Inhoudsopgave

Transcription

Inhoudsopgave
INHOUDSOPGAVE
Inhoudsopgave
In deze gids:
Pagina
In deze gids:
Pagina
Vrienden van SEH, fijne feestdagen
27
Van de bestuurstafel, aandacht gebeurtenissen 2
Sinterklaasfeest vvSEH
29
S.E.H.1, terugblikken en vooruitkijken
6
S.E.H. B1, eerste overwinning SEH B1
30
S.E.H.2, SEH - Het Tweede
8
S.E.H. C2, kan echt wel voetballen!
32
Inhoudsopgave
1
S.E.H.3, moeizaam naar de winterstop
12
S.E.H. E1, lekker op dreef!
36
S.E.H.3, ode aan SEH3 seizoen 2013/2014
14
S.E.H. E3, in de groei!
40
S.E.H.4, team voor selectietalenten
16
S.E.H. E4, on najaarstour 2014
41
S.E.H.5, opa’s droom
19
S.E.H. F1, de toppers van F1
42
S.E.H.7, het zeumde
20
S.E.H. F2, de 2e serie wedstrijden tot winter
45
Veteranen, SEH - Veteranen/Recreanten
21
S.E.H. F3, de spelers van team F3
46
Gijs de Wilde, Hong Kong
22
S.E.H. F-league, een bijzondere competitie
47
Activiteitencommissie, een berichtje van...
26
S.E.H. G-team, binnen de lijnen/ laatste duel 50
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
1
VAN DE BESTUURSTAFEL
Aandacht besteden aan gebeurtenissen bij de club
huldigd is. Dat gebeurde voorafgaand aan de
wedstrijd SEH - VSW op 11 oktober jl. De 7-jarige Joost had zich in september aangemeld
als F-spelertje van de Veldhuisleague4Kidz.
Joost was niet de laatste die zich aanmeldde,
want inmiddels staat de teller boven de 760.
Als jullie deze bijdrage lezen is het inmiddels winterstop en staan de feestdagen voor
de deur. Zover is het op het moment dat ik
dit schrijf nog niet. Momenteel geniet ik nog
na van de fantastische prestatie van de Nederlandse voetbalvrouwen (onze Leeuwinnen!), die zich door middel van een zege in
de uitwedstrijd tegen Italië wisten te plaatsen
voor de WK komend jaar in Canada. Opnieuw
een teken dat het vrouwenvoetbal in de lift zit.
Ook bij onze club is dat zo, want ook het meiden A-team van onze club werd kampioen en
dat al voor de tweede keer. Geweldig! En helemaal top was dat ze na het behalen van dit
kampioenschap met z’n allen naar hun eerste
leider Renate Kamphuis gingen, die speciaal
bij de kampioenswedstrijd was komen kijken!!
Maar ook nu weer wil ik eerst even terugblikken en aandacht besteden aan een aantal gebeurtenissen die sinds het uitkomen van de
vorige clubkrant hebben plaatsgevonden..
In het vorige clubblad gaf ik al aan dat het
750e lid - Joost van den Steenhoven -geDe S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
Maar er gebeurde meer. Na de wedstrijd SEH
- WZC (die in 1-1 eindigde) vond op initiatief
van de ‘Vrienden van SEH’ het eerste officiële
‘Bier- und Bratwurstfest’ plaats als variant
op de traditionele Duitse ‘Oktoberfeste’ die inmiddels ook steeds meer in Nederland worden gehouden. Uiteraard was er live-muziek
en onder het genot van de nodige braadworst
was het goed toeven in de kantine.
Een daverend succes was de Voetbalquiz,
die op vrijdag 21 november in onze kantine
gehouden werd. De quiz was georganiseerd
door Harmen van Oene, Michiel de Gooijer
en Colin Kommer. Een perfecte organisatie,
die de organisatoren niets dan lof opleverde.
100 vragen waren er bedacht vaak visueel ondersteund met videofragmenten verdeeld over
10 verschillende categorieën. Belangstelling
was er vanuit de het gehele land! De hoofdprijs werd in de wacht gesleept door het team
van NU Sport, een landelijke internetsportkrant. De tweede plek was voor een team van
sportjournalisten van de Stentor. Professionals dus! Een team van onze buurvereniging
vv Heerde eindigde op een verdienstelijke
vierde plek. Proficiat. Het team van het bestuur van SEH eindigde troosteloos onderaan,
maar daarbij dient te worden aangetekend dat
het team door de organisatie gedwongen was
om deel te nemen. Sportief als we zijn doen
we dat dan ook. Onze kwaliteiten liggen uiter2
VAN DE BESTUURSTAFEL
aard meer op het bestuurlijke vlak!!
Op 10 november vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Deze
keer was gekozen voor de maandagavond
in plaats van de traditionele dinsdagavond.
Reden om van dag te veranderen was het
tijdstip waarop de vergadering kon plaatsvinden. Op de dinsdagavond pas na 9 uur en op
maandag al om 19.30 uur. Daarnaast hoopten we als bestuur meer leden op de ALV te
krijgen, maar dat is helaas niet gelukt. Persoonlijk vind ik dat jammer, want de ALV is
de gelegenheid om als bestuur verantwoording af te leggen aan de leden namens wie je
optreedt en beleid maakt en uitvoert en dan
hoop je uiteraard op een zo groot mogelijke
opkomst.
Naast de gebruikelijke agendapunten zoals
de notulen, jaarverslagen en financiële zaken vond de bestuursverkiezing plaats. Aftredend en niet herkiesbaar waren ondergetekende en Henri van Leeuwen. Aftredend
en herkiesbaar was Henri Houtman. Henri
Houtman werd opnieuw benoemd voor een
periode van 3 jaar en als opvolger van Henri
van Leeuwen werd de enige kandidaat Piet
Looge benoemd als bestuurslid commerciele zaken. Omdat er geen kandidaat voor het
voorzitterschap was gevonden heeft de huidige voorzitter te kennen gegeven ad interim
door te gaan tot er een nieuwe voorzitter is
gevonden, maar maximaal voor de duur van
1 jaar.
Voorts kwamen een aantal punten aan de
orde, die ik hier in het kort nog even de revue
wil laten passeren, omdat ze van belang zijn
om te weten.
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
Zo is de afspraak gemaakt dat de leden
voorafgaand aan elke bestuursvergadering
(in principe elke eerste donderdag van de
maand) een half uur voor aanvang van de
bestuursvergadering in de gelegenheid worden gesteld persoonlijk vragen te stellen aan
het bestuur tijdens het zg. inloop(half)uurtje.
Voorts is er gesproken over het invoeren van
een tuchtreglement. Aanleiding om te komen tot dit reglement is een aantal incidenten die naar het oordeel van het bestuur niet
door de beugel kunnen. Op de volgende ALV
zal het reglement aan de leden worden voorgelegd.
Ook is volgens afspraak het door het bestuur
voorgestelde nieuwe clublogo aan de orde
geweest. Ik heb in mijn presentatie alle clublogo’s nog eens op een rijtje gezet. Het nieuwe logo geeft in essentie weer waar we als
club voor staan en sluit qua informatie aan bij
het verleden maar is qua vormgeving gericht
op de toekomst.
Het gebeurt niet vaak, maar op de vergadering was een gastspreekster uitgenodigd,
mevrouw Joke Roetgerink van de Gelders
Sportfederatie, die op verzoek van het bestuur een verenigingsscan heeft uitgevoerd. De scan gaat in op sterke en minder
sterke punten van onze club. Het rapport
bevat aanbevelingen die gericht zijn op een
toekomstbestendige vereniging met een
sterke organisatie, een stabiel ledenbestand
en financiële zelfredzaamheid.
3
0OSTWEG6+(EERDE
4EL
&AX
%MAILVERKOOP RTCONL
WWWRTCONL
$ÏGROOTHANDELVOORALUW
ELEKTROTECHNISCHE
SANITAIREENCVARTIKELEN
1 uur BOWLEN € 18,50
Golden Tulip Epe heeft 4 bowling banen, ideaal voor een kinderfeestje of
bedrijfsuitje.
Dagelijks: Plate service à € 15,50 per plate, 3 gangen keuze menu à € 32,50
Zaterdag: uitgebreid 3 gangen diner buffet à 29,50
Wilt u een reservering maken?
belt u dan met: 0578-612814
www.goldentulipepe.nl
[email protected]
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
4
VAN DE BESTUURSTAFEL
Aandacht besteden aan gebeurtenissen bij de club
Naast de vele positieve punten noemt Joke
het vrijwilligersbeleid een groot punt van aandacht. Er zijn door de snelle groei van de club
de laatste jaren te weinig kaderleden en dat
wordt op den duur een probleem. Bovendien
zal de participatiemaatschappij steeds meer
vrijwilligerswerk van het individu vragen, waardoor het aantal vrijwilligers nog verder beperkt
zal worden. Samenwerking met andere instellingen is een van de oplossingen. Als bestuur
zullen we daarin zeker het voortouw nemen.
Persoonlijk is voor mij de huldiging van leden
een groot voorrecht. Mochten we in de loop
van het jaar Fred Visser al benoemen als lid
van verdienste, tijdens de vergadering werden er nogmaals drie leden van verdienste
benoemd. In willekeurige volgorde waren dat
Lourens Eising, 22 jaar ledenadministrateur,
Jan van der Maten - 12 jaar bestuurslid en
lid seniorencommissie en Albert Draaijer, 24
jaar jeugdbestuurslid en manusje van alles
binnen de club. Ik mocht hun het SEH-insigne
en een bos bloemen overhandigen.
En dan nog een paar punten van zorg:
Word je lid van een vereniging dan betekent
dat dat je niet alleen consumeert, maar dat je
ook actief deelneemt aan vrijwilligerstaken.
Elk lid draagt zijn/haar steentje bij om de hele
organisatie soepel te laten verlopen. Een van
de taken is voor de senioren en de A-junioren
is het vervullen van keukendiensten. Bij toerbeurt is een team aan de beurt om een paar
keer per jaar bij te springen in de keuken. Bepaalde teams denken hier wel erg makkelijk
over en laten het afweten. Gevolg: anderen
moeten extra diensten draaien om te voorkomen dat de keuken op slot gaat. Afspraak
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
is afspraak! Ook ouders van jeugdleden
dienen zich te realiseren dat het feit dat hun
zoon/dochter voetbalt niet betekent dat er verder niets meer gedaan hoeft te worden. Het
is bij ALLE sportverenigingen de normaalste
zaak van de wereld dat er bij toerbeurt gereden wordt bij uitwedstrijden en dat de teamkleding gewassen wordt! Ik zou zeggen wie de
schoen past trekke hem aan!
Een man die zijn taak niet verzaakt heeft, is
Harold Hilarius. De laatste jaren was hij degene die de clubkrant en de presentatiegids
opgemaakt heeft en daar heeft hij veel tijd ingestoken. Al een tijd geleden heeft hij te kennen
gegeven er zo langzamerhand een punt achter te willen zetten in verband met het opzetten van een eigen computerzaak. Deze clubkrant is dan ook zijn laatste klus op dit gebied.
Harold, ontzettend bedankt. Op ict-gebied zul
je nog wel hand en span diensten blijven verrichten, dus we gaan je regelmatig nog wel tegenkomen. Henri Dokter, stervoetballer van
een van de lagere elftallen neemt het stokje
van Harold over. Ook al vast bedankt.
Tenslotte wil ik jullie allen een gezegende
kerstdagen toewensen, voor mij persoonlijk
het feest dat God zijn Zoon Jezus naar de aarde zond om ons te verlossen. Uiteraard ook
een goede jaarwisseling en een heel voorspoedig en sportief 2015!
Barend de Ruiter, voorzitter
5
S.E.H. 1
Terugblikken en vooruitkijken
Halverwege het seizoen, met de feestdagen
in het vooruitzicht, is het tijd om terug te blikken
op de eerste seizoenshelft. Een wisselvallige
eerste seizoenshelft waarbij goede wedstrijden
afgewisseld werden met potjes waarin het elftal door de ondergrens zakte en onnodig punten verspeelde. Daar echter in de zaterdag 4e
klasse C alle ploegen van elkaar kunnen winnen ligt de competitie nog volledig open en is er
veel mogelijk in het restant van de competitie.
Waar aanvoerder Richard van de Streek in de
vorige editie zijn fraaie column eindigde bij de
gewonnen thuiswedstrijd tegen Swift ’64 , pakken we nu de draad weer op bij competitieronde vijf. Het uitduel bij CSV ’28, op dat moment
de trotse koploper van de competitie. Ondanks
een vroeg verkregen voorsprong weet CSV ’28
nog voor rust de stand weer gelijk te trekken en
blijven doelpunten in een karig tweede bedrijf
waarin beide ploegen zichtbaar moeite hebben
met de wind en zon uit.
De week er na het thuisduel tegen VSW uit
Windesheim. Wederom een snelle voorsprong
tegen een elftal dat zich voornamelijk beperkt
tot tegen houden. Nadat VSW binnen het half
uur met 10 man verder mag loopt de score uiteindelijk met 7-2 hoog op. In het duel daarna,
wederom thuis, tegen Wijthmen wordt aan het
prima vertoonde spel tegen VSW 60 minuten
lang een vervolg gegeven maar weigert SEH
verder afstand te nemen dan 1-0. Twee snelle
uitvallen in de slotfase gooien het duel echter
volkomen op de kop. Wijthmen neemt de punten mee en laat SEH met lege handen verbouwereerd achter.
Op 1 november de uitwedstrijd in en tegen
Wilsum. Op papier een tegenstander waar
tegen de kater van een week eerder weggespoeld moet kunnen worden maar niets blijkt
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
minder waar. Opnieuw een dominant begin met
prima mogelijkheden maar dit keer geen snelle
voorsprong. In één van de spaarzame tegenaanvallen scoort Wilsum wel en als vlak na rust
geschutter aan SEH kant resulteert in een 4-0
tussenstand geeft niemand meer iets voor de
kansen van SEH. Binnen vijf minuten, met nog
een kwartier op de klok, is de stand echter zo
maar 4-3 en gloort er weer hoop. Ondanks verwoede pogingen blijft de gelijkmaker uit en verliest SEH, overigens zeer terecht, dure punten.
Vervolgens de kraker tegen WZC uit Wapenveld. Met de twee recente nederlagen in het
achterhoofd een interessant duel, tegen een
ploeg wat in de beginfase van de competitie
ook nog niet een echte solide serie heeft kunnen neer zetten. Op een bomvol sportpark ontspant zich een spannend duel waarbij SEH tegen het uur aan de leiding neemt. Als echter de
arbiter van dienst het elftal van SEH reduceert
tot tien spelers voert WZC de druk stevig op.
De gelijkmaker valt helaas uiteindelijk vlak voor
tijd: opnieuw geen winst voor het team van A.
Bredewolt.
Op 22 november kan SEH dan eindelijk weer
eens drie punten bijschrijven aan het totaal. In
Holtenbroek treft het met HTC een ploeg waarbij het rommelt. Hoofdtrainer op straat gezet,
oud SEH 2 trainer Raymond Plessen op de
bank als interim, en een ontevreden selectie.
SEH komt vroeg achter maar repareert deze
tegentreffer voor rust en knokt zich in het tweede bedrijf naar een 2-3 voorsprong. Ondanks
een rode kaart weet SEH de overwinning nu
wel over de streep te trekken.
Dan het duel met koploper Hattem. Een ploeg
met het nodige voetballende vermogen en een
levensgevaarlijke voorwaartse in de naam van
L. van der Bend.
6
S.E.H. 1
Het initiatief ligt in de openingsfase bij SEH dat
na een klein half uur spelen dan ook verdient
de leiding neemt. Hattem heeft moeite met het
spel van SEH maar komt tegen de thee aan
wel langszij. Wie anders dan L. van der Bend
frommelt zich door de SEH defensie en puntert
gevoelig binnen. De tweede helft is het niveau
van het voetbal van beide teams van een zeer
acceptabel niveau maar blijven doelpunten uit.
Beide doelmannen onderscheiden zich in de
slotfase met een aantal katachtige reddingen,
waardoor de ruststand tevens de eindstand is.
De laatste wedstrijd, op het moment van schrijven, is de uitwedstrijd tegen Kampen. Op een
zeer belabberde grasmat wint SEH uiteindelijk
met 3-5 maar zal een ieder die SEH een warm
hart toedraagt zich pas comfortabel hebben gevoeld ruim in blessuretijd toen de 3-5 viel te noteren. Daarvoor was er 90 minuten lang geen
peil te trekken op het scoreverloop maar kreeg
het aanwezige hondstrouwe SEH publiek wel
waar voor zijn entreegeld in de vorm van een
aantal fraaie doelpunten.
Met de winterstop in aantocht staat alleen nog
het duel met Zalk op het programma.
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
Gezien het verleden een lastig te nemen horde.
Een goed resultaat is echter van essentieel belang met het oog op de tweede seizoenshelft.
In een competitie waar elke speelronde verassende uitslagen vallen te noteren kan een serie winstpartijen zo maar resulteren in een zeer
aangename positie op de ranglijst. Wat dat
aangaande is nog alles mogelijk, zeker wanneer het elftal constanter en met name zakelijker kan worden.
Waar in eerste instantie de tweede seizoenshelft begonnen zou worden met een uitwedstrijd tegen Noord Veluwe Boys, start deze nu
pas op 31 januari thuis tegen ’s Heerenbroek.
Wegens een chronisch tekort aan spelers heeft
Noord Veluwe Boys zich moeten terug trekken uit de competitie en zijn alle uitslagen van
Noord Veluwe Boys uit de stand verwijderd. De
5-0 overwinning tijdens de seizoensouverture
is daarmee dus ook komen te vervallen.
Namens begeleiding en alle spelers van SEH 1
fijne feestdagen toegewenst en een sportief en
bovenal gezond 2015!
Harmen van Oene
7
S.E.H. 2
S.E.H., Het Tweede
Nu is het aan mij de eer om een mooi stuk
te schrijven namens het tweede op het vervolg
van de kickoff editie. Ruud de Gooijer was zo
vriendelijk om mij te vragen de pen over te nemen van onze Sneakster, nadat hij een knap
stuk werk had afgeleverd aan de vorige editie
van ons trouwe clubblad.
Na de puntendeler tegen DSV ’61 was de analyse van onze Kapitein Iglo duidelijk, “Verdedigend staat het aardig, ook door keihard te
werken. In balbezit kan het beter. Volgende
week tegen Berkum kun je zien waar we staan,
het zal wederom geen makkie worden.” Na de
wedstrijd tegen DSV hadden alle mannen van
het tweede de focus alweer op de volgende
wedstrijd, Berkum.
Zaterdag 27 september, SEH het tweede tegen de manschappen van Berkum 3. Berkum
3 is een ploeg vol jonge honden die een zeer
moeizame start hadden in de eerste paar competitiewedstrijden. De nummer laatst moest en
zou de orde op zaken stellen door van SEH 2
te winnen. We wisten dat we onze borst konden natmaken, maar helaas. De wedstrijd werd
met 0-1 verloren. Beide teams begonnen niet
scherp genoeg aan de wedstrijd wat dus ook in
een 0-0 stand resulteerde met rust. Ook na rust
bleken we niet scherp genoeg te zijn en profiteerde Berkum van een opbouwende fout van
de kant van SEH, 0-1. SEH kreeg op het einde
nog een kans op gelijke hoogte te komen, maar
dit schot werd nog knap gered door de keeper
van Berkum. Einduitslag 0-1 voor de mannen
uit Berkum. Het leek wel of SEH tijdens de wedstrijd al met de koppies bij het teamuitje zaten.
Er was die avond namelijk een heerlijk buffet
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
geregeld met de eerste twee selectieteams. De
uitgelezen kans om de wedstrijd na te bespreken en daarna snel de teleurstellende wedstrijd
weg te spoelen. De volgende dag waar velen
last van kopzeerte hadden, was er in de morgen een nieuwe voetballer geboren. Sneakster
was opnieuw vader geworden van een zoon,
Jenz. Het schijnt dat hij zijn voetbaltalent van
zijn vader heeft en dus over een aantal jaar te
schitteren is op het sportpark ‘De Eeuwlanden’.
De volgende wedstrijd stond op het programma, Hulshorst 2 tegen SEH. Met een aantal
afwezige in de selectie moest de trainer, William, weer flink puzzelen om zo weer een opstelling te maken die het tegen het tweede van
Hulshorst moesten opnemen. Het bleek weer
een zware middag te worden tegen de geroutineerde spelers van Hulshorst. Wederom begon
SEH niet sterk aan de wedstrijd en kwam het
met 1-0 achter. Daarna kwam SEH op gelijke
hoogte door een doelpunt van Olthuis. Hierna
kwam SEH weer achter te staan, 2-1. SEH wist
op het einde nog wel de rug te rechten met een
zeer snelle Elly, die de 2-2 tegen de touwen
werkt. Einduitslag was 2-2, SEH het tweede
kwam nu 8ste te staan met 6 punten uit 5 wedstrijden.
11 oktober stond de wedstrijd tegen Oene 2
op het programma. Een wedstrijd waar de trainer de mannen van het tweede absoluut niet
voor hoeft te motiveren! SEH smakte naar een
3-punter. Bij deze wedstrijd was ikzelf niet aanwezig, maar ik hoorde in de wandelgangen dat
SEH met veel werklust en karakter de drie punten binnen hengelden. Een goede oppepper
voor het tweede.
8
S.E.H. 2
Doordat er aankomend weekend een beker/
inhaal wedstrijd stond ingepland en wij helaas
al uit de beker liggen hadden we een keer een
vrije zaterdag. Om toch in beweging te blijven,
stond er op de donderdag een oefenwedstrijd
tegen Hatto Heim op het programma. Hier
moeten we maar kort bij stilstaan, uitslag 4-0
verloren. En met de wijze woorden van Sneakster “beter een mindere dag met een oefenwedstrijd dan met een competitiewedstrijd”
gingen we de volgende competitietreffen weer
vol goede moed tegemoet, OWIOS 3 was onze
tegenstander.
OWIOS, de nummer twee van de ranglijst
kwam op bezoek bij SEH. De mannen uut Oldebroek waren een maatje te groot voor SEH.
Er werd deze wedstrijd wel hard en dapper gestreden door de mannen onder leiding van William, maar ook hij zag dat zijn ploeg niet was
opgewassen tegen de nummer twee. 2-4 was
dan ook een terechte uitslag. SEH stond 7e
met 9 uit 7.
1 november, Be Quick, de nummer één van de
eerste periode met alleen nog deze wedstrijd
te gaan. Aan ons om het periodefeestje van
Be Quick te verstoren. De Zwollenaren waren
gebrand om natuurlijk te winnen. Met de 4-4-2
opstelling die we steeds beter onder de knie
hadden, begonnen we de wedstrijd zeer sterk.
Maar met het uitvallen van sterk spelende
Maarten Jan hielden we geen stand en stonden we zelfs met rust al 2-0 achter. In de rust
werd afgesproken om gewoon weer de draad
op te pakken van het eerste half uur. Maar helaas, de score werd al snel uitgebreid naar 6-0.
We wisten nog een beetje eer te behalen door
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
er in de slotfase nog twee in te prikken. 6-2 en
Be Quick was de terechte kampioen van de
eerste periode.
Na de matige eerste periode werd er geëist om
de tweede periode goed te beginnen door van
de padden te winnen. 8 november de dag dat
SEH 1 en 2 thuis tegen WZC moest aantreden.
SEH begon zeer sterk met de wedstrijd en er
werd met veel inzet gestreden. WZC werd op
alle fronten afgetroefd door de formatie van
William. SEH stond met 4-0 voor en WZC wist
in de laatste minuut nog de 4-1 te maken. Waar
velen dachten dat dit de einduitslag was, wist Elmer door een fenomenaal doelpunt, door vanaf
de aftrap in een keer de bal in doel van WZC te
rossen, 5-1! Dit was dan echt de einduitslag en
werd er een goed voorbeeld gegeven aan SEH
1, die na SEH 2 het ook moest opnemen tegen
de tegenstander uit Wapenveld.
22 november, VIOS Vaassen. Een zware wedstrijd op een zeer zwaar veld. Ook in deze
wedstrijd stond strijd en passie bovenaan. Na
een prima opkomende Kapitein Iglo, alla Vertonghen in zijn Ajax jaren, gaf hij een prachtige
steekpass op Heppie die hier wel raad mee
wist en de brilstand van het bord afschoot, 0-1
voor SEH. Na dit doelpunt werd er nog harder
geknokt en werd de 0-1 overwinning ter nauwer nood over de streep getrokken met als uitblinker de hard werkende George. 6 punten uit
2 wedstrijden, SEH 2 bovenaan in de tweede
periode.
9
Adecon Administratie
wenst alle SEH’ers een
succesvolle & sportieve
wedstrijd toe!
Deskundig advies voor een
aantrekkelijk tarief
www.adeconadministratie.nl
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
10
S.E.H. 2
S.E.H., Het Tweede
Elspeet 2 kwam op bezoek op het mooie sportpark in Heerde. Deze wedstrijd werd verloren
met 1-2. De thuisploeg werd te laat wakker en
had het vizier lang niet zo scherp meer als de
vorige wedstrijden, waarin de aanvallers zo effectief waren.
Later deze week is eveneens onze Captain opnieuw vader geworden van een zoon, Nils. Ook
hij zal hoogst waarschijnlijk over een aantal
jaar te bewonderen zijn bij SEH.
En dan de laatste wedstrijd voor de winterstop.
DSV ’61 kwam op bezoek. De tweede thuiswedstrijd op rij. SEH begon goed en gaf geen
kansen weg. Waarna in de eerste helft een
mooie voorzet vanaf de linkerkant kwam, was
het aan de Nettentester om de 1-0 te maken.
Met een 1-0 voorsprong gingen we de rust in.
Ook in de tweede helft werden er geen kansen
weggegeven en bleef de 2-0 maar uit.
DSV gaf telkens meer ruimte weg en in de
laatste 10 minuten kreeg de jongeling Peter
vd Streek het op het lopen en schoot binnen 5
minuten twee doelpunten erin. Einduitslag 3-0
en zo kunnen we met een goed gevoel de winterstop ingaan. Deze wedstrijd was eveneens
de laatste wedstrijd van onze verzorger Aart.
Bij deze willen we Aart hartelijk bedanken voor
de goede verzorging van de spelers en alles
eromheen. Bedankt!
Nu is het zaak voor alle spelers van tweede om
goed uit te rusten en ervoor te zorgen om na
de winterstop allemaal weer fris en fruitig klaar
te staan voor de tweede seizoenshelft. Met 18
punten uit 12 wedstrijden staan we op een 5de
plek.
Verder wil ik u namens het tweede fijne kerstdagen wensen en een gezond en sportief 2015!
Met sportieve groet,
Chip
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
11
S.E.H. 3
Moeizaam naar de winterstop
Na de reorganisatie bij SEH3 en het vormen van een nieuw verjongd team, wil het ook
dit najaar evenals vorig seizoen nog niet erg
vlotten met de resultaten en is het vertoonde
spel ook nog erg wisselvallig en vaak te weinig overtuigend.
Kwaliteit bezit je of bezit je niet en er zijn een
vijftal teams in onze klasse die veel meer kwaliteit herbergen dan wij en dat is niet erg, maar
team SEH3 laat zich nog vaak te gemakkelijk ondersneeuwen en zal om wat te bereiken dan toch met veel meer zelfvertrouwen
en lef moeten gaan spelen en fanatieker en
wilskrachtiger moeten worden met een meer
optimale en positieve wedstrijdmentaliteit.
Een drastisch gewijzigd team heeft natuurlijk
tijd nodig en als je ook in ogenschouw neemt
dat bijna de helft van de spelers niet kan trainen vanwege studie en werk en dat er spelers ingepast moesten worden van team 8,
ook spelers weer uitlenen aan team 2 en er
op zaterdag ook nog vaak spelers andere verplichtingen hebben dan is het ook moeilijk om
vastigheid te creëeren en om een resultaat na
te streven en het bouwen aan verbeterpunten blijft dus moeilijk, al streven we daar wel
steeds naar.
Het team is jong en nog erg onervaren in het
seniorenvoetbal en mist daardoor ietwat karakter en mist in feite ook twee echte killers
in het team en dat is ook een heel belangrijk
gemis, maar we gaan altijd van het positieve
uit, maar we moeten dan wel onze mouwen
opstropen en altijd zorgen voor weerstand,
dus goed tegenstand bij balverlies en met
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
durf naar voren voetballen en effectiever zijn
bij balbezit.
We hebben nu 10 wedstrijden gespeeld en
ook 10 punten behaald en dat is een gemiddelde van 1 punt per wedstrijd, terwijl de doelstelling was 15 punten. Op zich is dit natuurlijk
nog niet eens zo erg tegenvallend of teleurstellend. Wiskundig berekend in feite dus 1
overwinning en 2 gelijke spelen te weinig en
dus 3 verlies partijen teveel.
Opvallend is wel dat in 9 wedstrijden de ruststand nog een gelijke stand was en dat we dus
in de tweede helft te vaak “afwezig” waren en
een resultaat uit handen gaven en dan vooral
vaak op conditioneel en mentaal gebied en
daar kunnen we zeker zelf nog wat aan doen.
Een dieptepunt was de wedstrijd op het Harde, waar we collectief en dus massaal door
het ijs zijn gezakt van het begin tot het eind
en het werd al donker en het kunstlicht ging
nog aan, maar voor ons was er aan de andere
kant van de Knobbel geen enkel lichtpuntje te
ontdekken.
Een hoogtepunt was dan toch wel de laatste
overwinning op Sinterklaasdag tegen SVI met
3-0 en je zou dan zeggen dat SVI wellicht cadootjes heeft weggegeven en dat was ook wel
een beetje zo, maar we hebben ze dan wel
netjes uitgepakt. Er rust nog 1 wedstrijd tegen
ASV Dronten en dat team is nog ongeslagen,
maar natuurlijk wel een uitdaging.
We gaan in januari de zaak met de groep evalueren en de noodzakelijke verbeterpunten op
allerlei gebied bespreken en proberen onze
12
S.E.H. 3
doelstelling - plek 5 of plek 6- nog te halen en
gezien de huidige stand moet dat zeker nog
mogelijk zijn.
Binnen SEH wordt Team3 als selectie3 gekenmerkt en daar moeten wij trots op zijn en
voor die status ook als staf en spelers keihard voor knokken om dit goed neer te blijven zetten, maar ook binnen de club zal nog
meer het besef moeten groeien bij bestuur en
overige spelers en overkomende junioren dat
de 2e en 3e kwaliteit spelers binnen SEH ook
in dit team op dit 3e niveau hoort, moet en
kan spelen.
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
Wij gaan in het voorjaar met deze groep zeker ook weer ons best doen en met plezier
te voetballen, maar nu met meer intentie om
wedstrijden te winnen.
Namens alle jongens van SEH3 allemaal binnen SEH een gelukkig, gezond en sportief
2015 gewenst.
Gerrit van Leeuwen
13
S.E.H. 3
Ode aan v.v. S.E.H. 3 seizoen 2013/2014
Team SEH3, genoemd de
Brazilianen, Goddelijke kanaries,
maar nog geen spartanen.
Een voetbalteam; leuk, bijzonder en apart,
dat vind bij coach wel een plekje in zijn hart.
Voetballers met zeer verschillende kwaliteiten
met hoogstandjes en ook vele rariteiten.
Een voetbalteam; leuk, bijzonder en apart,
dat vind bij coach wel een plekje in zijn hart.
Voetballers met zeer verschillende kwaliteiten
met hoogstandjes en ook vele rariteiten.
Het aantal keepers stond dit jaar al op acht,
wie had Freekie nu in het doel verwacht.
Een doelstelling was daarom ook niet te formeren,
de tegenstanders kwaliteiten verschilden vele keren.
Op ons niveau hebben we redelijk gepresteerd,
en op het laatst De Vevo nog een lesje geleerd.
Al met al toch zeker; seizoen geslaagd,
en de opstelling; ik heb het me vaak afgevraagd.
De jongsten gaan nu door op de prestatietrap,
En SEH4 wordt het team van de ouwe hap.
Ik wil toch even een persoonlijke analyse maken,
en jullie met enkele hints gaan raken.
Art de doelman speelde maar een half uur,
hij kreeg een vervelende knie kwetsuur.
Diderik de vrije man stond goed geposteerd,
en in de winter heeft hij ook nog Engels geleerd.
Jesse onze blonde stoere sterke man,
spelen als voorstopper is wat ie het beste kan.
Kevin speelde rechtsback of rechtsbuiten,
zijn passes en voorzetten die waren niet te stuiten.
Tim de terriër, de pitbull was prima op vijf of twee,
welke tegenstander? ..hij zat daar echt niet mee.
Het aantal keepers stond dit jaar al op acht,
wie had Freekie nu in het doel verwacht.
Een doelstelling was daarom ook niet te formeren,
de tegenstanders kwaliteiten verschilden vele keren.
Op ons niveau hebben we redelijk gepresteerd,
en op het laatst De Vevo nog een lesje geleerd.
Al met al toch zeker; seizoen geslaagd,
en de opstelling; ik heb het me vaak afgevraagd.
De jongsten gaan nu door op de prestatietrap,
En SEH4 wordt het team van de ouwe hap.
Ik wil toch even een persoonlijke analyse maken,
en jullie met enkele hints gaan raken.
Art de doelman speelde maar een half uur,
hij kreeg een vervelende knie kwetsuur.
Diderik de vrije man stond goed geposteerd,
en in de winter heeft hij ook nog Engels geleerd.
Jesse onze blonde stoere sterke man,
spelen als voorstopper is wat ie het beste kan.
Kevin speelde rechtsback of rechtsbuiten,
zijn passes en voorzetten die waren niet te stuiten.
Tim de terriër, de pitbull was prima op vijf of twee,
welke tegenstander? ..hij zat daar echt niet mee.
Heinen Frank speelde als aanvoerder als herboren,
zijn prestatie kon coach dan ook wel bekoren.
Han dat is ons mannetje een echte nummer tien,
vooral na de winterstop liet hij mooie dingen zien.
Heinen Frank speelde als aanvoerder als herboren,
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
14
S.E.H. 3
Martijn......was dit jaar niet te sturen,
Jürgen heeft ons bijgestaan als een prima doelman,
die Karsijns wil graag, maar speelt met te veel ku-
en vanaf het begin liet ie zien dat ie het aan kan.
ren.
Haas Frank vond zijn beste plek achter de spits,
voor zijn loonacties gebruikte hij een collega gids.
Joel en Mark, de leiders van het afgelopen jaar,
bedankt voor de steun jullie waten een goed paar.
Streek Frank begon als nummer elf of nummer zeven,
hij miste veel matches ..zijn kaak en enkel hadden
het begeven.
Bart moest het voor gezien houden na een tijdje,
andere prioriteiten gingen voor in het rijtje.
Reinout onze gastspeler was overal inzetbaar,
en toonde zich dan ook heel erg strijdbaar.
John, ja...een kutspits die scoort is wel een echte
nummer negen,
in 4-4-2 en dus veel lopen, krijg je van hem geen
zegen.
Rutger, een leuke speler en ook scorend vermogen,
in de duels soms nog te vaak ietwat te ingetogen.
Hansie speelde een zeer regelmatig en stek seizoen,
op zijn niveau was hij de ware kampioen.
Joost, een speler met een geweldige mentaliteit,
hij gaat maar diep en ook voorop in de strijd.
Mannen, het was voor mij ook een bijzonder jaar,
als trainer coach soms ook wel een beetje raar.
Zelden zoveel specials meegemaakt in mijn trainerstijd,
maar deze groep heeft mij ergens echt wel verblijd.
SEH3 was top, leuk, raar, gezellig en oprecht,
de gekste dingen werden er uitgewisseld en gezegd.
Het voetballen ging soms met hindernissen gepaard,
en daarin werd dan ook niemand gespaard.
Speelminuten hebben jullie allemaal wel gehad,
het puzzelen voor mij dat betekende nogal wat.
Mijn uitdaging ligt nu weer bij de derde selectie,
maar nu nog meer op resultaat en de prestatie.
De vertrekkers gaan spelen in SEH vier,
ik wens jullie daar veel genoegen en vertier.
De blijvers moeten straks weer bij het derde presteren,
met A jeugd en tweede spelers....we gaan het samen proberen.
Coach blaast nu voor de laatste keer op zijn fluit,
het sprookje van SEH3 is nu echt uit.
Koop voetbalt sterk met aanwezige donkere vrouwen,
Groet,
een prima gozer, daar kun je op vertrouwen.
Gerrit
Arjan, onze sneltrein aan de zijkant van het veld,
onze playboy is zelfs in Cuba al een held.
Freek, een speler vol wilskracht en fysiek,
komend van links of spits en met een merkwaardige techniek.
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
15
S.E.H. 4
Team voor selectietalenten
L.s.,
Hier een stuk over de helden van SEH4. Waar
vorig jaar een groot deel nog onderdeel was
van selectie 3, spelen de oude garde inmiddels
in SEH4. Een warm bad. Af en toe een te vol
bad. Maar zeker een warm bad.
In de vorige editie hebben jullie kunnen lezen
hoe het ons is vergaan aan het begin van het
seizoen. Samengevat: Het was niet best. De
resultaten nu: Een stukkie beter.
Genoeg over het voetbal. Nu over het team.
Hetgeen we onszelf steeds meer mogen noemen: Een team. De zaterdagmiddagen wordt
nu gezamenlijk de strijd aangegaan zoals het
behoort, als een team. Een team vol onontdekte talenten.
Naar het schijnt heeft het laatste teamuitje positieve invloed gehad op het team gevoel. Hierin zagen we veel gelijkenis als in het veld. Waar
Koopie aan de zijlijn meters maakt, zocht hij
ook in Wokstadion de flank op. Waar hij Erwin
flankeerde met wijntjes. Die op zijn beurt, net
zoals binnen de krijtlijnen, zich met ferme passen door het etablissement bewoog. Om vervolgens op sierlijke wijze het lopende buffet op
zijn bord naast het met woksaus doordrenkte
voer te deponeren.
Vervolgens was zichtbaar dat Janwillem zijn
rol als leider ook buiten het veld uiterst serieus neemt. Samen met Jeroen ging hij op pad
om bier te halen. Nou, Janwillem bestelde en
liet vervolgens Jeroen het vieze werk te doen.
Stuurde hij met een vol dienblad naar de tafel
en volgde zelf met lege handen. Als een waar
leider stuurde hij de boel en liet het echte werk
over aan een ander. Delegeren als de beste.
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
Ook bij Harold zagen we gelijkenissen van binnen het veld. Hoe meedogenloos de biefstuk
met knoflook naar binnen werd gewerkt, zo
meedogenloos pakt hij zijn directe tegenstander aan op de zaterdagmiddag. Verder knapte
hij in de Wok ook het vuile werk op om het overgebleven pils weg te werken.
Eveneens vertoonde Rinus hetzelfde gedrag
als binnen het veld. Eerst in de Wok had geen
idee wat hij moest doen. Eerst bier halen, dan
wokken, dan Tepan Yaki en dan het buffet? Of
toch andersom? En wanneer moest hij gaan
roken? Eigenlijk zette de lijn van de zaterdagmiddag ook door in de stad, daar wist hij
het ook niet. Hoe moeten de vrouwen worden
benaderd? Eerst nog een drankje? Nee, toch
maar puikje? Maar wat nu als er een gesprek
ontstaat met iemand van het ander geslacht?
Negeren? Aankijken? Wegkijken? Hard-to-get
spelen? Lang verhaal kort, ook buiten de lijnen
heeft hij geen idee wat hij aan het doen is en
gaat vol vertwijfeling de avond door. (ps. We
houden wel van je hoor <3)
Dan Dul, laatste aanwinst van SEH 4. Zoekt
ook buiten de lijnen secuur de momenten uit
om te gaan shinen. Dat gebeurd, net als in de
wedstrijd, vaak in de 2e helft. Naar het schijnt,
heeft de Bloopers een top omzet gedraaid en
werd zelfs bij het nabij gelegen Timeless om
extra bier verzocht om in de behoeften van Jurgen te kunnen voorzien.
Enige uitzondering eigenlijk was ondergetekende. Waar hij zaterdagmiddag schittert door
zijn grote loopvermogen, hield hij zich in de wok
rustig. Slechts een enkele keer richting de wok
gestiefeld en vervolgens in de stad de heupjes
netjes in het gareel gehouden.
16
S.E.H. 4
Verder is dit een team wat bol staat van talent.
Zoals eerder al gezegd, veel onontdekt talent.
Een team waar meer selectie-ervaring in zit dan
in onze 3e selectie met een aantal spelers die
niet zouden misstaan in de 2e selectie. Hieraan zal al gauw worden gedacht aan de heren
E. Lamberink, E. van Loo, J. Bijsterbosch en J.
Noordman. Maar dan doen we al snel de overige 20 spelers te kort.
Onze rots in de branding, sluitpost Joostema.
Ook al meer dan genoeg minuten gemaakt in
de selectie teams. Een ware topkeeper die niet
zou misstaan bij menig 1e elftal.
Daarvoor staan vaak het duo Grootkarzijn –
Jans geposteerd. Slot op de deur. Een verdedigingsduo die SEH 3 niet zouden misstaan. Dat
heeft Jans in het verleden al eens bewezen dat
hij daar thuis hoort. Maar er is meer dan prestatie, dus vandaar dat SEH 4 de Heimat van
Theo vandaag de dag is.
Dan Evert Jan Bagerman. Inmiddels een gebroken na een schandalige overtreding van
het grasveld op zijn sleutelbeen. Hij is echt een
topper. Dirigent op het middenveld. Menig wedstrijdje in 2 meegepakt, maar net als Jans, voor
het team SEH 4 gekozen.
Arie, wellicht de grootste onontdekte parel van
SEH. Loopvermogen van een hinde, felheid van
een Leeuw, zo geslepen als een mens en beter
technisch onderlegd dan een afgestudeerde
HTS’er. Loopt meer gaten dicht, dan we met
z’n allen laten vallen. Waarvoor dank! Gelukkig
dat de VTC (voetbaltechnische Commissie) of
dhr. W. Bijsterbosch nooit bij ons kijkt, anders
waren we hem allang kwijt geweest.
Gekscherend wordt, niet geheel ten onrechte,
de vergelijking met de Broertjes de Broer wel
eens gemaakt. Waar nog wel moeten worden
uitgedokterd wie nou Ronald is en wie Frank.
Desalniettemin, het spel van deze twee spelers
tikt wel bijna het niveau de bekende broeders
aan. Verder staan ze net als de heren steevast
in de basis. Maken immer 90 minuten. Verder
hebben ze ook ruimschoots ervaring in SEH2.
Daar wordt op de dag vandaag nog vaak met
veel weemoed aan teruggedacht. Waar Hansie Hansie 20 minuten als voorstopper heeft
gespeeld, is men nog steeds het meest trots
op Freeky, de jongste telg uit de Noordman dynastie. Hij heeft het minuten record van SEH2
nog steeds in handen. Naar het schijnt is Guiness naarstig op zoek naar het wedstrijdformulier van SEH 2-EZC 2 om hiervan melding te
kunnen maken in alom bekende recordboek.
Oftewel, dragende spelers die twee. Zonder
hen raken leiders Lieske en Remmerts al snel
in paniek, aangezien in de 24-koppige selectie
geen spelers zitten die hen kunnen vervangen.
Gelukkig komt het niet vaak voor dat deze twee
er niet zijn.
Kort gezegd: SEH 4 -> één team, één taak en
onmetelijk veel talent. Maar waar dat talent ligt,
dat is de vraag.
Namens SEH 4, A.F.H. Noordman
P.s. Het kan zijn dat dit bovenstaande niet geheel op waarheid is gebaseerd en hier en daar
de fantasie de overhand heeft genomen. Waarvoor excuus!
P.p.s. Helaas zijn niet alle selectieleden besproken, daarvoor laat ik ruimte in de volgende
uitgave!
Last but not least, de gebroeders Noordman.
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
17
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
18
S.E.H. 5
Opa’s droom
Afgelopen nacht werd Opa wakker nat van
het bier en pijn in de botten van het hossen en
springen.
We waren net kampioen geworden en dit hadden we uitgebreid gevierd in de kantine en SEH
5’s huiskamer De Rooster.
Wat een fantastisch seizoen was het toch, na
een valse start uit bij KHC (5-0 verloren), werd
er niet meer verloren.
Alleen uit bij v.v. Hattem moesten we genoegen nemen met een gelijkspel, maar dit deerde
niets omdat zij onze directe concurrent voor de
titel waren.
Door dit gelijkspel gingen we in een riante zetel
richting kampioenschap, toen zij nog een paar
punten onderweg hadden gemorst kon het helemaal niet meer fout gaan.
Het werd een fantastische kampioenswedstrijd
met veel familie en vrienden langs de kant.
Zelf lukte het Opa niet om een doelpuntje mee
te pakken, maar onze spitsen scoorden er lustig op los.
Ad IJzerman trapte zelfs een vrije trap onberispelijk in de kruising, kortom het was te mooi om
waar te zijn.
De felicitaties kwamen van alle kanten en Barend deed ons namens het bestuur een aantal
kannetjes in.
Later bleek dat hij bij de resterende wedstrijden
van het eerste ook melding maakte van onze
formidabele prestatie richting bestuurders van
de tegenpartij.
Het mooiste van de dag waren de emoties van
Bert Bagerman, onze top trainer.
Bij hem kwam alles los, want hij had afgelopen seizoen het uiterste van ons en zichzelf
gevraagd.
Er was wekelijks keihard getraind, zelfs in de
winterstop, verbouwingen werden stilgezet,
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
pijntjes genegeerd, weekendjes weg werden
onderbroken, herhaaldelijke wisselbeurten
werden geaccepteerd, kortom echt alles werd
uit de kast gehaald om kampioen te worden.
Op zo’n moment realiseer je des te meer dat
voetbal één van de mooiste zaken op aarde is.
Niet alleen het spelletje op zich, maar zeker
ook het presteren en de vreugde delen met je
teamgenoten, prachtig! Het lijkt dan net of je
samen met je team de hele wereld aan kan.
Helaas heeft Opa het allemaal maar gedroomd
en hebben we op dit moment nog 12 wedstrijden te gaan. We staan er goed voor met 27
punten uit 10 wedstrijden, naaste concurrent
Hattem heeft er momenteel 28 uit 11 wedstrijden. Toch is Opa nog lang niet gerust op een
goede afloop en is hij onder andere bang voor
onderschatting!
We hebben namelijk een ploeg die van iedereen kan winnen, maar ook van iedereen kan
verliezen.
De voor ons traditioneel zware winterstop staat
te wachten en daarnaast komen er steeds
meer pijntjes.
Er zijn ook legio andere afleidingen, deze lijst is
te lang om op te noemen.
De titelaspiraties worden regelmatig uitgesproken, maar we moeten echt alles uit de kast halen om deze aspiraties waar te maken. Ieder
teamlid weet wat er voor nodig is en wat zijn
bijdrage zijn kan.
Daar hoeft Opa geen melding van te maken,
want SEH 5 is oud en wijs genoeg.
Ze weten zelf wel of ze alles geven wat in hun
vermogen ligt.
Daarom wil ik de boys van SEH 5 alleen
maar vragen om Opa’s droom te laten uitkomen!!!!!!!
19
S.E.H. 7
Het Zeumde
T’zeumde heeft tot nu toe een top seizoenshelft gehad, of zoals Johannes Dekker meerdere malen kenbaar heeft gemaakt “een droomstart”. Het één na het andere succes werd
behaald, door het zo goedlopende team. Maar
wat heeft er nou voor gezorgd dat het team als
een geoliede machine elke tegenstander van
het veld speelt?
Dit succes kwam mede door de transfer van
Bilal naar het team waarvan de gemiddelde
leeftijd hoger is dan het aantal speelminuten in
één helft. Dit zorgde voor vertrouwen waardoor
het team beter ging spelen. Het is zelfs zo, dat
de gebroeders Dijkhof meerdere malen iets gecreëerd hebben, wat in het verleden te weinig
gebeurde.
Ook is in gespeelde wedstrijden gebleken dat
het ontvangen van tegendoelpunten het team
goed afgaat. Dit komt dankzij het aantal tegendoelpunten die Henk vorig seizoen uit zijn doel
mocht rapen. Deze zwarte bladzijde uit de historie van het 7de team, van christelijke voetbal
verenging S.E.H., heeft het team al meerdere
malen een dienst bewezen. Zo zijn de meeste
wedstrijden na een achterstand door ons omgezet in een overwinning.
Daarnaast is het zo dat het team goed is in het
accepteren van elkaars catastrofale blunders.
Zo vond kleine Jan het verstandig , om als voorbereiding op de verste uitwedstrijd , het tenue
bij ons mooie sportpark te laten liggen. In plaats
van dat het team Jan belachelijk ging maken,
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
werden de meest creatieve ideeën bedacht om
op de situatie te anticiperen. Zo besloot (vader
figuur) Diederik, schaars gekleed op het veld te
wachten, zodat wanneer de spullen er waren,
hij direct aan de wedstrijd kon beginnen.
Door een blessure heb ik, Bor van der Weg,
een aantal weken als assistent coach mogen
fungeren, onder het strenge maar rechtvaardige bewind, van geprezen topcoach Johannes Dekker. Die het dit jaar voor elkaar heeft
gekregen om een titelkandidaat van S.E.H. het
zevende te maken.
In afgelopen seizoenen werd al duidelijk dat
het team teveel kansen nodig had om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Vandaar dat ik
als opdracht kreeg, tijdens mijn korte stage als
assistent, het aantal kansen bij te houden. Uit
deze analyses is naar voren gekomen dat de
voorhoede gemiddeld 32 kansen nodig heeft
om 6 keer de goede kant van het net te raken.
Hier liggen mogelijkheden voor de komende
seizoenshelft.
Maar aan al het goede komt een eind. Zo ook
aan de opmars van het zevende rijk, dat een
vernedering moest gaan verwerken. na de
wedstrijd tegen het enige team die het zevende
nog wat kon maken. Er werd voor eigen publiek
met 11-1 verloren van Eefde.
Maar hoe zorgen we nou dat dit soort tragedies
worden voorkomen? Daar zijn de meningen
over verdeeld. Inzet, motivatie, concentratie,
rust aan de bal houden en combinatiespel zijn
dingen die vaak in de rust genoemd worden.
Maar ik ben gewoon aan het wachten op weer
een geniale strategie van meesterbrein Johannes Dekker.
20
VETERANEN
SEH-VETERANEN/RECREANTEN
nl.: Drs. Van Schaik
De kop doet vermoeden dat deze groep een
identiteitsprobleem heeft.
Aanleiding voor dit vermoeden is de afname van
het aantal veteranen en toename van het aantal recreanten. Dit fenomeen leidt tot aandoenlijke taferelen. De recreant begrijpt niets van het fanatisme
van een veteraan, terwijl de veteraan verwoede pogingen doet bij die recreant prestatie drang op te
wekken.
De indeler: “Harry’s case”
Het indelen van de teams was al langer een dilemma voor een indeler. De indeler moet de recreanten en veteranen evenwichtig verdelen. Ondanks
verwoede pogingen van Meijer en Bagerman (“de
grote”), die indeling te beïnvloeden, vaart Harry zijn
eigen koers. Na de wedstrijd het ernstige verwijt
dat de indeler een inschattingsfout heeft gemaakt:
“Harry ziet geen onderscheid meer tussen recreanten en veteranen”.
Vanaf de zijlijn.
De temperatuur zakt, de veldbezetting neemt af,
het aantal toeschouwers met dikke jassen, wanten
en mutsen neemt toe. Warm geklede veteranen,
met beoordelend vermogen,
trekken hun conclusie:
“De nog spelende veteranen recreëren meer dan
de recreanten”, “ De beste veteranen staan aan de
kant”.
Toen zij de lijnen uitzetten…………… was het heel
anders. “strakke passes, korte sprintjes, kappen &
draaien, afmaken, schaarbewegingen en keiharde
tackles”.
Tackle of teckel
De meest bizarre vorm van een tackle is het regionaal bekende “Veluws scheermes”. Deze aanduiding van een tackle heeft een gezicht.
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
Alias: “Het Veluws Scheermes”
Deze oudste veteraan, hij voetbalt nog steeds,
wordt op 11 december 75 jaar. Joop: Proficiat namens alle recreanten, jij bent een Reus. Het postuur van een dwerg met de daadkracht van een tijger en overeenkomsten met een teckel.
Teckel is de vaak gebruikte benaming voor het hondenras dashond. Het ras werd oorspronkelijk gefokt
om te jagen op dassen, vandaar de naam. Kenmerkend gedrag: “vertoont zijn kunsten vooral laag bij
de grond”
Dit is “het” kenmerk van: “Joop’s Tackle’s” en dit leverde hem de titel op: “Het Veluws Scheermes”.
Telegraaf heeft het al 10 jaar mis
Denken we te maken te hebben met een betrouwbaar nieuws medium.
Hieronder het bewijs dat zij het mis hadden:
Joop voetbalt nog met plezier!
Namens de recreantengroep: Dries
21
GIJS DE WILDE
HONG KONG
Sinds vandaag kunnen we China ook afvinken. Na een 8 uur durende vlucht vanuit Melbourne is het even uitrusten van al die films
en dat vliegtuigvoedsel op de luchthaven van
Chek Lap Kok. Dit geeft mij mooi de gelegenheid om een bijdrage te schrijven voor het
clubblad van SEH. De redacteur opperde het
idee om een korte impressie te geven van het
leven in Australië. Ik zal u niet te veel vermoeien met diepgaande maatschappelijke dilemma’s, maar ik wil u graag een inkijkje geven in
de wondere wereld van Kangoeroeland.
Laten we dan maar beginnen met (voor sommige mensen) het belangrijkste. Australië ligt
dan misschien wel Down Under, maar dat betekent niet dat het schuim in het bier zich in
het onderste gedeelte van het glas bevindt. Al
deed Herman Finkers anders vermoeden. Het
bier is hier echter wel schrikbarend/ mensonterend/ erg duur. Omgerekend betaalt u
een slordige 30 Euro voor een regulier kratje
plaatselijk gebrouwen bier, terwijl u voor een
goede fles wijn uit de Yarra Valley minder dan
5 Euro neertikt. Life is unfair! Maar goed, er
zijn belangrijkere dingen in het leven. Het is
overigens vrij gemakkelijk om hier aan alcohol
te komen. Het fenomeen ‘Drive-In slijterij’ is
uitgevonden in Australië. U rijdt naar binnen
bij de ‘Thirsty Camel’ en zonder te hoeven
inparkeren, wordt u geholpen met uw bestelling en kunt u weer verder met een lege portemonnee.
In augustus 2014 ben ik op zoek gegaan naar
een geschikte voetbalvereniging om mijn
favoriete bezigheid te bezigen. Mijn neefje
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
speelde al bij de Joey’s(een jonge kangoeroe) van een vereniging in de omgeving en
ik heb me bij de seniorentraining aangesloten
van de club: De Casey Comets. Ik was niet
geheel op de hoogte van het niveau van de
teams. De Comets hebben 2 seniorenteams:
1 standaard team en de reserves. Na een bezoek aan een wedstrijddag bleek al snel dat
het niveau behoorlijk hoog lag. Het prestatieteam speelt ongeveer op hetzelfde niveau
als een 3e klasser in Nederland. Australiërs
zijn enorm gefocust op sport en alle spelers
zijn afgetraind. Het tempo ligt 90 minuten lang
moordend hoog. Het enige waar het bij Australische voetballers eigenlijk aan ontbreekt,
is het tactisch vermogen. Het lijkt er vaak op
dat er Australian Football wordt gespeeld op
een normaal rechthoekig voetbalveld. Het
merendeel van een wedstrijd speelt zich af
op het middenveld en er wordt gigantisch veel
balverlies geleden. Han Berger, voormalig
voorzitter van de Australische voetbalbond
heeft geprobeerd om het voetballen in een
systeem te introduceren in de jeugdopleiding
van het Australische voetbal. Het duurt dus
nog even voordat het 4-3-3 systeem volledig
is geïntegreerd in dit sportgekke land. Op dit
moment is de tactiek vaak nog onnavolgbaar.
In het amateurvoetbal is er helaas weinig
ruimte voor het sociale aspect buiten het voetbal om, in de vorm van een derde helft. Dat
komt misschien ook wel door de hoge bierprijs ;). Na enkele trainingen kwam ik erachter
dat het seizoen eigenlijk net ten einde was.
22
GIJS DE WILDE
In totaal heb ik 7 keer kunnen trainen en ik
heb nog tijdens een oefenwedstrijdje 10 minuten meegepakt in het centrum van de verdediging. Op 6 januari 2015 beginnen de Kometen
weer met de voorbereiding op een kort maar
krachtig seizoen, van maart tot eind september. Hopelijk kan ik me dan nuttig maken bij
de reserves. Als invaller of als reserve goalie.
Het professionele voetbal in Australië is nog
erg onvolwassen. De wedstrijden worden live
uitgezonden op de kabeltelevisie, rijkelijk gesponsord door grote multinationals. De supporters worden lekker gemaakt met uitgerangeerde Europese spelers(Duff, Villa) en de
Nederlandse levensgenieters(Jaliens, Hersi,
Castelen).
Buiten het voetbalseizoen om zijn de Australiers bezig met Cricket en Australian Football.
Australian Football is een vrij grappige mix
tussen rugby en voetbal op een ovaalvormig
veld. Een bezoek aan een Footy game is een
vermakelijk uitje voor het hele gezin zonder
gedonder tussen supportersgroeperingen.
Veel wijken in Melbourne hebben hun eigen
Footy team en dat maakt de bevolking dan
ook zo betrokken bij het spelletje.
Cricket is blijkbaar een heel gevaarlijke
sport(Put your bat out for Phil Hughes) en
het schijnt erg boeiend te zijn volgens de inlaws(mijn schoonouders). Ik ben inmiddels
voorzien van een tenue om Sri Lanka te supporteren tijdens de World Cup Cricket 2015 in
Melbourne, in het Maracanã van het Cricket,
The Melbourne Cricket Ground met een ca-
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
paciteit van 100,024 toeschouwers. Ik laat me
verrassen.
In het Australische verkeer is het vaak opletten geblazen. De overheid is er nogal
een ster in om onduidelijke verkeerssituaties te creëren. Dubbele rotondes zijn vaker regel dan uitzondering en de onervaren
automobilist(waaronder ik) weet daar niet altijd
even goed mee om te gaan. In de binnenstad
van Melbourne zijn er kruispunten waar links
voorgesorteerd moet worden om rechtsaf te
slaan. Het is ook toegestaan om zowel links
als rechts in te halen op snelwegen. De bevolking bestaat voor een groot gedeelte uit Aziaten en zij staan over het algemeen bekend om
hun beroerde rijstijl. Daarnaast hebben sommige springende beesten de behoefte om de
weg over te steken. Kortom, het is dus altijd
een verrassing op de weg. Tot nu toe ben ik er
nog ongeschonden vanaf gekomen.
Er is vrij weinig ruimte voor de fiets in de
suburbs. Inmiddels heb ik wel een ATB aangeschaft, maar het is nog steeds erg tricky om met je fietsje op de vluchtstrook van
een 90km weg te gaan rijden. Een voordeel
is dan wel weer dat je dan onderweg een
Blauwtongskink(zie google) kan tegenkomen.
Australie is een land van veel paradoxen. Alles is hier mogelijk. De supermarkten zijn geopend tot middernacht, het is eenvoudig om
aan drank te komen en elke suburb(voorstad)
heeft wel een hotel/pub met casinofunctie.
Veel Aziaten hebben zich hier gevestigd en
zijn de dragers van de economie.
23
Scoor niet alleen op het
veld, maar ook bij ons in de
showroom!
De koffie staat klaar en we
staan u graag te woord met
professionele kennis.
Openingstijden:
ma t/m vrij: 08.00 - 12.00 uur
en van 13.00 - 18.00 uur.
zaterdag 10.00 - 12.00 uur
en van 13.00 - 16.30 uur
Airco | APK | Onderhoud | Schadeherstel
_
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
24
GIJS DE WILDE
HONG KONG
Zij hebben de kennis en het ondernemerschap.
Deze vrijheid brengt ook de nodige problemen
in de hand. De politie draait overuren met de
verkeerscontroles en mensen raken verslaafd
aan drank, gokken en drugs(Ice, zie google).
Australië is grotendeels afhankelijk van de Chinese economie. Nu het minder gaat met de
Chinese economie, verdwijnen er banen in Australië. Fabrieken vertrekken naar de lage lonen
landen en de Australiërs moeten het doen met
minder geld.
Mensen zoeken hun heil in gokken. Kansberekening maakt duidelijk dat dat niet helpt. Men
raakt depressief en verslaafd aan drank en
drugs. De winst die de overheid pakt met de
commissie van het gokken en de accijns op de
drank moet daarna weer geïnvesteerd worden
in een sterkerepolitiemacht en sociale zorg om
de problemen op te kunnen lossen. Een vicieuze cirkel dus. Vooral de minder geciviliseerde
Aboriginals zijn de dupe van deze liberale aanpak van het land. Een beetje regulering had in
het verleden niet misstaan in dit land.
Hopelijk heb ik u hiermee een mooi beeld kunnen geven van de gang van zaken in Australië.
Helaas moet ik er een eind aan maken, want
Ik moet mijn vliegtuig halen. Flying home for
Christmas. Iedereen een fijne kerst en een gelukkig Nieuwjaar toegewenst en misschien tot
snel.
Kind regards,
Mr. Savage
Buiten kijf staat natuurlijk dat Australië beschikt
over een adembenemende natuur. Wellicht
hebt u gekeken naar Freek in Australië. Dieren
die u in Nederland niet eens tegenkomt in de
dierentuin kunt u hier platgereden tegenkomen
op de openbare weg. Het landschap is ruig met
heuvels in stedelijk gebied en steile kliffen en
beeldschone uitzichten aan de kust. Tasmanië
staat bij mij nu op nummer 1 als vakantiebestemming. Een eiland met een grote verscheidenheid aan flora en fauna en de welbekende
duivel.
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
25
ACTIVITEITENCOMMISSIE
Een berichtje van de Activiteitencommissie
KOEKACTIE
Op 24 november hebben de spelers van C
t/m E weer hun stinkende best gedaan om
de bekende SEH koek te verkopen. Dit met
groot succes, want bijna alle koeken zijn verkocht. Met dit berichtje willen we de spelers en
chauffeurs van harte bedanken voor hun inzet.
Met de opbrengsten van de koekactie worden
jeugdactiviteiten georganiseerd.
Mocht het nu zo zijn dat jij nog niet in het bezit bent van deze lekkere koek, dan zijn er nog
een beperkt aantal in de kantine van SEH te
koop (3 koeken voor de prijs van 5 euro). Je
kunt deze koeken bij het baspersoneel kopen.
ZWEMFESTIJN OP ZATERDAG 27 DECEMBER
Voor de D, E en F teams staat het jaarlijkse
zwemfestijn weer voor de deur. Dit jaar wordt
het zwemfestijn gehouden op zaterdag 27 december van 16.00 uur tot 18.30 uur in het Berghuizer zwembad te Wapenveld. Je kunt je opgeven bij je leider.
TOERNOOI OP 20 DECEMBER
Vanwege het grote succes van voorgaande jaren, willen wij dit jaar wederom een seniorentoernooi organiseren in de Kerstvakantie.
Wat zaken op een rijtje:
- Datum: zaterdag 20 december;
- Tijdstip: 12.00 uur inschrijving, start om 12.30
uur (scherp);
- Opzet toernooi: hutspottoernooi op een half
veld (kunstgras);
- Deelnemers: 1 t/m 7 (senioren), 35+, recreanten, A, B en G (en geïnteresseerden die zich
los van een team aanmelden).
Wil je hier aan deelnemer? Geef je dan op bij
je leider of bij Jochem Blok ([email protected]).
Na afloop wordt er weer snert aangeboden
(gratis) door ‘de vrienden van SEH’ en kan er
natuurlijk gezellig een drankje genuttigd worden. Wij hopen op minimaal net zo veel deelnemers als vorig jaar (90 personen).
Naast het vrijzwemmen krijgen alle kinderen (en begeleiders) patat, snack, drinken en
chips. Er zijn geen kosten verbonden aan het
zwemfestijn.
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
26
VRIENDEN VAN S.E.H.
Fijne Feestdagen En Een Sportief 2015 Toegewenst!
Namens alle Vrienden van
SEH fijne feestdagen en een
sportief 2015 toegewenst!
Kees Stolk
Lourens Eising
Jan van der Maten
Otto Teule
Herman van Lohuizen
Dick van de Streek
Bert Bagerman
Dick van Lohuizen
Allard de Jong
Evert van de Vrugt
Gerard Keizer
Johannes Dekker
Geri Hoksbergen
Berend Tijssen
Wim Marskamp
Jan Tuinman
Berend van Ommen
Henk Stijf
Henri Houtman
Ben Toorn
Gert-Jan Toorn
Herwin Renshof
Sören van Hell
Joop van Schaik
Barend de Ruiter
Dries Noordman
Harmen van Oene
Michiel de Gooijer
Rik Dingerink
Ad IJzerman
Rick van Ommen
Gerben Wullink
Richard Tijssen
Jan Visser
Rob IJzerman
Gert-Jan Barneveld
Gerard Jan Hutte
Richard van de Streek
Ruud de Gooijer
Peter Bagerman
Christian van Weeghel
Roy Vinke
Kevin Keijl
Koen Lamberink
Niek Bagerman
Bart Dingerink
Bert Stoel
Frank Olthuis
Anne Matthijs van Marle
Rene van Ginkel
Brenda van Ginkel
Teunis Olthuis
Ewout de Vos
Rien van der Maarel
Evert Olthuis
Ruud van de Vrugt
Richard IJzerman
Jarno Grolleman
Davy Bax
Jesse de Gooijer
Jordy Joostema
Frank Raveling
Frank de Jong
Elwin van Olst
Simon Bredewout
Johan Farenhorst
Jan Wagenaar
Robert Dingerink
Wolter Tijssen
Gert Toorn
Michael Bosman
Theo Jans
Erik Barneveld
Peter Koetzier
Bert Dingerink
Johan Vierwinden
Gerrit van der Maten
Ruth Veldkamp
Ronald Stijf
Frank Heinen
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
Frank Janssen
Rick Zandvliet
Michiel Grootkarzijn
Eelco Lamberink
Herrald Koetzier
Jan van Marle
Jeroen Eising
Marthijn van de Steege
Mans van Velde
Gert-Jan Jongerman
Fam. Hagedoorn
Erwin van Loo
Erik Rorije
Miranda van de Vosse
Marinus Steunenberg
John Tellegen
Jochem Blok
Randy Bongers
Ellen van de Streek
Robert Eikelboom
Jan van de Grift
Mehmet Gozek
John Bijsterbosch
Jan van Egteren
Bert Daanen
John van de Linde
Rianne Stijf
Tim Zandvliet
Edwin Rorije
Jochem Weststrate
Margo Bagerman
Peter Witteveen
Jantinus Rosendal
Bart Pool
Martijn Kuiper
Niels Stijf
Gerrit Kommer
Ronald Kommer
Colin Kommer
Patrick Remmerts
Antonio San Miguel Quiros
Harry Veldhuis
27
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
28
SINTERKLAASFEEST
Sinterklaasfeest vv.S.E.H.
En ja hoor woensdag 3 december was het
weer zover: Het sinterklaasfeest bij S.E.H.
De Sint kwam met zijn Pieten om 14.00 uur en
we hadden drie groepen voor het feest, en het
duurde tot 17.00 uur.
Bijna honderd kinderen kregen allemaal een
kadootje en wat lekkers mee naar huis.
Het was weer een gezellige en geslaagde sinterklaasmiddag , tot volgend jaar.
Het Sinterklaascomité
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
29
S.E.H. B1
Eerste overwinning SEH B1
Trainer:
Harry Veldhuis
Leider & Vlagger: Bart Dingerink
Keeper:
Verdedigers:
Middenvelders:
Aanvallers:
Jurjen van Dijk en Mick Lens
(gelegenheidskeeper)
Sander Schakelaar, Luc
Veldhuis, Luc Smulders,
Tim Hagendoorn en William
Wolf
Martijn Rebel, Joost Mulder
en Wouter Overink
Sven Veldhuis, Daan
Nijmeijer, Ramon Onderdijk,
Mick Lens, Jesse Niewenhuis, Jelle van der Snel en
Daan van den Berg
Zoals je kan zien hebben we zeker geen gebrek aan aanvallers
Dit zijn de resultaten tot nu toe van het seizoen.
We hebben dus 3 punten in de Competitie en
1 keer gewonnen in een oefenduel tegen SV
Wissel B1.
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
Eerste overwinning SEH B1.
Zaterdag 29-11-2014 moest SEH B1 tegen
CSV’ 28 B1. Voordat de wedstrijd begon gaan
we zoals gewoonlijk in de bestuurskamer zitten. Voor de wedstrijd bespreking waarbij onze
trainer Harry de opstelling bekend maakt. We
waren met 11 man in de bestuurskamer omdat
we veel zieken en geblesseerden hadden.
Nadat de trainer alles had uitgelegd, gingen
we ons omkleden in de kleedkamer. Iedereen
was omgekleed dus gingen we naar het veld
we moesten nog even wachten want de C1
was nog bezig. Aangezien we te weinig spelers hadden deden er 3 spelers van de C1 mee
(Sobhan, Rowin, Mark). We gingen het veld op
en deden de warming up zoals we die normaal
ook doen.
Nadat de warming up hebben gedaan gingen
we het veld op. De scheidsrechter wou nog
even de pasjes controleren waarnaar we gingen beginnen. We begonnen redelijk goed aan
de wedstrijd we kwamen al aardig snel met 1-0
voor. We gingen de verdediging opjagen Sven
ging door op de keeper en Wouter bleef er achter staan. Doordat Sven de keeper opjaagde
speelde de keeper de bal bij Wouter in de
voet en hij kon zo de 1-0 maken. In de eerste
helft gebeurde er verder niet zo veel allebei de
teams kregen nog wat kansen. En we gingen
dus met 1-0 de rust in. De tweede helft werden
er 2 mensen gewisseld Sobhan en Mark kwamen erin en Ramon en Jesse gingen eruit. In
de tweede helft kregen we weer kansen.
30
S.E.H. B1
Er werd druk gezet op de keeper en speelde
hem verkeerd aan bij Sobhan in de voet en kon
zo de 2-0 maken. Al redelijk snel naar de 2-0
kwam de 3-0 weer sobhan die hem maakte.
Er kwam een mooie lange bal van Sven op
Sobhan, daardoor kon Sobhan met de bal richting de goal en kon zo de 2-0 maken. Door een
verdedigings fout maakte CSV nog de 3-1. Jurjen had achterin de bal en kreeg een schop van
de tegenstander en kon zo niet blijven staan
en viel de scheidsrechter floot niet en kwam
ook nog de 3-2 maar daar hield het ook bij op.
Dus hebben wij onze eerste punten in de 1 ste
klasse.
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
Staand van links naar rechts: Bart Dingerink (
Leider & Vlagger), Sven Veldhuis, Luuk Smulders, Joost Mulder, Gerben Kamphuis, Sander
Schakelaar, Daan van de Berg, Wouter Overink, Mick Lens en Harry Veldhuis (Trainer)
Gehurkt van links naar rechts: Daan Nijmeijer,
Jesse nieuwenhuis, William Wolf, Jurjen van
Dijk, Martijn Rebel, Ramon Onderdijk en Jesse
van de Snel
Met Vriendelijke Groet, van SEH B1
31
S.E.H. C2
SEH C2 kan echt wel voetballen!
Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. Onze jongens zijn stuk voor stuk goede
voetballers en we hebben dan ook alle tegenstanders in de competitie dit najaar heel goed
tegenstand geboden. Alleen konden we dat niveau niet altijd de gehele wedstrijd volhouden.
Zelfs de koploper had het lastig tegen ons, maar
op andere momenten zaten we net niet scherp
genoeg in de wedstrijd. Uiteindelijk heeft ons
dat ook wel wat plaatsen gekost in de competitie en zijn we als zevende geëindigd.
Voorafgaand aan de competitie hebben we natuurlijk ook voor de beker gespeeld. Daarin lieten we al snel zien een uitgebalanceerd team te
zijn met een mooie mix van 1e jaars en 2e jaars
C spelers. De sfeer zat er direct goed in en je
kon zien dat we met plezier stonden te voetballen. Ook goed om te zien was dat de tweede
jaars C’s, de eerste jaars C’s aanspoorden en
voorop gingen in de strijd. We zijn ongeslagen
uit de bekerstrijd gekomen, alleen met een minder gunstig doelsaldo.
gespeeld en voordat we het wisten stonden we
achter met 4-0. Dus de eerste helft moesten we
maar snel vergeten. Mooi was vervolgens om
te zien dat we in de tweede helft wel goed tegenstand konden bieden en eigenlijk de beter
voetballende ploeg waren. Alleen de counters
van Rhoda Raalte waren wel heel scherp, dus
alsnog kregen we nog 3 goals om de oren, terwijl we er zelf maar 2 konden scoren.
2 dagen later moesten we tegen WZC C1. Deze
wedstrijd leefde al de hele week, maar gezien
de uitslag tegen Rohda Raalte bood deze wedstrijd ook de kans om ons te herstellen. En dat
deden we! We begonnen scherp en zetten WZC
op hun eigen helft als nel onder druk. En snel
volgende al de eerste goal. Nadat we op de
helft van WZC de bal hadden heroverd speelde
we snel via de flanken de bal rond. Wat volgde
was een schot van grote afstand over de keeper
heen, die namelijk te ver voor zijn goal stond.
0-1 en we gingen door. En ook de 2e goal kwam
door scherp voetbal op de helft van de tegenstander tot stand. Uit mooi combinatie voetbal
volgde de 2e goal. Vervolgens was het een gelijk op gaande strijd waarin beide partijen de
kansen kregen. Alleen speelde we met zoveel
zekerheid dat er voor WZC uiteindelijk geen
doorkomen aan was. De overwinning was voor
ons en terecht.
We begonnen de competitie goed met een uitoverwinning tegen CSV C4. Deze wedstrijd kwamen we ruim voor en dachten: deze is in de tas.
Alleen kwam CSV nog sterk terug. Het werd nog
erg spannend doordat ze zelfs van een 3-0 achterstand terug kwamen tot 3-3. Gelukkig konden
we onze vorm weer hervinden en gingen weer
De volgende wedstrijd wonen we ook, uit tegen
voetballen en maakten uiteindelijk 3-4.
CSV C5. Dat bleek een lastige tegenstander onDe volgende wedstrijd moesten we thuis tegen der winderige omstandigheden. Maar de 1-0 in
Rohda Raalte C3. Deze wedstrijd zorgde er- de eerste was voldoende om de winst mee naar
voor dat we weer met beide benen op de grond huis te nemen.
kwamen te staan, na toch 5 wedstrijden (incl.
de bekerronde) ongeslagen te zijn geweest. Ook de volgende wedstrijd speelde we goed en
Een fysiek sterke tegenstander en dat wilde ze scherp en speelden we één van onze betere
ook wel weten. Maar we waren er ook dusdanig wedstrijden: thuis tegen WVF C4. De hele wedvan onder de indruk dat we niet aan voetbal- strijd waren we scherp en speelde mooi naar
len dachten. De eerste helft werden we zoek voren zoals dat heet.
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
32
S.E.H. C2
ban voor onze tegenstander. Wij gingen steeds
meer achteruit voetballen en lieten de tegenstander te veel komen. Na de tweede goal van
hun gingen we weer voetballen, alleen hun spits
was erg sterk en scoorde in zijn eentje toch nog
twee keer. Wederom een geflatteerde uitslag
Na de herfstvakantie twee zaterdagen niet ge- 1-4 verlies.
voetbald te hebben moesten we thuis tegen
SV Zwolle C2. We begonnen nog goed aan de De volgende wedstrijd op het programma was
wedstrijd en kwamen met 1-0 voor. Alleen wat uit tegen SVI C4 uit Zwolle. We waren er ook
er daarna gebeurde moeten we maar niet al te op gebrand na toch twee verlies partijen weer
veel woorden aan vuil maken. De tegenstander eens een goede pot te spelen. We begonnen
kwam al snel op gelijke hoogt en putte hier blijk- ook voortvarend en stonden snel al met 3-0
baar moed uit. Want ze gingen er eens flink te- voor. Niets aan de hand zou je zeggen, maar de
gen aan en voordat we het wisten stonden we tweede helft werd een ander verhaal. De tegenstander scoorde snel in de tweede helft de 1-3
met 3-1 achter en verloren uiteindelijk ook.
en begonnen ook wat fysieker te spelen. Daar
De volgende wedstrijd was die tegen de kop- hebben we altijd al een hekel aan gehad en dat
loper van dat moment; Hattem C1. Een mooie was nu niet anders. Ook werd de 2-3 nog door
wedstrijd natuurlijk om het beste uit onszelf te hun gescoord en werd het nog een stevig potje
halen en dat deden we ook. We begonnen erg de laatste tien minuten. Maar we konden nu hier
goed aan deze wedstrijd en gaven nauwelijks wel in mee en hebben toch verdient gewonnen
kansen weg. Uiteindelijk komen we toch erg met 2-3.
knullig op achterstand omdat we achterin wat
slordig uitverdedigende. NA de 1-0 bleven we We hadden nog één wedstrijd in te halen en dat
god voetballen, vooral verdedigend bleven we was uit tegen Zwolse Boys C1. Dat bleek een
nu wel geconcentreerd. Maar ja als je dan zelf tegenstander van formaat! Het leek wel of er
te weinig kansen creëert, dan wordt het toch reuzen in het veld stonden t.o.v. onze voorhoenog lastig. Je wil steeds meer naar voren spelen de. De enige manier om daar tegen te voetbalen dat bood ruimte aan Hattem voor de counter. len is dan ook om de bal goed rond te spelen.
En dat gebeurde dan ook. Twee snelle uitbra- Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Alken van Hattem en we verliezen uiteindelijk met leen het laatste kwartier van de wedstrijd heb3-0. Wel geflatteerd maar ja daar heb je weinig ben we echt laten zien dat we ook tegen zo’n
aan. Later zal blijken dat Hattem kampioen is tegenstander kunnen voetballen. Alleen waren
zij al in de eerste helft op 1-0 voor gekomen.
geworden in onze competitie.
Wel hebben we in dat laatste kwartier nog een
De volgende wedstrijd was thuis tegen VSW C1. paar goede kansen gehad, alleen wilde de bal
Weer een fysiek sterke tegenstander die ook er niet in en hadden we het geluk niet aan onze
makkelijk scoort Dus we waren gewaarschuwd. kant. We verloren dan ook met 1-0. Wel jammer
We begonnen weer scherp en kwamen op 1-0 want bij eventuele winst waren we geëindigd op
voorsprong door mooi combinatie voetbal. Dat de 5e plek en dat was een prima plek geweest
hielden we een half uur vol, alleen kregen we en waardig aan het voetbal niveau wat we hebeen dubieuze strafschop tegen en die brak de ben laten zien. Het mocht alleen niet zo zijn.
Al snel kwamen we voor met 2-0. Even lieten we
de tegenstander voetballen en kwamen ze nog
terug naar 3-2. Alleen in de tweede helft speelden we echt heel goed en hebben we laten zien
dat we veel beter waren. Uitslag 6-2.
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
33
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
34
S.E.H. C2
SEH C2 kan echt wel voetballen!
We zijn geëindigd op de 7e plaats in de competitie en we moeten eerlijk bekennen dat dit
gezien het spel wat we hebben laten zien een
beetje teleurstellend is. Als we afgaan op de
betere helften die we hebben gespeeld tegen
de ploegen die boven ons zijn geëindigd, dan
hadden we daar zeker tussen moeten staan.
Maar ja dat is ook voetbal. Alleen de punten
tellen aan het eind.
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
Wel gaan we vol goede moed de voorjaarscompetitie in! We weten dat we kunnen voetballen en dat we mee konden komen met
de sterkere teams in de competitie. Dus dat
geeft vertrouwen voor het voorjaar en weten
we waar we voor trainen. Ook de trainingen,
goed verzorgt door Fred Visser, worden altijd
goed bezocht. We hebben dan ook goed stel
jongens in de C2, die met elkaar zorgen voor
een leuke sfeer en die altijd met lachende gezichten op het veld staan.
35
S.E.H. E1
SEH E1 LEKKER OP DREEF!
... nu zijn we een geduchte tegenstander Doordat ons hele team goed overspeelde werden er door ons nog 2 goals gemaakt.
geworden in de hoofdklasse...
Eindstand 3-5, eindelijk een wedstrijd gewonZaterdag 4 oktober: Herkansing tegen EPE nen omdat iedereen flink zijn best heeft gedaan.
We waren super blij!!!!!!!!
E1
Vandaag mochten we thuis aantreden tegen
sv EPE E1. In de beker hadden we net van ze
verloren dus vandaag de kans om dat goed te
maken.
Het weer was goed en we begonnen scherp aan
de wedstrijd. Epe was voetballend wel net wat
beter maar wij kregen de betere kansen. Het
lukte alleen niet om een doelpunt te maken. Met
de rust was het nog steeds 0-0. In het begin
van de tweede helft wist Epe wel het net te vinden en gingen we op zoek naar de gelijkmaker.
Uiteindelijk lukte het Sven om een mooie solo af
te ronden. 1-1!
Beide ploegen gingen hierna voor de winst.
Kansen waren er aan beide kanten maar Bart
liet geen bal door. In de laatste minuut hadden
we een mooie aanval maar werd Olivier over het
hoofd gezien en ging ook deze kans verloren.
Uiteindelijk waren we tevreden met het tweede
puntje in de hoofdklasse.
Zaterdag 11 oktober: DOS Kampen E1 - SEH
E1
Vandaag hebben we de uitwedstrijd tegen DOS
Kampen gespeeld.
Na een paar minuten kwamen we op 0-1 voor.
Later zakten we in en ging van 0-1 naar 2-1 achter.
Toen werd het rust, van Peter moesten we beter
ons best doen.
De tweede helft begon en Sven maakte in korte
tijd 2 goals en kwamen we voor te staan op 2-3.
Daarna scoorde DOS Kampen 3-3.
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
Zaterdag 18 oktober: District Oost toernooi
voor Hoofdklassers
We speelden het toernooi bij Oranje Nassau in
Almelo. De velden lagen direct naast het stadion waar AJAX dit jaar kampioen is geworden. Het was een echt officieel toernooi. We
kwamen met de SEH-vlag het veld op terwijl het
Wilhelmus werd gespeeld. We begonnen het
toernooi heel slecht. We verloren kansloos met
3-0 van SC Brummen E1. Nadat de leider en
de trainers heel boos waren geweest, moesten
we tegen FC Winterswijk E1. Vanaf de eerste
seconde speelden we heel goed en de bal ging
heel goed rond en door een paar mooie steekpassjes van Justin konden we een paar doelpunten maken. We wonnen met 4-0. Daarna
verloren we helaas net van BWO Hengelo E1.
We gingen daardoor niet naar de finale maar
kwamen in de poule voor het schaduwkampioenschap terecht. Die wedstrijden hebben we
gewonnen en toen kreeg Bart als aanvoerder
de mooie kampioensschaal uitgereikt omdat we
schaduwkampioen waren geworden.
36
S.E.H. E1
We waren erg trots en daarna zijn we nog ge- tig en gespannen.
zellig met iedereen patat gaan eten in de tuin bij Maar al snel kwamen we op voorsprong door
onze leider.
een prachtige goal van Sven.
Net even voor rust werd de gelijkmaker gemaakt
1-1.
De 2e helft verliep voorspoedig , na de 2e en 3e
treffer van Sven werd het 1-3.
Door een mooie kopbal van Dronten vanuit een
corner stond het 2-3.
Naarmate de wedstrijd vorderde en de tegenstander na de zoveelste kans geen treffer meer
maakte (met dank aan Bart), scoorde Olivier de
2-4.
Hoewel de tegenstanders fysiek erg sterk waren, hebben ze door ons hun 1e wedstrijd verloren!!!!
Donderdag 23 oktober: Lichtwedstrijd tegen
IJVV E1
Zaterdag 8 november: SEH E1 - Go Ahead
Vanavond moesten we tegen IJVV. IJVV stond Kampen E1
4 punten boven ons dus wilden we graag win- s’ Morgens moesten we tegen Go Ahead Kamnen. We begonnen goed aan de wedstrijd en pen.
via doelpunten van Sven, Olivier en weer Sven We begonnen slap want gelijk in de eerste miwas het snel 3-0. Doordat Bart verder alles te- nuut gaf Go Ahead Kampen een voorzet. De
gen hield was dit ook de ruststand. De tweede linksbuiten met “Edgar Davids” bril schoot met
helft begonnen we slap en wist IJVV twee keer een volley in het goal. En toen stond het 0-1
te scoren.
voor Go Ahead Kampen. Na ongeveer 20 miHierdoor werd het weer spannend maar geluk- nuten scoorde Sven de gelijkmaker en was
kig wist Justin met een afstandsschot in de lin- het gelijk. En nog een paar minuten later was
kerhoek te scoren. IJVV kreeg nog wel mooie het rust. En toen begon de wedstrijd weer. Go
kansen maar Bart had het goed gedaan. Sven Ahead Kampen bleef feller en scoorde weer en
scoorde nog een keer en toen was de wedstrijd toen stond het 1-2. We kwamen en niet door en
wel gelopen.
toen werd het ook nog 1-3. Een beetje op het
IJVV wist uiteindelijk nog wel een keer te scoren eind van de wedstrijd scoorden Justin en toen
en zo eindigde de wedstrijd in 5-3 winst!!
stond het 2-3.
Op het einde van de wedstrijd was de wedstrijd
Zaterdag 1 november: ASV Dronten E1 - SEH afgelopen en waren we teleurgesteld.
E1
We staan nu op de 7e plaats van de competitie.
De koploper, dus we waren wel wat zenuwachDe S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
37
Uw gezondheid is onze zorg.
Vooral als het om uw medicijnen gaat.
Apotheek Heerde is hét adres als het om medicijnen gaat. Het is onze zorg dat u, onze klant, de
medicatie krijgt die past bij uw specifieke situatie. Bijvoorbeeld als er verschillende medicijnen
worden gebruikt. Of als er sprake is van een allergie. Bij de afgifte van medicijnen controleren wij
hier zorgvuldig op. Apotheek Heerde doet echter meer. Wij geven onafhankelijk en persoonlijk
advies over het gebruik van medicijnen. En steunen initiatieven en verenigingen die bijdragen aan
het welzijn van mensen. Bijvoorbeeld de beweegtuin bij Brinkhoven, EHBO-Vereniging Heerde en
het G-voetbaltoernooi van S.E.H.
Apotheek Heerde
Als het om uw medicijnen gaat
Apotheek Heerde
Brinklaan 7
Heerde
Locatie Wendhorst
Eperweg 33
Heerde
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
Telefoon
E-mail
Internet
(0578) 69 27 90
[email protected]
www.apotheekheerde.nl
38
S.E.H. E1
SEH E1 LEKKER OP DREEF!
Zaterdag 22 november: SEH E1 - Hattem
E1
We begonnen meteen goed aan de wedstrijd,
want Sven scoorde in de eerste paar minuten
al 1-0. De eerste helft bleven we hard werken
zodat Hattem niet kon scoren.
Toen wast het rust en iedereen vond het wel
goed gaan, alleen moesten we soms nog iets
beter ons best doen van Peter.
De tweede helft begon en toen maakte Sven
een schitterend doelpunt met een stiftje over
nu al weer 0-7 voor. Joost schoot van afstand
met de wreef en de keeper kon alleen maar
kijken. 0-8. Aan de kant was er veel gejuich
van een mama.. . We gingen gewoon door en
Justin scoorde na een goede aanval de 0-9.
Tenslotte gaf Sven de bal voor en een speler van ZAC scoorde zelf. Toen was het 0-10.
Bart hoefde maar één goede redding te doen
en voor de rest had hij het alleen maar koud.
Toen floot de goede scheids af en waren we
heel blij.
de keeper en iets later maakte Hattem nog
een doelpunt 2-1, maar dat was in de laatste
5 minuten en verder had niemand meer gescoord.
We waren heel blij.
3 punten, 10 doelpunten voor, geen één tegen
en met stip gestegen naar de 4e plek!!
Zaterdag 29 november: ZAC E1 - SEH E1
We moesten eerst nog een beetje warm worden want het was best wel koud maar toen
begon het want Olivier scoorde na een pass
van Sven de 0-1.
We bleven hard werken en toen scoorde Justin. We waren blij. Toen was het 0-2.
Een paar minuten later scoorde Olivier weer.
0-3.
De eerste helft bleven we hard werken zodat
ZAC niet kon scoren. En toen was het rust.
En de tweede helft begon. Een paar minuten
later scoorde Sven met een lobje over de keeper 0-4. Olivier maakt een mooie actie na een
goede pass van Davy en schoot op de paal.
Toen had Sven een rebound en het was een
goal. 0-5. Even later was het een hoekschop.
Olivier nam de hoekschop en Timo kopte de
bal in. 0-6. Wessel schoot op de keeper en
Sven scoorde weer met een rebound. Het was
Heel veel voetbalgroeten van de verdedigers
Joost Bagerman en Timo Borreman
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
Het volgende stukje voor de clubkrant wordt
geschreven door Bart en Wessel.
39
S.E.H. E3
SEH E3 in de groei!
Hallo allemaal! Hier een berichtje van Niels,
Niels, Cas, Thijs, Mart, Milan, Sem, Matthias en
Joey of te wel SEH E3! Tja… en wat valt er dan
allemaal te schrijven over ons dan? We kunnen
nu alle wedstrijden gaan noemen die we hebben gespeeld tot nu toe, maar dat is misschien
ook niet alles.
Liever vertellen we hoe wij zijn als groep en wat
zich er allemaal omheen afspeelt. We speelde
al eerder met elkaar in de F en hoefde dus
gelukkig niet meer aan elkaar te wennen aan
het begin van het seizoen. Alleen Niels onze
keeper was “nieuw” in de groep maar eigenlijk
kende we hem allemaal al wel. De eerste wedstrijden hadden we het soms best wel moeilijk
af en toe. Het wilde niet gelijk lukken om een
goed “systeem” (zoals de trainer en leider dat
noemen) te vinden. 2-2-2 of 3-3 of 3-2-1… best
lastig hoor om telkens je plek in de gaten te
houden. Links is voor sommige rechts of voor
is ineens achter geworden? De één wilde spits
staan en stond ineens linksback en de ander
was verdediger en stond plots bij de keeper van
de tegenstander! En dan dat lastige omschakelen erbij… plek overnemen… in de dekking lopen… voetballen zonder bal… vrijlopen… aansluiten… We werden er soms duizelig van als
Edwin en Dennis de boel probeerde te sturen…
niet de Voice kijken??? Goed voorbeeld, als we
dan toch een wedstrijd moeten benoemen, was
de wedstrijd tegen v.v. Heerde E1! Voor we het
wisten… de slaap uit de ogen hadden, stonden we al met 3-0 achter! Niemand geloofde er
nog in… Behalve Edwin die bij ons 1e doelpunt
(4-1) riep: “Het kan nog makkelijk!” De leiders
van v.v. Heerde en de dienstdoende verder
anonieme scheidsrechter… ahum… vonden
dit best een grappige opmerking! Het gas
ging er op en het heerlijk echte gras van veld
4 vloog door de lucht! Natuurlijk werden voor
vooruit geschreeuwd door alle papa’s, mama’s
en andere die er altijd zijn! Van 4-0 kwamen
we terug en werd het uiteindelijk 4-4! U begrijpt
het… iedereen trots! We zijn nu 7e geworden
en hebben dus best nog wat goed gemaakt op
het einde! Na de winterstop gaan we er keihard
voor knokken om flink hoog te eindigen! We
vinden het trouwens altijd leuk als jullie komen
kijken natuurlijk. Alleen moeten jullie dan wel
zelf koffie of thee meenemen, want in de koffietas zit niet genoeg voor iedereen… (psssttt…
maar wel altijd koekjes genoeg…)
We wensen iedereen fijne en leuke kerstdagen!!! Groetjes van de E3
Maar uiteindelijk ging het wel steeds beter en
weten we nu best goed wat we moeten doen
allemaal. We spelen nu in een ongeveer 3-1-2
systeem… en dat gaat best goed! Ook hadden
we wel eens last van de welbekende “slappe
hap” ziekte… maar ook die is er gelukkig aardig uit… Misschien komt dat omdat we wat
eerder naar bed gaan op vrijdagavond en eens
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
40
S.E.H. E4
SEH E4 on najaarstour 2014
We zijn al weer een aardig eindje richting
het einde van de najaarscompetitie. Wat vliegt
de tijd! Het is een competitie gebleken waar
de jongens zich goed in thuis voelden! Mooie
overwinningen werden soms afgewisseld met
kleine nederlagen. Iedere wedstrijd werd aangegaan vol strijd en energie! Het is gebleken
dat we voor niemand onderdeden en dat we
qua voetballen ons prima hebben laten zien!
Ook kregen we weinig tegengoals. Waar dat
door kwam???
die kerel! Als hij wist wat hij kon??? Een echte
aanvallende middenvelder. Joris ontwikkeld
zich als een goaltjesdief! Vanaf alle hoeken
gaan de ballen op goal. Net Robben. Van links
naar binnen draaien en dan schieten! Boaz is
onze pingelkoning. Hij is ook niet moe te krijgen. Gaat maar door. Is voor geen tegenstander bang. Heeft iedere tweede bal.
Mats is onze spits. Hij kan heel verrassend
schieten. Als je even niet oplet, ligt het balletje
alweer in het netje. De onverwachte schoten
van Mats zijn een extra wapen! Pepijn heeft
dit seizoen al meerdere penalty’s in de goal
geschoten, in plaats van erover! Ook in de
wedstrijd gaat hij steeds meer scoren. Daarnaast heeft hij een prima oog voor zijn medespelers, als deze vrijlopen! Tom is onze verdedigende middenvelders. Hij heeft een hard
schot en kan er wel eens corners indraaien!
Sommigen durven te beweren dat we wat vals
spelen, maar wij weten beter!
Thomas heeft zich ontwikkeld als een echte
keeper! Hij heeft al wel wat puntjes voor ons
gered! Er schuilt een echte Neuer in hem!
Als Thomas op vrijdagavond zijn gehaktballen maar krijgt, zorgt hij ervoor dat er verder
dat weekend geen bal meer doorkomt! Sebastiaan en Tobias zijn onze rasverdedigers.
Taakbewust en ze voetballen goed mee naar
voren. Als we Sebastiaan of Tobias missen,
raken we een beetje in paniek…… Joel begint zich steeds meer te ontpoppen als balafpakker op het middenveld. Een echte lastpak
voor iedere tegenstander. Lucas, onze draver
op het middenveld. Wat een energie zit er in
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
Al met al, allemaal leuke jongens met een goede spirit! Het is mooi om te zien dat er steeds
meer samengespeeld wordt! Wat ook leuk is,
is dat ze iedere week goede support krijgen
van de ouders! Een mooie stimulans is dat!
Ook voor de leiders….. Elke week wordt er bij
toerbeurt weer voor koffie met koek gezorgd.
Wat het leukst is aan ons team is de saamhorigheid!!! Samen spelen is samen winnen en
samen verliezen. In de meeste gevallen ook
samen uit en samen thuis…… Toch, Mats en
Joel? ☺
Groetjes van de leiders Johnny en Evert!
41
S.E.H. F1
De Toppers van F1
Hallo voetbalvrienden,
Hierbij weer een verslag van de Toppers van
F1 en hun avontuur in de Hoofdklasse!!
Na onze eerste overwinning tegen Rohda
Raalte F1 , gingen we vol vertrouwen uit naar
go Ahead Kampen F1.
We begonnen lekker vel aan de wedstrijd tegen
de nummer 2 in de poul.
Na een evenwichtige wedstrijd waarbij wij de
beter voetballende ploeg waren , stond het uiteindelijk 4-4.
De wedstrijd kon iedere kant op , de kansen
waar aanwezig bij ons team maar zoals de
voetbalwet geld , als je zelf niet scoort gaat de
tegenstander er mee vandoor.
5-4 verloren, maar wel goed gespeeld.
Een week later thuis tegen Dos Kampen F1,
na 4 wedstrijden 3punten moesten we toch iets
doen.
Na een goede wedstrijd waarbij vele duels
(sportief) uitgevochten waren en we met voorsprong de rust in gingen , hebben de fruithapjes van Dhr Wilson hun werk eindelijk gedaan.
Een welverdiende 3-1 overwinning op het scorebord , en het totaal op 6punten gebracht in de
Hoofdklasse.
Er werd weer vertrouwen gewekt en hopende
dat we deze reeks door konden zetten.
Nu de uitwedstrijd tegen SVI F1 in Zwolle, een
ploeg waar wij voetballend gezien wel een
beetje tegen opkeken gezien hun prestaties.
Echter niets bleek minder waar.
De wedstrijd werd ook weer lekker vel begonnen en de tegenstander werd terug gedrongen
op eigen helft , echter vergaten wij te scoren.
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
De tweede helft drong SVI aan en wisten wij
het doel leeg te houden.
Mooi twee gelijk strijdende ploegen wisten uiteindelijk alle twee niet een doelpuntje te maken.
Eindstand 0-0. Waar komt dit in de f nog voor??
Totaal 7 nu.
Een zaterdagje later tegen een ploeg die gelijk stond met SVI , HHC Hardenberg kwam bij
ons op visite , na een vraag van hun trainer of
wij een ander team hadden konden wij alleen
antwoorden dat dit nog een oude foto was op
de site.
Vol vertrouwen met de wedstrijd tegen de Zwollenaren in ons achterhoofd gingen we aan de
slag.
Goede acties en strijdlust gezien , uiteindelijk
gingen we samen van het veld met één puntje,
1-1.
De volgende pot tegen de hekkensluiter in de
Hoofdklasse ,WVF F1.
Vroeg uit ons nest, 08.30uur spelen in Westenholte.
We waren allemaal scherp genoeg en kregen
weinig tegenstand.
De afspraak was om de 10 doelpunten te halen
en 0 tegen te krijgen , een zak snoep en een
patatje stond er tegen over.
Ze wisten nog wel één keer te scoren uit een
penalty , tjaa , een overtreding buiten de 16meter werd door een zeer jonge scheidsrechter
zomaar gegeven , 1-12.
Deze telden wij in ieder geval niet mee en de
boys kregen hun welverdiende loon.
42
S.E.H. F1
Nu waren we vrij en werd er een oefenwedstrijd
gespeeld op een knollen veld tegen CSV Apeldoorn.
Ook een hoofdklasser die op een tweede positie in de ranglijst stond.
Na een 1-3 voorsprong werd deze wedstrijd
toch nog op gelijke hoogte gebracht door Apeldoorn.
3-3 , waarbij de Leider van SEH die op trainingskamp was in Valkenburg nu met zweet in
zijn handen op de App zat te wachten!!
En de wastas ging mee met Lasha naar huis ,
verloren 1-3 als eindstand op het bord.
Of het nou aan de invaltrainer lag(de maandag
ervoor) of aan de Sinterklaas muziek , dat weten we tot op heden nog niet , maar wel dat dit
een wedstrijd was om gauw te vergeten.
hoe ze die was uiteindelijk nog schoon hebben
gekregen is een wonder!!
Nu thuis tegen de ongeslagen koploper ,
CSV’28 uit Zwolle.
Direct al kwamen wij met 1-0 voor en stond alles wat Zwolle was te kijken , dat hadden ze
niet verwacht.
Helaas was dit maar van korte duur en brachten ze de stand al gauw weer gelijk.
Na een goede wedstrijd was de tegenstander
net iets sterker en slimmer , en gingen ze ook
weer ongeslagen weer terug naar Zwollywood
met een stand van 2-4.
lie op de hoogte.
We hebben genoten van de boys van F1 in hun
avontuur in de HOOFDKLASSE waar we als
vereniging best wel trots op mogen zijn.
Er volgen nog een aantal oefenwedstrijden
voor de winterstop , daarna zullen we zien hoe
ons avontuur weer verder gaat , we houden jul-
Met vriendelijke groet,
De technische staf F1
Robert,Ronald en Herbert
Met nog 1 wedstrijd te gaan op een 7e plek zat
er eigenlijk nog een 6e plaats in bij winst op de
nummer 9.
Berkum F1 , na een kwartier later te zijn begonnen met een temperatuur rond het vriespunt
begonnen we aan onze laatste wedstrijd van
het seizoen.
Er werden vanuit de speakers langs het veld
gedurende de hele wedstrijd Sinterklaas liedjes
gedraaid door DJ Piet.
Het spel van ons werd er ook niet beter op ,
na een verdiende 1-1 kwam er uiteindelijk een
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
43
!"#$%&$'(")*+,-%&"*.%$/")01"2 ! !""#$"
!"#$%&'()*+,'-$+.$/0
%&1/0)$21(3"#-'-$'-$&"4(+2'566
!"#"$%%&'()*+,-./00,1
2-345#'(5&$%67%895:&4;"#5"80)))<&#
=%33"8>"?"7(@A(,B,B(CD(E""89"
Brinkman, Heerde/Gorssel
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
44
S.E.H. F2
De 2e serie wedstrijden tot de winterstop van de F2!
Na het voorstellen van ons team in de vorige
SEH’er willen we nu iedereen over onze avonturen vertellen in het vervolg van ons eerste
seizoen op een groot veld.
We hebben net de competitie afgesloten met
een overwinning op de nummer 3 van onze
competitie, waarbij het belangrijk was om te
winnen om onze eigen 4e plaats veilig te stellen. En dat is gelukt!
De F2 van SEH heeft dat bereikt door vooral
als een hecht team er elke keer weer met z’n
allen voor te gaan en doordat iedereen enorm
is gegroeid én snel gewend is geraakt aan het
positiespel.
In de verdediging zijn Rowan Palm, Tim Bouwman en Simon Bijsterbosch de vaste waarden.
Sten en Finn Boschman zijn op alle plekken in
te zetten en Olaf van de Beek, Vince Kasteel
en Yannick Loohuis zijn de felle aanvallers.
Qua keepen wisselen Vince, Tim en Simon die
belangrijke taak af en dat gaat uitstekend!
tegen, geen slecht resultaat en we waren zeker
niet kansloos, dus dat was een prima opsteker!
=>
Op 15 november moesten we het opnemen tegen de andere titelkandidaat van onze
klasse, Hattem F1. Net als WZC een sterke
ploeg met vergelijkbare cijfers, die al in hun 2e
F-seizoen speelt en alles had gewonnen. Uiteindelijk verloren met 3-0, waarbij hun coach
ons achteraf complimenteerde dat hij tot dan
toe nog niet zoveel tegenstand had gehad!
=>
De laatste competitiewedstrijd al weer
op 29 november moesten we dus tegen de 3e
van de ranglijst, 1 plekje boven ons. We konden helaas geen plek meer klimmen, maar nog
wel zakken als we zouden verliezen. De voetballers van onze F2 hebben een fantastische
partij gevoetbald én gevochten als leeuwen,
waardoor die overwinning met 4-3 dik verdiend
was.
We zijn heel trots op dit resultaat en hebben
veel zin in de aankomende wintercompetitie
én in het voorjaar een nieuwe competitie!
De trainingen op maandag en woensdag zijn
hierin erg belangrijk, om vooral alle spelers te
laten groeien gedurende het seizoen als voetballer! En we trainen op basistechniek, balcontrole, looptraining, de bal op maat passen, aannemen van de bal en onder controle houden,
goed gericht leren schieten en nog veel meer…
Hoe zijn we 4e geworden in de 3e klasse?
=>
Door in een aantal wedstrijden wat minder te spelen, maar dan toch onze punten te
pakken op doorzettingsvermogen!
=>
De wedstrijd tegen de uiteindelijke kampioen op 25 oktober thuis was een hele goede
wedstrijd, waarin we uiteindelijk op kwaliteit
verloren van een sterk spelend WZC Wapenveld F1 met 5-1. Met 95 doelpunten in 11 wedstrijden over de hele competitie en slechts 12
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
45
S.E.H. F3
De spelers van team F3
Het team bestaat allemaal uit spelertjes die
het jaar ervoor in de Veldhuis Leaque 4kidz
hebben gevoetbald.
Het zijn negen jongens met allemaal verschillende kwaliteiten.
• Maurits Esselink
• Martijn Nieuwenhuis
• Bob Marskamp
• Jafeth Tollenaar
• Rick vd Put
• Ryan Ooms
• Levi Boonen
• Lars van der Hoek
• Johannes Ihab
Keeper
Verdediger
Verdediger
Middenvelder/
Aanvaller
Middenvelder/
Aanvaller
Middenvelder/
Aanvaller
Middenvelder/
Aanvaller
Middenvelder/
Aanvaller
Middenvelder/
Aanvaller
Momenteel hebben ze 3 wedstrijden gewonnen en 7 verloren.
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
Dit is erg jammer want ze voetballen de eerste
helft vaak erg goed en geven goed tegenstand.
Soms komen ze zelfs voor. De 2e helft gaat het
minder. Zeker als ze een doelpunt tegen krijgen
dan laten ze hoofdjes nog wel eens hangen.
Toch zie je elke week dingen die weer beter
gaan. Elke speler als individu wordt elke keer
beter. Het wordt zachtjes aan een echt team.
De trainingen worden door de jongens goed
bezocht. Bijna elke trainingen zijn alle jongens
meestal aanwezig.
Het belangrijkste is dat de jongens plezier hebben in het voetballen en leuk met elkaar omgaan in en buiten het veld.
Groet
De leider
Manfred Nieuwenhuis
46
S.E.H. F-LEAGUE
De F-League, een bijzondere competitie
Voor diegene die op de zaterdagmorgen niet
bij het krieken van de dag op het sportpark te
vinden is, zal ik even uitleggen waarom de FLeague zo bijzonder is.
Onze zaterdag begint al met het enthousiast
goedemorgen gewenst worden door Evert van
de Vrugt die er in alle vroegte voor zorgt dat
alle vlaggen er weer keurig bij wapperen. Zodra we veld 1 betreden zijn de ouders van het
“team van dienst” al druk bezig om alle doeltjes weer op hun plek te zetten. Langzaam aan
druppelen “onze” toppers de kleedkamers binnen om hun hagelnieuwe tenue aan te trekken(
met dank aan de materiaal commissie). Want
zeg nou eerlijk, wie wil er nou niet bij Real Madrid of Liverpool voetballen!
Ondertussen verzamelen alle team leiders zich
op het veld, informerend of er nog een transfer
heeft plaats gevonden of dat ze met hun vaste
selectie aan de bak kunnen. Er is inmiddels al
een gevoel van gezonde spanning, wat zal het
vandaag weer worden. Komen er weer verrassende uitslagen of zien we de mooiste schijnbewegingen met dito doelpunten.
in huis hebt. Na die 20 minuten schudden we
elkaar de hand om te bedanken voor de goede
wedstrijd ongeacht de uitslag, want respect
voor elkaar daar begint het toch allemaal mee.
Als de twee wedstrijden er op zitten mogen we
nog 1 keer aanleggen om te strijden voor die fel
begeerde penaltybokaal. Ook hier worden de
jongens weer gepassioneerd aangemoedigd
door ouders, opa`s en oma`s. Als de speler de
penalty heeft genomen en hij heeft bij zijn opvolger gekeept, dan is daar de beloning: een
heerlijke beker met koele ranja. Met liefde ingeschonken door een aantal van de vele aanwezige moeders. Bij deze, moeders bedankt!
Op het moment van schrijven is het nog ongekend spannend wie zich kampioen 2014 mag
gaan noemen. Ook is het nog onbeslist wie
er met de penaltybokaal aan de haal gaat. De
kans is groot dat de ontknoping op dit moment
al heeft plaats gevonden, maar als dat niet zo
is zet dan 13 december 9.00 u. in uw agenda.
Heeft u het gemist dan niet getreurd want ergens in februari start de volgende competitie
van de F-League gewoon weer opnieuw.
Zodra alle teamleiders hun jonge honden naar
het juiste veld hebben gedirigeerd staan ze
klaar voor het verlossende fluitje. Heerlijk, het
is weer begonnen. Het valt ook niet mee om
in 2 keer 20 minuten alles te laten zien wat je
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
Rest ons niets verder dan u alvast hele fijne
feestdagen toe te wensen.
Met vriendelijke groeten,
Begeleiders van de F-League
47
BOUWBEDRIJF
IJZERMAN HEERDE B.V.
VERBOUWPLANNEN?
!
Het vertrouwde
NIEUWBOUWPLANNEN?
adres voor al
Neem eens vrijblijvend contact met ons
op voor het uitbrengen van een offerte
uw verbouwingen
Wij staan garant voor een juiste verhouding
tussen prijs en kwaliteit en komen gemaakte
- Aanbouw
- Carport
afspraken
met u na.
- Interne
verbouwing
- Dakkapel
U
kunt ons op
verschillende manieren
bereiken:
- Badkamer
- Renovatie dak
Persoonlijk
Kerkdijk
- Serre door ons kantoor aan -deEtc.
... 9 te Heerde te bezoeken
Telefonisch door te bellen met nummer 0578 - 691718
Per fax: 0578 - 696573
E-mail:
T: [email protected]
- 69 1718
F: 0578 - 69 6573
E: [email protected]
Website:
www.bouwbedrijf-ijzerman.nlKerkdijk 9, 8181 RR Heerde
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
BOUW
GARANT
48
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
49
S.E.H. G-Team
G-team SEH binnen de lijnen
Na 2 wedstrijden op vreemde bodem, met
1 gelijkspel en 1 nederlaag, hebben we afeglopen zaterdag op eigen bodem een 3-punter
gepakt.
In een goede wedstrijd met 6-0 winnen van
Colmschate G2 heeft ons nu op een 2e plek op
de ranglijst gebracht.
Nog wel met een achterstand op het team van
‘t Harde, maar die gaan nog wel punten verliezen en hopenlijk gaan wij de winning mood
vast houden. Dan kan het nog een heel leuke
competitie gaan worden.
De eerstkomende zaterdag wacht ons de derby tegen EZC.
Vooraf vreesde de leiding van EZC al voor een
uitslag van 20-1, maar het team heef het, naast
een goede sfeer, voorbeeldig en sportief opgepakt.
Met de uitslag van 8-3 winst voor ons, konden
wij en ook zij goed leven. Vooral hun 1e doelpunt bracht hen veel vreugde, temeer, daar we
met 1-0 achter kwamen te staan. Dat was voor
ons team heel even schrikken.
Maar even het gas erop en toen kwam het kwaliteitsverschil snel tot uiting.
11-10 was het team van Colmschate G1 onze
tegenstander. Ook dit team was geen partij
voor weer een sterk opererend SEH en de 3
punten gingen in kado verpakking mee terug
naar Heerde.
Op 18 oktober stond een vrije dag gepland in
de competitie, echter niet voor ons G-team. Zij
streden deze dag in Zutphen mee in de voorrondes om de KNVB beker.
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
Onder prachtige weersomstandigheden werd
gestreden tegen hoog geplaatste teams. Geweldig, dat we de 1e twee wedstrijden wisten te
winnen, jammer, dat het de laatste 4 wedstrijden allemaal net niet meer lukte.
Desalnietemin met een goed gevoel weer thuis
gekomen. Er is goed gespeeld, niet gemopperd en veel spelvreugde beleefd.
Nu even de tijd om alle pijntjes etc. te laten herstellen, want volgende week gaan we er weer
vol tegen aan in de competitie en, zoals het er
nu voor staat, in nieuwe tenue’s
27-10 thuiswedstrijd tegen HTC uit Zwolle.
Goed gespeeld, prima gedrag in het veld en
zeker niet onbelangrijk, wat zeg ik, zeer belangrijk: 3 punten in de pocket.
Zo blijven we lekker meedoen.
Dus tot nu toe in deze competitie: 1 gelijkspel,
1 verlies partij en voor de rest louter winstpartijen.
De 3-1 van afgelopen zaterdag was dan ook
dik verdiend.
Deze week goed trainen en dan zaterdag nog
een extra schepje er bovenop tegen onze vrienden van ‘t Harde.
1 november was dan de wedstrijd van de waarheid. De koploper in onze poule kwam op bezoek en ondanks hun voorsprong in punten op
de ranglijst, konden we, in theorie nog aanspraak maken op het kampioensschap, een
beladen wedstrijd dus.
50
S.E.H. G-team
Zeer gemotiveerd pakte ons team brutaal een
1-0 voorsprong, maar het team van ’t Harde liet
zien, dat ze niet voor niets de koppositie haden,
al hadden ze het verschrikkelijk moeilijk. Uiteindelijk wisten ze gelijk te maken, zelfs op voorsprong te komen, maar ons team vocht zich terug tot 2-2 en dat zou een verdiende uitslag zijn
geweest. Echter in de laatste minuten kreeg ’t
Harde door een ongelukkige handsbal van ons
een strafschop toegekend, die in 1e instantie
door onze doelman werd gestopt, maar in de
rebound verdween de bal toch nog in het net.
2-3 de uitslag. SEH teleurgesteld en ’t Harde
opgelucht. Zij zijn kampioen en hebben onze
gelukwensen inmiddels ontvangen.
Op 8 november naar Colmschate G2.
Zoals verwacht, hebben we vandaag de 3 punten vanuit Colmschate mee kunnen nemen
naar Heerde.
gen, door hen nog aan 6 doelpunten te helpen,
aan de andere kant schoten we er zelf ook nog
13 in, dus goed voor de 3 punten en goed voor
ons saldo.
Als dan na afloop de leiding van EZC nog komt
om te bedanken voor de wijze, waarop we hebben gespeeld, ga je met een heel tevreden gevoel weer naar huis.
Nog 1 wedstrijd te gaan. Deze zal op 6 december worden gespeeld op ons sportpark om
Heerde.
Vermeldens waard is wel, dat ons team geheel
in het nieuw is gestoken door de Plus. Nieuwe
shirts, broeken, sokken, trainingspakken en
fijne winterjassen zijn ons uitgereikt, waarmee
we piekfijn voor de dag kunnen komen. Binnenkort zullen we hiervoor bij en in de Plus nog
foto’s gaan maken evenals bij Vitax, die ons bij
iedere uitwedstrijd een bus beschikbaar stelt
voor het vervoer. Beide hartelijk bedankt.
De 1e helft had iets beter gekund, maar met de
rust stonden we toch al veilig op voorsprong.
In de 2e helft ging het aanmerkelijk beter en
konden we een welverdiende overwinning bijschrijven van 5-1.
Jammer was het wel, dat in de laatste minuten
van deze wedstrijd een speler van Colmschate
zijn frustraties niet meer de baas was en een
van onze spelers genadeloos natrapte. Deze
zaak is nog in behandeling bij de KNVB
22-11 bezoek van EZC uit Epe.
Hartelijke en sportieve groeten van G-team
SEH en begeleiders.
Dit was weer een wedstrijd, waarin ons team
zich van zijn beste kant heeft laten zien. laten
zien.
Tegen het team uit Epe, dat direkt al kansloos
was, hebben ze zich bijzonder sportief gedraDe S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
51
S.E.H. G-team
Laatste competitie duel G-team SEH
Op 6 december was alweer de laatste wedstrijd voor ons G-team op ons eigen sportpark
in Heerde.
De tegenstander deze dag was het team van
Colmschate G1 en onder puike weersomstandigheden kon deze laatste partij voor de winterstop worden afgewerkt.
Na de aftrap kwam ons team echter al vroeg op
een 1-0 achterstand, maar hierdoor werden de
spelers wel wakker. Al vrij snel werd de stand
gelijk en met vloeiende combinaties werd uiteindelijk een eindstand bereikt van 13-2 winst
voor SEH.
Colmschate had nog het geluk, dat ongeveer
6-7 doelpogingen van ons op de paal belandden, anders was het echt een monsterscore
geworden, maar daar zit niemand echt op te
wachten.
Tevreden werd na afloop de kleedkamer opgezocht. Nog een week (af)trainen en dan zit
het er weer op dit seizoen. Een seizoen, waarin
slechts 2x werd verloren (van de kampioenen
in onze poule), 1x werd gelijk gespeeld en de
overige wedstrijden werden overtuigend gewonnen, hetgeen ons een keurige 2e plek opleverde.
Hartelijke en sportieve groeten,
Spelers/speelster en leiding van G-team SEH.
De S.E.H.-er ~ Seizoen 2014-2015
52

Similar documents

Sinjaal

Sinjaal hebben de weg naar ons sportpark weten te vinden. En ondanks dat enkele verenigingen voor het toernooi nog afzegden, waren in de meeste leeftijdscategorieën alle plaatsen ingevuld. Het toernooi van...

More information

Presentatiegids 2012-2013

Presentatiegids 2012-2013 De verwachtingen: Wij komen in een heel sterke tweede klasse te spelen. De kracht­verschillen tussen de clubs zijn klein. De meest stabiele clubs zullen het hoogst eindigen en ik denk dat wij daarb...

More information