t VLIEGERTJE - t Vliegdorp

Transcription

t VLIEGERTJE - t Vliegdorp
Het clubblad van de voetbalvereniging ’t VLIEGDORP
Jaargang 3, nr 2
juli ’04
‘t VLIEGERTJE
Met het clubblad houden wij alle leden op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de vereniging.
Het clubblad komt één keer per maand uit.
Voetbalvereniging ’t Vliegdorp
Sportpark Abrona, Soesterberg
Tel
: 06-15351015
E-mail
: volgt
Internet
: www.vliegdorp.nl
Opgericht
: 05 april 2002
’t Vliegdorp is aangesloten bij de K.N.V.B. onder nummer FZXX85C
www.attentiv.nl/vanderburgt.bv
-2-
Van de voorzitter
Het tweede seizoen van ons bestaan zit er bijna weer op en dan is het moment aangekomen om even
terug te blikken en nagaan of we onze doelstellingen voor dit seizoen hebben gehaald en waar nog
verbeteringen nodig zijn.
Naar mijn mening zijn we aardig op weg een volwaardige vereniging te worden en dit blijkt niet
alleen uit het groeiende aantal leden, maar ook uit het groeiende aantal vrijwilligers.
Als we de sportieve prestaties bekijken dan zien we dat er zeker bij de jeugd zeer goed gepresteerd
wordt en dat er diverse jeugdteams kampioen zijn geworden.
Dit is niet alleen te danken aan de vele jeugdtalenten die we in Soesterberg hebben rondlopen, maar
zeker ook aan de trainers, leiders en ouders, welke zich weer het hele seizoen op een grandioze
manier hebben ingezet voor het voetbal in Soesterberg.
Zoals het nu laat aanzien zullen we komend seizoen weer een groter aantal jeugdteams bij de KNVB
inschrijven voor de competitie waarbij we de verwachting hebben ook een B team op de velden te
kunnen laten acteren.
Wat de resultaten bij de senioren betreft is heel duidelijk gebleken dat we in Soesterberg jarenlang
geen voetbalvereniging hebben gehad en dat er meer tijd nodig is om het gat met de clubs in de regio
te dichten.
Grote uitzondering hierop is ons 3e team natuurlijk.
Zij hebben dit seizoen een geweldige prestatie geleverd.
Slechts een keer verloren en in de laatste wedstrijd met 7-3 van de nummer twee winnen, dan ben je
natuurlijk de terechte kampioen. Nogmaals gefeliciteerd.
En dan nog maar weer even over de accommodatie. Zoals iedereen weet heeft de politiek ons
verzekerd dat we in 2005 “hoe dan ook” een accommodatie in Soesterberg krijgen.
Vervolgens zijn er allerlei plannen de revue gepasseerd, waarbij naar mijn mening zeker plannen
waren waar wij als vereniging blij mee zijn.
Toch wordt het nu hoog tijd dat de politiek spijkers met koppen gaat slaan, want een seizoen is zo
om en voor je het weet is het 2005.
We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de politiek zich aan zijn afspraken houdt omdat
de huidige omstandigheden, naarmate de vereniging groeit, meer onwerkbaar wordt.
Een klein lichtpuntje is dat we de container aan de Kerklaan nu kunnen gebruiken als materiaalhok
en dat de jeugd gedurende de wintermaanden van 13.00 tot 15.00 uur gebruik kan maken van de
Banninghal.
Voor komend seizoen ziet het er naar uit dat we aan 1 speelveld tekort komen voor de elftallen(op
Abrona), zodat ook hiervoor nog een oplossing moet komen.
Als laatste wil ik toch nog een keer aangeven dat een vereniging staat of valt bij het werk wat de
vrijwilligers bereid zijn te doen.
Als buiten de vele vrijwilligers die we nu al hebben, ieder lid bereid is om een kleine taak voor zijn
rekening te nemen, dan geeft dit aan dat we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.
Er moet nog heel veel gebeuren, maar wij mogen er met ons allen trots op zijn wat we de afgelopen
twee seizoenen bewerkstelligt hebben en ik heb er alle vertrouwen in dat we de komende jaren hier
de vruchten van gaan plukken.
Ik wens iedereen een hele mooie zomer toe en voor diegenen die op vakantie gaan, een goede
vakantie.
-3-
Accommodatie:
! ! " #
$$%
&
$
+
! "
&
,
&
0 )
2/ 3
%
'
$/
%
%
%
'
(
'
%
(
. (
1- '
((
,
)
*
-
* '
%
) %
)- '
/
%) '
&
+ -/
+ -/
&-
" ) - % 24 5
74
/ %
94 1
)
#
&
*
+
0 6 +
3 *
2
3
* -' 8
/
* -' 8
'
&
$
&+ -/
*
&
&
,-
'
/
'
'
&
&
( .:
:.
(
(
*
)
)
/
*
*
* '
* '
&
+
& -'
0
$
' 1
& '
(
.
&
3
(
+
,
&
<
+
;-
0 )
1- '
+
+
&
((
.. :
(
= '
3
&
+
:
9
3
/ '
>
/ ' 7(
/ ' + -/
% * #
'
5 82
/
/
'
3 *
-))
.
&
)- '
#
%
/ <??
/ <??
/ <??
/ <??
%
'
'
'
:
/
*
%
/
/ 8* - '
?/ - /
/ 8* - '
'
-4-
/
'
/
)
%
%
%
%
/ 8* - '
/
.
+
/@
%
3
%
' )
3
*
%
%
)
%
) *
) *
-
-
%
-
)
/
3 *
*
/
)
3 *
=
'
/
-' /
-
/
'
% )
)
'
%
' ) %
-
'
/
'
'
# %%
% '
%
3 *
%
/
'
'
-
%
)
%
%
/
)
) '
'
'
Clubblad informatie
@
)
@
*
%
%
#
- -
'
- %)
#
'
%
/
))
-
%
'
'
%
/ 0, 01 2 , . , , 1 .
##
# $ !
Uitgave clubblad
Inleverdatum kopie
Oktober
November
December
4 oktober 2004
1 november 2004
6 december 2004
2004
2004
2004
*
-'-% -%@
'
% *
'
B
-
-5-
voor 16.00 uur
voor 16.00 uur
voor 16.00 uur
%
*
A%
-'-% -%
v.v.’t VLIEGDORP AGENDA
14/17.06.04
Avondvierdaagse
Seizoen 2004/2005
14.08.2004
Oefenwedstrijden
Veensche Boys
16.08.2004
20/21.08.2004
21.08.2004
21.08.2004
Start trainingen
Kamp
Beker competitie
Oefenwedstrijden
De BILT uit
25.08.2004
26.08.2004
28.08.2004
Beker competitie
Beker competitie
Beker competitie
28.08.2004
01.09.2004
02.09.2004
04.09.2004
11.09.2004
18.09.2004
23.09.2004
Oefenwedstrijden SVF
Beker competitie
Beker competitie
Competitie
Competitie
Competitie
Klaverjasavond
Sport is de belangrijkste bijzaak in het leven
-6-
uit; B1, C1
thuis; D1 E1 F1
E en F pupillen
1e
C1
D1
12.30
11.00
1e – B1 – C1
D1 – E1 – F1
1e – B1 – C1
D1 – E1 – F1
D2 - E2 – F2
B1 – C1
D1 – E1 – F1
INDELING JEUGD v.v. VLIEGDORP SEIZOEN 2004/2005
ALLES ONDER VOORBEHOUD !!!!!!!!
B1
JUNIOREN
Trainer:
Hans Reinsma
Wim van Ooijen
01
02*
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Leider:
?
Lysandro Vermeulen
Jon Hortensius
Nick Tammer
Robin Tammer
Hans Venema
Erwin Rodriquez
Frank Reinsma
Jelle Vroonland
Tim van Rooijen
Nick de Jonge
Mathijs Marijnen
Mike de Ligt
Tim Rijpert
Nicky van Eijk
Johan Kabalt
Jason Visser
Roy van Schoten
C1
JUNIOREN
Trainer:
Dave Smits
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Leider: Edwin Kalee
Emil v.d. Wijst
Allison van Haren
Marc Simon
Joni de Winter
Wernard Schmit
Thomas van Rooyen
Nicky de Ligt
Bas Mulder
Eduard Wijnalda
Sebastiaan van Rijthoven
Anouk Klein
Joris Vroonland
Remy Schothuis
Tom van Dijken
Jeffrey Huyboom
Joey Witteveen
-7-
D1
PUPILLEN
Trainer:
??
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Johan de Werd
Leider:
Rob Ravenhorst
Perry Steehouder
Richard de Vries
Thom Steyger
Stephan Marijnen
Ricardo Venema
Stephan Smit
Lars de Werd
Stephan van Ooijen
Dennis Schouten
Mick Smorenburg
Kevin Peereboom
Thierry Witteveen
Bryan Verboom
Matthijs Nuhaan
Mike Ligtvoet
Tom van Deelen
Peter Smit
D2
PUPILLEN
Trainer:
Roy Vos / Martin van Velzen
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Leider:
Farid Bouzia
Benjamin Jansen
Marck Ravenhorst
Mitchel Brok
Carmen van Ee
Noah Hortensius
Eduard Truggelaar
Ben van Harten
Robin Knoops
Bas van Santvoort
Megan Klein
Darryl Verboom
Ravey Klinkenberg
-8-
E PUPILLEN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Joery Huiden
Jay Randaras
Mike Wijnalda
Nicholas Campuzano
Ruben Straver
Tom Bekker
Sander Smit
Robert Geers
Wouter Mol
Niels Jager
Daan Vis
Tyler Brennan
Jordy Carree
Patrick Gerrits
Achmed Elzubair
Duncan Lorraine
Hugo Schoots
`
Indeling volgt begin nieuwe seizoen.
F1 PUPILLEN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
F2 PUPILLEN
Martijn Huiden
Tiemen Straver
Raymond Campuzano
Tom van Esseveld
Timo Mundt
Alica Wijnalda
Patrick Wijnalda
Sybrand Doorhout Mees
Tim Jager
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
-9-
Casper Brutsaert
Matt de Bruin
Vincent van Brummelen
Thomas Mol
Mike van Esseveld
Aron van Mil
Pepijn Hopstaken
Stephan Vergouwen
Lars v.d. Wijst
Jurrian Hosman
SEIZOEN 2004 / 2005
We zullen het seizoen starten met;
4 senioren teams
2 junioren teams (1 B en 1 C)
6 pupillen teams (2 D, 2 E en 2F).
Trainingsschema seizoen 2004/2005:
Tijden:
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
14.00-14.45
kabouters
14.00-14.45
14.45-15.45
17.30-18.30
18.30-19.30
18.30-19.30
19.30-20.30
20.30-22.00
F pupillen
E pupillen
E pupillen
keepers E en F
D pupillen
B/C junioren
1e
DONDERDAG
D pupillen
B/C junioren 2e en 4e
1e
3e
De trainingen starten maandag 16 augustus !!
Team
Trainers:
1e
Chris v.d. Hoek
2e
Peter v.d. Vijver
3e
Juns Foulon
4e
Peter v.d. Vijver
B junioren
Hans Reinsma
C junioren
Dave Smits Peter Wijnalda
D1 pupillen
??
D2 pupillen
Roy Vos / Martin van Velzen
E / F pupillen Martin v.d. Beek / Paul Jager / David Vis / Rine Huiden
Ron Hortensius / Jon Hortensius
Kabouters
Mieke Huiden / Claudia Dijkstra
De indelingen van de teams zullen worden vermeld in het volgende clubblad!
- 10 -
Aan alles komt een eind.
Zoals ik al in het vorige Vliegertje schreef gaat een seizoen erg snel voorbij.
Gelukkig en trots kan ik nu wel vertellen dat we bij de jeugd 3 KAMPIOENEN hebben, nl: F2 –
E2 en de D2, GEFELICITEERD!!
We zijn al volop in de voorbereiding voor het nieuwe seizoen.
De laatste training van dit seizoen zal worden gehouden op woensdag 26 mei.
De eerste training van het nieuwe seizoen zal op 16 augustus zijn.
Verderop in ’t Vliegertje staan de trainingsschema’s, de oefenwedstrijden en
de data van de bekerwedstrijden.
Alle medewerkers aan dit seizoen heel hartelijk dank voor jullie inzet en ik hoop dat ik volgend
seizoen weer op jullie mag rekenen.
Graag even uw aandacht!
In het nieuwe seizoen 2004 / 2005, zal er het een en ander gaan veranderen.
Zoals u ongetwijfeld weet, staat er voor een gele en/of rode kaart een boete.
Deze boete varieert per overtreding. De vereniging heeft tot nu toe de boetes voor u betaald. Vanaf
het nieuwe seizoen zullen de boetes echter worden doorbelast aan de speler die de kaart heeft
opgelopen. Zodra wij van de K.N.V.B. de hoogte van de boete hebben doorgekregen zullen we deze
doorbelasten. De kosten van de boete dienen binnen 14 dagen overgemaakt te zijn ten gunste van de
vereniging. Bij niet tijdig betalen, volgt een schorsing voor de speler.
OPROEP!!
Een aantal spelers hebben nog sponsorkleding thuis. Willen jullie deze z.s.m. bij
Robert van der Burgt, Rademakerstraat 64 te Soesterberg inleveren. Zo kunnen wij
nagaan of alles nog compleet is en/of er kleding aan vervanging toe is.
- 11 -
GALERIJ DER KAMPIOENEN v.v. ’t VLIEGDORP
JEUGD seizoen 2003 / 2004
Najaars competitie:
E2:
Trainers/Leiders; Martin v.d. Beek , David Vis en Paul Jager
Spelers; Wouter Mol – Sander Smit – Robert Geers – Niels Jager –
Tom Bekker – Joery Huiden – Mike Wijnalda – Daan Vis Jay Ramdaras – Ruben Straver – Nicholas Campuzano
D1;
Trainers/Leiders; Edwin Kalee/Peter Wijnalda – Kees van Haren
Spelers;
Emiel v.d. Wijst - Allison van Haren - Marc Simon -Joni de Winter
Thomas
van Rooijen - Bas Mulder - Joey Witteveen - Anouk Klein
Joris Vroonland Joery Huyboom - Wernard Smit - Eduard Wijnalda Mike Ligtvoet –Mylo v.d.
Wijst
Voorjaars competitie:
F2
Trainers/Leiders; Martin v.d. Beek – Roland Straver
Spelers; Martijn Huiden - Tiemen Straver - Casper Brutsaert - Tim Jager
Tom van Esseveld - Timo Mundt - Kirolos Soliman - Raymond Campuzano
Matt de Bruin - Lars v.d. Wijst
E2
Trainers/Leiders; Martin v.d. Beek, David Vis en Paul Jager
Spelers; Wouter Mol – Sander Smit – Robert Geers – Niels Jager –
Tom Bekker – Joery Huiden – Mike Wijnalda – Daan Vis Jay Ramdaras – Ruben Straver – Nicholas Campuzano
D2
Trainers/Leiders; Peter Steijger – Johan de Werd
Spelers: Remy Schothuis - Peter Smit - Matthijs Nuhaan - Tom van Dijken
Thom Steyger - Perry Steehouder - Richard de Vries - Stephan Marijnen
Tom van Deelen - Ricardo Venema - Stephan Smit - Lars de Werd
Bryan Verboom - Stephan van Ooijen - Farid Bouzia - Mick Smorenburg
Kevin Peereboom - Thierry Witteveen
KAMPIOENEN GEFELICITEERD !!!
- 12 -
Rachid eerste op het Soester Kampioenschap Penalty schieten.
Op 21 april stond in de Soester Courant een aankondiging dat bij de vv Hees op 12 mei het Soester
Kampioenschap Penalty schieten zou worden gehouden. Gelijk is ’s avonds nog gebeld of wij als
vliegdorp nog mee mochten doen. Dit kon, maar dan moesten we wel uiterlijk 28 april (1 week later)
een lijst met deelnemers doorgeven. En of we even wat keepers konden leveren op 12 mei.
Dit betekende met spoed selectiewedstrijden houden omdat per
leeftijdscategorie 5 deelnemers per vereniging deel mochten nemen. Op
maandag 26 april werden deze gehouden bij de avondtraining. Remco
Ringers en Roy Vos probeerde hierbij het doel zo schoon mogelijk te
houden. Aangezien de F-pupillen niet konden deelnemen aan deze
selectie moesten deze op woensdag 28 april schieten op de zeer goed
keepende Mike Wijnalda.
De volgende deelnemers hadden zich geplaatst voor Soest:
A-junioren: Rachid Azzouzi, Martin van Velzen, Roy Vos, Erwin Rodriquez
B-junioren: Lysandro Vermeulen, Robin Tammer, Hans Venema, Frank Reinsma
C-Junioren: Mathijs Marijnen, Nick De Jonge, Joey Witteveen, Emiel van der Wijst, Anouk Klein
D-pupillen: Bas Mulder, Mike Ligtvoet, Stefan Marijnen, Ricardo Venema, Bryan Verboom
E-pupillen: Mitchel Brok, Ben van Zelst, Thierry Witteveen, Mike Wijnalda, Joery Huiden
F-pupillen: Jordy Carree, Achmed Elzubair, Martijn Huiden, Tiemen Straver, Raymond Campuzano
Als keepers deden mee: Remco Ringers, Edzuard Dijkhuizen en Chris van de Hoek.
Aangezien op het laatste moment Ricardo Venema en Bryan Verboom afvielen hebben de meegereisde
Eduard en Alica Wijnalda meegedaan.
Bij de eerste ronde om vijf uur met de pupillen was 't vliegdorp er met Mitchel Brok en Martijn
Huiden in geslaagd om een 'shoot-out'te bereiken. Jammer genoeg slaagde er geen pupil in om de
finale te halen. Om zes uur namen de junioren het over en beloofde het beter te gaan doen, en dat
deden ze ook. In alle leeftijdscategorieën haalde iemand de finale. Emiel van de Wijst bij de C-junioren.
Hans Venema bij de B-junioren. Rachid Azzouzi en Martin van Velzen mochten beiden bij de 'shootout'proberen de finale te halen bij de A-junioren en Rachid bereikte deze.
In de finale hadden Emiel en Hans het tegen keeper Ponk van FC-Utrecht
niet makkelijk en ze werden allebei 5e. Rachid werd in de finale gedeeld
eerste samen met een speler van Hees. Om beurten moesten ze toen
doelpunten nemen en na 3 keer tegen elkaar te hebben geschoten schoot
Rachid de beslissende bal achter Ponk.
Bij de prijsuitreiking kreeg de S.O. Soest de wisselbeker voor het meeste
keer scoren van alle deelnemers. Gezamenlijk hadden ze 100 doelpunten
gemaakt. De ander verenigingen hadden er een aantal minder, met
jammer genoeg ’t vliegdorp het minst met 65 doelpunten. Dat gaan we
het komende jaar beter doen.
Foto’s van deze penalty wedstrijden staan op onze internet site. (doorklikken naar de pupillen)
Een compliment voor alle deelnemers en aanhang. 't Vliegdorp had bij de finale de meeste joelende
aanhangers en we namen gezamenlijk 1 van de 3 tribunes volledig in gebruik. Omdat wij het zo goed
hebben gedaan is ons verzocht om het penalty-schiet toernooi het komende jaar bij ons in Soesterberg
te organiseren.
Mvg Riné Huiden
- 13 -
Oprichting Jeugdcommissie
Het afgelopen jaar heeft in het vliegertje bij de jeugdzaken alleen bij de E en F pupillen een naam
gestaan. Vanaf heden is daar een verandering in gekomen. Hierbij kan ik aan een ieder bekend maken
dat vooruitlopend op het nieuwe seizoen een jeugdcommissie is gevormd voor de hele jeugdafdeling van
het vliegdorp.
Om het mogelijk te maken vanaf het nieuwe seizoen als jeugdcommissie te
beginnen is in april een eerste overleg geweest en is bekeken wat de taken
van een jeugdcommissie zouden moeten zijn binnen een voetbalvereniging.
Al snel kwamen we tot de conclusie dat het belangrijkste is om een
aanspreekpunt te zijn tussen teamleiders, trainers en het bestuur.
Het ondersteunen van de teams lijkt ons het beste te kunnen gebeuren door
per leeftijdscategorie een coördinator aan te stellen en daarbij zijn we
gekomen tot de volgende samenstelling:
Voor de B- en C-junioren:
Ferdy Witteveen
Voor de D-junioren en keepers:
Peter Wijnalda
Voor de E, F-pupillen en kabouters:
Riné Huiden
Daarnaast blijf het jeugdwedstrijdsecretariaat bij Jolanda de Jonge.
Een aantal andere taken die voor de jeugdcommissie naar voren komt zijn: indelen van de teams,
aanspreekpunt voor ouders, jeugdzaken regelen met het bestuur en materiaalbeheer voor de jeugd. En
alle andere zaken die ten aanzien van de jeugd naar voren komen.
Mocht iemand iets geregeld wil hebben voor de jeugd of is iemand het niet eens
met de gang van zaken bij een team, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Daar zijn we voor!
Tevens realiseren wij ons dat deze groep niet groot genoeg is om alles te doen
wat moet gebeuren. Er zijn vele vrijwilligers nodig om de jeugdafdeling te laten
draaien. Daarom zullen we geregeld een beroep moet doen op ouders, leiders,
trainers en andere vrijwilligers om ons ergens bij te helpen. Wij hopen dat een ieder ons hierbij wil
helpen.
De jeugdcommissie,
Ferdy, Peter, Riné en Jolanda
- 14 -
Hallo voetballers en ouders,
Vorig jaar, op 12 november 2003, zijn we gestart met het kaboutervoetbal. Ik weet het nog
heel goed. 11 kinderen van de leeftijd 4-6 jaar stonden te trappelen van ongeduld om te
beginnen met voetbal. Sommigen kende ik al, maar anderen ook helemaal niet. Ik was best
wel nerveus voor de bewuste aftrap voor iets heel nieuws voor mij. Ook de media kwam toen
langs en een week later stonden we met foto en al in de Soesterbergse Courant.
Nu een half jaar later en aan het einde van dit voetbalseizoen kan ik alleen maar heel
tevreden zijn met wat Claudia en ik gedaan en bereikt hebben. En het leuke, vindt ik
persoonlijk, dat je zo’n leuke band krijgt met de jongens. We hebben voor de kerstvakantie
een te gekke kabouter-ouder training gedaan met aansluitend warme chocomel en koek.
Bedankt Jolanda en Rita voor het helpen daarmee!! Ook de F en de E hebben daarvan
meegenoten.
Ook hebben we in dit halve jaar een oefenwedstrijd met de kabouters van Kampong gehad
en afgelopen zaterdag 15 mei 2004 onze eerste kaboutertoernooi bij v.v. Hees in Soest. Dit
was voor ons een groot feest. We zijn dan wel laatste geworden in een poule van 4, maar het
was een en al sportiviteit en prachtig weer. Iedereen heeft genoten! Wat kun je dan nog
meer wensen als coach van de kabouters. Foto’s van dit toernooi staan op onze pupillensite.
De opkomst van de ouders vond ik ook heel fijn. Zowel bij de trainingen als bij het toernooi.
Kinderen hebben dat ook hard nodig dat support!! Een aantal jongens gaan naar de F, na de
zomerstop, en ik wil ze bij dit heel veel succes toewensen en bedankt voor de afgelopen
maanden die ik heel “toppie” heb gevonden!!!
Er blijven dan nog zo’n 3 kabouters bij ons. Ik hoop en ga er vanuit dat er dan weer een
aantal kabouters erbij komen na de vakantie. Daarbij doe ik nu ook een oproep aan jullie:
Ken je vriendjes of vriendinnetjes die graag voetballen en ze zijn tussen de 4-6 jaar.
Nodig ze dan uit om een keer of twee mee te doen!! Ik weet zeker dat ze dan bij onze gezellige
club willen blijven.
Woensdag 26 mei is onze laatste training. Rest mij nu alleen nog het volgende:
Een hele fijne vakantie toegewenst!!!!!
Tot woensdag 18 augustus, want dan starten we weer.
Hartelijke groeten van Mieke Huiden, kaboutertrainster.
- 15 -
Pupillen groep
Hallo iedereen. Aan het einde van het seizoen wordt eerst terug gekeken op het afgelopen seizoen en
daarna wordt vooruit gekeken naar het volgende seizoen. Het begin van het seizoen werd begonnen met
een ouderavond waar vooral ouders van nieuwe leden werden uitgenodigd zodat ze kennis konden
maken met de werkwijze van de pupillen-groep.
Vanaf 6 september begon de competitie, waarin alle pupillenteams uit moesten spelen omdat wij nog
niet op de velden konden. De competitie van alle pupillenteams was zwaar, ook omdat er toen nog geen
gebruik gemaakt kon worden van de keet. Gelukkig was Toon van de tennisvereniging bereid om de
kantine open te doen en ook de kleedkamers als dat noodzakelijk was. Verder hebben we natuurlijk het
hele seizoen wel gebruik mogen maken van de kleed-accomodatie van
KVO. Na een goed weer periode tot in de herfst werd de eerste
competitie helft afgesloten met een kampioenschap van de E2.
In de winterstop werd op 10 januari een mix-zaaltoernooi
georganiseerd van de E- en F-pupillen, waar zij gehuldigd werden. Na de winterstop bleef het
regelmatig regenen tijdens de competitie wedstrijden en de animo voor sommige personen werd al
minder. Echter rond maart begon dit ook beter te worden en begon een lentezon door te breken. Al
deze weken deden alle pupillenteams hun best om in de competitie zo ver mogelijk te komen. Wel met
wisselend resultaat, maar zo hoort het ook bij een voetbalvereniging. De ene week winnen en de andere
week verliezen. Dat hoort er ook bij.
Daarnaast konden we ook op 27 maart genieten van een kop koffie omdat we
stroom in de container hadden. Een week later was dat echter weer voorbij
omdat de kabel weer was afgesloten maar sinds half april hebben we een goed
aangesloten container met vanaf het nieuwe seizoen weer elke competitie
wedstrijd koffie.
Op 17 april hadden zowel KVO als de Tennisvereniging de kleedkamers nodig
en hadden we nog geen stroom. Tevens waren dit net de kampioenswedstrijden voor zowel de F2 als de
E2. Daarom is eenmalig uitgeweken naar Abrona, waar na twee spannende wedstrijden beide teams
gehuldigd werden.
In de toernooimaand mei zijn alle pupillen op pad geweest naar voetbalverenigingen waar tegen in de
competitie niet vaak gespeeld wordt. (Utrecht, Tienhoven, Amersfoort en Soest) maar ook in Zeist bij
Saestum. Vaak moesten wel teams bij elkaar worden gevoegd omdat er niet genoeg spelers waren.
Aan het einde van dit seizoen kan ik niet anders dan zeer tevreden zijn over de pupillen teams.
Ondanks de soms moeilijke omstandigheden met de accomodatie deed iedereen zijn best. Dit had
echter niet gekund zonder de steun van de pupillen leiders, Rob Ravenhorst, Paul Jager, Henk van
Amerongen en Roland Straver. Maar tevens gaat mijn dank uit naar de trainers: Martin van Beek,
David Vis en John en Ron Hortensius. Maar ook alle andere die zich heel erg hebben ingezet om er een
leuk voetbal seizoen van te maken.
Ik hoop dat we het komende seizoen weer kunnen rekenen op een enthousiaste pupillengroep met nog
enthousiastere ouders, en dat het komende seizoen net zo leuk wordt.
ik wens u een prettige vakantie toe en tot 16 augustus,
Riné Huiden
- 16 -
Spelregelquiz.
,
!
"
#
$
%
&
'
'
Wostok 20
Sebastiaan van Rijthoven
(
)
*
! !
"!
"!
'
"
"
"
'
!
+
+
+
'+
"
"
!
!
"
"
- 17 -
"
#
*
+
+
+
! !
! !
)
!
"
'+
$
!
'
"
"
, &!
!
+
+
+
!
"
"
)!
"
'
"
, &!
'+
"
!
!
!
%
-
! !
+
+
+
'+
)
)
!
)
!
)
//
!
"
!
!
)!
.
"
)
)!
"
!
!
)!
&
0!
)"
!
"
"!
)
"
'
!
1 2
!
!
3
.
+
+
1
!
2
"
+
!
"
'+
- 18 -
1 2
In het volgende vliegertje zullen de antwoorden verschijnen, inclusief eventuele uitleg.
Onder de inzenders met de juiste antwoorden, en dat zijn er een hoop, hoop ik! Zal een tegoed bon
worden verloot ter waarde van een patatje en een drankje te besteden in de kantine van het
Vliegdorp. Inleveren van de antwoorden kan bij de redactie van het clubblad te bereiken via e-mail,
[email protected] of via de brievenbus, Bloemheuvel 31, Peter Wijnalda
Veel succes toegewenst, Johann van Dijk, beter bekend als Scheids
Mijn antwoorden zijn:
01.)
02.)
03.)
04.)
Ingevuld door:
Naam: _________________________________
Adres: _________________________________
Tel.: _________________________________
05.)
05.)
Door de scheids
Smokkelen bij vrije trap onmogelijk door 'kokosspray'
Kokosnotenspray is voor een scheidsrechter hét middel om te voorkomen dat voetballers 'smokkelen' bij
het nemen van een vrije trap...
Spuitbus
Bij het jaarlijkse jeugdtoernooi in Terborg gebruiken de scheidsrechters over een week bij enkele duels
een spuitbus, waarmee ze bij een vrije trap precies kunnen aangeven waar het muurtje van de
verdedigende partij moet staan.
Smokkelen
De organisatie van het toernooi hoopt zo te voorkomen dat spelers 'smokkelen' bij het inachtnemen van de
vereiste 9 meter en 15 centimeter. Met de melkachtige spray maakt de arbiter een cirkel waar de bal in
moet en trekt hij 9,15 meter verderop een streep waarachter de verdedigers zich moeten opstellen. Na 1
minuut zijn de sporen in het gras weer opgelost.
Brazilië
Het middel, Spruni spray genaamd, is afkomstig uit Brazilië. Daar wordt het al volop gebruikt in de hoogste
afdelingen van het voetbal. Volgens mede-organisator Rob Gudden heeft Terborg van 21 tot en met 23
mei een Europese primeur. Elk jaar doet een deelnemer uit Brazilië mee aan het toernooi voor A-jeugd
(onder 20 jaar). "Die Brazilianen stelden het voor."
Eenmalig
"Ik heb zelf in Brazilië gezien hoe het werkt, het is heel simpel maar doeltreffend. Je voorkomt er een hoop
gezeur en gele kaarten mee.'' Bovendien wees Braziliaans onderzoek uit dat gebruik van de
milieuvriendelijke spuitbus leidt tot 50% meer doelpunten uit vrije trappen. Volgens de KNVB mag het
middel "bij hoge uitzondering'' worden ingezet. "Maar, dit is wat ons betreft eenmalig.''
Bron:rtl 4 nieuws
- 19 -
Verslag vv Vliegdorp E2- HDS E3
Locatie Abrona
Scheidsrechter Soedesh Ramdaras
Zaterdag 17 april j.l. moesten we thuis spelen tegen de nummer 2 van de ranglijst HDS E3 uit
Leersum. Voor ons een zeer belangrijke laatste wedstrijd omdat we bij een gelijkspel genoeg hadden
om officieel voorjaarskampioen te worden en dat notabene in een thuiswedstrijd met veel supporters
aan onze zijde. Onze F2 jongens waren net voor onze wedstrijd kampioen geworden en het zou
natuurlijk geweldig zijn om het feestje mee te vieren.
We begonnen de wedstrijd met een grote tegenvaller dat onze middenvelder Niels Jager niet mee
kon doen door een beenblessure maar daartegenover stond de grote meevaller dat verdediger Joery
Huiden weer mee kon doen na afwezigheid van een wedstrijd.
We speelden 7 tegen 7 wat we niet gewend zijn om te spelen (de meeste gespeelde potjes waren 8
tegen 8). We begonnen wat gespannen wat trouwens niet vreemd is voor deze cruciale wedstrijd met
veel toeschouwers maar daardoor kreeg HDS met hun snelle spitsen goede kansen om op voorsprong
te komen. Uiteindelijk scoorde HDS het 1e doelpunt.
Gelukkig is de E2 sterk genoeg om terug te komen en hebben zij hun hoofd niet laten hangen maar
knokte zich terug naar een gelijkspel door een doelpunt van Daan Vis.
Ruben Straver maakte daarna 2-1 voor ons. Mike Wijnalda onze keeper speelde een topwedstrijd en
wist deze stand lang te behouden. HDS wist uiteindelijk met een hoge bal toch nog te scoren
waardoor het 2-2 werd. De spanning steeg op het veld maar zeker ook langs de lijn. Daarna kregen
beide ploegen kansen om de stand te veranderen maar de 2-2 bleef de eindstand.
Daarna werden we gehuldigd met bloemen door Jolanda de Jonge en uitgenodigd voor een
feestelijke maaltijd in de kantine samen met de jongens van de F2. Rine Huiden zorgde tijdens het
eten voor een verrassing. We kregen een ingelijste foto van het team met de vermelding ‘kampioen
na- en voorjaarscompetitie 2003-2004’.
Verder werden er veel foto’s genomen die op de pupillensite staan.
Graag wil ik, ook namens David Vis jullie laten weten dat wij dit seizoen weer genoten hebben van
jullie spel en inzet. De trainingen worden trouw bezocht zowel op de maandag bij David en mij en
op de woensdag bij Martin van de Beek die jullie al 4 jaar lang trouw traint.
Afmeldingen van de wedstrijden vinden alleen plaats bij 40 graden koorts of hoger. Zelfs bij
blessures aan de voet of been kruipt men nog liever over het veld dan zich af te melden.
Jullie ouders zijn ook gezellige vaste supporters en bij ons is het vervoer naar uitwedstrijden nooit
een probleem. Wij hopen dat we het komende seizoen dit weer opnieuw gaan beleven en wellicht in
een hogere klasse.
Paul Jager
- 20 -
Hans en Bettina
Gefeliciteerd met de geboorte van jullie
dochter
NAOMI
- 21 -
Niet echt grappig
Je dobbelstenen tegen het plafond gooien omdat je denkt dat de hoogste mag
beginnen, is nooit grappig
Luier dan een pamper zijn is nooit grappig.
Klokkenluiders die niet weten waar de klepel hangt zijn nooit grappig.
Een rechter wiens broer linker is, is nooit grappig.
Een vrijgezel een single voor zijn verjaardag geven is nooit grappig.
Een allergische student naar zijn uitslag vragen is nooit grappig.
Een geboortegolf op het strand is nooit grappig.
Voor een dubbeltje geboren worden terwijl we al lang met euro's betalen,
is nooit grappig.
De zoekfunctie niet kunnen vinden, is nooit grappig.
Een dokter die zieke grappen beter maakt, is nooit grappig.
Met andermans eer de tweede viool strijken is nooit grappig
Haat zaaien waar de oogst van mislukt is nooit grappig.
Luieruitslag die eindigt in een gelijkspel is nooit grappig.
Een opticien die je sterkte toewenst is nooit grappig.
De draad kwijt raken terwijl het eind zoek is, is nooit grappig.
Een verstopt toilet dat echt niet te vinden is, is nooit grappig.
Achteruitgang met vooruitzicht, is nooit grappig.
Een konijn die het hazenpad kiest is nooit grappig.
Een pak melk kopen dat halfvol is, is nooit grappig.
Cavia's die hamsteren zijn nooit grappig.
Een hond als baas hebben is nooit grappig.
Chauffeur zijn op een collectebus is nooit grappig
Een tandarts die een kroon op zijn werk zet is nooit grappig
Een Bob zonder vrienden is nooit grappig
Een bliksembezoek brengen tijdens een onweersbui is nooit grappig
Een kapot bloemstuk is nooit grappig
Een schilder die overal lak aan heeft is nooit grappig
Een padvinder die met een kikker thuiskomt, is nooit grappig
Een bamischijf uit de Chinese muur halen is nooit grappig
Een pyromaan met een burn out is nooit grappig...
Een donut verkoper die er geen gat meer in ziet, is nooit grappig
Een kleermaker iets op de mouw spelden, is nooit grappig
Een konijn met een hazenlip is nooit grappig
- 22 -
Super-toernooi voor onze kabouters bij V.V. ’t Hees in
Soest
Alle deelnemende voetballertjes hadden van Mieke een leuke brief gekregen, waarin duidelijk werd
uitgelegd wat te verwachten en te doen. Er werd op deze 15e mei gespeeld met 7 tegen 7 en 3
wedstrijdjes van een kwartier. Omdat het aantal beschikbare Vliegdorp-kabouters 6 bedroeg werden
er 2 F-spelers aan de selectie toegevoegd.
En zo vertrokken we die zaterdag met 4 auto’s achter die van Mieke aan richting Soest. De spelers
voor deze dag: Justin, Kirolos, Maik, Marcus, Pepijn, Sibren, Stijn en Tom.
Bij ’t Hees deelde we de kleedkamer met de spelers van Laren (alleen hebben we die niet gezien
(luxe dus)). Het was tegen de verwachting in schitterend weer. Er was veel publiek dat lekker in het
zonnetje van het goed georganiseerde spektakel genoot.
Onze spelers waren reuze trots om met echte clubshirts (die van de F2) te spelen. Zoals het hoort
werd er eerst nog even een foto geschoten van het team met de trainer en daarna werd het veld
opgezocht waar de jongens voor het eerst in actie moesten komen. Er waren in totaal 16 teams
opgedeeld in 4 poules. Tegen wie wij gespeeld hebben weet in niet alleen dat de laatste wedstrijd
tegen de thuisspelende ploeg was. Terug naar onze eerste wedstrijd tegen spelertjes in het
geel/blauw. Kirolos en Tom speelde om en om een wedstrijd (behalve in de laatste partij, toen
speelden ze beiden (Kirolos stond de eerste wedstrijd aan de kant)).
Het werd een spannend potje ‘kluitjes’-voetbal. Een paar spelers weten soms uit te breken en ook
wat de bedoeling van het spelletje is (welke kant op te gaan met de bal bijvoorbeeld). Zoals een
beetje gebruikelijk is (voor zover ik weet) bij de Soesterbergse supporters werden de spelers fanatiek
aangemoedigd. Op deze manier kwamen bijna alle spelers wel een keer aan de bal. Stijn bleek een
uitstekende keeper tijdens deze eerste partij. Ondanks zijn geringe lengte wist hij alle ballen te
stoppen. De spelers van de F hadden we echt nodig om meer richting het andere doel te komen, maar
ook om weer op tijd te verdedigen. Deze jongens hebben zich deze ochtend extra uit de naad
gelopen. Het bleef deze eerste wedstrijd 0-0.
De tweede wedstrijd was tegen spelers in het rood. De tegenstanders speelde in totaal met 10 spelers
tegen 7 van ons. Justin was nu onze keeper en hij kon er ook wat van. Kirolos scoorde vrij snel een
doelpunt voor het Vliegdorp. Dat smaakte natuurlijk naar meer en hij was erg gedreven om nog een
puntje te maken. Zodoende vergat hij dat er ook op hem gerekend werd bij de verdediging, want de
‘rooien’ scoorden ook weer snel en dit bleef niet bij een doelpunt. Uitslag van deze wedstrijd 1-3.
Wat opviel was dat Stijn heel leuk kan pingelen en voor niemand bang is (hij werd regelmatig
aangepakt door de tegenstanders maar bleef onverstoord komen), dat Pepijn een goed schot in zijn
benen heeft en Sibren ook regelmatig in actie kwam. Onze laatste wedstrijd was ook reuze spannend.
We kwamen weer met een doelpunt voor te staan (ook nu keepte Justin). Maar de spelers van ’t Hees
waren sterk (er waren voor mijn gevoel diverse F-spelers bij) en hadden een zeer tirannieke coach
die vreselijk kon schreeuwen. Zelfs Stijn vergat even te voetballen toen deze heer wat te melden had
tegen zijn spelers op een niet zo’n aardige toon (buiten het veld bleek het overigens een zeer aardige
en voorkomende man te zijn). Na een spannende strijd waarin het Vliegdorp ook nog mooie kansen
kreeg werd het 1-1. En vlak na het affluiten van de wedstrijd door de scheidsrechter vloog Justin nog
een bal om zijn oren (die gelukkig niet meer meetelde).
Tijdens de prijsuitreiking bleek het Vliegdorp als 4e geëindigd. Alle spelers kregen een (superzwaar
metalen) trofee en een vaantje (ongeacht op welke plaats men geëindigd was). Onze jongens waren
heel blij en trots. Toen Mieke ze daarna ook nog trakteerde op wat lekkers kon deze dag helemaal
niet meer stuk.
Mieke bedankt; je hebt het heel goed en leuk gedaan….!!!
- 23 -
Toernooi bij ’t Hees
Evenals vorige week (15 mei 2004) was er weer een toernooi bij ’t Hees in Soest. Dit maal was het
de beurt aan de F1, F2 en E1 (en later kwam de D ook nog). In Soest aangekomen was alles nog
rustig. Er waren nog maar weinig clubs en achteraf bleek dat menig team verstek liet gaan, zodat in
het schema van onze F1 en E1 wedstrijden uitvielen (dit resulteerde in weinig spelen en lang
wachten tussendoor). In de poule van de F2 was dit echter niet het geval; alle 5 de teams waren
aanwezig.
De selectie van de F2 bestond deze dag uit: Casper, Kirolos, Lars, Martijn, Raymond, Tiemen, Tim,
Timo en Tom uiteraard begeleid door Roland Straver.
Ze speelden 4 wedstrijden van een kwartier.
De eerste wedstrijd was tegen DEV (uit Doorn). Onze keeper was Timo die de ballen magnifiek
stopte en heel bijzonder uitschoot (was het een pirouette?) Alhoewel de F2 wel kansen kreeg, bleek
DEV toch te sterk en verloren we de wedstrijd met 2-0. We speelden alle wedstrijden op hetzelfde
veld en dit was heel prettig (geen gesleep met tassen enzo). Onze tweede wedstrijd was tegen KVAA
(uit weet ik niet meer). Hele kleine mannetjes in witte ‘Esso-‘shirtjes. Een nog kleiner keepertje die
echt geweldig stond te ballen, maar helaas voor hem wat lengte tekort kwam. Voor onze jongens was
het een leuke wedstrijd, want de doelpunten volgden in rap tempo. Tim was onze keeper (achteraf
had hij wel een beetje spijt van deze beslissing, want in deze wedstrijd stond het Vliegdorp
voornamelijk rond het goal van KVAA (en daar had hij ook maar wat graag bij gestaan)). Het werd
dit maal 5-1 voor het Vliegdorp.
Martijn zou in de derde wedstrijd keepen tegen onze sterkste tegenstander deze dag: DOVO (uit
Veenendaal). Heel verrassend in deze wedstrijd was het dat Timo degene was die voor het Vliegdorp
in de aanval ging en menig maal tot ver op de helft van DOVO kwam. Verder bleek Lars in alle 4 de
wedstrijden een supergoede en vooral betrouwbare verdediger. Ondanks dat Martijn een hele goede
keeper is, kreeg hij toch 3 ballen langszij. Dit was ook de einduitslag (3-0).
In de laatste wedstrijd van dit voetbalseizoen verdedigde Kirolos ons doel. Onze tegen-standers
waren de spelers van ’t Hees. Met slechts 6 spelers in het veld (naast de keeper) begonnen wij dus
met 2 wisselspelers (Roland wisselde de spelers in zeer rap tempo) Ook de Soestenaren bleken niet
hele sterke tegenstanders voor het Vliegdorp; alhoewel ze toch wel een paar keer (tevergeefs) bij
Kirolos op het doel hebben geschoten. Naast doelpuntenmakers Tiemen, Raymond en Martijn (?)
scoorde ook zeer verdiend Tim een puntje voor het Vliegdorp.
Deze wedstrijd eindigde met een score van 6 voor het Vliegdorp tegen 0 voor ’t Hees.
Als je over het hele seizoen kijkt zie je dat alle jongens (zeer) vooruit zijn gegaan in hun spel (zowel
samen als individueel). Want al zijn niet alle spelers hier boven genoemd, toch hebben ze zonder
uitzondering mooie acties laten zien deze dag.
Roland kan terecht trots zijn op ‘zijn jongens’; ze eindigde deze dag op een mooie 3e plaats. Een
beker voor de prijzenkast van het Vliegdorp en een vaantje voor elke speler. Ondanks het wat
minder mooie weer (= koud en regenachtig), was het toch een geslaagd toernooi.
- 24 -
De tweede uitwedstrijd op rij voor de F2.
Deze week speelde de F2 uit tegen Jonathan. We hadden dit keer 8 spelers (onze
jongste aanwinsten Lars en Matt waren niet van de partij). Roland was zelf weer
coach (vorige week (de uitwedstrijd tegen Odijk) nam Jeroen voor hem waar) en hij
stelde de jongens (bij winst) een rol mentos in het vooruitzicht. Het duurde ontzettend
lang voor we daadwerkelijk tot spelen toekwamen. De velden waren (bijna) allemaal
bezet. Maar tegen half 1 (12 uur hadden we eigenlijk moeten beginnen) was het
eindelijk zover. Tim was onze keeper (2e helft Timo) en binnen enkele minuten kreeg
hij verrassend al een bal om zijn oren. Niet lang daarna scoorde Tiemen twee maal (in
allebei de doelen een). De stand was toen 2-1 in het voordeel van Jonathan (die veel
beter speelde dan tijdens onze eerste ontmoeting toen het Vliegdorp met 9-0 won).
Verrassend kwam het tweede doelpunt voor het Vliegdorp van de voet van Kirolos.
Na een mooie pass van Timo op Martijn scoorde deze laatste de 3-2. De
Soesterbergers kregen wat meer grip op de wedstrijd en scoorde voor de rust ook nog
een 4e punt.
Na de rust was Tim echt aan voetballen toe en liet weer hele mooie acties zien. Een
doelpunt maken was hem echter ook deze week niet gegund. Eigenlijk is elke speler
deze wedstrijd wel aan de bal geweest, met een mooie redding of een slimme pass. En
onze spelers stonden voornamelijk nog op de helft van Jonathan. Toch scoorde het
team van Jonathan nog de 4-3. Dit werd in de laatste paar minuten afgestraft door
Martijn die er met een loeiharde pegel 5-3 van maakte. Onze jongens lieten zich de
mentos na afloop goed smaken!
Als het goed is spelen we volgende week onze laatste (kampioenswedstrijd????) thuis
tegen Wijk bij Duurstede.
- 25 -
Laatste wedstrijd van de F2 in de voorjaarscompetitie.
Voor deze laatste wedstrijd thuis tegen CDW (Wijk bij Duurstede) waren ook Lars en Matt weer van
de partij, zodat we met 10 man waren (Casper, Kirolos, Lars, Martijn, Matt, Raymond, Tiemen, Tim,
Timo en Tom). CDW was ook met 10 man naar Huis ter Heide gekomen; besloten werd om met 2
wissels te spelen. Roland was gelukkig deze belangrijke wedstrijd van de partij; bij winst konden we
immers kampioen worden (met een voorsprong van 5 punten op nummer 2 (Saestum), maar met een
wedstrijd meer gespeeld).
Kirolos verdedigde het doel voor het Vliegdorp gedurende de eerste helft. Hij keepte uitzonderlijk
goed (mooie acties, veel ballen gestopt en vooral een supergoede en vooral harde (= verre) uittrap).
Paul Jager was bereid gevonden om deze wedstrijd voor ons te fluiten. In de eerste helft kwam onze
F2 al spoedig op een 1-0 voorsprong dankzij een mooi schot van Martijn. Ondanks het goede
keepwerk van Kirolos wist CDW toch nog gelijk te komen, en met deze 1-1 stand gingen we de rust
in.
Tijdens de tweede helft werd Martijn onze doelman. De vaste toeschouwers zagen deze
beslissing/keuze met gemengde gevoelens aan; Martijn is de speler die vaak het spel open moet
trekken/kansen creëren. Daarbij was dit team nog niet geheel op elkaar ingespeeld; wat moest dat
worden……! Maar onze twijfels aan de beslissing de coach bleken ongegrond. Afgezien van het feit
dat Martijn ook subliem kan keepen, was de rest van het team nu gedwongen om zelf wat meer actie
te ondernemen en niet altijd te leunen op de ander. In een spannende tweede helft werd het dankzij
een treffer van Tiemen 2-1 (maar ook Raymond heeft nog kansen gehad om te scoren). Direct na het
laatste fluitsignaal werden de jongens door Jolanda in de bloemetjes gezet (de penalties moesten
maar even wachten).
Na de penalties en het afscheid van CDW hebben de F2-tjes de wedstrijd van de E2 (die ongeacht de
uitslag van deze wedstrijd al voorjaarscompetitiekampioen waren) afgewacht. Na afloop hiervan
werden de jongens in de kantine verrast met een voetbaldiploma en patat met frisdrank. Allemaal
waren ze zeer verguld. Ik hoop dat Roland bij deze gelegenheid ook een coachdiploma uitgereikt
heeft gekregen, want we vinden dat hij dit terecht verdiend heeft (wegens de enorme drukte in de
kantine voelden wij ons geroepen om buiten het verloop van de festiviteiten af te wachten).
- 26 -
Zwaluwentoernooi 24 april 2004.
Voor deelname aan de Zwaluwen Jeugd Actie (t.b.v de gehandicapte sport) betalen
alle teams 10,00. Het Vliegdorp organiseerde thuis (op Abrona) het toernooi voor
onze F2 (voor de gelegenheid die dag doorgaand voor F1). Alle andere D-, E- en Fteams speelden het Zwaluwentoernooi elders.
Bezoekende teams waren CDW F7, Valleivogels F5, Delta Sport F4 en SVF F4. Er
waren 2 velden uitgezet en er werden wedstrijdjes gespeeld van 10 minuten (heel kort
dus!!). Het was deze zaterdag schitterend weer. We moesten even wachten tot alle
teams de locatie en accommodatie gevonden hadden. Eenmaal aangekomen zochten
onze gasten niet eens de kleedkamers op (die we echt wel hebben), maar regelden
alles op het veld.
De F2 speelde 4 wedstrijden op rij.
De eerste wedstrijd was tegen SVF en beide teams hadden moeite in hun spel te
komen. Voor de spelers het wisten was de tijd al weer om (eindstand 0-0).
De volgende wedstrijd was tegen CDW die ontzettend sterk van start gingen. Al snel
stonden we 3-0 achter en alvorens de jongens van de schrik bekomen waren en
konden herstellen was ook deze match voorbij.
De derde wedstrijd was tegen Delta Sport en de F2 kwam wat op gang. We kwamen al
rap met 2-0 voor te staan. Maar er volgde nog veel meer onbenutte kansen. Delta
Sport had een kans en pakte die ook. Eindstand 2-1.
De laatste wedstrijd was tegen de Valleivogels en in een moeizame wedstrijd kwam
de F2 met 1-0 op voorsprong. Tot een minuut voor tijd wisten ze deze voorsprong ook
te houden, maar helaas in die laatste minuut werd het toch nog 1-1.
Voor het nemen van penalties bleek geen tijd meer, want er moest om 11.00 uur weer
een wedstrijd op het veld gespeeld worden. Al met al was het een hele leuke en goed
georganiseerde ochtend. Een mooi visitekaartje voor de club.
Als suggesties voor het volgend jaar stel ik voor dat er na afloop (mocht er weer geen
tijd voor penalties zijn en zelfs al is er wel tijd voor ook) even omgeroepen wordt hoe
de diverse teams geeindigd zijn. En een vaantje ter herinnering is natuurlijk altijd
leuk.
Dit keer eindigde CDW als eerste en onze F2 als derde.
- 27 -
SEIZOEN 2004 / 2005
Eerste training maandag 16 AUGUSTUS 2004
BEKERWEDSTRIJDEN;
v.v. ’t VLIEGDORP 1
v.v. ’t VLIEGDORP B1
v.v. ’t VLIEGDORP C1
v.v. ’t VLIEGDORP D1
v.v. ’t VLIEGDORP E1
v.v. ’t VLIEGDORP F1
21.08 25.08 28.08.2004
25.08 `
28.08
25.08
28.08
26.06
28.08
26.08
28.08
26.08
28.08
OEFENWEDSTRIJDEN:
14.08.2004
14.08.2005
14.08.2006
14.08.2007
14.08.2008
21.08.2004
21.08.2004
28.08.2004
28.08.2004
28.08.2004
Veensche Boys B1
Veensche Boys C1
VLIEGDORP D1
VLIEGDORP E1
VLIEGDORP F1
FC De BILT C1
FC De BILT D1
SVF D2
SVF E2
SVF F2
–
–
–
–
–
-
VLIEGDORP B1
VLIEGDORP C1
Veensche Boys D1
Veensche Boys E1
Veensche Boys F1
VLIEGDORP C1
VLIEGDORP D1
VLIEGDORP D2
VLIEGDORP E2
VLIEGDORP F2
- 28 -
01.09.2004
01.09.2004
02.09.2004
02.09.2004
02.09.2004
!"
#
$
%
&
'
(
) *
$
+
#
(
- 29 -
'
!
"
%
#
"$"
%
&
*%
(
&
'
)
'+
(
+
+
' ,-
#$$
!$
!
.
!
$+
"$
#$"
- 30 -
-
!
"
"
" ## ,# !
-
#"! #
$ %# &'(
#
)*
++
##" # ," #$ ! # -# . - #" # / 0
#3# / 0 0#
12 ,
" 4 ' (.( ( $#" -# 3 #
# "
5
-
"
- #
"
-3
, #"! #
- / 00
$ %# 0 "
0 "
" 1, ##
"
-
-$#/
#
"
"
#" !
#$#
!
66 !
-##"
#7 #"#--##" *
#"9
-
$
!
#"##
,
" # # #
1#
" . : #"/ "; <= > . = ? @ A B
- &/ 0,#0
#
#
.-
C
)
$#" -# 3 # ##
" #
" - "
"
#
-
,# ",
#
+
" #3# $ 2 ,##2 #3# 2 0 18
C
. # D( = > @ E = ' F ' = '
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
.
," ,
" #
#
++
! HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"#- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
- /
#I
# #2
$
! ! #" HHHHHHHHHHHHHHHHHH G!
! /% , % #"0 1 #
! 1 0
"
- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
# 0
I , " "# #
"
#"# , ,
"#- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
5
G C #- #"0 #", 1 " 1 - 4 ' ( .( (
, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 2 # -/%" 1 #
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
- 31 -
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
+
%
*
C
) %
3 4$ #
5
!
'
!+
!+
KALEE
KOERIERS
SOESTERBERG / SOEST
TEL: 0346 – 351312
DIRECT: 06 - 15015177
Jagpoint Soesterberg b.v.
Veldm. Montgomeryweg 7A
3769 BG Soesterberg
Tel: 0346-350210 of 06-27202152
Fax: 0346-350391
www.jagpointsoesterberg.nl
Reparatie,onderhoud,deelrestauraties,
aan- en
verkoop bemiddeling, verhuur.
- 32 -
PORTO NUOVO
Italiaans Specialiteiten Restaurant
Openingstijden: dagelijks van 16:00 tot 23:00 uur
Rademakerstraat 32, Telefoon 0346 – 354009
www//portonuovo.nl
4
4
4
w w w .tondegroenteman.nl
Automobielbedrijf
F.A. TAMMER
kijk voor onze aanbiedingen op onze w ebsite
het adres voor fruit manden,
rauw kost salades, exotisch fruit,
en verse groente
Postweg 58 Soesterberg
0346 – 35 33 81
• In- en verkoop auto’s
• APK + Onderhoud
• Schade herstel
± 60 Occasions
gratis th uisbezorgd
Rademakerstraat 28 e, 3769 BD Soesterberg
telefoon 0346-351457 / fax 0346-569560
Gratis leenauto bij grote beurt
e-mail info@t ondegroent eman.nl
www.garagetammer.nl
”GEEN ZEGELS,
MAAR PEGELS”
VRIJE POMP
SOESTEBERG
Rademakerstraat 31
- 33 -
Vliegertje van de maand.
Dit maal geen vliegertje maar een speciale vermelding;
Wij van de redactie hebben geen opgave voor vliegertje van de maand ontvangen, daar om heeft de redactie na rijp beraad
besloten de familie Jager in het zonnetje te zetten. Samen met een aantal ouders hebben zij een schitterende afsluiten bedacht
van het afgelopen seizoen voor de E2 en F2. Ieder een was aanwezig, spelers trainers, ouders en sponsor. De firma Earmo heeft
iedere speler in het zonnetje gezet en hen een leuk tas uitgereikt met daar in van alles voor de EK in Portugal, hoort u een
hoop lawaai bij u in de straat en speelt het Nederlands team dan zitten de kinderen van de E2 en F2 hen waarschijnlijk aan te
moedigen.
Paul en Rita, en de mee helpende ouders vban harte bedankt voor deze leuke middag,
Jullie hebben de titel vliegertje van de maand verdient
Voor een idee van de middag verwijs ik u graag naar de site van www.vliegdorp-jeugd.nl daar staan diverse fotos van de
middag.
Hier onder een kleine impressie
De Sponsors
de kinderen
Ook een vliegertje op geven, mail het naar de redactie: [email protected]
- 34 -
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
!
" #
'
'
)
*
)
*
. .
! /
. +
-'
-'
.
'
- 0
%' )
1,
,
$%&
$
(
'
)
)
+' *
(
*
)
'
(
+
*
,
*
)
'
(
+
+
*
*
*
*
+'
/
(
'
+'
'
' !1
(
(
*
*
)
23
'
+
')
)
- 35 -
Mutatie formulier
Gaat u verhuizen, krijgt een ander telefoonnummer, etc., etc., laat het ons dan even weten!
Vul het onderstaande formulier in en lever dit in bij:
DE LEDENADMINISTRATIE
P/a
Alex Kentie
Bakkeneslaan 9
3769 CC Soesterberg
Naam
:
Huidig adres
:
Wijziging
Adres
:
Woonplaats
:
Bankrekening
:
Telefoonnummer
:
Mobiel nummer
:
E-mail
:
t.n.v.
- 36 -
FA de Ridder
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 12:00 uur tot 23:30 uur
Zondag van 15:00 uur tot 21:00 uur
Sita
Flevo
Fietsshop
Soesterberg
MPC INTERNATIONAL
- 37 -
- 38 -