Bedrijvig Limburg

Comments

Transcription

Bedrijvig Limburg
bedrijviglimburg
10
Een maandelijkse uitgave van
Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Jaargang 23, nr. 10 - oktober 2013
Erkenning: P2A6677
Techniek promoten
bij jongeren
• Chambers Trophy
• Zomerkasteelfeest
Editoriaal
3
Wit zeggen,
zwart doen
Colofon
Bedrijvig Limburg is het maandelijkse tijdschrift
van Voka - Kamer van Koophandel Limburg.
Verantwoordelijke uitgever:
Paul Kumpen, voorzitter Voka - Kamer van
Koophandel Limburg
Even terug in de tijd. Op 5 september gaf Minister van Werk Monica De Coninck
haar visie over de werkgelegenheidsproblematiek. Kort samengevat: langer werken,
langer werken, langer werken. Anders, zo stelde de minister, is de vergrijzing, de sociale zekerheid en de pensioenlast niet meer vol te houden.
Niets nieuws onder de zon zou u denken. Sinds het Generatiepact, zo’n tien jaar geleden, wordt dit op tijd en stond van onder het stof gehaald. En zelfs gestaafd met
overtuigende argumenten en statistieken. Zo blijkt uit de meest recente cijfers van Eurostat dat de passiviteitsgraad (mensen op arbeidsleeftijd (15-64 jaar) die niet werken)
in België meer dan 35% bedraagt.
Om langer werken te stimuleren en bedrijven te ontmoedigen om oudere werknemers te ontslaan, werden reeds verschillende maatregelen genomen. Eén daarvan
was de vervanging van het brugpensioen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Concreet houdt dit in dat elke oudere werknemer die ontslagen
wordt en aan de voorwaarden voor werkloosheid met bedrijfstoeslag voldoet, een
werkloosheidsuitkering zal kunnen combineren met een bedrijfstoeslag van zijn
vroegere werkgever. De toelatingsvereisten voor dit SWT zijn (een beetje) strenger
dan voorheen: de minimumleeftijd wordt verhoogd naar 60 jaar en de vereiste loopbaanjaren gaan naar 40 jaar.
Tot zover de theorie. Op 12 september besliste diezelfde Monica De Coninck dat 1 772
Ford werknemers, die voor het einde van volgend jaar de leeftijd van 52 jaar bereiken, gebruik kunnen maken van het SWT. Een compleet fout signaal.
Oplage: 5 000 exemplaren.
Kosteloos voor de leden van de Kamer.
Prijs per nr.: 7 euro
Jaarabonnement (11 nrs. + jaarverslag):
75 euro
Voka - Kamer van Koophandel Limburg
‘Huis van de Limburgse Ondernemer’
Gouverneur Roppesingel 51
BE-3500 Hasselt
Tel. +32 11 56 02 00 - Fax +32 11 56 02 09
[email protected]
www.voka.be/limburg
Eindredactie:
Johan Grauwels
Tel.: +32 11 56 02 60
Fax: +32 11 56 02 09
E-mail: [email protected]
Coördinator Bedrijvig Limburg:
Kristien Put
Tel.: +32 11 56 02 63
Fax: +32 11 56 02 69
E-mail: [email protected]
Advies publiciteit:
Marie-Denise Bienkens
Tanja Synaeve
Fotografie:
Image Design
Een betoog tegen het SWT op zich zou meerdere pagina’s omvatten. Toch kort dit: dit
stelsel is niet fundamenteel anders dan het brugpensioen. Het komt gewoon in het
rijtje van alle andere mogelijkheden in België voor vijftigplussers die niet meer willen
werken. Wij pleiten voor een activeringspolitiek die niet alleen bestaat uit de afschaf
van de reeds aangehaalde systemen, maar ook uit een andere loopbaanvisie. Ouderen moeten op het einde van hun loopbaan niet 'ontzien' worden, maar net gestimuleerd om hun talenten te blijven ontwikkelen en in te zetten.
Missie:
Voka - Kamer van Koophandel Limburg wil
het meest nabije en invloedrijke professionele
netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en
leden ondernemingen.
Gesteund door de hele Voka organisatie wil
ze als een neutrale private en representatieve
speler het vrij ondernemerschap stimuleren
en ondersteunen.
Bovenal is de beslissing van de minister een blijk van wantrouwen tegen ons eigen
economisch weefsel en een aanslag op ons sociaal systeem. Slachtoffers van kleinere
herstructureringen hoeven op zo'n gunstmaatregel niet te rekenen. Er wordt nu geprobeerd om de rekening van de sluiting door te schuiven naar de gemeenschap.
Historiek:
De Limburgse Kamer werd opgericht op 18
april 1860. Sinds 1875 hebben de Belgische
Kamers van Koophandel - ooit begonnen als
publieke instellingen - een privaat statuut.
Met ingang van 1 januari 2004 zijn de Vlaamse
Kamers samen - met het Vlaams Economisch
Verbond, operationeel als Voka, Vlaams
netwerk van ondernemingen.
Onze economie heeft meer dan ooit alle talenten nodig om de internationale concurrentie aan te gaan. Het brugpensioen was al een uitwas geworden. Of de werkgeverstoeslag een voldoende grote wortel is om terug te gaan werken, valt sterk te betwijfelen. Hierop dan nog een uitzondering toelaten om politieke en sociale onrust te
voorkomen is volledig uit den boze. Wie ouder is dan vijftig heeft toch veel meer aan
de maatschappij te bieden dan thuis te zitten op kosten van de sociale zekerheid? Wit
zeggen en zwart doen heeft bij mijn weten nog nooit geleid tot goed beleid.
Johann Leten
Gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg
Lid managementcomité Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen
Lid van de Unie van de Uitgevers
van de periodieke pers
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Voorgrond
Inhoud
4
3
4
5
7
9
11
12
16
17
21
21
First Lego League
Het doel van de First Lego League is techniek en technologie aantrekkelijker maken bij
leerlingen. 54 teams kregen de opdracht om een oplossing te bedenken om de mensheid te beschermen tegen immense natuurfenomenen zoals aardbevingen, stormen en
overstromingen. De teams bouwen en programmeren een robot die hen hierbij zal helpen.
23
Belangenbehartiging
Conjunctuurbarometer
België moet arbeidsmarkt en fiscaliteit
grondig hervormen
Voka – KvK Limburg pleit voor handen
uit de mouwen!
Van alle Vlamingen zijn Limburgers
(voorlopig?) minst ondernemend
Reclameronselaars gaan nu ook telefonisch
te werk
Economisch nieuws uit de gemeenten
Limburgs Technisch Talent gaat mensenlevens
redden
Netwerking
23 Eerste Zomerkasteelfeest
meteen een schot in de roos
Voka – KvK Limburg viert meer
dan 100 jarige bedrijven
34 Nieuwe leden
40 Chambers Trophy 2013
48 Wie wordt de nieuwe HR-Manager
van het jaar?
49 Voka Fietst!
56 Recht voor ondernemers
50 Dossier HR
Diensten
57 Het ondernemingsloket
60 Kunst in de Kamer: Astrid Vyt
Allereerste Zomerkasteelfeest
Naar jarenlange traditie viert Voka – Kamer van Koophandel Limburg elk jaar de jarige Limburgse bedrijven. Dit jaar werd deze viering voor het eerst gecombineerd met
een gloednieuw evenement, het Zomerkasteelfeest. Met meer dan 750 genodigden
was de eerste editie in het feeërieke Kasteel van Hex volledig uitverkocht.
40
Editoriaal
Voorgrond - Inhoud
Agenda
Chambers Trophy The Night Game
Chambers Trophy, Limburgs grootste teambuildingevent vond dit jaar voor het eerst
plaats op vrijdagavond in plaats van de gebruikelijke zaterdagnamiddag. Meer dan
100 teams streden voor de eer van hun bedrijf. Er kan er maar één winnen en dat werd
Carglass, dat de Chambers Trophy al voor het tweede jaar op rij in de wacht sleept.
50
Dossier HRM
In het dossier van de maand oktober doen we voor jullie het laatste nieuwe
in Human Resources uit de doeken.
62 Dossier kantoor
Internationaal
69 Exportnieuws
70 Grote rol business development voor
commerciële binnendienst
71 Nieuwe regels voor BTW-nultarief
72 Zakendoen in het Midden-Oosten
75 Medische sector moet kansen pakken
in het buitenland!
77
82
85
86
88
89
90
90
91
94
96
Talent
MBA Highlights 2014
Lerend Netwerk Vrouwelijk Leiderschap
Opleidingen in de kijker
Sales in 2020
Doelgericht aansturen en overtuigen in
openbare besturen
Menu uit eigen bodem, gebracht in de
fruitstreek van Jesseren
Netwerken
Keypartner Netwerk jongeren: ASAP
Vokafé [email protected]
Netwerkmissie Moskou
C.E.O.-Limburg
98 POSITIEF in Limburg
109 Voka Sociaal
110
110 Broccoli
Broccoli
Lees maandelijks in Bedrijvig Limburg de column Broccoli. Schrijfster An
Olaerts uit Genk geeft haar kijk op het bedrijfsleven en veegt alle taboes
van de baan.
Onze structurele partners:
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
14
32
55
58
92
Bedrijfsprofielen/reportages
Trius
Kuka
D&S
AG Cloud
Avance
Agenda
5
Vrijdag
4
oktober
Kamer | 07.45 uur | Inspiratieontbijt | www.voka.be/limburg/ericvanzele
Inspiratieontbijt met manager van het jaar
Eric Van Zele (Barco)
Maandag
14
oktober
Casters Groep | 17.30 uur | Onder Ondernemers | www.voka.be/limburg/onderondernemers
Onder Ondernemers
Casters Groep vs
Danny Vanderhoven
Dinsdag
15
oktober
Bart Casters
Danny Vanderhoven
Kamer | 13.00 uur | Week van het Internationaal Ondernemen | www.voka.be/limburg/weekio2013
Zakendoen met het Midden-Oosten
Hoe krijg je een voet tussen de Arabische deur?
Dinsdag
22
oktober
Kinepolis | 08.30 uur | Dag van HRM | www.voka.be/limburg/dagvanhrm
Dag van
Als je morgen blijft doen wat je gisteren deed,
zal je krijgen wat je altijd gekregen hebt.
Mensen zullen steeds het verschil blijven maken.
Op deze hoogdag voor HR-verantwoordelijken
kijken we vooruit naar onze toekomst.
HRM
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Agenda
6
Woensdag
27
Kamer | 16.30 uur | Dag van de Groeier | www.voka.be/limburg/dagvandegroeier
Dag van
november
de Groeier
Als startend bedrijf of bedrijf in een kantelfase
komt u vaak voor een kruispunt te staan.
Wij willen u de weg wijzen door u te helpen de juiste
keuzes te maken en de juiste prioriteiten te stellen.
Vrijdag
29
PXL | 09.30 uur | Limburgfinale First Lego League | www.techniekpromotie.be
november
Limburgfinale
First Lego League
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
Belangenbehartiging
7
Conjunctuurbarometer Voka – KvK Limburg
(augustus 2013 – januari 2014)
Belangenbehartiging is één van de
kerntaken van Voka - Kamer van
Koophandel Limburg. In de missie
van de organisatie staat duidelijk
dat het bewerkstelligen van een
gunstig ondernemingsklimaat één
van de elementaire voorwaarden is
voor de welvaart van een regio.
Door het uitvoeren van studies
en het invullen van mandaten,
kan de Kamer het beleid van alle
regerings- en bestuursniveaus
volgen en adviseren, opdat haar
leden maximaal kansen krijgen
om hun initiatieven te ontplooien.
De Kamer neemt daartoe standpunten in die vervolgens door
activiteiten, via het eigen
magazine en langs de media
worden verspreid.
Uw contactpersonen in deze
materie zijn:
Johann Leten
+32 11 56 02 00
gedelegeerd bestuurder
[email protected]
Ward Kerkhofs
+32 11 56 02 23
senior stafmedewerker
belangenbehartiging
[email protected]
Tobias Verbruggen
+32 11 56 02 25
stafmedewerker
belangenbehartiging
[email protected]
Hilde Klykens
+32 11 56 02 21
stafmedewerker
belangenbehartiging
onderwijs-bedrijfsleven
[email protected]
Ondanks slecht nieuws
ook positieve signalen
De Limburgse economie kreeg opnieuw een
klap te verwerken met de aankondiging van
Tenneco om een gedeelte van de productie
naar vestigingen in Oost-Europa te verhuizen.
Toch mogen we niet bij de pakken blijven
zitten. Voor de vierde maand op rij is de
verwachte economische achteruitgang minder
groot. De komende zes maanden zal de
Limburgse economie met 3,5 punten
inkrimpen. Vorige maand werd nog een
terugval van 7,5 punten voorspeld, twee
maanden geleden zelfs 12 punten. Dit is het
resultaat van de goede prestaties in de export,
bouw- en automobielsector.
De afgelopen maanden gaf de conjunctuurbarometer aan dat het economische verloop in Limburg vanaf februari 2013 een neerwaartse
koers zou inzetten. Deze conclusie
blijft ook deze maand behouden.
Echter, voor de vierde maand op rij
is het duidelijk dat deze terugval
minder steil wordt. Over de periode augustus 2013 – januari 2014
verliest de Voka conjunctuurbarometer ‘slechts’ 3,5 punten. De vorige maanden werd de terugval nog
op -7,5 en -12 punten geschat.
Het gestage wegwerken van de
conjuncturele regressie is het resultaat van de evolutie van de export
en van de activiteit in de bouwsector. Beide sectoren bevatten voldoende slagkracht om de inkrim-
ping af te remmen en zelfs uit te
vlakken. De automobielsector levert een kleinere maar significante
bijdrage. Vooral de inschrijvingen
van personenwagens blijkt in de
lift te zitten. Een duidelijke indicatie dat het consumentenvertrouwen opnieuw toeneemt.
Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg, vult aan:
“De Limburgse economie kan de
schade beperken de komende zes
maanden. En dit is vooral te danken aan de export, bouw en automobielsector. We stellen bovendien
vast dat ook het consumentvertrouwen opnieuw begint aan te
trekken. Maar we moeten voorzichtig blijven. Er is nog geen sprake van groei. En niet alles is rozen-
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Belangenbehartiging
8
Meer info:
+ 32 11 56 02 23
[email protected]
VERGELIJKING Voka – KvK Limburg - NBB
(uitgevlakte indicator) 08/08/2013
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
2014,01
2013,01
2012,01
2011,01
2010,01
2009,01
2008,01
2007,01
-30
2006,01
geur en maneschijn. Zopas kondigde Tenneco in Sint-Truiden aan dat
een deel van hun productie naar
Oost-Europa zal verplaatst worden
en uit pas gepubliceerde cijfers van
de VDAB bleek dat Limburg het
voorbij jaar al de grootste toename
van werkloosheid kende (9,2% tegenover 7,6% voor Vlaanderen).
Het is bijgevolg absoluut noodzakelijk dat er een structureel beleid
wordt gevoerd. Een beleid met de
nadruk op een sterk competitiviteitspact dat de loonkosten substantieel naar beneden brengt en
onze concurrentiepositie versterkt.
Alleen zo kan er sprake zijn van
een stabiele en langdurige groei in
de toekomst.”
Bron: Voka – Kamer van Koophandel Limburg – Nationale Bank van België
Belangenbehartiging
9
“België moet arbeidsmarkt en
fiscaliteit grondig hervormen”
België trappelt ter plaatse in de economische hitparade van het
Wereld Economisch Forum (WEF). Voor het tweede jaar op rij scoren
we een 17de plaats. De logge instellingen, de hoge belastingdruk en
de inefficiënte arbeidsmarkt blijven ons parten spelen.
“Het WEF toont duidelijk aan dat
de problemen van onze economie
niet zozeer liggen bij de ondernemingen maar vooral bij de overheid. Als zij zorgt voor een slankere overheid en een hervorming van
de fiscaliteit en de arbeidsmarkt,
dan zal dat een positief effect hebben op de concurrentiekracht van
ondernemingen, en vervolgens op
de werkgelegenheid,” zegt Johann
Leten, gedelegeerd bestuurder van
Voka – Kamer van Koophandel
Limburg.
kost bij ons liefst 16 procent meer
dan in de buurlanden. We prijzen
ons volledig uit de markt.
Via een analyse van 110 parameters
en een enquête bij meer dan 13 000
bedrijfsleiders evalueert de concurrentie-index van het Wereld Economisch Forum (WEF) de troeven en
zwaktes van 144 landen. Een zo
goed als globale ranking die hoog
staat aangeschreven.
Fiscaliteit
Kloof met Duitsland groeit
Dat we terrein verliezen op Duitsland (van plaats 6 naar 4) noemt Jo
Libeer bijzonder zorgwekkend.
Onze welvaart is er immers vooral
dankzij bedrijven die exporteren,
en dat doen ze vandaag in de eerste plaats naar Duitsland. Door de
kloof daalt onze economische slagkracht, wat op haar beurt zorgt
voor een daling van de koopkracht
van de mensen. Onder meer de
hoge loonkosten nekken onze concurrentiekracht. Een uur arbeid
Dezelfde negatieve tendens merken we bij onze handelsbalans, het
sleutelcijfer om onze economische
prestaties te beoordelen en het saldo van de import en de export. De
balans is nu al voor het vierde jaar
negatief. We geven daardoor onze
koopkracht weg aan het buitenland. Dodelijk voor een kleine en
open economie als de onze.
België scoort goed op het vlak van
onderwijs, gezondheidszorg, innovatie en globale kwaliteit van het
bedrijfsleven. Maar we scoren belabberd wat administratieve regelzucht, overheidsschuld en arbeidsmarktflexibiliteit betreft. Opvallend
is dat het bij deze laatste stuk voor
stuk gaat om zaken waar de overheid een rechtstreekse impact op
heeft”, zegt Jo Libeer, gedelegeerd
bestuurder van Voka.
“Neem nu de fiscaliteit in ons land.
Als het gaat over de impact van het
belastingregime op de bereidheid
om te ondernemen, staan we op
plaats 142. Tsjaad staat 2 plaatsen
lager, Zweden op 20. Wat betreft
de bereidheid om te investeren,
staan we op plaats 110. Ethiopië
staat pal achter ons. Nederland op
20. Zelfs landen zoals Zweden en
Finland, die ook gezien worden als
landen met een zeer hoge belastingdruk, scoren beter in de WEFranglijst. Dat duidt er toch op dat
er niet efficiënt wordt omgesprongen met het fiscale beleid in ons
land”, aldus Libeer. “In plaats van
onze fiscaliteit steeds complexer te
maken, moet men de moed hebben
om te gaan voor een vereenvoudiging die rechtszekerheid biedt,
zonder discriminaties tussen wie
belastingen betaalt. Bedrijfsleiders
vinden de belastingen nu te hoog
en te ingewikkeld.”
Myanmar en Mozambique
Behalve fiscaliteit kosten de rigide
arbeidsmarkt en het gure macroeconomische klimaat, zoals de
hoge schuldgraad (plaats 138) en
de begrotingstekorten, België plaatsen op de ranking. Die bezorgdheid komt ook duidelijk naar voren
in de rondvraag bij de Belgische
bedrijfsleiders. Volgens hen zijn de
belangrijkste belemmeringen voor
het bedrijfsleven de arbeidsregels,
de hoge belastingdruk, de logge
bureaucratie, de strikte belastingwetgeving en de toegang tot financiering. Zo kampen Belgische ondernemers met een strenge
overheidsregulering (plaats 134,
Myanmar gaat ons voor) en een geringe flexibiliteit om werknemers
aan te werven of te ontslaan (plaats
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Belangenbehartiging
10
139) of om de lonen te onderhandelen (plaats 134, Mozambique gaat
ons voor).
Diagnose gesteld,
remedies gekend
voor dit najaar. We kijken uit naar
de concrete uitwerking. Het moet
in elk geval leiden tot een belangrijke loonlastenverlaging voor onze
bedrijven. 1 procent lastenverlaging betekent 12 000 nieuwe jobs.
Voka maant de regeringen aan tot
actie, nog dit jaar. Vlaams ministerpresident Kris Peeters was te gast
op de jaarlijkse bijeenkomst waarmee Voka het nieuwe politieke jaar
inluidt. Hij riep het competitiviteitspact alvast uit tot dé prioriteit
Voka kijkt ook naar de Belgische
overheidsuitgaven. Die palmen 54
procent in van het bruto binnenlands product. We hebben dus
nood aan een kleinere, efficiëntere
overheid om onze bedrijven weer
concurrentieel te krijgen en daarmee de koopkracht te verdienen
om ons welvaartsmodel veilig te
stellen. De staatshervorming moet
leiden tot een coherentie van bevoegdheden, afslanking van de
overheid en eenvoudigere procedures.
Meer info:
+32 11 56 02 25
[email protected]
Belangenbehartiging
11
Zwarte dag voor Sint-Truiden
Voka – KvK Limburg pleit voor
handen uit de mouwen!
Tenneco kondigde haar intentie aan om een deel van de schokdemperproductie over te brengen naar Oost-Europa. Dit is slecht nieuws voor
de Limburgse economie. Toch mogen we niet bij de pakken blijven
zitten. De Stad Sint-Truiden geeft alvast het goede voorbeeld.
“Onze eerste gedachten gaan uit
naar de getroffen werknemers”,
stelt gedelegeerd bestuurder Voka
– Kamer van Koophandel Limburg
Johann Leten. “Het is een droevige
zaak voor de mensen die hun job
dreigen te verliezen. Maar we mogen niet bij de pakken blijven zitten. Het SALK dient zo snel mogelijk onverkort uitgevoerd te
worden.”
“Als Voka – Kamer van Koophandel Limburg hameren wij al jaren
op de nagel van de te hoge loon-
kosten. Eindelijk dringt het besef
dat deze loonkost wel eens de nagel aan onze doodskist kan worden
tot eenieder (op een paar fundamentalistische uitzonderingen na)
door. Het is 12 uur, de hoogste tijd
om dit probleem aan te pakken.
Het is niet zo dat onze werknemers
te veel verdienen. Neen, ze krijgen
gewoon te weinig. Onlangs lanceerden we onze ‘brodencampagne’. Van elke 100 euro die een
werkgever betaalt komt er uiteindelijk slechts 44 euro in de portefeuille van de werknemer terecht.
Onze overheid rijft immers van
elke 100 euro 56 euro binnen ‘voor
eigen gebruik’. Lagere brutolonen
en hogere nettolonen. Daar komt
het eigenlijk op neer.”
“Na de sluiting van Ford moeten
we meer dan ooit onze ondernemingen koesteren. Enkel zij zullen
%
100
Geld door
werkgever
betaald
56%
Geld door
overheid
afgeroomd
44%
Geld dat
werknemer
krijgt
in de toekomst voor werk en werkgelegenheid zorgen.
Eigenlijk is het heel eenvoudig.
Onze economie kan er slechts bovenop komen op drie manieren:
1: Bestaande ondernemingen moeten gekoesterd en geholpen worden
2: Nieuwe ondernemingen moeten
aangetrokken worden
3: Het starten van een eigen onderneming moet gestimuleerd en
gefaciliteerd worden
Voka – Kamer van Koophandel
Limburg kan dan ook alleen maar
de plannen van burgemeester
Veerle Heeren en schepen Pascal
Vossius toejuichen. Een ‘Huis van
de Ondernemer’ in Sint-Truiden
om ondernemers te helpen en het
doorvoeren van de plannen (ondanks tegenwind!) om banen te
creëren op Stayen.
Samen met de plaatselijke ondernemersclub @hoc zullen wij er alles
aan doen om in alle voor Limburg
belangrijke dossiers de ondernemers en hun belangen vooraan te
blijven zetten. Zonder ondernemers en ondernemingen kan er immers geen welvaart, laat staan welzijn, heersen in onze contreien.”
Meer info:
+32 11 56 02 23
[email protected]
Bron SD Worx: statistisch gemiddelde berekend vanuit de reële
totale loonkost van de werkgevers voor de provincie Limburg.
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Belangenbehartiging
12
Voka – KvK Limburg pleit voor versterken van ondernemerschap
Van alle Vlamingen zijn
Limburgers (voorlopig?)
minst ondernemend
Uit een in augustus verschenen studie van VIVES, het Vlaams Instituut
voor Economie en Samenleving, blijkt dat de provincie Limburg wat
betreft het ondernemerschap structureel achterop hinkt t.o.v. de andere
Vlaamse provincies. Voka – KvK Limburg wijst er op dat een succesvolle
reconversie van Limburg (lees SALK) alleen maar kan plaatsvinden
wanneer het ondernemerschap gestimuleerd wordt.
Aantal starters in Limburg
Over de periode 1999-2007 blijkt
dat het Brussels hoofdstedelijk gewest aanzienlijk beter presteerde
dan de respectievelijke Vlaamse
provincies. Binnen Vlaanderen is
de provincie Oost-Vlaanderen primus inter pares. Limburg daarentegen hinkt sterk achterop en dit zowel in de industrie als in de
dienstensector. Merk ook op dat de
groeiversnelling in de startersgraad
vanaf 2003 (begin van de economische hoogconjunctuur) aan Limburg voorbij ging waardoor de
kloof met de overige provincies
verder wordt uitgediept.
5000
4000
3000
2008
2009
2010
2011
2012
Bron: Graydon, bewerkt door Voka – KvK Limburg
DIENSTEN Vlaamse provincies en Brussel
140
120
startersgraad
Regio’s waar ondernemerschap
hoog in het vaandel wordt gedragen, zijn vaak welvarend. Door de
creatie van tewerkstelling en toegevoegde waarde draagt een onderneming immers bij tot de welvaart
van de maatschappij. Een goede
waardemeter voor het al dan niet
ondernemend zijn van een regio is
het aantal nieuw opgerichte ondernemingen op jaarbasis, m.a.w. de
startersgraad (aantal nieuwe ondernemingen gedeeld door het
aantal actieve inwoners tussen 16
en 65 jaar).
6000
Brussel
Antwerpen
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Vlaams-Brabant
100
80
60
40
2000
2002
2004
2006
jaar
Startersgraad in dienstensectoren in Vlaamse provincies en Brussel, 1999 - 2007.
Bron: VIVES
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
Belangenbehartiging
13
INDUSTRIE Vlaamse provincies en Brussel
Achterstand toegenomen
of niet?
10
8
startersgraad
Bijkomend onderzoek is nodig om
te bepalen of Limburg reeds een
deel van haar achterstand heeft
kunnen wegwerken de afgelopen
jaren. Echter, op basis van eigen cijfers van Voka – KvK Limburg kunnen we vaststellen dat het aantal
starters (met uitzondering van een
opflakkering in 2010) sinds de start
van de crisis in 2008 alleen maar
achteruit is gegaan.
2
2000
2002
2004
2006
jaar
Startersgraad in de industrie in Vlaamse provincies en Brussel, 1999 - 2007.
Bron: VIVES
puntsectoren zoals logistiek, green
technology en health care zullen
daarenboven aanleiding geven tot
technologische vernieuwing en
vooruitgang. Voorwaarden die absoluut noodzakelijk zijn om van
Limburg een economische agglomeratie te maken. Meer dan ooit
moeten we inzetten op het stimuleren en promoten van ondernemerschap. We moeten onze (historische) achterstand inlopen!”
Meer info:
+32 11 56 02 25
[email protected]
ALLE SECTOREN Vlaamse provincies en Brussel
140
120
startersgraad
Johann Leten verduidelijkt: “De cijfers lijken misschien enigszins gedateerd maar het zijn juist de starters van 5 jaar geleden die nu volop
moeten kunnen doorgroeien. Deze
studie geeft aan hoe belangrijk
SALK en de reconversie van Limburg na Ford Genk hiervoor zal
zijn. Het uitvoeren van de nodige
infrastructuurwerken (NoordZuid, E40 in Sint-Truiden, verhoging bruggen Albertkanaal, ...)
zorgt immers voor een vlotte verbinding en bereikbaarheid in en
naar Limburg. Inzetten op speer-
6
4
Meer dan ooit inzetten
op ondernemerschap
Verklarende factoren voor het aantal startende ondernemingen zijn
conjuncturele schommelingen, de
invloed van het verleden, verschillen tussen sectoren en de concentratie van economische activiteit op
dezelfde geografische locatie (economische agglomeratie). Vooral
deze laatste lijkt steeds meer en
meer bij te dragen tot het bestaan
van regionale verschillen. Door de
concentratie van economische activiteiten ontstaan er immers schaalvoordelen die leiden tot spillover
effecten: op vlak van technologie,
op vlak van de arbeidsmarkt en
met betrekking tot transactiekosten. Beleidsmatig biedt het inspelen op de randvoorwaarden die
economische agglomeratie bevoordelen dan ook de nodige perspectieven.
Brussel
Antwerpen
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Vlaams-Brabant
Brussel
Antwerpen
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Vlaams-Brabant
100
80
60
40
2000
2002
2004
2006
jaar
Startersgraad in industrie en diensten en Vlaamse provincies en Brussel, 1999 - 2007.
Bron: VIVES
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Belangenbehartiging
16
Voka – KvK Limburg krijgt opnieuw melding over malafide reclameronselaars
Reclameronselaars gaan nu
ook telefonisch te werk
Voka – Kamer van Koophandel Limburg waarschuwde de afgelopen
jaren meermaals over malafide reclameronselaars. Toen (en nu nog) was
waakzaamheid geboden bij online registratie in de Gele Bedrijvengids.
De reclameronselaar gaat nu nog een stap verder en contacteert
ondernemingen telefonisch om extra druk uit te oefenen.
In 2011 keurde de Kamer de wet tegen malafide reclameronselaars
goed. Bedrijven mogen geen reclame meer werven zonder ondubbelzinnig aan te geven dat deze werving een aanbod van overeenkomst
tegen betaling uitmaakt. Bovendien
moeten de prijs en de duur in het
grootste lettertype worden aangegeven. De Gele Bedrijvengids doorstaat deze regelgeving niet. Voka –
Kamer van Koophandel Limburg
legde hiervoor reeds klacht neer bij
de FOD Economie.
Waakzaamheid
Voka – Kamer van Koophandel
Limburg raadt haar leden aan hun
medewerkers er attent op te maken
niets te ondertekenen. Bedrijven
krijgen nu telefonisch de melding
dat de ‘Bedrijvengids’ op de hoogte
werd gesteld dat men de reclame
wil stopzetten, maar dat het nodige
formulier nog niet is ingevuld. Er
wordt gevraagd dit zo snel mogelijk in orde te brengen, anders worden extra kosten aangerekend. Onderteken dit formulier echter niet!
Klacht indienen
Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel
Limburg: “Maak steevast een
klacht bij de FOD Economie, bij ons
en bij de politie indien u telefonisch of via een schrijven gecontacteerd wordt. Dit loont! Deze aanpak heeft al herhaaldelijk zijn
vruchten afgeworpen en heeft
geleid tot de veroordeling van
reclameronselaars. We kunnen dus
niet genoeg benadrukken om bij
ieder contact een klacht neer te
leggen. Samen kunnen we de
malafide reclameronselaars het
leven zuur maken.”
Daarnaast adviseert Voka – KvK
Limburg alle ondernemingen om
een aangetekende brief te sturen
naar de reclameronselaar waarin
aangegeven wordt dat het contract
is afgesloten op basis van misleiding (fraude) en daarom de overeenkomst als nietig wordt beschouwd. Hierdoor staat u achteraf
juridisch steviger in uw schoenen.
Meer info:
+32 11 56 02 23
[email protected]
Belangenbehartiging
17
Economisch nieuws
uit de gemeenten
Paul Lipkens nieuwe Voka-ambassadeur Bocholt
Eind augustus werd Rik Hegge opgevolgd door Paul Lipkens, nieuwe eigenaar van Zweko Optics, als Voka-ambassadeur in Bocholt. Paul Lipkens, een 50-jarige ingenieur uit
Meeuwen-Gruitrode, heeft reeds een indrukwekkende carrière achter de rug bij Philips in Hasselt, Solvay, DSM en
Alcatel Kabel. Nadien werkte hij als consultant en interimmanager voor bedrijven uit de Punchgroep van Guido Dumarey en Sterigenics. “Na al die jaren als manager vond ik
de tijd gekomen om zelf te ondernemen,” zegt Lipkens.
“Zweko is als hoogtechnologisch nichebedrijf een gedroomde uitdaging. Bovendien werk ik nu dichter bij huis, en dat
is ook voor de familie mooi meegenomen.” Als Voka-ambassadeur zal Paul Lipkens samen met Voka – KvK Limburg mee helpen om de belangen van de Bocholtse ondernemingen te behartigen.
Paul Lipkens (Zweko Optics).
CleanTechCampus op vroegere mijnsite biedt plaats voor
duurzame economie
In januari 2013 zijn tussen Greenville en de schachttorens, de infrastructuurwerken voor de CleanTechCampus gestart. Deze uitbreiding van het industrieterrein
Centrum-zuid met 7 hectare, schept ruimte voor een
twintigtal bedrijven die zich richten op duurzame economie. Goed voor een 200 tot 500 jobs. Het terrein werd
ontwikkeld met de steun van Infrax, Vlaanderen in Actie, Agentschap Ondernemen, de Europese Unie en
EFRO. De werken zijn nu beëindigd.
Naast de bouw van het NAC en Greenville is dit nogmaals een hefboom voor de verdere ontwikkeling van
Houthalen. In de toekomst zal ook nog een volledige
woonzone ontwikkeld worden op de voormalige mijnsite.
Op zondag 6 oktober tijdens de Open Bedrijvendag van
10 tot 18 uur kan het publiek kennismaken met dit unieke bedrijventerrein, het NAC (waar rondleidingen zijn)
en Greenville.
Burgemeester Alain Yzermans en schepen van ondernemen
Jef Verpoorten steken de handen uit de mouwen bij de
aanleg van het nieuwe bedrijventerrein.
Meer info:
www.houthalen-helchteren.be/openbedrijvendag
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Belangenbehartiging
18
KMO Soerveld in volle ontwikkeling
Dit jaar startte projectontwikkelaar Van Den Boer Concept uit Lommel met de bouw van verschillende bedrijfsunits op de KMO-zone Soerveld in Dilsen-Stokkem. Per bedrijf mag één conciërgewoning worden
ingericht die geïntegreerd is in het hoofdvolume van het
gebouw. “Het ecologische en sociale aspect spelen een
sleutelrol binnen de ontwikkeling. Door vormen van
parkmanagement (gemeenschappelijke parkeerzone) en
gemeenschappelijk beheer (bv. van het waterbekken) te
introduceren kan een uniforme
uitstraling worden gerealiseerd
en worden de beheerskosten
gedrukt”, aldus burgemeester
Lydia Peeters.
Momenteel werden reeds 50% van de bedrijfsunits verkocht en de bouw gaat verder. Ook het huren van panden is een optie!
Toprestaurant in monumentaal historisch pand in centrum Bilzen
Het geklasseerd herenhuis Petry in de Klokkestraat zal
weldra een nieuwe invulling krijgen. De stad geeft de
voorkeur aan een klasserestaurant als hoofdactiviteit,
eventueel versterkt door een aantal complementaire nevenactiviteiten zoals een traiteurszaak, een wijnhandel,
een (lounge)bar, logies ...
Het Huis Petry wordt nu opgedeeld in vier percelen (gelijkvloers, eerste verdieping, tweede verdieping en de
achtergelegen stallingen met pittoreske binnenkoer). Tot
13 december 2013 kunnen geïnteresseerden een dossier
opvragen en een voorstel indienen.
Meer info:
Dienst lokale economie Bilzen, T 089 51 98 57
KMO-zone Korkdries in Beringen bijna uitverkocht
De nieuwe KMO-zone Korkdries raakt stilaan volzet.
Naast de 4 bedrijven die eerder bekend gemaakt werden, zijn er opnieuw verkoopovereenkomsten afgesloten met 5 bedrijven.
De nog twee nog beschikbare loten met een zichtlocatie
van op de E313 werden verkocht aan Easing Building
Intelligence, domotica technologie uit Beringen, en Berghoff Belgium, verdeler keukengerei uit Heusden-Zolder.
De twee achterliggende loten werden toegewezen aan
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
Dakwerken Gielen, momenteel gevestigd in Beverlo, en
C&D Company, verhuur van licht- en geluidsinstallaties uit Koersel. Tot slot zal ook ACM Autocenter, groothandelaar in auto onderdelen uit Peer, een nieuw distributiecentrum bouwen op de KMO-zone Korkdries.
Meer info:
Gilbert Lambrechts
Schepen van lokale economie Houthalen-Helchteren
Belangenbehartiging
19
Eerste kavels te koop op KMO-zone Dorpveld 2
De KMO-zone Dorpveld 2, grenzend aan de N76 wordt
opengesteld voor verkoop. Patrick Hermans, voorzitter
raad van bestuur en directiecomité AGBD legt uit: “Bedrijven die momenteel elders ‘zonevreemd’ gelegen zijn
maar ook nieuwe lokale bedrijven of bedrijven die nu op
hun huidige locatie te weinig uitbreidingsmogelijkhe-
den hebben zijn welkom. Alles samen is er plaats voor
22 bedrijven op Dorpveld 2.”
Schepen van lokale economie Peter Prévot vult aan: “De
bedrijfsgebouwen grenzend aan de N76 zullen het gezicht van de nieuwe KMO-zone worden. Het wordt een
representatieve wand die opgetrokken wordt in duurzame materialen. Deze wand is in twee loten te koop die
elk nogmaals op te splitsen zijn in vier of drie percelen
in halfopen en gesloten bebouwingsvorm.”
Eens de koop gerealiseerd, hebben de nieuwe eigenaars
18 maanden tijd om de bouwwerken aan te vatten en
binnen de 30 maanden dient er economische activiteit te
zijn. De leidraad voor de opmaak van het in te dienen
dossier is te vinden op www.diepenbeek.be. Kandidaturen worden bij het Autonoom Gemeentebedrijf Diepenbeek verwacht, uiterlijk op 12 november 2013.
Binnenstad Hasselt bruist van nieuwe commerciële initiatieven
Sinds een jaar of twee staat de aanpak van mogelijke
leegstand in de stad Hasselt hoog op de agenda. Kleinere handelszaken die willen verbouwen of investeren in
een leegstand pand kunnen een gevelrenovatiepremie
van maximaal 5 000 euro aanvragen. “Al heel wat ondernemers maakten van dit aanbod gebruik. One of a
Kind, Novalova, Wijnbar Joline en Ambiorix om er maar
een paar te noemen”, aldus schepen van economie Tom
Vandeput, “maar ook onze belasting op leegstand zorgt
vaak voor een versnelde invulling evenals de uitgevoerde en nog geplande renovaties van openbare ruimten
zoals het Molenpoortplein, de Grote Markt en de Havermarkt”, aldus Vandeput.
Burgemeester Hilde Claes vult aan: “Ook de grote ketens vinden hun weg terug naar onze stad, het vroegere
pand van Go Sport zal ingenomen worden door Galeria
Inno. Samen met de omvorming van de oude rijkswachtkazerne tot ons nieuwe stadskantoor krijgt daardoor ook het zuidoostelijk deel van onze binnenstad een
boost. Nu is het enkel nog afwachten welke invulling
de oude gerechtsgebouwen in onze binnenstad krijgen”.
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Belangenbehartiging
21
Ondernemers stimuleren technisch talent
Limburgs Technisch Talent
gaat mensenlevens redden
Het project
54 teams (van telkens 10 leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar in 18 scholen) starten met de First Lego League.
Hun opdracht is “bedenk een oplossing om de mensheid te beschermen tegen immense natuurfenomenen
als aardbevingen, stormen en overstromingen”.
Concreet moeten ze rond het centrale thema natuurrampen een onderzoek voeren en creatieve oplossingen bedenken, een robot bouwen en programmeren,
en goed teamwork laten zien. Elk talent kan hier een
plaatsje krijgen, maar we zijn natuurlijk benieuwd hoeveel nieuw technisch talent we kunnen ontdekken en
stimuleren. De resultaten van alle inspanningen kan je
komen bewonderen tijdens een spannende finale op 29 november 2013.
De kinderen van BS Tuinwijk in
Hasselt zijn erg nieuwsgierig
naar de nieuwe robotmissies.
Limburgse ondernemers worden peters
Het project wordt volledig gefinancierd door Limburgse bedrijven. De Limburgse industrie beseft goed dat technisch talent noodzakelijk is voor onze toekomst en wil zelf de handen uit de mouwen steken. De bedrijven gaan
zelfs verder dan een louter financiële bijdrage en nemen het engagement op om de teams te helpen coachen. Wie
kan immers beter de toekomstmogelijkheden van een technische opleiding promoten dan de (toekomstige) werkgevers? De betrokkenheid van de bedrijven is cruciaal
om het doel te bereiken. Lego uitdelen is leuk maar uiteraard slechts een middel. Onze peters tonen interesse
en moedigen hun team aan. Ze kunnen via het project
ambassadeur worden voor techniek. Door een persoonlijke aanpak kunnen ze kinderen, leerkrachten en ouders stimuleren om technisch talent kansen te geven
om zich te ontplooien.
www.techniekpromotie.be
Meer info:
+32 11 56 02 21
[email protected]
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Netwerking
23
Elke bedrijfsleider en ondernemer
weet dat het leggen van contacten
onontbeerlijk is voor de groei van
zijn of haar zaak.
Voka – Kamer van Koophandel
Limburg, speelt daarom voor zijn
leden een katalysator in dit gebeuren
via informele en formele activiteiten.
Netwerken is op een plezierige
manier informatie verzamelen,
ideeën opdoen en contacten leggen.
Uw contactpersonen voor
‘netwerking’ zijn:
Johan Grauwels
+32 11 56 02 60
directeur netwerking
[email protected]
Ingrid Eyckmans
+32 11 56 02 41
senior stafmedewerker
netwerking
[email protected]
Marlies Vandyck
+32 11 56 02 47
stafmedewerker
[email protected]
Lisa Scheymans
+32 11 56 02 42
commercieel medewerker
[email protected]
Tom Janssen
+32 11 56 02 45
accountmanager
[email protected]
Kim Jacobs
+32 11 56 02 46
accountmanager
[email protected]
Geert Van Malcot
+32 11 56 02 43
accountmanager
[email protected]
Eerste Zomerkasteelfeest meteen een schot in de roos
Voka – KvK Limburg
viert meer dan
100 jarige bedrijven
Voka – Kamer van Koophandel Limburg vierde
tijdens het allereerste Zomerkasteelfeest samen
met meer dan 750 gasten de jarige bedrijven.
Meer dan 100 Limburgse bedrijven werden in
het Kasteel van Hex in de bloemetjes gezet.
De 3 oudste bedrijven werden extra in de verf
gezet. Vzw Royal Hasselt Yachting club, Transport
Van Swartenbrouck Nv en STVV mochten
respectievelijk 75, 80 en 90 kaarsjes uitblazen.
De Viering Jarige Bedrijven vond dit
jaar voor de 14e keer plaats, maar
wel voor de eerste keer op het Zomerkasteelfeest, een gloednieuw ledenevent van Voka – KvK Limburg.
Paul Kumpen, voorzitter van Voka
– KvK Limburg en Graaf Ghislain
d’Ursel heetten de aanwezigen welkom op het feeërieke Kasteel van
Hex waar ze genoten van een culinair buffet door Christian Denis
(voormalig tweesterrenkok van Clos
St.-Denis), een nocturnewandeling
door de prachtige tuin, een ritje met
paard en koets en enkele verrassingen.
Dit nieuw event in het Kasteel van
Hex was meteen een schot in de
roos. Met meer dan 750 deelnemers
moest het bordje ‘volzet’ geplaatst
worden.
3 025 kaarsjes
Kristel Achten
+32 11 56 02 44
commercieel medewerker
netwerking
[email protected]
Dit jaar vierde Voka – KvK Limburg
in samenwerking met de Provincie
Limburg de verjaardag van meer
dan 100 Limburgse bedrijven die samen 3 025 kaarsjes mochten uitbla-
zen. De drie oudste bedrijven die
aanwezig waren op de viering waren Vzw Royal Hasselt Yachting
club (75 jaar), Transport Van Swartenbrouck Nv (80 jaar) en STVV (90
jaar). Zij mochten hun certificaat op
het podium in ontvangst nemen van
voorzitter Paul Kumpen en Gouverneur van de Provincie Limburg Herman Reynders.
De boodschap op de certificaten is
er niet zomaar één: ‘bijzondere erkenning voor hun bijdrage aan de
groei van welvaart in onze regio’.
Voor ondernemers en bedrijfsleiders
zijn dat geen loze, holle woorden.
Het is immers dankzij hun jarenlange inspanningen dat we, ook al gaat
het soms wat minder, welvaart en
welzijn kunnen creëren. Daarom
vindt Voka – KvK Limburg het ook
zo belangrijk om de traditie van de
Viering Jarige Bedrijven in ere te
houden.
Meer info:
+32 11 56 02 41
[email protected]
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Netwerking
24
De genodigden worden
bij aankomst begroet
Doedelzakspeler.
De dames worden voor het kasteel afgezet.
Lakeien begeleiden de dames Lydie Loverix
(Drukkerij Baillien & Maris) en Sandra Tits (Sterimed).
De Bubblecar zorgt voor het aperitief.
Hugo Peumans, Anja Herteleer, Joris Peumans,
Hermien Coenegrachts (ASAP.be).
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
Urbain Vandeurzen (VMF), Jo
Vandeurzen (Vlaams Minister CD&V).
Hans Similon (Mobile Vikings),
Jonas Coenen (B-Classic).
Het culinair team van Carpe Diem en Christian Denis
(tweesterrenkok voormalig Clos St.-Denis).
Pieter Vansynghel, Ines Vandeputte (Youston),
Jan Huysmans (Willy Naessens Tessenderlo).
Netwerking
25
Jarige bedrijven
10 jaar
• ABL Projects
• Advies- en communicatiebureau
Hasselt
• Algemeen Machineonderhoud
Limburg
• BDO Hasselt
• Construx
• Fe2 bvba
• Fulko
• Habramco
• Jordens MC
• Laswerken Oyen
• Logistra bvba
• Mobidesk
• Mundo Interim
• Natuursteen Coox
• Pubmarket
• R.P.T. Gereedschapsmakerij bvba
• Sleurs Printing
• S-Sys
• Sterimed
• Supply Chain Consult
• Twin Arc
• Willy Naessens Tessenderlo
20 jaar
• Arcomet
Service
• B&P Products
• Clano
Building System
• Cooltech
• De Witte Communicatie
• Esma
• Gervi
• Hex Garden
• Huset
• Idearté
• Kunstgalerij De Mijlpaal
• PTMC Polyplast
• Tourné Aluminium Products
• Vansichen/Vansichen
Lineairtechniek
25 jaar
• Actief Interim
• ASAP.be
• ASQ Labels
• B.V.B.A. Jaak Nysen
• Belfort
International
N.V.
• BVBA Claesen betonbedrijf
• Das betonwerken
• Drukkerij Baillien & Maris
• E.Baillien
• Elbo Signs and Technology
• Eurorent verhuur
• Gerrit Kempeneers Bedrijfs- en
topsport consultant
• Grondwerken Maes
• Group Bruno
• Hulsbosch Constructiebedrijf
• Interpam
• Isola Belgium
• Liebaert Invest
• Limauto - Genk
• Limtraco Immo NV
• Mvt
• N.V. Meeusa
• Nelis Wegenbouw nv
• Pagoda International
• Patisserie E. Verboven
• Prefamac
• Quichotte
• Ramenconstructie Corswarem
• Recyclage Gielen
• Renting-Car Trucks
• Rofix
• Santic
• Silmaco N.V.
• Snowtravel
• Steegmans Konstruktie
• Tectum Group
• Tires Distribution nv
• Toplas
• Vanbreda Fryns Verzekeringen
NV
• Verzinkerij Lenssen
• Watertechniek Teunissen
• Yamauchi Corp.
• Euronyl
• Boflex
• Farm
MFC
Frites Belgium
• Fiduciaire Pascal Goossens
• Geertrans - Hellings
• Interboring
• Intertrading NV
• Kathagen N.V.
• L.E.D. Techno
• Lika CV Limburgse kaascentrale
• Limburgse Industriële dakwerken
• Margema
• Mesotten
• Montagebedrijf Nys
• NV Intermotel
• Steinzeug-Keramo
• 't Lijstje
• Transport Gielen
• Mondomed
• Chiyoda Europa NV
• Rolma-Rama
30 jaar
• Alk-Reizen
• Budé Containerbouw NV
• Chrisjo
• Containerservice Gielen
• Dalemans Industrial Activities NV
• De Witte Merel
• Eftec
• vzw
40 jaar
• Autogarden
• Bouwbedrijf
Daemen bvba
• Excoverplast
• Georges
Veldeman nv
Meat Belgium
• Intermeeting-Hotel NV
• Universiteit Hasselt
• Gold
50 jaar
• Circuit
Zolder
• ELEP nv
• Euro
Thermo
• G4S
• Pagnotta
• Steenbakkerijen
Van Membruggen
60 jaar
• Transport
Bielen
75 jaar
Royal Hasselt Yachting Club
80 jaar
• Transport
Van Swartenbrouck Nv
90 jaar
• STVV
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Netwerking
26
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
Netwerking
27
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Netwerking
28
Michèle Van Dyck, Benny Valkeneers
(Steinzeug - Keramo).
Dirk Van Dijck, Marc De Baerdemaeker
(Belgacom).
De jarigen worden letterlijk in de bloemetjes gezet
met Sandra Gole (Voka - KvK Limburg), Martin Budé
(Budé Containerbouw).
De genodigdentafel van Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo.
Ivo Van Damme (Willy Naessens Swimming Pools), Marleen
Kathagen (Kathagen N.V.), Yvette Nootens (Een Hart voor
Limburg), Sarah Vaneyen (Willy Naessens Swimming Pools),
Paul Steenhaut (Electrabel).
De genodigdentafel van ING en AlliA Insurance Brokers.
Tom Vandeput (Schepen stad Hasselt),
Mark Vos (Burgemeester Riemst),
Koen Lambrechts (TVL).
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
Welkomstwoord door
graaf Ghislain d'Ursel.
Tijdens de receptie.
Netwerking
29
CRH nodigde alle medewerkers met partner uit.
De genodigdentafel van Electrabel.
Ine Ceulemans, Alain Dalemans (Dalemans Industrial
Activities), Wim Engelen (Toplas), Rob Heselmans (H.S.T.),
Frank Geerits (Toplas).
De pianist van B-Classic zorgde
voor de muzikale omlijsting.
Vuurspuwer.
Raf Vanswartenbrouck (Transport Van Swartenbrouck), Willy
Raymaekers (Borealis Polymers), Juul Vanleysen (Holistic
Architecture 50|5), Marijke Lambrights (Belisia Interior
Concepts).
Meryame Kitir (Volksvertegenwoordiger),
Wille Schoofs (Thomas Home & Garden Inspiration).
Een uniek kader.
Sigaren- en whiskybar door
Wim Verheyden (Claes Tabaco).
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Netwerking
31
Fanny Machiels (Group Machiels), Suzy Lemmens (Orkari),
Magda Serulus (Guldendal), Goedele Liekens.
Herman Reynders (Gouverneur Provincie Limburg),
Servais Verherstraeten (Staatssecretaris van
Staatshervorming), Leo Delcroix (Voorzitter Universiteit
Hasselt), Luc De Schepper (Rector Universiteit Hasselt).
Rit met paard en koets.
Wijnstand Selezione Vini Italiani.
Paul Kumpen (Voka - KvK Limburg), Edgar Aerden
(Royal Hasselt Yachting Club), Steve Vanswartenbrouck
(Transport Van Swartenbrouck), Bart Lammens (STVV).
Stefan Geelissen, Nadine Hellings, Frank Geelissen,
Nadia Cornelissen (Margema), Anita D'Hooghe,
Erik Jehoul (Jehoul Bouwonderneming).
Het Kasteel van Hex by night.
Wijnstand Licata.
Wijnstand Justin Monard Pro Vino.
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Netwerking
34
Nieuwe leden
Accountants- en
advieskantoor Janssens
De heer Roger Janssens
Zaakvoerder
Augustijnenstraat 6
3500 Hasselt
32 475 58 16 43
[email protected]
Accountantskantoor, advies voor bedrijven.
Continuum Consulting
De heer Jeroen Wijnen
Directeur, Partner
Wetenschapspark 17
3590 Diepenbeek
32 11 30 36 00
[email protected]
Gespecialiseerd software advies & productportfolio gebaseerd
op eigen semantische zoek technologie.
www.continuum.be
nieuwe leden
de Baenwinning
De heer Jochem Lambrechts
Zaakvoerder
Grendelbaan 32
3590 Diepenbeek
32 495 24 80 58
[email protected]
Feestzaal voor alle feestelijke en zakelijke activiteiten zoals
ceremonies, seminaries.
www.debaenwinning.be
Double-U Service
De heer Roland Winters
Zaakvoerder
Polsstraat 41
3910 Neerpelt
32 474 68 32 12
[email protected]
Nationaal & internationaal sneltransport, distributie,
transportconsultancy.
www.doubleuservice.eu
Eubelius
De heer Wouter Claes
Advocaat
Advocatenkantoor.
www.eubelius.com
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
Louizalaan 99
1050 Brussel
32 2 543 31 00
[email protected]
Binnenhof Advocaten
Mevrouw Katja Onclin
Advocaat
Dokter Haubenlaan 4 bus 7
3630 Maasmechelen
32 89 71 04 70
[email protected]
Advocatenkantoor.
www.binnenhofadvocaten.be
Danscentrum Danza
Mevrouw Veruschka Valenti
Artistic director
Lindeplein 1-2/1
3530 Houthalen
32 477 22 71 22
[email protected]
Danscentrum / Evenementplanning.
Diverso+
De heer Steve Sleurs
Zaakvoerder
O.L.Vrouwestraat 14
3665 As
32 479 96 23 71
[email protected]
Decor- en standenbouw.
www.diversoplus.com
Elenco
De heer Johan Richard
Zaakvoerder
Roshaagstraat 4
3990 Peer
32 11 62 18 88
[email protected]
Bedrijfsautomatisering.
www.elenco.be
Faresa
Mevrouw Nele Jacobs
Algemeen directeur
Boerenkrijgsingel 25/0.02
3500 Hasselt
32 11 75 80 55
[email protected]
Consultancy op het vlak van algemene en geestelijke
gezondheid van werknemers.
www.faresa.be
Netwerking
35
Nijverheidsstraat 21
2390 Oostmalle
32 3 309 26 26
[email protected]
Producent van traditioneel en voorgespannen welfsels.
www.fingo.be
Huisartsenkring West-Limburg
& omstreken
Mevrouw Jolanthe Sagaer
Zorgtrajectpromotor
Groenstraat 27
3980 Tessenderlo
32 13 67 07 40
Huisartsenkring West-Limburg & omstreken.
Infirmerie
De heer Jan Dupain
Zaakvoerder
Sint-Ursulastraat 11
3700 Tongeren
32 12 44 10 44
[email protected]
Brasserie - Feestzaal.
www.infirmerie.be
Leru
De heer Peter Reeskens
Zaakvoerder
Wijnbergstraat 23
3010 Kessel-Lo
32 475 74 86 16
[email protected]
www.heart-link-online-halo.be
IC Consulting
De heer Ivo Carmans
Zaakvoerder
Vogelzangstraat 80 A
3520 Zonhoven
32 475 96 83 32
[email protected]
ICT-Consulting.
Kennes Hanneke
Mevrouw Hanneke Kennes
Zaakvoerder
Bilzersteenweg 447
3700 Tongeren
32 474 53 92 91
[email protected]
www.perco.be
Molenweg 15
3545 Halen
32 479 43 24 96
[email protected]
Accountantsbureau.
www.leru.be
Nesa
De heer Raf Neijens
CEO
Heart Link Online
De heer Toon Poppe
CEO
Matrix Security
De heer Sylvio Rodriguez
Zaakvoerder
Sint-Jobstraat 114
3550 Zolder
32 89 85 27 80
[email protected]
Inbraakpreventie, alarm installatie en camera bewaking.
www.matrixsecurity.be
Industrieweg 8
3640 Molenbeersel
32 89 70 01 70
[email protected]
Poorten & hekwerken, carports, paardenstallen,
hondenrennen.
www.nesa.be
Plan Forward
Mevrouw Lieve Mallants
Bestuurder
Overdemerstraat 10 bus A
3500 Hasselt
32 496 51 30 80
[email protected]
Begeleiding van bedrijven naar internationalisatie en
financiële coaching.
www.planforward.be
nieuwe leden
Fingo
De heer Gert Van Cauwenbergh
Zaakvoerder
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Netwerking
36
Profiel Reclamebureau
De heer Johnny Stegen
Zaakvoerder
Riemsterweg 182
3742 Martenslinde
32 89 51 52 54
[email protected]
Reclamebureau.
www.profiel.be
Smurfit Kappa Olen
De heer Erik Philippaerts
Accountmanager
Lammerdries Oost 57
2250 Olen
32 14 25 94 50
[email protected]
nieuwe leden
Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden
32 11 70 14 14
[email protected]
Steden en gemeenten.
www.sint-truiden.be
Trendband
De heer Guy Dederen
Zaakvoerder
Hasseltsesteenweg 387
3800 Sint-Truiden
32 11 76 00 00
[email protected]
Projectontwikkeling residentieel, commercieel en industrieel.
www.qliving.be
Fabrikant van golfkartonnen verpakkingen, alle vormen.
Stad Sint-Truiden
Mevrouw Veerle Heeren
Burgemeester
Q Living
Mevrouw Martine Hayen
Zaakvoerder
Soulco Holding
Mevrouw Ine Courtjens
CFO
Essenschotstraat 6033
3980 Tessenderlo
32 13 35 07 65
[email protected]
Verdeler van IT en telecom producten.
www.soulco.net
Thelumax
Mevrouw Inge Rooyakkers
Zaakvoerder
Lozenweg 30
3930 Hamont
32 11 44 04 60
[email protected]
Diepgevroren vleessnacks.
www.vanreusel.be
Ladderstraat 65
3620 Lanaken
32 477 96 82 54
[email protected]
Uitgeverij Intermedia
De heer Filip Aerts
Zaakvoerder
Brugstraat 24
3580 Beringen
32 11 76 77 18
[email protected]
Exclusieve ijswagen, mobiele koffiebar, polsbandjes voor
events, feesten.
www.trendband.be
Uitgeverij, ontwerpbureau, drukwerk.
www.publiek-flash.be
Hengelhoefstraat 164
VDB Technics
De heer Yves Van Den Bosch 3600 Genk
32 89 30 37 00
Zaakvoerder
[email protected]
Wafelbakkerij Luka
De heer Paul Cochez
Zaakvoerder
Industriële techniek, park- en tuinmachines.
www.vdbtechnics.be
Productie van wafels, galetten en speculaas.
www.cpgb.be
Zepbrugstraat 23
3545 Halen
32 13 44 17 34
[email protected]
Wilt u ook weten wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Meer info: + 32 11 56 02 44 - kristel.achten @voka.be
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
Autobedrijven
Beckers
N.V. Hasselt
Motor
Herroelen
Motors
Bilzen - Lanaken - Tongeren
Tel.: 089 41 33 61
www.garagebeckers.be
[email protected]
Kuringersteenweg 293
3500 Hasselt
Tel.: 011 25 09 09
www.hasseltmotor.be
[email protected]
Industrieterrein Teutelberg
Boslaan 53
3650 Dilsen-Stokkem
Tel.: 089 75 75 05
www.herroelen-motors.com
[email protected]
39
Desktopvirtualisatie:
hip, snel, veilig en goedkoop
Virtualisatie, van servers tot opslagcapaciteit, is bij de meeste bedrijven al
goed ingeburgerd. Iedereen heeft de voordelen intussen al gehoord en
wellicht ook al aan den lijve ondervonden. Maar wat is virtualisatie?
Eenvoudig uitgelegd: je voegt een laag toe tussen de software of de eindgebruiker enerzijds, en de hardware anderzijds. Hierdoor hang je voor je
software of storage niet af van één specifiek toestel.
Wist u dat u ook uw werkplek, uw desktop dus,
kunt virtualiseren? Misschien wel uit horrorverhalen van enkele jaren geleden, toen desktopvirtualisatie synoniem was voor trage reactiesnelheden en
spuuglelijke interfaces. Gelukkig heeft ook desktopvirtualisatie, onder meer dankzij de toenemende
aandacht voor cloud computing, een hele evolutie
meegemaakt. En zo is het een van de volwaardige
diensten geworden die u via de cloud kunt afnemen. Desktop as a service (DaaS) krijgt, naast SaaS
en IaaS, een vaste stek in het dienstenaanbod van de
cloudleveranciers.
overname? U wil een nieuw kantoor snel operationeel krijgen? De recentste versie van uw CRM-software biedt concurrentiële voordelen? Dankzij desktopvirtualisatie is iedereen in een mum van tijd aan
de slag met de juiste software en systemen.
Maar waarom zou u de desktops van uw werknemers virtualiseren en in de cloud plaatsen? Zet u
even neer, zodat we alle voordelen rustig kunnen
opsommen.
Bovendien is het veel eenvoudiger om uw volledige
infrastructuur te beveiligen en up to date te houden.
Alle gegevens en toepassingen zitten centraal. U
hoeft zich om de beveiliging veel minder te bekommeren. De gebruiker meldt zich af en niemand heeft
nog toegang tot vertrouwelijke informatie. En u
hoeft voor maar één omgeving een back-up te
voorzien in plaats van het tijdrovende en onzekere
model waarbij de toestellen van alle eindgebruikers
geconnecteerd moeten zijn om de back-up te kunnen uitvoeren.
Te beginnen met het financiële voordeel: als u de
software en interface vanop een centrale server aanbiedt, verlaagt u de kosten op verschillende
niveaus. U verlaagt de kosten voor het beheer en
onderhoud van de toestellen aangezien de software
centraal staat en iedereen dezelfde versie gebruikt.
Het uitrollen van nieuwe versies is in een mum van
tijd gebeurd, zonder dat u hiervoor alle toestellen
moet langslopen. En door de lage systeemvereisten
kunnen de pc's van uw medewerkers gerust enkele
jaartjes langer meegaan.
En - last but not least - desktopvirtualisatie kan u
helpen om uw bedrijf op de recentste trends te laten
meesurfen. Uw medewerkers werken graag structureel enkele dagen per week van thuis? Sollicitanten dringen aan om hun eigen toestel te mogen gebruiken? En u wil nieuwe medewerkers in een
mum van tijd aan de slag krijgen? Met een gevirtualiseerde desktop is het een kleine moeite om uw
organisatie een jong en hip imago te bezorgen. Een
heuse opsteker in deze tijden van de war for talent,
als u het mij vraagt.
Een ander niet te onderschatten voordeel is dat u
bijzonder snel kunt handelen wanneer uw infrastructuur grondig moet veranderen. U plant een
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Netwerking
40
Chambers Trophy
Chambers Trophy, Limburgs grootste teambuildingevent ging dit
jaar voor de eerste keer door op een vrijdagavond met als thema
‘The Night Games’. Het enthousiasme en de gedrevenheid van zowel
de deelnemers als de supporters zorgden voor een levendige avond.
Een team van Carglass, The Carglass Batmen, mocht de felbegeerde
wisselbeker in ontvangst nemen.
De nachtelijke uitdagingen vonden
plaats op de abdijsite van Herkenrode in Hasselt. Het startschot
werd gegevens met de danspasjes
die de meer dan 500 deelnemers
hadden ingeoefend op het nummer
‘I gotta feeling’ van de Black Eyed
Peas. Hiermee zat de sfeer er
meteen in. De proeven bestonden
onder andere uit een sky jump van
60 meter hoogte, een slinger
springer, een dropping, midnight
bowling, een spookhuis, een
lasergame enzovoort.
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
“Teambuilding is meer dan ooit
belangrijk voor onze Limburgse
bedrijven”, stelt gedelegeerd
bestuurder van Voka - Kamer van
Koophandel Limburg Johann
Leten. “De bedrijven, de ploegen
die hier deelnemen, leren mekaar
op een informele manier beter
kennen. Dat komt de groepsspirit
alleen maar ten goede.”
The Carglass Batmen eindigden op
het hoogste schavotje. Hiermee
ging een team van Carglass voor
de tweede maal op rij met de overwinning lopen. Het zilver werd
verdiend door de Hover Orcas van
Cegeka. De derde plaats was voor
Het gele gevaar van Heijmans
Bouw.
de WINNAARS
Netwerking
41
Winnaar Chambers Trophy 2013:
The Carglass Batmen (Carglass).
Tweede plaats: Hover Orcas (Cegeka).
Derde plaats: Het gele gevaar (Heijmans Bouw).
Beste damesteam: De Mamzellen (Mamzel).
Beste gemengd team: Young & Sleepy (Voka jongeren).
Poedelprijs (voorlaatste plaats): Explorers (PXL).
Pechprijs: Carnights (Carglass).
Pechprijs: Piet's Angels (UHasselt).
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Netwerking
42
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
de PROEVEN
Netwerking
43
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Netwerking
44
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
V.I.P.-Receptie
Netwerking
45
Igor Philtjens (gedeputeerde
Provincie Limburg), Walter
De Roey (Mensura).
Peter Driessen, Fanny Machiels
(Group Machiels),
Luc Jeurissen ([email protected]).
Ronny Vanlee (Syntra Limburg), Johan Grauwels
(Voka - KvK Limburg), Jean-Pierre Breels,
Dianne Ramaekers (Pubmarket).
Karine Eerdekens, Nancy Moorthamer, Yoeri Laureyssens
en Frank Verschueren (Mensura).
Goedele Dirckx, Koen Janssen (Tobasco), Jurgen Francis,
Jan Vandevelde (SD Worx).
Nicole Segers (Monard-D'Hulst), Jan Maurissen
(Van Havermaet Groenweghe), Ferdinand Stans (Padesi).
Herman Reynders (Gouverneur Provincie Limburg),
Eric Beliën (Infrax), Wouter Beke (Partijvoorzitter CD&V).
Bart Lambrechts (LNS).
Hans Similon (Mobile Vikings).
Kevin Hendrickx (Voka – KvK Kempen).
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Netwerking
46
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
de PARTY
Netwerking
48
Wie wordt de nieuwe
HR-Manager van het jaar?
Op dinsdag 22 oktober vindt de jaarlijkse Dag van HRM van
Voka – Kamer van Koophandel Limburg plaats in Kinepolis Hasselt.
Wij stellen graag de drie genomineerden voor de titel van HR Manager
van het jaar aan u voor.
FIT’ EPLAN hervormt
evaluatiesysteem
EPLAN is een
softwarebedrijf
dat oplossingen
biedt voor industriële automatisatie. Sinds de samenwerking met
Annelies Bakos. Annelies Bakos
lopen de begrippen FIT en SERV(E) als rode draad
doorheen HR: "EPLAN moet FIT
worden. Een Faciliterende werkgever, die vanuit de talenten van het
Individu streeft naar Teamsucces. Hierbij staan de bedrijfswaarden samenwerking, eerlijkheid, resultaatgerichtheid en
verantwoordelijkheid centraal".
Annelies hervormde het evaluatiesysteem compleet: “Door de doelstellingen van het bedrijf en de medewerkers met elkaar te verbinden
leggen we de nadruk op persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers zijn
zelf verantwoordelijk voor het resultaat, maar ook voor de manier
waarop het resultaat wordt bereikt.
Het invoeren van ‘evolutiegesprekken’ in plaats van de jaarlijkse evaluatiegesprekken versterkt dit proces.”
Meer info:
+32 11 56 02 41
[email protected]
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
Inburgeren met passie en talent
Onthaalbureau Inburgering Limburg staat, zoals de naam al verraadt, in voor de inburgering van
mensen van buitenlandse afkomst.
Het Onthaalbureau hangt haar HRbeleid op aan het sleutelbegrip ‘Appreciative Inquiry’ (Waarderend
Onderzoek). Directeur Kathleen
Blockx verduidelijkt: “Het klassieke
patroon is te vertrekken vanuit de
competenties die
een organisatie
nodig heeft en
medewerkers te
kneden tot ze in
het functieprofiel
Kathleen Blockx.
passen. Wij draaien de rollen om: we bekijken hoe
we de passies en talenten van onze
medewerkers best kunnen inschakelen binnen onze organisatie.”
“We zijn overtuigd dat we de juiste
weg zijn ingeslagen, maar de medewerkers moeten soms nog wennen
aan de nieuwe aanpak. Voor de directie is het de kunst medewerkers
zoveel mogelijk te betrekken en
toch nog snel te beslissen wanneer
dat nodig is. Dat is geen eenvoudige evenwichtsoefening.”
Eenheid in diversiteit bij
Coldset Printing Partners
Coldset Printing Partners is het resultaat van een joint venture tussen
Concentra (uitgever van Het Belang
van Limburg en Gazet van Antwerpen) en Corelio
(uitgever van Het
Nieuwsblad en
De Standaard).
Coldset Printing
Partners heeft
twee vestigingen:
Ilse Straetman.
één drukkerij is
gelegen in Groot-Bijgaarden, de andere in Paal. Er is een nauwe samenwerking, maar toch hebben
beide sites hun eigen karakter, weet
Ilse Straetman: “De cultuur (historiek, afspraken, mentaliteit, ...) verschilt uiteraard. Daarom hebben we
nood aan een gedifferentieerd beleid, dat toch geïntegreerd is in één
HR-visie. Beide sites communiceren
heel transparant, om zo ‘the best of
both worlds’ te realiseren. In Beringen werken we bijvoorbeeld rond
opleidingsprojecten, in Groot-Bijgaarden rond functioneringsgesprekken. Projecten die in Beringen
aanslaan worden uitgerold naar
Groot-Bijgaarden, en vice versa.”
Een aanpak die vruchten afwerpt,
mede dankzij de betrokkenheid van
de sociale partners en de directie.
Netwerking
49
Voka Fietsers
trotseren de Ardennen
De Voka Fietsers gingen een nieuwe uitdaging aan door het
heuvelige parcours van de Géants des Ardennes te verkennen.
De tocht van 76 km bevatte enkele pittige hellingen en zelfs de
regen kon onze fietsers niet van hun doel houden.
Meer info:
+32 11 56 02 41
[email protected]
Dossier HR
50
dossier
HR
Voor ongekend talent
WWW.JOBKANAAL.BE
Dossier HR
51
Jobonzekerheid heeft
impact op de medewerker
De Limburgse economie kreeg de voorbije maanden heel wat klappen te verwerken. En ondanks een aantal positieve signalen, verkeren heel wat bedrijven nog steeds in onzekerheid. De gevolgen van de sluiting
van de Fordfabriek in Genk zullen zich pas echt laten voelen in 2013 en 2014 en dit in een provincie waar
meer dan de helft van de werknemers onder het arbeidsstatuut vallen. De geliefkoosde focus van innovatie
en groei is zo enigszins verschoven naar het garanderen van de continuïteit en overleving in de komende
jaren. Reorganisaties en fusies behoren tot de mogelijke overlevingsstrategieën en zijn schering en inslag.
In juni 2013 werden meer dan 100 dossiers voor reorganisatie ingediend.
De Limburgse economie kreeg de voorbije maanden heel
wat klappen te verwerken. En ondanks een aantal positieve signalen, verkeren heel wat bedrijven nog steeds in
onzekerheid. De gevolgen van de sluiting van de
Fordfabriek in Genk zullen zich pas echt laten voelen in
2013 en 2014 en dit in een provincie waar meer dan de
helft van de werknemers onder het arbeidsstatuut vallen.
De geliefkoosde focus van innovatie en groei is zo enigszins verschoven naar het garanderen van de continuïteit
en overleving in de komende jaren. Reorganisaties en
fusies behoren tot de mogelijke overlevingsstrategieën en
zijn schering en inslag. In juni 2013 werden meer dan 100
dossiers voor reorganisatie ingediend.
In deze veranderende wereld worden organisaties
bovendien vaker geconfronteerd met nieuwe en opkomende risico's die het welzijn van de
werknemers en op termijn ook de productiviteit van onze ondernemingen
bedreigen. Door de demografische
ontwikkelingen rond vergrijzing en
ontgroening, een toenemende werkdruk en jobonzekerheid nemen de
gezondheidsklachten bij de medewerkers toe met ondermeer ziekteverzuim als gevolg.
Volgens Jurgen Francis zijn de oorzaken divers. “Naast
vergrijzing van de werknemerspopulatie zijn arbeidsomstandigheden, motivatie, stress, burn-out en fysieke aandoeningen mogelijke oorzaken van het langdurig ziekteverzuim.”
Psycho-sociale gevolgen snel ondervangen
is de boodschap
Bij reorganisaties en fusies wordt door bedrijven vaak de
grootste zorg besteed aan het begeleiden van management-technische veranderingen. Vaak wordt dit geoutsourcet aan de grotere consultancybureaus en wordt een
doorgedreven methodiek met werkgroepen gebruikt. Dit
om tal van maatregelen te bedenken en deze vervolgens
te reduceren tot een uitvoerbaar pakket
van maatregelen om bedrijven weer
levensvatbaar of gezond te maken. Dit
takenpakket kan inhouden dat bepaalde afdelingen in een bedrijf moeten
sluiten en dat er jobs zullen sneuvelen.
“De psycho-sociale gevolgen van reorganisaties kunnen jammer genoeg op
minder aandacht rekenen en worden
soms zelfs helemaal over het hoofd
“In Limburg is het langdurig ziektegezien,” vertelt Nele Jacobs, zaakvoerverzuim, afwezigheden wegens ziekte
der bij Faresa. Deze psycho-sociale
die meer dan een maand duren, de
gevolgen in een zeer vroeg stadium
Jurgen Francis (SD Worx). ondervangen is de boodschap. Uit
laatste 10 jaren fel gestegen,” zegt
Jurgen Francis, regiodirecteur van SD Worx. Uit de regio- stressonderzoek is immers gebleken dat de anticipatie
brochure van SD Worx blijkt dat het langdurig ziektever- van een negatieve gebeurtenis even krachtige gevolgen
zuim in Limburg twee jaar geleden nog 2,32% bedroeg, kan hebben voor het welzijn van werknemers als de
terwijl dit nu 2,75% bedraagt. Dit is eveneens het slecht- gebeurtenis zelf. Dit betekent dat de psycho-sociale
ste cijfer van alle Vlaamse provincies en ruim boven het gevolgen van reorganisaties of nakende sluitingen reeds
Belgisch gemiddelde van 2,33%.
aanwezig zijn vanaf de aankondiging. De aankondiging
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Dossier HR
Voor ongekend talent
WWW.JOBKANAAL.BE
52
leidt immers al tot jobonzekerheid. Bij jobonzekerheid
dienen we een onderscheid te maken tussen kwantitatieve en kwalitatieve jobonzekerheid. Onder kwantitatieve
jobonzekerheid wordt verstaan dat mensen vrezen om
hun job te verliezen, onder kwalitatieve jobonzekerheid
dat mensen vrezen om hun huidige functie of de invulling ervan te verliezen.
Het veranderen van functies wordt binnen reorganisaties
gezien als een positieve maatregel uit het pakket, er is
immers jobbehoud. Dat dit voor een even negatief psychologisch effect zou kunnen zorgen als jobverlies, heeft
vaak niemand in de gaten. Jobonzekerheid wordt gerelateerd aan een hele reeks van negatieve outcomes, zoals
psycho-somatische klachten (o.a. hoofdpijn, nek- en rugklachten), slaapproblemen, depressie en piekeren, angstklachten en paniek. Dit heeft dan weer burn-out met
interne conflicten, pesten en absenteïsme tot gevolg.
Indien er sprake is van jobverlies is er een toegenomen
risico op verhoogd alcoholgebruik, depressie, angst en
suïcide. Jobverlies is één van de meest negatieve levensgebeurtenissen en gaat gepaard met schaamte, depressie
en piekeren, isolatie, passiviteit, zelfkritiek en conflicten
binnen het gezin.
Zowel jobonzekerheid als jobverlies hebben gevolgen op
familiaal en sociaal gebied. Naast mogelijke financiële
gevolgen, is het een feit dat de job die mensen bekleden
voor een stuk hun zelfbeeld voedt en waarvoor ze ook de
nodige bevestiging krijgen binnen het gezin of de vriendenkring. Om deze psycho-sociale gevolgen van jobonzekerheid (en jobverlies) te voorkomen of te verhelpen, is
het belangrijk om psychologen in te schakelen bij reorganisaties.
Beste matrozen verlaten als eerste het schip
Volgens Nele Jacobs heeft het inschakelen van psychologen bij een reorganisatie niet enkel nut voor het individu,
maar ook de organisatie heeft er baat bij. Terwijl er bij een
reorganisatie hard gestreden moet worden en productivi-
Nele Jacobs (FARESA) en Hanneke Kennes (expert leadership).
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
Dossier HR
53
teit prioritair is voor behoud van de
organisatie, kan jobonzekerheid ertoe
leiden dat werknemers minder betrokkenheid en inzet tonen of zelfs contraproductief gedrag vertonen. Daarbij
komt nog eens dat de beste matrozen
eerst het schip verlaten, ze zoeken een
nieuwe job om de onzekerheid uit de
weg te gaan.
Dit aanbod staat bij Faresa gekend als
de ‘sociale antenne’. Bij reorganisaties
kan deze ‘sociale antenne’ in feite
gezien worden als een specifiek
Employee Assistance Program (EAP).
Een EAP is namelijk een voordeel dat
een organisatie aan zijn medewerkers
kan aanbieden om het welzijn van zijn
werknemers te bevorderen om hun
potentieel maximaal aan te wenden.
Problemen met het welzijn van werkneMogelijke oplossingen:
mers zijn immers nefast voor de proEAP en outplacement
ductiviteit, de veiligheid, kwalitatief
klantencontact en kan leiden tot absenOmwille van de sterke jobgerichtheid
Nele Jacobs (Faresa).
teïsme. Werkgevers aarzelen nog te
en eventuele specifieke criteria (vb. de
vaak om te investeren in een EAP omdat ze twijfelen aan
werknemer is minimum 45 jaar oud), volstaat het niet om
de kwaliteit en de return on investment. De kostprijs van
alleen outplacementbegeleiding aan te bieden als anteen EAP is nochtans een fractie van het bedrag dat orgawoord voor de psycho-sociale problemen die we eerder
nisaties jaarlijks verliezen aan verzuim.
beschreven. Het verzorgen van psycho-sociale opvang bij
reorganisaties en of collectieve sluitingen kan best gebeuDaarnaast sluit de jobantenne aan bij de meer klassieke
ren door een team van onder meer klinisch en arbeids- en
outplacementbegeleiding en is deze gericht op het vinorganisatiepsychologen dat zich in-company bevindt om
den van een job. Om ook hier op kost-effectieve manier
vlot te kunnen inspelen op de noden in het bedrijf en de
tewerk te gaan, wordt gewerkt met een inschaling van de
nodige discretie te garanderen. Dit team kan bijvoorbeeld
zelfredzaamheid en is er een aangepaste opvolging,
een goede begeleiding bieden tijdens de informatie- en
afhankelijk van de nood. We moeten immers afstappen
consultatieprocedure volgens de Wet Renault, die al
van het ‘one size fits all’ principe.
gauw vier tot vijf maanden kan duren, met een lange
periode van onzekerheid tot gevolg.
FARESA spitst zich toe op de opvang van medewerkers
en ondersteuning van bedrijven inzake psycho-sociale
Het team dat voor opvang moet zorgen, is meteen op de
gevolgen van reorganisaties en sluitingen en outplacehoogte van de stand van zaken, kan contact hebben met
mentbegeleidingen.
de vakbondsmedewerkers, de hiërarchische lijn en overige medewerkers. Dit contact kan in één-op-één consultaties of via groepssessies georganiseerd worden volgens
een cascade-systeem (top-down) om mensen in te lichten
over de psycho-sociale gevolgen van een reorganisatie.
Bijkomend kan intervisie (individueel of in groep) voorMeer info:
zien worden voor de hiërarchische lijn en HR-medewer+32 11 56 02 54
kers en kan aan het bovenstaande aanbod een [email protected]
catiecampagne gekoppeld worden om alle medewerkers
www.faresa.be
ervan op de hoogte te stellen.
[email protected]
Voor ongekend talent
WWW.JOBKANAAL.BE
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Dossier HR
Voor ongekend talent
WWW.JOBKANAAL.BE
54
VDAB-topman Fons Leroy,
heeft unieke kijk op uitdagingen
van de arbeidsmarkt
De echte war for talent moet nog losbarsten
De uitdagingen zijn de dag van vandaag niet van de minste: internationalisering, kennisintensivering en informatisering, ecologie en duurzaamheid, ... en zeer belangrijk,
de vergrijzing, één van de grootste uitdagingen sinds Wereldoorlog II. De babyboom generatie verlaat massaal de
arbeidsmarkt die daardoor zeer krap wordt. In de cijfers
van het departement Werk en Sociale Economie zien we
een drastische ommekeer: waar er in 2000 nog 112 vervangers beschikbaar waren voor 100 arbeidsmarktverlaters,
zijn er dat nu nog maar 87 en over enkele jaren 75! Als de
economie terug aantrekt, pas dan zal de echte ‘war for talent’ losbarsten.
Bedrijven zullen vaker problemen ervaren om talentvolle
werknemers te vinden en blijvend aan zich te binden. Het
is juist belangrijk dat we met zoveel mogelijk mensen zo
lang mogelijk aan de slag blijven. Maar het huidige beleid
is geen activeringsbeleid. In België dragen 3,1 miljoen
werkenden de lasten van de overige 8 miljoen. We hebben
dus een grote arbeidsreserve die niet wordt gebruikt. We
moeten deze context van deactivering doorprikken en alle
bronnen aanboren om arbeidsplaatsen in te vullen: activering van werklozen, engageren van inactieven, herschikken en recycleren van competenties, heroriënteren van
werknemers en werkzoekenden, ... Voor de werkzoekende jongeren moeten we een stage- en werkervaringsgarantieplan ‘in de markt’ zetten. Via nieuw opgedane competenties en het aanboren van talenten kunnen zij sneller,
breder en gemotiveerder intreden in de arbeidsmarkt.
“De war for talent verplicht organisaties dus om een professioneel loopbaanbeleid uit te bouwen dat gericht is op
opleidingen en de ontwikkeling van werknemers,” zegt
Yves Vanhees, kantoordirecteur SD Worx Hasselt.
Arbeidsgericht opleiden
Wat het onderwijs betreft, moeten we de kanttekening
maken dat we met zijn allen veel te lang op de schoolbanken zitten en veel te weinig kiezen voor technische richtingen. Er is te veel druk om altijd maar hoger en langer te
studeren. We moeten actief inzetten op een positieve
beeldvorming van het technisch onderwijs. Dit is misschien nog belangrijker dan de hervorming ervan. We
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
moeten
evolueren
naar een meer arbeidsmarktgericht onderwijsbeleid.
Hoe lang we ook op
de schoolbanken zitten, op vlak van levenslang leren scoren
we dan weer zeer
slecht. Levenslang leren en arbeidsmarktgericht opleiden zijn
Fons Leroy (VDAB).
essentieel voor een activeringsbeleid en om langer te werken. We moeten meer
‘blended’ leren waarbij onderwijs, beroepsopleidingen
(bv. via VDAB) en bedrijven met elkaar verweven zijn.
Zo kunnen bijvoorbeeld stilstaande machines en ongebruikte infrastructuur van bedrijven ingeschakeld worden voor gerichte opleidingstrajecten.
Ontsla het ontslagrecht!
Een nieuw arbeidsmodel dringt zich op om met meer
mensen langer en anders te werken: een transitionele
loopbaan waarin werk, gezin, samenleven, ontplooiing
en individu en de daartoe behorende competenties voor
een stuk in elkaar overgaan. Geen jobzekerheid, maar
loopbaanzekerheid. We moeten een context creëren waar
mensen goesting hebben om (langer) te werken en waarin
iedereen maatschappelijk verantwoord onderneemt, bedrijf en individu. Werkloos zijn is geen schande, maar een
periode van opleiding, heroriëntering en activering, van
werken aan de loopbaanzekerheid. Duurzaamheid is
competenties recycleren en valideren: een brandweerman
die fysiek de job niet meer aan kan, kan perfect verzekeringsagent of -expert worden.
Conclusie: Ontsla het ontslagrecht, installeer het loopbaanrecht en zet activering, levenslang leren, heroriëntering en loopbaanbegeleiding centraal.
Meer info:
+32 11 56 02 54
[email protected]
Netwerking
56
Recht voor ondernemers
Algemene voorwaarden
op een website
Algemene voorwaarden worden meestal afgedrukt op de achterzijde van facturen,
bestelbonnen en offertes. Met het algemeen gebruik van websites tegenwoordig
wordt wel eens de vraag gesteld of het niet eenvoudiger kan, door de algemene
voorwaarden te publiceren op de website en op de offerte of bestelbon te verwijzen naar deze algemene voorwaarden op de website.
Het Hof van Beroep te Brussel heeft op 25 maart 2013 in
ieder geval beslist dat dit voor de keuze van de rechter in
een internationale context niet voldoende is.
Volgens de Europese wetgeving kan een overeenkomst
tot aanwijzing van een bevoegd gerecht op drie wijzen
worden afgesloten:
a) “hetzij bij een schriftelijke overeenkomst of bij
een schriftelijk bevestigde mondelinge
overeenkomst;
b) hetzij in een vorm die wordt toegelaten door
de handelwijzen die tussen de partijen gebruikelijk zijn geworden;
c) hetzij, in de internationale handel, in een vorm
die overeenstemt met een gewoonte waarvan
de partijen op de hoogte zijn of hadden behoren te zijn en die in de internationale handel
algemeen bekend is en door partijen bij
dergelijke overeenkomsten in de betrokken
handelsbranche doorgaans in acht wordt
genomen.”
Het Hof oordeelde dat een ondertekende offerte met een
loutere vermelding dat de algemene voorwaarden zich
op de website bevinden en het websiteadres van de voorwaarden, niet kan beschouwd worden als een schriftelijke
overeenkomst of een schriftelijk bevestigde overeenkomst. De loutere vermelding en de enkele ondertekening van de offerte biedt onvoldoende waarborg dat is
toegestemd in de afwijkende clausule.
Advocatenkantoor
Geyskens – Vandeurzen & vennoten
Scheigoorstraat 5 – 3580 Beringen
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
Het Hof stelt verder dat een loutere verwijzing naar algemene voorwaarden waarvan de tekst zelf niet in de
handelsdocumenten voorkomt niet volstaat om te kunnen besluiten dat partijen er overeenstemming over
hebben bereikt, ook al zijn partijen handelaar.
De loutere verwijzing naar de beschikbaarheid van de algemene voorwaarden op een website kan ook niet
beschouwd worden als een elektronische mededeling. Er
is immers geen uitwisseling van elektronische berichten
en de publicatie op een website is niet duurzaam gezien
deze op elk ogenblik eenzijdig kan aangepast worden.
Het Hof stelt ook verder dat niet werd aangetoond dat
deze vorm (verwijzen naar een website) gebruikelijk was
geworden tussen de partijen of dat dit zou beantwoorden
aan een gekend internationaal handelsgebruik.
Het is dus niet voldoende om op uw documenten te verwijzen naar algemene voorwaarden die op uw website
zijn meegedeeld. U kan immers zelf op elk ogenblik eenzijdig deze voorwaarden aanpassen, en uit de vermelding
op zich kan het akkoord van de andere partij met de
voorwaarden niet worden afgeleid, ook al is het document ondertekend.
U zal dus voorlopig nog altijd uw algemene voorwaarden
moeten afdrukken op de documenten die u overmaakt.
Tel.: +32 11 42 53 00
Fax: +32 11 42 05 38
[email protected]
Christoph Bielen
Geyskens, Vandeurzen & Vennoten
www.advocatenbureau-gevaco.be
Diensten
57
Het ondernemingsloket
Bij Voka - Kamer van Koophandel
Limburg helpen we u bij de meest
uiteenlopende materies:
accommodaties voor meetings en
presentaties, adresbestanden,
financiële rapporten en digitale
certificaten.
Uw contactpersonen voor
“diensten” zijn:
Ann Huveners
+32 11 56 02 30
directeur diensten
[email protected]
Sedert 1 juli 2003 zijn de erkende
Ondernemingsloketten bevoegd om een
inschrijving en doorhaling in de Kruispuntbank
van Ondernemingen door te voeren. Bestaande
bedrijven dienen in sommige gevallen echter
hun inschrijving in de KBO aan te passen.
Indien deze aanpassingen niet worden
doorgevoerd staan de gegevens van de
onderneming immers niet meer correct in
de KBO en dit kan nare gevolgen hebben.
Enkele voorbeelden van zo een wijziging:
n Telkens u een nieuwe bestuurder/zaakvoerder benoemt of huidig(e) bestuurder/zaakvoerder ontslaat dient u deze beslissing neer te leggen op
de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. Zij zorgt voor de ingave
van deze juridische gegevens in de KBO (Kruispuntbank van ondernemingen). Enkel publiceren in het Belgisch Staatsblad blijkt niet altijd voldoende. Hiermee wijzigt soms ook de persoon die de ondernemersvaardigheden bewijst. Deze aanpassingen kunnen wij voor u in orde brengen.
n
Edith Magyar
+32 11 56 02 72
projectcoördinator
Xerius Ondernemingsloket
[email protected]
Als u uw maatschappelijke zetel verhuist moet dit eveneens gepubliceerd
worden. Indien het adres van de vestigingseenheid wijzigt, of u een bijkomende vestiging opent dient u dit eveneens te laten aanpassen in de KBO.
n
Marijke Steegen
+32 11 56 02 71
commercieel medewerker
diensten
[email protected]
Als uw bedrijf wilt ingaan op een nieuwe opportuniteit, die niet meer
past binnen de beschrijving van de activiteiten die geregistreerd is, dan
dient u dit te laten aanpassen in de KBO. Anders kan u een boete krijgen.
Veel belangrijker is echter dat rechtsonzekerheid kan ontstaan, ook in relatie met uw klanten. Bovendien kunnen er problemen ontstaan met de
BTW en de belastingen
n
Ivan Thijs
+32 11 56 02 73
stafmedewerker diensten
projectcoördinator BRYO
[email protected]
Bijkomende diensten: aanvraag eetwarenvergunning en machtigingen
(vroegere leurkaarten), neerlegging van de documenten bestemd voor de
Griffie en publicatie Bijlage Belgisch Staatsblad, aanvraag erkenning als
aannemer.
Het volledige aanbod aan diensten via www.voka.be/limburg/diensten.
n
Of u start een nieuwe zaak ...
Filip Verbeke
+32 11 29 85 44
transportdeskundige
[email protected]
Indien u twijfelt of uw dossier in de KBO nog correct en up-to-date is,
kan u steeds met ons contact opnemen voor een uittreksel van uw
onderneming. En mocht dit niet het geval zijn, kan u bij ons terecht
om uw dossier in orde te maken.
Meer info:
+32 11 56 02 72
[email protected]
+32 11 52 02 71
[email protected]
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Diensten
60
Kunst in de Kamer
Bombasj door Astrid Vyt
7 oktober tot en met 15 november
Voka – Kamer van Koophandel Limburg presenteert ‘Bombasj’
ecologisch design. Deze nieuwe tentoonstelling kadert in het project
‘Kunst in de Kamer’ van Voka – KvK Limburg in samenwerking met
de Provincie Limburg.
Astrid Vyt.
De tentoonstelling van Astrid Vyt opent met een kijkmoment in aanwezigheid van de ontwerpster op
maandag 7 oktober (19 uur) en loopt tot en met 15 november in het ‘Huis van de Limburgse Ondernemer’ te
Hasselt.
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
Waarom Astrid Vyt?
Astrid Vyt werd om diverse redenen geselecteerd als
deelnemer voor Kunst in de Kamer 2013. Astrid is een
zeer jonge en dynamische creatieveling. Zij gebruikt
materialen die voor andere allang hebben afgedaan. Op
Diensten
61
een creatieve wijze ontwerpt ze alledaagse voorwerpen
en objecten. Het ondernemend aspect is zeker ook bij
haar aanwezig. Haar lampen werden al op vele hippe
locaties gespot. Afgelopen zomer stalen haar lampen
nog de show in de VIP ruimte van Rock Werchter.
Bombasj?
Astrid Vyt: “Bombasj is ontstaan na een zoektocht naar
het upcyclen van een verloren - afgedankt product. Ik
maakte de ongewone keuze om niet-gebruikte Tyvek
polsbandjes (door mis- en proefdrukken) een tweede
kans te geven door er doeken van te weven. Hiervoor
kon ik rekenen op de inzet van sociale tewerkstellingsplaatsen. Tyvek heeft de eigenschappen niet te
scheuren en waterbestendig te zijn waardoor er een
soort textiel van gemaakt kon worden. Met deze stevige, kleurrijke doeken werden tal van objecten vervaardigd zoals toilet- en draagtassen, portemonees,
gsmhoesjes en lampenkappen ...”
Van kleine sfeerlampen in een bar tot grote staanders
die als totems een ruimte in kleur zetten tot een luster
boven de eettafel.
Meer informatie over Bombasj surf naar
http://www.bombasj.be/ en
https://www.facebook.com/Bombasj
Meer info:
+32 11 56 02 71
[email protected]
www.voka.be/limburg/kunstindekamer
Het project Kunst in de
Kamer wordt mede
mogelijk gemaakt door
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Dossier kantoor
62
dossier
Kantoor
Dossier kantoor
63
Kantoorinrichting:
naar een nieuwe dynamiek
Het Nieuwe Werken heeft een grote invloed op het
interieur en de inrichting van uw kantoor. De statische werkplek behoort tot het verleden en het is tijd
voor een nieuwe dynamiek. We overlopen even de
nieuwste trends.
Het nieuwe werken is in een groot aantal ondernemingen
al lang geen theoretisch concept meer. Medewerkers zitten tijdens hun werkuren niet meer de hele tijd voor hetzelfde computerscherm op dezelfde bureaustoel. Dankzij
de snelle ontwikkelingen in de mobiele communicatie, en
gewapend met een smartphone of tablet, kunt u bij wijze
van spreken ‘overal’ efficiënt werken en bent u niet meer
gebonden aan één vaste plek. U werkt thuis, op kantoor,
onderweg, bij een klant of een leverancier. Hierdoor zijn
de werkplekken op het traditionele kantoor vaak onbezet.
Hoekjes
Toch hebben de collega’s nog regelmatig behoefte om
elkaar te zien. Voor een kort overleg of om wat bij te praten. Daarom vindt u in het ‘nieuwe’ kantoor vaak afgescheiden hoekjes met tafels en stoelen waar medewerkers
even kunnen samenzitten.
Ook de modulaire systemen winnen aan populariteit.
Met eenvoudig te verplaatsen scheidings- of geluidsabsorberende wanden en meubilair
kan een wachtruimte in géén tijd
omgetoverd worden tot bijvoorbeeld een kleine of grotere vergaderruimte. De beschikbare kantooroppervlakte wordt op die
manier efficiënt benut.
Staan
Kort maar krachtig. Dat is een vergadertrend die volledig
in de filosofie van het nieuwe werken past. Waarom zou
u trouwens ook altijd willen zitten tijdens een vergadering? Een Nederlands onderzoek heeft uitgewezen dat
staande vergaderingen ruim een derde minder tijd in
beslag nemen. Ze verlopen gevoelig efficiënter en een
stuk creatiever. En zo bespaart uw bedrijf op jaarbasis
allicht ook nog vele duizenden euro’s.
In het nieuwe kantoor staan dan ook tafels die gemakkelijk in de hoogte verstelbaar zijn, zodat u er zowel zittend
als staand aan kunt plaatsnemen.
Ergonomie
Ergonomie betekent tegenwoordig ook veel meer dan
een bureaustoel met allerhande regelknopjes waarmee u
uw persoonlijke zitcomfort instelt. De inrichters van een
modern kantoor besteden bijzondere aandacht aan tal
van omgevingsfactoren, zoals licht. Dit valt bij voorkeur
langs de ramen binnen. Een royale aanwezigheid van
daglicht werkt prettig en stimulerend en bespaart bovendien op de verlichtingskosten. Ook een strategisch
gebruik van kleur in het interieur zal de creativiteit en
alertheid van uw medewerkers aanwakkeren.
Werkplekken en bureautafels
worden overigens almaar kleiner. Flatscreens, laptops en ook
wel tablets zorgen ervoor dat u
minder oppervlakte nodig heeft
om te werken. Enkele jaren geleden stonden vaak nog zware en
volumineuze computerschermen
op de bureaus. Dat behoort definitief tot het verleden.
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Dossier kantoor
64
Cloud computing:
ook voor uw bedrijf
Cloud computing dringt ook in ons land langzaam
maar zeker het bedrijfsleven binnen. Maar wat is het
precies en welke perspectieven biedt het voor uw
eigen onderneming?
Allicht herinnert u zich nog één of andere powerpointpresentatie waarbij een netwerk wordt voorgesteld als
een wolk. Die wolk is bijna artistiek abstract: vreemde
ronde vormen in een digitale wereld die ééntjes en nulletjes, aan-uit-schakelingen en strakke lineaire schema’s
gewoon is. De wolk legt dan ook perfect uit wat een netwerk sinds de komst van packet switching en het internet
kan inhouden. Als u bijvoorbeeld een e-mail naar een
klant verstuurt, dan gebeurt dit niet volgens een vast traject. De gegevens die in het netwerk worden verstuurd,
worden in kleine pakketjes verdeeld. Ze volgen een parcours - weliswaar tegen lichtsnelheid - dat via servers in
Brussel of Antwerpen kan verlopen, maar even goed via
Parijs of Amsterdam. De technologie zorgt ervoor dat op
het einde van de rit alles weer netjes wordt samenge-
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
voegd en als één coherent bestand bij uw klant arriveert.
Het is inderdaad bijna magie en hierbij past een toverachtige ‘wolk’.
‘Cloud computing’ neemt u nog een stap verder. Via het
internet krijgt u hardware, software en gegevens beschikbaar gesteld. In de ‘wolk’ zitten nu dus ook diverse concrete toepassingen, platforms en infrastructuur. Als
gebruiker van een cloud computing service bent u zich
meestal niet bewust van ‘waar’ of op ‘welke machine’ het
softwarepakket dat u gebruikt, draait. Of waar liggen uw
bestanden precies opgeslagen? Ja, ergens in die vage
wolk ...
Voordelen
Cloud computing biedt een aanzienlijk aantal voordelen.
Zo bent u niet meer gebonden aan één fysiek apparaat
(zoals een server of een computer) of aan één welbepaalde locatie. Een webbrowser en een verbinding met het
Dossier kantoor
65
internet zijn vaak al voldoende om aan de slag te gaan.
Daarom is cloud computing volledig compatibel met de
filosofie van ‘het nieuwe werken’. Uw medewerkers zitten niet meer ‘vastgekluisterd’ aan hun kantoorstoel en
bureau, maar ze werken thuis, onderweg, bij de klant of
in een coworkingspace. Hun laptop, tablet of smartphone zijn continu verbonden met het netwerk. Ze hebben
altijd en overal alle gegevens, documenten en software
binnen handbereik.
Als u een beroep doet op de diensten van cloud computing, krijgt u er nog een aantal andere voordelen bovenop. Zo moet u gevoelig minder investeren in geavanceerde hardware en software. De services van cloud computing zijn bovendien flexibel en schaalbaar. Zo kunt u ze
altijd makkelijk (laten) aanpassen aan de specifieke
behoeften of voortdurend veranderende omgeving van
uw bedrijf.
WELKE WOLK?
Er zijn intussen diverse soorten ‘clouds’ met elk hun
specifieke kenmerken. In welke wolk voelt uw
bedrijf zich het best? Een kort overzicht ...
Veiligheid
Toch biedt cloud computing geen rechtstreekse toegang
tot de hemel, al zou dit perfect passen bij het beeld van
mooie witte wolkjes. Zo staan de beveiliging en de
betrouwbaarheid al eens ter discussie. Velen vinden het
nog een ietwat akelige gedachte om gegevens en documenten in de cloud ‘los te laten’. Ze hebben het gevoel
dat ze veel minder controle hebben. En wat als het netwerk van de provider ten prooi valt aan een cyber attack?
Of als de software op de server van de dienstverlener
crasht? Uiteraard zijn dit belangrijke en cruciale vragen.
Maar door de specifieke expertise van de provider of aanbieder van de dienst, is een complexe bug of storing vrijwel altijd sneller opgelost dan een probleem met uw
‘eigen’ server of netwerk. Ook op het vlak van veiligheid
gelden strenge eisen. Maar een ‘ongeluk’ is nooit helemaal uit te sluiten. Dat geldt niet alleen op de weg, in de
luchtvaart maar ook in het computerverkeer.
Voor vele bedrijven is het hybride model interessant,
omdat het flexibiliteit, veiligheid en controle optimaliseert.
WELKE SERVICE?
Public cloud: De public cloud is allicht het meest
bekend en ze wordt ook vaak buiten het bedrijfsleven
gebruikt. De gegevens en de software staan op de servers van de aanbieder van de cloud-service en elke
klant krijgt dezelfde functionaliteit, al zijn diverse
opties en modulaire opbouw (zoals extra ruimte voor
gegevens) mogelijk. Dropbox en Google Drive zijn
populaire voorbeelden van een public cloud.
Private cloud: Als u de hardware niet deelt met anderen en als die volledig gereserveerd is voor uw onderneming, dan spreken we over een private cloud. Deze
cloud is aangewezen voor bedrijven die bijvoorbeeld
een specifieke beveiliging van hun gegevens nodig
hebben. Als u voor een private cloud kiest, heeft u ook
een volledige controle over de inrichting.
Hybrid cloud: De hybride cloud is een mix: hierbij
worden de public en de private cloud samen gebruikt.
In de cloud zijn ook diverse services beschikbaar. Als
u over cloud computing leest, dan ziet u de volgende
afkortingen vaak opduiken.
SaaS of Software as a Service: de software wordt via
de cloud aangeboden. Dit kan onder meer gaan om
een tekstverwerker, e-mail, een programma voor klantenbeheer of een video-applicatie.
PaaS of Platform as a Service: de cloud biedt in dit
geval een heel platform aan. Diverse toepassingen
worden op een gestructureerde en geïntegreerde wijze
aangeboden. Toegangs- en identiteitsbeheer en
bestandsopslag zijn enkele voorbeelden van PaaS.
IaaS of Infrastructure as a Service: de cloud biedt in
dit geval servers, opslagcapaciteit, netwerken en
andere infrastructuur aan. Vaak gebeurt dit met een
virtualisatie.
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Dossier kantoor
66
Apps maken het kantoorwerk lichter
Apps op tablet of smartphone maken het leven een
stuk makkelijker. Deze handige mini-programma’s
hebben intussen de weg naar het dagelijkse zakenleven en het kantoor gevonden. We stellen er graag
enkele aan u voor.
PaperDesk
Met deze app voor de iPad kunt u notities maken.
Aantekeningen zijn makkelijk te maken op het digitale
schrijfvel terwijl u bijvoorbeeld een gesprek opneemt.
Het hoeft natuurlijk niet bij één notitieboek te blijven; u
kunt er verschillende maken met elk hun eigen thema.
Handig aan PaperDesk is dat u zeer snel je aantekeningen kan mailen of afdrukken. U hoeft het dus niet naar
een apart bestand te kopiëren en daarna te verzenden.
Dat bespaart u veel kostbare tijd. De standaardversie van
PaperDesk is gratis. De pro-versie kost nog geen vier
euro.
Astro File Manager
Eén van de voordelen van het Android-besturingssysteem is zijn gebruikersvriendelijkheid. U kunt er makkelijk mee in de mappenstructuur van uw digitale apparaat
geraken. Astro File Manager helpt u hierbij. U kan met
deze map namelijk foto's, muziekbestanden, filmpjes en
andere bestanden in een oogopslag terugvinden. Het
wordt dan ook een eitje om je bestanden te hernoemen,
verplaatsen of simpelweg te beheren. Dus nooit meer
lang zoeken naar een oude foto, brochure, werkdocument of nog wat anders.
Evernote
Evernote zorgt ervoor dat u nooit gegevens kwijtraakt.
Het biedt een aantrekkelijke formule voor de opslag van
gegevens en bestaat ook in app-vorm. Zo heeft u alle
mogelijke data altijd ter beschikking, waar ook ter
wereld. Hierdoor zal uw leven een stuk meer georganiseerd verlopen en wordt het makkelijker om dingen
terug te vinden - niet alleen van het werk maar bijvoorbeeld ook boodschappenlijstjes of herinneringen.
Evernote is volledig gratis en beschikbaar op iOS en
Android. Er bestaan ook betalende opties als u meer
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
opslagcapaciteit wil. Evernote heeft ook recent nog formules voor bedrijven uitgewerkt. Het is een bijzonder
handig en flexibel instrument voor mensen die houden
van orde en controle.
Light Flow
Deze app biedt de mogelijkheid om creatiever en ordelijker te zijn. Hij werkt wel niet op oudere Android-toestellen, maar als u een geschikt toestel hebt, zal hij zeker van
pas komen. U kunt er onder meer de kleuren van verschillende meldingen of ‘notifications‘ mee veranderen,
zodat meteen duidelijk is van wie of wat u een bericht
ontvangen hebt. De kleuren van de meldingen van uw
SMS- en MMS-berichten, herinneringen van de kalender,
een lage batterijlading enzovoort, ze zijn allemaal aanpasbaar met de Light Flow Lite app.
MindMeister
De naam zegt het zelf al: MindMeister draait puur om
mindmaps. Een ideale app dus voor personen die houden
van structuur. Maak uw eigen mindmaps offline of bekijk
die van anderen online. U kan uw persoonlijke mindmaps rechtstreeks delen vanaf het apparaat of exporteren
in verschillende soorten bestanden (zoals RTF of PDF).
Voeg ook uw eigen tint aan uw mindmap met behulp van
verschillende stijlen en kleuren. MindMeister is een handige manier om creatieve ideeën vorm te geven.
Dossier kantoor
67
Skype
WhatsApp
Communicatie is een belangrijk aspect in het zakenleven.
Het alombekende Skype heeft intussen ook een app-versie. Met Skype kunt u gratis bellen, met of zonder camera, indien de persoon met wie u belt ook Skype gebruikt.
Er is bovendien een chatfunctie die u kan gebruiken als
geluid ongepast is. Als de persoon met wie u belt geen
Skype gebruikt, zal u credits moeten kopen die ongeveer
overeenkomen met de standaard belkosten. Het is echter
wel aangeraden om Skype alleen te gebruiken indien uw
contactpersoon hetzelfde programma of app gebruikt.
Skype is beschikbaar op zowat alle platformen: van iOS
tot Android.
Met WhatsApp kunt u niet alleen gratis berichten verzenden en ontvangen, maar ook foto's of andere bestanden
uitwisselen zonder bijkomende kosten. Deze app kan u net zoals Skype - gebruiken op diverse platformen. Als u
een abonnement hebt waar u al gratis sms'en mee krijgt,
zal WhatsApp echter weinig verschil maken. Maar u
heeft dan wel nog altijd de mogelijkheid om gratis naar
het buitenland SMS’jes te verzenden. WhatsApp is
bovendien gratis - meteen een reden om de app te
downloaden en gewoon uit te testen.
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Internationaal
69
Voor bedrijven die willen blijven
groeien is de Vlaamse markt te klein
geworden. Het stimuleren van internationaal ondernemen is dan ook één
van de topprioriteiten van Voka Kamer van Koophandel Limburg.
Het competentiecenter Internationaal
Ondernemen bundelt de expertise en
de diensten op het vlak van internationaal zakendoen en is uw
first-stop-shop voor alle vragen met
betrekking tot import, export en
investeringen in het buitenland.
Uw contactpersonen voor
‘internationaal ondernemen’ zijn:
Ann Huveners
+32 11 56 02 30
directeur internationaal
ondernemen
[email protected]
Hilde Nuyts
+32 11 56 02 34
senior stafmedewerker
internationaal ondernemen
[email protected]
Cathérine Dreesen
+32 11 56 02 32
stafmedewerker internationaal ondernemen
[email protected]
Olivier Frederix
+32 11 56 02 35
stafmedewerker internationaal ondernemen
[email protected]
Anja Hendrikx
+32 11 56 02 33
commercieel
medewerker
[email protected]
Roxane Ertelt
+32 11 56 02 31
administratief
medewerker
[email protected]
Ellen Requilé
+32 11 56 02 39
commercieel medewerker
[email protected]
Exportnieuws
Thailand
Kansen in bakkerijsector
Thailand is een toonaangevende en snelgroeiende markt voor levensmiddelen in Azië en biedt interessante handels- en investeringsmogelijkheden
voor Vlaamse leveranciers en investeerders.
De Thaise bakkerijsector is een aantrekkelijk segment van de lokale markt
voor levensmiddelen en heeft de algemene economische groei van het land
in het afgelopen decennium ruimschoots overtroffen. U kan steeds de studie
over de Thaise bakkerijsector opvragen bij onderstaande contactpersoon.
Denemarken
Overdekking mestsilo’s
Denemarken streeft naar een forse reductie van de uitstoot van C02 en andere broeikasgassen. De doelstelling voor 2020 is een reductie van 40% ten opzichte van 1990. Een van de voorstellen in de nieuwe Deense klimaatwet is
het overdekken van mestsilo’s. Overkappingssystemen beperken de verdamping van ammoniak. Opname van de voorgestelde overdekking van
mestsilo's in de wet creëert kansen voor buitenlandse producenten van
overkappingssystemen en -materialen. Dit najaar komt meer duidelijkheid
over opname van deze voorgestelde maatregel in de wet.
Rusland
Belemmeringen voor kmo’s
Een aantal factoren belemmeren de ontwikkeling van kmo’s in Wit-Rusland. De beperkte toegang tot financieringsbronnen is het grootste probleem. Bewijs hiervoor komt uit een recent onderzoek. Hieruit blijkt dat financiering voor de Wit-Russische kmo’s onderontwikkeld is en een rem
voor ontwikkeling. Bij interesse, kan u het volledige dossier opvragen.
Zuid-Afrika
Plannen voor nieuwe containerhaven in Durban
Het Staatsbedrijf Transnet voert de haalbaarheidsstudie uit en de planning is
dat deze eind 2015 gereed is. Volgens de directeur van Transnet staat de huidige, verouderde haven van Durban onder druk door de toenemende vraag
naar containeroverslag en opslag. Met meer dan 4 000 schepen per jaar is
Durban de drukste haven van Zuid-Afrika. De laatste 10 jaar is de omvang
van de containerschepen bijna verdubbeld en dat vereist diepere havens. De
eerste fase van de nieuwe haven zou in 2020 gereed moeten zijn. Dan is 1,4
miljoen TEU aan extra capaciteit en toegang voor schepen met een diepgang
van ca 14,5 meter beschikbaar.
Meer info:
+32 11 56 02 34
hilde.nuyts @voka.be
Meer exportnieuws en -blogs:
www.internationaalondernemen.be
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Internationaal
70
Summer Class Export Support
Grote rol business development
voor commerciële binnendienst
In augustus werd het startsein gegeven voor een kortlopende
opleiding ‘Summer Class Export Support’. 10 medewerkers van de
commerciële export binnendienst waagden zich aan een verdere
professionalisering: een combinatie van ‘provocative’ en ‘solution
selling’, aangevuld met een meer juridisch-technische achtergrond.
In september werd dit verder aangescherpt met een taaldouche
in Frans en Engels.
De deelnemers krijgen in hun dagelijkse functie te maken met heel wat aspecten. De
functie van commerciële binnendienst – zeker binnen export - wordt zwaar ondergewaardeerd en de impact van hun kennis is voor de exportrelaties enorm. Liesbeth
Huysmans van LiSS gaf op de eerste dag een onderdompeling in operationele verkoop, Kristof Cox van Deloitte gaf op dag 2 een juridische achtergrond mee en Elan
Languages stond in voor de taaldouche op dag 3.
We geven een aantal tips:
n
n
n
n
n
n
n
Ekaterina Ginga en Alexandra Chernysheva (PTMC).
n
n
n
n
n
Start en eindig je gesprek met een positief aspect
Vragen steeds starten met een vragend
voornaamwoord
Probeer altijd je collega’s op te waarderen
Vraag naar deadlines voor antwoorden en offertes
Reageer altijd eerst empatisch, alvorens u gaat
argumenteren
Empatisch reageren: “Juist dat u dat aanhaalt.”
Belangrijk om altijd aan te halen: “What’s in it for
you?”
Gebruik niet het woord ‘interessant’, dat spreekt
niet meer tot de verbeelding
Werken met referenties
Letterlijk termen overnemen die de klant gebruikt
om herkenbaarheid te creëren
Zorg dat je de contractuele voorwaarden begrijpt
Wees je bewust van de juridische waarde van
e-mails
De opleiding wordt herhaald in 2014 wegens grote
tevredenheid. Hou onze agenda in de gaten begin
2014 op www.voka.be/limburg/internationaal!
De deelnemers werkten hard mee.
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
Meer info:
+32 11 56 02 32
[email protected]
Internationaal
71
Duitsland
Nieuwe regels voor BTW-nultarief
Als een ondernemer goederen naar een bedrijf in een andere EU-lidstaat
exporteert, mag hij 0% BTW berekenen. Aangezien deze BTW-regeling
m.b.t. intracommunautaire leveringen nogal fraudegevoelig is, heeft
Duitsland na een lange worsteling een nieuwe maatregel in de
omzetbelastingwetgeving geïntroduceerd.
Per 1 oktober 2013 is voor de toepassing van het BTW-nultarief op
intracommunautaire leveringen
een ontvangstbevestiging (Gelangensbestätigung) noodzakelijk.
Deze Gelangensbestätigung wordt
de belangrijkste component in de
administratieve bewijsvoering bij
export binnen de EU, hoewel deze
bevestiging van aankomst na bijna
2 jaar Duitse discussie slechts in
een afgeslankte vorm wordt doorgevoerd.
Oorspronkelijk was het namelijk de
intentie van de Duitse BTW-administratie om een papieren verklaring te laten opsturen door de
Duitse leverancier naar zijn EUklant, waarmee de intracommunautaire levering van goederen
naar een ander EU-land moest
worden bevestigd. Deze laatste
moest dit document terugsturen
binnen 3 weken op straffe dat de
Duitse leverancier anders een
nieuw factuur moest aanmaken
met Duitse BTW (19 %). De maatregel, die per 1 oktober van toepassing is, wijkt weliswaar niet af van
het concept van de Gelangensbestätigung, maar hij is na heftige kritiek door het bedrijfsleven van zijn
scherpe kanten ontdaan.
De herziene BTW-wetgeving plant
een tweeledige bewijsvoering:
n ten eerste door een duplicaat
van de factuur,
n ten tweede door de nieuwe
Gelangensbestätigung of d.m.v.
een van de mogelijke alternatieve
manieren van bewijsvoering.
Toegestaan zijn bij verzending van
goederen door de leverancier of
klant onder andere:
n een bewijs van verzending, dus
bijvoorbeeld een in de handel gebruikelijke vrachtbrief met bijbehorende ontvangstbevestiging,
n een ladingsbrief of de duplicaten
hiervan;
n een schriftelijke bevestiging van
het vervoersbedrijf, die bepaalde
gegevens moet bevatten (kan ook
elektronisch worden opgestuurd);
n een schriftelijke of elektronische
plaatsing van de order inclusief
de notulen m.b.t. het transport;
n bij verzending per post een reçu
van de post aangaande de inontvangstname en het bewijs van
betaling van de levering.
In geval van verzending van de
goederen door de klant wordt ook
een bewijs van betaling via een
bankrekening plus een schriftelijke
bevestiging van het expeditiebedrijf met bepaalde gegevens geaccepteerd.
Bron: Strick Rechtsanwälte
Meer info:
+32 11 56 02 34
[email protected]
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Internationaal
72
Midden-Oosten is hot
Zakendoen in het Midden-Oosten:
culturele omgangsvormen
Het Midden-Oosten heeft de naam een ingewikkelde regio te zijn,
stereotypen maken een belangrijk deel uit van de beeldvorming:
extremistische moslims en gesluierde vrouwen. Toch is het MiddenOosten ook een belangrijk gebied om zaken te doen en daarbij is het
handig om de culturele gebruiken enigszins te kennen, om op die
manier misverstanden te voorkomen.
gesproken woord van grote
waarde. Met een belofte stelt iemand zijn/haar eer op het spel
en eer is een belangrijk iets in het
Midden-Oosten. Niemand wil
gezichtsverlies lijden, dus men
zal proberen een belofte waar te
maken. Voordat een overeenkomst wordt gesloten moet er
echter onderhandeld worden en
Arabieren hebben een grote reputatie als onderhandelaars, dus
dit is iets wat vaak veel tijd in beslag neemt.
In de eerste plaats is de naam Midden-Oosten bedrieglijk, het wekt
de indruk dat er sprake is van een
gebied met dezelfde cultuur. Uiteraard is er sprake van overeenkomsten: het gebied is grotendeels Islamitisch en de meeste mensen
spreken Arabisch, maar er zijn grote cultuurverschillen binnen het gebied. Ondanks deze verschillen is
het toch mogelijk om een aantal algemene uitspraken te doen.
n
Islam
Omdat de Islam een allesdoordringende religie is, is het
belangrijk om hier enigszins rekening mee te houden. Ramadan
is bijvoorbeeld een onhandige
tijd om zaken te doen, het dagelijkse leven staat op zijn kop en
mensen zijn minder bezig met
zakendoen als wel met hun religie. Ook is het belangrijk om te
weten wanneer de twee belangrijkste feesten, Eid al-Fitr (het
Suikerfeest) en Eid al-Adha (het
Offerfeest), zijn. Dit zijn dagen
dat het zakelijke leven even stil
staat.
n
Het gesproken woord
Hoewel een contract van het
grootste belang is en ook wordt
aangeraden in de Koran, is het
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
n
Persoonlijk
De persoonlijke en zakelijke wereld zijn veel minder gescheiden
in het Midden-Oosten, daarom
zijn veel bedrijven ook familiebedrijven, familie krijgt altijd onmiddellijk vertrouwen. En relaties zullen altijd gebruik maken
en gebruikt worden om dingen
te regelen, de zogenaamde 'wasta'.
n
Vrouwen en zaken
Afhankelijk van het land waar
men zaken doet zal er wel of niet
vreemd opgekeken worden wanneer een vrouw aan het hoofd
van een bedrijf staat. In landen
als Saoudie-Arabië zal het voor
een vrouw niet makkelijk zijn om
zaken te doen, maar in landen als
Libanon of Egypte zullen zaken
al een stuk eenvoudiger zijn. Als
vrouw is het belangrijk om in de
gaten te houden dat niet alle
mannen een vrouw de hand zullen willen schudden; wacht daarom altijd op het initiatief van de
tegenpartij. Een vrome moslim
zal zijn hand op zijn borst leggen
en een lichte buiging maken.
Houd in de gaten dat dit geen
minachting betekent, maar vanuit zijn standpunt een manier is
om respect te tonen.
Internationaal
73
Omgekeerd geldt dat het voor
mannen niet verstandig is om te
persoonlijk met lokale vrouwen
om te gaan en niet te lang oogcontact te hebben.
n
n
n
Afspraken
Tijd is een ander begrip in het
Midden-Oosten dan in het Westen. Te laat komen op een afspraak is heel gewoon en vergaderingen lopen minder
gestructureerd en in de ogen van
Westerlingen vaak chaotisch.
Daarnaast hebben veel Arabieren
de gewoonte om zeer dicht bij de
ander te zitten en praten, de lichaamsruimte is duidelijk anders.
Enkele eenvoudige tips:
n eet geen varkensvlees en drink
geen alcohol in het bijzijn van
n
n
moslims, zeker tijdens de
Ramadan
eet, drink en rook niet in het
openbaar tijdens de Ramadan
zorg wanneer je zit dat je niet je
schoenzolen/voetzolen laat zien.
Voet- en schoenzolen worden als
vies en onrein gezien en dit
wordt beschouwd als een belediging
Arabieren zijn over het algemeen
erg gastvrij en bieden vrijwel altijd eten en drinken aan. Accepteer deze gastvrijheid
gebruik je rechterhand om te
eten en te drinken
n
n
n
vermijd gesprekken over politiek
en religie
schud handen zowel bij aankomst als vertrek
vermijd het om een moslim naar
zijn vrouw en dochters te vragen,
maar vraag meer in het algemeen
naar zijn familie
Bron: infonu.nl
Meer info:
+32 11 56 02 35
[email protected]
Wil je meer weten over zakendoen
met het Midden – Oosten?
Kom op 15 oktober naar de
Week van het Internationaal Ondernemen!
GRA
TIS
Programma & inschrijven: www.voka.be/limburg/weekio2013
Internationaal
75
Expeditie Zorg
Medische sector moet kansen
pakken in het buitenland!
Gezondheidszorg vormt de hoeksteen van onze samenleving en moet
beantwoorden aan hoge eisen. De vergrijzing zorgt voor een steeds
sterker groeiende behoefte aan medische producten en nieuwe
innovaties. Het is de sector bij uitstek die nog zeer positieve groeicijfers
kan voorleggen naar de toekomst toe, ondanks minder voorspoedige
tendensen in andere sectoren.
Een verdere commercialisering van
de gezondheidszorg is een evidentie geworden. Zowel in belangrijke
groeilanden, als binnen Europa is
er een uitdaging weggelegd voor
onze bedrijven. Toch is het niet zo
evident als het lijkt. Medische bedrijven worden aan een waaier van
drempels en onduidelijkheden
blootgesteld wanneer zij over de
grenzen willen gaan kijken. ‘De
wereld, mijn markt’ lijkt plotseling
toch niet meer zo evident. Een juiste positionering en exportplan is
belangrijk, maar ook het bewustzijn van heel wat wet- en regelgeving. Een goede ondersteuning en
ervaringsuitwisseling is – zeker
voor de kleinere speler – van groot
belang.
Doelgroep
> Medische/paramedische/lifesciences bedrijven uit Limburg
die (verder) willen internationaliseren
> Spin-offs uit de wetenschappelijke centra met tools/producten
die kunnen vermarkt worden in het buitenland
Doelstelling
> Begeleidingstraject export met voldoende mogelijkheid tot het
ontwikkelen van een netwerk en synergie
> Ondersteuning in nieuwe (verre) markten
> Ervaringsuitwisseling, elkaar stimuleren en ondersteunen
> Leren van praktijkervaren experts/collega-ondernemers
> Mogelijkheden tot clustering/oprichting van een werkgroep en/of
gemeenschappelijke activiteiten/beursbezoeken/ ... worden na
afloop van dit traject bekeken in samenspraak met de groep
Inschrijven & info
www.voka.be/limburg/expeditiezorg
Om u als ondernemer te ondersteunen met kennis en een netwerkplatform, bieden wij u het traject
‘Expeditie medische zorg’ aan. Wij
willen met dit project een meerwaarde bieden, waar via bestaande
organen nog niet het hoofd aan geboden wordt. Een cluster voor exportgroei, waar u hopelijk in de
toekomst deel van uitmaakt.
Meer info:
+32 11 56 02 32
[email protected]
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Talent
77
Talent is het competentiecenter van
de Kamer voor menselijk kapitaal en
permanente vorming van bedrijfsleiders, kaderleden en medewerkers.
Uw contactpersonen voor
“Talent” zijn:
Johan Grauwels
+32 11 56 02 60
directeur
talent
[email protected]
Sandra Gole
+32 11 56 02 53
senior stafmedewerker
talent
[email protected]
Sofie Marien
+32 11 56 02 51
stafmedewerker
[email protected]
Ann Baerten
+32 11 56 02 56
projectcoördinator
[email protected]
Sofie Olyslaegers
+32 11 56 02 55
administratief medewerker
[email protected]
Cherly Freson
+32 11 56 02 52
adviseur jobkanaal
[email protected]
MBA Highlights 2014
Voka - Kamer van Koophandel Limburg
organiseert voor de derde keer het MBA
Highlights programma i.s.m. Solvay Brussels
School of economics & management en
TiasNimbas.
Sandra Gole, senior stafmedewerker bij Voka –KvK Limburg vertelt: “We
hebben dit programma in 2011 vorm gegeven omdat we vonden dat Limburgse ondernemers en managers nood hadden aan een exclusieve managementopleiding, die geen 2 jaar zou duren en waarvoor ze niet naar
Brussel, Antwerpen of Gent moesten rijden. We wilden topkwaliteit bieden
op academisch niveau en het daarbij ook praktijkgericht houden. In Solvay
Brussels School of economics & management vonden we de perfecte academische partner. Zij begrepen onmiddellijk wat onze behoefte was. Ik vond
het een enorme troef dat hun professoren naast hun academische taak ook
allemaal hun eigen bedrijf hebben. Dus naast theoretische modellen hebben
zij ook aandacht voor praktijkgerichte cases. Onze ervaring in netwerken en
het binden van groepen, draagt zeker ook bij tot het succes van dit programma. Er ontstaan hechte samenwerkingen, zelfs vriendschappen. De 40
ex-deelnemers aan het programma blijven elkaar verschillende keren per
jaar ontmoeten in de MBA Highlights alumniwerking die voor en door afgestudeerden wordt georganiseerd. Tijdens hun bijeenkomsten wordt ook het
academische, praktijkgeriche en het aangename gecombineerd.”
“Vooral het totaalconcept vormt de sterkte van dit programma,” aldus Peter
Manet (Manet Management in Motion), program director van de MBA
Highlights. “Een gezonde theoretische basis aan de hand van gevestigde én
vernieuwende modellen, aangevuld met tal van voorbeelden en cases uit de
praktijk, vormen de fundamenten van het programma. De testimonials van
Hannelore Devos
+32 11 56 02 54
adviseur jobkanaal
[email protected]
Bieke Wegge
+32 11 56 02 58
administratief
medewerker jobkanaal
[email protected]
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Talent
79
nationale captains of industry hebben reeds in de vorige
edities hun sterkte bewezen. Wat mij echter het meest bijblijft is de sterke groepsdynamiek waaruit zowel professionele als vriendschapsrelaties voor het leven ontstaan.”
Het MBA Highlights programma 2014 heeft volgende modules gepland:
> Personal leadership
> Strategie
> Strategie-implementatie
> Finance & controlling
> Groeistrategie
> Financieel analyse & planning
> Strategische marketing
> HRM toolkit
> Sales & marketing
> Groepsleiderschap
> Strategic performance management
Stijn Verjans (Foederer), Claude Glorieux (Facotherm)
en Peter Renson (Kumpen).
Een aantal captains of industry sluiten traditiegetrouw de
academische dag af met hun praktijkverhaal. In de volgende editie hebben we Wouter Torfs (Torfs schoenen), Jozef
Lievens (Eubelius advocaten), Mario Fleurinck (Melotte),
Christian Salez (Bulo) en de nog onbekende marketing manager van het jaar uitgenodigd.
Wie interesse heeft om een van de 20 deelnemers van het
volgende programma te worden kan zich alvast kandidaat
stellen bij Sandra Gole. We hebben ook infosessies gepland
op 8 oktober en 13 november telkens van 19-21 uur.
Meer info:
+32 11 56 02 53
[email protected]
Peter Manet, Program Manager
(Manet Management in Motion).
Tom Vermeulen (Roamchemie), Marc Timmermans (Van Vlierden NV), Monique Van Vlierden (Marisgroup),
Karen Mullens (ProScan), Peter Renson (Kumpen), Koen Lemmens (Genker Kart Shop), Claude Glorieux ( Facotherm)
en Ethel Erdekens (Jos Erdekens).
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Talent
82
Gezocht: leading ladies
NIEU
Lerend Netwerk
W!
Vrouwelijk Leiderschap
Vrouwelijke ondernemers en managers krijgen soms te maken met
andere problemen en obstakels dan hun mannelijke collega’s.
Daarom roept Voka – Kamer van Koophandel Limburg het lerend
netwerk ‘vrouwelijk leiderschap’ in het leven. Een netwerk voor leading
ladies die hun professionele carrière naar een hoger niveau willen tillen.
In zes avondsessies komen uiteenlopende topics aan bod:
> Bewust zijn van je talenten en
deze nog efficiënter inzetten
> Je plek in te nemen als
vrouwelijk leidinggevende
> Gestructureerd en krachtige
feedback geven
> Je OK te voelen bij de keuzes die
je maakt tussen werk en privé
> Balans te vinden tussen je
mannelijke en vrouwelijke
leiderschapskwaliteiten
> (positieve) feedback te
ontvangen
> Je authentieke leiderschapsstijl
te verstevigen
> ...
Ann Verlinden, talentcoach Infinio
en Karin Prince, trainer en coach bij
Princept treden op als moderatoren
en zorgen voor ervaringsuitwisseling. Zij willen als professionals
hun kennis en ervaring verbinden
met de uitdagingen van hoger opgeleide vrouwen.
Meer info:
+ 32 11 56 02 56
[email protected]
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
Myriam Schepers (Prefamac):
“Man of vrouw, allemaal samen en gelijk voor de wet in de zakenwereld.
Geen uitzonderingen of voorkeurbehandeling voor vrouwen.
Toch hebben vrouwen van nature bepaalde eigenheden die hen
naar succesvol leiderschap of ondernemerschap kunnen leiden.
En met een beetje extra opleiding ... kan dit alleen nog versterkend werken.”
Paola Pagnotta (Garage Pagnotta):
“Vrouwelijk leiderschap zit de laatste jaren duidelijk in de lift. Vrouwelijke
managers leiden, coachen en ‘luisteren’ naar hun team, gaan vlot om met
diversiteit en zijn resultaatgericht. Hiërarchische structuren vervlakken en
teamwork is essentieel in de hedendaagse bedrijfscultuur, vrouwelijke
ondernemers zijn functioneel en gericht op de actuele behoeften van hun
medewerkers en onderneming.
‘Female managers outshine their male counterparts in almost every measure’.”
Karin Van De Velde (Callexcel):
“We moeten ‘ons manneke’ staan om met vrouwelijkheid te excelleren.
Om Ellen Söentken te citeren: “In het privéleven zijn vrouwen zeer goed
in toneelspelen, verleiden, manipuleren, ophelderen, intuïtief waarnemen,
bemoederen en zingeving. Vrouwen moeten deze 7 ondeugden onderkennen
én bewust inzetten op het werk. “Het zijn eigenlijk deugden in plaats van
on-deugden. Als je deze competenties onderkent, kun je ze strategisch inzetten. EXCELLEREN MET VROUWELIJKHEID. Vrouwen vinden zichzelf
zuivere wezens: wij moeten puur op inhoud scoren, en op een integere manier de top bereiken. Zo werkt de praktijk echter niet. Welke man denkt zo?”
Meer weten?
Kom dan naar de gratis infosessie op 6 november 2013.
Inschrijven via Ann Baerten of
online www.voka.be/limburg/vrouwelijkleiderschap
Talent
85
Opleidingen in de kijker
Verlonings-technieken
voor bedrijfsleiders
en aandeelhouders.
Fiscaal voordelig geld uit uw vennootschap halen
via o.a. toekenning opties.
17 oktober
Leidinggeven
met resultaat.
Maak gebruik van de competenties van uw medewerkers
om tot verrassende resultaten te komen.
17 oktober
24 oktober
Hoe nieuwe klanten
vinden via LinkedIn?
Hoe via uw persoonlijk en bedrijfsprofiel prospects
aantrekken en zelf proactief business leads generen.
17 oktober
Professioneel inkopen
voor niet-specialisten.
Basisvaardigheden in inkoop die tot relevante
besparingen kunnen leiden.
18 oktober
Website en social media
op elkaar afstemmen.
Stem uw website, e-mailing en social media op elkaar af
en haal er het beste uit.
18 oktober
Loonoptimalisatie en
loonmatiging.
Hoe loonkost drukken in het licht van de loonmatiging.
21 oktober
21 oktober
4* november
18 november
2 december
16 november
Maximaliseer uw
persoonlijke verkoopstijl.
Leer beter verkopen met technieken die bij u passen
en onmiddellijk resultaat opleveren.
Prezi! De presentatietool
van het moment.
Maak een indrukwekkende presentatie met Prezi,
de Powerpoint killer.
23 oktober
360° groeien:
de creativiteit van groeien.
12 mogelijke groeistrategieën voor uw bedrijf op 1 dag.
23 oktober
Schrijven voor het web.
Hoe schrijf je voor website, e-mailings en e-newsletters?
24 oktober
Update stakingsrecht.
Wat kan (niet) en wat mag (niet)?
5 november
Distance management.
Leidinggeven aan mensen die je niet vaak ziet.
6 november
Sales in 2020.
Gaat uw salesstrategie in 2020 nog werken?
Trends en tools om uw salesorganisatie voor te
bereiden op de toekomst.
7 november
8 november
*Sessie van 4 november voormiddag is optioneel en enkel voor verkopende ondernemers.
Voor het gedetailleerd programma en inschrijving zie www.voka.be/limburg/kameracademie.
Op www.voka.be/ limburg/kameracademie vindt u terug welke opleidingen erkend zijn door
het IAB, IBR en het BIBF voor permanente vorming.
Meer info:
+32 11 56 02 53
[email protected]
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Talent
86
Sales in 2020
Een ‘verkoper’ of ‘vertegenwoordiger’ zal in de toekomst
niet meer bestaan.
De meeste bedrijven hebben last van toenemende concurrentie.
Hun marges zijn aan het dalen. Klanten shoppen voor de beste prijs.
Verkoop zoals we die vroeger kenden, slaat vandaag niet meer aan, en
al zeker niet meer tegen 2020. Is uw bedrijf salesproof voor de toekomst?
Régis Lemmens, professor bij
TiasNimbas en docent in het MBA
Highlights programma van VokaKvK Limburg heeft onderzoek verricht naar de huidige en toekomstige trends in sales en sales
management. Deze resultaten hebben we in een workshop gegoten
voor sales directors of bedrijfsleiders, voor diegenen die de salesstrategie in hun bedrijf bepalen.
Tijdens deze workshop zullen de
deelnemers het volgende leren:
1. Welke zijn de huidige en
toekomstige trends in sales?
2. Wat is de rol van de verkooporganisatie in de toekomst?
3. Welke organisatievorm is
hiervoor het meeste geschikt?
4. Hoe gaan we morgen de
performance van onze verkopers
meten?
5. Welke zijn de verkoopactiviteiten van de verkopers
in de toekomst?
6. Welk type verkoper hebben
we hiervoor nodig?
7. Hoe moeten we de verkooporganisatie gaan leiden in de
toekomst?
Iedere module omvat een aantal
praktische tools waarmee de deelnemers in workshops aan de slag
kunnen gaan.
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
Professor
Régis Lemmens
(TiasNimbas).
Na de workshop zullen de deelnemers trends en evoluties kunnen
toepassen naar hun eigen organisatie, inzicht hebben over hoe de verkooporganisatie er morgen gaat
uitzien en tools krijgen om zich
voor te bereiden op de toekomst.
Wat gaat er volgens u niet meer
werken in de salesorganisatie
van de toekomst?
Régis Lemmens:
“De laatste tien jaren zien we dat
door het internet, verkopers die enkel de eigenschappen en voordelen
van hun producten kennen, aan het
verdwijnen zijn. Deze verkopers
hebben vandaag evenveel toegevoegde waarde voor hun klanten
als een pratende brochure. Verkopers zijn zich dan ook gaan herscholen in consultatieve verkoop-
Talent
87
technieken om hun klanten te helpen hun noden en wensen beter in
kaart te brengen. Dit is echter in
vele gevallen slechts een cosmetische oplossing en levert in de praktijk weinig tot geen toegevoegde
waarde op voor de klanten.
Een verkooporganisatie is en blijft
een zeer duur verkoopkanaal en
haar kostprijs is vaak verdoken in
de marge op het product en diensten die ze verkopen. Dankzij globalisatie en het internet komt deze
marge steeds meer onder druk en
wordt het steeds moeilijker om de
kostprijs van een verkooporganisatie die geen of weinig toegevoegde
waarde heeft te rechtvaardigen.
Klanten hebben nood aan advies,
maar het gaat hier over echt advies
geen verkooptrucjes. Indien klanten dat niet krijgen zullen ze de
prijs verder blijven drukken en de
verkopers redundant maken.”
Wat zijn de belangrijkste punten
waarop een salesorganisatie zal
moeten innoveren?
Régis Lemmens:
“Wat we bij verschillende bedrijven
zien is dat zij de logica van hun
commerciële processen aan het omkeren zijn. Vroeger ging marketing
met klanten via focusgroepen praten om zo tot nieuwe innovatieve
productideeën te komen. Daarna
werden deze ontwikkeld en via de
verkooporganisatie gecommercialiseerd. Vandaag zien we dat dit proces voor vele bedrijven niet meer
werkt. Het duurt te lang, kost te
veel en levert vaak onvoldoende
innovatieve ideeën. De oplossing is
om bestaande klanten te betrekken
in een co-creatie proces waarbij
nieuwe oplossingen voor hun op
maat worden gemaakt. Deze oplossingen worden nadien door marketing aangepast en gecommerciali-
seerd. De rol van de verkopers in
de toekomst bestaat uit het bouwen
van sterke klantenrelaties en samen
met deze klanten nieuwe innovatieve oplossingen te bouwen. De
rol van de verkoper verandert van
het verkopen van producten aan
klanten naar het co-creëren van oplossingen samen met klanten.”
Op 7 en 8 november kunnen een
20-tal salesdirectors de workshop
bij Voka-KvK Limburg komen
volgen. Meer info op
www.voka.be/limburg/sales2020.
Meer info:
+32 11 56 02 53
[email protected]
Talent
88
Doelgericht aansturen en
overtuigen in openbare besturen
U wilt krijtlijnen uittekenen, uw eigen stempel drukken, uw politieke
agenda realiseren en zo het verschil maken in uw stad of gemeente?
U moet hierbij ook nog rekening houden met collega-politici,
OCMW-leden, gemeentebeambten, burgers, bedrijven, ...
Dit is de uitdaging waar u als mandataris voor staat.
Voka – Kamer van Koophandel Limburg
wilt u ondersteunen om van uw legislatuur een succes te maken. Daarom organiseren wij 4 halve dagen om u inzichten en
tips aan te reiken om doelgericht aan te
sturen en te overtuigen in openbare besturen.
Na dit traject heeft u inzicht in uw eigen
functioneren als mandataris, uw overtuigingsproces en het effect hiervan op uzelf
en anderen. U heeft handvatten om doelgericht en gestructureerd aan te sturen en
te overtuigen. Door dit alles zal u een betere relatie opbouwen met alle stakeholders en een ideaal evenwicht vinden tussen uzelf als persoon en uw mandaat.
Meer info:
+ 32 11 56 02 51
[email protected]
www.voka.be/limburg/openbarebesturen
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
Talent
89
PLATO International Food
Menu uit eigen bodem, gebracht
in de fruitstreek van Jesseren
In augustus kwamen de leden en nieuw-leden van PLATO International
Food samen in de fruitstreek van Jesseren. Thema van de avond:
teambuilding en kennismaking met nieuwe leden alvorens het nieuwe
werkingsjaar in te zetten. Alle deelnemers brachten uit eigen bodem
producten mee, waarmee een heerlijke menu werd samengesteld.
We schoven met 30 deelnemers aan tafel, partners waren mede van
de partij.
Het werd een prachtige avond:
Zuiders weer, een prachtige maan,
lekker eten, verrassende wijnen,
kaarslicht en een schitterend gezelschap. Sommigen dromen ervan ...
wij hadden het allemaal.
Menu van de avond: bier van Brouwerij Wilderen, salades van Nikita,
koekjes van CRV Corthouts, heerlijk buffel- en chocoladeijs van Crème de la Crème met rood fruit van
Boussier/ASF België, kippenboutjes van Paas Food Industries, pommes parisiennes van Farm Frites,
gebraad van V&C Meat Service,
heerlijke tomaten van
Boussier/ASF België, slagroom en
desserts van Limelco en tot slot
marshmallows van Sweetpack en
heerlijke wafeltjes van Luka Wafelbakkerij. We sloten af met een heerlijke kaasschotel van Cheese Made
in Belgium. En dan zijn er nog een
aantal producten die we in het komende werkingsjaar gaan proeven.
Eén van de peters is aan het voorbereiden (Toon Hutsebaut, Kaasbrik).
Meer info:
+ 32 11 56 02 32
[email protected]
De groep dineerde bij kaarslicht.
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Talent
90
Netwerken
Netwerk
MANAGEMENT ASSISTANTS
Kleur- en stijladvies
‘Je ziet er stralend uit’ is een uitspraak die niet zomaar uit de lucht valt. Bewust
zijn van je eigen persoonlijkheid en zelfzeker overkomen speelt daarin een grote
rol. Het zijn vaak de details die zorgen voor een optimale uitstraling. Kleur- en
stijladvies kunnen je daarbij helpen. Tijdens de laatste sessie van het werkjaar
werden de leden op een zeer professionele manier ondergedompeld in deze
materie door Sophie Ickmans van Female Fever. Theorie werd omgezet in de
praktijk want de aanwezige leden kregen elk een kort maar krachtig advies mee
naar huis.
Meer info: + 32 11 56 02 11 of [email protected]
Netwerk jongeren: keypartner
ASAP:
vandaag investeren in talent van morgen
Terwijl de hele wereld een ‘war for talent’ voert,
stimuleert ASAP meer dan ooit haar ‘love for talent’. Vooral voor jong talent, dat bij ons alle kansen krijgt om te groeien.
Daarom onderscheidt ASAP zich in de competitieve HRdienstenmarkt met een dynamische en aantrekkelijke bedrijfscultuur die jongeren aanspreekt. Onze baseline ‘Enjoy your Job’ en de radiocampagne ‘Het leven is te kort
voor een rotjob. Verander!’, spelen gericht in op dé beASAP is een HR-groep met meer dan 50 vestigingen in langrijkste behoefte bij de talenten van morgen: ‘job satisheel België. Een groep die altijd en overal ‘talent’ cen- faction’.
traal zet. Of het nu gaat om de invulling van vaste of tijdelijke jobs; of om gespecialiseerde HR-diensten zoals Een satisfaction die ook wij ondervinden wanneer we de
rekrutering en selectie, loonsecretariaat, outplacement, schouders zetten onder projecten die talent stimuleren.
sociaaljuridisch advies, de integratie van HR-software Zoals het Netwerk jongeren. Niet voor niets nemen wij
bij ASAP zo graag onze rol als keypartner op in deze
of poetshulp via dienstencheques.
broeihaard van ondernemend talent.
Daarbij mikt ASAP altijd op een langetermijnrelatie met
de klant én ...met de talenten die ze aanbiedt. Toekomst- Voor meer info:
gericht denken impliceert dat we talent in een vroeg sta- [email protected]
www.asap.be
dium herkennen, rond ons verzamelen én voeden.
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
Talent
91
Netwerk jongeren
Vokafé [email protected]
Baouzza was tijdens de zomermaanden the place to be in Limburg
voor hippe feestjes en daarom wilde het Netwerk jongeren van
Voka – Kamer van Koophandel Limburg daar de zomer graag in
stijl afsluiten.
Op vrijdag 30 augustus werd onze
jaarlijkse BBQ er georganiseerd en
heel wat van onze jongeren wilden daar absoluut bij zijn.
Genietend van een prachtige nazomeravond werd er bijgepraat,
een glaasje gedronken en genoten
van een overheerlijke BBQ.
Het werd een zeer gezellige avond
en was het startschot van alweer
een schitterend werkingsjaar!
Meer info:
+32 11 56 02 42
[email protected]
www.voka.be/limburg/jongeren
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
Talent
94
Netwerk jongeren
Netwerkmissie Moskou
De jaarlijkse netwerkmissie van het Netwerk jongeren ging dit jaar door
van 15 tem 18 augustus. 12 jonge managers en ondernemers maakten de
trip naar Moskou om een beter zicht te krijgen op deze miljoenenstad en
om te ontdekken welke business opportuniteiten daar voor hun liggen.
Naast het pure economische aspect werd natuurlijk ook aandacht besteed
aan de stad op zich. Zo werd ondermeer Sterrenstad bezocht, de locatie waar
de kosmonauten hun opleiding krijgen.
Voorts werd in deze stad met een enorme rijke geschiedenis de klassiekers
aangedaan zoals het Kremlin, het Rode plein en de prachtige metro.
Tot slot werd ook van het nachtleven in Moskou geproefd en dat bleek nogal spectaculair te zijn.
Meer info:
+32 11 56 02 42
[email protected]
www.voka.be/limburg/jongeren
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
95
Opiniestuk
Het vreugdevuur
der ijdelheden
De Post-baas leek zich wel het middelpunt van het
universum te wanen. Immers met zijn voortreffelijke
resultaten en zijn competenties, dacht hij er nog niet
aan om drie kwart van zijn loon in te leveren. De vakbondsleiders met Rudy de Leeuw – als enig overgebleven beschermer van de werknemers - op kop, koppelen de discussie over lonen van topmanagers in
overheidsbedrijven aan de loonkosten voor de privé
én in een interview met de Tijd zelfs aan de discussie
over mini-jobs..
De PS vond het niet kunnen dat overheidsmanagers
meer verdienen dan hun eigen eerste minister, immers
niemand mag meer verdienen dan zijn baas. Meteen
staan de lonen van de topmanagers van overheidsbedrijven hoog op de politieke agenda. Een ogenschijnlijk
rationele discussie over lonen en vergoedingen ontspoort in een discours van halve en hele (on)waarheden.
In het discours rond lonen van topmanagers wordt alles
op een hoopje gegooid. De bruto loonmassa wordt
getoond zonder de verschillende looncomponenten uit
te leggen. Zo wordt de indruk alleszins gewekt dat topmanagers vooral zichzelf goed bedienen. Hard cijfermateriaal hierover is moeilijk te vinden, maar Europese
studies geven aan dat de gemiddelde ‘salary gap’ tussen een CEO en zijn werknemers in België toch tot de
kleinste van Europa behoort. Een andere keer brengt
men de lonen binnen de overheidsdiensten of volledige
overheidsbedrijven zelf ter sprake. Het is evident dat je
dit als overheid regelt. Dat er niemand meer mag verdienen dan zijn baas, is daarbij een absurde grens. Het
loonbeleid is veel genuanceerder en complexer dan dat.
Maar in de pers citeert men vaak de lonen van het topmanagement van de NMBS, bpost en Belgacom. Het
gaat dan over een (in aantal beperkte) autonome overheidsbedrijven. Om de lonen van het topmanagement
in deze overheidsbedrijven te beperken hoeft de overheid helemaal geen extra regelgeving te maken! Er
Jurgen Francis (SD Worx).
bestaat immers al een wettelijk kader via de wet van 6
april 2010 over deugdelijk bestuur bij de beursgenoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven. Deze wet verplicht duidelijk een aantal autonome
overheidsbedrijven om een remuneratiecomité op te
richten, net zoals beursgenoteerde ondernemingen.
Deze regels gelden zowel voor de NMBS, Belgacom en
bpost. De remuneratiecomité’s hebben vandaag een
adviserende rol over het verloningsbeleid, ook van de
top, naar de raad van bestuur toe. Ze maken een remuneratieverslag op voor de aandeelhouders, de raad van
bestuur, maar ook voor de ondernemingsraad of andere organen van werknemersvertegenwoordigingen. De
vertegenwoordigers van de overheid – als aandeelhouder - in de raad van bestuur hebben daarbij zeggingskracht over deze lonen. Bovendien zou de ondernemingsraad op de hoogte moeten zijn van een aantal vergoedingen. Ligt de oplossing dan niet voor de hand?
Men kan het perfect binnenskamers regelen.
Tromgeroffel en het wettelijk regelen van maximumlonen voor deze autonome overheidsbedrijven is helemaal niet nodig. Deugdelijk bestuur voer je binnen de
onderneming. De bestuurders die de overheid vertegenwoordigen moeten daar hun rol spelen. Voor de
meeste beursgenoteerde bedrijven en in extenso privébedrijven lukt dit aardig: zonder exuberante verloning,
zonder profileringsdrang en zonder dat de topmanagers massaal de onderneming verlaten. Dan nog niet
gesproken over het selectieproces!
SD Worx, result driven HR
sociaal secretariaat & consulting
Ilgatlaan 19 - 3500 Hasselt
t. +32 (0)499 96 80 64
meer info over dit artikel?
mail naar: [email protected]
www.sdworx.be
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
POSITIEF in Limburg
PO
SI
TI
EF
98
Limburg beleeft moeilijke tijden.
Maar het is niet al kommer en kwel.
Integendeel! Er gebeuren ook heel wat
positieve dingen in, bij en door onze
ondernemingen. In onze rubriek
‘Positief in Limburg’ willen we hier
de nodige aandacht aan besteden.
Al onze leden kunnen gratis hun positief
bedrijfsnieuws aan ons bezorgen.
Maak gebruik van ‘Positief in Limburg’
om uw nieuws te melden aan de 20 000
belangrijkste Limburgse decisionmakers
die maandelijks Bedrijvig Limburg lezen.
POSITIEF in Limburg
PO
SI
TI
EF
Twee werkdagen op drie sterft in België
iemand door een dodelijk arbeidsongeval. Met 167 dodelijke slachtoffers per
jaar is dit een heel trieste balans. Elke
werkdag opnieuw worden 85 werknemers in België gehandicapt voor de rest
van hun leven ten gevolge van een arbeidsongeval. Nog verontrustender is
het feit dat deze cijfers niet dalen. R2S (Risk To Safety) trekt aan de alarmbel. Carl Nys van R2S, een bureau gespecialiseerd in de ondersteuning van
bedrijven bij hun veiligheidsbeleid, verduidelijkt: “Er moet meer gebeuren
in bedrijven op het vlak van veiligheid. Daarom heb ik samen met Koen
Neven R2S opgericht. Naast de risico’s voor de werknemers, is ook de
impact van deze cijfers op werkgevers niet te onderschatten. Zij zijn en blijven verantwoordelijk voor het welzijn van hun personeel.”
Onze eindredacteurs behouden zich
wel het recht voor om inzendingen in
te korten, te wijzigen of te weigeren.
PO
SI
TI
EF
Johan Grauwels
+32 11 56 02 60
directeur communicatie
[email protected]
PO
SI
TI
EF
Tanja Synaeve
+32 11 56 02 65
commercieel medewerker
Bedrijvig Limburg
[email protected]
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
Connect helpt Perenaren participeren
Het stadsbestuur van Peer gaat de komende jaren resoluut voor een vernieuwende aanpak van burgerparticipatie. Op die manier wil ze samen met
alle Perenaren de toekomst van de stad schrijven. Het startpunt daarbij is
het beleidsplan 2014-2019. Om daarover het overleg tussen bestuur en burger te organiseren deed het stadsbestuur beroep op Connect. Samen tekenden ze een participatie- en communicatieplan uit op maat van de stad.
Begin september startte alvast de opleiding van 20 vrijwillige participatiecoaches die het traject de komende jaren zullen ondersteunen.
Kristien Put
+32 11 56 02 63
projectcoördinator
[email protected]
Marie-Denise Bienkens
+32 11 56 02 62
commercieel medewerker
Bedrijvig Limburg
[email protected]
voka.be
Broer en zus Rutten brouwen bier
Luc Rutten, eigenaar van Drankendiscount ’t Bakske in Tessenderlo en
broer van Hilde Rutten, zaakvoerder van Berghoff Belgium in Lummen,
heeft zijn eigen bier laten brouwen. Voor dit nieuwe ‘Neuzebier’ sloegen
broer en zus de handen in elkaar, want het zal namelijk geschonken worden in glazen van Berghoff. ‘Neuzebier’ is de oudste Limburgse tripel, dat
nu wordt gebrouwen bij brouwerij Anders in Halen. Naast tarwe en hop
bevat het bier ook nog een kruidenmengeling die het bier een speciale zachte, maar toch pittige smaak geven. De naam ‘Neuzebier’ is afgeleid uit de
geografische ligging van Tessenderlo, namelijk de neus van Limburg.
Uw contactpersonen zijn:
Stefanie Van Mierlo
+32 11 56 02 64
stafmedewerker
communicatie
[email protected]
R2S trekt aan de alarmbel
PO
SI
TI
EF
Wervelende eindejaarsshow op maat van het bedrijf
In december vindt ‘Your Company Show’ plaats op 7 locaties in
Vlaanderen. ‘Your Company Show’ is een creatieve oplossing van King
Entertainment voor een bedrijfs- of personeelsfeest op het einde van het
jaar. Op een leuke locatie genieten de gasten van een galadiner met als gastvrouw Els Tibau. Onder meer Gene Thomas, Bert ‘Bettes’ Voordeckers, Sam
Gooris, Frans Bauer en Belle Perez zorgen voor muzikaal entertainment.
Special guest van de avond is Astrid Bryan. In Limburg gaat het evenement
door in de Grenslandhallen op 7 december.
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
POSITIEF in Limburg
99
PO
SI
TI
EF
Continuum investeert 500 000 euro in spits technologie
Het informaticabedrijf Continuum investeert 500 000 euro in een totaal vernieuwende semantische technologie die
het computergestuurd interpreteren van teksten mogelijk maakt. Door deze investering wil Continuum de technologie verder ontwikkelen in functie van een eerste marktintroductie. Ook het IWT gelooft in deze nieuwe beloftevolle toepassing en neemt 200 000 euro voor zijn rekening. "Bedrijven zijn volop bezig met informatie te verzamelen over zichzelf en/of over hun producten op het web. Diverse social-media platforms zoals Facebook, Twitter, en
andere blogs en fora herbergen tonnen aan informatie. Deze berichten kan je met deze tool automatisch verwerken,” aldus Jeroen Wijnen (Partner Continuum).
PO
SI
TI
EF
Nieuw businessblad Sterck
Sterck is een nieuw regionaal zakenmagazine. Het magazine legt de focus op interessante verhalen van opmerkelijke bedrijven en praktische weetjes voor de Limburgse ondernemers. Sterck richt zich op beslissingsnemers,
ondernemers, beleidsmakers, politici en vrije beroepen. Via het systeem van controlled circulation krijgen zij het
magazine - 5 maal per jaar – gratis op naam toegestuurd. Sterck is het geesteskind van Geert Brouwers en Stijn
Bonroy, doorwinterde salesmensen die in volle crisisperiode besloten om hun eigen professionele toekomst te
bepalen.
PO
SI
TI
EF
Nieuwe Mercedes A-klasse voor volleyballers Noliko
Groep Jam, met Mercedes-Benz concessies te Hasselt, Bree en Lommel,
is in een exclusief partnership gestapt met volleybalclub Noliko
Maaseik. Het garagebedrijf hoopt zo zijn visibiliteit te verhogen, zeker
nu een nieuwe vestiging in Dilsen-Stokkem in de steigers staat. Jan
Broos, afgevaardigd bestuurder van Groep Jam is blij met de deal.
“Vooral het Limburggevoel is de doorslaggevende factor om deze
samenwerking tot stand te brengen,” legt hij uit. “Twee sterke lokale en
ambitieuze organisaties, die beiden de top zijn in hun segment. Verder
past de uitstraling van Noliko Maaseik helemaal bij die van ons. Hun succes en goede reputatie op zowel nationaal als internationaal vlak, is opmerkelijk. Vandaar dat wij met veel plezier een deal hebben gesloten waarbij de
spelers en trainers een gloednieuwe Mercedes A-klasse ter beschikking krijgen.” Het contract geldt voorlopig voor
drie jaar. “We hopen ook daarna op een samenwerking voor langere termijn,” besluit Broos.
PO
SI
TI
EF
Punch Powertrain neemt Eindhovense DTI over
Punch Powertrain, ontwikkelaar en producent van automatische transmissies in Sint-Truiden, neemt zijn
Eindhovense R&D-partner DTI (Drive Train Innovations) over. Deze overname kadert in de verdere groeiplannen
van Punch Powertrain om aan de top te blijven in de Aziatische groeimarkten en tegemoet te komen aan de almaar
stijgende vraag naar innovatieve toepassingen (o.a. elektrische en hybride powertrains). De Sint-Truidense R&Dafdeling wordt daarom versterkt met de specifieke kennis van DTI. De 17 medewerkers van DTI zullen de projecten binnen DTI verder afwerken en tegelijk al ingezet worden bij ontwikkelingsprojecten binnen Punch
Powertrain. Voor de medewerkers van de R&D-hoofdafdeling in Sint-Truiden verandert er in de praktijk weinig
of niets.
PO
SI
TI
EF
Kunstenares Helena Olewicz presenteert eleven11
artgallery
Helena Olewicz heeft ‘eleven11 artgallery’ geopend. Een kunstgalerie en
een inspirerende ontmoetingsplaats om kunst te ontdekken en beleven
dankzij een unieke samenwerking met een aantal Limburgse bedrijven
en kunstenaars. Kunstliefhebbers kunnen er terecht voor een select aanbod van schilderijen, beelden, keramiek, fotografie, juwelen, wisselende
tentoonstellingen, voordrachten, muzikale intermezzo’s en proeverijen.
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
POSITIEF in Limburg
101
PO
SI
TI
EF
Proef de smaak van een Jan De Cock
Kunstenaar Jan De Cock ontwerpt in opdracht van Limburgse wijninvoerder Licata Vini een exclusieve oplage van de Toscaanse cultwijn
l’Apparita. Dit unieke project werd aan het begin van de zomer officieel voorgesteld in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Jan De
Cock is een Belgisch beeldend kunstenaar met internationale faam die
kunstinstallaties maakt. Hij beperkt zich niet tot een discipline maar
zoekt grenzen op tussen beeldende kunst, fotografie en architectuur.
De oplage van dit project is zeer beperkt. Er werden slechts 100
genummerde en gesigneerde kisten gemaakt. Telkens met 6 flessen met verschillende etiketten. L’Apparita 2009
heeft een bewaarpotentieel van om en bij de 20 jaar. Hij zal ongeveer in 2022 op zijn best zijn.
PO
SI
TI
EF
Groeiend vertrouwen in fusies en overnames bij Belgische beursgenoteerde bedrijven
Uit de laatste Global M&A Predictor, een zesmaandelijks internationaal onderzoek bij 1 000 beursgenoteerde
bedrijven van KPMG blijkt dat er onder ’s werelds grootste bedrijven meer vertrouwen is om deals te sluiten dan
12 maanden geleden. Desondanks blijkt dat het aantal fusies en overnames het laatste halfjaar wel stil is blijven
staan. Op kortere termijn ziet KPMG ook dat de wereldwijde onzekerheid over een aantal macro-economische factoren zoals de kwantitatieve geldverruiming het vertrouwen blijft temperen. Dit in tegenstelling tot de Belgische
markt waar, onder beursgenoteerde bedrijven het vertrouwen is toegenomen gedurende het voorbije halfjaar
waardoor KPMG meer overnames verwacht in de komende maanden.
PO
SI
TI
EF
Ziut verlengt contract met Cegeka voor vier jaar
Ziut, leverancier van openbare verlichting, verkeerssystemen en camerabewaking in Nederland, heeft zijn
Outsourcingcontract met Cegeka met vier jaar verlengd. Doelstelling was vereenvoudigen en daardoor besparen,
terwijl de dienstverlening voor de eindklant nauwelijks verandert en Ziut naar een compleet nieuwe omgeving
migreert. Het contract heeft een waarde van 7 miljoen euro. “Het huidige contract liep drie jaar en zou eind dit jaar
verlopen”, zegt Zander Colaers, directeur Outsourcing bij Cegeka. “Ziut bekeek met ons hoe het op zijn ICT-uitgaven kon besparen en tegelijkertijd toch kon vernieuwen. Wij werkten een voorstel uit met als belangrijkste actiepunten een migratie naar Office 365, de eliminatie van de thin clients en de uitfasering van de Citrix-omgeving terwijl we samen ook de SLA’s opnieuw bekeken.”
PO
SI
TI
EF
Belgacom onderneemt actie in het kader van IT-beveiliging
Belgacom heeft met succes een operatie uitgevoerd als onderdeel van een lopend actieplan om de veiligheid van
de klanten en hun data te beschermen en de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. Bij voorafgaande
controles vonden de veiligheidsexperten van Belgacom sporen van een digitale inbraak in het interne computersysteem van het bedrijf. Belgacom heeft de gepaste maatregelen genomen om de integriteit van haar computersysteem te beveiligen en de preventie van mogelijke incidenten nog te versterken.
PO
SI
TI
EF
Sint-Truiden en Lommel zetten zich 24 uur in tegen kanker
In oktober ondernemen Sint-Truiden (5&6 oktober) en Lommel (19&20
oktober) actie tegen kanker met een Levensloop op de militaire basis
Safraanberg en in sportpark De Soeverein. Geëngageerde vrijwilligers
zetten belangeloos hun schouders onder het evenement Levensloop
van Stichting tegen Kanker. Zij geven (ex-)patiënten een signaal dat ze
er niet alleen voor staan en zamelen fondsen in die Stichting tegen
Kanker integraal inzet in de strijd tegen kanker. Levensloop is een
feestelijk evenement voor alle leeftijden, waarbij het gemeenschapsleven van een stad of gemeente 24 uur lang in actie komt tegen kanker.
Het is een aflossingsloop in teamverband.
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
POSITIEF in Limburg
103
PO
SI
TI
EF
UHasselt en PXL leren jongeren programmeren tijdens ‘CoderDojo’
UHasselt en Hogeschool PXL hebben tijdens de eerste editie van ‘CoderDojo’ kinderen en jongeren op een leuke
manier kennis laten maken met programmeren. Het concept ontstond in 2001 in Ierland, intussen worden er al in
de hele wereld ‘Dojo-sessies’ georganiseerd. In totaal worden 10 Dojo sessies georganiseerd. Een team van proffen,
assistenten, studenten én sympathisanten staan klaar om per sessie 30 jongeren te coachen. Een heel belangrijke rol
in de sessies is weggelegd voor de coaches: mentoren met voldoende ICT-kennis. “Zij leggen uit, demonstreren hoe
het moet én ze stimuleren de fantasie en creativiteit”, zegt prof. dr. Frank Neven, verbonden aan de faculteit
Wetenschappen van de UHasselt.
PO
SI
TI
EF
Medewerkers Mathieu Gijbels bouwen 1 000 vogelkastjes
De Voordenkers, de mensen van Mathieu Gijbels hebben 1 000 nestkastjes gebouwd. De opbrengst van de verkoop gaat naar KeiSolidair, een
campagne van Een Hart voor Limburg. 115 medewerkers namen deel
aan de actie. Mathi Gijbels, die het eerste nestkastje in elkaar zette was
enthousiast. “Ik ben bijzonder fier vandaag. We zijn hier vandaag met
115 collega’s – 1 op 3 medewerkers doet mee - die vrijwillig na de werkuren een stuk van hun vrije tijd spenderen aan KeiSolidair. We verkopen
de nestkastjes aan collega’s, familie en vrienden, of bedrijven hier uit de
buurt. Ook op lokale markten en via onze Facebook pagina zal je ze kunnen kopen. Een vogelkastje is te koop voor 9 euro per stuk.
PO
SI
TI
EF
Mobile Vikings en Primo geven oude gsm’s nieuw leven
Mobile Vikings en Primo slaan de handen in elkaar voor duurzame ontwikkeling. Primoklanten die hun oud gsmtoestel inleverden in de winkel kregen in ruil een kortingsbon van 20%. Veel toestellen hebben nog het potentieel
om opnieuw te worden gebruikt en defecte toestellen zijn een secundaire bron van zeldzame grondstoffen die
zorgvuldig kunnen worden gerecycleerd. “In plaats van een afgedankte gsm stof te laten vergaren in een schuif,
willen we ervoor zorgen dat kostbare grondstoffen zoveel mogelijk worden gerecupereerd. Bovendien gaat er per
geschonken toestel 1 euro naar het lokale goede doel Mediclowns, een organisatie die zieke of gehandicapte kinderen en volwassenen een hart onder de riem steekt,” zegt Dorien Aerts (Chief Marketing Viking).
PO
SI
TI
EF
Groen beleid halveert CO2-uitstoot Moonen Packaging
Tussen 2007 en 2012 heeft Moonen Packaging zowel intern als extern stevig ingezet op
haar MVO-beleid. De verpakkingsspecialist uit Weert voerde een aantal groene maatregelen in, waar ze direct de vruchten van kon plukken. In 2007 werd nog 492 ton CO2
uitgestoten. Vijf jaar later is dat teruggebracht tot 212 ton, terwijl het aantal orders in
die tijd juist flink steeg. Als beloning mag Moonen zich sinds kort het Groenste Bedrijf
van Nederland noemen. Vorig jaar kreeg Moonen al de Lean & Green Star uitgereikt.
Sinds de deelname aan dit programma in 2007 werd 64,2% minder CO2 uitgestoten.
“Vanaf dat moment is het hard gegaan met alle besparingen”, vertelt logistiek manager
Leon Simons. “Vooral door maatregelen op gebied van elektriciteit en brandstof. Die
blijven lang renderen.”
PO
SI
TI
EF
Fietsparadijs Limburg beleefde topzomer
Limburg heeft op fietsgebied een fantastische zomer achter de rug. Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme en
Cultuur: “Alle cijfers bevestigen het positieve imago van Fietsparadijs Limburg als topfietsprovincie en marktleider in Vlaanderen. Voor ons een stimulans om te blijven investeren in kwaliteit, beleving en comfort en zo nóg
meer mensen te overtuigen hun vakantie in Limburg door te brengen. Dit alles met het oog op het verhogen van
het rendement van onze toeristische ondernemers.” De provincie kreeg een recordaantal van bijna 660 000 fietsers
op bezoek in juli en augustus.
oktober 2013 | Bedrijvig Limburg
POSITIEF in Limburg
104
PO
SI
TI
EF
Nemetschek Structural Group maakt winnaars Inspirations in Engineering
Awards bekend
De Nemetschek Structural Group, ontwikkelaar van structural engineering software die het BIM proces ondersteunen, maakte de winnaars van haar 2013 Inspirations in Engineering wedstrijd bekend. De wedstrijd zet unieke projecten en innovatieve verwezenlijkingen van ‘s werelds meest prestigieuze ingenieursbureau’s en constructiebedrijven in de kijker. De winnaars van de vier categoriën zijn: SICA met het Museum voor Europese en Mediterrane
beschavingen in de categorie Gebouwen, Ney & Partners met ‘Vluchthaven’ voetgangersbrug in de categorie
Burgerlijke bouwkunde, ARCADIS België met een vliegtuig loods en burelen in de categorie Industriële gebouwen
en installaties en tenslotte VISIA s.r.o. met een dak voor een benzinestation in de categorie Speciale projecten.
Daarnaast ontving Grontmij Nederland BV met Nieuwe Energie Instituut Wuhan nog de speciale ‘Open BIM’ prijs
van de jury en AECOM met het Serpentine Gallery Paviljoen 2013 de Prijs voor fabricatie en uitvoering.
PO
SI
TI
EF
JID nieuw label John Dierickx en Ingrid Hulsmans
JID’s zijn de nieuwste handgemaakte creaties van John Dierickx en Ingrid
Hulsmans, zaakvoerders van Artglas. Deze gekleurde natuurlederen armbanden zijn ontstaan uit een experiment met een nieuwe lasermachine. Na positieve reacties bouwden John en Ingrid hun JID’s verder uit. Ze kozen voor kleur
omdat die positiviteit uitstraalt, zoals ze dagelijks ondervinden met artglascreaties. De gekleurde armbanden vinden hun oorsprong in de Olympische ringen: blauw, geel, rood, groen, zwart. Doelgroep is de sportieve modebewuste
vrouw/man die graag kleurrijk door het leven gaat. Voorlopig bieden ze twee modellen aan, maar de uitbreiding
van het gamma staat al op het programma.
PO
SI
TI
EF
Odigo Advocaten breidt uit met drie vennoten
Piet Carlier, mede-oprichter van Monard-D’Hulst, Greet Schreurs,
huidige Stafhouder Balie Hasselt, en An Vangompel vervoegen
samen met een team van medewerkers Odigo Advocaten. Door de
ervaring van deze vennoten in onder meer arbeidsrecht, sociaal
recht, aansprakelijkheidsrecht, enz. versterkt Odigo de kwaliteitsvolle dienstverlening aan haar ondernemerscliënteel. De huidige
vennoten van Odigo Advocaten (Ina Beelen, Jan Coninx, Petra
Daemen en Caroline Geenen) zien de komst van deze nieuwe vennoten als een prima versterking naast hun dienstverlening in het handelsrecht, intellectueel eigendomsrecht, vennootschapsrecht, financieel recht, bouwrecht,
huurzaken, fiscaal recht en vermogensplanning.
PO
SI
TI
EF
Trius levert high-tech aan Delorge
Bij de opening van de nieuwe showroom van Groep Delorge-Peerlings sprongen niet enkel de glimmende wagens
in het oog. De showroom van Audi Exclusive en de directiekantoren werden door Trius uit Genk uitgerust met de
nieuwste ultra hd touchscreens van Legamaster. Dankzij dit unieke concept kan de klant al klikkend zijn wagen
configureren en het resultaat meteen bekijken, inclusief bewegende beelden. Bart Vandesompel van Trius was
enthousiast: “Trius installeerde bij Delorge vier touchscreens van Legamaster, in de afdeling Audi Exclusive en de
directiekantoren. De twee vergaderzalen werden uitgerust met touchboards, vergelijkbaar met een smartboard,
alleen kan je er ook met markers op schrijven.”
PO
SI
TI
EF
bwin kiest RCA als PR-bureau
RCA PR, onderdeel van het Hasseltse communicatiebureau RCA Group, is door bwin gekozen als partner voor de
Belgische PR-activiteiten. bwin sloot recent een opmerkelijke deal voor een digitaal partnership met de voetbalclub
RSC Anderlecht. Die vormt meteen het uitgangspunt voor de samenwerking met RCA PR. bwin is ’s werelds grootste online gaming platform en is internationaal marktleider voor sportweddenschappen, poker en casino.
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
POSITIEF in Limburg
106
PO
SI
TI
EF
Talboom Group krijgt vertrouwen van IKEA
Studiebureau TALBOOM heeft haar regionaal kantoorgebouw in Zonhoven geopend.
Niet alleen de opening van deze nieuwe vestiging gaf reden tot een bescheiden feestje.
Ook met de aankondiging van een projectdeelname in de realisatie van Ikea Hasselt zette
het Zonhovense ingenieurs- en architectenbureau zichzelf in de spotlights. De afgelopen
maanden heeft het Limburgse Talboomteam in stilte gewerkt aan de opstart en uitbouw
van het nieuwe kantoor en dat ze niet stilgezeten hebben is duidelijk. Dat blijkt uit hun
lopende intense samenwerking met IKEA die een nieuwe winkel in Hasselt wil openen.
Niet de minste van alle toekomstige projecten in deze regio. Talboom is fier te kunnen
meewerken aan dit project, dat ook op vlak van tewerkstelling belangrijk is voor onze
regio.
PO
SI
TI
EF
Crisis doet verkoop van naaimachines exploderen
Naaimachinefabrikant Singer heeft in de eerste jaarhelft van 2013 de verkoop zien stijgen met 41 procent. Befrako
uit Zonhoven, een bedrijf dat de naaimachines invoert, verdeelt en herstelt, ziet de trend al langer opkomen. Koen
Evers, zaakvoerder van Befrako: ““Waar de omzet de afgelopen jaren steeg met 20 tot 25 procent, loopt dit nu zelfs
op tot 41 procent. Als dit zo doorgaat, zullen we tegen het jaareinde 40 000 machines verkocht hebben. Er zijn maar
weinig segmenten in de markt die zo’n spectaculaire groei kunnen voorleggen. We merken een grote belangstelling bij de jongeren. Zelf kleding maken is hip. Misschien dat de crisis hier ook mee te maken heeft.”
PO
SI
TI
EF
‘Van confusion naar fusion’ nieuw boek van Eric Pass
‘Van confusion naar fusion’ is het nieuwe boek van Eric Pass, een bedrijfsmanager met Limburgse roots en uitgebreide werkervaring in Azië. In zijn boek
zet Eric Pass zijn inzichten af tegen de onzekerheid waartegen de maatschappij vandaag moet vechten. Hij drukt de lezer met de neus op de feiten: de verwarring is groot dezer dagen, in alle domeinen. Pass ziet mogelijkheden om de
verwarring weer ten goede te keren. Het boek werk voorgesteld tijdens een
‘Fusion Event’, de boekvoorstelling werd gevolgd door een panelgesprek met
Renaat Landuyt, Burgemeester van Brugge, Ben Caudron, Digital Strategist en
Lieve Blancquaert, Fotografe.
PO
SI
TI
EF
Adlex advocaten breidt uit
Door de snelle groei heeft Adlex advocaten een nieuw bijkomend kantoor geopend in Genk. Deze vestiging, Genk
59, verwijzend naar het adres in de Grotestraat 59 staat onder leiding van curatoren mr. Ivo Budé en mr. Gerry
Banken is volledig uitgerust en geoptimaliseerd voor het rechtsdomein insolventierecht. Dit omvat faillissementen,
vereffeningen, WCO's en invorderingen. Adlex advocaten werd in 1983 opgericht door mr. Leo Panis en is ondertussen uitgegroeid tot een team van 28 advocaten en 13 medewerkers. Adlex advocaten is nu gehuisvest in twee
kantoren. Eén in Genk en één in Bree.
PO
SI
TI
EF
FoedererDFK reikt Talent Award uit
FoedererDFK heeft met de start van haar Talentenfonds de eerste aanzet gegeven om creatieve talenten hun plannen te laten realiseren. De winnaar van de FoedererDFK Talent Award 2013 zal bekend worden gemaakt tijdens
het Eindhovense lichtfestival GLOW en de 20 genomineerde kunstenaars zullen dan hun werk presenteren. Dit
werk draagt dit jaar het thema ‘licht’. Uit de vele inschrijvingen zijn 20 kunstenaars geselecteerd. De selectie heeft
plaatsgevonden aan de hand van hun werk, motivatie en toekomstvisie. “De oprichting van het Talentenfonds
werd positief onthaald. In deze tijd is het niet altijd makkelijk voor kunstenaars om hun werk uit te voeren. Ook
onze relaties, en dat zijn met name ondernemers, herkennen maar al te goed de uitdagingen die er zijn om
vandaag de dag succesvol te zijn,” aldus Johan Daams, voorzitter Raad van Bestuur Accountantskantoor
FoedererDFK.
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
POSITIEF in Limburg
107
PO
SI
TI
EF
Van Hoof & Schruers betrekt nieuw kantoorgebouw in Zonhoven
Voor VHS – verzekeringen breekt er een nieuw tijdperk aan. Na jarenlang vanuit twee kantoren (Overpelt en
Lummen) geopereerd te hebben, werden bijna alle diensten gecentraliseerd in een nieuw kantoorgebouw langs de
N74 in Zonhoven. VHS – verzekeringen telt momenteel 32 medewerkers, waarvan er 29 hun werkplek in Zonhoven hebben. 3 medewerkers bemannen het kantoor in Overpelt, waar de focus blijft liggen op de particuliere klanten van NoordLimburg. Het nieuwe gebouw kan ruimte bieden aan 45 medewerkers, wat
meteen de groeiambitie van VHS – verzekeringen onderstreept. In een markt
waar de prijzen al jarenlang onder druk staan, blijft VHS – verzekeringen jaar na
jaar groeicijfers presenteren. Dit is het resultaat van interne groei, gecombineerd
met strategisch geplande overnames.
PO
SI
TI
EF
Machiels Building Solutions ontvangt eerste ETA
De BUtgb, de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw, heeft onlangs een ETA afgeleverd aan
Machiels Building Solutions, voor haar MBS prefabricated wood-based stressed skin panels. Deze ETA bewijst dat
de prefab-houtskeletelementen voldoen aan de Europese regelgeving omtrent het in de handel brengen van bouwproducten. Een ETA markering wordt toegekend aan bouwproducten die verhandeld worden in de Europese
Economische Ruimte en moet het vrij verkeer van goederen gemakkelijker maken en de gebruiksveiligheid van de
producten verhogen. Het is het bewijs dat de bouwproducten volgens alle geldende Europese regels in de handel
zijn gebracht. Machiels Building Solutions is de eerste (en voorlopig enige) Belgische houtskeletfabrikant die deze
ETA mag ontvangen.
POSITIEF in Limburg
108
PO
SI
TI
EF
Limburg zoekt ondernemerstalent
JCI Limburg gaat samen met de Provincie Limburg cel Economie en de Stad Genk op zoek naar de beste Limburgse
Junior Entrepreneur tussen 18 en 28 jaar. De winnaar ontvangt, naast heel wat uren professionele begeleiding,
125 000 euro investeringskapitaal. Limburgers tussen 18 en 28 met ondernemersbloed in de aderen kunnen hun
kans grijpen.
PO
SI
TI
EF
Kumpen creëert nieuwe meerwaarde voor Hasselt
Naast bouwen is vastgoedontwikkeling ook een belangrijk segment van
Kumpen, getuige daarvan het nieuwe project Alverpark. In een groene
omgeving moeten 103 wooneenheden de vraag naar huisvesting in het
Hasseltse beantwoorden. Twee van de vijf complexen komen nu op de
markt. Het project combineert de nabijheid en gezellige drukte van een
stadskern met de rust van een groen residentieel park, en dat binnen de
grote Ring van Hasselt, tussen de Alverbergstraat en de Haarbemdenstraat.
Met Alverpark creëert Kumpen Vastgoedontwikkeling een nieuwe meerwaarde voor de stad en haar (toekomstige) bewoners. Het bedrijf droeg eerder al bij aan de huisvestingsontplooiing in Hasselt met de projecten De Kaai (de kanaalkom), Jordaenspark (betaalbare woningen binnen de grote ring)
en Acaciapark (het nieuwe stationsgebied in Runkst).
PO
SI
TI
EF
Eerste 20 miljoen euro uit het Limburgplan klaar voor investering
Minister van Innovatie en Overheidsinvesteringen Ingrid Lieten en de Limburgse investeringsmaatschappij LRM
lanceren vandaag de KlimOp-lening. Deze achtergestelde lening maakt risicokapitaal nog meer toegankelijk voor
kleine ondernemingen. Limburg staat na de beslissing van Ford om de fabrieken in Genk te sluiten, opnieuw voor
een uitdagende economische periode. De doelstelling is duidelijk: jobs, jobs, jobs. We vertrouwen op de Limburgse
ondernemers om deze nieuwe jobs te creëren. LRM trekt mee aan de kar en zal de Limburgse ondernemers maximaal ondersteunen en stimuleren. Met de Plus-lening stelde LRM al risicokapitaal beschikbaar voor de Limburgse
KMO's. Nu herlanceert LRM in lijn met de aanbevelingen in het SALK-rapport de KlimOp-lening, een laagdrempelige achtergestelde lening, waarbij een eenvoudige evaluatieprocedure gehanteerd zal worden. Bedrijven die
nieuwe tewerkstelling creëren kunnen rekenen op extra ondersteuning.
Volgende maand in Bedrijvig Limburg
> Dossier Starters
> Dossier Vastgoed
Bedrijvig Limburg | oktober 2013
Voka Sociaal
Volg ons op:
broccoli
(gevonden in de vuilnisbak
naast de printer,
verkreukeld)
Beste collega's,
Als iemand denkt dat ik van mijn leven nog één keer een ontspanningsactiviteit ga organiseren dan vergist hij zich lelijk. Iedereen zorgt voortaan maar
zelf voor de sfeer op het werk. Ik ga er mij niet meer mee bemoeien. Ik doe
mijn werk zoals in mijn contract staat, dat zal volstaan. Drie maanden ben
ik in de weer geweest om een gezellige bowlingavond op poten te zetten. Ik
heb gezeurd voor een datum. Ik heb gezeurd voor budget. Ik heb gezeurd voor
suggesties. Die kwamen er niet. Daarna heb ik heb ik zelf voorstellen gedaan.
Ik heb rekening gehouden met jan en alleman en opnieuw voorstellen
gedaan.
Na héél véél mails is het uiteindelijk een bowlingavond geworden met vooraf
een etentje bij de Mexicaan. In Luik. Daar kwamen alleen maar nog méér
mails van. Of Mexicaans niet te pikant was. Of Mexicaans ook vegetarisch
was. En of ik wel wist dat Luik in Wallonië ligt! Bijna in de Ardennen! En of
dat niet raar was, een Mexicaan in de Ardennen! Hahaha. Want naast de
praktische bezwaren waren er natuurlijk ook nog de onnozele opmerkingen.
Dat komt er altijd van als je de sfeer wil bevorderen op het werk.
bowling
Ik heb er de vliegende koppijn van gekregen, lang voor ik het parket betrad.
Gelukkig wist ik toen niet dat het ergste nog moest komen: guacamole. Het
leverde fijnzinnige commentaren op à la Eikes, wat is dat? Groen slijm! De
kok heeft zeker een longontsteking. Wel, beste collega's, ik vond het niet
grappig en ik vond het niet smakelijk. Nog goed dat er in het restaurant een
halve mariachi rondliep, die aan iedere tafel erg luid van bon anniversaire
ging zingen. Ik mag er niet aan denken dat ik uw bemerkingen had kunnen
verstaan.
Na het eten schoven we op naar de bowlingbaan. Ook daar was er kritiek.
Iemand anders had die schoenen al aangehad! Ze waren nog warm! Maat 38
was er niet meer! Als organisator kreeg ik de hele saus over mij heen. Iemand
brak een nagel in een ballengat. Iemand liet een bal op zijn voet vallen.
Iemand wilde alleen maar met de groene bal gooien. Iemand had zijn eigen
bal meegebracht. Er was mij maar één comfort gegund namelijk het comfort
van de automatische puntentelling. Hierdoor ben ik geheid aan een hele hoop
discussies ontsnapt. Bleek dat sommige collega's helemaal niet kwamen voor
de sfeer. Ze kwamen om te winnen, wat helemaal iets anders is.
Soit, ik had het te druk met de bestellingen, want als er was maar budget
voor vijf consumpties per persoon. Tenminste als niemand cava wilde. Maar
iedereen wilde wél cava. Kortom, om half elf was het geld op en de lol eraf.
Vooral toen iemand zijn jas kwijt was, met zijn portefeuille erin. 's Maandags
kwamen er opnieuw mails. In verband met de verzekering. Tenslotte waren
we voor het werk gaan bowlen. De gebroken voet en de gepikte jas stonden
vast in de polis. Dat moest ik als organisator toch wel eventjes nakijken.
Maar een bedankje? Ho maar! Ik zeg u, beste collega's, ik haal het van mijn
leven niet meer in mijn hoofd. Nooit meer!
Zonder veel groeten,
Nico
An Olaerts uit Genk schrijft als freelancejournalist voor kranten en magazines.
Exclusief voor Bedrijvig Limburg brengt ze voortaan ‘Broccoli’.
Los van alle taboes, chique manieren en drukdoenerij kijkt An in de bedrijfsspiegel van elke
dag. Eigenzinnig, grappig en ironisch. Zelfrelativering is immers het begin van alle wijsheid.
An Olaerts
foto: Annelie Vandendael