertogenbosch en Pieter van der Meulen,
sinds 1 maart 2013 brouwerijdirecteur
HEINEKEN ‘s-Hertogenbosch, interviewen
elkaar over de rol die HEINEKEN speelt op
het gebied van duurzaamheid.
Ton: “Op welke wijze is HEINEKEN bezig met
hernieuwbare energie?”
Pieter: “De brouwerij ’s-Hertogenbosch werkt aan de
ontwikkeling/uitbreiding van drie vormen van duurzame
energievormen, te weten windenergie, zonne-energie en
biogas. Vlakbij onze brouwerij in ’s-Hertogenbosch staat
een windmolen die de brouwerij voorziet in 8% van het
elektragebruik. We praten momenteel met de provincie,
Gemeente ’s-Hertogenbosch en twee andere bedrijven op
het industrieterrein De Rietvelden om nog drie windmolens
te realiseren, waarvan één op terrein. Ook in Zoeterwoude
is de brouwerij in een vergevorderd stadium voor de
realisatie van 4 windturbines op het brouwerijterrein. Met
deze windturbines kan de brouwerij in de toekomst
daarmee een aanzienlijk deel van haar
elektriciteitsbehoefte duurzaam invullen.
Ton: “En klopt het dat we naast windenergie ook sterk
inzetten op zonne-energie? .”
Pieter: “Inderdaad, op de daken van een aantal gebouwen
van onze brouwerij in ’s-Hertogenbosch gaan we 3632
zonnepanelen plaatsen, dat het resultaat is van een uniek
samenwerkingsverband tussen Marketing Wieckse, de
brouwerij ’s-Hertogenbosch en het bedrijf SolarAccess.
Daar zal binnenkort meer informatie over gecommuniceerd
worden.”
Ton: “In hoeverre past Heineken biogas toe als
vervanging van het aardgas?”
Pieter: “Biogas, dat geproduceerd wordt bij onze eigen
afvalwaterzuivering, wordt al ter vervanging van aardgas
gebruikt voor de opwekking van stoom in onze stoomketels.
Dat dekt ongeveer 11% van het gasgebruik van de
brouwerij. Daarnaast is de brouwerij in vergevorderde
gesprekken met de Waterschap Aa en Maas voor de
levering van biogas dat bij hun rioolwaterzuivering
geproduceerd wordt. Daarmee zal het dekkingspercentage
van onze gasverbruik naar meer dan 30 % worden
gebracht. Ook in Zoeterwoude wordt gewerkt aan een
haalbaarheidsstudie naar het potentieel van
biogasproductie in de regio.
40%
Ton: “Wat doet HEINEKEN er aan om duurzaamheid te
laten beklijven bij haar medewerkers?”
Pieter: “De brouwerijen hebben concrete doelstellingen op
het gebied van duurzaamheid, die afgeleid zijn van de
ambities van het Brewing a Better Future programma. De
verbeteringen worden bereikt door actief te werken aan
procesverbeteringen d.m.v. TPM, investeringen, slimme
ideeën, etc. We moeten duurzaamheid niet zien als een
project met een start en een eind. Net als met veiligheid,
hygiëne en gezondheid wordt duurzaamheid alleen een
succes als iedereen ermee bezig is als onderdeel van zijn
dagelijkse werk. Het moet in het DNA van iedere
MEER INHOUD
VERVOEREN PER
ECOTRUCK
Visie: Klimaatneutrale brouwerij.
medewerker gaan zitten, waarbij iedereen zich daar
eigenaar van moet gaan voelen. Het zijn met name de
collega’s op de shopfloor die de meeste kennis en ervaring
hebben om d.m.v. slimme ideeën stappen voorwaarts te
maken. En dat eigenaarschap voor duurzaamheid zal de
komende jaren actief gepromoot gaan worden.
Ton: “Ik zie dat HEINEKEN ook veel initiatieven neemt
op logistiek gebied.”
Pieter: “Ook in de logistieke discipline staat duurzaamheid
hoog op de agenda en worden veel initiatieven
geïmplementeerd om de belasting voor de omgeving te
reduceren. Zowel in Zoeterwoude als ’s-Hertogenbosch
wordt bijvoorbeeld onze mout aangevoerd per schip en
worden containers met ‘gereed product’ over het water
naar de Rotterdamse haven getransporteerd. Er is een
aantal jaren geleden naast de brouwerij in
’s-Hertogenbosch een groot logistiek centrum gebouwd,
waardoor de rijafstanden zo kort mogelijk gehouden
worden. Bovendien wordt gezocht naar mogelijkheden om
stappen voorwaarts te maken in duurzaamheid m.b.t. het
vervoer per vrachtwagen.
Pieter: “Mag ik jou ook wat vragen? Er gebeurt sinds
jaar en dag ook veel op het gebied van verpakkingen.
Wat merk jij daarvan als je aan de lijn staat?”
Ton: “HEINEKEN is continu in gesprek met de leveranciers
van onze verpakkingen en karton. De dozen zijn nog
krapper gemaakt en het karton is dunner om restafval te
besparen. Het vergt veel bij het afstellen van de machines,
maar het bespaart enorm. Dankzij feedback over de
prestaties van het karton, zie je dat we samen met de
leverancier echt tot verbeteringen komen. Het werkt echt.”
12 HEINEKEN Nederland
Duurzaamheidsverslag 2012
HEINEKEN Nederland 13
Duurzaamheidsverslag 2012
2. Milieu
Wij brouwen bier uit natuurlijke grondstoffen als water,
gerst, hop en gist. We produceren frisdrank uit een veelheid
van natuurlijke bronnen. Zuinig zijn op onze aarde en onze
medewerkers is daarmee vanzelfsprekend en zelfs
noodzakelijk voor de continuïteit van HEINEKEN. Om de
uitstoot van broeikasgassen voor de gehele keten in beeld
te brengen heeft HEINEKEN een uitgebreid model
ontwikkeld om ons inzicht te geven waar in de keten
broeikasgassen ontstaan en waar we onze carbon footprint
kunnen verbeteren. Dit is het derde jaar waarin HEINEKEN
op deze manier haar Carbon Footprint berekend. De
ecologische voetafdruk is gebaseerd op cijfers uit 2011,
aangezien ten tijde van publicatie de cijfers over 2012 nog
niet bekend waren.
Hoe berekenen we onze Carbon Footprint?
HEINEKEN ontwikkelt berekeningsprincipes speciaal voor
de levenscyclus van dranken. Deze zijn gebaseerd op
bestaande berekeningsmethoden*. De principes van de
berekening zijn afgestemd op onze rapportagebehoeften.
Het model omvat de zes productiefasen in de levenscyclus
van gerst naar bar. Hoe we in elk van deze aspecten van de
keten de uitstoot van broeikasgassen verminderen,
beschrijven we hierna. Soms zijn dit stappen die HEINEKEN
Nederland zelf kan zetten, soms bestaat onze rol uit het
stimuleren van onze ketenpartners.
*Ontwikkeld door World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) /
World Resource Institute (WRI): Product levenscyclus rapportage standaarden.
9%
• Transport en distributie
• Koelen
23%
6%
12%
5%
45%
HEBBEN
219 TELERS
BIJ STICHTING
ZICH AANGESLOTEN
VELDLEEUWERIK
Leverancierscode
Onze aandacht voor duurzaamheid begint bij de teelt van
onze ingrediënten en bij de inkoop van goederen voor het
brouwen, verpakken en transport van ons bier. We vragen
leveranciers om onze ‘supplier code’ te ondertekenen.
Hierin verplichten zij zich onder andere integer te handelen,
mensenrechten te respecteren, hun werknemers een veilige
werkomgeving te bieden en hen de mogelijkheid te bieden
om zich in vakbonden te verenigen. Op het gebied van
milieu vragen wij onze leveranciers beschikbare
hulpbronnen efficiënt te gebruiken en de belasting op de
omgeving zoveel mogelijk te beperken.
Inmiddels heeft 85% van alle leveranciers de code
ondertekend, goed voor
96% van de totale
inkoopwaarde van
HEINEKEN Nederland.
Uiteindelijk zal HEINEKEN
alleen nog zaken doen met
leveranciers die de waarden
van de ‘supplier code’ met
het bedrijf delen. Wij zullen
de prestatie van onze
leveranciers op dit gebied
volgen, en hen bij
nalatigheid daarop
aanspreken, om samen aan
een oplossing te werken.
Carbon Footprint van HEINEKEN Nederland
• Landbouw
• Mouten en verwerken
• Drankproductie
van
• Productie
verpakkingsmaterialen
Inkoop
gestart. In het project kunnen
telers een financiële
tegemoetkoming krijgen om de
overstap naar duurzame teelt te
kunnen maken. Deelname was in
2012 boven verwachting: in totaal
hebben 39 boeren deelgenomen
en is er 3718 ton gerst geoogst.
Van deze gerst kan HEINEKEN
ongeveer 20.000 hl bier brouwen.
De ambitie is om in 2013 uit te
groeien tot 350 à 400 telers en
‘Veldleeuwerik’ de vleugels uit te
laten slaan naar andere
akkerbouwgebieden in Europa.
Duurzame akkerbouw
Brouwgerst is een van de
belangrijkste ingrediënten
voor ons bier. Daarom zijn
we samen met partners uit
andere sectoren deelnemer
van Stichting
‘Veldleeuwerik’. Het idee
achter dit initiatief is
tweeledig: om met
akkerbouwers duurzame
teelt op het landbouwbedrijf Iedere teler heeft een duurzaamheidsplan.
toe te passen en duurzame
voedselketens te ontwikkelen die zich continu verbeteren.
Het duurzaamheidsplan van iedere teler kent meerdere
indicatoren, waaronder bodemvruchtbaarheid,
energiegebruik en biodiversiteit. Eind 2012 waren 219 telers
bij de Stichting Veldleeuwerik aangesloten.
Om specifiek de duurzame brouwgerstketen te ontwikkelen
is HEINEKEN samen met Coöperatie Agrifirm en mouterij
Holland Malt het project ‘Brouwgerst uit duurzame teelt’
85%
VAN AL ONZE
LEVERANCIERS
HEEFT SUPPLIER
CODE ONDERTEKEND
14 HEINEKEN Nederland
Duurzaamheidsverslag 2012
HEINEKEN Nederland 15
Duurzaamheidsverslag 2012
2. Milieu
Energie en waterverbruik
Minder en duurzamere energie
In de afgelopen jaren is ons energiegebruik per liter bier
aanzienlijk teruggelopen. Door de inzet van steeds meer
groene energie heeft HEINEKEN de Carbon Footprint van
een liter bier in drie jaar met 13% teruggebracht. Met een
emissie van 54 g CO2 per liter in 2012 presteert HEINEKEN
Nederland aanzienlijk beter dan het gemiddelde binnen de
HEINEKEN groep (84 g CO2 per liter).
HEINEKEN werkt al sinds 2009 aan het project om samen
met energiebedrijf Delta Energy vier windturbines op het
terrein van de brouwerij in Zoeterwoude te plaatsen om
daarmee meer dan 40% van haar elektriciteitsbehoefte
duurzaam in te vullen. In 2012 heeft de provincie ZuidHolland besloten de status van het brouwerijterrein te
verhogen van studielocatie naar gewenste locatie voor
plaatsing van windturbines. Omwonenden zijn
geïnformeerd en er is een Milieu Effect Rapportage
opgesteld om de milieueffecten en inpasbaarheid op de
locatie te onderzoeken. Ook voor de brouwerij
’s-Hertogenbosch doet HEINEKEN onderzoek naar de
toepassing van meer windenergie. Er wordt al energie
afgenomen van een windturbine buiten het HEINEKENterrein en het plan is om vier windturbines toe te voegen,
ook op de eigen locatie. Tevens heeft HEINEKEN een
tweede haalbaarheidsstudie naar het potentieel van
biogasproductie afgerond. Om biogas te kunnen
produceren heb je biomassa nodig, bijvoorbeeld van
koeienmest of huisafval. Dat schept mogelijkheden om een
toegevoegde waarde te bieden in verduurzaming van de
regio.
POSITIEF BIERIMAGO II
100% Groene Stroom
Brand Bierbrouwerij
De vestiging in Wijlre maakt sinds
1 januari 2013 gebruik van
honderd procent groene stroom,
onder meer afkomstig van de
naastgelegen watermolen. Ook de
inzet van biogas kan ons helpen op
een groene manier in onze energiebehoefte te
voorzien. Biogas kan immers aardgas vervangen.
Om deze reden heeft HEINEKEN een tweede
haalbaarheidsstudie naar het potentieel van
biogasproductie in de regio afgerond. Om biogas
te kunnen produceren heb je biomassa nodig. Dat
schept mogelijkheden om een toegevoegde
waarde te bieden in verduurzaming van de regio.
Waterbesparing
Met een gemiddelde van 4,1 liter water per liter product zit
Nederland onder het wereldwijd gemiddelde. Dit komt
doordat wij efficiënter werken dan de gemiddelde
wereldwijde brouwerij. De brouwerij Zoeterwoude gebruikt
4% minder water voor de productie in vergelijking met
2008. Bij Vrumona is het waterverbruik in 2012
teruggebracht door een gesloten koelsysteem en
luchtcompressoren te installeren en het watergebruik van
de pasteurs (spoelmachines) te optimaliseren.
HEINEKEN Nederland totaal
201020112012
Totale energieverbruik(MJ/hl)
131
125
124
Elektriciteitsverbruik (kWh/hl)
7,7
7,6
7,4
Warmteverbruik (MJ/hl)
62
57
57
Carbon Footprint (kg CO2/hl) 6,25,65,4
CO2 emissie direct (kg CO2/hl) 3,83,73,9
CO2 emissie indirect (kg CO2/hl)2,4 2,01,5
Waterverbruik (hl/hl)
Brand Bierbrouwerij Wijlre
201020112012
CO2-emissie direct (ton)
CO2-emissie indirect (ton)
49.846 46.772 46.042
5.943
4,4
4,3
4,1
De basis voor deze berekening is de verbruikte hoeveelheid
fossiele brandstoffen op de productielocaties (directe
emissies), de verbruikte hoeveelheid CFK’s en de
hoeveelheid ingekochte elektriciteit die met behulp van
fossiele brandstoffen is opgewekt (indirecte emissies).
Energie wordt geleverd door elektriciteit of door warmte uit
(bio)gas of andere bronnen. In het afgelopen jaar heeft er
een verschuiving plaatsgevonden tussen de verschillende
bronnen van energie. De achtergronden hiervan zijn
hieronder per productielocatie toegelicht. Alle energie,
onafhankelijk van de bron wordt teruggerekend naar de
Carbon Footprint. Reductie van onze Carbon Footprint
staat daarmee centraal in ons beleid.
De emissie van broeikasgassen wordt voor de brouwerijen
en voor Vrumona volgens internationale standaarden
berekend en uitgedrukt in de zogenaamde Carbon
Footprint. De basis voor deze berekening is de verbruikte
hoeveelheid fossiele brandstoffen op de productielocaties
(directe emissies), de verbruikte hoeveelheid CFK’s en de
hoeveelheid ingekochte elektriciteit die met behulp van
fossiele brandstoffen is opgewekt (indirecte emissies).
4.9834.729
201020112012
CO2-emissie direct (ton)
2.871
2.592
2.885
CO2-emissie indirect (ton)
2.654
2.380
3.537
Carbon Footprint (kg CO2/hl)5,85 5,535,26
Carbon Footprint (kg CO2/hl)11,56 11,47 10,19
Waterverbruik (hl/hl)
Waterverbruik (hl/hl)
Waterverbruik (m )
3
3,7
3,63,5
3.494.000 3.348.3003.333.540
Aandeel hernieuwbare energie (%)5,4
Energie- en waterprestatie
Brouwerij Zoeterwoude
7,16,3
Dankzij een groot aantal kleinere maatregelen op het
gebied van energie efficiëntie is de Carbon Footprint van de
brouwerij in Zoeterwoude verder verbeterd. Het percentage
hernieuwbare energie is teruggelopen door technische
problemen bij de compressor voor biogas dat we op de
brouwerij uit afvalstromen opwekken. Hierdoor konden we
in de warmtekracht-installatie minder biogas inzetten voor
de opwekking van warmte en energie. Door continu
aandacht te besteden aan het waterverbruik is de
hoeveelheid water, die nodig is voor het brouwen, voor het
derde jaar op rij afgenomen.
Waterverbruik (m )
3
5,9
6,0
6,0
280.000260.180317.300
Aandeel hernieuwbare energie (%)3,1
0,8
0,8
De Carbon Footprint van onze brouwerij in Wijlre is ruim
tien procent gedaald ten opzichte van 2011 door een
betere benutting van de productiecapaciteit. Het
watergebruik is niet gedaald, ondanks de extra aandacht
die we daaraan hebben besteed. In 2013 zullen we verdere
waterbesparingsprojecten opstarten om het waterverbruik
structureel te verlagen.
Vrumona (productie)
201020112012
CO2-emissie direct (ton)
5.541
5.051
4.996
Brouwerij ’s-Hertogenbosch
CO2-emissie indirect (ton)
4.956
4.018
2.879
Carbon Footprint (kg CO2/hl)3,64
201020112012
CO2-emissie direct (ton)
13.254 13.123 19.677
Waterverbruik (hl/hl)
CO2-emissie indirect (ton)
30.997 24.570 17.896
Waterverbruik (m )
Carbon Footprint (kg CO2/hl)7,71 6,59 6,70
Waterverbruik (hl/hl)
Waterverbruik (m )
3
6,1
5,9
9,2
2,8
3,1
2,8
798.026870.579807.420
Aandeel hernieuwbare energie (%)0 15,7 28,9
5,6
3.530.000 3.354.400 3.130.160
Aandeel hernieuwbare energie (%)4,0
3
3,19 2,73
8,9
Tot voor kort betrok de brouwerij in ’s-Hertogenbosch
stoom van de nabijgelegen elektriciteitscentrale. Deze
centrale heeft in 2012 nauwelijks gedraaid, waardoor
HEINEKEN meer gebruik gemaakt heeft van eigen
stoomketels. Hierdoor is in 2012 een opvallende
verschuiving te zien van indirecte CO2-emissie naar directe
CO2-emissie. De Carbon Footprint van de brouwerij in
’s-Hertogenbosch is nagenoeg gelijk gebleven.
Door aanloopproblemen bij nieuwe productintroducties is
het energiegebruik in het brouwhuis en bij de afdeling
minder gedaald dan gepland. Het watergebruik daalde
door verschillende waterbesparingsprojecten waaronder
een optimalisatie bij het spoelen van flessen.
Bij onze productie frisdranken is
de Carbon Footprint gedaald door
meer inkoop van groene stroom.
Het percentage hernieuwbare
energie is hierdoor bijna
verdubbeld. Het watergebruik is
teruggebracht door het installeren
van een gesloten koelsysteem
voor luchtcompressoren en het
watergebruik van de pasteurs te
optimaliseren.
4%
MINDER
WATER
GEBRUIK
IN ZOETERWOUDE
SINDS 2008
16 HEINEKEN Nederland
Duurzaamheidsverslag 2012
HEINEKEN Nederland 17
Duurzaamheidsverslag 2012
2. Milieu
Afvalmanagement
Bostel
Alle organische reststromen die overblijven na het brouwen
van bier of maken van frisdrank vinden hun weg terug naar
de voedingsketen. Bostel, de vaste delen van het gerst die
overblijven na het brouwen van bier, en restgist vormen een
gewaardeerd eiwitrijk voedingsmiddel voor onder andere
rundvee.
Water zuiveren door algen
Het afvalwater dat de brouwerij ondanks alle
waterbesparende maatregelen produceert willen we zo
goed mogelijk opnieuw gebruiken. In 2012 heeft
HEINEKEN met Algae Food & Fuel en Acres/Wageningen
UR onderzocht of het mogelijk is om afvalwater te zuiveren
door het kweken van algen. Uit het eerste onderzoek op
laboratoriumschaal blijkt dat verschillende soorten algen
hierin goed gedijen. Na de oogst van algen blijft gezuiverd
water over. De biomassa kan gebruikt worden in nuttige
voeder- of voedingstoepassingen. Om de toepassing op
grotere schaal te onderzoeken zijn in 2012 twee
onderzoeksreactoren in de brouwerij in gebruik genomen.
Water zuiveren door kweken van algen.
91%
83
VAN HET BLIK
WORDT HERGEBRUIKT
%
VAN HET GLAS
WORDT HERGEBRUIKT
Verpakkingen
In Nederland verkopen wij ongeveer 90% van ons
biervolume in retourverpakkingen. Geen enkel
consumentenproduct buiten de bierindustrie maakt zoveel
gebruik van hervulbare verpakkingen. Het glasafval op
onze productielocaties zamelen we apart in en voeren we,
op kleur gesorteerd, af naar de glasrecycling. Het glas
wordt voor 83% hergebruikt. Blikjes van staal worden door
afvalverwerkers met magneten uit het huisvuil verzameld.
Het staal wordt voor 91% hergebruikt (bron: cijfers
Nedvang 2011). De papierafval van gebruikte etiketten van
retourflessen en kartonafval verkopen we als grondstof
voor nieuwe papierproducten. Vrumona gebruikt PETflessen waarin 25% gerecycled PET is verwerkt. Het
industriële afval dat wij produceren wordt voor 98%
gerecycled.
In 2012 hebben we onderzoek gestart om in het kader van
de C2C (Cradle to Cradle) gedachte recycling van
verpakkingsmaterialen te vereenvoudigen.
Overstappen naar kunststof pallets
Reeds in 1994 hebben de Nederlandse Brouwers een eigen
palletpool opgericht, Drankenpallet Beheer Nederland BV.
Tot 2011 maakte DPB uitsluitend gebruik van houten
pallets. Vanaf september 2012 is deels overgestapt op
kunststof pallets voor bier in kratjes. Eind 2012 volgden de
frisdranken. Kunststof pallets zijn een prima alternatief
zowel qua kosten als qua duurzaamheid. De kunststof
pallets worden gemaakt van 100% recyclaat, er zijn geen
nieuwe grondstoffen nodig. Het lagere gewicht levert ook
milieuwinst op bij het transport. De pallet kent een lange
levensduur en de kunststof kan hergebruikt worden, een
mooi voorbeeld van ‘cradle tot cradle’.
Kennisinstituut Duurzaam Verpakken
De producenten en importeurs van verpakte producten
moeten voldoen aan producentenverantwoordelijkheid. In
2012 is een nieuw Raamovereenkomst Verpakkingen
2013-2022 gesloten tussen het ministerie van
Infrastructuur en Milieu, het verpakkende bedrijfsleven
(vertegenwoordigd door de Stichting Nedvang), en de
Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hiervoor werd het
Kennisinstituut Duurzaam Verpakken in het leven geroepen
om de zogenoemde Verduurzamingsagenda te beheren.
Deze agenda heeft vier belangrijke pijlers: reduce, renew,
re-use en recycle.
Transport
HEINEKEN wil tot 2020
onder het mom van ‘Green
Distribution’ energiezuinige
en/of klimaatneutrale
transportstromen realiseren.
Om Green Distribution te
Containerterminal Alpherium.
bereiken zet HEINEKEN
Nederland twee grote
stappen. Ten eerste vervangen
we vervoer over de weg door
transport met trein of schip
(100%). Niet alleen komt mout
al enige tijd per schip de
brouwerij binnen, ook ons bier
dat bestemd is voor export
verlaat de brouwerij weer per
Mout per schip.
schip (95%).
Alternatieve transportmogelijkheden
Sinds 2010 maakt HEINEKEN voor het transport van
verpakkingsmaterialen als glas en karton gebruik van
speciaal gebouwde verlengde vrachtwagens, zogenaamde
Ecotrucks. Deze zijn langer en kunnen meer gewicht
vervoeren. Daarmee kunnen Ecotrucks 40% meer inhoud
vervoeren, maar gebruiken nauwelijks meer dieselolie.
Daarnaast zorgt een steeds efficiëntere transportplanning
voor steeds minder kilometers waar onze de vrachtwagens
zonder lading rijden.
Voor de binnenlandse distributie heeft HEINEKEN 32
vrachtwagens met moderne en zuinige ‘Euro VI’ motoren in
gebruik genomen, die nu al voldoen aan de strenge
emissienorm die per 1 januari 2014 van kracht wordt.
Trucks met Euro VI motor verminderen de uitstoot van
stikstofoxide met 80%, en de uitstoot van roetdeeltjes met
de helft ten opzichte van ‘Euro V’ motoren.
In Rotterdam heeft HEINEKEN bij wijze van proef in 2012
een 100% hybride vrachtwagen gebruikt die dus minder
CO2 en minder fijnstof uitstoot en ook zachter rijdt.
Bovendien kunnen we slimmer distribueren omdat deze
vrachtwagens op plekken in het centrum en op tijdstippen
mogen rijden waar normale vrachtwagens verboden zijn.
Vrumona is in 2012 gestart met een studie naar het gebruik
van alternatieve transportmogelijkheden met als doel een
reductie van 30% ten opzichte van wegvervoer. Inmiddels is
een aantal proefzendingen per schip aan havens in België
en Nederland geleverd.
Green Freight
Een consortium van dertig internationaal opererende
verladers en vervoerders, waaronder HEINEKEN Nederland
gaven in maart 2012 het startschot voor Green Freight
Europe (GFE). Dit initiatief biedt bedrijven een platform om
de CO2-emissies van hun wegtransport te verminderen. De
emissies worden berekend en gecontroleerd via een
centrale database. Verder kunnen verladers verschillende
vervoerders met elkaar vergelijken aan de hand van hun
milieuprestaties. Dit stelt inkoopmanagers in staat de
‘Carbon Footprint’ van hun producten beter te bepalen en
meer groen transport in te kopen.
Direct Line Feed
Ook op onze eigen brouwerijterreinen proberen we
onnodige transportstromen zoveel mogelijk te beperken.
Na een succesvolle proef in 2010, waarbij verpakkingsglas
rechtstreeks, zonder tussenopslag van de leverancier kon
worden aangekoppeld aan de
productielijnen, hebben wij deze
werkwijze in 2012 opgeschaald naar
drie afvullijnen. Het betreft de
flessenlijnen in Zoeterwoude voor de
exportmarkt.
HEINEKEN Nederland werkt, in nauw overleg met de
Stichting Nedvang, intensief mee om te zorgen dat het
percentage (zwerf)afval nog verder naar beneden gaat.
Logistiek Directeur Koos Tromp samen met Simon Loos, directeur van het gelijknamige
bedrijf, bij één van de 32 zuinige vrachtwagens.
Bij Brand in Wijlre hebben we het
emballageterrein beter ingericht
waardoor de opslagcapaciteit fors is
toegenomen. Hierdoor zijn er minder
vervoersbewegingen nodig en
besparen we ruim elfduizend kilometer
en 8,2 ton CO2 op jaarbasis. Door het
terrein te asfalteren is het bovendien
egaler geworden. Ook de
ergonomische omstandigheden voor
onze heftruckchauffeurs zijn hierdoor
verbeterd.
18 HEINEKEN Nederland
Duurzaamheidsverslag 2012
HEINEKEN Nederland 19
Duurzaamheidsverslag 2012
2. Milieu
Groene commercie
HEINEKEN Nederland is niet alleen zelf zeer actief met
duurzaamheid, maar stimuleert haar afnemers om samen
duurzamer te werken. Het bijzondere is dat een verhoogde
aandacht voor duurzaamheid vaak ook het rendement van
de onderneming ten goede komt. Het hoeft lang niet altijd
om grootse meeslepende projecten te gaan. Ook veel
kleinere besparingen leiden samen tot een groter effect.
Energiezuinigere koelers
HEINEKEN zelf voorziet sinds 2012 alle nieuwe bierkoelers
van Hydrocarbon, een milieuvriendelijk koelmiddel. Dat
middel is al enkele jaren terug te vinden in de nieuwe
generatie koelkasten. De verlichting in deze koelkasten is
LED in plaats van TL-verlichting. Dit levert besparing van
energie op en vraagt minder onderhoud. Al onze koelingen
zijn voorzien van een EMS (Energie Management Systeem)
dat een optimale inzet van de motor realiseert aan de hand
van het gebruik van de koeling.
Duurzame partners in
business
Onze accountmanagers stellen
in hun gesprekken met
horecaondernemers
regelmatig ook duurzaamheid
aan de orde. Ondernemers
kunnen energie besparen door
een aantal simpele maar
effectieve stappen te nemen,
bijvoorbeeld door apparatuur
uit te schakelen als deze niet
nodig is, condensors van
koelapparatuur goed schoon
te houden en warme en koude
leidingen te isoleren.
Waterbesparing is mogelijk
door een waterstop te
gebruiken in de spoelbak en
aanschaf van een zuinige
vaatwasser. WC’s kan de
ondernemer laten voorzien
Duurzaamheidsexperts Marjan Minnesma en Ruud Koornstra samen met HEINEKEN achter de
van een spoelonderbreker. Via bar bij een horecaondernemer in Amsterdam tijdens de dag van de duurzaamheid.
een afvalscan kan de
ondernemer inzicht krijgen in
Duurzame evenementen
zijn eigen afvalstromen. Zo ziet hij snel
Tevens ontwikkelden we richtlijnen voor
waar verbetering mogelijk is. In een
evenementen waarbij we betrokken zijn.
eerste stap werden in 2012 ruim 1.200
Zo adviseren we harde, herbruikbare
horecaondernemers gewezen op het
bekers te gebruiken bij evenementen waar
Duurzame Partners in Businesskan worden afgewassen en in ruimtes
programma; meer dan 250 van hen
waar glas niet is toegestaan. Bij andere
hebben hiervan gebruik gemaakt.
evenementen is een inzamelmechanisme
Ook het loyaliteitsprogramma
om recycling te maximaliseren een goed
‘StarBusiness’ biedt de ondernemer op
alternatief. ‘Green Teams’ maken
het gebied van duurzaamheid een
bezoekers bewust van duurzaamheid en
aantal interessante deals. Verder
het schoonhouden van het festivalterrein.
hebben we in ons kwaliteitsprogramma
‘Goed getapt’ de module Techniek &
Duurzaam rendement opgenomen.
Holland Heineken
House
Tijdens de Olympische
Zomerspelen 2012 in
Londen vierde het
Holland Heineken
House (HHH) het 20e
jubileum. Gedurende
18 dagen werden in totaal zo’n
110.000 bezoekers verwelkomd. Nog
nooit eerder werden zoveel initiatieven
ontplooid om dit evenement
duurzaam en verantwoord neer te
zetten. Dat begon al met het transport
van mens en materieel naar Londen:
99 procent van het transport ging over
zee, inclusief alle crewleden.
De Walking Bins zamelden afval gescheiden in.
Young Professionals van Van
Gansewinkel, gehuld in unieke
De dagelijkse krant van het HHH, de Daily Dutch, werd met
‘afvalinzamelpakken’, mengden zich tussen de bezoekers
aandacht voor het milieu geprint. De krant met een oplage
van het Holland Heineken House om het afval bij de bron
van 3.750 stuks werd energiezuinig en waar mogelijk
op te halen. De Walkings Bins zamelden actief plastic
bier- en frisdrankbekers (PP-cups) en kartonnen draagtrays dubbelzijdig geprint. De CO2-uitstoot werd gecompenseerd
door carbon credits, die geïnvesteerd werden in duurzame
gescheiden in. Deze stromen – die bij evenementen vaak
projecten in ontwikkelingslanden.
nog bij het restafval belanden en worden verbrand –
kregen zo een tweede leven als grondstof. Het ingezamelde
plastic en karton werd in Londen 100% gerecycled. Het
Workshop Duurzame merken
Holland Heineken House maakte gebruik van
In 2012 hebben de Marketing Managers van HEINEKEN
polypropyleen bekers (PP) en PET flessen. Door deze twee
Nederland, samen met een aantal interne en externe
soorten plastics te gebruiken werd het recyclingproces
experts, een gezamenlijke workshop gehouden. Thema was
verbeterd.
‘het verkennen van de maatschappelijke betekenis van
Naast vervoer en recycling was energieverbruik een
onze merken’. Doel was om een volle dag met elkaar te
belangrijk component. De 45 nieuwe energiezuinige
brainstormen over de kernwaarden van de merken en te
koelkasten zorgden voor een besparing van 35% energie en zoeken naar logische kapstokken, om die vervolgens te
alle koelingen waren voorzien van LED verlichting, evenals
koppelen aan duurzaamheid. De uitkomsten zorgden
de schermen op het podium.
ervoor dat het thema nog meer pro-actief werd opgepakt
in de afzonderlijke marketingstrategieën. Een mooi
concreet voorbeeld is de koppeling van het merk Wieckse
aan zonne-energie, hetgeen door de plaatsing van
zonnepanelen in 2013 gerealiseerd wordt.
Transport van materieel naar Holland Heineken House in
London ging over zee.
731.056 goed getapt poster.indd 1
23-09-11 11:50
20 HEINEKEN Nederland
Duurzaamheidsverslag 2012
HEINEKEN Nederland 21
Duurzaamheidsverslag 2012
Hoofdstuk 3. Medewerkers ambassadeurs. We zien dat 90% van de collega’s de cursus
al heeft gedaan. Dat versterkt de betrokkenheid en passie.”
Leni: “Hoe stimuleert HEINEKEN de aandacht voor
veiligheid binnen het bedrijf?”
Irene: “Veiligheid kent vele facetten. We hebben
bijvoorbeeld een veiligheidsfilm ontwikkeld. Alle externen
die de brouwerij bezoeken moeten eerst langs de bewaking
om een veiligheidstest te doen. Maar een veilige
werkomgeving heeft ook te maken met pesten of seksuele
intimidatie. Tweejaarlijks meten wij ons klimaat door
middel van het uitzetten van de climate survey om te
weten hoe de medewerkers denken over het klimaat van
werken. Op Heiport hebben we een onafhankelijke
klachtencommissie benoemd waar mensen terecht kunnen.
Binnen de Supply Chain beginnen alle vergaderingen
standaard met het agendapunt veiligheid. Veiligheid staat
op nummer 1. Inmiddels hebben we een enorme slag
gemaakt in de bewustwording van mensen.”
Irene Steenwelle (l) en Leni Marck.
Leni Marck, receptioniste in Zoeterwoude
en Irene Steenwelle, HR Manager
HEINEKEN Nederland Supply & Business
Support, interviewen elkaar over de rol die
HEINEKEN speelt op het gebied van de
zorg voor haar eigen medewerkers.
Leni: “Wat doet HEINEKEN in tijden van crisis als het
gaat om investeren in haar eigen medewerkers?”
Irene: “Wij geven alle medewerkers binnen HEINEKEN
altijd de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Ook in
economisch moeilijkere tijden. Recent nog hebben wij een
opleidingsplan gemaakt naar aanleiding van de introductie
van ons nieuwe functiehuis Verpakken. Dit is een traject
waarbij onze operators zich binnen HEINEKEN Nederland
Supply verder zullen moeten ontwikkelen.”
Irene: “Wat merk jij er zelf van? Krijg jij voldoende
kans je te ontwikkelen?”
Leni: “Je krijgt alle ruimte om cursussen en trainingen op te
pakken. Zelf heb ik onlangs een training Engels gedaan. Er
komen hier heel erg veel bezoekers aan de receptie en
steeds vaker spreekt men de Engelse taal. Ik vind het heel
leuk om ze in goed Engels te woord te kunnen staan.”
22%
VAN DE WERKNEMERS
IS VROUW
Leni: “ Wat zijn de ervaringen met het opleiden via
E-Learning binnen HEINEKEN?”
Irene: “Ons pallet aan opleidingen is heel breed, het is
content- en competitiegericht. We ontwikkelen continu
nieuwe opleidingen. Recent hebben wij alle medewerkers
gevraagd een E-Learning te volgen over ons brouwproces.
Alle medewerkers van HEINEKEN volgen deze training en ze
kunnen hem doen wanneer het hen uitkomt. Wij vinden het
belangrijk dat onze mensen weten hoe onze organisatie in
elkaar zit, wat onze producten zijn en wat we doen met
duurzaamheid. Onze eigen medewerkers zijn onze beste
Leni: “Hoe belangrijk is voor HEINEKEN de gezondheid
van de eigen medewerkers?”
Irene: “Heel belangrijk. HEINEKEN heeft de afgelopen
jaren samen met CAO partijen verschillende initiatieven
genomen om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te
gaan. Duurzame inzetbaarheid van de medewerkers is
meer dan alleen een gezonde medewerker. Ook aspecten
zoals scholing en ontwikkeling spelen mee. Gezondheid is
overigens niet alleen verantwoordelijkheid van HEINEKEN
maar ook de medewerker heeft hierin een eigen
verantwoordelijkheid.”
Leni: “Is de Health Check in dat
kader een succes geworden?”
Irene: “De Health Check is een succes
voor alle medewerkers die deelnemen.
We stimuleren deelname aan de
Health Check van harte en bieden de
mogelijkheid om de Health Check
onder werktijd te laten uitvoeren. Er
wordt naar van alles gekeken, zoals
bloeddruk, cholesterol, fitheid en
dergelijke. De uitkomst is een getal van
fitheid in vergelijking met het
gemiddelde van de rest van
Nederland.”
Leni: “Krijgen vrouwelijke collega’s of sollicitanten
evenveel kansen als mannen binnen HEINEKEN?”
Irene: “Nog steeds werken bij HEINEKEN meer mannen
dan vrouwen. Maar we zijn pro-actief bezig vrouwen aan te
nemen, en ze te laten doorstromen. Ook proberen we het
inzicht te vergroten van medewerkers door een training aan
te bieden waarin de verschillende mannelijke en vrouwelijke
kwaliteiten naar voren komen. Het is heel interessant om te
zien hoe mannen en vrouwen in bepaalde situaties
verschillend reageren en handelen.”
Leni: “Doen jullie nog meer op het gebied van gelijke
kansen?”
Irene: “Jazeker! In 2012 zijn we bijvoorbeeld met de
HR-afdeling betrokken geweest bij ‘Amsterdam Cares’. We
hebben daar sollicitatietrainingen gegeven in een
‘Blijf-van-mijn-lijf-huis’ en workshops gegeven. Het was heel
confronterend maar ook erg goed om maatschappelijk
betrokken te zijn. Iedereen verdient gelijke kansen. Zo
hebben we in 2012 ook meer zogenoemde ‘Wajongers’
aangenomen in het logistieke magazijn. En we hebben de
‘Top 100 Vrijwilligersdag’ georganiseerd. Onze managers
hebben op verschillende locaties vrijwilligerswerk gedaan in
de omgeving van de plekken waar HEINEKEN opereert.
Daar had ieder een erg goed gevoel bij.”
22 HEINEKEN Nederland
Duurzaamheidsverslag 2012
HEINEKEN Nederland 23
Duurzaamheidsverslag 2012
3. Medewerkers Onze mensen
In de wandelgangen van HEINEKEN kom je een grote
variëteit aan mensen tegen. De één weet alles over het
productieproces, de ander over onze verkoopkanalen. Maar
één ding hebben we gemeen: we zijn trots op ons werk,
trots op de merken waarmee we werken.
Gezamenlijk dragen al deze collega’s bij aan het succes van
HEINEKEN Nederland. Mensen met een pragmatische,
dynamische werkhouding, een no-nonsense en directe
cultuur met ruimte voor diversiteit.
Aantal medewerkers per onderdeel
Medewerkers verdeeld naar functie
3500
3000
Non-productie
Aantal 3069
331
2500
2000
Productie
Aantal 2937
Supply Chain Midden
Management
management
Aantal 2890 Aantal 2812
309
313
311
1.358
1.334
1.303
1500
1000
500
0
2012
1.275 1.260 1.220
872 858 800
Business Support 446 430 459
Vrumona 341 337 335
2.934 2.885 2.814
Overigens, HEINEKEN is een populaire werkgever. Uit
onderzoek onder lezers van het blad Management Team
(april 2013) blijkt dat HEINEKEN het bedrijf is, waar
potentiële medewerkers het liefst willen werken.
1.309
1.245
1.219
1.174
2009
2010
2011
2012
Personeelsgegevens HEINEKEN Nederland
In 2012 hadden we 2814 mensen in dienst, overeenkomend met 2725 FTE. Een groot gedeelte werkt in de
brouwerij of in een logistieke functie en we bieden ook nog
eens werk aan een aanzienlijk aantal managers op het
gebied van Verkoop, Marketing, Ontwikkeling, Human
Resources en Finance.
Medewerkers in dienst bij HEINEKEN Nederland
2011 Commercie Totaal 1.401
2010 2010 2011
2012
Totaal personeel 2.934 2.885 2.814
Mannen 2.417 2.384 2.305
Vrouwen 517 501 509
Ploegendienst 894 867 826
Productie 1.438 1.411 1.388
Niet-Productie 1.496 1.474 1.426
Parttime 299 289 301
Mannen 47 47 56
Vrouwen 252 242 245
Indiensttreding
97 132 94
Werkomgeving
Opleiden en trainen vaardigheden
HEINEKEN Nederland besteedt veel aandacht aan de
ontwikkeling van haar medewerkers en het zorgen voor een
veilige werkplek. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen, die
hun werk beter beheersen en veilig werken, efficiënter en
met meer plezier hun werk verrichten.
De steeds veranderende omstandigheden vragen continu
om nieuwe kennis en kunde bij onze productiemedewerkers.
Daarbij richten we ons niet alleen op het aanleren van
nieuwe vaardigheden, maar ook op een pragmatisch
begrip van het doel van bepaalde handelingen. Het helpt
onze medewerkers ook bij storingen sneller de juiste
stappen te ondernemen om deze te verhelpen. Ook bij
medewerkers in commerciële functies investeren we in het
trainen van vaardigheden. Sinds 2012 besteden we ook
extra aandacht aan kennis over onze producten,
categorieën, verantwoorde alcoholconsumptie en
duurzaamheid. In 2012 heeft ruim 79 % van onze
medewerkers een training gevolgd. Onze medewerkers
besteedden in 2012 gemiddeld 38 uur aan trainingen, net
zoveel als in 2011. Ten opzichte van 2011 laat het aantal
aanvragen van verplichte trainingen (14%) een stijging zien
van 3%. Dit is vooral toe te schrijven aan de toename in
verplicht te volgen (veiligheids-)trainingen.
2010 2011 2012
Gemiddelde diensttijd jr. 18,5 19,0 19,44
Kengetallen opleiding en training
Gemiddelde leeftijd jr.
45,3 45,8 46,42
Verzuimpercentage 5,0 5,1 4,91
Gem. verzuimduur
per ziektemelding (d)
16,6 17,9 16,8
2009 2010 2011 2012
Getrainde medewerkers 67% 68% 75% 79%
Trainingsuren per medew. 25
1.062
UUR IS
94 NIEUWE
MEDEWERKERS
IN DIENST
BESTEED
AAN
E-LEARNING
30
38
38
E-Learning
De ‘Sustainability Academy’ is een nieuw onderdeel van
ons E-Learning platform. Hierbij maken we onder andere
gebruik van de lesmodules die wereldwijd in het
programma ‘Brewing a Better Future’ geproduceerd zijn.
Vanuit HEINEKEN Nederland worden de ‘best practices’
van het aanbod van deze academy overgenomen. Het
gebruik van ons E-Learningplatform als middel om kennis
en vaardigheden te vergroten is in 2012 ruim
verzevenvoudigd ten opzichte van 2011. In 2012 is er 1.062
uur besteed aan het volgen van E-Learning (in 2011 was
dat 148 uur). Op basis van bovenstaande cijfers is te zien
dat E-Learning HNL in 2012 aanzienlijk is toegenomen.
Deze trend zal zich in 2013 voortzetten omdat steeds meer
trainingen volgens E-Learning zullen worden ontwikkeld en
uitgerold.
Project leerbanen
HKH Koningin Máxima (toen nog Prinses) heeft in 2012 een
bezoek gebracht aan de Bossche brouwerij. Zij woonde er
een mini-symposium bij, dat was georganiseerd in verband
met de plaatsing van de 1000ste leerbaner in de regio
‘s-Hertogenbosch. HEINEKEN is één van de deelnemers
aan het Project Leerbanen, gericht op jongeren met
geringe kansen op de arbeidsmarkt. Bij de brouwerij waren
2012 zes leerbaners aan de slag om werkervaring op te
doen in combinatie met een opleiding of training.
Hare Majesteit Máxima op bezoek in de brouwerij.
Gender Diversity
Van oudsher werken er in de bierbrouwerij meer mannen
dan vrouwen. Aandacht voor het aantrekken en vooral
behoud van vrouwelijk talent is daarom één van de
speerpunten van ons personeelsbeleid. Het doel is dat in
2014 meer dan 30% van het personeel in de top van de
organisatie vrouw is. Om dit te realiseren ambiëren we een
instroom van 50% vrouwen. Met de 37% vrouwelijke
instroom in 2012 is dit nog niet behaald. Het percentage
uitstromende vrouwen is in 2012 op 18% uitgekomen, een
verbetering ten opzichte van 2011. De totale bezetting
vrouwen neemt jaarlijks gestaag toe met 1%. Naast
diversiteit in sekse is ook diversiteit in leeftijd een belangrijk
aandachtspunt. Gezond werken, vitaal en tevreden het
pensioen halen is een gedeelde verantwoordelijkheid van
werkgever en werknemer. Training en doorgaan met jezelf
ontwikkelen houdt bij ons niet op als je ouder wordt.
Gender Diversity
2010
2011
2012
vrouw man vrouw man vrouwman
Totale bezetting20%80%21%79%22%78%
Instroom 42% 58% 38% 62% 37%63%
Doorstroom 35% 65% 32% 68% 15%85%
Uitstroom 23% 77% 31% 69% 18%82%
24 HEINEKEN Nederland
Duurzaamheidsverslag 2012
HEINEKEN Nederland 25
Duurzaamheidsverslag 2012
3. Medewerkers 2010
Ongevallen
per
100 FTE
2011
Aantal
dagen
verzuim
per
100 FTE
Ongevallen
per
100 FTE
Informatie over product en categorie
2012
Aantal
dagen
verzuim
per
100 FTE
Ongevallen
in
absolute
aantallen
Ongevallen
per
100 FTE
Aantal
dagen
verzuim
per
100 FTE
Ongevallen
in
absolute
aantallen
[email protected] staat voor het interne alcoholbeleid van
HEINEKEN. Het afgelopen jaar hebben we de [email protected]
materialen herschreven en opnieuw vormgegeven. Ook is
het aanbod van de gratis online internetbehandelingen
‘Alcohol de Baas’ in overleg met Tactus Verslavingszorg
uitgebreid met een kortere behandeling. Binnen [email protected]
Work zijn er drie groepen benoemd. Voor iedere groep
heeft HEINEKEN een specifiek beleid ontwikkeld.
Groen
Alle medewerkers worden op verschillende
momenten over verantwoord genieten
geïnformeerd. Bij de indiensttreding, op de portal
‘HeiPort’ en in presentaties aan de afdelingen die op
dit onderwerp onder het bedrijfsgemiddelde zaten.
Zoeterwoude
2,86
85,22
1,43
67,61
10
0,72
41,92
5
’s-Hertogenbosch
1,00
18,47
0,99
37,48
5
0,98
66,76
5
Wijlre
0,00
0,00
2,13
6,4
1
2,05
4,10
1
Amber
Vrumona
2,54
75,03
1,74
4,78
4
2,28
28,71
5
De groep medewerkers met externe contacten, met
Veiligheid
Eens per jaar organiseert HEINEKEN in de brouwerij in
Zoeterwoude een bijeenkomst waarbij veilig werken
centraal staat. In drie workshops (‘onderstreep veiligheid’,
‘veiligheid is maatwerk’ en ‘bouwen aan veiligheid’) werd in
2012 extra aandacht gevraagd voor veilig werken. In 2012
vonden in totaal 23 ongelukken met verzuim plaats,
waarvan 16 met eigen medewerkers en 7 met externe
medewerkers. Het aantal ongelukken neemt in de
afgelopen jaren steeds verder af en het is ons doel dit terug
te brengen naar nul.
Om verzuim verder terug te dringen bieden we samen met
Achmea Vitaal trainingen aan op het gebied van de
verdeling werk/privé, omgaan met werkdruk, maar ook
bijvoorbeeld gezond leven en stoppen met roken.
Het veiligheidsteam Zoeterwoude.
Toekomstige medewerkers
Bij een duurzame toekomst hoort ook dat wij studenten de
mogelijkheid willen bieden kennis te maken met ons bedrijf.
In 2012 liepen meer dan 250 studenten stage bij
HEINEKEN Nederland. De studenten kwamen zowel van
het MBO, HBO als universiteiten. HEINEKEN biedt een
breed scala van stages aan, zowel afstudeerstages als
meeloopstages. Verdeeld over verschillende disciplines
zoals Supply Chain, Commercie, Human Resources,
Communicatie & Public Affairs en IT.
HEINEKEN is één van de ‘founding fathers’ van het
internationaal gerenommeerde programma ‘Students In
Free Enterprise’. Inmiddels is SIFE uitgegroeid van een
vrijwilligersorganisatie naar een professioneel gerunde
organisatie. In 2012 organiseerde HEINEKEN voor
SIFE-studenten een
‘Sustainability Challenge’.
Studenten werden
uitgedaagd om met een
innovatieve oplossing te
komen voor hoe HEINEKEN
op een meer duurzame
wijze evenementen kan
sponsoren.
Drink Verantwoord Posters_8 high res.pdf
1
12-10-12
12:20
Wij zijn allemaal
HEINEKEN
ambassadeurs
name in de Horeca, moeten zich ook aan regels
houden: bij klantbezoeken het goede voorbeeld
tonen door niet te drinken dan wel met mate te
genieten van een mooi glas bier en ’s avonds na
klantbezoeken niet meer te rijden maar een
chauffeur te bestellen. Deze groep medewerkers
Drink je regelmatig te veel?
Volg dan de gratis en anonieme online training
op www.alcoholdebaas.nl/coolatwork.
Nu voor álle medewerkers, ook vanuit huis.
krijgt speciale trainingen over dit onderwerp
Rood
De medewerkers die hulp nodig hebben bij overmatig
alcoholgebruik kunnen terecht bij de Arbodienst.
Daarnaast is een speciaal programma ontwikkeld:
‘Alcohol de Baas’ is een online hulpprogramma dat
op ‘intranet wordt aangeboden. Vanaf dit jaar is het
behandelaanbod uitgebreid en zijn de
behandelingen ook thuis (buiten ‘HeiPort’ om) te
Roadshow Kennisinstituut Bier
Samen met het Kennisinstituut Bier zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd op productielocaties van
HEINEKEN Nederland over het thema ‘Bier en gezondheid’.
Medewerkers van HEINEKEN konden naar de stand toe
komen, informatie over wetenschappelijk onderzoek
opvragen en een quiz doen. De roadshow heeft veel
positieve reacties opgeleverd.
volgen.
26 HEINEKEN Nederland
Duurzaamheidsverslag 2012
HEINEKEN Nederland 27
Duurzaamheidsverslag 2012
3. Medewerkers Aandacht aan de maatschappij
Duurzaamheidsweek
In 2012 organiseerde HEINEKEN Nederland zijn tweede
‘Duurzaamheidsweek’ voor de medewerkers. De focus lag
op energie besparen en transport. Medewerkers werden
gewezen op tips en trucs van ‘green IT’.
POSITIEF BIERIMAGO III
‘We Love Beer’
Bandencontrole tijdens de Duurzaamheidsweek.
Veel aandacht was er voor woon-/werkverkeer. Op
verschillende vestigingen werden bandenspanningsacties
bij meer dan 1.100 auto’s uitgevoerd. Hiermee hebben we
statistisch gezien 7,5 ton CO2 en 5.200 liter brandstof
bespaard. Op parkeerplaatsen werden elektrische
oplaadpunten geplaatst. Fietsers werden in het zonnetje
gezet met een duurzaam fietszadelhoesje.
Binnen HEINEKEN bestaat
natuurlijk enorm veel kennis over
de ingrediënten, het brouwproces
en het uiteindelijke verkopen en
serveren van bier aan de
consument. Maar die kennis is ook
versnipperd. Tegelijk bestaan er bij de consument
vooroordelen of misvattingen over dit
natuurproduct.
‘We Love Beer’ is een programma waarin collega’s
van diverse afdelingen in 2012 werden opgeleid
tot heuse bierambassadeurs. In totaal vier
modules ondergingen de 13 deelnemers de reis
van bier – van graan tot glas – en kwamen ze
alles te weten over het erfgoed, de geschiedenis,
het vakmanschap en de verschillende soorten
bier. ‘We Love Beer’ is onderdeel van een
internationale HEINEKEN campagne, erop
gericht om negatieve mythen over bier te
ontkrachten en de positieve kanten van bier met
consumenten, klanten en andere
belanghebbenden te delen. Het ‘We Love
Beer’-programma is in tien verschillende landen
van start gegaan.
‘Corporate Social Investment’
HEINEKEN Nederland heeft in 2012 bijgedragen aan
maatschappelijke investeringen voor een bedrag van bijna
€ 100.000,- aan de hand van vijf projecten. Zo
organiseerde HEINEKEN Nederland in het kader van de
duurzaamheidsweek voor het eerst een vrijwilligersdag
waarbij de Top 100 Managers vrijwilligerswerk verrichtten
bij organisaties in de regio’s Zoeterwoude,
’s-Hertogenbosch en Bunnik. Zoals bijvoorbeeld het
opknappen van tuinen bij bejaardentehuizen, maaltijden
voorbereiden bij de Voedselbank of een vaartocht over de
Binnendieze met cliënten van Humanitas in
’s-Hertogenbosch, een woongroep van lichamelijk en
geestelijk gehandicapten.Deze dag heeft een
maatschappelijke waarde (volgens de normen van MVO
Nederland) gebracht van bijna € 28.000 door activiteiten
of aan activiteiten gerelateerde donaties.
Daarnaast werd er bijvoorbeeld bijgedragen aan de
Stichting Jayden met hun project Racoon & Friends op de
Grote Markt in Goes. En er werd bijgedragen aan een groot
studentensymposium van de VeerStichting in Leiden,
HEINEKEN Fonds
Via het HEINEKEN Fonds Zoeterwoude leveren wij een
financiële bijdrage aan de lokale gemeenschap van
Zoeterwoude. De gemeente verdeelt de bijdrage van
€ 7.000,- onder initiatieven op het gebied van cultuur, sport
en sociale samenhang. Dit wordt in 2013 uitgebreid tot een
bijdrage van € 15.000,-
Speciale elektrische oplaadpunten in Zoeterwoude.
Top 100 managers deden vrijwilligerswerk.
Biodiversiteit
De brouwerij Zoeterwoude ligt aan de rand van het Groene
Hart van Nederland. Daardoor kunnen we zelf direct een
toegevoegde waarde bieden in verduurzaming van de
regio. In 2012 hebben de provincie Zuid-Holland, Alterra
Wageningen University & Research Centre en HEINEKEN
Nederland een intentieverklaring ‘Groene Cirkels’ getekend
om van het gebied rond de HEINEKEN brouwerij
Zoeterwoude een wereldvoorbeeld in groene economie en
duurzame gebiedsontwikkeling te maken. Doel is om de
verduur-zaming van de bedrijfsactiviteiten,
landschapsinrichting en wetgevend kader de komende
jaren met elkaar te verbinden. Hierop vooruitlopend heeft
HEINEKEN Nederland deelgenomen aan de ‘Community of
Practice Biodiversity’ om te inventariseren hoe HEINEKEN
met haar honderd hectare grote brouwerijterrein in
Zoeterwoude bij kan dragen aan versterking van de
biodiversiteit in de regio.
‘Groene Cirkels’ ondertekend door Philip de Ridder, Han Weber
(Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland), Kees Slingerland
(Directeur Wageningen UR).
28 HEINEKEN Nederland
Duurzaamheidsverslag 2012
HEINEKEN Nederland 29
Duurzaamheidsverslag 2012
Hoofdstuk 4. Maatschappij Marcel: “Wat doen jullie om horeca ondernemers in
spé bewust te maken van het belang van
verantwoorde alcoholconsumptie?”
Lianne: “Medewerkers van HEINEKEN begeleiden
studenten aan horecaopleidingen van ROC’s bij het
opstellen van een businessplan. Daar komen alle aspecten
van het ondernemen aan de orde: bepaling doelgroep,
financieel management, maar ook aspecten als
interieurontwerp, duurzaamheid en verantwoorde
Marcel: “Is BOB een initiatief van Heineken, hoe zit dat alcoholconsumptie. Duurzaamheid uit overtuiging, maar
ook omdat uit een businessplan kan blijken dat die
eigenlijk?”
duurdere koeling met een lager energiegebruik op termijn
Lianne: “Net als heel veel andere partijen is HEINEKEN
achter de schermen actief betrokken bij de BOB-campagne. goedkoper is. Verantwoorde alcoholconsumptie is
belangrijk omdat je daarmee op lange termijn
We vinden dat heel belangrijk. Onze betrokkenheid is niet
bestaansrecht opbouwt. Daar maken we jonge
zichtbaar. De campagne is op deze manier bijzonder
succesvol en daar gaat het om. We kunnen op termijn onze ondernemers in het begin van hun loopbaan bewust van.”
zichtbaarheid vergroten door BOB-gadgets te maken
waarop staat: ‘mede mogelijk gemaakt door HEINEKEN’.”
norm niet wijzigt, dan blijven jongeren drinken, thuis of
elders. Bovendien zal de nieuwe norm pas werken als ze ook
door de overheid gehandhaafd wordt, voor iedereen.
Voorlichten en handhaven zijn allebei belangrijk om
onverantwoorde alcoholconsumptie tegen te gaan. Wij
streven naar verantwoorde consumptie want dat is veel
positiever voor ons product.”
Lianne Visser (l) en Marcel Reijnen.
Marcel Reijnen, Account Manager
Horeca en Lianne Visser, Public
Affairs Adviseur, interviewen elkaar
over de rol van HEINEKEN in de
maatschappij.
Marcel: “Ik vind het lastig dat een brouwer van bier
zich ook nog gaat bemoeien met de consumptie ervan.
Het lijkt een dubbele moraal.”
Lianne: “Maar dat is toch juist logisch? HEINEKEN wil dat
mensen van bier genieten zoals het bedoeld is. Bier heeft
een gebruiksaanwijzing nodig en dat moet je
communiceren. Tegenwoordig gaat de
verantwoordelijkheid van een bierproducent een stuk
verder dan simpelweg het afleveren van bier. Dat geldt
overigens niet alleen voor brouwers.”
Marcel: “Welke rol speelt de horeca in verantwoord
alcoholgebruik? Veel campagnes richten zich immers
op de consument?”
Lianne: “Horeca is heel belangrijk voor ons, het is één van
de partners bij verantwoorde alcoholconsumptie. Wij zijn
ervan overtuigd dat je alcoholmisbruik niet alléén kunt
oplossen, maar juist in samenwerking tussen producent,
verstrekkers en overheid. Een voorbeeld is de ‘Know the
Signs’ campagne waar we als HEINEKEN samen met de
ondernemers en de gemeente onverantwoorde
alcoholconsumptie tegengaan.”
Lianne: “Het is begrijpelijk dat we excessen tegen
willen gaan. Maar teveel aandacht kan ook ten koste
gaan van omzet. Waar denk jij dat de grens ligt?”
Marcel: “De wet trekt de grens. Maar ik merk dat ook de
ondernemer liever veel mensen in het bedrijf heeft die met
plezier van een glas bier genieten, dan dat je tapt voor een
paar mensen die veel te veel drinken. Een goede reputatie
helpt je tenslotte ook als ondernemer op de lange termijn.”
Marcel: “Veel horecaondernemers zijn negatief over
verhoging van de leeftijdsgrens van 16 naar 18. Hoe
sta jij daar tegenover?”
Lianne: “Het is een wet en daar zullen we ons aan houden.
Als dit ervoor zorgt dat jongeren minder jong beginnen met
drinken is dat positief. Maar een wettelijke norm is nog
geen sociale norm. Om de norm van 18 jaar geaccepteerd
te krijgen is een grote campagne nodig. Als je de sociale
Marcel: “Wat is je ideale scenario?”
Lianne: “Dat we misbruik sterk terugdringen, vooral bij
jongeren. Het is een winstpunt als iedereen zich inzet voor
dat gemeenschappelijke doel, want we hebben elkaar
keihard nodig. Je ziet in vrijwel alle projecten dat we die
samenwerking zoeken, met overheid, verstrekkers,
onderwijs en jongeren. Met samenwerking bereiken we het
beste resultaat. Wij werken daaraan graag mee, de rol van
het bedrijfsleven gaat verder dan alleen het leveren van
geld.”
3
MET
ROC’S
HADDEN WIJ
PARTNERSHIPS
36%
VAN DE
BIERDRINKERS
DRINKT
WEL EENS
ALCOHOLVRIJ
BIER
30 HEINEKEN Nederland
Duurzaamheidsverslag 2012
HEINEKEN Nederland 31
Duurzaamheidsverslag 2012
4. Maatschappij Alcoholconsumptie daalt
HEINEKEN wil een actieve bijdrage leveren om de
samenleving te verbeteren. Vooral als het gaat om het
bevorderen van verantwoord alcoholgebruik. De
activiteiten in de afgelopen jaren hebben laten zien dat wij
in staat zijn om aan een oplossing mee te werken. Hierbij
kent ons alcoholbeleid drie pijlers: eigen initiatieven,
brancheactiviteiten en partnerships.
Het aantal liters alcohol per hoofd is in 30 jaar (1980 2011) met 16% gedaald. Binnen de verschillende soorten
alcoholhoudende drank zien we dat de consumptie van
wijn iets is gestegen terwijl de consumptie van bijvoorbeeld
bier daalt. De statistieken van de afgelopen tien jaar laten
zien dat Nederlandse jongeren minder zijn gaan drinken.
Dit blijkt uit alle vergelijkende onderzoeken van
onafhankelijke partijen zoals het Trimbos Instituut en het
CBS. In 2007 hadden nog 55,7% van de 12-jarigen ooit
alcohol gedronken, in 2011 is dat 35,4%. Er is een daling
van het aantal jongeren (12 t/m 15-jarigen) dat de laatste
maand bij één gelegenheid vijf of meer glazen heeft
gedronken. Bij 12-jarigen is dit gedaald van 17,5% in 2003
naar 3,3% in 2011. Uit het leefstijlonderzoek 2012 van het
CBS blijkt dat het aantal zware drinkers onder jongeren van
12 t/m 15 jaar is gedaald van 1,1% naar 0,4%. In de
leeftijdsgroep van 16 tot 20 jaar is het aantal “zware
drinkers” (c.q. minstens zes glazen alcoholhoudende drank
op minimaal een dag in de week) met 30% afgenomen.
(Bron: Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie)
Onze eigen initiatieven
Holland Heineken House
HEINEKEN heeft tijdens de Olympische Zomerspelen in
Londen verschillende activiteiten in het Holland Heineken
House geïnitieerd om verantwoord alcoholgebruik onder de
aandacht te brengen.
Zo werd de internationale commercial ‘Sunrise’ iedere
avond op het hoofdpodium uitgezonden. Het ‘Enjoy
Heineken Responsibly’ (EHR) logo werd geplaatst op
menu’s, prijslijsten, betaalpassen, accreditatiepassen,
polsbandjes en dergelijke. Bij de ingang van het Holland
Heineken House stond een gigantisch gedeukt Heinekenblik van vier meter hoog met daarop de boodschap ‘Don’t
drink and drive’.
Ontwikkeling alcoholconsumptie
90
90
80
80
14 jaar
70
70
totaal
60
60
50
50
40
40
Ontwikkeling
ooit alcohol
gedronken
12-15 jaar in %
30
20
Promotie alcoholvrije Jillz.
12 jaar
Ontwikkeling
laatste maand
bingedrinken*
12-15 jaar in %
13 jaar
15 jaar
*drinken van vijf glazen
of meer alcohol
bij één gelegenheid
Philip de Ridder en Michael Dickstein (HEINEKEN Corporate
Relations Manager) met de alcoholvrije ‘Happy drink’.
Voor de gasten was gratis kraanwater te verkrijgen. Aan de
Heineken Arena bar werd de alcoholvrije cocktail ‘Happy
Drink’ verkocht, een initiatief in samenwerking met het
Trimbos instituut, het landelijk kennisinstituut voor
geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en
maatschappelijke zorg.
30
20
10
10
2003
2007
2011
2003
2007
2011
Consumptieontwikkeling
van alcoholhoudende dranken
per hoofd Nederlandse bevolking
100
95
90
De crew in het Holland
Heineken House was
intensief getraind op basis
van de HEINEKEN regels
voor verantwoord
alcoholgebruik en de
lokale wet- en regelgeving.
Zo leerden zij bijvoorbeeld
hoe zij moesten
voorkomen dat gasten
teveel op hadden.
85
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
80
Ook in Londen aandacht voor
veilig verkeer.
Introductie Amstel 0.0% en Jillz 0.0%
In 2012 introduceerde HEINEKEN de alcoholvrije dranken
Amstel 0.0% en Jillz 0.0%. Met deze introductie bieden wij
naast informatie ook keuze aan consumenten die geen
alcohol willen drinken. Of aan consumenten in specifieke
situaties waar alcohol niet bij hoort, zoals bij deelname aan
het verkeer, tijdens werk of tijdens sport. Steeds meer
bierdrinkers omarmen alcoholvrij bier. Ruim een op de drie
bierdrinkende Nederlanders drinkt wel eens alcoholvrij bier.
In 2011 was dit nog ruim een kwart. 36% van de
bierdrinkers geeft aan wel eens alcoholvrij bier te drinken
tegenover 28% in 2011. Belangrijkste motieven hiervoor
zijn vooral dat men soms even geen alcohol wil drinken
(46%) gevolgd door het motief dat men even geen alcohol
mag drinken (42%). Een vijfde zegt alcoholarm/-vrij te
drinken omdat zij het ook echt lekker vinden (19%).
Vrouwen drinken dit vaker dan mannen (44% versus 30%).
Brief aan Retail-relaties over nieuwe Drank- en
Horecawet
HEINEKEN Nederland ontvangt regelmatig vragen van de
Retail-klanten over de nieuwe Drank- en Horecawet. Ook
vragen klanten naar het alcoholbeleid van HEINEKEN en
wat zij kunnen doen om alcoholmisbruik te voorkomen. In
augustus 2012 heeft de Retail-directeur van HEINEKEN
Nederland daarom de horecarelaties middels een brief op
de hoogte gesteld van de ontwikkelingen. In de brief werd
tevens een oproep gedaan om samen met de retail
initiatieven te ontwikkelen om de bewustwording rondom
alcohol te verhogen. Op een wijze waarop HEINEKEN en de
retail er gezamenlijk voor kunnen blijven zorgen dat er in
onze maatschappij ruimte blijft voor verkoop van alcohol in
de supermarkt.
32 HEINEKEN Nederland
Duurzaamheidsverslag 2012
HEINEKEN Nederland 33
Duurzaamheidsverslag 2012
4. Maatschappij Bijeenkomsten politici Limburg en Noord-Brabant
In 2012 heeft HEINEKEN Nederland verschillende
bijeenkomsten georganiseerd voor stakeholders uit de
politiek om pro-actief te vertellen over het ‘Brewing a
Better Future’ programma van HEINEKEN. Zo hebben we
met name in de provincies Limburg en Noord-Brabant
verteld wat we specifiek in die regio’s doen op het gebied
van duurzaamheid en verantwoorde alcoholconsumptie. Er
werd antwoord gegeven op de vraag ‘Wat betekent het
voor ons?’ en wat HEINEKEN specifiek doet in de omgeving
van haar productielocaties. Tevens konden we met de
politici in gesprek over zaken die ontbreken of die beter
kunnen.
Branche-activiteiten
Reclame code commissie
In 2012 heeft de Stichting Reclame Code Commissie meer
dan 4.100 klachten ontvangen, waarvan 13 die gerelateerd
waren aan de Reclamecode Alcoholhoudende dranken.
Vier ervan betroffen HEINEKEN merken, waarvan echter
geen enkele toegewezen werd. Gezien het consequent
dalen van het aantal klachten kan worden geconcludeerd
dat HEINEKEN en de branche in zijn geheel de strenge,
zelfopgelegde regels in de praktijk goed weten na te leven.
Politici provincie Noord-Brabant op bezoek in ’s-Hertogenbosch.
Overigens is HEINEKEN Nederland continu in dialoog met
stakeholders zoals politici over verantwoord alcoholbeleid
en de rol die HEINEKEN daarin speelt in de maatschappij.
In 2012 hebben er onder meer gesprekken plaatsgevonden
met Greenpeace, Stichting Natuur & Milieu en de
Wereldnatuurfonds. Tevens heeft algemeen directeur Philip
de Ridder een presentatie gehouden op het jaarcongres
van GGD Nederland over het thema publiek/private
samenwerking.
Politici provincie Limburg op bezoek bij de Brand Bierbrouwerij.
POSITIEF BIERIMAGO IV
Brand
Pilsbrouwwedstrijd
De brouwerij van
Brand in Wijlre
hield in juni 2012
een open dag,
tijdens welk
evenement tevens de
bekendmaking plaats vond van de
winnaar van de Brand
Pilsbrouwwedstrijd. Met die
wedstrijd daagden Brand Bier en
bierconsumentenvereniging PINT
hobbybrouwers uit om hun eigen
pilsener te brouwen.
Marc Vriens wint Brand Pilsbrouwwedstrijd.
Partnerships
Een lastige klus. Pils is namelijk
het meest moeilijke bier om te
brouwen, weinig mensen beseffen
dat. Marc Vriens won de eerste
Nederlandse pilsbrouwwedstrijd.
Daarom mocht Marc zijn recept
ook op grote schaal in de Brand
Bierbrouwerij brouwen.
Samenwerken aan positief bierimago
HEINEKEN Nederland heeft in 2012 enthousiast
bijgedragen aan de eerste Week van het Nederlandse Bier.
Deze week wordt georganiseerd door de gelijknamige
stichting die een breed draagvlak kent in de Nederlandse
bierwereld. Doel van de stichting is de rijke en gevarieerde
biercultuur die Nederland heeft onder de aandacht te
brengen. De Week van het Nederlandse Bier werd geopend
met een groots
bierproeffestival in Den
Haag. Aansluitend
vonden in de week
landelijk allerlei
activiteiten plaats, zoals
festivals, proeverijen,
bier & gastronomie en
de open landelijke
brouwerijdagen.
1,2 TON CO2
BESPAARD DOOR
SAMEN TE RIJDEN
NAAR VRIENDEN
VAN AMSTEL LIVE
Vrienden van Amstel Live en ANWB
HEINEKEN Nederland heeft bij het al jaren succesvolle
Vrienden van Amstel Live samengewerkt met de ANWB om
het ‘samen rijden’ te stimuleren, onder andere via twitter.
De bezoekers van de concertreeks werden gewezen op de
mogelijkheid van het besparen van CO2 uitstoot door zich
aan te melden via www.samenrijden.nl. Bezoekers die
gebruik maakten van het platform ontvingen een gratis
parkeervoucher. De gemiddelde uitstoot van een
automobilist per jaar is 3 ton CO2, wat gelijk staat aan
15.000 kilometer voor een benzineauto. Door samen te
rijden realiseerden bezoekers aan Vrienden van Amstel Live
die zich registreerden een CO2-besparing van 1,2 ton CO2.
Overigens biedt HEINEKEN Nederland ook al jaren speciale
busarrangementen aan tijdens de VVAL, in samenwerking
met OAD.
Een toost bij de
opening van de
eerste Week van het
Nederlandse Bier
door (v.l.n.r.): Philip
de Ridder, Hans
Wiegel (voorzitter
Nederlandse
Brouwers), Henri
Reuchlin (voorzitter
Stichting Week van
het Nederlandse
Bier), burgemeester
Jozias van Aartsen
van Den Haag,
Cees-Jan Adema
(directeur
Nederlandse
Brouwers) en
bierbrouwer Fer
Kok.
34 HEINEKEN Nederland
Duurzaamheidsverslag 2012
HEINEKEN Nederland 35
Duurzaamheidsverslag 2012
4. Maatschappij Bob
Onze branchevereniging
STIVA (Stichting Verantwoord
Alcoholgebruik) draagt bij aan
de BOB-campagnes van VVN
(Veilig Verkeer Nederland). In
het voorjaar liep de campagne
‘BOB in de sportkantine’. Deze campagne heeft in een
vijftal pilotregio’s plaats gevonden in de periode van
februari tot juni. In deze pilotregio’s zijn er op grote schaal
blaastesten afgenomen voorafgaand en na afloop van de
campagne. Landelijk is het aandeel bestuurders dat niets
heeft gedronken toegenomen van 74,4% in 2011 naar
80,9% na afloop van de pilot in 2012. Het aandeel zware
drinkers (met een alcoholpromillage van 0,8‰ of meer)
halveerde deze periode van 5,3 % naar 2,6%.
Bestuurders met passagiers stappen beduidend minder
vaak met alcohol op achter het stuur dan alleenrijders. Ook
maken meer mensen de BOB-afspraak in 2012 dan in 2011
(61,8% in 2012, 58,8 % in 2011). Samenrijders met een
BOB-afspraak stappen het vaakst nuchter achter het stuur.
In 2011 dronk 79,1% van de SportBobs geen alcohol. In
2012 is dit gestegen naar 85,3%. Uit metingen via
vrijwillige blaastesten bij sportkantines blijkt dat niet alleen
de landelijke, maar vooral regionale inspanningen hun
vruchten afwerpen.
Cover ‘Leef & Geniet’ magazine.
Bouman GGZ
Voor het tweede jaar achter elkaar heeft HEINEKEN samen
met Bouman GGZ het ‘Leef & Geniet’ magazine
uitgebracht en verspreid onder huisartsen,
fysiotherapeuten en andere gezondheidsexperts in de
regio Rotterdam. Gezamenlijk zetten HEINEKEN en
Bouman GGZ zich in om een gezond en vitaal leven te
stimuleren, inclusief verantwoord gebruik van alcohol. Met
‘Leef & Geniet’ willen de partners een bijdrage leveren aan
een verantwoorde leefstijl van de samenleving in het
algemeen en van een gezond opgroeiende jeugd in het
bijzonder. Het thema van deze editie was ‘Zomer’ in relatie
tot gezond en fit zijn.
Samen met Bouman GGZ heeft HEINEKEN Nederland
2012 ook een film gemaakt over verantwoord
alcoholgebruik in sportkantines. In de film figureert
Feyenoord-trainer Ronald Koeman. De film is onder andere
vertoond op de KNVB Kennisdagen en tijdens de ‘Goed
Gescoord’ training gericht op sportclubs.
Smartconnection
In samenwerking met Tactus verslavingszorg en
plattelandsjongeren.nl wil HEINEKEN verantwoord
alcoholgebruik onder jongeren onder de aandacht
brengen. Door middel van Smartconnection, een initiatief
waarbij matig alcoholgebruik wordt gestimuleerd, probeert
men de doelgroep van jongeren te bereiken. Er wordt
gekeken of een uitbreiding van Smartconnection de
gewenste effect kan worden bereikt.
Alcoholbeleid in Sportkantines
In december 2012 organiseerde HEINEKEN in
samenwerking met NOC*NSF een kennisavond over
verantwoord alcoholgebruik in de sportkantine. Genodigd
waren sportbesturen en vrijwilligers, betrokken bij de
sportkantines in de regio Brabant. De focus lag op thema’s
als alcohol en jongeren, de rol van alcohol in sportkantines
en de minimumleeftijd voor alcoholhoudende dranken. De
inleiding werd verzorgd door (oud)-olympische sporters
Minke Booy en Margot van Geffen. Aan de hand van
acteurs, die lastige situaties naspeelden, werd de discussie
op gang gebracht.
Modules ROC
Net als vorig jaar heeft HEINEKEN
Nederland de module
‘Ondernemerschap en Samenleving’
verzorgd op verschillende ROC-scholen.
De module bestaat uit tips en
voorbeelden uit de HEINEKEN-praktijk
over bijvoorbeeld duurzaamheid en
moet studenten helpen bij het
schrijven van een business plan. De
modules bij ROC Mondriaan in Den
Haag werden ook in 2012 zeer goed
beoordeeld door de schoolleiding en
de studenten zelf. De module is ook
gegeven aan ROC Noorderpoort in
Groningen en de ROC De Rooi Pannen
in Tilburg. Bijkomend hebben we
onderdelen van de module gegeven
aan Stenden in Leeuwarden.
‘Know the signs’ campagne 2012
Samen met de gemeente Oss en gemeente Bunnik heeft
HEINEKEN de ‘Know the signs’ campagne uitgevoerd, net
zoals op de Horecava, de nationale beurs voor professionals
in de foodservice industrie. Dit is een campagne om
jongeren op ludieke manier bewust te maken van
alcoholgebruik. De campagne zet in op drie
contactmomenten: als eerste benaderen speciaal
getrainde teams het uitgaanspubliek met behulp van een
interactief kaartspel. Op dat kaartspel staan types die
stereotiep gedrag vertonen als zij te veel hebben
gedronken. Na het vertrek van de teams volgt vaak nog een
gesprek onderling. Op een later moment wordt dan gebruik
gemaakt van de website www.knowthesigns.com. 2012
markeert het einde van de Know the Signs campagne,
althans in deze vorm. In totaal werd dit initiatief binnen
drie jaar tijd samen met ruim tien gemeentes in heel
Nederland uitgerold.
LKvV Bom weekend
Samen met de Landelijke Kamer van Verenigingen heeft
HEINEKEN Nederland beleidsdagen georganiseerd voor
besturen van studenten-verenigingen. Wij hebben daar
interactieve workshops gegeven over duurzaamheid en
verantwoord alcoholgebruik met als doel de besturen van
verenigingen bewust te maken van hun
verantwoordelijkheid op dat gebied.
HEINEKEN medewerkers geven colleges aan studenten.
36 HEINEKEN Nederland
Duurzaamheidsverslag 2012
Productie- en verkoopunits Salesregio’s Horeca
De salesregio’s voor de Horeca zijn ingedeeld (zie
landkaart hiernaast) in Noord-Nederland, Overijssel &
Drenthe, Midden-Nederland, Midden-Oost Gelderland,
Zuid-Holland Zuid, Zuid-West Nederland,
Brabant, Limburg, Noord-Holland, Amsterdam,
Zuid-Holland Noord en Utrecht
Salesregio’s Groothandel
De vier regio’s voor de Groothandel zijn ingedeeld
in Noord-Oost, Midden, Noord-West en Zuid
Lokale distributiecentra
••
Amsterdam
Scharenburg 5, 1046 BA Amsterdam
Fax: 020 - 480 42 02
Verkooptelefonie: 088 - 43 43 120
[email protected]
••
Rotterdam
Vareseweg 160, 3047 AV Rotterdam
Fax: 010 - 238 11 33
Verkooptelefonie: 088 - 43 43 110
[email protected]
•
Alkmaar
Koraalstraat 9, 1812 RK Alkmaar
Fax: 072 - 547 84 79
Verkooptelefonie: 088 - 43 43 190
[email protected]
Bieren:
• Heineken
• Heineken Light
• Amstel
• Amstel Light
• Sol
Vrumona B.V. Bunnik
Vrumonaweg 2
Telefoon: 0306568911
Website: www.
vrumona.nl
Eigen merken:
• Crystal Clear
• SiSi
• Royal Club
• JOY
• Climax
• Sourcy
Brouwerij
‘s-Hertogenbosch
Rietveldenweg 25
Telefoon
073-6209911
Bieren:
• Desparados
• Murphy’s
• Murphy’s stout
• Murphy’s red
• Amstel
• Amstel Blond
• Amstel Radler
• Amstel Bock
• Amstel 0.0
• Amstel Light
• Amstel Bright
Alkmaar
•••
Deventer
Maagdenburgstraat 5, 7421 ZA Deventer
Fax: 0570 - 68 77 77
Verkooptelefonie: 088 - 43 43 150
[email protected]
••
Drachten
Amsterdam
Fahrenheitlaan 8, 9207 HE Drachten
Fax: 0512 594699
Verkooptelefonie: 088 - 43 43 180
[email protected]
Licentie merken:
• Pepsi
• 7UP
• Gatorade
• Rivella
Directeur:
Gerrit van Loo
E-mail: [email protected]
vrumona.nl
Telefoon: 030-6568223
Supply Chain Manager
Mathijs Brantjes
e-mail: mathijs.
[email protected]
Deventer
Hulst
Rotterdam
•
Etten - Leur
•••
Brouwmeesters:
Jean Dohmen
Hilbert van der Werf
Houten
•
Munnikenheiweg 54, 4879 NG Etten-Leur
Fax: 076 - 504 50 70
Verkooptelefonie: 088 - 43 43 170
[email protected]
Brouwerijmanager;
Godfried Meijer
E.mail: [email protected]
heineken.com
Telefoon 071-5457051
Drachten
HEINEKEN Experience
Stadhouderskade 78
Amsterdam
Telefoon: 020 - 523 9222
www.heinekenexperience.com
Hogeweg 2d, 4561 RA Hulst
Fax: 0114 - 31 64 28
Verkooptelefonie: 0114 - 31 30 73
[email protected]
Brouwerij
Zoeterwoude
Burgemeester
Smeetsweg 1,
Telefoon
071-5456111
Etten-Leur
Oss
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Amstel lite
Heineken
Heineken Dark
Heineken Light
Heineken oud bruin
Heineken tarwebok
Wieckse witte
Wieckse rosé
Wieckse witte 0.0
Wieckse rosé 0.0
Kaiser
Brouwerijmanager:
Pieter van der Meulen
E-mail:
[email protected]
heineken.com
Telefoon: 073-6209300
Brouwmeesters:
Eric Roersma
John van Zoggel
Oss
Vorstengrafdonk 63, 5342 LW Oss
Fax: 0412-46 58 90
Verkooptelefonie: 088 - 43 43 160
[email protected]
Hulst
••
Brand Bierbrouwerij
Wijlre
Brouwerijstraat 2
Telefoon:
043-4508300
Heerlen
Breukerweg 187, 6412 ZK Heerlen
Fax: 045 - 563 53 43
Verkooptelefonie: 088 - 43 43 140
[email protected]
••
Houten
Hoofdveste 12, 3992 DG Houten
Fax: 030-6397 394
Verkooptelefonie: 088-4343130
[email protected]
Heerlen
Bieren:
• Amstel Gold
• Brand Pilsener
• Wieckse Witte
• Brand Up
• Amstel
• Brand Lentebock
• Brand Imperator
• Brand Sylvester
• Brand Dubbelbock
• Brand Oud-Bruin
• Brand Weizen
• Amstel 1870
Brouwerijmanager:
Peter van Besouw
E-mail: peter.vanbesouw
@heineken.com
Telefoon: 043-4508258
Brouwmeesters:
Rob Habets
Michel Bormans

Similar documents

180208 les Delvaux slides 4

180208 les Delvaux slides 4 - Belgische consumptie daalt van 130 naar 90 liter/hoofd/jaar - Export van Belgisch bier stijgt tot 10 miljoen hl/jaar, meer dan de eigen consumptie

More information