Bibliografia Naţionala Română. Românica. 2015

Comments

Transcription

Bibliografia Naţionala Română. Românica. 2015
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
R OMÂ N I C A
2014
Anul XII
Editura Bibliotecii Naţionale a României
2015
2015
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
SERII ŞI PERIODICITATE
Cărţi.Albume.Hărţi: bilunar
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale: anual
Articole din publicaţii periodice. Cultură: lunar
Publicaţii seriale: anual
Românica: anual
Teze de doctorat: semestrial
©Copyright 2015
Toate drepturile sunt rezervate Editurii Bibliotecii
Naţionale a României. Nicio parte din această
lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, prin
mijloc mecanic sau electronic sau stocat într-o bază
de date, fără acordul prealabil, în scris, al redacţiei.
Redactor: Nicoleta Ștefan
Tehnoredactor: Corina Niculescu
Coperta: Constantin Popovici
Nota redacţiei
Bibliografia naţională română. „Românica” cuprinde cărţi, albume,
hărţi şi teze de doctorat publicate în străinătate, semnate/editate de
autori/editori români sau de origine română ori consacrate, integral sau
în parte, unei tematici româneşti.
La alcătuirea volumului de faţă au fost folosite în principal
următoarele surse: fondul de carte străină al Bibliotecii Naţionale a
României, lucrările din acest fond fiind marcate cu un asterisc; cataloage
on-line ale unor biblioteci naţionale, edituri şi distribuitori de carte din
lume; Index Translationum.
5
ROMÂNICA
CUPRINS
0 GENERALITĂŢI ................................................................................................8
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor ................................................................8
008 Civilizaţie. Cultură....................................................................................10
02 Biblioteconomie. Biblioteci ........................................................................14
070 Ziaristică ...................................................................................................15
09 Manuscrise. Bibliofilie ...............................................................................17
1 FILOZOFIE .......................................................................................................18
11/12 Metafizică ..............................................................................................21
13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism .........................................22
14 Sisteme filozofice .......................................................................................22
159.9 Psihologie ..............................................................................................23
17 Morală. Etică ..............................................................................................24
2 RELIGIE ............................................................................................................24
23/28 Religie creştină ......................................................................................27
29 Religii necreştine ........................................................................................33
3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE .....................................33
3-05 Categorii de persoane ..............................................................................33
316 Sociologie .................................................................................................35
32 Politică ........................................................................................................39
322 Relaţia dintre stat şi biserică .....................................................................47
323 Politică internă ..........................................................................................48
323.1 Minorităţi naţionale ...............................................................................49
325 Emigraţie. Imigraţie. Deportări.................................................................57
327 Politică externă .........................................................................................59
33 Economie ....................................................................................................60
331 Muncă .......................................................................................................63
332 Economie teritorială. Proprietate ..............................................................64
338 Situaţie economică. Politică economică ...................................................65
339 Comerţ ......................................................................................................65
34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă ..................................................................65
355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară ...........................................................72
36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului ...............................................73
37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber ...............................................................73
39 Etnografie. Folclor ......................................................................................74
6
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE ........................................................75
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător .............................................................75
51 Matematică .................................................................................................75
53 Fizică ..........................................................................................................77
54 Chimie ........................................................................................................78
55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie ...........................................................78
6 ŞTIINŢE APLICATE .......................................................................................80
61 Medicină .....................................................................................................80
616/618 Patologie ............................................................................................81
62 Tehnică. Inginerie .......................................................................................82
621 Construcţii de maşini. Electrotehnica .......................................................82
629 Tehnica mijloacelor de transport ..............................................................82
630 Silvicultură ...............................................................................................83
636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit ..................83
64 Economie casnică .......................................................................................84
65 Management. Conducere şi organizare .......................................................85
654 Telecomunicaţii ........................................................................................86
7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT .........................................86
71 Urbanism ....................................................................................................86
72 Arhitectură ..................................................................................................87
73/76 Arte plastice. Desen tehnic ....................................................................88
78 Muzică ........................................................................................................90
791/792 Arta spectacolului ..............................................................................92
796/799 Sport ..................................................................................................95
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .............................................96
81 Lingvistică ..................................................................................................96
811.135.1 Limba română .................................................................................99
82 Literatură ....................................................................................................99
82.09 Critică şi istorie literară .......................................................................101
821 Literaturi individuale ..............................................................................109
821.11 Literaturi de limbi germanice ............................................................110
821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză .............................................110
821.112.2 Literatură germană ........................................................................116
821.124 Literatură latină................................................................................121
821.131.1 Literatură italiană ..........................................................................121
821.133.1 Literatură franceză ........................................................................122
821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă........................................128
821.135.1 Literatură română .........................................................................128
ROMÂNICA
7
821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...) ............................................143
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................144
902/904 Arheologie. Preistorie ......................................................................144
908 Monografii zonale ..................................................................................146
913 Geografie pe ţări individuale ..................................................................147
913(498) Geografia României .......................................................................148
929 Biografii. Genealogie. Heraldică ............................................................148
93/99 Istorie ...................................................................................................149
930.85 Istoria civilizaţiilor ............................................................................156
94(100) Istorie universală ..............................................................................157
94(3) Istorie antică .........................................................................................160
94(4/9) Istoria pe ţări individuale ..................................................................161
94(498) Istoria României ...............................................................................161
INDEX DE NUME ..............................................................................................168
INDEX DE TITLURI..........................................................................................194
INDEX DE SUBIECTE ......................................................................................221
8
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
0 GENERALITĂŢI
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor
1. ABUAESH, NOHA. Energy optimization by scratchpad memory
banking for embedded systems / Noha Abuaesh. - Cairo : American University in
Cairo, 2014.
XII, 102 p. : il. ; 30 cm.
Antetitlu: American University in Cairo. Department of Computer Science
and Engineering.
Bibliogr. p. 94-100.
Thesis. Cond. şt: Florin Balaşa.
1. Sisteme informaţionale 2. Informatică 3. Circuite integrate
EG / eng
2. DASCĂLU, MIHAI. Analyzing discourse and text complexity for
learning and collaborating : a cognitive approach based on natural language
processing / Mihai Dascălu. - Cham : Springer, 2014.
XIV, 277 p. : il. ; 25 cm. - (Studies in Computational Intelligence ; 534).
ISBN 9783319034188
ISBN 3319034189
1. Inginerie -- Tehnologie
2. Calculatoare electronice -- Comunicare -Limbaj
CH / eng
3. E-learning paradigms and applications : agent-based approach /
editors Mirjana Ivanović, Lakhmi C. Jain. - Heidelberg : Springer, 2014.
XVII, 273 p. : il. ; 25 cm. - (Studies in computational intelligence ; 528).
Conţine: E-Learning and the Process of Studying in Virtual Contexts ;
MASECO: A Multi-agent System for Evaluation and Classification of OERs and
OCW Based on Quality Criteria / Alexandra Rusu.
ISBN 9783642419645
ISBN 364241964X
1. Inteligenţă artificială 2. E-learning 3. Tehnologie informaţională
DE / eng
ROMÂNICA
9
4. GEROIMENKO, VLADIMIR. Augmented reality art : from an
emerging technology to a novel creative medium / Vladimir Geroimenko. Cham : Springer, 2014.
XVIII, 314 p. : il. ; 24 cm. - (Springer series on cultural computing).
Conţine: Augmenting the archaeological record with art : the time maps
project / Dragoş Gheorghiu.
ISBN 9783319062020
1. Calculatoare electronice -- Arhitectură
2. Calculatoare electronice -Grafică 3. Calculatoare electronice -- Programe
CH / eng
5. Mining user generated content / editors Marie-Francine Moens,
Juanzi Li, Tat-Seng Chua. - Boca Raton : Taylor & Francis, 2014.
XXXIX, 426 p. : il. ; 24 cm. - (Chapman & Hall/CRC social media and
social computing series).
Conţine: Recommender systems / Cristina Ioana Muntean.
ISBN 9781466557406
1. Informatică
2. Baze de date -- Management
3. Interacţiune omcalculator
US / eng
6. Recent developments in computational collective intelligence /
editors Amelia Bădică, Bogdan Trawiński, Ngoc Thanh Nguyen. - Cham :
Springer, 2014.
VIII, 206 p. : il. ; 25 cm. - (Studies in Computational Intelligence ; 513).
ISBN 9783319017860
ISBN 3319017861
1. Inteligenţă artificială 2. Informatică 3. Software
CH / eng
10
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
008 Civilizaţie. Cultură
7. Bulgaria, Hungary, Romania, the Czech Republic, and Slovakia /
Lorraine Murray. - New York : Britannica Educational Publishing, 2014.
XVIII, 360 p. : il., h. ; 25 cm. - (Britannica guide to countries of the
European Union).
Index.
Bibliogr.
Conţine: Romania : the land and its people ; The Romanian economy ;
Romanian government and society ; Romanian cultural life ; Romanian : past and
present.
ISBN 9781615309689
ISBN 1615309683
1. Enciclopedii 2. România -- Cultură şi civilizaţie
US / eng
8. Europe in its own eyes, Europe in the eyes of the other / editors:
David B. MacDonald, Mary-Michelle DeCoste. - Waterloo : Wilfrid Laurier
University Press, 2014.
VII, 312 p. : il. ; 24 cm. - (Cultural studies series).
ISBN 9781554588404
ISBN 1554588405
1. Memorie colectivă -- Europa 2. Europa -- Civilizaţie
CA / eng
9. The global impact of South Korean popular culture : Hallyu
unbound / editor Valentina Marinescu. - Lanham, MD : Lexington Books, 2014.
VI, 159 p. : il. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: Audience persceptions and representations of Korea : the
Romanian experience / Valentina Marinescu.
ISBN 9780739193372
ISBN 0739193376
1. Coreea de Sud 2. Cultură şi civilizaţie coreeană
US / eng
ROMÂNICA
11
10. GRUIA, CĂTĂLIN. Romania explained to my friends abroad : or,
take away Romania / Cătalin Gruia. - [S. l.] : CreateSpace, 2014.
333 p. : il. ; 23 cm.
ISBN 9781495231872
1. România
2. Istorie şi civilizaţie românească
3. Viaţă socială -- România 4. România -- Cultură şi civilizaţie
US / eng
11. KLEIN, WERNER. Kleines Handbuch Rumänien Gesellschaft,
Geschichte, Politik, Wirtschaft, Kultur / Werner Klein. - Rostock : Baltic Sea
Press, 2014.
100 p. ; 17 cm.
ISBN 978-3-945342-00-8
1. Balcani -- Cultură şi civilizaţie
2. România -- Cultură şi civilizaţie
3. Europa de Est -- Condiţii economice
DE / ger
12. Love objects : emotion, design, and material culture / edited by
Anna Moran, Sorcha O'Brien. - New York : Bloomsbury, 2014.
XVII, 166 p. : il. ; 25 cm.
Conţine: The problematic decision to live : Irish-Romanian home-making
and the anthropology of uncertainty / Adam Drazin.
ISBN 978-0857858467
ISBN 0857858467
1. Cultură materială 2. Artă şi cultură 3. Antropologie culturală
US / eng
13. LUFT, BOGUMIŁ. Rumun goni za happy endem / Bogumił Luft. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2014.
284 p. ; 20 cm. - (Sulina).
ISBN 9788375368703
ISBN 8375368709
1. România -- Cultură şi civilizaţie 2. România -- Relaţii -- Polonia
3. Moldova -- Cultură şi civilizaţie
PL / pol
12
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
14. MANUCU, NICOLETA. De Tristan Tzara à Ghérasim Luca :
impulsions des modernités roumaines au sein de l'avant-garde européenne /
Nicole Manucu. - Paris : H. Champion ; Genève : Slatkine, 2014.
259 p. ; 24 cm. - (Bibliothèque de littérature générale et comparée ; 126).
Bibliogr. p. [213]-251.
Index.
ISBN 978-2-7453-2678-2
1. Tzara, Tristan 2. Luca, Gherasim
3. Avangardism -- România
4. România -- Viaţă intelectuală -- Sec. 20
FR / fre
15. Remembering communism : private and public recollections of
lived experience in Southeast Europe / edited by Augusta Dimou, Maria
Todorova, Stefan Troebst. - Budapest : Central European University Press, 2014.
VII, 626 p. ; 25 cm. - (Leipzig studies on the history and culture of EastCentral Europe ; 1).
Bibliogr.
Index.
Conţine: The canon of remembering romanian communism: from
autobiographical recollections to collective representations ; Daily life and
constraints in communist Romania in the late 1980s: from the semiotics of food to
the semiotics of power ; Forbidden images? Visual memories of romanian
communism before and after 1989 ; The afterlife of the Securitate: on moral
correctness in post-communist Romania ; The Revolution of 1989 and the
Rashomon effect: recollections of the collapse of communism in Romania.
ISBN 9789633860342
ISBN 9633860342
1. Cultură şi ideologie -- Totalitarism
2. Comunism -- Mentalităţi -- Cultul personalităţii
3. Memorie colectivă -- Comunism
HU / eng
ROMÂNICA
13
16. RICHARDS, JEF I. Advertising education around the world / Jef
I. Richards, Billy I. Ross ; copy editors: Tom Bowers, Joe Pisani. - [East Lansing,
MI] : American Academy of Advertising, [2014].
VII, 524 p. : il. ; 23 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: Romania / Anca Cristina Micu.
ISBN 9780931030444
ISBN 0931030447
1. Publicitate -- Istorie 2. Publicitate -- Studiu şi cercetare
3. Publicitate -- România
US / eng
17. RILEY, PETER. The Dance at Mociu / Peter Riley. - Bristol :
Shearsman Books, 2014.
143 p. ; 22 cm.
ISBN 9781848613867
ISBN 1848613865
1. Mociu (comună, jud. Cluj)
2. România -- Transilvania
3. România -- Descrieri şi călătorii
GB / eng
18. Times new Romanian : voices and narrative from Romania /
edited by Nigel Shakespear. - Kibworth Beauchamp : Matador, 2014.
XVIII, 330 p. ; 22 cm.
ISBN 9781783064519
ISBN 178306451X
1. România -- Descrieri şi călătorii
2. România -- Cultură şi civilizaţie
3. Viaţă socială -- România
GB / eng
14
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
02 Biblioteconomie. Biblioteci
19. ALMAŽAN, ANDA. Information and other needs of library users
of Romanian minority in Voivodina : master thesis / Anda Almažan. - Ljubljana :
A. Almažan, 2014.
89 p. : il. ; 30 cm.
Antetitlu: Univ. v Ljubljani, Filozofska fak, Oddelek za bibliotekarstvo,
informacijsko znanost in knjigarstvo.
Bibliogr. p. 65-68.
Thesis. Cond. şt.: Polona Vilar.
1. Voivodina
2. Români -- Voivodina 3. Utilizatori
4. Biblioteci publice
SI / eng
20. Collaboration in international and comparative librarianship /
editors Susmita Chakraborty, Anup Kumar Das. - Hershey : Information Science
Reference, 2014.
XXX, 374 p. : il. ; 29 cm. - (Advances in Library and Information Science
(ALIS) book series).
Bibliogr. p. 342-363.
Index.
Conţine: Digital library in a collaborative context, Romania and Norway,
2003-2012.
ISBN 9781466643659
ISBN 146664365X
1. Biblioteconomie 2. Biblioteci româneşti
3. Biblioteci digitale -- Colaborare
US / eng
15
ROMÂNICA
21. Information access and library user needs in developing countries /
edited by Mohammed Nasser Al-Suqri, Linda L. Lillard, Naifa Eid Al-Saleem. Hershey, PA : Information Science Reference, 2014.
XXVI, 260 p. ; 29 cm. - (Advances in Library and Information Science
(ALIS) book series).
Conţine: Lose your time in a useful way : digital inclusion of the elderly at
a pensioners' club in Romania / James M. Nyce.
ISBN 9781466643536
ISBN 1466643536
1. Biblioteci -- Dezvoltare 2. Biblioteci -- România
3. Biblioteci -- Acces la informaţie
US / eng
070 Ziaristică
22. BAJOMI-LÁZÁR, PÉTER. Party colonisation of the media in
Central and Eastern Europe / Péter Bajomi-Lázár. - Budapest : Central European
University Press, 2014.
VII, 273 p. : graf., tab. ; 23 cm.
Conţine bibliografie.
Index.
Conţine: The Political and Media Landscapes ; Media Policy under the
Nastase Government ; Media Policy under the Tariceanu Government ; The
Nastase vs. the Tariceanu Governments.
ISBN 978-963-386-041-0
1. Năstase, Adrian
2. Popescu-Tăriceanu, Călin
3. Europa Centrală şi de Est
4. Mass media -- Europa de Est -- Postcomunism
5. Mass media -- România -- Aspect politic
070.13(4-191.2+4-11)
329(4-191.2+4-11)
HU / eng
16
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
23. CIOBOTEA, RADU. Journalistes français dans la Roumanie
communiste : 1974-1989 / Radu Ciobotea. - Paris : Orizons, 2014.
318 p. ; 24 cm. - (Témoins/témoignages).
ISBN 9782336300283
ISBN 2336300281
1. Jurnalism -- România 2. Ziarişti -- Opinii
3. Mass media -- Comunism 4. Jurnalişti francezi
FR / fre
24. Journalism that Matters : Views from Central and Eastern
Europe / editors: Michal Glowacki, Epp Lauk, Aukse Balcytiene. - Frankfurt am
Main : Peter Lang, 2014.
214 p. : il. ; 22 cm. - (Studies in communication and politics ; 2).
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-3631654217
1. Jurnalism -- Europa de Est -- Istorie 2. Mass media -- Europa de Est
3. Jurnalism -- România
DE / eng
25. Media policies revisited : the challenge for media freedom and
independence / editor of compilation Evangelia Psychogiopoulou. - Houndmills :
Palgrave Macmillan, 2014.
X, 294 p. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 261-289.
Index.
Conţine: The 'piranha' model : power plays and dynamics of policymaking addressing free and independent media in Romania / Ioana Avadani.
ISBN 9781137337832
ISBN 1137337834
1. Mass media -- Aspect politic
2. Mass media -- Uniunea Europeană
3. Libertatea presei 4. Mass media -- România
GB / eng
17
ROMÂNICA
26. News in early modern Europe : currents and connections / edited
by Simon F. Davies, Puck Fletcher. - Leiden : Brill, 2014.
XII, 271 p. : il. ; 25 cm. - (Library of the written word ; 39).
Bibliogr.
Index.
Conţine: Transylvania in German Newspapers: Systems of Reporting and
the News Stories of Gyorgy II Rakoczi, 1657- 1658 / Virginia Dillon.
ISBN 9789004276857
ISBN 9004276858
1. Rákóczi György II, principe al Transilvaniei
2. Europa
3. Jurnalism -- Transilvania -- Istorie
4. Jurnalism -- Europa -- Istorie
5. Comunicare
NL / eng
27. Zeitungsstadt Czernowitz : Studien zur Geschichte der
deutschsprachigen Presse der Bukowina (1848-1940) / herausgegeben von
Andrei Corbea-Hoisie, Ion Lihaciu, Markus Winkler. - Kaiserslautern : Parthenon
Verlag, 2014.
264 p ; 21 cm. - (Bukowinastudien ; 2).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9783942994071
ISBN 3942994070
1. Cernăuţi 2. Bucovina
3. Presă germană -- Bucovina -- Istorie
4. Presă germană -- Europa Centrală şi de Est
5. Viaţă intelectuală -- Cernăuţi
DE / ger
09 Manuscrise. Bibliofilie
28. CODRESCU, ANDREI. Bibliodeath : my archives with life in
footnotes / Andrei Codrescu. - Austin, TX : Antibookclub, 2012.
VI, 147 p. : il. ; 23 cm.
Bibliogr.
ISBN 9780983868330
ISBN 0983868336
1. Cărţi electronice (E-books) 2. Istoria cărţii
3. Cărţi -- Industrie şi comerţ
US / eng
18
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
1 FILOZOFIE
29. CHELARU, NADIA-IRINA. La Dimension Temporelle / NadiaIrina Chelaru. - Bloomington, IN : AuthorHouse, 2014.
312 p. ; 23 cm.
ISBN 9781496941978
ISBN 1496941977
1. Cioran, Emil -- Critică şi interpretare
2. Filozofi români -- Exil -- Franţa 3. Filozofie -- Eseu
US / fre
30. Cioran : w pułapce istnienia / pod red. Sławomira Piechaczka. Opole : Zakład Poligraficzny Sindruk, 2014.
275 p. ; 21 cm.
ISBN 9788361419426
1. Cioran, Emil
2. Cioran, Emil -- Critică şi interpretare
PL / pol
31. CIORAN, EMIL. Sulla Francia / Emil Cioran ; cura e trad. di
Giovanni Rotiroti. - Roma : Voland, 2014.
107 p. ; 17 cm. - (Libri piccoli Voland ; 33).
Tit. orig. (franceză): De la France.
ISBN 9788862431644
1. Filozofie -- Eseu 2. Scriitori români -- Exil -- Franţa
IT / ita = fre
32. CIORAN, EMIL. Il nulla : lettere a Marin Mincu : (1987-1989) /
Emil Cioran ; a cura e traduzione di Giovanni Rotiroti; postfazione di Mircea
Ţuglea; appendice di Antonio Di Gennaro. - Milano : Mimesis, 2014.
90 p. ; 17 cm. - (Minima/Volti / [Mimesis] ; 53).
ISBN 9788857519975
1. Mincu, Marin
2. Cioran, Emil -- Corespondenţă
3. Scriitori români
4. Filozofi români -- Exil -- Franţa
IT / ita
ROMÂNICA
19
33. DOMÍNGUEZ, ALBERTO. Cioran : manual de antiayuda / Alberto
Domínguez. - Barcelona : Alrevés, 2014.
268 p. ; 21 cm. - (No ficción).
ISBN 978-84-15900-42-9
1. Cioran, Emil
2. Cioran, Emil -- Critică şi interpretare
3. Filozofi români -- Exil -- Franţa
ES / spa
34. ELIADE, MIRCEA. El mite de l'etern retorn : arquetips i
repetició / Mircea Eliade ; introducció de Lluís Duch; traducció de Víctor Obiols. Barcelona : Fragmenta, 2014.
202 p. ; 21 cm. - (Assaig ; 31).
Tit. orig. (franceză): Le mythe de l'eternel retour.
Bibliogr.
ISBN 978-84-15518-08-2
1. Istorie -- Filozofie
ES / spa = fre
35. ELIADE, MIRCEA. Lo sagrado y lo profane / Mircea Eliade ;
traducción de Luis Gil Fernández, Ramón Alonso Díez Aragón. - Barcelona :
Paidós Ibérica, 2014.
191 p. ; 22 cm. - (Paidós orientalia).
Tit. orig. (germană): Das Heilige und das Profane.
ISBN 9788449329838
ISBN 8449329833
1. Religie -- Filozofie 2. Antropologie religioasă
3. Filozofi români -- Statele Unite ale Americii
ES / spa = ger
36. Embodiment : phenomenological, religious, and deconstructive
views on living and dying / edited by Ramona Fotiade, David Jasper, Olivier
Salazar-Ferrer. - Farnham Surrey : Ashgate, [2014].
X, 235 p. ; 25 cm.
Conţine: Cur deus homo? The irrational residue of being : reflections on
Jean-Luc Marion and Shestov / Ramona Fotiade.
ISBN 9781472410528
ISBN 1472410521
1. Marion, Jean Luc 2. Šestov, L'v Isaakovich
3. Antropologie filozofică
4. Reîncarnare
GB / eng
20
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
37. FONDANE, BENJAMIN. Il lunedì esistenziale e la domenica della
storia / Benjamin Fondane ; introduzione di Michael Finkenthal e Dominique
Guedj; postfazione di Alice Gonzi. - Brescia : Morcelliana, 2014.
91 p. ; 19 cm. - (Le Lundi existentiel et le dimanche de l'histoire).
Bibliogr. p. 85-90.
ISBN 9788837228286
1. Filozofie occidentală
IT / ita
38. GROSSE, JÜRGEN. Erlaubte Zweifel : Cioran und die
Philosophie / Jürgen Grosse. - Berlin : Duncker & Humblot, 2014.
319 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 311-315.
Index.
ISBN 9783428143900
1. Cioran, Emil
2. Scriitori români -- Exil -- Franţa
3. Filozofie românească -- Istorie şi critică
DE / ger
39. LIICEANU, GABRIEL. E. M. Cioran : Itinerarios de una vida /
Gabriel Liiceanu ; traducción de Joaquin Garrigós. - Barcelona : Ediciones des
Subsuelo, 2014.
160 p. : il. ; 22 cm. - (Ensayo).
Tit. orig. (română): Itinerariile unei vieţi : E.M. Cioran.
Bibliogr.
ISBN 978-84-941646-3-7
1. Cioran, Emil
2. Cioran, Emil -- Convorbiri
3. Filozofie -- Eseu -- Traducere
ES / spa = rum
40. LIICEANU, GABRIEL. A csábításról / Gabriel Liiceanu ; fordította
Karácsonyi Zsolt. - Budapest : Orpheusz, 2013.
174 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Despre seducţie.
ISBN 978 963 9809 33 8
1. Filozofie şi literatură -- Eseu 2. Scriitori români
HU / hun = rum
21
ROMÂNICA
41. LÓPEZ MANZANEDO, FAUSTINO MANUEL. E. M. Cioran :
fragmentos de una estética imposible / Faustino Manuel López Manzanedo. Valladolid : Universidad de Valladolid, 2014.
115 p. : il. ; 23 cm. - (Filosofía (Valladolid) ; 20).
Bibliogr.
ISBN 978-8484488040
ISBN 84-8448-804-7
1. Cioran, Emil
2. Cioran, Emil -- Critică şi interpretare
3. Estetică
ES / spa
42. RUBINELLI, RENZO. Tempo e destino nel pensiero di E.M.
Cioran / Renzo Rubinelli. - Roma : Aracne, 2014.
216 p. : il. ; 24 cm. - (A11).
Bibliogr. p. 187-212.
ISBN 978-88-548-6890-8
1. Cioran, Emil
2. Cioran, Emil -- Critică şi interpretare
3. Filozofie -- Critică şi interpretare
IT / ita
11/12 Metafizică
43. ALEXANDRU, ŞTEFAN. Aristotle's Metaphysics Lambda :
annotated critical edition based upon systematic investigation of Greek, Latin,
Arabic and Hebrew sources / Ştefan Alexandru. - Athens : Ekdoseis To
Palimpsēston, 2011.
162 p. : il. ; 27 cm.
Bibliogr. p. 151-162.
ISBN 978-960-7814-40-1
1. Aristoteles
2. Metafizică 3. Filozofie greacă
4. Filozofie romană
GR / eng
44. BLAGA, LUCIAN. Das dogmatische Weltalter / Lucian Blaga ; aus
dem rumänischen übersetzt von Rainer Schubert. - Viena : Lit Verlag, 2014.
192 p. ; 21 cm. - (Forschung und Wissenschaft. Philosophie ; 18).
Tit. orig. (română): Eonul dogmatic.
ISBN 978-3-643-50610-8
1. Filozofie şi religie 2. Teoria cunoaşterii
AT / ger = rum
22
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism
45. ELIADE, MIRCEA. Il mito dell'alchimia / Mircea Eliade ; [cura e
traduzione Francesco Garlato]. - Torino : Bollati Boringhieri, 2014.
133 p. ; 19 cm. - (Nuova cultura (Bollati Boringhieri) ; 269).
Tit. orig. (franceză): L'alchimia asiatica.
Index.
ISBN 9788833925943
ISBN 8833925943
1. Alchimie chineză 2. Credinţe populare
IT / ita = fre
46. GHYKA, MATILA C. Złota liczba : rytuały i rytmy pitagorejskie
w rozwoju cywilizacji zachodniej / Matila C Ghyka ; listem poprzedził Paul
Valéry; przeł. Ireneusz Kania; posłowie Mircea Eliade. - Kraków : Universitas,
2014.
389, [4] p. : il. ; 24 cm.
Tit. orig. (franceză): Le Nombre d'Or. Rites et rythmes pythagoriciens
dans le développement de la civilisation occidentale.
ISBN 9788324223961
1. Numere -- Teorie 2. Simbolism al numerelor
PL / pol = fre
14 Sisteme filozofice
47. DUICU, DRAGOŞ. Phénoménologie du mouvement : Patočka et
l'héritage de la physique aristotélicienne / Dragoş Duicu ; préface de Renaud
Barbaras. - Paris : Hermann, 2014.
569 p. ; 21 cm. - (Philosophie).
Bibliogr. p. 545-557.
Index.
ISBN 9782705689384
1. Patočka, Jan
2. Filozofi cehi
3. Filozofie -- Critică şi interpretare 4. Epistemologie
FR / fre
23
ROMÂNICA
48. El individuo frente a sí mismo : el pensamiento de Søren
Kierkegaard / coordinadores: Cătălina Dobre, Leticia Valadez, Rafael García,
Luis Guerrero. - México : Rosa Ma. Porrua Ediciones, 2014.
660 p. ; 21 cm.
Bibliogr.
ISBN 9786079239282
ISBN 6079239280
1. Kierkegaard, Søren
2. Filozofi danezi -- Biografie
3. Filozofie -- Critică şi interpretare
MX / spa
159.9 Psihologie
49. Ethnographies of youth and temporality : time objectified / ed.
Anne Line Dalsgard; ed. and afterword by Michael G. Flaherty. - Philadelphia :
Temple University Press, [2014].
VI, 197 p. ; 24 cm. - (Global youth).
Conţine: The normativity of boredom : communication media use among
Romanian teenagers / Răzvan Nicolescu.
ISBN 9781439910665
ISBN 1439910669
1. Etnografie 2. Psihologia adolescentului 3. Studii interculturale
US / eng
50. GLĂVEANU, VLAD PETRE. Distributed creativity : thinking
outside the box of the creative individual / Vlad Petre Glăveanu. - Cham :
Springer, 2014.
VI, 98 p. : il. ; 24 cm. - (SpringerBriefs in psychology).
ISBN 9783319054339
ISBN 3319054333
1. Psihologie socială 2. Creativitate 3. Psihologie cognitivă
CH / eng
24
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
51. GLĂVEANU, VLAD PETRE. Thinking through creativity and
culture : towards an intergated model / Vlad Petre Glăveanu ; foreword by Jaan
Valsiner. - New Brunswick : Transaction Publishers, 2014.
XIV, 316 p. ; 24 cm.
Bibliogr.
ISBN 9781412854016
ISBN 1412854016
1. Creativitate 2. Psihologie socială
CA / eng
52. POPOVICI, DORU-VLAD. Developing of communication at
children with mental disabilities / Doru Vlad Popovici. - Saarbrücken : LAP
Lambert Academic Publishing, 2014.
223 p. : il. ; 22 cm.
ISBN 9783659527289
1. Psihopedagogie 2. Copii -- Sănătate mintală
DE / eng
17 Morală. Etică
53. LIICEANU, GABRIEL. A hazugságról / Gabriel Liiceanu ;
fordította Karácsonyi Zsolt. - Budapest : Orpheusz Kiadó, 2013.
90 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Despre minciună : surse clasice ale moralei politice.
ISBN 978 963 9809 406
1. Filozofie -- Morală 2. Filozofie -- Eseu 3. Scriitori români
HU / hun = rum
2 RELIGIE
54. CASADIO, GIOVANNI. Lo sciamanesimo : prima e dopo Mircea
Eliade / Giovanni Casadio. - Roma : Il Calamo, 2014.
133 p. ; 25 cm. - (Biblioteca di storia delle religioni ; 4).
Index.
Bibliogr. p. 73-81.
ISBN 9788898640027
1. Eliade, Mircea
2. Istoria religiilor
3. Şamanism 4. Istorici ai religiei -- Corespondenţă
IT / ita
ROMÂNICA
25
55. Eastern Christianity and politics in the twenty-first century /
Lucian Leuştean. - London : Routledge Taylor & Francis Group, 2014.
XXXIV, 831 p. ; 24 cm. - (Routledge Contemporary Russia and Eastern
Europe Series ; 54).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780415684903
ISBN 0415684900
1. Biserica Ortodoxă Răsăriteană -- Istorie
2. Biserica catolică -- Istorie
GB / eng
56. IDEL, MOSHE. Mircea Eliade : From Magic to Myth / Moshe
Idel. - New York : Peter Lang, 2013.
240 p. ; 23 cm. - (After Spirituality ; 3).
ISBN 978-1-433-12012-1
ISBN 1-433-12012-7
1. Eliade, Mircea
2. Religie şi filozofie
US / eng
57. IONIŢĂ, VIOREL. Towards the Holy and Great Synod of the
Orthodox Church : the decisions of the Pan-Orthodox Meetings since 1923
until 2009 / Viorel Ioniţă ; translated from Romanian by Prof. Dr Remus Rus. Basel : Institut for Ecumenical Studies, University of Fribourg, 2014.
IV, 211 p. ; 23 cm. - (Studia oecumenica friburgensia ; 62).
Bibliogr.
ISBN 9783724519584
ISBN 3724519583
1. Sinod ecumenic 2. Biserica Ortodoxă Răsăriteană -- Istorie
CH / eng = rum
58. Mircea Eliade : myth, religion, and history / edited by Nicolae
Babuts. - New Brunswick, London : Transaction Publishers, 2014.
LIII, 170 p. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9781412852999
ISBN 1412852994
1. Eliade, Mircea
2. Mitologie 3. Religie
US / eng
26
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
59. Orthodox Christianity and Nationalism in Nineteenth-Century
Southeastern Europe / edited by Lucian N. Leuştean. - New York : Fordham
University Press, 2014.
X, 276 p. : h. ; 24 cm. - (Orthodox Christianity and contemporary
thought).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780823256068
ISBN 0823256065
1. Naţionalism -- Aspect religios -- Biserica ortodoxă
2. Biserica Ortodoxă Răsăriteană -- Istorie
US / eng
60. Orthodox identities in western Europe : migration, settlement and
innovation / edited by Maria Hämmerli, Jean-François Mayer. - Farnham Surrey :
Ashgate, [2014].
XIII, 306 p. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: Migration and Settlement: Romanian Orthodox churches in Italy:
the construction of the Romanian-Italian transnational Orthodox space / Suna
Gulfer Ihlamur-Oner.
ISBN 9781409467540
ISBN 1409467546
1. Migraţie internaţională -- Aspect religios
2. Biserica Ortodoxă Română 3. Identitate ortodoxă
GB / eng
61. The study of religion : a reader / edited by John S. Harding, Hillary
P. Rodrigues. - London : Routledge, 2014.
XIX, 508 p. ; 26 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Approximations : the structure and morphology of the sacred /
Mircea Eliade.
ISBN 9780415495868
ISBN 0415495865
1. Sacrul în religie 2. Religie -- Filozofie
GB / eng
27
ROMÂNICA
23/28 Religie creştină
62. Armenian Christianity today : identity politics and popular
practice / edited by Alexander Agadjanian. - Farnham : Ashgate, 2014.
VI, 279 p. ; 24 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: The chronotopes of the Armenian diaspora in Romania: religious
feasts and shrines in the making of community / Konrad Siekierski.
ISBN 9781472412713
ISBN 1472412710
1. Armenia
2. Armeni -- Cultură şi civilizaţie
3. Creştinism şi societate 4. Armeni -- România
5. Creştinism -- Armenia
GB / eng
63. Eastern Orthodox encounters of identity and otherness : values,
self-reflection, dialogue / edited by Andrii Krawchuk, Thomas Bremer. - New
York : Palgrave Macmillan, 2014.
XII, 367 p. ; 25 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: The Image of the Roman Catholic Church in the orthodox press
of Romania, 1918-1940 / Ciprian Ghişa.
ISBN 9781137382849
ISBN 1137382848
1. Biserica Ortodoxă -- Europa de Est
2. Biserica Ortodoxă -- Doctrine
3. Biserica catolică -- România -- Istorie 4. Presă religioasă
US / eng
28
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
64. Egyházi kozépréteg a késő középkori Váradon (1440-1526) / Ilona
Kristóf. - Pécs : Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület, 2014.
319 p. ; 24 cm. - (Thesaurus historiae ecclesiasticae in Universitate
Quinqueecclesiensi ; 4).
Bibliogr. p. 171-182.
Index.
ISBN 9789638948243
ISBN 9638948248
1. Biserica catolică -- Cler 2. Biserici -- Oradea -- Istorie
3. Biserica catolică -- România -- Istorie
HU / hun
65. Faith and secularization : a Romanian narrative / edited by
Wilhelm Dancă. - Washington, DC : Council for Research in Values and
Philosophy, 2014.
202 p. - (Christian philosophical studies ; No. 7).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9781565182929
ISBN 1565182928
1. Biserica Ortodoxă -- Relaţii -- Biserica Catolică
2. Biserica Ortodoxă Română -- Istorie
3. Biserica Ortodoxă -- Secularizare
US / eng
66. GIULEA, ANDREI-DRAGOŞ. Pre-Nicene christology in paschal
contexts : the case of the divine Noetic anthropos / Dragoş Andrei Giulea. Leiden, Boston : Brill, 2014.
XVIII, 400 p. ; 25 cm. - (Supplements to Vigiliae Christianae ; 123).
Bibliogr. p. 339-374.
Index.
ISBN 9789004251694
ISBN 9004251693
1. Doctrine religioase 2. Antropomorfism
3. Creştinism -- 30-600 (Biserica primară)
NL / eng
ROMÂNICA
29
67. A global testimony : sixty different countries, one powerful
message / edited by Katarina Jambrešić. - New York : Katarina Jambrešić, 2014.
450 p. : il. ; 23 cm.
Conţine: Romania / Vasile Doru.
ISBN 9781942311003
ISBN 1942311001
1. Biserica mormonă 2. Mormoni -- România
US / eng
68. GRĂMADĂ DRAGU, ARGENTINA. Părintelui Galeriu : şi eu
am fost ucenicul/ucenica / conf. univ. dr. Argentina Grămadă Dragu. - Valencia :
Reproexpres, 2013.
208 p. : il. ; 21 cm.
Index.
Bibliogr. p. 202-208.
ISBN 978-84-15323-78-5
1. Galeriu, Constantin
2. Preoţi -- Evocare
3. Teologie dogmatică
4. Biserica Ortodoxă Română -- Cler -- Biografii
ES / rum
69. KLEIN, CHRISTOPH. Kirche mit anderen : Bemühungen um die
Oükumene in Rumänien / Christoph Klein. - Göttingen : V&R Unipress, 2014.
227 p. ; 24 cm. - (Kirche, Konfession, Religion ; 63).
Index.
ISBN 9783847102625
ISBN 3847102621
1. Ecumenism -- România 2. Ecumenism -- Dialoguri
3. Creştinism şi societate -- Dialoguri
DE / ger
70. Nathan Söderblom : artisan of Christian unity between North and
East : his correspondence with orthodox personalities (1896-1931) / edited by
Marcarie Drăgoi; foreword by Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church. Stockholm : Felicitas, 2014.
559 p. ; 24 cm.
ISBN 9789198075007
ISBN 9198075004
1. Söderblom, Nathan
2. Arhiepiscopi luterani -- Biografie
3. Corespondenţă bisericească 4. Biserici creştine -- Reconciliere
SE / eng
30
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
71. PLOSCARU, IOAN. Catene e terrore : un vescovo clandestino
greco-cattolico nella persecuzione comunista in Romania / Ioan Ploscaru ; note
all'edizione italiana di Giuseppe Munarini; a cura di Marco Dalla Torre. - Bologna :
EDB, 2013.
473 p. ; 21 cm. - (Fede e storia ; 38).
ISBN 9788810104897
1. Persecuţii religioase -- România -- Istorie 2. România -- Comunism
IT / ita
72. POP, IOAN AUREL. Cultural diffusion and religious reformation
in sixteenth-century Transylvania : how the Jesuits dealt with the Orthodox
and Catholic ideas / Ioan-Aurel Pop ; with a foreword by Norman Housley. Lewiston, NY : Edwin Mellen Press, [2014].
III, 217 p. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9780773400665
ISBN 0773400664
1. Pluralism confesional -- Transilvania -- Istorie
2. Evrei -- România -- Istorie
US / eng
73. SIMA, ANA VICTORIA. Affirming identity : the romanian
greek-catholic church at the time of the first Vatican council / Ana V. Sima ;
traduttore: Borbely C.-V. - Milano : Vita e Pensiero, 2013.
XIII, 442 p. ; 22 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9788834326510
ISBN 8834326512
1. Biserica Greco-Catolică -- Transilvania -- Istorie
2. Vatican -- Istorie
IT / eng = ita
ROMÂNICA
31
74. STROIA, ŞTEFAN. Dumitru Stăniloae (1903-1993) et le
renouveau de la théologie orthodoxe de langue roumaine : la doctrine
sacramentaire / Ştefan Stroia. - Lille : Atelier National de Reproduction des
Thèses, 2014.
385 p. ; 28 cm.
École pratique des hautes études (Paris). Section des sciences religieuses.
Bibliogr. p. 366-382.
Index.
Thèse de doctorat. cond. ştiinţific: Vassa Kontouma-Conticello.
1. Stăniloae, Dumitru
2. Biserica Ortodoxă -- Doctrine
3. Biserica Ortodoxă Română
FR / fre
75. Theology, mission and child : global perspectives / edited by Bill
Prevette, Keith J. White, C. Rosalee Veloso Ewell, D.J. Konz. - Oxford : Regnum
Books International, 2014.
X, 244 p. ; 23 cm. - (Regnum Edinburgh centenary series ; 24).
Bibliogr. p. 229-238.
Conţine: The disturbance of God, holistic mission and children in crisis:
lessons from a study of partnership in Romania / Bill Prevette.
ISBN 9781908355621
ISBN 190835562X
1. Misionarism 2. Creştinism -- Convertiri 3. Copii -- România
GB / eng
76. WIEN, ULRICH A. Resonanz und Widerspruch : von der
siebenbürgischen Diaspora-Volkskirche zur Diaspora : in Rumänien / Ulrich A
Wien. - Erlangen : Martin-Luther-Bund, 2014.
622 p. : il. ; 22 cm.
ISBN 9783875131789
ISBN 3875131789
1. Biserica Evanghelică -- Transilvania
2. Religie -- Istorie -- Transilvania 3. Teologie creştină
DE / ger
32
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
77. WURMBRAND, RICHARD. V Božím podzemí / Richard
Wurmbrand ; z anglického originálu ... přeložil J. J. - Jindřichův Hradec : Stefanos,
2014.
331 p. ; 18 cm.
Tit. orig. (engleză): In God's underground.
ISBN 978-80-87081-27-3
1. Deţinuţi politici -- Viaţă religioasă
2. Persecuţie politică -- Istorie -- 1945-1965 -- Mărturii
3. Biserica Lutherană -- Cler -- Biografii
CZ / cze = eng
33
ROMÂNICA
29 Religii necreştine
78.
AMBASCIANO,
LEONARDO.
Sciamanesimo
senza
sciamanesimo : le radici intellettuali del modello sciamanico di Mircea Eliade :
evoluzionismo, psicoanalisi, te(le)ologia / Leonardo Ambasciano. - Roma :
Edizioni Nuova cultura, [2014].
624 p. ; 24 cm. - (Sapienza sciamanica ; 1).
Index.
Bibliogr. p. 523-610.
ISBN 9788868123529
1. Eliade, Mircea
2. Şamanism 3. Religii necreştine
IT / ita
3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE
79. History of modern cremation in Romania / Marius Rotar. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars, 2013.
XII, 471 p. : il. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 420-465.
Index.
ISBN 9781443842228
ISBN 1443842222
1. Incinerări -- România -- Istorie 2. Antropologie funerară
GB / eng
3-05 Categorii de persoane
80. GRAZIANI, ANTONELLA. La fabbrica dei mostri : storie di
ordinaria schiavitá / Antonella Graziani, Valentina Valente, Michele Vollaro ;
prefazione di Stefano Lamorgese; dossier fotografico di Fabrizio Farroni. - Roma :
Kogoi, 2014.
127 p. : il. ; 21 cm. - (Fuoristrada).
Bibliogr.
ISBN 9788898455140
1. Trafic de persoane -- România
2. Români -- Italia -- Condiţii sociale
3. Persoane cu handicap -- Condiţii sociale
IT / ita
34
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
81. The Holocaust in the East : local perpetrators and Soviet
responses / edited by Michael David-Fox, Peter Holquist, Alexander M. Martin. Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, [2014].
XII, 265 p. ; 23 cm. - (Series in Russian and East European studies).
Bibliogr.
Conţine: Patterns of violence : the local population and the mass murder
of Jews in Bessarabia and Northern Bukovina, July-August 1941 / Vladimir
Solonari. An analysis of Soviet postwar investigation and trial documents and their
relevance for Holocaust studies / Diana Dumitru.
ISBN 9780822962939
ISBN 0822962934
1. Antisemitism -- Uniunea Sovietică -- 1936-1953
2. Uniunea sovietică -- Relaţii etnice
3. Holocaustul evreiesc -- Bucovina
US / eng
82. Human Rights and Adolescence / edited by Jacqueline Bhabha. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2014.
IX, 367 p. ; 24 cm. - (Pennsylvania studies in human rights).
Bibliogr.
Index.
Conţine: Confined by narrow choices : the stories of Roma adolescents /
Margareta Matache.
ISBN 9780812246315
1. Rromi -- România -- Viaţă socială 2. Adolescenţi -- Drepturi
3. Tineri -- Statut juridic
US / eng
83. Men who sell sex : global perspectives / edited by Peter Aggleton,
Richard Parker. - Abingdon : Routledge, 2015.
XX, 245 p. : il. ; 23 cm. - (Sexuality, culture and health series).
Index.
Biblogr.
Conţine: Surfing liquid modernity : Albanian and Romanian male sex
workers in Europe / Nicola Mai.
ISBN 9780415723008
ISBN 0415723000
1. Prostituţie masculină 2. Prostituţie -- România
3. Prostituţie -- Factori socioe-conomici
GB / eng
35
ROMÂNICA
84. SCHONFELD, CARLOS. De los Cárpatos a Buenos Aires : el largo
viaje de los judíos de Europa Central / Carlos Schonfeld. - [Buenos Aires] : [Carlos
Schoenfeld], [2014].
221 p. : il. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 219-221.
ISBN 9789873351679
ISBN 9873351671
1. Evrei -- Bucovina 2. Evrei -- Argentina
AR / spa
85. Women in politics and media : perspectives from nations in
transition / edited by Maria Raicheva-Stover, Elza Ibroscheva. - New York :
Bloomsbury, 2014.
XIV, 334 p. ; 24 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: The Visual Framing of Romanian Women Politicians in Personal
Campaign Blogs during the 2012 Romanian Parliamentary Elections / Camelia
Cmeciu.
ISBN 9781628920871
ISBN 1628920874
1. Femei -- Activitate politică
2. Femei -- Activitate politică -- România
3. Femei -- Emancipare -- Presă
US / eng
316 Sociologie
86. The anthropology of fear : cultures beyond emotions / editors
Andrea Boscoboinik, Hana Horáková. - Berlin : Lit, 2014.
255 p. ; 24 cm. - (Freiburger sozialanthropologische studien ; 41).
Bibliogr.
Index.
Conţine: This village is going to become a gypsy village: microethnography of fear constructions in two Romanian postsocialist villages / Raluca
Mateoc.
ISBN 9783643904744
ISBN 3643904746
1. Antropologie 2. Frică -- Aspect social
DE / eng
36
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
87. CHIROVICI, EUGEN OVIDIU. Rumors That Changed the
World : A History of Violence and Discrimination / Eugen O. Chirovici. Lanham, MD : Lexington Books, 2014.
XII, 179 p. ; 24 cm.
ISBN 9781498500838
1. Comunicaţii -- Istorie 2. Antropologie socială
3. Comunicare socială
US / eng
88. COMAN, CLAUDIU. Voting behaviour : opinion polls and the
management of election campaigns / Claudiu Coman. - Athens : ISAST, 2013.
XII, 336 p. : il. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 319-336.
Index.
ISBN 9786188069848
ISBN 618806984X
1. Sistem electoral -- România 2. Sociologie electorală
GR / eng
89. GIRTLER, ROLAND. Die Landler in Rumänien : eine
untergegangene deutschsprachige Kultur / Roland Girtler. - Berlin : Lit, 2014.
209 p. : il. ; 22 cm. - (Feldforschung ; 8).
ISBN 978-3-643-50558-3
1. Ştiinţe sociale 2. Antropologie
DE / ger
90. GOSSELIN, DENISE KINDSCHI. Heavy hands : an introduction
to the crimes of intimate and family violence / Denise Kindschi Gosselin. Boston : Pearson, 2014.
XXI, 405 p. : il. ; 24 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Violence in the family - Romania.
ISBN 9780133008609
ISBN 0133008606
1. Violenţa în familie 2. Dreptul familiei
3. Violenţă domestică -- România
US / eng
ROMÂNICA
37
91. Green utopianism : perspectives, politics and micro-practices /
edited by Karin Bradley, Johan Hedrén. - New York : Routledge Taylor & Francis
Group, 2014.
VIII, 290 p. ; 24 cm. - (Routledge studies in environment, culture, and
society ; 2).
Conţine: R-urban: strategies and tactics for participative utopias and
resilient practices / Constatin Petcou.
ISBN 9780415814447
ISBN 0415814448
1. Ştiinţe sociale 2. Ecologie 3. Utopii
US / eng
92. Heimat : abbruch, aufbruch, ankunft / hrsg. von Ingeborg Szöllösi. Halle (Saale) : Mitteldeutscher Verlag, 2014.
160 p. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-3-95462-128-6
1. Sociologie -- România 2. Antropologie 3. Saşi -- Identitate
DE / ger
93. Intermarriage throughout history / edited by Luminiţa Dumănescu,
Daniela Mârza, Marius Eppel; proofreading provided by Carmen-Veronica
Borbely. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014.
VII, 505 p. ; 22 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9781443859509
ISBN 1443859508
1. Căsătorii mixte 2. Antropologie socială
GB / eng
94. POP, VIORICA ALINA. Rosia Montana - social representations
around an environmental controversy in Romania / Viorica Alina Pop ; With an
Introduction by Annamaria Silvana de Rosa. - Aachen : Shaker, 2014.
XXII, 219 p. : il. ; 24 cm. - (Berichte aus der Sozialwissenschaft).
ISBN 9783844025156
1. Roşia Montană
2. Societate civilă -- România
3. Antropologie socială 4. Resurse naturale -- Management
DE / eng
38
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
95. SALVAN, MONICA. Mobilité et imaginaire identitaire des
Roumains dans l'Europe d'après 1989 : carnets de bord et ethnographie des
pratiques de voyage en autocar / Monica Salvan. - Bern : Peter Lang, 2014.
281 p. ; 21 cm. - (Transversales).
Bibliogr. p. 255-273.
Index.
ISBN 978-3-0343-1585-2
1. Români -- Identitate 2. Emigraţie şi imigraţie -- Aspecte sociale
3. Rromi -- Europa
CH / fre
96. SHORE, MARCI. The taste of ashes : the afterlife of
totalitarianism in eastern Europe / Marci Shore. - London : Windmill Books,
2014.
XIV, 370 p. ; 20 cm.
ISBN 9780099558989
ISBN 009955898X
1. Postcomunism -- Europa de Est 2. Postcomunism -- România
3. Europa de est -- Condiţii sociale -- 1989GB / eng
97. SIEGEL, DIANA. Mobile banditry : East and Central European
itinerant criminal groups in the Netherlands / Dina Siegel ; in collaboration with
Rosa Koenraadt. - Hague : Eleven International Publishing, 2014.
150 p. : il. ; 24 cm.
Bibliogr.
ISBN 9789462361102
ISBN 946236110X
1. Criminalitate -- România 2. Criminalitate -- Uniunea Europeană
3. Crimă organizată -- Aspecte sociale
NL / eng
98. Social Issues / edited by Georgeta Raţă, Patricia-Luciana Runcan. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014.
XVI, 235 p. ; 22 cm. - (Applied social work series).
Bibliogr.
ISBN 9781443856768
ISBN 1443856762
1. România -- Condiţii sociale -- 1989- 2. România -- Postcomunism
GB / eng
39
ROMÂNICA
99. YSA, TAMYKO. Governance of addictions : European public
policies / Tamyko Ysa, Joan Colom, Adrià Albareda. - Oxford : Oxford University
Press, 2014.
XVIII, 243 p. : il. ; 24 cm. - (Governance of addictive substances and
behaviours series).
Bibliogr.
Index.
Conţine: The traditional approach (Estonia, Greece, Hungary, Latvia,
Lithuania, Malta, Romania, Slovakia).
ISBN 9780198703303
ISBN 0198703309
1. Droguri -- Consumatori -- Europa de Est
2. Sănătate publică -- Aspect social
3. Sănătate -- Europa -- Politică guvernamentală
GB / eng
32 Politică
100. 1989 the final curtain : Poland, Hungary, GDR, Czechoslovakia,
Bulgaria, Romania / editor-in-chief Piotr Głogowski. - Warszawa : Ośrodek
Karta, 2014.
95 p. : il. ; 23 cm.
ISBN 9788364476099
1. Polonia 2. Ungaria 3. Cehoslovacia 4. Bulgaria
5. România 6. Germania
7. Europa de Est -- Postcomunism
8. Revoluţia Română din Decembrie 1989
9. România -- Postcomunism
PL / eng
101. BODOCAN, VOICU. Präsidentenwahlen 2009 in Rumänien =
Presidental elections 2009 in Romania / Voicu Bodocan. - Berlin : Borntraeger,
2014.
67 p. : il., tab. ; 30 cm. - (Atlas Ost- und Südosteuropa = Atlas of Eastern
and Southeastern Europe ; 6.3).
Ed. bilingvă în limbile germană şi română.
ISBN 978-3-443-28532-6
ISBN 3443285325
1. Alegeri prezidenţiale -- România
2. Politică şi guvernare -- România -- 2008DE / ger
40
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
102. BOZZINI, ALESSANDRO. The anticorruption frontline /
Alessandro Bozzini ; editor Alina Mungiu-Pippidi. - Opladen : Budrich, 2014.
127 p. : il. ; 25 cm. - (Anticorruption report ; 2).
ISBN 9783847401445
1. Corupţie -- Politică 2. Politică şi guvernare 3. Anticorupţie
DE / eng
103. CONNOLLY, RICHARD. Economic sources of social order
development in post-socialist eastern europe / Richard Connolly. - New York :
Routledge, 2014.
XII, 272 p. : il. ; 24 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Belarus and Romania : contrasting cases in structural
transformation and social order development.
ISBN 9781138815766
1. Europa de Est -- Postcomunism
2. Europa de est -- Politică şi guvernare -- 19893. România -- Postcomunism
US / eng
104. Constitutions in authoritarian regimes / edited by Tom Ginsburg,
Alberto Simpser. - New York, NY : Cambridge University Press, 2014.
IX, 271 p. : il. ; 24 cm. - (Comparative constitutional law and policy).
Bibliogr.
Index.
Conţine: The informal politics of formal constitutions : rethinking the
effects of presidentialism and parliamentarism in the cases of Kyrgyzstan,
Moldova, and Ukraine / Henry E. Hale.
ISBN 9781107047662
ISBN 1107047668
1. Drept constituţional -- Europa de est
2. Moldova (Republica) -- Politică şi guvernare
US / eng
ROMÂNICA
41
105. CORNELL, SVANTE. The political economy of conflict in
Eurasia : organized crime and armed conflict in the postcommunist world /
Michael Jonsson, Svante E. Cornell. - Philadelphia : University of Pennsylvania
Press, 2014.
VI, 296 p. ; 24 cm.
Conţine: Moldova: The Transnistrian conflict / Alexandru Molcean.
ISBN 9780812245653
1. Eurasia 2. Republica Moldova
3. Eurasia -- Aspecte economice 4. Crimă organizată
5. Eurasia -- Aspecte politice
6. Transnistria -- Conflicte politice -- Moldova
US / eng
106. Disintegration and Integration in East-Central Europe 1919 post-1989 / hrsg. Wilfried Loth, Nicolae Păun. - Baden-Baden : Nomos, 2014.
380 p. ; 23 cm. - (Veröffentlichungen der Historiker-Verbindungsgruppe
bei der Kommission der EG ; 16).
ISBN 978-3-8487-1330-1
ISBN 3848713306
1. Europa de Est -- Istorie 2. Uniunea Europeană -- Integrare
3. Europa Centrală şi de Est -- Integrare europeană
DE / eng
107. Eastern Europe : continuity and change (1987-1995) / eds. Irena
Grudzińska-Gross, Andrzej W. Tymowski, editorial assistance by Elisabeta Pop. Frankfurt am Main, New York : Peter Lang, [2014].
302 p. ; 22 cm. - (Eastern European culture, politics and societies ; 5).
Bibliogr.
Conţine: Homage to a Transylvanian peasant / Jan T. Gross. Ethnicity,
nationalism and the communist legacy in Eastern Europe / Vladimir Tismaneanu.
Romania's mystical revolutionaries : the generation of angst and adventure revisited /
István Deák.
ISBN 9783631647004
ISBN 363164700X
1. România -- Politică şi guvernare -- 19892. Europa de Est -- Politică şi guvernare -- 19893. Europa de est -- Condiţii sociale -- 1989DE / eng
42
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
108. FĂTU-TUTOVEANU, ANDRADA. Building socialism,
constructing people : identity patterns and stereotypes in late 1940s and 1950s
Romanian cultural press / Andrada Fătu-Tutoveanu. - Newcastle upon Tyne :
Cambridge Scholars, 2014.
X, 210 p. ; 22 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9781443867016
ISBN 1443867012
1. Politică şi cultură 2. Identitate culturală -- România
3. Presă românească -- 1940-1950 4. Comunism -- România
GB / eng
109. From Europeanisation to diffusion / edited by Tanja A. Börzel,
Thomas Risse. - London : Taylor & Francis, 2014.
XII, 214 p. : il. ; 25 cm. - (West European politics series).
Bibliogr.
Index.
Conţine: Catching up? Consolidating liberal democracy in Bulgaria and
Romania after EU accession / Aneta B. Spendzharova.
ISBN 9780415738729
ISBN 0415738725
1. Uniunea Europeană -- Politică 2. Uniunea Europeană -- Instituţii
3. România -- Post-aderare -- Uniunea Europeană
GB / eng
110. Geopolitics, Development, and National Security : Romania and
Moldova at the Crossroads / edited by Sebastian Vaduva, Andrew R. Thomas. Cham : Springer, 2014.
XI, 118 p. : il. ; 24 cm. - (SpringerBriefs in Political Science).
ISBN 9783319126845
ISBN 3319126849
1. Geopolitică 2. România -- Politică
CH / eng
ROMÂNICA
43
111. HLIHOR, CONSTANTIN. Geopolitics : from a classical to a
postmodern aproach / Constantin Hlihor. - Bagheria, Palermo : Italian Academic
Publishing, 2013.
402 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 9788898471027
1. Geopolitică -- Concepte 2. Politică şi societate
3. Politică internaţională -- Securitate
IT / eng
112. HLIHOR, CONSTANTIN. International relations : Approaches
and studies / Constantin Hlihor, Mihai Retegan ; editor S. Păcurar. - Bagheria,
Palermo : Italian Academic Publishing, 2014.
206 p. ; 21 cm.
ISBN 9788898471058
ISBN 889847105X
1. Politică internaţională 2. Geopolitică -- Marea Neagră
3. Relaţii internaţionale -- Istorie
IT / eng
113. HORVÁTH, GYULA. Space and place in Central and Eastern
Europe : historical trends and perspectives / Gyula Horváth. - New York :
Routledge, 2014.
XXI, 250 p. ; 24 cm. - (Regions and cities).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9780415727747
1. Planificare regională -- Europa de Est
2. Dezvoltare durabilă -- România 3. Postcomunism -- Europa de Est
GB / eng
114. MALIŢA, MIRCEA. Cold war diplomacy : small players/big
gambits : a Romanian diplomat's memoirs / Mircea Maliţa ; translation by
Adrian George Sahlean; foreword by Dan Dimănescu. - Lexington, KY :
CreateSpace, 2014.
284 p. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 275-277.
Index.
ISBN 9781499556025
1. Războiul Rece -- Documente 2. Diplomaţi români -- Biografie
US / eng
44
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
115. On the uses and abuses of political apologies / edited by Mihaela
Mihai, Mathias Thaler. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014.
XII, 246 p. : il. ; 23 cm. - (Rhetoric, politics and society).
Bibliogr. p. 220-240.
Index.
ISBN 9781137343710
ISBN 1137343710
1. Politică -- Retorică 2. Sociologie politică
3. Politică şi guvernare
GB / eng
116. Parliamentary elites in Central and Eastern Europe : recruitment
and representation / edited by Elena Semenova, Michael Edinger, Heinrich Best. Abingdon : Routledge, 2014.
XII, 318 p. ; 24 cm. - (Routledge research on social and political elites ; 3).
Bibliogr.
Index.
Conţine: The 'waiting room': Romanian parliament after 1989 / Laurenţiu
Ştefan.
ISBN 9780415843461
ISBN 0415843464
1. Europa Centrală şi de Est
2. Politică şi guvernare -- Europa Centrală şi de Est
3. Parlament -- România -- Postcomunism 4. Elite politice
GB / eng
117. Performing the past : post-communist Poland and Romania / ed.
by Izabela Skórzyńska, Christine Lavrence; translation Veronica Klapocz. - Poznań :
Instytut Historii UAM, 2014.
194 p. ; 21 cm.
Bibliogr.
ISBN 9788363047399
ISBN 8363047392
1. Postcomunism -- România 2. Postcomunism -- Polonia
3. Identitate socială
PL / eng = pol
ROMÂNICA
45
118. PUTTKAMER, JOACHIM VON. Die Securitate in
Siebenbürgen / Joachim von Puttkamer, Stefan Sienerth, Ulrich A Wien. - Köln :
Böhlau Verlag, 2014.
432 p. ; 23 cm. - (Siebenbürgisches Archiv ; 43).
Rez. în lb. engleză şi română.
Index.
ISBN 978-3-412-22253-6
ISBN 3412222534
1. Securitatea română -- Istorie 2. Persecuţii politice -- România
3. Securitatea română -- Transilvania
351.746.1(498 Sibiu)
930.25:351.746.1(498 Sibiu)
DE / ger
119. Russia and Europe : building bridges, digging trenches / edited by
Kjell Engelbrekt, Bertil Nygren. - New York : Routledge, 2010.
XV, 288 p. : il. ; 24 cm. - (Routledge contemporary Russia and Eastern
Europe ; 21).
Conţine: Riding three horses: Moldova's enduring identity as a strategy for
survival / Patricia Fogarty.
ISBN 9780415561051
ISBN 0415561051
1. Rusia -- Politică şi guvernare -- 19912. Europa -- Politică şi guvernare -- 19893. România -- Politică şi guvernare -- 1989US / eng
120. SCHOENMAN, ROGER. Networks and institutions in Europe's
emerging markets / Roger Schoenman. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2014.
XIV, 226 p. ; 24 cm. - (Cambridge studies in comparative politics).
ISBN 9781107031340
ISBN 1107031346
1. Postcomunism -- Aspect economic
2. Europa de est -- Politică şi guvernare -- 19893. Postcomunism -- România
GB / eng
46
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
121. The secret diplomacy of the Vietnam War : the Negotiating
volumes of the Pentagon Papers / edited by George C. Herring. - Austin, TX :
University of Texas Press, 2014.
XL, 873 p. ; 23 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Vietnam negotiations, 1967-1968 ; Rumania.
ISBN 9781477304259
ISBN 1477304258
1. Diplomaţie -- Război 2. Vietnam -- Război
3. Diplomaţie -- România
US / eng
122. The selection of political party leaders in contemporary
parliamentary democracies : a comparative study / edited by Jean-Benoit Pilet,
William Cross. - London : Taylor and Francis, 2014.
XX, 266 p. ; 24 cm. - (Routledge research on social and political elites ; 4).
Bibliogr.
Index.
Conţine: Let's not risk too much: the selection of party leaders in Romania /
Sergiu Gherghina.
ISBN 9780415704168
ISBN 0415704162
1. Partide politice -- România 2. Politică şi guvernare
3. Politicieni români 4. Partide politice -- Studii comparate
GB / eng
123. TULMETS, ELSA. East Central European foreign policy
identity in perspective : back to Europe and the EU's neighbourhood / Elsa
Tulmets. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014.
XIII, 326 p. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 288-319.
Index.
ISBN 9780230291300
ISBN 0230291309
1. Europa de est -- Relaţii externe -- Ţările Uniunii Europene
2. Europa Centrală -- Relaţii externe -- Ţările Uniunii Europene
3. România -- Relaţii externe -- Ţările Uniunii Europene
GB / eng
47
ROMÂNICA
124. Twenty years after communism : the politics of memory and
commemoration / edited by Michael H. Bernhard, Jan Kubik. - New York :
Oxford University Press, 2014.
XVIII, 362 p. : il. ; 24 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Romania Twenty Years after 1989: The Bizarre Echoes of a
Contested Revolution / Grigore Pop-Eleches.
ISBN 9780199375134
ISBN 0199375135
1. Postcomunism -- Europa de Est -- Studii de caz
2. Europa de est -- Politică şi guvernare -- 19893. Postcomunism -- România
US / eng
125. ZAVATTI, FRANCESCO. Comunisti per caso : regime e
consenso in Romania durante e dopo la guerra fredda / Francesco Zavatti. Milano, Udine : Mimesis, 2014.
300 p. ; 21 cm.
ISBN 9788857522029
1. România -- Politică 2. Politică şi societate 3. Comunism
IT / ita
322 Relaţia dintre stat şi biserică
126. Clerical fascism in interwar Europe / edited by Matthew Feldman,
Marius Turda, Tudor Georgescu. - London : Routledge, 2014.
XVIII, 246 p. ; 25 cm. - (Totalitarian movements and political religions).
Bibliogr.
Index.
Conţine: "Clerical fascism" in interwar Europe: an introduction / Marius
Turda. Sacralised politics in action: the February 1937 burial of the Romanian
legionary leaders Ion Moţa and Vasile Marin / Valentin Săndulescu.
ISBN 9781138011380
1. Moţa, Ion 2. Marin, Vasile
3. Fascism -- Europa -- Istorie
4. Politică şi religie 5. Garda de Fier
GB / eng
48
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
127. Religion and politics in post-socialist Central and Southeastern
Europe : challenges since 1989 / edited by Sabrina P. Ramet. - Houndmills,
Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2014.
XV, 336 p. ; 23 cm. - (Palgrave studies in religion, politics, and policy).
Index.
Bibliogr.
Conţine: The Orthodox Churches and Democratization in Romania and
Bulgaria / Lavinia Stan.
ISBN 9781137330710
ISBN 1137330716
1. Religie şi politică
2. Peninsula Balcanică -- Politică şi guvernare -- 19893. România -- Politică şi guvernare -- 1989GB / eng
323 Politică internă
128. GHERGHINA, SERGIU. Party organization and electoral
volatility in Central and Eastern Europe : enhancing voter loyalty / Sergiu
Gherghina. - New York, NY : Routledge, 2014.
XVIII, 195 p. : il. ; 24 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9780415737166
ISBN 0415737168
1. Partide politice -- Europa centrală şi de est 2. Alegeri -- Europa
3. Politică şi guvernare -- Europa de Est
US / eng
49
ROMÂNICA
323.1 Minorităţi naţionale
129. ABRAHAM, HERMAN KONRADOWITSCH. Unter rotem
Nordlicht : aus dem rumänischen Gura Humora im sowjetischen PolarzonenGULag Workuta verbannt und ein aktiver Lebensabend in Israel 1924-2012 :
jüdische Schicksale im 20. Jahrhundert / Herman Konradowitsch Abraham ;
herausgegeben von Erhard Roy Wiehn. - Konstanz : Hartung-Gorre Verlag, 2014.
438 p. : il. ; 21 cm.
Bibliogr.
ISBN 3866284918
ISBN 9783866284913
1. Gura Humorului 2. Israel 3. Workuta
4. Evrei -- Rusia -- Istorie 5. Evrei -- România -- Biografii
6. Holocaustul evreiesc -- Mărturii
DE / ger
130. BANSE, HOLGER. Mein Leben nach Auschwitz : Erinnerungen
von Rachel Grünebaum / Holger Banse, Gabriele Grünebaum. - Köln : Emons,
2014.
155 p. : il. ; 22 cm.
ISBN 9783954513215
ISBN 3954513218
1. Grünebaum, Rachel
2. Evrei -- România -- Biografii
3. Holocaust -- România -- Mărturii
4. Lagăre de concentrare -- Auschwitz
DE / ger
131. BORSI-KÁLMÁN, BÉLA. Zsidók Temesvárott ... é szées e
vilában : esszé a magyar-zsidó(zsidómagyar) szimbióis tötéetéő / Béla BorsiKálmán. - Budapest : Lucidus Kiadó, 2014.
303 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek).
Bibliogr.
ISBN 9789639465855
ISBN 9639465852
1. Evrei -- România -- Istorie 2. Evrei maghiari
HU / hun
50
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
132. BUNESCU, IOANA. Roma in Europe : the politics of collective
identity formation / Ioana Bunescu. - Farnham : Ashgate, 2014.
XII, 215 p. : il. ; 24 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9781472420589
1. Europa
2. Rromi -- Europa de est -- Istorie
3. Rromi -- Europa -- Identitate culturală 4. Rromi -- România
5. Rromi -- Reprezentare politică
GB / eng
133. CONSTANTINESCU, SILVIA. Somnul raţiunii naşte monştri : o
anchetă despre situaţia evreilor în România anilor celui de-al doilea război
mondial / Silvia Constantinescu ; editor Octavian Ciupitu. - Finnerödja : Silvia &
Octavian Förlag HB, 2013.
199 p. : il. ; 21 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-91-972440-6-0
1. Evrei -- Persecuţii -- România
2. Holocaustul evreiesc -- România (1939-1945)
SE / rum
134. FEIBLOWITSCH, ZIPORA. Der Tag war kein Tag, das Leben
war kein Leben : aus deutschen Vernichtungslagern in die neue Heimat Israel /
Zipora Feiblowitsch. - Halle (Saale) : Mitteldeutscher Verlag, 2014.
176 p. : il. ; 21 cm. - (Schriftenreihe Biographien, Erinnerungen,
Lebenszeugnisse ; 3).
Bibliogr.
ISBN 9783954623105
ISBN 3954623102
1. Israel
2. Holocaustul evreiesc -- Transilvania -- Mărturii
3. Holocaustul evreiesc -- Supravieţuitori -- Memorii
4. Lagăre de concentrare -- Auschwitz
DE / ger
ROMÂNICA
51
135. GARRIS MOZOTA, JORGE. Los rumanos en España : aspectos
clave de su historia aragonesa / Jorge Garris Mozota. - El Ejido : Círculo Rojo,
2014.
452 p. : il., h. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 361-398.
Conţine: Rumanos-Aragón.
ISBN 978-84-9050-865-7
1. Spania
2. Diasporă română
3. Români -- Spania
ES / spa
136. GLASS, HILDRUN. Deutschland und die Verfolgung der Juden
im rumänischen Machtbereich : 1940-1944 / Hildrun Glass. - München :
Oldenbourg Verlag, 2014.
VIII, 303 p. : il. ; 25 cm. - (Südosteuropäische Arbeiten ; 152).
ISBN 978-3-486-72293-2
ISBN 348672293X
1. Evrei -- Persecuţii -- România -- 1940-1944
2. Holocaustul evreiesc -- Germania
323.28(=411.16)(498)"1940/1944"
323.12(=411.16)(430)"1940/1944"
DE / ger
137. GOLD, RUTH GLASBERG. Lágrimas secas : el triunfo del
espíritu humano / Ruth Glasberg Gold ; traducción del inglés al espãnol por Lidy
Adler. - Bloomington, IN : iUniverse, 2013.
XVI, 306 p. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 299-300.
ISBN 9781475962437
1. Evrei -- România -- Biografii 2. Holocaustul evreiesc -- Mărturii
3. Holocaustul evreiesc -- Supravieţuitori -- Memorii
US / spa = eng
52
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
138. HEIN, ANDRÉ MICHAEL. Does transnational mobilization
work for language minorities ? : a comparative study on Romanians in Serbia,
Bulgaria, Ukraine and Hungary / André Michael Hein. - Zürich : Lit Verlag,
2014.
257 p. : il. ; 24 cm. - (Region, Nation, Europa ; 75).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9783643905819
ISBN 3643905815
1. România 2. Serbia 3. Bulgaria 4. Ucraina 5. Ungaria
6 Minorităţi lingvistice -- Europa de est 7. Români peste hotare
8. Români -- Europa de Est
CH / eng
139. HOISIE-KORBER, SYLVIA. Exkursionen in die Vergangenheit :
Tagebuch aus der Verbannung in Transnistrien 1941-1944 sowie eine Reise in
diese Vergangenheit von Iasi nach Czernowitz, Mohyliw, Scharhorod und
Dschurin 2013 / Sylvia Hoisie-Korber, Mirjam Bercovici-Korber ; vorwort von
Andrei Corbea-Hoisie; herausgegeben von Erhard Roy Wiehn. - Konstanz : HartungGorre Verlag, 2014.
156 p. ; 21 cm.
Bibliogr.
ISBN 9783866284968
ISBN 3866284969
1. Transnistria 2. Iaşi 3. Şarhorod 4. Mohyliv-Podilskyi
5. Cernăuţi
6. Holocaustul evreiesc -- Ucraina
7. Evrei -- Persecuţii -- România 8. Holocaustul evreiesc -- Mărturii
DE / ger
140. JACARET, GILBERTE. Quand le juif errant rencontre
Apollinaire et Herzl puis traverse le XXème siècle : [essai] / Gilberte Jacaret. Toulouse : Mélibée, 2014.
80 p. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. p. [79]-80.
ISBN 9782362527593
1. Apollinaire, Guillaume 2. Herzl, Theodor
3. Scriitori evrei de limbă franceză 4. Evrei din România -- Exil
FR / fre
ROMÂNICA
53
141. Jein, Genossen!" : Rumäniendeutsche erzählen : vom Zweiten
Weltkrieg bis zum Fall des Eisernen Vorhangs / editors Hans Fink, Hans Gehl. München : IKGS Verlag, 2014.
707 p. : il. ; 22 cm. - (Veröffentlichungen des Instituts für Deutsche Kultur
und Geschichte Südosteuropas : Wissenschaftliche Reihe ; 124).
Bibliogr.
ISBN 9783942739030
ISBN 3942739038
1. Germani -- România -- Istorie
2. Minorităţi etnice -- Germani -- Transilvania
3. Germani -- Transilvania -- Condiţii sociale
DE / ger
142. KANTOR, LOLI. Beyond the forest : Jewish presence in Eastern
Europe, 2004-2012 / Loli Kantor ; introduction by Anda Rottenberg ; afterword by
Joseph Skibell. - Austin : University of Texas Press, 2014.
173 p. : il. ; 26 cm. - (Exploring Jewish arts and culture).
ISBN 9780292761292
ISBN 0292761295
1. Evrei -- Europa de Est -- Istorie 2. Evrei -- Viaţă socială
3. Evrei -- România
US / eng
143. MARCU, OANA. Malizie di strada : una ricerca azione con
giovani rom romeni migranti / Oana Marcu. - Milano : Franco Angeli, 2014.
188 p. : il. ; 23 cm. - (Sociologia (F. Angeli) ; 757).
Bibliogr. p. 185-188.
ISBN 9788891708090
1. Rromi -- Integrare 2. Rromi -- Italia -- Condiţii sociale
IT / ita
54
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
144. MOLNÁR HEGEDŰS, ANNA. As the lilacs bloomed / Anna
Molnár Hegedűs ; translated from Hungarian by Marietta Morry, Lynda Muir. Toronto : The Azrieli Foundation, 2014.
217 p. ; 23 cm. - (Azrieli series of Holocaust survivor memoirs ; VI).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9781897470480
ISBN 1897470487
1. Evrei -- Satu Mare 2. Holocaustul evreiesc -- Transilvania -- Mărturii
3. Holocaustul evreiesc -- Supravieţuitori
CA / eng = hun
145. PERL, CHAYIM. In the shade of the trees, in the shadow of the
flames / Chayim Perl ; translated from the Hebrew by Judith Moller; foreword by
Elie Wiesel. - Jerusalem : Chayim Perl, 2014.
336 p. : il. ; 25 cm.
ISBN 9789659187409
ISBN 9659187408
1. Evrei -- Maramureş -- Istorie 2. Evrei -- România -- Biografii
3. Holocaustul evreiesc -- Supravieţuitori -- Memorii
IL / eng = heb
146. Roumanie, Israël, France : parcours juifs : hommage au
professeur Carol Iancu / textes rassemblés par Danielle Delmaire, Lucian-Zeev
Herscovici, Felicia Waldman. - Paris : H. Champion, 2014.
740 p. : il. ; 24 cm. - (Bibliothèque d'études juives ; 52).
ISBN 978-2-7453-2752-9
1. Iancu, Carol
2. Evrei din România -- Franţa
3. Antisemitism -- Europa
FR / fre
ROMÂNICA
55
147. SCHULZE, RAINER. 70 years after the liberation of the camps /
Rainer Schulze. - Colchester : University of Essex, 2014.
208 p. : il. ; 24 cm. - (The Holocaust in history and memory ; 7).
Bibliogr.
Conţine: Honouring Forgotten Struggles: The Deportation of Romanian
Roma to Transnistria and the Archive of Resistance / Shannon Woodcock.
ISBN 9781909562103
ISBN 1909562106
1. Holocaustul evreiesc -- Europa -- Mărturii
2. Holocaustul evreiesc -- Supravieţuitori
3. Rromi -- Deportare -- Transnistria
GB / eng
148. Sites of European antisemitism in the age of mass politics, 18801918 / editors Robert Nemes, Daniel Unowsky; afterword by Hillel J. Kieval. Waltham : Brandeis University Press, 2014.
IX, 345 p. : il. ; 24 cm. - (Tauber Institute for the Study of European Jewry
series (Unnumbered)).
ISBN 9781611685817
1. Antisemitism -- Sec. 20 2. Antisemitism -- Europa
3. Relaţii etnice -- Istorie 4. Antisemitism -- România
US / eng
149. SPOERRI, THEOPHIL. Lydias Dankhefte : ein Sohn auf den
Spuren seiner Mutter / Theophil Spoerri. - Mumpf : Theodor Boder Verlag, 2014.
173 p. : il. ; 20 cm.
ISBN 9783905802542
1. Spoerri, Lydia Bertha
1. Evrei din România -- Elveţia -- Biografii
2. Holocaustul evreiesc -- Iaşi -- Mărturii
CH / ger
56
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
150. STROSCHEIN, SHERRILL LEA. Ethnic struggle, coexistence,
and democratization in Eastern Europe / Sherrill Stroschein. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2014.
289 p. : il. ; 24 cm. - (Cambridge studies in contentious politics).
Bibliogr. p. 261-279.
Index.
Conţine: Local violence and uncertainty in Targu Mures, 1990 ; The
power of symbols: romanians, hungarians, and King Mathias in Cluj.
ISBN 9781107656949
ISBN 110765694X
1. Relaţii etnice -- Aspect politic -- Europa de Est
2. Minorităţi etnice -- România
3. Conflicte etnice -- Târgu Mureş -- Istorie
GB / eng
151. Tanulmányok a holokausztról / szerkesztette Randolph L. Braham. Budapest : Balassi, 2014.
464 p. ; 24 cm.
Bibliogr.
ISBN 9789639512917
ISBN 9639512915
1. Holocaustul evreiesc -- Ungaria -- Istorie
2. Evrei -- Transilvania -- Istorie
HU / hun
152. TRAEGER, PAUL. Die Deutschen in der Dobrudscha / Paul
Traeger ; editor Heinz-Jürgen Oertel. - Norderstedt : Books on demand, 2014.
256 p. ; 20 cm.
ISBN 9783735791559
1. Dobrogea
2. Germani -- Dobrogea -- Istorie
3. Germani -- România -- Condiţii sociale
DE / ger
57
ROMÂNICA
153. VOGEL, JANKA. Roma aus Rumänien in Deutschland :
Integration durch Bildung statt Ablehnung durch Vorurteile / Janka Vogel. München : Grin Verlag Gmbh, 2014.
44 p. ; 21 cm.
ISBN 9783656581093
ISBN 3656581096
1. Rromi -- România 2. Rromi -- Condiţii sociale
3. Emigraţie şi imigraţie -- Germania
DE / ger
154. WITTSTADT, JOHANNA. So riecht Deutschland : mein
Aufbruch in ein fremdes Land : eine wahre Geschichte / Johanna Wittstadt. Karlstadt : Jowi-Verl., 2014.
33 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-3-9802897-4-0
1. Germani -- România 2. Germani -- Repatriere -- Germania (de vest)
DE / ger
325 Emigraţie. Imigraţie. Deportări
155. BRIGGS, DANIEL. Culture and immigration in context : an
ethnography of Romanian migrant workers in London / Daniel Briggs, Dorina
Dobre. - Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Pivot, 2014.
VIII, 128 p. ; 23 cm.
Index.
Bibliogr. p. 116-125.
ISBN 9781137380609
ISBN 1137380608
1. Imigranţi români -- Marea Britanie
2. Emigraţie şi imigraţie -- Aspecte sociale
GB / eng
58
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
156. The EU, Migration and the Politics of Administrative Detention /
edited by Michela Ceccorulli, Nicola Labanca. - New York : Routledge, 2014.
XII, 250 p. ; 24 cm. - (Routledge advances in European politics ; 104).
Bibliogr.
Index.
Conţine: Camps in Poland and Romania : accession to the EU, a step
towards detention of foreigners / Eva Ottavy.
ISBN 978-0-415-81689-2
1. Centre de refugiaţi 2. Emigraţie şi imigraţie -- România
3. Emigraţie şi imigraţie -- Legislaţie -- Uniunea Europeană
US / eng
157.
INTERNATIONAL
CONFERENCE
PROCEEDINGS
(Bucharest ; September 2012). Between history and personal narrative : East
European women's stories of migration in the new millennium / edited by
Maria-Sabina Draga Alexandru, Mădălina Nicolaescu, Helen Smith. - Zürich : Lit,
[2014].
292 p. : il. ; 24 cm. - (Contributions to transnational feminism ; 4).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9783643904485
ISBN 3643904487
1. Femei -- Europa de est 2. Femei -- Atitudini
3. Emigrare şi imigrare
CH / eng
158. Migrant, Roma and post-colonial youth in education across
Europe : being 'visibly different' / edited by Julia Szalai, Claire Schiff. Houndmille, Basingstoke, Hampshire : Palgrave MacMillan, 2014.
XIII, 268 p. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 244-258.
Index.
Conţine: Ethnic identification and the desire to belong in the case of urban
Roma youth in Romania / Enikő Vincze.
ISBN 9781137308627
ISBN 1137308621
1. Imigranţi est-europeni -- Italia -- Educaţie
2. Europa -- Emigraţie şi imigraţie 3. Emigranţi români -- Europa
GB / eng
59
ROMÂNICA
159. Migrations en blanc : médecins d'Est en Ouest / sous la direction
de Anna Krasteva, Despina Vasilcu; préface de Catherine Wihtol de Wenden. Paris : L' Harmattan, 2014.
234 p. : il. ; 22 cm. - (Collection Local & global).
Bibliogr.
ISBN 9782343038315
ISBN 2343038317
1. Medici români -- Emigrare
2. Sănătate -- Europa -- Politică guvernamentală
3. Sistem medical -- Europa de Est
FR / fre
327 Politică externă
160. COSMA, ELA. Austrian consular representative offices in
Moldavia, Wallachia and Serbia : 1782-1848 / Ela Cosma ; translated from
Romanian by Marcela Ganea. - Gatineau : Symphologic Publishing, 2014.
Tit. orig. (română): Reprezentanţele consulare austriece în Moldova,
Muntenia şi Serbia : 1782-1848.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9780992014858
ISBN 0992014859
1. Relaţii internaţionale -- Istorie
2. România -- Relaţii diplomatice -Austria 3. Austria -- Relaţii diplomatice -- România
CA / eng = rum
161. TOLSTRUP, JAKOB. Russia vs. the EU : the competition for
influence in post-Soviet states / Jakob Tolstrup. - Boulder : First Forum Press,
2014.
XI, 295 p. ; 24 cm.
Conţine: Setting the stage : post-Soviet Belarus, Moldova, and Ukraine.
ISBN 9781935049937
1. Fostele republici sovietice -- Relaţii externe -- Uniunea Europeană
2. Rusia -- Relaţii externe -- Europa Central-Sud-Estică
3. Moldova (Republica) -- Politică şi guvernare -- 1991US / eng
60
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
33 Economie
162. ALIGICĂ, PAUL DRAGOŞ. Institutional diversity and political
economy : the Ostroms and beyond / Paul Dragoş Aligică. - Oxford : Oxford
University Press, 2014.
XVII, 229 p. : il. ; 25 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9780199843909
ISBN 0199843902
1. Ostrom, Elinor
2. Politologi americani
3. Instituţii economice 4. Politică economică
GB / eng
163. COLETTO, MICHELE. La route des entrepreneurs : ItalieRoumanie : anthropologie d'une mobilité économique depuis les années 80 :
[doctoral thesis] / Michele Coletto. - [s.l.] : [s.n.], 2014.
350 p. : il. ; 30 cm.
Antetitlu: École des hautes études en sciences sociales (Paris).
Bibliogr. p. 338-350.
Thèse de doctorat. Cond. şt.: Jean Boutier.
1. Italia 2. România
3. Etnologie -- România -- Cercetare
4. Etnologie -- Italia 5. Economie de piaţă -- România
6. Antropologie economică
FR / fre
164. The Eurozone crisis and the future of Europe : the political
economy of further integration and governance / edited by Daniel Dăianu. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York : Palgrave MacMillan, 2014.
XIII, 310 p. ; 23 cm. - (International political economy series).
ISBN 9781137356741
ISBN 113735674X
1. Europa -- Condiţii economice -- 2008-2009 2. Uniunea Europeană -Politică monetară 3. Criză economică -- Uniunea Europeană
GB / eng
ROMÂNICA
61
165. FRUNZĂ, MARIUS-CHRISTIAN. Fraud and carbon markets :
the carbon connection / Marius-Christian Frunză. - Abingdon : Routledge, 2013.
XI, 186 p. : il., h. ; 25 cm. - (Environmental market insights ; 5).
Bibliogr. p. 173-183.
Index.
ISBN 9780415657013
ISBN 0415657016
1. Poluare atmosferică 2. Economia mediului 3. Fraudă
GB / eng
166. Good governance and civil society : selected issues on the
relations between state, economy and society / edited by Adam Jarosz. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014.
VIII, 364 p. : il. ; 22 cm. - (CGS studies ; 3).
Bibliogr.
Conţine: Public-private partnership and corporate public sector
organisation: functional decentralization and alternative ways to increase social
performance in Romania / Simona Mina.
ISBN 9781443870504
ISBN 1443870501
1. Administraţie publică 2. Cooperare economică
3. Economie -- Afaceri
GB / eng
167. The informal post-socialist economy : embedded practices and
livelihoods / edited by Jeremy Morris and Abel Polese. - London : Routledge,
2014.
XIX, 188 p. : il. ; 24 cm. - (Routledge contemporary Russia and Eastern
Europe ; 50).
Bibliogr.
Index.
Conţine: Nannies and informality in Romanian local childcare markets /
Borbála Kovács.
ISBN 9780415854917
ISBN 0415854911
1. Postcomunism -- Fostele republici sovietice
2. Postcomunism -România -- Aspect economic 3. Economie subterană -- Europa de est
GB / eng
62
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
168. KANSIKAS, SUVI. Socialist countries face the European
Community : Soviet-bloc controversies over East-West trade / Suvi Kansikas. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2014.
224 p. ; 22 cm.
Conţine: Romanian policy of autonomy Polish-Hungarian manoeuvring,
Romanian veto Romanian manoeuvring tamed.
ISBN 9783631648025
ISBN 3631648022
1. Economie mondială 2. Comerţ internaţional -- Europa de Est
3. Comerţ Est-Vest 4. Politică şi guvernare -- România -- Comunism
DE / eng
169. Leveling the playing field : transnational regulatory integration
and development / editor Laszlo Bruszt, Gerald A. McDermott. - Oxford : Oxford
University Press, 2014.
XVII, 365 p. ; 24 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Greener together? Multi-level integration and environmental
protection in the enlarged EU / Liliana B. Andonova. Strategies of regulatory
integration via development : the integration of the Polish and Romanian dairy
industries into the EU single market / Julia Langbein.
ISBN 9780198703143
ISBN 0198703147
1. Dezvoltare economică 2. Relaţii economice internaţionale
3. Relaţii economice -- România -- Uniunea Europeană
US / eng
170. LIN, YEH-YUN CAROL. National intellectual capital and the
financial crisis in Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Romania, and Poland /
C.Y.-Y. Lin, L. Edvinsson, T. Beding. - New York : Springer, 2014.
XXXI, 119 p. : il. ; 24 cm. - (SpringerBriefs in economics ; 15).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9781461480174
ISBN 1461480175
1. Bulgaria 2. Cehia 3. Ungaria 4. România 5. Polonia
6. Criză economică -- Uniunea Europeană 7. Economie -- Europa de Est
8. Criză economică -- România
US / eng
63
ROMÂNICA
171. POPESCU, GHEORGHE H. Economy in Romania and the Need
for Optimization of Agricultural Production Structures / Gheorghe H. Popescu,
Jean Vasile Andrei. - New York : Peter Lang, 2014.
170 p. ; 21 cm.
ISBN 9783631658260
ISBN 3631658265
1. Agricultură -- România 2. România -- Condiţii economice
US / eng
172. SAMMARTINO, STEVE. The great fragmentation : and why
the future of all business is small / Steve Sammartino. - Milton : John Wiley and
Sons, 2014.
XI, 269 p. : il. ; 23 cm.
Index.
Conţine: A stranger from Romania : building a real Lego car.
ISBN 9780730312680
ISBN 0730312682
1. Afaceri -- România 2. Economie -- Afaceri
3. Tehnologia informaţiei
US / eng
331 Muncă
173. VARGA, MIHAI. Worker protests in post-communist Romania
and Ukraine : striking with tied hands / Mihai Varga. - Manchester : Manchester
University Press, 2014.
XV, 224 p. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 210-222.
Index.
ISBN 9780719091124
ISBN 0719091128
1. Sindicate -- România 2. Drepturile angajaţilor
3. Sindicate -- Ucraina 4. Postcomunism -- România
GB / eng
64
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
174. Youth and the labour market in Romania / edited by Cristina
Lincaru, Vasilica Ciucă. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing,
2014.
XX, 390 p. : il. ; 21 cm. - (ADAPT labour studies book-series).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9781443859745
ISBN 1443859745
1. Piaţa muncii -- România 2. Tineri -- Politică guvernamentală
3. Forţă de muncă -- România
GB / eng
332 Economie teritorială. Proprietate
175. Property in East Central Europe : notions, institutions, and
practices of landownership in the twentieth century / edited by Hannes Siegrist,
Dietmar Müller. - New York : Berghahn Books, 2014.
VIII, 331 p. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 289-311.
Index.
Conţine: Agriculture and Landownership in the Economic History of
Twentieth-Century Romania ; Property and Agricultural Policy in TwentiethCentury Romania.
ISBN 9781782384618
1. Proprietate -- Legislaţie 2. Proprietate -- Europa de Est
3. Proprietate funciară -- România
US / eng
65
ROMÂNICA
338 Situaţie economică. Politică economică
176. Competition in socialist society / edited by Katalin Miklóssy and
Melanie Ilič. - Abingdon : Routledge, 2014.
XVI, 209 p. ; 24 cm. - (Routledge studies in the history of Russia and
Eastern Europe ; 19).
Conţine: Hotel Intercontinental in Bucharest: Competitive Advantage for
the Socialist Tourist Industry in Romania / Elena Dragomir.
ISBN 9780415747202
ISBN 0415747201
1. Socialism -- Europa de est 2. Economie -- Europa de Est
3. Politică economică -- Uniunea Sovietică 4. Turism -- România
GB / eng
339 Comerţ
177. PETRESCU, MARIA. Viral marketing and social networks /
Maria Petrescu. - New York : Business Expert Press, 2014.
XII, 131 p. : il. ; 23 cm. - (Digital and social media marketing and
advertising collection).
Bibliogr. p. 115-125.
Index.
ISBN 9781606498125
ISBN 1606498126
1. Marketing şi comunicare
US / eng
34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă
178. Alternative dispute resolution in European administrative law /
edited by Dacian Cosmin Dragoş, Bogdana Neamţu. - Heidelberg : Springer, 2014.
XXXIII, 605 p. ; 25 cm.
Conţine: The dynamic of administrative appeals and other ADR tools in
Romania / Dacian C. Dragoş.
ISBN 9783642349454
ISBN 3642349455
1. Drept administrativ -- Uniunea Europeană
2. Drept administrativ -- România 3. Administraţie publică -- Europa
DE / eng
66
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
179. BOIŢĂ, MARIUS. Impact of customs policy on Romanian
agriculture / Marius Boiţă. - Greifswald : Academica, 2013.
226 p. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 218-223.
ISBN 9783940237255
ISBN 3940237256
1. România -- Agricultură
2. Uniunea Europeană -- Agricultură -Legislaţie 3. Reformă agrară -- România
DE / eng
180.
CAREY,
HENRY
FRANK.
European
institutions,
democratization, and human rights protection in the European periphery /
Henry F. Carey. - Lanham, MD : Lexington Books, 2014.
VI, 432 p. ; 25 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Broken lance : the European Union's unsuccessful thrust toward
Europe's south-east : the case of Romania / Tom Gallagher.
ISBN 9780739166888
ISBN 0739166883
1. Uniunea Europeană -- Legislaţie 2. Peninsula Balcanică -- Politică şi
guvernare -- 19893. Uniunea Europeană -- Integrare -- Europa de Est
4.
Drepturile omului -- Europa de est
US / eng
ROMÂNICA
67
181. Czech (& central european) yearbook of arbitration / ed.:
Alexander J. Bělohlávek..., Naděžda Rozehnalová... - New York : Juris Publishing ;
Huntington : Juris Publishing, 2011.
XIV, 429 p. ; 24 cm. - (Czech (& Central European) yearbook of
arbitration ; 4).
Bibliogr.
Index.
Conţine: Liability of arbitrators ; Amendments and additions included in
the new Romanian Code of Civil Procedure in the matter of arbitration ; The
development of arbitration in Romania from 2010-2013 in the Court of
International Commercial Arbitration under the Chamber of Commerce and
Industry of Romania (CCIR) / Alina Mioara Cobuz Bagnaru.
Vol. 4 : Independence and impartiality of arbitrators / eds.: Alexander J.
Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová, Filip Černý. - 2014. - 429 p. - Index. - ISBN 9781-937518-39-4.
1. Drept internaţional 2. Arbitraj (drept) 3. Legislaţie – România.
341.63(437.1/.2+4)
US / eng
182. DALLARA, CRISTINA. Democracy and judicial reforms in
South-East Europe : between the EU and the legacies of the past / Cristina
Dallara. - Cham : Springer, 2014.
XV, 124 p. : il. ; 25 cm. - (Contributions to political science).
Bibliogr.
Index.
Conţine: The successful laggard in judicial reform: Romania before and
after the accession.
ISBN 9783319044194
ISBN 3319044192
1. Uniunea Europeană -- Aderare -- Europa de Est
2. Legislaţie comunitară -- România 3. Justiţie -- Europa -- Reformă
CH / eng
68
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
183. Data protection & privacy : jurisdictional comnparisos / editor
Monika Kuschewsky. - London : Thomson Reuters, 2014.
VI, 916 p. ; 26 cm. - (European Lawyer reference).
Conţine: Romania / Roxana Ionescu.
ISBN 9780414032521
ISBN 0414032527
1. Legislaţia muncii -- Uniunea Europeană
2. Protecţia datelor cu caracter personal 3. Legislaţie -- România
GB / eng
184. Debt restructuring : an alternative to insolvency proceedings :
jurisdictional comparisons / editors Ole Borch, Lars Lindencrone Petersen,
Alessandro Varrenti. - London : Thomson Reuters, 2014.
VII, 367 p. ; 26 cm. - (European Lawyer reference).
Conţine: Romania / Bogdan Bibicu.
ISBN 9780414028623
ISBN 0414028627
1. Drept comercial 2. Faliment 3. Drept comercial -- România
GB / eng
185. DIETZ, THOMAS. Global order beyond law : how information
and communication technologies facilitate relational contracting in
international trade / Thomas Dietz. - Oxford : Hart Publishing, 2014.
XVIII, 252 p. : il. ; 24 cm. - (International studies in the theory of private
law ; 11).
Bibliogr. p. 237-246.
Index.
Conţine: How Bulgarian and Romanian firms enforce contracts when
selling software products to OECD countries How contracts between German
buyers and suppliers from Bulgaria and Romania are enforced after Bulgaria and
Romania entered the EU.
ISBN 9781849465403
ISBN 1849465401
1. Comerţ exterior (Europa) 2. Drept internaţional -- Studii de caz
3. Drept comercial -- România
GB / eng
ROMÂNICA
69
186. European developments in corporate criminal liability / edited by
James Gobert, Ana-Maria Pascal. - London : Routledge, 2014.
XV, 360 p. ; 24 cm. - (Routledge advances in criminology ; 12).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9781138019874
ISBN 1138019879
1. Uniunea Europeană -- Legislaţie comunitară 2. Drept penal
3. Criminologie
GB / eng
187. Gaming law : jurisdictional comparisons / general editor, Julian
Harris, Harris Hagan. - London : European Lawyer Reference Series/Thomson
Reuters, 2014.
XII, 574 p. ; 26 cm. - (European Lawyer reference).
Conţine: Romania / Ana-Maria Baciu.
ISBN 9780414034679
ISBN 0414034678
1. Legislaţie -- Europa 2. Jocuri de noroc 3. Legislaţie -- România
GB / eng
188. Global antitrust compliance handbook / edited by D. Daniel Sokol,
Daniel Crane, Ariel Ezrachi. - Oxford : Oxford University Press, 2014.
XXXII, 878 p. ; 25 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Romania / Mihaela Ciolan.
ISBN 9780198703846
ISBN 0198703848
1. Drept internaţional 2. Legislaţie -- România
GB / eng
70
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
189. Integrity and efficiency in sustainable public contracts :
balancing corruption concerns in public procurement internationally / edited
by Gabriella M Racca, Christopher R Yukins. - Bruxelles : Bruylant, 2014.
XXV, 423 p. : il. ; 24 cm. - (Collection droit administratif ; 18).
Bibliogr.
Conţine: Fighting corruption in public procurement : the case of Romania /
Bogdana Neamţu.
ISBN 9782802742944
ISBN 2802742949
1. Achiziţii publice 2. Corupţie -- România -- Combatere
BE / eng
190. IUSMEN, INGI. Children's rights, Eastern enlargement and the
EU human rights regime / Ingi Iusmen. - Manchester : Palgrave MacMillan,
2014.
X, 211 p. : il. ; 24 cm. - (European Policy Research Unit series).
Bibliogr. p. 182-202.
Index.
ISBN 9780719088223
ISBN 0719088224
1. Drepturile copilului 2. Uniunea Europeană -- Politică
3. Drepturile omului -- România
GB / eng
191. Legislative approximation and application of EU law in the
Eastern neighbourhood of the European Union : towards a common
regulatory space? / edited by Peter Van Elsuwege, Roman Petrov. - Abingdon,
Oxon : Routledge, 2014.
XXX, 268 p. ; 25 cm. - (Routledge research in EU law).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9780415640435
ISBN 0415640431
1. Uniunea Europeană -- Legislaţie 2. Europa de Est -- Legislaţie
3. Uniunea Europeană -- România
GB / eng
ROMÂNICA
71
192. LUPO, NICOLA. Comparative law in legislative drafting : the
increasing importance of dialogue amongst parliaments / Nicola Lupo, Lucia
Scaffardi. - Hague : Eleven International Publishing, 2014.
VII, 307 p. : il. ; 25 cm.
Bibliogr.
Conţine: The EU-driven foreign influences on legislation in Romania /
Cristina Dallara.
ISBN 9789462361188
ISBN 9462361185
1. Legislaţie -- Uniunea Europeană 2. Legislaţie -- România
NL / eng
193. MADDEX, ROBERT L. Constitutions of the world / Robert L.
Maddex. - London : Routledge, 2014.
XXI, 338 p. ; 25 cm.
Conţine: Romania.
ISBN 9780415863131
ISBN 0415863139
1. Drept constituţional 2. Stat de drept
3. Drept constituţional -- România
GB / eng
194. SITARU, DRAGOŞ-ALEXANDRU. Corporations and
partnerships in Romania / Dragoş-Alexandru Sitaru, Dan-Alexandru Sitaru. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2014.
190 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 179-185.
Index.
ISBN 9789041153104
ISBN 9041153101
1. Corporaţii 2. Parteneriat 3. Legislaţie comunitară -- România
NL / eng
72
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
195. STAN, LAVINIA. Transitional justice in post-communist
Romania : the politics of memory / Lavinia Stan. - New York : Cambridge
University Press, 2014.
XXII, 288 p. ; 24 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9781107429253
1. Justiţie -- România -- Postcomunism 2. Drept -- Reformă -- România
3. Drept -- România -- Istorie
US / eng
196. Understanding penal practice / edited by Ioan Durnescu, Fergus
McNeill. - London : Routledge, 2014.
XX, 344 p. ; 24 cm. - (Routledge frontiers of criminal justice ; 15).
Bibliogr.
Index.
Conţine: Who works in the probation service in Romania? / Vlad
Grigoraş.
ISBN 978-0-415-63581-3
ISBN 0-415-63581-0
1. Drept penal 2. Justiţie românească
GB / eng
355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară
197. KISS, YUDIT. Arms industry transformation and integration :
the choices of East Central Europe / Yudit Kiss. - Oxford : Oxford University
Press, 2014.
XIV, 438 p. ; 23 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Romania : high ambitions, harsh realities and pragmatism ;
Romanian company case studies ; The Romanian aviation industry.
ISBN 9780199271733
ISBN 0199271739
1. Industria de armament -- România
2. Industria de armament -- Europa Centrală 3. NATO -- Europa de Est
GB / eng
73
ROMÂNICA
198. SANDERS, DEBORAH. Maritime power in the Black Sea /
Deborah Sanders. - Farnham : Ashgate, 2014.
248 p. : 24 cm. - (Corbett Centre for Maritime Policy Studies series).
Bibliogr.
Index.
Conţine: Romania's maritime power in the Black Sea.
ISBN 9781409452966
ISBN 1409452964
1. Securitate -- Marea Neagră 2. Forţe navale -- Marea Neagră
3. Marea Neagră -- Geopolitică
GB / eng
36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului
199. NELSON, CHARLES A. Romania's abandoned children :
deprivation, brain development, and the struggle for recovery / Charles A.
Nelson, Nathan A. Fox, Charles H. Zeanah. - Cambridge, Massachusetts : Harvard
University Press, 2014.
X, 402 p. ; 22 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9780674724709
ISBN 0674724704
1. Copii abandonaţi -- România 2. Copii -- Protecţie, asistenţă etc
3. Copii -- Psihologie
US / eng
37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber
200. CHISTOLINI, SANDRA. Citizenship education and secondary
schools in Europe : comparative study in Cyprus, Germany, Italy, Portugal,
Romania / Sandra Chistolini ; contributions by Mary Koutselini ... [et al.]. Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2014.
125 p. ; 22 cm.
ISBN 9783659196515
1. Învăţământ secundar 2. Educaţie -- România
3. Învăţământ secundar
DE / eng
74
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
201. Education in Eastern Europe and Eurasia / edited by Nadiya
Ivanenko. - London : Bloomsbury Academic, 2014.
XIII, 340 p. ; 24 cm. - (Education around the world series).
Bibliogr.
Index.
Conţine: Moldova : challenges and opportunities / Elizabeth A. Worden.
ISBN 9781623564803
ISBN 1623564808
1. Învăţământ -- Europa de Est 2. Învăţământ -- Eurasia
3. Învăţământ -- Moldova (Republica)
GB / eng
202. MAJURU, ADRIAN. Stadt der verlockungen : das vormoderne
Bukarest zwischen Orient und Europa / Adrian Majuru ; aus dem rumän. übers.
von Ioana Nechiti, Clemens Wigger. - Berlin : Frank & Timme, 2014.
221 p. : il. ; 21 cm. - (Forum: Rumänien ; 19).
Tit. orig. (română): Cum se distrau românii odinioară.
ISBN 978-3-7329-0018-3
ISBN 3-7329-0018-5
1. Timp liber 2. Oraşe -- România -- Sec. 19-20
3. Bucureşti -- Viaţă cotidiană
DE / ger = rum
39 Etnografie. Folclor
203. GROZA, ADRIANA. Transylvanian vampires : folktales of the
living dead retold / Adriana Groza. - Jefferson, NC : McFarland and Company,
2014.
VII, 184 p. : il. ; 23 cm.
Index.
Bibliogr. p. 179-182.
ISBN 9780786477029
ISBN 0786477024
1. Vampiri -- Transilvania 2. Folclor -- Transilvania
US / eng
75
ROMÂNICA
5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător
204. BRAUN, MATS. Europeanization of environmental policy in the
new europe : beyond conditionality / Mats Braun. - Farnham : Ashgate
Publishing Limited, 2014.
IX, 181 p. ; 21 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9781409432944
ISBN 1409432947
1. Mediu -- Politică guvernamentală -- Europa de est -- Studii de caz
2. Mediu -- Politică guvernamentală -- România
3. Mediu -- Politică
guvernamentală 4. Mediu -- Legislaţie -- Uniunea Europeană
GB / eng
51 Matematică
205. ANDREESCU, TITU. Complex numbers from A to ... Z / Titu
Andreescu, Dorin Andrica. - New York : Birkhäuser Verlag, 2014.
XVII, 391 p. : il. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr. p. [313]-316.
ISBN 9780817684143
ISBN 081768414X
1. Matematică 2. Numere complexe
US / eng
76
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
206. CACUCI, DAN G. Computational methods for data evaluation
and assimilation / Dan Gabriel Cacuci, Ionel Michael Navon, Mihaela IonescuBujor. - Boca Raton : CRC Press, 2014.
XXXVI, 337 p. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 311-332.
Index.
ISBN 9781584887355
ISBN 1584887354
1. Analiză matematică
US / eng
207. FLORESCU, LAURA. Asymptopia / Joel Spencer, Laura Florescu. Providence, Rhode Island : American Mathematical Society, 2014.
XVI, 183 p. ; 22 cm. - (Student mathematical library ; 71).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9781470409043
ISBN 1470409046
1. Matematică 2. Analiză combinatorie
US / eng
208. GAL, SORIN GHEORGHE. Evolution equations with a complex
spatial variable / Ciprian G. Gal, Sorin G. Gal, Jerome A. Goldstein. - Singapore :
World Scientific, 2014.
X, 191 p. ; 24 cm. - (Series on concrete and applicable mathematics ; 14).
Bibliogr. p. 185-189.
Index.
ISBN 9789814590594
ISBN 9814590592
1. Matematică aplicată 2. Analiză matematică
SG / eng
209. James Serrin : Selected Papers / edited by Patrizia Pucci, Vicenţiu
D. Rădulescu, Hans F. Weinberger. - Basel : Birkhäuser Verlag, [2014].
921 p. ; 27 cm. - (Contemporary mathematicians).
Index.
Bibliogr.
ISBN 9783034806855
1. Serrin, James 2. Matematică 3. Ecuaţii diferenţiale
DE / eng
77
ROMÂNICA
210. PERSSON, LARS ERIK. Matrix spaces and Schur multipliers :
matriceal harmonic analysis / Lars-Erik Persson, Nicolae Popa. - New Jersey :
World Scientific, 2014.
XIV, 192 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 185-189.
Index.
ISBN 9789814546775
ISBN 9814546771
1. Matrice 2. Matematică aplicată
US / eng
53 Fizică
211. Contemporary research in quantum systems / edited by Zoheir
Ezziane. - New York : Nova Science Publishers, 2014.
XII, 423 p. ; 26 cm. - (Physics research and technology).
Bibliogr.
Index.
Conţine: Quantum effects through non-differentiability of movement
curves / M. Agop.
ISBN 9781631171321
ISBN 1631171321
1. Fizică cuantică -- Cercetare
US / eng
212. DIMIAN, MIHAI. Noise-driven phenomena in hysteretic systems /
Mihai Dimian, Petru Andrei. - New York : Springer, 2014.
233 p. : fig., graf., schem., tab. ; 23 cm. - (Signals and Communication
Technology).
Conţine bibliografie.
ISBN 978-1-4614-1373-8
ISBN 1461413745
1. Fizică -- Magnetism 2. Modele matematice
537.623
US / eng
78
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
54 Chimie
213. DIMIAN, ALEXANDRE C. Integrated design and simulation of
chemical processes / Alexandre C Dimian, Costin Sorin Bildea, Anton Alexandru
Kiss. - Amsterdam : Elsevier Science, 2014.
XXI, 863 p. : il. ; 25 cm. - (Computer-aided chemical engineering ; 35).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9780444627001
ISBN 0444627006
1. Calculatoare electronice -- Simulare 2. Chimie -- Tehnologie
3. Inginerie chimică
NL / eng
214. PUTZ, MIHAI V. Quantum and optical dynamics of matter for
nanotechnology / Mihai V. Putz. - Hershey, PA : Engineering Science Reference,
2014.
XVI, 509 p. : il. ; 29 cm. - (Advances in chemical and materials
engineering (ACME) book series).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9781466646872
ISBN 146664687X
1. Chimie fizică -- Cercetări 2. Nanotehnologie
US / eng
55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie
215. Earthquake hazard impact and urban planning / editors Maria
Boştenaru Dan, Iuliana Armaş, Agostino Goretti. - Dordrecht : Springer, 2014.
XIII, 313 p. : il. ; 24 cm. - (Environmental hazards).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9789400779808
ISBN 9400779801
1. Inginerie seismică 2. Urbanism 3. Riscuri seismice
NL / eng
ROMÂNICA
79
216. SALIT, FLORENCE. De l'eau, des digues et des hommes :
approche géographique du risque inondation sur le Siret inférieur (Roumanie) /
Florence Salit. - [S.l.] : [s.n.], 2013.
241 p. ; 30 cm.
Antetitlu: Université Paris Diderot - Paris 7.
Antetitlu: Universitatea Bucureşti.
Thèse de doctorat. Cond. şt.: Gérard Beltrando.
1. Siret (râu)
2. Hidrologie -- Inundaţii -- Prognoză
3. Geomorfologie -- România 4. Inundaţii -- Monitorizare -- România
FR / fre
80
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
6 ŞTIINŢE APLICATE
61 Medicină
217. Crafting humans : from genesis to eugenics and beyond / edited
by Marius Turda. - Göttingen : V&R Unipress, 2013.
197 p. ; 25 cm. - (Reflections on (in)humanity ; 5).
Bibliogr.
Index.
Conţine: Crafting a golem: the creation of an artificial anthropoid / Moshe
Idel. Crafting a healthy nation: European eugenics in historical context / Marius
Turda.
ISBN 9783847100591
ISBN 3847100599
1. Inginerie genetică 2. Antropologie filozofică
DE / eng
218. GHEORGHIU, MIHAI DINU. L' hôpital en mouvement :
changements organisationnels et conditions de travail / Mihai Dinu Gheorghiu,
Frédéric Moatty. - Rueil-Malmaison : Éd. Liaisons, 2013.
303 p. ; 24 cm. - (Liaisons sociales).
Bibliogr. p. 279-295.
Index.
ISBN 978-2-87880-976-3
ISBN 2878809769
1. Sănătate publică -- România -- Reforme 2. Servicii medicale
3. Reformă sanitară
FR / fre
219. SCHMIDT-MICHEL, PAUL-OTTO. Zeitenwende : Dokumente
eines psychiatrischen Unterstützungsprojekts in Rumänien / Paul-Otto
Schmidt-Michel, Hans-Peter Elsässer-Gaiβmaier, Peter Dammann. - Zurich : Württ
Psychiatrie und Geschichte, 2014.
144 p. : il. ; 30 cm.
ISBN 9783931200213
ISBN 3931200213
1. Psihiatrie -- România 2. Boli mintale -- Percepţie socială
3. Medicină – Cercetare
CH / ger
81
ROMÂNICA
220. TURDA, MARIUS. Latin eugenics in comparative perspective /
Marius Turda, Aaron Gillette. - London : Bloomsbury Academic, 2014.
X, 306 p. ; 24 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9781472531407
ISBN 147253140X
1. Eugenie -- Istorie -- Sec. XX 2. Eugenie -- Istorie -- America Latină
GB / eng
616/618 Patologie
221. MIETTINEN, MARKKU. Tumors of the soft tissues / Markku
Miettinen, John F. Fetsch, Cristina R. Antonescu,... - Silver Spring : American
Registry of Pathology, 2014.
XIII, 523 p. : il. color ; 28 cm. - (AFIP atlas of tumor pathology ; 4).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9781933477312
ISBN 1933477318
1. Tumori 2. Medicină internă 3. Patologie
US / eng
222. Molecular diagnostics for melanoma : methods and protocols /
edited by Magdalena Thurin, Francesco M. Marincola. - New York : Humana
Press, 2014.
XXIII, 712 p. : il. ; 26 cm.
Conţine: Selecting patients for KIT inhibition in melanoma / Richard D.
Carvajal.
ISBN 9781627037266
1. Medicină internă -- Cercetări 2. Oncologie 3. Patologie
US / eng
82
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
62 Tehnică. Inginerie
223. AGACHI, ŞERBAN PAUL. Basic process engineering control /
Paul Şerban Agachi, Mircea Vasile Cristea. - Berlin : Walter de Gruyter GmbH &
Co., 2014.
X, 360 p. : il. ; 24 cm. - (De Gruyter textbook).
Bibliogr.
ISBN 9783110289817
1. Ingineria sistemelor 2. Inginerie chimică
DE / eng
621 Construcţii de maşini. Electrotehnica
224. LOBONŢIU, NICOLAE. Mechanics of microelectromechanical
systems / Nicolae Lobonţiu, Ephrahim Garcia. - New York : Springer, 2014.
405 p. : il. ; 23 cm.
ISBN 9781489981165
ISBN 1489981160
1. Microelectromecanică
US / eng
629 Tehnica mijloacelor de transport
225. Autonomous vehicles : intelligent transport systems and smart
technologies / editors Nicu Bizon, Lucian Dăscalescu, Naser Mahdavi Tabatabaei. New York : Nova Publishers, 2014.
XVI, 544 p. : il. ; 26 cm. - (Engineering tools, techniques and tables).
ISBN 9781633213241
ISBN 1633213242
1. Automobile 2. Vehicule automobile
US / eng
83
ROMÂNICA
630 Silvicultură
226. Natural resource extraction and indigenous livelihoods :
development challenges in an era of globalisation / edited by Emma
Gilberthorpe, Gavin Hilson. - Farnham : Ashgate Publishing, 2014.
XV, 283 p. ; 25 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Conservation, Extraction and Corruption: Is Sustainable Forest
Management Possible in Romania? / Mariella Marzano.
ISBN 9781409437772
ISBN 1409437779
1. Păduri -- România -- Protecţie 2. Resurse naturale -- Management
GB / eng
636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit
227. HORN, PETER LEWIS II. Hunting across the Danube : through
fields, forests, and mountains of Hungary and Romania / Peter Lewis Horn II. New York : Skyhorse Publishing, 2014.
XIV, 258 p. : il. ; 24 cm.
Index.
ISBN 9781629141879
ISBN 1629141879
1. Dunăre (fluviu) 2. Ungaria 3. România
3. Vânătoare -- Europa de Est 4. Vânătoare -- România
US / eng
84
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
64 Economie casnică
228. CHAMBERLAIN, LESLEY. 70 classic recipes from Bulgaria,
Romania, Croatia & Slovenia : delicious, authentic, traditional dishes from an
undiscovered cuisine, shown in 270 photographs / Lesley Chamberlain, Trish
Davies. - [London] : Hermes House, 2014.
96 p. : il. ; 30 cm.
Index.
ISBN 9781846819612
ISBN 184681961X
1. Bulgaria 2. România 3. Croaţia 4. Slovenia
5. Bucătărie românească 6. Bucătărie est-europeană
GB / eng
229. The food and cooking of Eastern Europe / editor, Lesley
Chamberlain; recipe authors, Catherine Atkinson, Trish Davies. - London :
Southwater, 2014.
256 p. : il. ; 22 cm.
Index.
Conţine: Desserts and bakes. Romania, Bulgaria and the East Adriatic.
ISBN 9781780194059
ISBN 1780194056
1. Europa de Est
2. Bucătărie est-europeană 3. Bucătărie românească
GB / eng
85
ROMÂNICA
65 Management. Conducere şi organizare
230. AULET, BILL. Disciplined entrepreneurship : 24 steps to a
successful startup / Bill Aulet ; ill. by Marius Ursache. - Hoboken, New Jersey :
John Wiley & Sons, 2013.
272 p. : fig., graf., schem., tab. ; 21 cm.
Conţine note bibliografice.
Index.
ISBN 978-1-118-69228-8
1. Management de întreprindere 2. Anteprenoriat
65.012.42
174.4
351.712.083.1
US / eng
231. IVĂNESCU, SEBASTIAN-MIHAIL. Standortspezifische
Anpassung von Produktionssystemen unter Berücksichtigung kultureller
Einflüsse / Sebastian-Mihail Ivănescu. - Aachen : Apprimus Verlag, 2014.
XVII, 226 p. : il. ; 21 cm. - (Produktionssystematik ; 31).
Antetitlu: RWTH Aachen.
Thesis.
ISBN 9783863592370
ISBN 3863592379
1. Management intercultural
DE / ger
232. KRILL, MALTE. Mitarbeiterbindung im einflussfeld
gesellschaftlicher modernisierung in Mittel- und Osteuropa : eine analyse am
beispiel der automobilzulieferindustrie in Rumänien / Malte Krill. - Frankfurt
am Main : Peter Lang, 2014.
XXIV, 319 p. : graf. ; 22 cm. - (Personalmanagement und Organisation ; 3).
ISBN 978-3-631-64964-0
ISBN 3-631-64964-9
1. Management 2. Industrie -- România
DE / ger
86
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
654 Telecomunicaţii
233. VLĂDEANU, CĂLIN. Nonlinear digital encoders for data
communications / Călin Vlădeanu, Safwan El Assad. - Hoboken, NJ : John Wiley
& Sons, 2014.
XVII, 151 p. : il. ; 25 cm. - (Focus in digital signal and image processing).
Bibliogr. p. 145-149.
Index.
ISBN 9781848216495
1. Telecomunicaţii
US / eng
7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT
234. JONES, KEN. Darkness descending / Ken Jones. - London :
Quercus, 2014.
320 p. ; 20 cm.
ISBN 9781782066026
1. Alpinişti englezi -- Biografie 2. Supravieţuitori
3. Munţi -- România
GB / eng
71 Urbanism
235. Critical spaces : contemporary perspectives in urban, spatial and
landscape studies / edited by Alexandru Calcatinge. - Zürich : Lit, 2014.
294 p. : il. ; 21 cm. - (Stadt- und Raumplanung ; 13).
Bibliogr.
Conţine: Historical cultural landscapes as critical spaces in Romania /
Wilfried E. Schreiber.
ISBN 9783643904959
ISBN 3643904959
1. Urbanism 2. Spaţiu public 3. Arhitectură peisagistică -- România
CH / eng
87
ROMÂNICA
72 Arhitectură
236. Planning and Designing Sustainable and Resilient Landscapes /
edited by Cerasella Crăciun, Maria Bostenaru Dan. - New York : Springer, 2014.
XVIII, 303 p. : il. color, h. ; 24 cm. - (Springer Geography).
ISBN 9789401785358
ISBN 940178535X
1. Arhitectură urbană 2. Arhitectură peisagistică
US / eng
237. Reading the architecture of the underprivileged classes : a
perspective on the protests and upheavals in our cities / edited by Nnamdi Elleh. Farnham : Ashgate, 2014.
XVIII, 278 p. : il. ; 25 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: On changes in the dwelling conditions of the Romanian Roma
under Communism / Irina Băncescu.
ISBN 9781409467847
ISBN 1409467848
1. Arhitectură şi societate 2. Arhitectură -- Istorie -- România
GB / eng
238. Sanctioning modernism : architecture and the making of postwar
identities / edited by Vladimir Kulić, Timothy Parker, Monica Penick ; foreword
by Frederick Steiner. - Austin : University of Texas Press, 2014.
XII, 290 p. : il. ; 27 cm. - (Roger Fullington series in architecture).
Conţine: Bucharest: the city transfigured / Juliana Maxim.
ISBN 9780292757257
ISBN 0292757255
1. Arhitectură şi societate 2. Arhitectură -- Istorie
3. Arhitectură -- Bucureşti
US / eng
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
88
239. SAYIGH, ALI. Sustainability, energy and architecture : case
studies in realizing green buildings / Ali Sayigh. - Oxford : Academic Press,
2013.
XXV, 524 p. : il. ; 24 cm.
Conţine: Architectural buildings in Romania / Ruxandra Cruţescu.
ISBN 9780123972699
1. Arhitectură -- Proiecte 2. Arhitectură şi mediu
3. Dezvoltare durabilă 4. Arhitectură -- România
GB / eng
73/76 Arte plastice. Desen tehnic
240. Adrian Ghenie / edited by Juerg Judin. - Ostfildern : Hatje Cantz,
2014.
171 p. : il. ; 29 cm.
Bibliogr.
ISBN 9783775736749
ISBN 3775736743
1. Ghenie, Adrian
2. Pictori români
3. Pictură românească contemporană
DE / eng
241. Artist of the year : Victor Man : Szindbád / editors Stefan Krause,
Thorsten Strauss, Friedhelm Hütte; translations Burke Barrett, Alistair Ian Blyth,
Anne Ruzzante. - Ostfildern : Deutsche Bank Kunsthalle, 2014.
195 p. : il. ; 29 cm.
ISBN 9783775738071
ISBN 377573807X
1. Man, Victor
2. Pictori români
3. Pictură românească contemporană -- Expoziţii
DE / eng
242. CALVO SERRALLER, FRANCISCO. Adrian Ghenie / Francisco
Calvo Serraler. - Málaga : Cac Malaga, 2014.
102 p. : il. ; 28 cm.
ISBN 9788494216978
ISBN 849421697X
1. Ghenie, Adrian
2. Pictori români
3. Pictură românească contemporană -- Expoziţii 4. Pictură -- Album
ES / eng
ROMÂNICA
89
243. GHENIE, ADRIAN. Golems : 12 June-26 July 2014 / Adrian
Ghenie. - London : Pace London, 2014.
64 p. : il. ; 31 cm.
ISBN 9781909406124
ISBN 1909406120
1. Pictori români 2. Pictură -- Album 3. Pictură românească
GB / eng
244. Mobility and fantasy in visual culture / edited by Lewis Johnson. New York : Routledge, 2014.
XII, 298 p. : il. ; 24 cm. - (Routledge advances in art and visual studies ; 6).
Bibliogr.
Index.
Conţine: Mobility, Dress and Early Enlightenment Bodies: Hybrids of
Ottoman East and West in the Romanian Principalities / Sanda Miller.
ISBN 9780415821292
ISBN 0415821290
1. Artă şi societate -- Istorie 2. Modă şi societate -- România
3. Artă -- Teme, motive
US / eng
245. PERAHIM, JULES. La parade sauvage / Jules Perahim. Strasbourg : Musées de la ville de Strasbourg, 2014.
133 p. : il. ; 29 cm.
Bibliogr.
ISBN 9782351251140
1. Pictori evrei din România
2. Pictură românească contemporană -- Expoziţii 3. Avangardism
FR / fre
90
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
246. ŞERBAN, NICOLETA. Mémoire collective et identité urbaine :
monuments publics dédiés aux hommes politiques et aux personnalités
historiques à Bucarest / Nicoleta Şerban. - [S.l.] : [s.n.], 2014.
373 p. : il. ; 30 cm. + mat. însoţitor.
Teză susţinută în parteneriat.
Antetitlu: Paris, EHESS.
Antetitlu: Université de Bucarest.
Bibliogr. p. 124-150.
Bibliogr. p. 339-367.
Thèse de doctorat. Cond. şt.: Sabina Loriga.
1. Memorie colectivă -- România
2. Personalităţi politice româneşti
3. Monumente publice -- Busturi
FR / fre
78 Muzică
247. APOSTU, LILIANA ISABELA. La violonistique populaire
roumaine dans les œuvres de Béla Bartok et de Georges Enescu / LilianaIsabela Apostu. - Paris : L' Harmattan, 2014.
286 p. : il. ; 24 cm. - (Collection Univers musical).
Bibliogr. p. 243-258.
ISBN 9782343029139
1. Enescu, George 2. Bartók, Béla
3. Muzicieni maghiari -- Biografie 4. Muzicieni români
5. Muzică instrumentală -- Vioară
6. Muzică românească -- Istorie şi critică
FR / fre
248. INTERNATIONAL MUSICOLOGICAL CONFERENCE (2013 ;
Iaşi, România). Musical Romania and the neighbouring cultures : traditions,
influences, identities; proceedings of the International Musicological
Conference, July 4 - 7, 2013, Iaşi (Romania) / ed. Laura Vasiliu, Florin Luchian,
Loredana Iatesen. - New York : Peter Lang, 2014.
368 p. : il. ; 22 cm. - (Eastern European studies in musicology ; 2).
Bibliogr.
ISBN 9783631648803
ISBN 3631648804
1. Muzică -- Europa de Est -- Istorie şi critică
2. Muzică bizantină -Istorie şi critică 3. Muzică românească -- Istorie şi critică
US / eng
ROMÂNICA
91
249. LAMBOUR, CHRISTIAN. Eusebius Mandyczewski :
Nachklänge eines Meisters / Christian Lambour ; editor Raimund Lang. Innsbruck : Traditionsverband "Katholische Czernowitzer Pennäler", 2014.
116 p. : il. ; 21 cm. - (Czernowitzer kleine Schriften ; 29).
Bibliogr. p. 112-113.
ISBN 9783902368355
ISBN 3902368357
1. Mandyczewski, Eusebius
2. Muzicologi români -- Biografie
DE / ger
250. MIRANDA MEDINA, JAVIER. Fenomenología musical : del
pensamiento y las aportaciones de Sergiu Celibidache a la dirección de
orquesta y a la interpretación musical / Javier Miranda Medina. - Sevilla : Punto
Rojo Libros, 2014.
328 p. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 283-292.
ISBN 9788416068463
1. Celibidache, Sergiu
2. Dirijori români -- Biografie
3. Muzică -- Interpretare 4. Muzică şi filosofie
ES / spa
251. ORHEIM, RAIF. Unusual guitar scales from around the world :
exotic guitar riffs and licks / Raif Orheim. - Kingston, WA : Raif Orheim Music
Publications, 2014.
VIII, 98 p. : il. ; 28 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Romanian Minor.
ISBN 9780989912907
ISBN 0989912906
1. Muzică instrumentală -- Chitară 2. Muzică -- Studii
3. Muzică românească
US / eng
92
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
252. The Oxford handbook of music revival / edited by Caroline Bithell,
Juniper Hill. - New York : Oxford University Press, 2014.
X, 701 p. : il. ; 26 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: The Hungarian dance house movement and revival of
Transylvanian string band music / Colin Quigley.
ISBN 9780199765034
1. Muzică -- Istorie şi critică
2. Muzică -- Transilvania -- Istorie şi
critică 3. Muzică -- Teme, motive
US / eng
253. VASILIU, ALEX. The works of Richard Oschanitzky : stylistic
features / Alex Vasiliu ; translated from Romanian by Emanuel Vasiliu. - Frankfurt
am Main : Peter Lang, 2014.
282 p. : il. ; 22 cm.
Tit. orig. (română): Creaţia lui Richard Oschanitzky.
Bibliogr. p. 271-278.
ISBN 9783631651933
ISBN 3631651937
1. Oschanitzky, Richard 2. Compozitori români -- Biografie
3. Muzică jazz 4. Muzică românească -- Istorie şi critică
DE / eng = rum
791/792 Arta spectacolului
254. Cinema, state socialism and Society in the Soviet Union and
Eastern Europe, 1917-1989 : Re-visions / edited by Sanja Bahun, John Haynes. London : Routledge, 2014.
215 p. : il. ; 24 cm. - (BASEES/Routledge series on Russian and East
European studies).
Conţine: Popular Cinema in Late 1960s Romania / Monica Filimon.
ISBN 9780415813235
ISBN 0415813239
1. Cinematografie rusă 2. Filme -- Europa de Est -- Istorie
3. Cinematografie românească -- Istorie
GB / eng
ROMÂNICA
93
255. CISMAŞ, SABINA. The alchemy of musical theatre :
europeanization and the boyars in Moldavia and Wallachia, 1775-1858 :
[doctoral thesis] / Sabina Cismaş. - Florence : European University Institute, 2014.
VI, 263 p. ; 30 cm. - (EUI theses.; EUI PhD theses).
Antetitlu: European University Institute. Department of History and
Civilization.
Thesis. cond. şt.: Anthony Smith.
1. Teatru -- România -- Istorie 2. Teatru muzical
IT / eng
256. JAFFE, IRA. Slow movies : countering the cinema of action / Ira
Jaffe. - New York, London : Wallflower Press, 2014.
V, 198 p. ; 24 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Wait time : The death of Mr. Lazarescu, 4 months, 3 weeks and 2
days and Safe.
ISBN 9780231169783
ISBN 0231169787
1. Filme româneşti contemporane -- Istorie şi critică
2. Tehnici de filmare 3. Imagine (filozofie)
US / eng
257. Performance studies : key words, concepts and theories / edited
by Bryan Reynolds. - London, New York : Palgrave MacMillan, 2014.
XVIII, 321 p. ; 24 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: Magic in Theatre / Mihai Măniuţiu.
ISBN 9780230247291
1. Teatru şi filozofie 2. Arta actorului
GB / eng
94
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
258. POP, DORU. Romanian new wave cinema : an introduction /
Doru Pop. - Jefferson, NC : McFarland, 2014.
240 p. : il. ; 26 cm.
Bibliogr. p. 229-237.
Index.
ISBN 978-0-7864-7937-5
ISBN 078647937X
1. Filme româneşti contemporane -- Istorie şi critică
2. Cinematografie românească -- Istorie şi critică
US / eng
259. Postcolonial approaches to Eastern European cinema :
portraying neighbours on-screen / edited by Ewa Mazierska, Lars Kristensen,
Eva Näripea. - London : I.B. Tauris, 2014.
IX, 342 p. : il. ; 23 cm. - (International library of the moving image ; 14).
Conţine: From nationalism to rapprochement? Hungary and Romania onscreen / John Cunningham.
ISBN 9781780763019
ISBN 1780763018
1. Cinematografie -- Istorie 2. Postcomunism -- România
3. Cinematografie românească -- Istorie
GB / eng
260. STOJANOVA, CHRISTINA. The new romanian cinema /
Christina Stojanova, Duma Dana. - Edinburgh : Edinburgh University Press, 2014.
224 p. : il. ; 22 cm. - (Traditions in World Cinema).
ISBN 9780748642649
ISBN 0748642641
1. Cinematografie românească
GB / eng
95
ROMÂNICA
796/799 Sport
261. MĂRMUREANU, PETER. Beyond My Dreams From
Communist Romania to the Oval Office / Peter Mărmureanu. - Bloomington :
iUniverse, 2014.
XXIV, 366 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 9781491745410
1. Sportivi -- Biografie 2. Sportivi români -- Tenis
3. Sportivi români -- Exil -- SUA
US / eng
262. MONTAGUE, JAMES. Thirty-one nil : on the road with
football's outsiders : a World Cup odyssey / James Montague. - London :
Bloomsbury Sport, 2014.
330 p. : il. ; 24 cm.
Index.
Conţine: Romania, Hungary.
ISBN 9781408158845
ISBN 1408158841
1. Sport -- România 2. Fotbal -- Istorie -- Campionate
3. World Cup Brazil 2014
GB / eng
96
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
81 Lingvistică
263. The adjectives in Germanic and Romance / edited by Petra
Sleeman, Freek Van de Velde, Harry Perridon. - Amsterdam : John Benjamins
Publishing, 2014.
286 p. : il. ; 25 cm. - (Linguistik aktuell ; 212).
Bibliogr.
Index.
Conţine: The mixed categorial behavior of cel + participle in Romanian /
Dana Niculescu.
ISBN 9789027255952
ISBN 9027255954
1. Limba germană -- Morfologie 2. Limbi romanice -- Gramatică
3. Limba română – Gramatică
NL / eng
264. BÎRSANU, ROXANA ŞTEFANIA. T.S. Eliot's The Waste Land
as a place of intercultural exchanges : a translation perspective / Roxana
Ştefania Bîrsanu. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Press, 2014.
XIX, 246 p. ; 22 cm.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9781443859691
ISBN 1443859699
1. Eliot, Thomas Stearns 2. Scriitori englezi -- Critică şi interpretare
3. Traducere şi interpretare -- România
GB / eng
265. CHITEZ, MĂDĂLINA. Learner corpus profiles : the case of
Romanian learner English / Mădălina Chitez. - Bern : Peter Lang, 2014.
244 p. : il. ; 23 cm. - (Linguistic insights ; 173).
ISBN 9783034314107
ISBN 3034314108
1. Limba română -- Gramatică comparată -- Limba engleză
2. Limba engleză -- Gramatică 3. Lingvistică -- Cercetări
CH / eng
ROMÂNICA
97
266. Evolution in Romance verbal systems / edited by Emmanuelle
Labeau, Jacques Bres. - Bern : Peter Lang, 2014.
VI, 300 p. : il. ; 21 cm. - (Sciences pour la communication ; 108).
Conţine: Indirect evidentiality and related domains : some observations
from the current evolution of the Romanian presumptive / Monica-Alexandrina
Irimia.
ISBN 9783034314381
ISBN 3034314388
1. Lingvistică -- Cercetări 2. Limbi romanice 3. Lingvistică istorică
CH / eng
267. Metaphor and intercultural communication / edited by Andreas
Musolff, Fiona MacArthur, Giulio Pagani. - London : Bloomsbury Academic,
2014.
XV, 232 p. : il. ; 24 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Metaphor and self/other representations : a study on British and
Romanian headlines on migration / Mariana Neagu.
ISBN 9781441165473
ISBN 1441165479
1. Metaforă 2. Comunicare interculturală 3. Semantică
4. Analiza discursului
GB / eng
268. Multilingualism and mobility in Europe : policies and practices /
eds. Kristine Horner, Ingrid de Saint-Georges, Jean-Jacques Weber. - Frankfurt am
Main : Peter Lang, 2014.
288 p. : il. ; 22 cm. - (Sprache, Mehrsprachigkeit und sozialer Wandel ; 21).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9783631648926
ISBN 3631648928
1. Multilingvism -- Europa 2. Globalizare -- Moldova (Republica)
3. Sociolingvistică
DE / eng
98
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
269. OCZKO, ANNA. Rumuńska słowiańszczyzna : zapożyczenia
południowosłowiańskie w języku rumuńskim w XVI i XVII wieku / Anna
Oczko. - Kraków : Collegoium Columbinum, 2014.
333 p. ; 24 cm. - (Biblioteka Tradycji Literackich ; 138).
Bibliogr. p. [119]-125.
ISBN 9788376241128
ISBN 8376241125
1. Limba română -- Etimologie
2. Limba română -- Împrumuturi
lingvistice -- Limbi slave 3. Limba română -- Istorie -- Sec. XVI
PL / pol
270. Portuguese-Spanish interfaces : diachrony, synchrony, and contact /
edited by Patrícia Amaral, Ana Maria Carvalho. - Amsterdam : John Benjamins
Publishing, 2014.
VI, 468 p. : il. ; 25 cm. - (Issues in Hispanic and Lusophone linguistics ; 1).
Conţine: The position of Ibero-Romance in the Romania and of
Portuguese within Ibero-Romance / Dieter Wanner.
ISBN 9789027258007
ISBN 9027258007
1. Lingvistică comparată 2. Lingvistică -- Români -- Cercetări
3. Limba spaniolă
NL / eng
271. The semiperiphery of academic writing : discourses, communities
and practices / edited by Karen Bennett. - Basingstoke : Palgrave Macmillan,
2014.
XIV, 282 p. ; 23 cm.
Conţine: Changing Research Writing Practices in Romania: Perceptions
and Attitudes / Mirela Bardi.
ISBN 9781137351197
1. Sociolingvistică 2. Studii culturale 3. Lingvistică
GB / eng
99
ROMÂNICA
272. SIMOIU, ELENA-ADELA. The split IP parameter in second
language learning / Adela Simoiu. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars
Publishing, 2014.
233 p. : il. ; 22 cm.
ISBN 9781443856584
ISBN 1443856584
1. Gramatică generală şi comparată
GB / eng
811.135.1 Limba română
273. Ballades et doïnas : poésie orale roumaine / choix et traduction de
Benoît-Joseph Courvoisier. - Bédée : Folle Avoine, 2014.
83 p. ; 24 cm.
Ediţie în limba română şi franceză.
ISBN 978-2-86810-218-8
ISBN 2868102182
1. Balade româneşti 2. Literatură populară românească -- Traducere
FR / fre = rum
274. MANEA, NORMAN. Doupĕ / Norman Manea ; přeložil Jiří
Našinec. - Praha : Argo, 2014.
345 p. ; 21 cm. - (Současná světová próza).
ISBN 978-80-257-0803-3
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
821.135.1-31=162.3
CZ / cze = rum
82 Literatură
275. ACEDO DÍAZ, THEÓFILO. Irozii : Auto de los Reyes Magos :
paralelismo cultural / Theófilo Acedo Díaz, Ileana Bucurenciu. - Madrid : Liber
Factory D.L., 2014.
122 p. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 113-116.
ISBN 978-84-994946-0-9
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
2. Literatură spaniolă -- Poezie
ES / rum
100
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
276. CIORAN, EMIL. L' agonia dell'Occidente : lettere a Wolfgang
Kraus (1971-1990) / Émil Michel Cioran. - Milano : Bietti, 2014.
439 p. ; 20 cm. - (L'archeometro).
Bibliogr. p. 403-421.
Index.
ISBN 9788882483142
ISBN 8882483142
1. Kraus, Wolfgang
2. Cioran, Emil -- Corespondenţă
3. Corespondenţă literară
4. Filozofi austrieci
IT / ita
277. PETZOLDT, SILVIA. Selbst- und fremdbilder in den
minderheitsliteraturen Siebenbürgens : eine vergleichende studie zu Paul
Schuster (1930-2004) und András Sütő (1927-2006) / Silvia Petzoldt. Wiesbaden : Harrassowitz, 2014.
260 p. ; 24 cm. - (Forschungen zu Südosteuropa ; 8).
ISBN 978-3-447-10022-9
1. Schuster, Paul 2. Sütő, András
3. Minorităţi naţionale -- România
4. Scriitori maghiari din România
5. Scriitori germani din România
DE / ger
278. Poems for the Hazara : a multilingual poetry anthology and
collaborative poem : by 125 poets from 68 countries / executive editor Kamran
Mir Hazar. - Davidson, NC : Full Page Publishing, 2014.
567 p. : il. ; 23 cm.
ISBN 9780983770824
ISBN 0983770824
1. Literatură română -- Poezie
2. Literatură universală -- Poezie -- Antologii
US / eng
101
ROMÂNICA
279. Undead memory : vampires and human memory in popular
culture / eds.: Simon Bacon, Katarzyna Bronk; foreword by Sir Christopher
Frayling. - Oxford, New York : Peter Lang, 2014.
XIV, 303 p. ; 23 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Vampire Narratives as Juggling with Romanian History: Dan
Simmons s Children of the Night and Elizabeth Kostova's The Historian / Marius
Crişan.
ISBN 9783034309387
ISBN 3034309384
1. Kostova, Elisabeth 2. Simmons, Dan
3. Literatură şi folclor 4. Vampiri -- Ficţiune
5. Vampiri -- Aspecte sociale
GB / eng
82.09 Critică şi istorie literară
280. The 1980s : a decade of contemporary British fiction / edited by
Emily Horton, Philip Tew, Leigh Wilson. - London : Bloomsbury Academic, 2014.
XII, 264 p. ; 24 cm. - (Decades series (Bloomsbury (Firm)).
Bibliogr.
Index.
Conţine: International contexts (Europe) : the Romanian context : between
realism and postmodernism / Ana-Karina Schneider.
ISBN 9781441126498
ISBN 144112649X
1. Literatură engleză -- Sec. 20 -- Istorie şi critică
2. Literatură -- Istorie şi critică 3. Literatură română -- Istorie şi critică
GB / eng
102
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
281. At the nexus of fear, horror and terror : contemporary readings /
edited by Joseph H Campos, Cătălin Ghiţă. - Oxford : Inter-Disciplinary Press,
2013.
259 p. ; 21 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9781848882003
ISBN 1848882009
1. Literatură universală -- Teme, motive
GB / eng
282. Benjamin Fondane et Claude Vigée : le questionnement des
origines / édition et avant-propos d'Anne Mounic; introduction de Monique Jutrin. Paris : Champion, 2014.
232 p. ; 24 cm. - (Colloques, congrès et conférences sur la littérature
comparée ; 22).
Bibliogr. p. [219]-223).
Index.
ISBN 9782745326997
1. Fondane, Benjamin
2. Vigée, Claude
3. Scriitori evrei din România -- Exil -- Franţa
4. Filozofie şi literatură
5. Literatură -- Istorie şi critică
FR / fre
283. BOURGUIGNON, CATHERINE. Rhinocéros : Eugène Ionesco /
Catherine Bourguignon. - Bruxelles : [LEMAÎTRE Éditions], 2014.
24 p. ; 20 cm.
ISBN 9782806213945
ISBN 2806213940
1. Ionesco, Eugène
2. Teatru -- Istorie şi critică
3. Teatrul absurdului
BE / fre
ROMÂNICA
103
284. CARRERO ERAS, PEDRO. La mirada occidental : la India en
los escritores extranjeros contemporáneos / Pedro Carrero Eras. - Valencia :
Tirant Humanidades, 2014.
286 p. : il. color ; 22 cm. - (Prosopopeya).
Conţine: Un viajero de excepción en la India: Mircea Eliade ; Maitreyi
Devi y Mircea Eliade: una pasión intercultural.
ISBN 978-84-15731-67-2
ISBN 84-15-73167-1
1. Literatură -- Sec. 19 -- Critică şi interpretare 2. Literatură -- Sec. XX
-- Istorie şi critică 3. India -- Descrieri şi călătorii
ES / spa
285. CHAVANNE, PHILIPPE. Eugène Ionesco, "La soif et la faim" :
textes oubliés / Philippe Chavanne. - Saint-Denis : Édilivre, 2014.
103 p. ; 21 cm.
ISBN 9782332735096
ISBN 2332735097
1. Ionesco, Eugène
2. Teatru -- Istorie şi critică 3. Teatrul absurdului
FR / fre
286. CIORAN, EMIL. L' intellettuale senza patria : intervista con
Jason Weiss / Émil Michel Cioran ; a cura di Antonio Di Gennaro; traduzione di
Pierpaolo Trillini. - Milano : Mimesis, 2014.
83 p. ; 17 cm. - (Minima/Volti / [Mimesis] ; 54).
ISBN 9788857519999
ISBN 8857519996
1. Weiss, Jason 2. Scriitori francezi -- Critică şi interpretare
3. Diasporă română 4. Cioran, Emil -- Convorbiri
IT / ita = fre
287. CONSTANTINESCU, MUGURAŞ. Lire et traduire la littérature
de jeunesse : des contes de Perrault aux textes ludiques contemporains /
Muguraş Constantinescu. - Bruxelles : Peter Lang, 2013.
218 p. ; 22 cm. - (Recherches comparatives sur les livres et le multimedia
d'enfance ; 6).
ISBN 978-2-87574-018-2
1. Perrault, Charles
2. Literatură pentru copii -- Istorie şi critică
3. Literatură pentru copii -- Poveşti -- Traducere
BE / fre
104
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
288. Cross worlds : transcultural poetics : an anthology / edited by
Anne Waldman, Laura Wright. - Minneapolis : Coffee House Press, 2014.
357 p. ; 23 cm.
Conţine: Infiltrating the mass media: Romania, 1989 / Andrei Codrescu.
ISBN 9781566893589
ISBN 1566893585
1. Poezie -- Istorie şi critică 2. Poezie -- Antologii
3. Mass media -- România
US / eng
289. ESSLIN, MARTIN. The theatre of the absurd / Martin Esslin ;
preface by Marvin Carlson. - London : Bloomsbury, 2014.
XX, 407 p. ; 22 cm. - (Bloomsbury revelation).
Conţine: Eugene Ionesco: Theatre and Anti-Theatre.
ISBN 9781472577023
ISBN 1472577027
1. Ionescu, Eugen
2. Teatrul absurdului
3. Teatru -- Istorie şi critică
GB / eng
290. FONDANE, BENJAMIN. Falso trattato di estetica : saggio sulla
crisi del reale / Benjamin Fondane ; cura e traduzione di Luca Orlandini. - Modena :
Mucchi, 2014.
142 p. ; 21 cm. - (Percorsi ; 4).
Tit. orig. (franceză): Faux traité d'esthétique.
Index.
Bibliogr.
ISBN 9788870006339
1. Literatură modernă -- Istorie şi critică
IT / ita = fre
ROMÂNICA
105
291. GIBSON, CARL. Plagiat als Methode : Herta Müllers
"konkreative" Carl Gibson-Rezeption : wo beginnt das literarische Plagiat? :
zur Instrumentalisierung des Dissidenten-Testimoniums "Symphonie der
Freiheit" : Selbst-Apologie : mit kritischen Argumenten, Daten und Fakten
zur Kommunismus-Aufarbeitung sowie mit kommentierten SecuritateDokumenten zum politischen Widerstand in Rumänien während der CeauşescuDiktatur / Carl Gibson ; Zeichnungen, Illustrationen, Michael Blümel. - Bad
Mergentheim : Institut zur Aufklärung und Aufarbeitung der Kommunistischen
Vergangenheit in Europa, 2014.
399 p. : il. ; 22 cm. - (Schriften zur Literatur, Philosophie,
Geistesgeschichte und Kritisches zum Zeitgeschehen).
Bibliogr.
ISBN 9783000456701
ISBN 3000456708
1. Müller, Herta 2. Müller, Herta -- Critică şi interpretare
3. Plagiat
4. Literatură -- Comunism -- Europa de Est
DE / ger
292. Głuchy brudnoopis : antologia manifestów awangard Europy
Środkowej / ed. Jakub Kornhause, Kinga Siewior. - Kraków : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.
577 p. : il. ; 24 cm. - (Awangarda/Rewizje).
ISBN 9788323338154
1. Literatură română -- Istorie şi critică 2. Avangardă (estetică)
3. Literatură -- Europa Centrală -- Istorie şi critică
PL / pol
293. Inszenierte Gespräche : Zum Dialog als Gattung und
Argumentationsmodus in der Romania vom Mittelalter bis zur Aufklärung /
herausgegeben von Matthias Hausmann, Marita Liebermann. - Berlin : Weidler,
2014.
273 p. : il. ; 23 cm. - (Internationale Forschungen zur allgemeinen und
vergleichenden Literaturwissenschaft ; 173).
Bibliogr.
ISBN 978-3-89693-614-1
1. Dialoguri literare 2. Literatură -- Istorie şi critică
3. Literatură română -- Dialoguri -- Istorie şi critică
DE / ger
106
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
294. IONESCU, ARLEEN. Romanian Joyce : from hostility to
hospitality / Arleen Ionescu. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2014.
267 p. ; 22 cm.
Index.
Bibliogr. p. 239-256.
Conţine: A short history of literary Romania : from early twentieth century
to the post communist age.
ISBN 9783631652916
ISBN 3631652917
1. Joyce, James 2. Scriitori englezi -- Critică şi interpretare
3. Literatură română -- Istorie literară
DE / eng
295. JAUDEAU, SYLVIE. Cioran, czyli Ostatni człowiek / Sylvie
Jaudeau ; przekł.: Aleksandra Charędziak. - Mikołów : Instytut Mikołowski, 2014.
183p. ; 20 cm. - (Biblioteka Arkadii ; 111).
Tit. orig. (franceză): Cioran ou Le dernier homme.
ISBN 9788360949719
ISBN 8360949719
1. Cioran, Emil 2. Cioran, Emil -- Critică şi interpretare
3. Filozofie franceză -- Critică şi interpretare
4. Scriitori români -- Exil -- Franţa
PL / pol = fre
296. LÊ, LINDA. Par ailleurs, exils / Linda Lê. - Paris : Bourgois, 2014.
162 p. ; 20 cm.
ISBN 9782267026733
1. Exilul în literatură -- Istorie 2. Scriitori români -- Exil
3. Naţionalism şi literatură
FR / fre
297. MARIANI, FEDERICA. Alle radici del nonsense : violazioni
linguistiche ne La cantatrice chauve di Ionesco / Federica Mariani. - Fano : Aras
edizioni, [2014].
236 p. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 233-236.
ISBN 9788898615230
1. Ionescu, Eugen
2. Teatrul absurdului
3. Teatru -- Istorie şi critică
IT / ita
ROMÂNICA
107
298. Marqueurs d'identité dans la littérature médiévale : mettre en
signe l'individu et la famille (XIIe-XVe siècles) : actes du colloque tenuà
Poitiers les 17 et 18 novembre 2011 / textes réunis par Cătălina Gîrbea, Laurent
Hablot, Raluca L. Rădulescu. - Turnhout : Brepols, 2014.
288 p. : il. ; 24 cm. - (Histoires de famille. La parenté au Moyen âge ; 17).
Proceedings of a conference held November 17-18 in Poitiers, France.
ISBN 9782503551364
1. Literatură medievală -- Teme, motive 2. Literatură şi societate
3. Simboluri (literatură)
FR / fre
299. PEYRACHE-LEBORGNE, DOMINIQUE. Théories esthétiques
du romantisme à l'étranger / Dominique Peyrache-Leborgne. - Nantes : Cécile
Defaut, 2014.
570 p. ; 24 cm.
Conţine: Le romantisme roumain ou les absences de la théorie ; Eminescu
et le romantisme: ennui et nostalgie au XIXe.
ISBN 9782350183589
ISBN 2350183580
1. Romantism 2. Literatură română -- Istorie literară
3. Relaţii culturale
FR / fre
300. RĂDUCANU, ADRIANA LUMINIŢA. Speaking the Language
of the Night : Aspects of the Gothic in Selected Contemporary Novels / Adriana
Răducanu. - Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2014.
206 p. ; 21 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9783631628034
ISBN 363162803X
1. Literatură -- Teme, motive 2. Literatură -- Istorie şi critică
3. Gotic
DE / eng
108
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
301. Reading the fantastic imagination : the avatars of a literary genre /
edited by Dana Percec. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing,
2014.
296 p. ; 22 cm.
Bibliogr.
ISBN 978-1-4438-5387-3
ISBN 1-4438-5387-9
1. Teorie literară 2. Literatură -- Teme, motive
GB / eng
302. SIGUAN, MARISA. Schreiben an den Grenzen der Sprache :
Studien zu Améry, Kertész, Semprún, Schalamow, Herta Müller und Aub /
Marisa Siguan. - Berlin : De Gruyter, 2014.
VII, 351 p. ; 24 cm. - (Linguae & litterae ; 45).
Bibliogr. p. 340-351.
ISBN 9783110348347
ISBN 3110348349
1. Améry, Jean 2. Kertész, Imre 3. Semprún, Jorge
4. Şalamov, Varlam 5. Müller, Herta 6. Aub, Max
7. Literatură europeană -- Istorie şi critică 8. Violenţa în literatură
9. Literatură -- Sec. XX -- Istorie şi critică
DE / ger
303. SPARIOSU, MIHAI. Modernism and exile : play, liminality, and
the exilic-Utopian imagination / Mihai Spariosu. - Basingstoke : Palgrave
Macmillan, 2014.
XXI, 209 p. ; 21 cm. - (Modernism and).
Bibliogr. p. 197-203.
Index.
ISBN 9780230231412
ISBN 0230231411
1. Literatură -- Istorie şi critică 2. Utopia în literatură
3. Modernism (literatură)
GB / eng
109
ROMÂNICA
304. ZALAMEA, JORGE. La poesía ignorada y olvidada / Jorge
Zalamea. - Bogotá : Ediciones Desde Abajo, 2014.
4 vol. : il. ; 24 cm. - (Poesía de los pueblos del mundo ; 1-4).
Conţine: Rumania.
ISBN 9789588454771
1. Literatură română -- Poezie -- Istorie şi critică
2. Literatură universală -- Poezie -- Istorie şi critică
CO / spa
305. Die Zeit der Chamäleons : Kritisches zum Leben und Werk
Herta Müllers aus ethischer Sicht / herausgeber Carl Gibson; illustrator Michael
Blümel. - Bad Mergentheim : Institut zur Aufklärung und Aufarbeitung der
Kommunistischen Vergangenheit in Europa, 2014.
359 p. : il. ; 31 cm. - (Schriften zur Literatur, Philosophie,
Geistesgeschichte und Kritisches zum Zeitgeschehen).
Bibliogr.
ISBN 9783000451355
ISBN 3000451358
1. Müller, Herta
2. Müller, Herta -- Critică şi interpretare
3. Scriitori germani -- Biografie 4. Diasporă română
DE / ger
821 Literaturi individuale
306. No man's land : writings from a world at war / chosen and
introduced by Pete Ayrton. - London : Serpent's Tail, 2014.
XX, 551 p. ; 25 cm.
Conţine: To the Romanian front' ; and 'We'll see what you do there...',
from The forest of the hanged / Liviu Rebreanu.
ISBN 9781846689253
ISBN 1846689252
1. Literatură de război 2. Război mondial (1914-1918)
3. Literatură română -- Roman -- Traducere
GB / eng
110
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
821.11 Literaturi de limbi germanice
307. POPA, ŞTEFAN. Verdwenen grenzen / Ştefan Popa. - Culemborg :
Linköping University, 2014.
437 p. ; 23 cm.
ISBN 9789462321137
1. Literatură olandeză -- Roman 2. Diasporă română
NL / dut
821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză
308. AUSUBEL, RAMONA. Der anfang der Welt : roman / Ramona
Ausubel ; Übers. aus dem amerikan. engl. von Barbara Schaden. - München : Piper,
2014.
405 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (engleză): No one is here except all of us.
ISBN 978-3-492-05519-2
ISBN 3-492-05519-2
1. Literatură engleză -- Proză -- Traducere 2. Diasporă română
DE / ger = eng
309. BRINZEANU, STELA. Bessarabian nights / Stela Brinzeanu. London : Aurochs, 2014.
384 p. ; 21 cm.
ISBN 9780992746100
ISBN 0992746108
1. Literatură engleză -- Roman 2. Diasporă română
GB / eng
310. BUGAN, CARMEN. The house of straw / Carmen Bugan. - Bristol :
Shearsman Books, 2014.
76 p. ; 22 cm.
ISBN 9781848613249
ISBN 1848613245
1. Literatură engleză -- Poezie -- Traducere 2. Diasporă română
GB / eng
ROMÂNICA
111
311. CLAXTON, MICHAEL. Don't fool yourself : the magical life of
Dell O'Dell / Michael Claxton. - Chicago : Squash Publishing, 2014.
XII, 332 p. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 296-321.
Index.
Conţine: European adventures and romance in Romania, 1923-1927.
ISBN 9780989231725
ISBN 0989231720
1. O'Dell, Dell 2. Literatură americană -- Biografie
3. România în literatură
US / eng
312. CODRESCU, ANDREI. So recently rent a world : new and
selected poems, 1968-2012 / Andrei Codrescu. - Minneapolis : Coffee House
Press, 2012.
408 p. ; 24 cm.
Bibliogr.
ISBN 9781566893008
ISBN 1566893003
1. Literatură americană -- Poezie -- Istorie şi critică 2. Diasporă română
US / eng
313. COOPERMAN, MATTHEW. Imago for the fallen world /
Matthew Cooperman ; images by Marius Lehene. - Seattle, WA : Jaded Ibis Press,
2013.
212 p. : il. color ; 19 cm.
ISBN 978-1937543327
ISBN 1937543323
1. Literatură americană -- Poezie 2. Artişti plastici -- Diasporă română
US / eng
314. EVANS, JOHN W. Young widower : a memoir / John W. Evans. Lincoln, NE : University of Nebraska Press, 2014.
185 p. ; 22 cm. - (River teeth literary nonfiction prize).
ISBN 9780803249523
ISBN 0803249527
1. Literatură engleză -- Memorii 2. Călătorii -- România
US / eng
112
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
315. FERMOR, PATRICK LEIGH. The broken road : from the Iron
Gates to Mount Athos / Patrick Leigh Fermor ; edited by Colin Thubron, Artemis
Cooper. - London : John Murray, 2014.
XXI, 362 p. : il. ; 20 cm.
Index.
Conţine: From the Iron Gates ; To the Danube ; The Wallachian Plain ;
Bucharest ; Dancing by the Black Sea.
ISBN 9781848547544
ISBN 1848547544
1. Porţile de Fier 2. Muntele Athos
3. România -- Descrieri şi călătorii
4. Peninsula Balcanică -- Descrieri şi călătorii
GB / eng
316. GARNER, JULIAN. Father Nandru and the wolves / Julian
Garner. - London : Oberon Books, 2014.
64 p. : il. ; 21 cm. - (Oberon modern plays).
ISBN 9781783191154
ISBN 1783191155
1. România în literatură 2. Literatură engleză -- Teatru
GB / eng
317. GOLDEN, JANE. Secrets in the Vines / Jane Golden. Bloomington, IN : Xlibris, 2014.
168 p. ; 23 cm.
ISBN 9781499073461
1. Literatură engleză -- Roman 2. România în literatură
US / eng
318. HEALY, PATRICK. 123 world children stories : One hundred
and twenty three world children stories / Patrick Healy. - London : Stergiou
Limited, 2014.
482 p. ; 28 cm. - (The collection ; 3).
Conţine: Romanian tales.
ISBN 9780992828288
ISBN 0992828287
1. Literatură engleză -- Povestiri 2. Poveşti româneşti
GB / eng
ROMÂNICA
113
319. HENTEA, MARIUS. Henry Green and the limits of modernism /
Marius Hentea. - Brighton : SUSSEX Academin Press, 2014.
167 p. ; 24 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9781845195755
ISBN 1845195752
1. Green, Henry 2. Scriitori englezi -- Critică şi interpretare
3. Modernism (literatură) 4. Diasporă română
GB / eng
320. HUNT, NICK. Walking the woods and the water : in Patrick
Leigh Fermor's footsteps, from the Hook of Holland to the Golden Horn / Nick
Hunt. - London : Nicholas Brealey Publishing, 2014.
VII, 330 p. ; 22 cm.
Conţine: People have faces there : Romania ; The valley of the shadow :
Transylvania and the Carpathians.
ISBN 9781617690839
1. Fermor, Patrick Leigh 2. Cornul de Aur (golf) 3. România
4. Transilvania 5. Olanda
6. Descrieri de călătorii -- Europa
7. Literatură engleză -- Călătorii 8. Călătorii -- România
GB / eng
321. MATTHEWS, JOHN. Henry Hunter and the beast of Snagov /
John Matthews ; illustrated by Nick Tankard. - Dorking : Templar Publishing,
2014.
229 p. : il. ; 20 cm.
ISBN 9781783700448
ISBN 1783700440
1. Snagov (comună, jud. Ilfov)
2. Literatură engleză -- Proză
3. Literatură pentru copii şi tineret 4. România în literatură
GB / eng
322. MIHALI, FELICIA. A second chance / Felicia Mihali. Westmount, Québec : Linda Leith Publishing, 2014.
122 p. ; 20 cm.
ISBN 9781927535417
ISBN 1927535417
1. Literatură engleză -- Roman 2. Diasporă română
CA / eng
114
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
323. MIHĂIEŞ, MIRCEA. The metaphysics of detective Marlowe :
style, vision, hard-boiled repartee, thugs, and death-dealing damsels in
Raymond Chandler's novels / Mircea Mihăieş ; translated by Patrick Camiller. Lanham : Lexington Books, 2014.
VII, 221 p. ; 24 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9780739186572
ISBN 0739186574
1. Chandler, Raymond
2. Literatură engleză -- Istorie şi critică
3. Personaje literare
US / eng = rum
324. MOONEY, BEL. The voices of silence / Bel Mooney. - London :
Walker Books, 2014.
176 p. ; 22 cm.
ISBN 9781406358278
1. Literatură engleză -- Proză 2. Literatură pentru tineret
3. Revoluţia Română din Decembrie 1989
GB / eng
325. MUNTEANU, NINA. Metaverse / Nina Munteanu. - Vancouver :
Pixl Press, 2014.
256 p. ; 20 cm. - (Splintered universe trilogy).
ISBN 9780981101279
ISBN 0981101275
1. Literatură canadiană de limbă engleză -- Roman 2. Diasporă română
CA / eng
326. NADOLU, LENUŢA HELLEN. Give me courage / Lenuţa Hellen
Nadolu. - Sydney : Xoum Publishing, 2014.
373 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 9781921134289
ISBN 1921134283
1. Literatură engleză -- Biografii 2. Femei -- Abuzuri
3. Diasporă română
AU / eng
ROMÂNICA
115
327. RAICU, STEFAN. It happened tomorrow / Stefan Raicu. Melbourne, Vic : Brolga Publishing, 2014.
347 p. ; 21 cm.
ISBN 9781922175618
ISBN 1922175617
1. Literatură engleză -- Roman 2. Comunism -- România
3. România în literatură
AU / eng
328. The reception of Byron in Europe / edited by Richard Cardwell. London : Bloomsbury Academic, 2014.
500 p. ; 25 cm. - (The reception of British authors in Europe).
Bibliogr.
Index.
Conţine: Southern Europe, France and Romania.
ISBN 9781472535900
ISBN 1472535901
1. Byron, George Gordon
2. Poeţi englezi -- Biografie
3. Literatură engleză -- Istorie şi critică 4. Literatură română -- Influenţă
GB / eng
329. Translated Poe / edited by Emron Esplin, Margarida Vale de Gato. Bethlehem : Lehigh University Press, 2014.
XXI, 471 p. ; 24 cm. - (Perspectives on Edgar Allan Poe).
Index.
Bibliogr.
Conţine: Edgar Allan Poe in Romanian Translation / Liviu Cotrau.
ISBN 9781611461718
ISBN 1611461715
1. Poe, Edgar Allan
2. Scriitori englezi -- Critică şi interpretare
3. Traducere literară -- România
US / eng
116
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
330. WAGAR, CHIP. The Carpathian Assignment : the true history
of the apprehension and death of Dracula Vlad Tepes, Count and Voivode of
the principality of Transylvania / Chip Wagar. - North Charleston : CreateSpace,
2014.
VIII, 316 p. ; 23 cm.
ISBN 9781495498909
ISBN 1495498905
1. Vlad Ţepeş, domn al Ţării Româneşti
2. Literatură americană -Roman 3. Literatură horror 4. România în literatură
US / eng
821.112.2 Literatură germană
331. CELAN, PAUL. Breathturn into timestead : the collected later
poetry : a bilingual edition / Paul Celan ; translated from the German and with
commentary by Pierre Joris. - New York : Farrar, Straus and Giroux, 2014.
XXVII, 654 p. ; 24 cm.
Ed. bilingvă în limbile germană şi engleză.
Bibliogr. p. 629-642.
Index.
ISBN 9780374125981
1. Literatură germană -- Poezie -- Traducere
2. Scriitori evrei din România -- Exil
US / eng = ger
332. CELAN, PAUL. Hebras de sol / Paul Celan ; traducción de Ela
María Fernández Palacios, Jaime Siles. - Madrid : Visor, 2014.
242 p. ; 20 cm. - (Colección Visor de poesía ; 246).
Tit. orig. (germană): Fandensonnen.
ISBN 9788475222462
1. Literatură germană -- Poezie -- Traducere 2. Diasporă română
ES / spa = ger
ROMÂNICA
117
333. CELAN, PAUL. No one's rose / Paul Celan ; translated by David
Young. - Grosse Pointe Farms, MI : Marick Press, 2014.
161 pages ; 23 cm.
Tit. orig. (germană): Niemandsrose.
ISBN 9781934851593
ISBN 1934851590
1. Literatură germană -- Poezie -- Traducere
2. Scriitori evrei din România
US / eng = ger
334. CELAN, PAUL. Prosa : historisch-kritische Ausgabe / Paul Celan ;
vorbereitet von Axel Gellhaus, hrsg. von Andreas Lohr. - Frankfurt am Main :
Suhrkamp, 2014.
408 p. ; 26 cm. - (Reihe Link(Werke / Paul Celan. Abt. 1, Lyrik und Prosa
(Suhrkamp) ; 15).
ISBN 9783518424421
1. Literatură germană -- Proză 2. Diasporă română
DE / ger
335. CONTERNO, CHIARA. Die andere Tradition : Psalm-Gedichte
im 20. Jahrhundert / Chiara Conterno. - Göttingen : V&R Unipress, 2014.
384 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. [335]-354.
ISBN 9783847103516
ISBN 3847103512
1. Poeţi germani 2. Scriitori germani din Bucovina
3. Literatură germană -- Poezie -- Istorie şi critică 4. Literatură şi religie
DE / ger
336. DEMUR, ELISABETH. Wie ein wurm im meerrettich :
entkommen aus der hölle Rumäniens : biografischer Roman / Elisabeth Demur. Frankfurt am Main : August von Goethe Literatur Verlag, 2014.
71 p. ; 21 cm.
ISBN 9783837215014
ISBN 3837215016
1. Literatură germană -- Autobiografii 2. Comunism -- România
3. Germani -- România -- Exil
DE / ger
118
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
337. FLORESCU, CĂTĂLIN DORIAN. Wunderzeit : Roman /
Cătalin Dorian Florescu. - München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2014.
254 p. ; 20 cm.
ISBN 9783423143219
1. Literatură germană -- Roman 2. Diasporă română
DE / ger
338. FREESE, CHRISTIANE. An Mama-Rumänien / Christiane
Freese. - Gelnhausen : Wagner, 2014.
84 p. ; 20 cm.
ISBN 978-3-95630-101-8
1. Literatură germană -- Roman 2. România în literatură
DE / ger
339. HODJAK, FRANZ. Das Ende wird Nabucco heissen :
Erzählungen / Franz Hodjak. - Leipzig : Literaturverlag, 2014.
161 p. ; 22 cm.
ISBN 9783866601840
1. Literatură germană -- Proză 2. Diasporă română
DE / ger
340. HUHULESCU, STELIANA. Flucht aus der Hölle : Roman /
Steliana Huhulescu. - Ludwigsburg : Pop Verlag, 2014.
573 p. ; 20 cm. - (Prima verba. Epik).
ISBN 9783863560850
ISBN 386356085X
1. Literatură germană -- Roman 2. Diasporă română
DE / ger
341. MÜHLROTH, HERBERT-WERNER. Eine Eisenbahn in
meinem Traum : meine Flucht aus dem kommunistischen Rumänien / HerbertWerner Mühlroth ; hrsg. Totok William. - Berlin : Noack & Block, 2014.
108 p. : il. ; 19 cm.
ISBN 978-3-86813-025-6
1. Literatură germană -- Memorii
2. Comunism -- România -- Mărturii
3. Emigraţie şi imigraţie -- Mărturii
DE / ger
ROMÂNICA
119
342. MÜLLER, HERTA. Barrevoetse februari / Herta Müller ; vertaald
uit het Duits door Ria van Hengel. - Breda : De Geus, 2014.
154 p. ; 21 cm.
ISBN 9789044517415
1. Literatură germană -- Proză -- Traducere
2. Scriitori germani din România -- Exil
NL / dut = ger
343. MÜLLER, HERTA. Hjertedyr : roman / Herta Müller ; oversætter
Inge Pedersen. - Copenhagen : Gyldendal, 2014.
216 p.
Tit. orig. (germană): Herztier.
ISBN 9788702163339
1. Literatură germană -- Roman -- Traducere
2. Scriitori germani din România -- Exil
DK / dan = ger
344. MÜLLER, HERTA. Vater telefoniert mit den Fliegen / Herta
Müller. - Frankfurt sur Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2014.
207 p. : il. ; 19 cm. - (Literatur ; 19826).
ISBN 978-3-596-19826-9
ISBN 3-596-19826-7
1. Literatură germană -- Poezie 2. Scriitori germani din România -- Exil
DE / ger
345. MÜLLER, HERTA. L' uomo è un grande fagiano nel mondo /
Herta Müller ; traduzione di Margherita Carbonaro. - Milano : Feltrinelli, 2014.
123 p. ; 22 cm. - (I Narratori/Feltrinelli).
Tit. orig. (germană): Der Mensch ist ein grosser Fasan auf der Welt.
ISBN 9788807031151
1. Literatură germană -- Roman -- Traducere
2. Scriitori germani din România -- Exil 3. Comunism -- România
IT / ita = ger
120
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
346. New literary and linguistic perspectives on the German language,
National Socialism, and the Shoah / edited by Peter Davies, Andrea Hammel. Rochester : Camden House, 2014.
VI, 250 p. ; 24 cm. - (Edinburgh German yearbook ; 8).
Conţine: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold : German as a site of Fascist
nostalgia and Romanian as the language of dictatorship in the work of Herta Müller /
Jenny Watson.
ISBN 9781571135971
ISBN 1571135979
1. Scriitori germani din România
2. Holocaustul evreiesc în literatură
3. Literatură germană -- Istorie şi critică
US / eng
347. PHILIPPI, FRIEDRICH. Haussprüche aus Siebenbürgen /
Friedrich Philippi, Ilse Philipp. - Bonn : Schiller Verlag, 2014.
111 p. : il. ; 24 cm.
Bibliogr.
ISBN 9783944529387
ISBN 3944529383
1. Literatură germană -- Aforisme 2. Proverbe -- Transilvania
DE / ger
348. POPESCU, ADRIANA. Lieblingsgefühle / Adriana Popescu. Zürich : Piper, 2014.
415 p. ; 19 cm. - (Piper ; 30451).
ISBN 9783492304511
ISBN 3492304516
1. Literatură germană -- Roman 2. Diasporă română
CH / ger
349. POPESCU, ADRIANA. Stanotte il cielo ci appartiene / Adriana
Popescu ; traduzione di Lucia Ferrantini. - Firenze : Giunti, 2014.
319 p. ; 22 cm. - (A / [Giunti]).
Tit. orig. (germană): Lieblingsmomente.
ISBN 978-88-09-79189-3
ISBN 8809791894
1. Literatură germană -- Roman -- Traducere 2. Diasporă română
IT / ita = ger
121
ROMÂNICA
350. TEN'O, NICOLETA CRAIŢA. Man bezahlte den kuckuckseiern
den rückflug : roman / Nicoleta Craita Ten'o. - Vechta-Langförden : Geest-Verl.,
2014.
186 p. ; 21 cm.
ISBN 978-3-86685-447-5
1. Diasporă română 2. Literatură germană -- Roman
DE / ger
821.124 Literatură latină
351. OVIDIUS NASO, PUBLIUS. Epistulae ex Ponto. : Book I / Ovid ;
edited by Garth Tissol. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014.
IX, 191 p. ; 22 cm. - (Cambridge Greek and Latin classics).
Text in Latin, commentary in English.
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-0521819589
ISBN 052181958X
1. Literatură latină -- Poezie 2. Poeţi latini -- Exil -- Constanţa
3. Corespondenţă literară
GB / lat
821.131.1 Literatură italiană
352. MACADAN, ELIZA. Paradiso riassunto / Eliza Macadan. - Novi
Ligure : Joker, 2012.
66 p. ; 21 cm. - (I girasoli).
Index.
ISBN 978-88-7536-302-4
1. Literatură italiană -- Poezie 2. Diasporă română
821.135.1-1=131.1
IT / ita
122
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
353. MACADAN, ELIZA. Il cane borghese : poesie / Eliza Macadan ;
prefazione di Elio Grasso. - Milano : La Vita Felice, 2013.
79, [6] p. ; 20 cm. - (Le voci italiane ; 30).
Index.
ISBN 978-88-7799-533-9
1. Literatură italiană -- Poezie 2. Diasporă română
821.135.1-1=131.1
IT / ita
821.133.1 Literatură franceză
354. BADEA, ALEXANDRA. Zone d'amour prioritaire : roman /
Alexandra Badea. - Paris : L'Arche, 2014.
317 p. ; 21 cm.
ISBN 9782851817945
ISBN 2851817949
1. Literatură franceză -- Roman 2. Diasporă română
FR / fre
355. BATA, RADU. Le philtre des nuages et autres ivresses / Radu
Bata. - Meylan : Galimatias, 2014.
116 : il. ; 21 cm. - (Gris).
ISBN 978-2953907711
ISBN 2953907718
1. Literatură franceză -- Poezie 2. Diasporă română
FR / fre
356. BLANDIANA, ANA. My Native Land A4 / Ana Blandiana ;
translated from romanian by Paul Scott Derrick, Viorica Patea. - Highgreen :
Bloodaxe Books, 2014.
142 p. ; 22 cm.
Tit. orig. (română): Patria mea A4.
ISBN 978-1780371054
ISBN 1780371055
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
GB / eng = rum
ROMÂNICA
123
357. BLANDIANA, ANA. Mi Patria A4 / Ana Blandiana ; traducción de
Viorica Patea, Antonio Colinas. - Valencia : Pre-Textos, 2014.
152 p. ; 21 cm. - (La cruz del sur).
Index.
ISBN 978-84-15894-41-4
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
ES / spa = rum
358. HENTEA, MARIUS. TaTa Dada : the real life and celestial
adventures of Tristan Tzara / Marius Hentea. - Cambridge, MA : MIT Press,
2014.
VIII, 356 p. : il. ; 23 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9780262027540
ISBN 0262027542
1. Tzara, Tristan
2. Scriitori francezi -- Biografie
3. Dadaism -- Franţa 4. Diasporă română
US / eng
359. ILEA, LETIŢIA. Sobre pérdidas y ganancias / Letiţia Ilea ;
traducción y prólogo de Xavier Montoliu Pauli. - Granada : Valparaíso Ediciones,
2014.
120 p. ; 21 cm. - (Valparaíso de Poesía).
ISBN 978-84-942685-2-6
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
ES / spa
360. IONESCU, DINU G. Comment la seconde guerre mondiale
aurait-elle pu être évitée : récits / Dinu G. Ionescu. - Paris : Éd. La Bruyère,
2013.
101 p. ; 22 cm.
ISBN 978-2-7500-0890-1
ISBN 2750008905
1. Literatură franceză -- Proză 2. Diasporă română
FR / fre
124
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
361. IONESCU, DINU G. Quand l'histoire bascule : récits / Dinu G.
Ionescu. - Paris : Éd. La Bruyère, 2013.
147 p. ; 22 cm.
ISBN 978-2-7500-0835-2
ISBN 2750008352
1. Literatură franceză -- Proză 2. Diasporă română
FR / fre
362. LAFON, LOLA. La petite communiste qui ne souriait jamais :
[Nadia Comăneci] / Lola Lafon. - Arles : Actes Sud, 2014.
320 p. : il. ; 22 cm. - (Domaine français).
ISBN 978-2-330-02919-7
1. Comăneci, Nadia
` 2. Gimnastică -- România
3. Biografii romanţate 4. Literatură franceză -- Biografie
FR / fre
363. LUCA, GHERASIM. L' extrême-occidentale : sept rituels /
Ghérasim Luca ; illustrés par Jean Arp, Victor Brauner, Max Ernst... - Paris : Corti,
2013.
55 p. : il. ; 22 cm.
ISBN 9782714311146
1. Literatură franceză -- Proză 2. Diasporă română
FR / fre
364. LUCA, GHERASIM. O vampiro passivo / Ghérasim Luca ;
tradução de Manuel Tavares Teles. - Porto : 7 Nós Editora, 2014.
112 p. : il. ; 20 cm.
Tit. orig. (franceză): Le Vampire Passif.
ISBN 978-989-8306-15-9
1. Literatură franceză -- Proză -- Traducere 2. Diasporă română
PT / por = fre
ROMÂNICA
125
365. Marcel Proust, bewegendes und bewegtes / hrsg. Matei Chihaia,
Katharina Münchberg. - München : Wilhelm Fink Verlag, 2013.
286 p. ; 24 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9783770555697
1. Proust, Marcel
2. Literatură franceză -- Proză -- Istorie şi
critică
DE / ger
366. MATESCOT, MIRCEA. Prenez l'initiative / Mircea Matescot. [Norderstedt] : Books on Demand, 2014.
80 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-2322032846
ISBN 2322032840
1. Literatură franceză -- Eseu 2. Diasporă română
DE / fre
367. MERLE, BRUNO. Le quatuor de Sinaïa : roman / Bruno Merle. Paris : les Éditions du Panthéon, 2014.
151 p. ; 20 cm.
ISBN 978-2-7547-2670-2
1. Sinaia
2. Literatură franceză -- Roman
3. România în literatură
FR / fre
368. POPA, IOAN. Esclaves sur Uranus / Ioan Popa ; traduit du
roumain par Florica Ciodaru-Courriol. - Paris : Non Lieu, 2014.
340 p. ; 21 cm. - (À la marge).
Tit. orig. (română): Robi pe Uranus.
ISBN 978-2-35270-194-1
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
FR / fre = rum
126
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
369. POPESCU, MARIUS DANIEL. La sinfonía del lobo / Marius
Daniel Popescu ; traducción del francés, Juana Salabert. - Madrid : Nocturna, 2013.
484 p. ; 22 cm. - (Noches blancas).
Tit. orig. (franceză): La symphonie du Loup.
ISBN 978-84-939750-5-0
ISBN 8493975052
1. Literatură elveţiană de limbă franceză -- Roman -- Traducere
2. Diasporă română
ES / spa = fre
370. RĂDULESCU, RUXANDRA. Souvenirs vagabonds d'est en
ouest / Ruxandra Rădulescu. - Toulouse : Mélibée, 2014.
428 p. ; 21 cm.
ISBN 9782362524202
ISBN 2362524205
1. Literatură franceză -- Biografie 2. Diasporă română
FR / fre
371. TĂNASE, STELIAN. Muerte de un bailarín de tango / Stelian
Tănase ; traducción de Joaquín Garrigós. - Madrid : Editorial Eneida, 2014.
350 p. ; 21 cm. - (Confabulations).
Tit. orig. (română): Moartea unui dansator de tango.
ISBN 9788415458524
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
ES / spa = rum
372. VIŞNIEC, MATEI. À table avec Marx / Matéi Visniec ; traduit du
roumain par Benoît-Joseph Courvoisier, avec le regard complice de l'auteur. - Paris :
B. Doucey, impr., 2013.
96 p. ; 18 cm. - (Soleil noir).
Tit. orig. (română): La masă cu Marx.
ISBN 978-2-36229-044-2
ISBN 2362290441
1. Literatură română -- Teatru -- Traducere
FR / fre
ROMÂNICA
127
373. VIŞNIEC, MATEI. L' homme dans le cercle = Omul din cerc /
Matei Vişniec ; illustrations de Iuri Isar, Andra Badulesco. - Paris : Transignum,
2013.
85 p. : il. ; 26 cm.
Ed. bilingvă în limbile franceză şi română.
ISBN 978-2-915862-19-5
ISBN 2915862192
1. Literatură franceză -- Teatru
2. Literatură franceză -- Teatru -- Traducere 3. Diasporă română
FR / rum
374. VIŞNIEC, MATEI. La palabra progresa en boca de mi madre
sonaba tremendamente falsa / Matei Vişniec. - València : Universitat de
València, 2013.
139 p. ; 19 cm. - (Colección Teatro siglo XXI. Serie Traducción).
Tit. orig. (franceză): Le mot progrès dans la bouche de ma mère sonnait
terriblement faux.
ISBN 9788437091532
1. Literatură franceză -- Teatru 2. Diasporă română
ES / fre = spa
375. VIŞNIEC, MATEI. Le mot progrès dans la bouche de ma mère
sonnait terriblement faux / Matéi Visniec. - Carnières-Morlanwelz : Lansman
Editeur, 2013.
98 p. ; 21 cm. - (Théâtre à vif ; 211).
ISBN 978-2-87282-946-0
ISBN 2872829466
1. Literatură franceză -- Teatru 2. Diasporă română
BE / fre
376. VIŞNIEC, MATEI. Le spectateur condamné à mort et autres
pièces / Matéi Visniec ; traduit du roumain par Claire Jéquier et l'auteur. - Paris : L'
Espace d'un Instant, 2013.
419 p. ; 20 cm.
ISBN 978-2-915037-80-7
ISBN 2915037809
1. Literatură română -- Teatru -- Traducere
FR / fre
128
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă
377. POSTEGUILLO, SANTIAGO. Circo Máximo : la ira de Trajano /
Santiago Posteguillo. - Barcelona : Planeta, 2014.
1223 p. : il., h. ; 23 cm. - (Autores españoles e iberoamericanos).
Conţine: Trajano y Decébalo en la Rumania del siglo XXI.
ISBN 9788408132523
ISBN 8408132520
1. Traian, împărat roman 2. Literatură spaniolă -- Proză
3. Imperiul Roman -- Istorie
ES / spa
821.135.1 Literatură română
378. ANTONESEI, LIVIU. The innocent and collateral victims of a
bloody war with Russia : short stories / Liviu Antonesei ; translated from the
Romanian by Mihai Rîşnoveanu, Mike Phillips, Ramona Mitrică. - London :
Profusion, 2014.
200 p. ; 20 cm. - (Profusion gold series).
Tit. orig. (română): Victimele inocente şi colaterale ale unui sângeros
război cu Rusia.
ISBN 9780956867650
ISBN 0956867650
1. Literatură română -- Povestiri -- Traducere
GB / eng = rum
379. BĂNULESCU, DANIEL. Csókolom a segged, Szeretett Vezérünk! /
Daniel Bănulescu ; fordította Demény Péter; szerkesztette Györe Bori. - Budapest :
Scolar Kiadó, 2014.
240 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Fugi din viaţa ta, revoltătoare şi slută, în cartea mea.
ISBN 9789632445120
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
HU / hun
ROMÂNICA
129
380. BLECHER, MAX. Aventures dans l'irréalité immédiate : suivi
de Coeurs cicatrisés / Max Blecher ; traduit du roumain par Elena Guriţanu;
préface de Claro; postface de Hugo Pradelle. - Paris : Ed. de l'Ogre, 2014.
353 p. ; 21 cm. - (Ogre ; 1).
Tit. orig. (română): Întâmplări în irealitatea imediată.
ISBN 9791093606002
1. Literatură română -- Proză -- Traducere
FR / fre = rum
381. BLECHER, MAX. Coeurs cicatrisés / Max Blecher ; traduit du
roumain par Gabrielle Danoux. - Kingersheim : G. Danoux, 2014.
178 p. ; 20 cm.
ISBN 978-1-4992-0751-4
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
FR / fre = rum
382. BLECHER, MAX. Događaji u neposrednoj irealnosti / Max
Blecher ; preveli s rumunjskoga Ana Benardić Oproiu, Adrian Oproiu. - Zagreb
(HR) : Edicije Božičević, 2014.
121 p. ; 24 cm.
Tit. orig. (română): Întâmplări din irealitatea imediată.
Bibliogr. p. 129-130.
ISBN 9789537953232
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
HR / scr = rum
383. BLECHER, MAX. Zabliźnione serca / Max Blecher ; tłumacz:
Tomasz Klimkowski. - Warszawa : Wydawnicza Foksal, 2014.
200 p. ; 20 cm. - (Nowy kanon).
Tit. orig. (română): Inimi cicatrizate.
ISBN 978-83-7747-998-8
1. Literatură română -- Roman -- Traducere 2. Avangardă literară
PL / pol = rum
384. The Book of Anger / Marta Petreu ; translation by Adam J. Sorkin,
Christina Zarifopol-Illias, Liviu Bleoca. - New Orleans : Diálogos, 2014.
118 p. ; 20 cm.
ISBN 978-1935084747
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
US / eng = rum
130
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
385. CARAGIALE, MATEIU I. I principi della Corte-Antica / Mateiu
Caragiale ; traduttore: Mauro Barindi. - Milano : Rediviva, 2014.
184 p. ; 20 cm. - (Quaderni romeni).
Tit. orig. (română): Craii de Curtea-Veche.
ISBN 9788897908159
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
IT / ita = rum
386. CARCU, ADRIANA. Eine sentimentale Chronik / Adriana Carcu ;
in der übers. von Walter Roth. - Heidelberg : WaRo-Verlag, 2014.
205 p. ; 21 cm.
ISBN 9783938344385
ISBN 3938344385
1. Literatură română -- Proză -- Traducere
DE / ger = rum
387. CĂRTĂRESCU, MIRCEA. Orbitor : Göz Kamaştırıcı / Mircea
Cărtărescu ; Çeviri: Sunia İliaz Acmambet. - Istanbul : Ayrinti, 2014.
464 p ; 20 cm.
Tit. orig. (română): Orbitor. Aripa stângă.
ISBN 978-975-539-950-8
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
TR / tur = rum
388. CĂRTĂRESCU, MIRCEA. Le Levant / Mircea Cărtărescu ;
traduit du roumain par Nicolas Cavaillès. - Paris : P.O.L, 2014.
247 p. ; 21 cm.
ISBN 9782818019894
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
FR / fre = rum
389. CHELARU, MARIUS. Exercice de solitude : poèmes / Marius
Chelaru ; traduits par Elisabeta Isanos. - Achères : Dagan, 2013.
90 p. ; 21 cm. - (Collection ARC).
ISBN 978-2-919612-28-4
ISBN 291961228X
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
FR / fre = rum
ROMÂNICA
131
390. CHIROVICI, EUGEN OVIDIU. Hoodoo Creek / Eugen O.
Chirovici. - Fredrick, MD : America Star Books, 2012.
200 p. ; 23 cm.
ISBN 978-1462694792
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
US / eng
391. CHIROVICI, EUGEN OVIDIU. The Second Death / Eugen O.
Chirovici. - Little Elm, TX : eLectio Publishing, 2014.
158 p. ; 23 cm.
ISBN 978-1632130679
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
US / eng
392. COROBCA, LILIANA. Die Zensur - für Anfänger : Monolog in
drei Akten = Cenzura pentru începători / Liliana Corobca ; Übersetzt von:
Gerhardt Csejka; Illustrationen von: Christian Thanhäuser. - Ottensheim : Edition
Thanhäuser, 2014.
93 p. : il. ; 24 cm. - (RanitzDruck ; 19).
Ed. bilingvă în limba germană şi română.
ISBN 9783900986834
ISBN 3900986835
1. Literatură română -- Cenzură 2. Cenzură -- Moldova
3. Literatură şi cenzură
AT / ger
393. COTTER, SEAN. Literary Translation and the Idea of a Minor
Romania / Sean Cotter. - Rochester : University of Rochester Press, 2014.
174 p. ; 24 cm. - (Rochester studies in East and Central Europe).
Bibliogr. p. 163-170.
Index.
ISBN 9781580464369
1. Literatură română -- Istorie şi critică
2. Traducere şi interpretare -- România
US / eng
132
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
394. CREANGĂ, ION. Blanke-Moor en andere sprookjes / Ion
Creangă ; uit het Roemeens vertaald door Jan Willem Bos, Jan H. Mysjkin. Leiderdorp : Go-Bos Press, 2014.
175 pag. : il. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Harap Alb si alte povestiri.
ISBN 9789080411401
1. Literatură română -- Poveşti -- Traducere
NL / dut = rum
395. DRAGHINCESCU, RODICA. A Sharp double-edged luxury
object / Rodica Draghincescu ; translated from Romanian by Adam J. Sorkin,
Antuza Genescu. - Somerville, MA : Cervena Barva Press, 2014.
41 p. ; 23 cm.
ISBN 9780991009121
ISBN 0991009126
1. Literatură română contemporană -- Poezie -- Traducere
US / eng = rum
396. DUMITRESCU, MARIN. Mecanica cuantică = Mecánica
cuántica / Marin Dumitrescu ; prólogo Aurelio Gocci. - Colmenar Viejo :
Amargord, 2014.
69 p. ; 19 cm.
Ed. bilingvă în limbile română şi spaniolă.
ISBN 9788416149681
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
ES / rum
397. DUŢĂ, MIRCEA DAN. Krajiny, lety a diktáty / Mircea Dan Duţă. Praha : Petr Štengl, 2014.
55 p. ; 19 cm.
ISBN 9788087563205
ISBN 8087563204
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
CZ / cze
ROMÂNICA
133
398. ECOVOIU, ALEXANDRU. El orden / Alexandru Ecovoiu ;
traducción de Joaquin Garrigós. - Barcelona : Ediciones des Subsuelo, 2014.
268 p. ; 20 cm. - (Narrativa).
Tit. orig. (română): Ordinea.
ISBN 978-84-941646-4-4
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
ES / spa = rum
399. ERNU, VASILE. Urodzony w ZSRR / Vasile Ernu ; z jęz. rum.
przeł. Radosław Biniarz. - Warszawa : Claroscuro, 2014.
322 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (română): Născut in URSS.
ISBN 9788362498123
1. Literatură română -- Memorii -- Traducere
2. Comunism -- Viaţă cotidiană 3. Uniunea Sovietică -- Comunism
PL / pol = rum
400. FĂLĂUŞ, ANAMARIA. Imagining home : exilic reconstructions
in Norman Manea and Andrei Codrescus diasporic narratives / Anamaria
Fălăuş. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014.
190 p. ; 22 cm.
Bibliogr.
ISBN 9781443861281
ISBN 1443861286
1. Manea, Norman 2. Codrescu, Andrei
3. Scriitori români -Exil -- SUA 4. Literatură română contemporană -- Istorie şi critică
GB / eng
401. FERMOR, PATRICK LEIGH. Words of mercury : tales from a
lifetime of travel / Patrick Leigh Fermor ; edited by Artemis Cooper; foreword by
Rolf Potts. - New York : Skyhorse Publishing, 2014.
XIII, 274 p. ; 21 cm.
Conţine: Carpathian uplands ; Ada Kaleh ; A cave on the Black Sea.
ISBN 9781629142234
ISBN 1629142239
1. Ada-Kaleh (insulă) 2. Marea Neagră
3. România -- Descrieri şi călătorii
US / eng
134
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
402. FLĂMÂND, DINU. Inattention de l'attention / Dinu Flamand ;
préface de Jean-Pierre Siméon; traduit du roumain par Ana Alexandra Flamind. Genouilleux : Passe du vent, 2013.
129 p. ; 22 cm.
ISBN 978-2-84562-224-1
ISBN 2845622244
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
FR/ fre = rum
403. GHIŢESCU, DAN. L' homme qui venait de l'Est / Dan Ghitesco ;
traduction de Maria Petrescu-Muguras; traduction et rédaction de José D. Neves. Paris : Descartes & Cie, 2014.
373 p. : il. color ; 23 cm.
ISBN 978-2-84446-272-5
ISBN 2844462723
1. Literatură română -- Proză -- Traducere
FR / fre = rum
404. GÎRNIŢĂ, MARIUS. Tallar / Marius Gîrniţă ; traducción de Laura
Valentina Gârniţă; prólogo de David Escudero Vigara. - Colmenar Viejo :
Amargord, 2014.
195 p. ; 19 cm.
ISBN 978-84-16-14967-4
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
ES / spa = rum
405. GRIGORESCU, ION. Diaries 1970-1975 / Ion Grigorescu ; eds.
Georg Schöllhammer, Andreiana Mihail; translation: Nicolae Dumitru. - Berlin :
Sternberg Press, 2014.
247 p. : il. ; 22 cm.
Bibliogr.
ISBN 9783956790515
ISBN 3956790510
1. Literatură română -- Jurnal -- Traducere 2. Pictori români
DE / eng = rum
ROMÂNICA
135
406. ILIS, FLORINA. Les vies parallèles / Florina Ilis ; traduit du
roumain par Marily le Nir. - Genève : Éditions des Syrtes, 2014.
664 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (română): Vieţile paralele.
ISBN 9782940523146
1. Eminescu, Mihai
2. Poeţi români -- Biografie
3. Eminescu, Mihai -- Biografie
CH / fre = rum
407. IOANID, DOINA. Boucles d'oreilles, ventres et solitude / Doina
Ioanid ; traduit du roumain et préfacé par Jan H. Mysjkin. - Le Chambon-surLignon : Cheyne éditeur, 2014.
176 p. ; 23 cm. - (D' une voix l'autre).
Tit. orig. (română): E vremea să porţi cercei, cartea burţilor şi a
singurătăţii.
ISBN 9782841162062
ISBN 2841162060
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
FR / fre = rum
408. IUGA, NORA. La sexagénaire et le jeune homme / Nora Iuga ;
traduit du roumain par Claude Murtaza. - Paris : Ed. Square, 2014.
158 p. : il. color ; 22 cm.
Tit. orig. (română): Sexagenara şi tânărul.
ISBN 979-10-92217-07-0
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
FR / fre = rum
409. LEONTE, CARMELIA. The hiss of the viper / Carmelia Leonte ;
translator Mihaela Moscaliuc. - Pittsburgh : Carnegie Mellon University Press,
2014.
71 p. ; 22 cm.
ISBN 9780887485909
ISBN 0887485901
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
US / eng = rum
136
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
410. LILA, IOAN. C'est le temps des cerises mûres / Ioan Lila ;
traduction de la langue roumaine au français J.C. Chassagne. - Saint-Denis :
Édilivre, 2013.
83 p. ; 21 cm. - (Classique).
ISBN 9782332588326
ISBN 2332588329
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
FR / fre = rum
411. LILA, IOAN. Estilda Melpoda : roman / Ioan Lila ; traduction
Cristiana Elena Danciu. - Saint-Denis : Édilivre, 2013.
123 p. ; 21 cm. - (Classique).
ISBN 978-2-332-58438-0
ISBN 2332584382
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
FR / fre = rum
412. LUNGU, DAN. Jeg er ei kommunistkjerring! / Dan Lungu ;
oversetter: Steinar Lone. - Oslo : Bokvennen Forlag, 2013.
200 p. : il. ; 19 cm.
Tit. orig. (română): Sunt o babă comunistă!
ISBN 9788274883888
ISBN 8274883888
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
NO / nor
413. MANEA, NORMAN. Captives / Norman Manea ; translated from
the Romanian by Jean Harris. - New York : New Directions Publishing
Corporation, 2014.
IX, 244 p. ; 21 cm. - (New Directions paperbook ; 1297).
Tit. orig. (română): Captivi.
ISBN 9780811220477
1. Literatură română -- Roman -- Traducere 2. Comunism -- România
US / eng
ROMÂNICA
137
414. MANEA, NORMAN. Odú / Norman Manea ; ford. és az utószót írta
Koszta Gabriella. - Budapest : Kossuth Kiadó, 2014.
380 p. ; 21 cm.
ISBN 978-963-09-7870-5
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
821.135.1-31=511.141
821.135.1(73)-31=511.141
HU / hun
415. MIHĂESCU, GIB. La femme chocolat / Gib I. Mihăescu ; traduit
du roumain par Gabrielle Danoux. - [Kingersheim] : [G. Sava], 2014.
88 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Femeia de ciocolată.
ISBN 978-1495232886 : 20.00 lei
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
FR / fre = rum
416. NAUM, GELLU. Zenobia / Gellu Naum ; oversetter: Steinar Lone;
omslagsdesign: Aina Griffin. - Oslo : Bokvennen Forlag, 2012.
280 p. : il. ; 19 cm.
Tit. orig. (română): Zenobia.
ISBN 9788274882584
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
NO / nor
417. PETREU, MARTA. Notre maison, dans la plaine de
l'Armageddon / Marta Petreu ; traduction du roumain et préface de Florica
Courriol. - Lausanne : L' Age d'Homme, 2014.
317 p. : il. color ; 23 cm. - (Au Coeur Du Monde).
Tit. orig. (română): Acasă, pe Câmpia Armaghedonului.
ISBN 9782825142752
ISBN 2825142751
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
CH / fre = rum
138
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
418. REBREANU, LIVIU. Adam a Eva / Liviu Rebreanu ; přeložil Jiří
Našinec. - Praha : Havran, 2014.
278 p. ; 20 cm. - (Kamikaze ; 44).
Tit. orig. (română): Adam şi Eva.
ISBN 9788087341216
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
CZ / cze
419. RENWICK, MARGARET E. L. The phonetics and phonology of
contrast : the case of the Romanian vowel system / Margaret E. L. Renwick. Berlin : De Gruyter Mouton, 2014.
XII, 201 p. : il. ; 24 cm. - (Phonology and phonetics ; 19).
Bibliogr. p. 189-197.
Index.
ISBN 9783110362152
ISBN 3110362155
1. Limba română -- Fonetică 2. Limba română -- Fonologie
3. Fonetică şi fonologie
DE / eng
420. RUŞTI, DOINA. Eliza a los once años / Doina Ruşti ; trad. de Oana
Ursache, Enrique Nogueras. - Otura (Granada) : Editorial Traspiés, 2014.
206 p. ; 23 cm. - (Cardinales).
Tit. orig. (română): Lizoanca la 11 ani.
ISBN 9788494253416
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
ES / spa
421. SARLIN, MIKA. Romanian grammar / Mika Sarlin. - Helsinki :
Books on Demand, 2014.
378 p. ; 22 cm.
ISBN 9789522868985
1. Limba română -- Gramatică
FI / eng
ROMÂNICA
139
422. SĂVULESCU-VOUDOURIS, MONICA. Las Nikas / Monica
Savulescu-Voudouri ; traducción de Doina Făgădar, Susana Vasquez. - Lima :
Aerolíneas Editoriales, 2014.
522 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (română): Fetele Nikas în lumina zilei, mare şi albă.
ISBN 9786124165207
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
PE / spa
423. SILVAN, IOAN. La viuda de lo estrigois / Ioan Silvan ; traducción:
Alexandra Iepure; redactora Ana R. Díaz Arizmendi. - La Puebla de Almoradiel,
Toledo : Iepure, 2013.
553 p. ; 21 cm. - (Bajo el mundo ; 1).
Tit. orig. (română): Văduva strigoilor.
ISBN 978-84-615-3499-9
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
ES / spa = rum
424. SILVAN, IOAN. Las aventuras de un jurista loco / Ioan Silvan ;
traducción: Alexandra Iepure. - La Puebla de Almoradiel, Toledo : Iepure, 2011.
361 p. ; 21 cm.
ISBN 978-84-614-2893-9
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
ES / spa = rum
425. SILVAN, IOAN. Le cinquième évangile / Ioan Silvan ; traduit par
Gabriela Pavel. - La Puebla de Almoradiel, Toledo : Iepure, 2013.
257 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (română): A cincea Evanghelie.
ISBN 978-84-615-3500-2
1. Literatură română -- Proză -- Traducere
ES / fre = rum
140
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
426. STOENESCU, LĂCRĂMIOARA. Bambini - nemici del popolo /
Lăcrămioara Stoenescu ; traduzione dal romeno di Mauro Barindi. - Montorso
Vicentino : Edizioni Saecula, 2014.
395 p. : il. ; 19 cm. - (La vita nel tempo ; 3).
Tit. orig. (română): Copiii - duşmani ai poporului.
ISBN 978-88-98291-25-0
1. Literatură română -- Memorii -- Traducere
2. Comunism -- România -- Mărturii
IT / ita = rum
427. SUCEAVĂ, BOGDAN. Miruna : a tale / Bogdan Suceava ;
translated Alistair Ian Blyth. - Praga : Twisted Spoon Press, 2014.
141 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (română): Miruna : o poveste.
ISBN 978-8086264448
ISBN 8086264440
1. Literatură română -- Poveşti -- Traducere
CZ / eng = rum
428. SUCEAVĂ, BOGDAN. Miruna, una storia / Bogdan Suceavă ;
traduzione dal romeno di Roberto Merlo. - Roma : Atmosphere libri, 2014.
128 p ; 21 cm. - (Biblioteca dell'acqua).
Tit. orig. (română): Miruna, o poveste.
ISBN 9788865640975
1. Literatură română -- Poveşti -- Traducere
IT / ita = rum
429. SUCEAVĂ, BOGDAN. S bubnem na zajíce chodil / Bogdan
Suceavă ; přeložil: Jiří Našinec. - Praha : Pasenka, 2014.
237 p. ; 20 cm.
Tit. orig. (română): Venea din timpul diez.
ISBN 978-80-7432-436-9
ISBN 8074324362
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
821.135.1-31=162.3
CZ / cze = rum
ROMÂNICA
141
430. ŞTEFĂNESCU, CRISULA. Mitsou : les aventures
extraordinaires d'un chat végétalien / Crisula Ştefanescu ; illustrations de Polina
Zinoviev; traduit du roumain par Iulia Niculescu. - Lausanne : L' Age d'Homme,
2014.
102 p. : il. ; 24 cm. - (V).
ISBN 9782825142745
1. Literatură română -- Poveşti -- Traducere 2. Literatură pentru copii
CH / fre = rum
431. TĂNASE, STELIAN. Morte di un ballerino di tango / Stelian
Tănase ; a cura e traduzione di Mauro Barindi. - Roma : Atmosphere libri, 2014.
280 p. ; 21 cm. - (Biblioteca dell'acqua).
Tit. orig. (română): Moartea unui dansator de tango.
ISBN 978-8865640982
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
IT / ita
432. TEODOROVICI, LUCIAN DAN. Matei Brunul / Lucian Dan
Teodorovici ; przeł. Radosława Janowska-Lascar. - Wrocław : Wydawnictwo
Amaltea, 2014.
401 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Matei Brunul.
ISBN 9788393467228
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
PL / pol
433. TOMA, DOLORES. Panaït Istrati de A à Z / Dolores Toma. Frankfurt am Main : Lang, 2014.
235 p. : il. ; 22 cm.
Bibliogr.
ISBN 9783631657072
ISBN 3631657072
1. Istrati, Panait 2. Scriitori români -- Critică şi interpretare
DE / fre
142
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
434. Tra oblio e memoria / Micaela Ghiţescu ; trad. dal romeno di Ingrid
Beatrice Coman. - Milano : Rediviva, 2014.
300 p. ; 21 cm. - (Memoria).
Tit. orig. (română): Între uitare şi memorie.
ISBN 9788897908173
1. Literatură română -- Memorii -- Traducere
IT / ita = rum
435. URMUZ. Bizarne stranice / Urmuz ; s rumunjskoga preveli: Ana
Brnardić Oproiu, Adrian Oproiu; urednik: Dražen Katunarić. - Zagreb : Litteris,
2014.
75 p. : il. ; 17 cm.
Tit. orig. (română): Pagini bizare.
ISBN 978-953-7250-67-6
1. Literatură de avangardă
2. Literatură română -- Proză -- Traducere
3. Dadaism
HR / scr
436. VASILE, GEO. Poesia romena : sogno, suono, segno : saggi &
antologia con testo a fronte / Geo Vasile ; revisione poetica di Patrizia Garofalo. Piombino : Edizioni Il foglio, 2014.
615 p. ; 21 cm. - (Orizzonti).
Bibliogr.
ISBN 9788876064920
ISBN 8876064923
1. Literatură română contemporană -- Poezie -- Traducere
IT / ita = rum
437. VLAŞIN, GELU. Tratado de psiquiatría / Gelu Vlaşin ; traducción
de Alexandra Cherecheş. - Colmenar Viejo : Amargord, 2014.
174 p. ; 19 cm.
Tit. orig. (română): Tratat la psihiatrie.
ISBN 978-84-16149-26-1
1. Literatură română -- Poezie -- Traducere
ES / spa = rum
143
ROMÂNICA
438. VOSGANIAN, VARUJAN. Suttogások könyve / Varujan
Vosganian ; fordította Karácsonyi Zsolt. - Budapest : Orpheusz, 2014.
570 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Cartea şoaptelor.
ISBN 9789639809499
1. Literatură română -- Roman -- Traducere
HU / hun = rum
439. YAARI, MONIQUE. "Infra-noir", un et multiple : un groupe
surréaliste entre Bucarest et Paris / ed. Monique Yaari. - Bern : Peter Lang,
2014.
XIV, 404 p. : il. ; 23 cm. - (Art and thought: histories of the avant garde ; 1).
Bibliogr. p. 383-393.
Index.
ISBN 9783034317627
ISBN 303431762X
1. Suprarealism (literatură) 2. Literatură română -- Sec. 20
DE / fre
821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...)
440. KYRÖ, TUOMAS. The beggar and the hare : a novel / Tuomas
Kyrö ; translated by David McDuff. - London : Short Books, 2014.
224 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (finlandeză): Kerjäläinen ja jänis.
ISBN 9781780721644
ISBN 1780721641
1. Literatură finlandeză -- Proză -- Traducere 2. România în literatură
GB / eng = fin
144
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie
441. DIETRICH, LAURA. Die mittlere und späte Bronzezeit und die
ältere Eisenzeit in Südostsiebenbürgen aufgrund der Siedlung von Rotbav /
Laura Dietrich. - Bonn : Dr. Rudolf Habelt, 2014.
564 p. : il. ; 30 cm. - (Universitätsforschungen zur prähistorischen
Archäologie ; 248).
Bibliogr.
ISBN 9783774938854
ISBN 3774938857
1. Rotbav (sat, jud. Braşov)
2. Arheologie -- România -- Situri
3. Epoca bronzului -- România 4. Epoca fierului -- Transilvania
DE / ger
442. DIMA, MIHAI. The silver coinage of Istros during the hellenistic
period / Mihai Dima. - Wetteren : Moneta, 2014.
113 p. : il. ; 30 cm. - (Collection Moneta ; 179).
Bibliogr.
ISBN 9789491384479
ISBN 9491384473
1. Histria
2. Numismatică -- Istorie 3. Numismatică -- România
4. Istorie antică -- România
BE / eng
443. Exploring prehistoric identity in Europe : our construct or
theirs? / edited by Victoria Ginn, Rebecca Enlander, Rebecca Crozier. - Oakville,
CT : Oxbow Books and the David Brown Book Company, 2014.
X, 195 p. : 8 planşe ; 25 cm.
Bibliogr.
Conţine: The trowel as chisel: shaping modern Romanian identity through
the Iron Age / Cătălin Popa.
ISBN 9781842178133
ISBN 184217813X
1. Arheologie -- Europa 2. România -- Antichitate
GB / eng
ROMÂNICA
145
444. Heritage crime : progress, prospects and prevention / edited by
Louise Grove, Suzie Thomas. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2014.
XIV, 235 p. ; 23 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Archaeological heritage crimes in Romania and Moldova: a
comparative view / Sergiu Musteaţă.
ISBN 9781137357502
ISBN 1137357509
1. Moldova 2. România 3. Patrimoniu arheologic -- România
4. Patrimoniu -- Furt 5. Patrimoniu cultural -- Protecţie
GB / eng
445. Honesta Missione : Festschrift für Barbara Pferdehirt /
contributor Cristina-Georgeta Alexandrescu. - Mainz : Verlag des RömischGermanischen Zentralmuseums, 2014.
XIV, 514 p. : il. ; 31 cm. - (Monographien des Römisch-Germanischen
Zentralmuseums ; 100).
Bibliogr.
ISBN 9783884671962
ISBN 3884671960
1. Pferdehirt, Barbara
2. Arheologie -- Cercetare
3. Imperiul Roman -- Istorie 4. Istorici germani
DE / ger
446. Mobility and transitions in the Holocene / edited by Luiz
Oosterbeek, Cláudia Fidalgo. - Oxford : Archaeopress, 2014.
VIII, 84 p. : il. ; 30 cm. - (BAR international series ; 2658).
Conţine: The eneolithic necropolis from Sultana-Malu Roşu (Romania) - a
case study / Cătălin Lazăr.
ISBN 9781407313009
ISBN 1407313002
1. Arheologie -- Istorie 2. Arheologie -- România -- Cercetare
3. Arheologie -- Necropole -- Cercetare
GB / eng
146
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
447. MORSE, LISA. Neolithic 251 Success Secrets : 251 Most Asked
Questions on Neolithic : What You Need to Know / Lisa Morse. - Brisbane :
Emereo Publishing, 2014.
188 p. ; 24 cm.
Conţine: Neolothic Transylvania - Noua culture ; Neolothic Transylvania Geto-Dacians ; Neolothic Transylvania - Otomani culture.
ISBN 978-1488853692
1. Neolitic 2. Preistorie -- Cultură materială
3. Neolitic -- Transilvania
AU / eng
448. STAWIARSKA, TERESA. Roman and early Byzantine glass
from Romania and Northern Bulgaria : archaeological and technological
study / Teresa Stawiarska. - Warsaw : Institute of Archaeoology and Ethnology,
Polish Academy of Sciences, 2014.
151 p. : il. ; 30 cm. - (Bibliotheca antiqua ; 24).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9788363760236
ISBN 8363760234
1. Bulgaria 2. România 3. Arheologie -- România -- Cercetare
4. Imperiul Bizantin -- Istorie 5. Arheologie -- România -- Artefacte
PL / eng
908 Monografii zonale
449. BĂCESCU, MARIUS. Dracula Tours in Transylvania,
Wallachia, Moldavia, Bukovina and Dobruja : (virtual tours and story) /
Marius Băcescu, Daniil Dragoş. - Charleston, SC : CreateSpace, 2012.
82 p. ; 21 cm.
ISBN 978-1480029187
ISBN 1480029181
1. Dracula (personaj fictiv)
2. Transilvania 3. Valahia
4. Moldova 5. Bucovina
6. Monografii zonale
7. România -- Descrieri şi călătorii
8. Istorie şi civilizaţie românească -- Eseu
908(498)(084)
94(498.1)"14" Vlad III Ţepeş
929 Vlad III Ţepeş
US / eng
147
ROMÂNICA
450. Czech Villages in Romanian Banat : landscape, nature, and
culture / Maděra Petr, Kovář Pavel, Romportl Dušan, Buček Antonín. - Brno :
Mendel University Brno, 2014.
348 p. : graf., h., il., tab. în parte color ; 25 cm.
Conţine bibliografie.
ISBN 978-80-7375-960-5
1. România 2. Banat
3. Sate -- Banat -- Istorie
4. Banat -- Cultură şi civilizaţie 5. Cehi -- Comunităţi rurale -- Banat
908(=162.3)(498.5)
CZ / eng
913 Geografie pe ţări individuale
451. HÖTTE, HANS H. A. Atlas of Southeast Europe : Geopolitics
and history : Volume one : 1521-1699 / Hans H. A. Hötte. - Leiden : Brill, 2014.
156 p. ; 38 cm. - (Handbuch der Orientalistik. Erste Abteilung, Nahe und
der Mittlere Osten ; 108).
ISBN 9789004214675
ISBN 9004214674
1. Balcani -- Istorie 2. Europa de Est -- Cultură şi civilizaţie
3. Geopolitică -- Peninsula Balcanică
4. România -- Cultură şi civilizaţie
NL / eng
148
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
913(498) Geografia României
452.
BERGEL,
HANS.
Europäische
Impressionen
:
Reisebeobachtungen zwischen Klausenburg und Rom / Hans Bergel. - Berlin :
Noack & Block, 2014.
127 p. : il. ; 22 cm.
Conţine: Siebenbürgische Reflexionen : von Straßen, Städten und
Heiducken -- Römische Momente : von Pinien, Fresken und Palazzi.
ISBN 9783868130225
1. Descrieri de călătorii -- Roma 2. Transilvania -- Descrieri şi călătorii
3. Scriitori germani din România
DE / ger
929 Biografii. Genealogie. Heraldică
453. ČERNÝ, FRANTIŠEK. Moje záznamy ze svĕtové války 19141918 : strhující vzpomínky českého vojáka z východní fronty v Bukovinĕ - z
území dnešního Rumunska a Ukrajiny / František Černý ; [autorovy rukopisné
poznámky k vydání připravil, poznámkami opatřil a doslov napsal Zdeněk Bauer]. Praze : Zdenĕk Bauer, 2014.
159 p. : il., h. ; 21 cm.
ISBN 9788090427280
ISBN 8090427286
1. Soldaţi cehi -- Biografii
2. Război mondial (1914-1918) -- România
3. Bucovina -- Istorie -- Sec. XX
CZ / cze
454. CONSTANTINESCU, SILVIA. Alfred Nobel : 1833-1896 : viaţa,
activitatea şi moştenirea : o monografie completată cu lista laureaţilor
Premiilor Nobel din perioada 1901-2013 şi alte scrieri relatate la Premiile
Nobel pe care le-am publicat iniţial în CURIERUL ROMÂNESC / Silvia
Constantinescu, Octavian Ciupitu, Anne-Marie Ciupitu. - Finnerödja : Silvia &
Octavian Förlag HB, 2014.
456 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-91-972440-8-4
1. Nobel, Alfred
2. Inventatori
3. Om de ştiinţă -- Biografie
4. Premiul Nobel -- Istorie
SE / rum
149
ROMÂNICA
455. Diesereine moment. Der geheimdienst, der eiserne vorhang und
ich : eine abenteuerliche flucht / Marianne Terplan. - Berlin : Autumnus-Verl.,
2014.
108 p. : il. ; 19 cm.
ISBN 978-3-944382-17-3
1. Balerini români -- Exil 2. Autobiografii
DE / ger
456. POLCZ, ALAINE. Az életed, Bíró Berta / Alaine Polcz. - Pécz :
Jelenkor Kiadó, 2014.
205 p. : il. ; 20 cm. - (Polcz, Alaine művei ; 16).
ISBN 9789636765330
ISBN 9636765332
1. Bíró, Berta
2. Femei 2. Biografii
3. România -- Istorie -- Sec. 20
HU / hun
457. TEODOROVICI, DAN. George Matei Cantacuzino : a hybrid
modernist / Dan Teodorovici. - Tübingen : Wasmuth, 2014.
256 p. : il, graf. ; 27 cm.
ISBN 978-3-8030-0767-4
1. Cantacuzino, Gheorghe Matei
2. Arhitecţi români -- Biografie
DE / eng
93/99 Istorie
458. BĂCESCU, MARIUS. Sfârşitul istoriei şi neoliberalism de-a
pururi?! : şi studiu de caz: România după 22 de ani de neoliberalism / prof. dr.
Marius Băcescu, ing. Daniil Dragoş. - Charleston, SC : CreateSpace, 2012.
110 p. ; 21 cm.
ISBN 978-1478166764
ISBN 1478166762
1. România
2. Istorie -- România -- 1989- 3. Neoliberalism
4. Liberalism -- România
338(498)"1990/..."
US / rum
150
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
459. BINDER, DAVID. Fare well, Illyria / David Binder. - Budapest :
Central European University Press, 2014.
XV, 202 p. ; 24 cm.
Conţine: Roads leading to Romania.
ISBN 9633860091
1. Peninsula Balcanică -- Politică şi guvernare -- 19892. Peninsula
Balcanică -- Istorie -- 19893. Peninsula Balcanică -- Relaţii etnice -- Istorie
4. Peninsula Balcanică -- Relaţii externe -- România
HU / eng
460. BLOMQVIST, ANDERS. Economic Nationalizing in the Ethnic
Borderlands of Hungary and Romania : Inclusion, Exclusion and Annihilation
in Szatmár/Satu-Mare 1867-1944 / Anders E. B. Blomqvist. - Stockholm :
Stockholm University, 2014.
444 p. : il. - (Stockholm studies in history ; 101).
ISBN 978-91-7649-003-7
1. Transilvania -- Istorie 2. Ungaria -- Istorie
3. Evrei -- Ungaria -- Istorie
SE / eng
461. BOWMAN, MARTIN W.. We were eagles : The Eight Air Force
at War / Martin W. Bowman. - Stroud : Amberley, 2014.
224 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 9781445633633
1. Război mondial (1939-1945) -- Campania din Vest -- Mărturii
2. Război mondial (1939-1945) -- Operaţiuni aeriene americane -România 3. Război mondial (1939-1945) -- Istorie
GB / eng
ROMÂNICA
151
462. BURRELL, KATHY. Mobilities in socialist and post-socialist
states : societies on the move / Kathy Burrell ; edited by Kathrin Hörschelmann. New York : Palgrave Macmillan, 2014.
XIII, 263 p. : il. ; 23 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Power and mobilities in socialist Romania 1964-89 / Ciprian
Cirniala. Between limits, lures and excitement : socialist Romanian holidays abroad
during the 1960s-1980s / Adelina Oana Ştefan.
ISBN 9781137267290
ISBN 1137267291
1. Turism -- Europa de Est 2. Uniunea Sovietică -- Istorie
3. România -- Comunism -- Istorie
US / eng
463. CHIROVICI, EUGEN OVIDIU. Gods, weapons and money : a
history of power / Eugen O. Chirovici. - Orange County, CA : Nortia Press, 2014.
280 p. ; 22 cm.
ISBN 9781940503004
1. Istorie şi civilizaţie universală 2. Politică şi guvernare
3. Putere (filosofie)
US / eng
464. Cold war cultures : perspectives on Eastern and Western
European societies / edited by Annette Vowinckel, Marcus M. Payk, Thomas
Lindenberger. - New York : Berghahn Books, 2014.
X, 385 p. : il. ; 23 cm.
Conţine: The road to socialism paved with good intentions : automobile
culture in the Soviet Union, Romania and the GDR during detente / Luminiţa Gătejel.
ISBN 9781782383888
ISBN 1782383883
1. Războiul Rece -- Europa -- Istorie 2. Cultură şi societate
3. Comunism -- România -- Istorie
US / eng
152
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
465. COTOVANU, LIDIA. Migrations et mutations identitaires dans
l'Europe du Sud-Est (vues de Valachie et de Moldavie, XIVe-XVIIe siècles) /
Lidia Cotovanu. - [S.l.] : [s.n.], 2014.
1170 p. : il. ; 30 cm.
Antetitlu: École des hautes études en sciences sociales (Paris).
Bibliogr. p. 811-902.
Thèse de doctorat. cond. şt.: Georges B. Dertilis.
1. Moldova 2. Valahia 3. Europa de Sud-Est
3. Identitate colectivă -- Europa de Est 4. Balcani -- Cultură şi civilizaţie
5. Ţara Românească -- Istorie -- Sec. XVII
6. Emigraţie şi imigraţie -Europa de Est -- Istorie
FR / fre
466. Der Erste Weltkrieg 1914-1918 : der deutsche Aufmarsch in ein
kriegerisches Jahrhundert / ed. Markus Pöhlmann, Harald Potempa, Thomas
Vogel. - München : Bucher, 2014.
382 p. : il. ; 28 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Der Feldzug gegen Rumänien, Herbst 1916 / Thomas Vogel.
ISBN 9783765820335
1. Război Mondial (1914-1918) -- Germania -- Istorie
2. Război
Mondial (1914-1918) -- România
DE / ger
467. European border regions in comparison : overcoming
nationalistic aspects or re-nationalization? / edited by Katarzyna Stokłosa,
Gerhard Besier. - New York : Routledge, 2014.
IX, 379 p. ; 24 cm. - (Routledge studies in modern European history ; 21).
Bibliogr.
Index.
Conţine: Permeability of the border in late socialism : the small traffic
phenomenon on the Romanian-Yugoslavian border / Corneliu Pintilescu. Between
borders and boundaries : Romanian-Hungarian identity politics during the 20th
century / Monica Andriescu.
ISBN 9780415725989
ISBN 0415725984
1. Frontiere -- Europa --Istorie 2. Regionalism
3. România -- Frontiere -- Ungaria -- Istorie
US / eng
ROMÂNICA
153
468. FATA, MÁRTA. Migration im kameralistischen Staat Josephs
II. : Theorie und Praxis der Ansiedlungspolitik in Ungarn, Siebenbürgen,
Galizien und der Bukowina von 1768 bis 1790 / Márta Fata. - Münster :
Aschendorff Verlag, 2014.
XI, 451 p. : il. ; 25 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9783402130629
ISBN 3402130629
1. Emigraţie şi imigraţie -- Europa de Est -- Istorie
2. Emigraţie şi
imigraţie -- Aspecte socio-economice 3. Imperiul Roman de Naţiune Germană -Istorie 4. Bucovina -- Istorie
DE / ger
469. GĂTEJEL, LUMINIŢA. Warten, hoffen und endlich fahren :
Auto und Sozialismus in der Sowjetunion, in Rumänien und der DDR (19561989/91) / Luminiţa Gătejel. - Frankfurt : Campus Verlag, 2014.
305 p. : il. ; 22 cm. - (Beiträge zur historischen Verkehrsforschung
(Deutsches Museum (Germany) ; 14).
Bibliogr. p. 282-303.
ISBN 9783593501888
ISBN 3593501880
1. Automobile -- Europa de est -- Istorie 2. Viaţă socială -- Comunism
DE / ger
470. HALL, CORYNE. Princesses on the wards : royal women in
nursing through wars and revolutions / Coryne Hall. - Gloucestershire : History
Press, 2014.
231 p. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 218-223.
Index.
Conţine: "Some Damn Foolish Thing in the Balkans".
ISBN 9780752488592
1. Femei -- Activitate medicală
2. Regine -- Biografii
3. Asistenţă
medicală -- Europa de Est 4. Regine -- România -- Biografii
GB / eng
154
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
471. HALLETT, CHRISTINE E. Veiled warriors : allied nurses of the
First World War / Christine E. Hallett. - Oxford : Oxford University Press, 2014.
XXII, 359 p. : il. ; 23 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: War of attrition on all fronts: August 1916-March 1918 Romania's ordeal.
ISBN 9780198703693
ISBN 0198703694
1. Femei -- Activitate medicală 2. Asistenţă medicală -- Istorie
3. Război mondial (1939-1945) -- Îngrijire medicală
4. Război mondial (19391945) -- România 5. Femei -- Participare militară
GB / eng
472. Jewish resistance against the Nazis / edited by Patrick Henry. Washington : The Catholic University of America Press, 2014.
XXXVIII, 630 p. ; 24 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Legal Tools Instead of Weapons: Jewish Resistance to the State
Takeover of Urban Real Estate and Businesses during the Antonescu Regime,
1940-44 / Ştefan C. Ionescu.
ISBN 9780813225890
ISBN 0813225892
1. Evrei -- Istorie
2. Holocaustul evreiesc -- Mărturii
3. Evrei -România -- 1940-1944
US / eng
ROMÂNICA
155
473. "Regimes of historicity" in southeastern and northern Europe,
1890-1945 : discourses of identity and temporality / edited by Diana Mishkova,
Balázs Trencsényi, Marja Jalava. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2014.
XII, 361 p. : il. ; 24 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: Generation, regeneration, and discourses of identity in the
intellectual foundations of Romanian Fascism : the case of the Axa group /
Valentin Săndulescu. "Thelash of generations" : the identity discourses of
Romanian Jewish intellectuals in the interwar period / Camelia Crăciun. "Historical
truth and the realities of blood" : Romanian and Hungarian narratives of national
belonging and the case of the Moldavian Csangos, 1920-45 / R. Chris Davis.
ISBN 9781137362469
ISBN 1137362464
1. Istorie -- Europa
2. Europa de Est -- Istorie
3. România -Identitate naţională
GB / eng
474. Rethinking fascism and dictatorship in Europe / edited by António
Costa Pinto, Aristotle Kallis. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2014.
XXVII, 290 p. ; 24 cm.
Bibliogr.
Index.
Conţine: A Continuum of Dictatorships : Hybrid Totalitarian Experiments
in Romania, 1937-1944 / Constantin Iordachi.
ISBN 9781137384409
1. Fascism -- Ideologie -- Politică -- sec. 20
2. Dictatură -- Europa -Istorie 3. Istorie -- România -- 1937-1944
GB / eng
156
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
475. Stalin and Europe : Imitation and Domination, 1928-1953 / edited
by Timothy Snyder, Ray Brandon. - Oxford : University Press, 2014.
XII, 326 p. ; 24 cm.
Bibliogr.
Index.
ISBN 9780199945566
ISBN 019994556X
1. Stalin, Iosif Vissarionovich
2. Uniunea Sovietică -- Istorie
3. Uniunea Sovietică -- Relaţii externe -- România -- Sec. XX1900
4. Rusia -- Relaţii externe -- Europa 5. Sovietizare -- România
GB / eng
476. THOMPSON, WAYNE C. Nordic, Central, & Southeastern
Europe / Wayne C. Thompson. - Lanham, MD : Stryker-Post Publications, 2014.
X, 588 p. : il. ; 28 cm.
Conţine: Southeastern Europe: Romania ; Bulgaria.
ISBN 9781475812237
ISBN 147581223X
1. România 2. Europa Centrală şi de Est 3. Bulgaria
4. Istorie -- Europa 5. Europa de Est -- Istorie 6. Europa -- Politică şi
guvernare
US / eng
930.85 Istoria civilizaţiilor
477. PISO, IOAN. Fasti provinciae Daciae : die ritterlichen
amtsträger / Ioan Piso. - Bonn : R. Habelt, 2013.
X, 425 p. : il. ; 23 cm. - (Antiquitas ; 1).
ISBN 978-3-7749-3823-6
1. Imperiul Roman -- Sec. 1-3 2. Dacia -- Administraţie -- Sec. 2100 -Surse 3. Inscripţii latine -- Dacia
DE / ger
157
ROMÂNICA
94(100) Istorie universală
478. 1989 as a political world event : democracy, globalisation and the
international system / edited by Jacques Rupnik. - New York, NY : Routledge,
2014.
XV, 255 p. : il. ; 24 cm. - (Routledge series on global order studies ; 4).
Bibliogr.
Index.
Conţine: From the revolutions of 1989 to democracy fatigue in Eastern
Europe.
ISBN 9780415615891
ISBN 0415615895
1. România -- Postcomunism 2. Europa de est -- Istorie
3. Postcomunism -- Europa de Est
US / eng
479. BOIA, LUCIAN. Fine dell'Occidente? Verso il mondo di domani /
Lucian Boia ; trad. dal romeno Clara Mitola. - Roma : Ediesse, 2014.
120 p. ; 20 cm. - (Doxxi. Domande per il ventunesimo secolo).
Tit. orig. (română): Sfârşitul Occidentului? Spre lumea de mâine.
ISBN 978-88-230-1828-0
1. Politică -- Eseu 2. Istorie -- Eseu 3. Istorie universală
IT / ita
480. CAROSSA, HANS. Journal de guerre / Hans Carossa ; traduit de
l'allemand par Jacques Leguèbe. - Paris : B. Grasset, 2014.
148 p. ; 19 cm. - (Les Cahiers rouges).
Tit. orig. (germană): Rumänisches Tagebuch. - cop. 1924.
ISBN 978-2-246-85149-3
1. Război mondial (1914-1918) -- România -- Mărturii
2. Război
mondial (1914-1918) -- Campanii şi bătălii
FR / fre
158
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
481. DEMIAUX, VICTOR. La construction rituelle de la victoire dans
les capitales européennes après la Grande Guerre (Bruxelles, Bucarest,
Londres, Paris, Rome) / Victor Demiaux. - [S.l.] : [s.n.], 2013.
594 p. : il., foto. ; 30 cm.
Antetitlu: École des hautes études en sciences sociales (Paris).
Bibliogr. p. 555-580.
Index.
Thèse de doctorat. Cond. şt.: Stéphane Audoin-Rouzeau.
1. Război mondial (1914-1918) -- Pace 2. Război mondial (1914-1918)
-- România
FR / fre
482. Elites and politics in Central and Eastern Europe (1848-1918) /
Hrsg.: Vlad Popovici, Pál Judit. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2014.
286 p. ; 21 cm.
ISBN 978-3-631-64939-8
ISBN 3-631-64939-8
1. Europa Centrală şi de Est -- 1848-1918 2. Elite culturale
3. Politică -- Istorie
DE / eng
483. GRANT, R. G. World War I : the definitive visual history : from
Sarajevo to Versailles / R. G. Grant. - New York : DK Publishing, 2014.
360 p. : il. ; 31 cm.
Index.
Conţine: The Romanian campaign.
ISBN 9781409347613
1. Sarajevo 2. Versailles 3. Război Mondial (1914-1918) -- România
4. Fotografii de război 5. Război Mondial (1914-1918) -- Istorie
US / eng
ROMÂNICA
159
484. GUERRES BALKANIQUES, CONFLIT LOCAL ET
ENGRENAGE. Colocviu (2012 ; Bucureşti). Alerte en Europe : la guerre dans
les Balkans, 1912-1913 / sous la direction de Catherine Durandin, Cécile
Folschweiller. - Paris : L' Harmattan, 2014.
178 p. : il. ; 22 cm. - (Inter-national).
Textes issus du colloque "Guerres balkaniques, conflit local et engrenage",
Bucarest, 1er-2 juin 2012.
ISBN 9782343036267
ISBN 2343036268
1. Război balcanic (1912-1913) -- Influenţă 2. România -- Istorie
FR / fre
485. HERWIG, HOLGER H. The First World War : Germany and
Austria-Hungary 1914-1918 / Holger H. Herwig. - London : Bloomsbury, 2014.
XIX, 472 p. ; 24 cm. - (Modern wars).
Bibliogr. p. 439-462.
Index.
Conţine: The Romanian detour.
ISBN 9781472512505
ISBN 1472512502
1. Război Mondial (1914-1918) -- Istorie
2. Război mondial (1914-1918) -- România
3. Germania -- Istorie -- 1914-1918
4. Austro-Ungaria -- 1914-1918 -- Istorie
GB / eng
486. HUTTER, ROMAN. Revolution und legitimation : die politische
instrumentalisierung des umbruchs 1989 durch die postkommunisten in
Rumänien / Roman Hutter. - Berlin : Frank & Timme, 2014.
140 p. ; 21 cm. - (Forum: Rumänien).
ISBN 978-3-7329-0052-7
ISBN 3-7329-0052-5
1. Istorie -- 1989 2. România -- Istorie -- 1989-1991
DE / ger
160
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
94(3) Istorie antică
487. CUPCEA, GEORGE. Professional ranks in the Roman Army of
Dacia / George Cupcea. - Oxford : Archaeopress, 2014.
154 p. ; 30 cm. - (BAR international series ; 2681).
Index.
Bibliogr. p. 147-154.
ISBN 9781407313252
ISBN 1407313258
1. Dacia -- Antichităţi 2. Antropologie politică
3. Istorie militară -- Imperiul Roman
GB / eng
488. Fingerprinting the Iron Age : approaches to identity in the
European Iron Age : Integrating South-Eastern Europe into the debate /
[edited by] Catalin Nicolae Popa, Simon Stoddart. - Oxford : Oxbow Books, 2014.
XII, 428 p. : il. color, h. ; 25 cm.
Index.
Bibliogr.
Conţine: The ethnic construction of early Iron Age burials in
Transylvania: Scythians, Agathyrsi or Thracians? / Alexandra Ghenghea.
ISBN 9781782976752
ISBN 1782976752
1. Epoca fierului 2. Arheologie -- România 3. Antichitate
GB / eng
489. Pottery, peoples and places : study and interpretation of Late
Hellenistic pottery / edited by Pia Guldager Bilde, Mark L. Lawall. - Aarhus :
Aarhus University Press, 2014.
387 p. : il. ; 25 cm. - (Black Sea studies ; 16).
Conţine: Imports and local imitations of Hellenistic pottery in the
northwest Black Sea area : Hadra and Pseudo-Hadra wares / Vasilica Lungu.
ISBN 9788779345324
ISBN 8779345328
1. Arheologie -- Ceramică 2. Ceramică elenistică 3. Grecia antică
DK / eng
161
ROMÂNICA
94(4/9) Istoria pe ţări individuale
490. IORGA, NICOLAE. Geschichte des Osmanischen Reiches/ 1, Bis
1451 : 1 vol. / Nicolae Iorga. - Bad Malente : Vitolibro, 2014.
XIX, 486 p. ; 22 cm.
ISBN 9783869401553
1. Imperiul Otoman -- Istorie
DE / ger
491. IORGA, NICOLAE. Geschichte des Osmanischen Reiches/ 2, Bis
1538 : 2 vol. / Nicolae Iorga. - Bad Malente : Vitolibro, 2014.
XVII, 453 p. ; 22 cm.
ISBN 9783869401560
1. Imperiul Otoman -- Istorie
DE / ger
94(498) Istoria României
492. 1848 biographies (4) : homage dedicated to the historian Gelu
Neamţu at his 75th anniversary / coordinated by Ela Cosma, Horia Cosma. Gatineau : Symphologic Publishing, 2014.
496 p : il. ; 24 cm. - (Biografii istorice transilvane = Collection of
Transylvanian historical biographies ; 8).
Bibliogr.
Index.
Tit. orig. (română): Biografii paşoptiste (4) : omagiu dedicat istoricului
Gelu Neamţu, la împlinirea vârstei de 75 de ani.
ISBN 9780992014834
ISBN 0992014832
1. Neamţu, Gelu
2. Revoluţionari paşoptişti -- Biografii
3. Istorici români -- Evocare 4. Revoluţia de la 1848 -- Transilvania
CA / rum = eng
162
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
493. 25 jaar Roemeense revolutie : verhalen met een Belgisch tintje /
red. Marc Verhaert. - Leuven : Acco, 2014.
248 p. : il. ; 24 cm.
Text in Dutch, English and Romanian.
Bibliogr.
ISBN 9789033499067
ISBN 9033499061
1. Istorie -- România -- 1989- 2. Revoluţia Română din Decembrie 1989
3. România -- Politică şi guvernare -- 1944-1989
BE / dut
494. BARELLA, GUIDO. La tortura del silenzio : storia di Marius
Oprea, cacciatore dei criminali di regime / Guido Barella. - Cinisello Balsamo,
Milano : San Paolo, 2014.
171 p. ; 22 cm. - (Storie vere).
ISBN 9788821590719
1. Oprea, Marius
2. Istorici români -- Biografie
3. Comunism -- România -- Istorie 4. Comunism -- Teroare -- România
IT / ita
495. BARRETT, MICHAEL B. Prelude to Blitzkrieg : the 1916
Austro-German Campaign in Romania / Michael B. Barrett. - Bloomington :
Indiana University Press, 2013.
XX, 399 p. : il. ; 24 cm. - (Twentieth-century battles).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9780253008657
1. Război Mondial (1914-1918) -- Istorie
2. Război Mondial (19141918) -- România 3. Război Mondial (1914-1918) -- Campanii şi bătălii
US / eng
ROMÂNICA
163
496. BOIA, LUCIAN. Fallstricke der Geschichte : die rumänische
Elite von 1930 bis 1950 / Lucian Boia ; aus dem Rumänischen übersetzt von
Larisa Schippel. - Berlin : Frank & Timme, 2014.
341 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Capcanele istoriei.
Bibliogr. p. 317-325.
Index.
ISBN 9783732900480
ISBN 3732900487
1. Istorie -- România -- 1930-1950
2. Intelectuali români -- Formare -Istorie 3. Elite -- România
DE / ger = rum
497. BOIA, LUCIAN. Die Germanophilen : die rumänische Elite zu
Beginn des Ersten Weltkrieges / Lucian Boia ; aus dem Rumänischen übersetzt
von Andrea Apostu. - Berlin : Frank & Timme, 2014.
364 p. ; 21 cm.
Tit. orig. (română): Germanofilii.
Bibliogr. p. 341-352.
Index.
ISBN 9783732901159
ISBN 3732901157
1. Istorie -- România -- 1916-1918 2. Viaţă intelectuală -- România
3. Intelectuali români -- Biografie
DE / ger = rum
498. BOPP-FILIMONOV, VALESKA. Erinnerungen an die "nichtzeit" : das sozialistische Rumänien im biographisch-zeitgeschichtlichen
gedächtnis der nachwendezeit (1989-2007) / Valeska Bopp-Filimonov. Wiesbaden : Harrassowitz, 2014.
350 p. ; 24 cm. - (Geschichte, Gesellschaft und Kultur in Südosteuropa ; 61).
ISBN 978-3-447-10142-4
1. România -- Istorie -- 1989-2007
DE / ger
164
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
499. BRAN, MIREL. Les Roumains / Mirel Bran. - BoulogneBillancourt : H. Dougier, 2014.
141 p. : il. color ; 20 cm. - (Lignes de vie d'un peuple).
ISBN 9791093594170
1. România -- Istorie 2. Români -- Conştiinţa naţională
FR / fre
500. CONSTANTINESCU, SILVIA. "Rămâne de înlăturat urmările
mentalităţii comuniste!" : interviurile mele cu Majestatea Sa Regele Mihai şi
alte texte legate de Casa Regală a României, pe care le-am publicat iniţial în
CURIERUL ROMÂNESC / Silvia Constantinescu. - Finnerödja : Silvia &
Octavian Förlag HB, 2014.
176 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-91-972440-9-1
1. Mihai I, rege al României
2. Regi -- Biografii
3. Monarhie -România -- Istorie
4. Comunism -- România -- Istorie
5. Casa Regală a
României
SE / rum
501. DUMITRU, LAURENŢIU CRISTIAN. Romania within the
Warsaw Pact, 1955-1968 : from obedience to defiance / Laurenţiu Cristian
Dumitru. - Palermo : Italian Academic Publishing, 2014.
337 p. ; 20 cm.
Bibliogr.
ISBN 9788898471041
ISBN 9788898471034
1. România -- Istorie -- Sec. 20 2. Pactul de la Varşovia -- Istorie
IT / eng
502. EAGLES, JONATHAN. Stephen the Great and Balkan
nationalism : Moldova and Eastern European history / Jonathan Eagles. London : I.B. Tauris, 2014.
VIII, 272 p. : il., h. ; 23 cm. - (International library of historical studies ; 85).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9781780763538
ISBN 1780763530
1. Ştefan cel Mare, domn al Moldovei
2. România -- Naţionalism
3. Moldova -- Istorie
GB / eng
ROMÂNICA
165
503. GERAN PILON, JULIANA. Notes from the other side of night /
Juliana Geran Pilon. - New Brunswick, NJ : Transaction Publishers, 2014.
XXIV, 148 p. : il. ; 22 cm.
ISBN 9781412852609
1. Evrei -- România -- Biografii 2. Comunism -- România -- Istorie
3. România -- Condiţii sociale
US / eng
504. HITCHINS, KEITH. A concise history of Romania / Keith
Hitchins. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014.
XIII, 327 p. : il., h. ; 22 cm. - (Cambridge concise histories).
Bibliogr. p. 311-314.
Index.
ISBN 978-0-521-87238-6
ISBN 0-521-87238-3
1. Istorie -- România
GB / eng
505. KÖPERNIK, GERHARD. Faschisten im KZ : Rumäniens Eiserne
Garde und das Dritte Reich / Gerhard Köpernik. - Berlin : Frank & Timme, 2014.
286 p. : il. ; 22 cm. - (Forum: Rumänien ; 20).
Bibliogr. p. 281-286.
ISBN 9783732900893
ISBN 3732900894
1. Fascism -- România -- Istorie
2. Garda de Fier
3. Istorie -România -- 1914-1944
DE / ger
506. KÜHRER-WIELACH, FLORIAN. Siebenbürgen ohne
Siebenbürger? : Zentralstaatliche Integration und politischer Regionalismus
nach dem Ersrten Weltkrieg. - München : De Gruyter Oldenbourg, 2014.
419 p. : il. ; 25 cm. - (Südosteuropäische Arbeiten ; 153).
Bibliogr. p. 383-398.
Index.
ISBN 978-3-11-037890-0
1. Transilvania -- Istorie -- 1918-1940
2. Transilvania -- Politică şi
guvernare -- 1918-1940
DE / ger
166
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
507. MÂRZA, RADU. Romanian historians and propaganda (19141946) : case of Transylvania / Radu Mârza ; transl. from romanian by CarmenVeronica Borbély. - Bratislava : AEPress, 2014.
vol. ; 24 cm.
ISBN 9788089678068
ISBN 8089678068
Vol. 1. - 2014. - 171 p. - Bibliogr. p. 148-165. - Index. - ISBN
9788089678068. - ISBN 8089678068.
1. Istoriografie românească 2. Istorie -- Transilvania
3. Propagandă
CZ / eng = rum
508. MILEWSKI, DARIUSZ. Mołdawia między Polską a Turcją :
hospodar Miron Barnowski i jego polityka (1626-1629) / Dariusz Milewski. Oświęcim : Napoleon V, 2014.
369 pages : il. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 341-355.
Index.
ISBN 9788378890478
ISBN 8378890473
1. Miron Barnovschi-Movilă, domn al Moldovei
2. Moldova
3. Polonia 4. Turcia
5. Moldova -- Istorie -- Sec. XVII 6. Istorie -Polonia 7. Imperiul Otoman -- Relaţii externe -- Moldova
PL / pol
509. ROMAN, VIOREL. Romania 2014 : articole, interviuri, opinii =
aufsätze, interviews, meinungen / Viorel Roman. - Eppstein : Dr. Dieter Falk
Verlag, 2014.
230 p. : h. color ; 23 cm.
Conţine bibliografie.
1. România
2. România -- Istorie -- 1990-2014
323(498)"1990/2014"
94(498)"1990/2014"
DE / rum
ROMÂNICA
167
510. SANDU, TRAIAN. Un fascisme roumain : histoire de la Garde
de fer / Traian Sandu. - Paris : Perrin, 2014.
494 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. [467]-481.
ISBN 9782262033477
ISBN 2262033471
1. Fascism -- România -- Istorie
2. Garda de Fier
3. Istorie -România -- 1914-1944
FR / fre
511. SANTORO, STEFANO. Dall'Impero asburgico alla Grande
Romania : il nazionalismo romeno di Transilvania fra Ottocento e Novecento /
Stefano Santoro. - Milano : FrancoAngeli, 2014.
302 p. ; 23 cm. - (Storia internazionale dell'etá contemporanea ; 18).
Bibliogr. p. 277-293.
Index.
ISBN 9788891709028
1. Transilvania 2. România
3. Naţionalism -- România -- Istorie
4. Naţionalism -- Transilvania -- Istorie 5. Politică şi guvernare -- România
IT / ita
512. TORREY, GLENN E. The Romanian battlefront in World War I /
Glenn E. Torrey. - Lawrence : University Press of Kansas, 2014.
XVI, 422 p. : il. ; 24 cm. - (Modern War Studies).
Bibliogr.
Index.
ISBN 9780700620173
ISBN 0700620176
1. Istorie -- România -- 1914-1918
2. Război mondial (1914-1918) -Campanii şi bătălii 3. Război mondial (1914-1918) -- România
US / eng
513. TOWNSON, ANNABELLE. We Wait for You : Voices from
Romania / Annabelle Townson. - [S. l.] : CreateSpace, 2014.
122 p. ; 23 cm.
ISBN 9781500503840
ISBN 1500503843
1. România -- Postcomunism
2. România -- Condiţii sociale -- 19893. Europa de Est -- Istorie
US / eng
168
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
INDEX DE NUME
A
Abraham, Herman Konradowitsch - 129
Abuaesh, Noha - 1
Acedo Díaz, Theófilo - 275
Acmambet, Sunia Iliaz (trad.) - 387
Adler, Lidy (trad.) - 137
Agachi, Şerban Paul - 223
Agadjanian, Alexander (ed.) - 62
Aggleton, Peter (ed.) - 83
Agop, Maricel - 211
Al-Saleem, Naifa Eid (ed.) - 21
Al-Suqri, Mohammed Nasser (ed.) - 21
Albareda, Adrià - 99
Albu, Oana - 187
Alexandrescu, Cristina-Georgeta (colab.) - 445
Alexandru, Ştefan - 43
Aligică, Paul Dragoş - 162
Almažan, Anda - 19
Amaral, Patrícia (ed.) - 270
Ambasciano, Leonardo - 78
Andonova, Liliana B. - 169
Andreescu, Titu - 205
Andrei, Jean - 171
Andrei, Petru - 212
Andrica, Dorin - 205
Andriescu, Monica - 467
Antonescu, Cristina R. - 221-222
Antonesei, Liviu - 378
Apostu, Andreea (trad.) - 497
Apostu, Liliana Isabela - 247
Aragón, Ramón Alonso Díez (trad.) - 35
Armaş, Iuliana (ed.) - 215
Arp, Jean (il.) - 363
Atkinson, Catherine (ed.) - 229
Audoin-Rouzeau, Stéphane (cond. şt.) - 481
Aulet, Bill - 230
Ausubel, Ramona - 308
ROMÂNICA
Avadani, Ioana - 25
Ayrton, Pete (ed.) - 306
B
Babuts, Nicolae (ed.) - 58
Baciu, Ana-Maria - 187
Bacon, Simon (ed.) - 279
Badea, Alexandra - 354
Bader, Gail E. - 21
Bahun, Sanja (ed.) - 254
Bajomi-Lázár, Péter - 22
Balcytiene, Aukse (ed.) - 24
Balica, Ecaterina - 9
Banse, Holger - 130
Barbaras, Renaud (pref.) - 47
Barbu, Lucian - 187
Bardi, Mirela - 271
Barella, Guido - 494
Barindi, Mauro (trad.) - 385, 426, 431
Barrett, Burke (trad.) - 241
Barrett, Michael B. - 495
Bata, Radu - 355
Bauer, Zdenĕk (ed.) - 453
Băcescu, Marius - 449, 458
Bădică, Amelia (ed.) - 6
Bădulescu, Andra (il.) - 373
Bălaşa, Florin (cond. şt.) - 1
Bălăceanu, Ovidiu - 183
Băncescu, Irina - 237
Bănulescu, Daniel - 379
Beding, T. - 170
Bělohlávek, Alexander J. (ed.) - 181
Beltrando, Gérard (cond. şt.) - 216
Bennett, Karen (ed.) - 271
Bercovici-Korber, Mirjam - 139
Bergel, Hans - 452
Bernhard, Michael H. (ed.) - 124
Besier, Gerhard (ed.) - 467
Best, Heinrich (ed.) - 116
Bhabha, Jacqueline (ed.) - 82
169
170
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Bibicu, Bogdan - 184
Bildea, Costin Sorin - 213
Binder, David - 459
Biniarz, Radosław (trad.) - 399
Bithell, Caroline (ed.) - 252
Bizon, Nicu (ed.) - 225
Bîrsanu, Roxana Ştefania - 264
Blaga, Lucian - 44
Blandiana, Ana - 356-357
Blecher, Max - 380-383
Bleoca, Liviu (trad.) - 384
Blomqvist, Anders - 460
Blümel, Michael (il.) - 291, 305
Blyth, Alistair (trad.) - 241, 427
Bodocan, Voicu - 101
Boia, Lucian - 479, 496-497
Boia, Lucian (cond. şt.) - 246
Boiţă, Marius - 179
Bopp-Filimonov, Valeska - 498
Borbála, Kovács - 167
Borbély, Carmen-Veronica (corect.) - 93
Borbély, Carmen-Veronica (trad.) - 73, 507
Borch, Ole (ed.) - 184
Borsi-Kálmán, Béla - 131
Börzel, Tanja A. (ed.) - 109
Bos, Jan Willem (trad.) - 394
Boscoboinik, Andrea (ed.) - 86
Boştenaru Dan, Maria (ed.) - 215, 236
Bourguignon, Catherine – 283
Boutier, Jean (cond. şt.) - 163
Bowers, Tom (ed.) - 16
Bowman, Martin W. - 461
Bozzini, Alessandro - 102
Bradley, Karin (ed.) - 91
Braham, Randolph L. (ed.) - 151
Bran, Mirel - 499
Brandon, Ray (ed.) - 475
Braun, Mats - 204
Brauner, Victor (il.) - 363
Bremer, Thomas (ed.) - 63
Bres, Jacques (ed.) - 266
ROMÂNICA
Briggs, Daniel - 155
Brinzeanu, Stela - 309
Brivio, Guido (trad.) - 45
Bronk, Katarzyna (ed.) - 279
Bruszt, László (ed.) - 169
Buček, Antonín - 450
Bucurenciu, Ileana - 275
Bugan, Carmen - 310
Bunescu, Ioana - 132
Burrell, Kathy - 462
C
Cacuci, Dan G. - 206
Calcatinge, Alexandru (ed.) - 235
Calciu, Daniela - 237
Calvo Serraller, Francisco - 242
Camiller, Patrick (trad.) - 323
Campos, Joseph H. (ed.) - 281
Caragiale, Mateiu I. - 385
Carbonaro, Margherita (trad.) - 345
Carcu, Adriana - 386
Cardwell, Richard Andrew (ed.) - 328
Carey, Henry Frank - 180
Carlson, Marvin (pref.) - 289
Carossa, Hans - 480
Carrero Eras, Pedro - 284
Carvajal, Richard D. - 222
Carvalho, Ana Maria (ed.) - 270
Casadio, Giovanni - 54
Cavaillès, Nicolas (trad.) - 388
Cărtărescu, Mircea - 387-388
Ceccorulli, Michela (ed.) - 156
Celan, Paul - 331-334
Černý, Filip (ed.) - 181
Černý, František - 453
Chakraborty, Susmita (ed.) - 20
Chamberlain, Lesley - 228
Chamberlain, Lesley (ed.) - 229
Charędziak, Aleksandra (trad.) - 295
Chassagne, J. C. (trad.) - 410
171
172
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Chavanne, Philippe - 285
Chelaru, Marius - 389
Chelaru, Nadia-Irina - 29
Cherecheş, Alexandra (trad.) - 437
Chihaia, Matei (ed.) - 365
Chirovici, Eugen Ovidiu - 87, 390-391, 463
Chistolini, Sandra - 200
Chitez, Mădălina - 265
Ciobotea, Radu - 23
Ciolan, Mihaela - 188
Cioran, Emil - 31-32, 276, 286
Cirniala, Ciprian - 462
Cismaş, Sabina - 255
Ciucă, Vasilica (ed.) - 174
Ciupitu, Anne-Marie - 454
Ciupitu, Octavian - 454
Ciupitu, Octavian (ed.) - 133
Claro (pref.) - 380
Claxton, Michael - 311
Cmeciu, Camelia-Mihaela - 85
Cobuz-Băgnaru, Alina Mioara - 181
Codrescu, Andrei - 28, 288, 312
Coletto, Michele - 163
Colinas, Antonio (trad.) - 357
Colipcă, Gabriela Iuliana - 267
Colom, Joan - 99
Coman, Claudiu - 88
Coman, Ingrid Beatrice (trad.) - 434
Connolly, Richard - 103
Constantinescu, Muguraş - 287
Constantinescu, Silvia - 133, 454, 500
Constantinescu, Zoran - 3
Conterno, Chiara - 335
Cooper, Artemis (ed.) - 315, 401
Cooperman, Matthew - 313
Corbea, Andrei (ed.) - 27
Corbea, Andrei (pref.) - 139
Cornell, Svante - 105
Corobca, Liliana - 392
Cosma, Ela - 160
Cosma, Ela (coord.) - 492
ROMÂNICA
Cosma, Ela (ed.) - 492
Cosma, Horia (ed.) - 492
Cotovanu, Lidia - 465
Cotrău, Liviu - 329
Cotter, Sean - 393
Courriol, Florica (pref.) - 417
Courriol, Florica (trad.) - 368
Courvoisier, Benoît-Joseph (trad.) - 273, 372
Crane, Daniel A. (ed.) - 188
Crăciun, Camelia - 473
Crăciun, Cerasella (ed.) - 236
Creangă, Ion - 394
Cristea, Mircea V. - 223
Crişan, Marius - 279
Cross, William (ed.) - 122
Crozier, Rebecca (ed.) - 443
Cruţescu, Ruxandra - 239
Csejka, Gerhardt (trad.) - 392
Cunningham, John - 259
Cupcea, George - 487
D
Dalla Torre, Marco (îngrij. colecţie) - 71
Dallara, Cristina - 182, 192
Dalsgard, Anne Line (ed.) - 49
Dammann, Peter - 219
Dancă, Wilhelm (ed.) - 65
Danciu, Cristina Anca - 411
Daniel, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (pref.) - 70
Danoux, Gabrielle (trad.) - 381, 415
Das, Anup Kumar (ed.) - 20
Dascălu, Mihai - 2
David-Fox, Michael (ed.) - 81
Davies, Peter (ed.) - 346
Davies, Simon F. (ed.) - 26
Davies, Trish - 228
Davies, Trish (ed.) - 229
Davis, R. Chris - 473
Dăianu, Daniel (ed.) - 164
Dăscălescu, Lucian (ed.) - 225
173
174
Deák, István - 107
DeCoste, Mary-Michelle (ed.) - 8
Delmaire, Danielle (ed.) - 146
Demény, Péter (trad.) - 379
Demiaux, Victor - 481
Demur, Elisabeth - 336
Derrick, Paul Scott (trad.) - 356
Dertilis, Georges B. (cond. şt.) - 465
Di Gennaro, Antonio (ed.) - 32, 286
Díaz Arizmendi, Ana R. (red.) - 423
Dietrich, Laura - 441
Dietz, Thomas - 185
Dillon, Virginia - 26
Dima, Mihai - 442
Dimănescu, Dan (pref.) - 114
Dimian, Alexandre C. - 213
Dimian, Mihai - 212
Dimou, Augusta (ed.) - 15
Dobre, Cătălina Elena (coord.) - 48
Dobre, Dorina - 155
Domínguez, Alberto - 33
Doru, Vasile - 67
Draga, Maria-Sabina (ed.) - 157
Draghincescu, Rodica - 395
Dragomir, Elena - 176
Dragoş, Dacian Cosmin (ed.) - 178
Dragoş, Daniil - 449, 458
Drazin, Adam - 12
Drăgoi, Macarie (ed.) - 70
Duch, Lluís (introd.) - 34
Duicu, Dragoş - 47
Duma, Dana - 260
Dumănescu, Luminiţa (ed.) - 93
Dumitrescu, Marin - 396
Dumitru, Diana - 81
Dumitru, Laurenţiu Cristian - 501
Dumitru, Nicolae (trad.) - 405
Dupon, Pierre - 489
Durandin, Catherine (ed.) - 484
Durnescu, Ioan (ed.) - 196
Duţă, Mircea Dan - 397
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
ROMÂNICA
E
Eagles, Jonathan - 502
Ecovoiu, Alexandru - 398
Edinger, Michael (ed.) - 116
Edvinsson, L. - 170
El Assad, Safwan - 233
Eliade, Mircea - 34-35, 45, 61
Eliade, Mircea (ed.) - 46
Elsässer-Gaiβmaier, Hans-Peter - 219
Elsuwege, Peter Van (ed.) - 191
Engelbrekt, Kjell (ed.) - 119
Enlander, Rebecca (ed.) - 443
Eppel, Marius (ed.) - 93
Ernst, Max (il.) - 363
Ernu, Vasile - 399
Escudero Vigara, David (pref.) - 404
Esplin, Emron (ed.) - 329
Esslin, Martin - 289
Evans, John W. - 314
Ezrachi, Ariel (ed.) - 188
Ezziane, Zoheir (ed.) - 211
F
Farroni, Fabrizio (foto.) - 80
Fata, Márta - 468
Făgădar, Doina (trad.) - 422
Fălăuş, Anamaria - 400
Fătu-Tutoveanu, Andrada - 108
Feiblowitsch, Zipora - 134
Feldman, Matthew (ed.) - 126
Fermor, Patrick Leigh - 315, 401
Fernández, Luis Gil (trad.) - 35
Fernández Palacios, Ela María (trad.) - 332
Ferrantini, Lucia (trad.) - 349
Fetsch, John F. - 221
Fidalgo, Luiz (ed.) - 446
Filimon, Monica - 254
Fink, Hans (ed.) - 141
175
176
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Finkenthal, Michael (introd.) - 37
Flaherty, Michael G. (ed.) - 49
Flămând, Ana Alexandra (trad.) - 402
Flămând, Dinu - 402
Fletcher, Puck (ed.) - 26
Florescu, Cătălin Dorian - 337
Florescu, Laura - 207
Fogarty, Patricia - 119
Folschweiller, Cécile (ed.) - 484
Fondane, Benjamin - 37, 290
Fotiade, Ramona - 36
Fox, Nathan A. - 199
Frayling, Christopher (pref.) - 279
Freese, Christiane - 338
Frunză, Marius-Christian - 165
G
Gal, Ciprian G. - 208
Gal, Sorin Gheorghe - 208
Gallagher, Tom - 180
Ganea, Marcela (trad.) - 160
Garcia, Ephrahim - 224
García Pavón, Rafael (coord.) - 48
Garner, Julian - 316
Garofalo, Patrizia (ed.) - 436
Garrigós, Joaquïn (trad.) – 39, 371, 398
Garris Mozota, Jorge - 135
Gato, Margarida Vale de (ed.) - 329
Gătejel, Luminiţa - 464, 469
Gehl, Hans (ed.) - 141
Gellhaus, Axel (ed.) - 334
Genescu, Antuza (trad.) - 395
Georgescu, Tudor (ed.) - 126
Geran Pilon, Juliana - 503
Geroimenko, Vladimir - 4
Ghenghea, Alexandra - 488
Ghenie, Adrian - 243
Gheorghiu, Dragoş - 4
Gheorghiu, Mihai Dinu - 218
Gherghina, Sergiu - 122, 128
ROMÂNICA
Ghinea, Cristian - 25
Ghişa, Ciprian - 63
Ghiţă, Cătălin (ed.) - 281
Ghiţescu, Dan - 403
Ghiţescu, Micaela - 434
Ghyka, Matila C. - 46
Gibson, Carl - 291
Gibson, Carl (ed.) - 305
Gilberthorpe, Emma (ed.) - 226
Gillette, Aaron - 220
Ginn, Victoria (ed.) - 443
Ginsburg, Tom (ed.) - 104
Girtler, Roland - 89
Giulea, Andrei-Dragoş - 66
Gîrbea, Cătălina (ed.) - 298
Gîrniţă, Laura Valentina (trad.) - 404
Gîrniţă, Marius - 404
Glass, Hildrun - 136
Glăveanu, Vlad Petre - 50-51
Głogowski, Piotr (ed.) - 100
Glowacki, Michal (ed.) - 24
Gobert, James J. (ed.) - 186
Gocci, Aurelio (postf.) - 396
Gold, Ruth Glasberg - 137
Golden, Jane - 317
Goldstein, Jerome A. - 208
Gonzi, Alice (postf.) - 37
Goretti, Agostino (ed.) - 215
Gosselin, Denise Kindschi - 90
Grant, R. G. - 483
Grasso, Elio (pref.) - 353
Graziani, Antonella - 80
Grămadă Dragu, Argentina - 68
Grecu, Răzvan - 116
Griffin, Aina (il.) - 416
Grigoraş, Vlad - 196
Grigorescu, Ion - 405
Grosse, Jürgen - 38
Grove, Louise (ed.) - 444
Groza, Adriana - 203
Grudzinska-Gross, Irena (ed.) - 107
177
178
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Gruia, Cătălin - 10
Grünebaum, Gabriele - 130
Guedj, Dominique (introd.) - 37
Guerrero Martínez, Luis (coord.) - 48
Guerres balkaniques, conflit local et engrenage. Colocviu (2012 ; Bucureşti) - 484
Guldager Bilde, Pia (ed.) - 489
Guriţanu, Elena (trad.) - 380
Györe, Bori (ed.) - 379
H
Hablot, Laurent (ed.) - 298
Hagan, Harris (ed.) - 187
Hale, Henry E. - 104
Hall, Coryne - 470
Hallett, Christine E. - 471
Hamid, Omid - 222
Hammel, Andrea (ed.) - 346
Hämmerli, Maria (ed.) - 60
Harding, John S. (ed.) - 61
Harris, Jean (trad.) - 413
Harris, Julian (ed.) - 187
Hausmann, Matthias (ed.) - 293
Haynes, John (ed.) - 254
Healy, Patrick - 318
Hedrén, Johan (ed.) - 91
Hein, André Michael - 138
Hengel, Ria van (trad.) - 342
Henry, Patrick (ed.) - 472
Hentea, Marius - 319, 358
Herring, George C. (ed.) - 121
Herşcovici, Lucian Zeev (ed.) - 146
Herwig, Holger H. - 485
Hill, Juniper (ed.) - 252
Hilson, Gavin (ed.) - 226
Hitchins, Keith - 504
Hlihor, Constantin - 111-112
Hodjak, Franz - 339
Hoisie-Korber, Sylvia - 139
Holquist, Peter (ed.) - 81
Horáková, Hana (ed.) - 86
ROMÂNICA
Horn, Peter Lewis, II - 227
Horner, Kristine (ed.) - 268
Hörschelmann, Kathrin (ed.) - 462
Horton, Emily (ed.) - 280
Horváth, Gyula - 113
Hötte, Hans H. A. - 451
Housley, Norman (pref.) - 72
Huhulescu, Steliana - 340
Hunt, Nick - 320
Hütte, Friedhelm (ed.) - 241
Hutter, Roman - 486
I
Iaţeşen, Loredana (ed.) - 248
Ibroscheva, Elza (ed.) - 85
Idel, Moshe - 56, 217
Iepure, Alexandra (trad.) - 423-424
Ihlamur-Öner, Suna Gülfer - 60
Ilea, Letiţia - 359
Ilič, Melanie (ed.) - 176
Ilis, Florina - 406
International conference proceedings (Bucharest ; September 2012) - 157
International Musicological Conference (2013 ; Iaşi, România) - 248
Ioanid, Doina - 407
Ionescu, Arleen - 294
Ionescu, Dinu G. - 360-361
Ionescu, Irina - 192
Ionescu, Roxana - 183
Ionescu, Ştefan C. - 472
Ionescu-Bujor, Mihaela - 206
Ioniţă, Viorel - 57
Iordachi, Constantin - 474
Iorga, Nicolae - 490-491
Irimia, Maria-Monica - 266
Isanos, Elisabeta (trad.) - 389
Isar, Iuri (il.) - 373
Iuga, Nora - 408
Iusmen, Ingi - 190
Ivanenko, Nadiya (ed.) - 201
Ivanović, Mirjana (ed.) - 3
179
180
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Ivănescu, Sebastian-Mihail - 231
J
Jacaret, Gilberte - 140
Jaffe, Ira - 256
Jain, Lakhmi C. (ed.) - 3
Jalava, Marja (ed.) - 473
Jambrešić, Katarina (ed.) - 67
Janowska-Lascar, Radosława (trad.) - 432
Jarosz, Adam (ed.) - 166
Jasper, David (ed.) - 36
Jaudeau, Sylvie - 295
Jéquier, Claire (trad.) - 376
Johnson, Lewis (ed.) - 244
Jones, Ken - 234
Jonsson, Michael - 105
Joris, Pierre (trad.) - 331
Juanzi Li (ed.) - 5
Judin, Juerg (ed.) - 240
Jutrin, Monique (introd.) - 282
Južnič, Primož (cond. şt.) - 19
K
Kallis, Aristotle (ed.) - 474
Kania, Ireneusz (trad.) - 46
Kansikas, Suvi - 168
Kantor, Loli - 142
Karácsonyi, Zsolt (trad.) - 40, 53, 438
Katunarić, Dražen (ed.) - 435
Kieva, Hillel J. (postf.) - 148
Kiss, Anton Alexandru - 213
Kiss, Yudit - 197
Klapocz, Veronica (trad.) - 117
Klein, Christoph - 69
Klein, Werner - 11
Klimaszewski, Cheryl - 21
Klimkowski, Tomasz (trad.) - 383
Koenraadt, Rosa (colab.) - 97
Kontouma-Conticello, Vassa (cond. şt.) - 74
ROMÂNICA
Konz, D.J. (ed.) - 75
Köpernik, Gerhard - 505
Kornhauser, Jakub (ed.) - 292
Koszta, Gabriella (trad.) - 414
Koutselini, Mary (ed.) - 200
Kovář, Pavel - 450
Krasteva, Anna (ed.) - 159
Krause, Stefan (ed.) - 241
Krawchuk, Andrii (ed.) - 63
Krill, Malte - 232
Kristensen, Lars (ed.) - 259
Kristóf, Ilona - 64
Kubík, Jan (ed.) - 124
Kührer-Wielach, Florian - 506
Kulić, Vladimir (ed.) - 238
Kuschewsky, Monika (ed.) - 183
Kyrö, Tuomas - 440
L
Labanca, Nicola (ed.) - 156
Labeau, Emmanuelle (ed.) - 266
Lafon, Lola - 362
Lambour, Christian - 249
Lamorgese, Stefano (pref.) - 80
Lang, Raimund (ed.) - 249
Langbein, Julia - 169
Langlois, Claude (cond. şt.) - 74
Lauk, Epp (ed.) - 24
Lavrence, Christine (ed.) - 117
Lawall, Mark L. (ed.) - 489
Lazăr, Cătălin - 446
Lazăr, Florin - 196
Le Nir, Marily (trad.) - 406
Lê, Linda - 296
Lehene, Marius (il.) - 313
Leonte, Carmelia - 409
Leuştean, Lucian (ed.) - 55, 59
Liebermann, Marita (ed.) - 293
Lihaciu, Ioan (ed.) - 27
Liiceanu, Gabriel - 39-40, 53
181
182
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Lila, Ioan - 410-411
Lillard, Linda L. (ed.) - 21
Lin, Yeh-Yun Carol - 170
Lincaru, Cristina (ed.) - 174
Lindenberger, Thomas (ed.) - 464
Lindencrone Petersen, Lars (ed.) - 184
Lobonţiu, Nicolae - 224
Lohr, Andreas (ed.) - 334
Lone, Steinar (trad.) - 412, 416
López Manzanedo, Faustino Manuel - 41
Loriga, Sabina (cond. şt.) - 246
Loth, Wilfried (ed.) - 106
Luca, Gherasim - 363-364
Lucchese, Claudio - 5
Luchian, Florin (ed.) - 248
Luft, Bogumił - 13
Lungu, Dan - 412
Lungu, Vasilica - 489
Lupo, Nicola - 192
M
Macadan, Eliza - 352-353
MacArthur, Fiona (ed.) - 267
MacDonald, David B. (ed.) - 8
Maddex, Robert L. - 193
Maděra, Petr - 450
Mai, Nicola - 83
Majuru, Adrian - 202
Maliţa, Mircea - 114
Manea, Norman - 274, 413-414
Manucu, Nicoleta - 14
Marcu, Oana - 143
Mariani, Federica - 297
Marincola, Francesco M. (ed.) - 222
Marinescu, Valentina (ed.) - 9
Mark, David - 82
Martin, Alexander M. (ed.) - 81
Marzano, Mariella - 226
Matache, Margareta - 82
Mateoc, Raluca - 86
ROMÂNICA
Matescot, Mircea - 366
Matthews, John - 321
Maxim, Juliana - 238
Mayer, Jean-François (ed.) - 60
Mazierska, Ewa (ed.) - 259
Măniuţiu, Mihai - 257
Mărmureanu, Peter - 261
Mârza, Daniela (ed.) - 93
Mârza, Radu - 507
McDermott, Gerald A. (ed.) - 169
McDuff, David (trad.) - 440
McNeill, Fergus (ed.) - 196
Merle, Bruno - 367
Merlo, Roberto (trad.) - 428
Micu, Anca Cristina - 16
Miettinen, Markku - 221
Mihai, Mihaela (ed.) - 115
Mihail, Andreiana (ed.) - 405
Mihali, Felicia - 322
Mihăescu, Gib - 415
Mihăieş, Mircea - 323
Miklóssy, Katalin (ed.) - 176
Milewski, Dariusz - 508
Miller, Sanda - 244
Mina, Simona - 166
Miñano, Evelio (trad.) - 374
Mir Hazar, Kamran (ed.) - 278
Miranda Medina, Javier - 250
Mishkova, Diana (ed.) - 473
Mitola, Clara (trad.) - 479
Mitrică, Ramona (trad.) - 378
Moatty, Frédéric - 218
Moens, Marie-Francine (ed.) - 5
Molcean, Alexandru - 105
Moller, Judith (trad.) - 145
Molnár Hegedűs, Anna - 144
Montague, James - 262
Montoliu i Pauli, Xavier (pref.) - 359
Mooney, Bel - 324
Moran, Anna (ed.) - 12
Moraru, Mădălina - 16
183
184
Morris, Jeremy (ed.) - 167
Morry, Marietta (trad.) - 144
Morse, Lisa - 447
Moscaliuc, Mihaela (trad.) - 409
Mounic, Anne (ed.) - 282
Mühlroth, Herbert-Werner - 341
Muir, Lynda (trad.) - 144
Müller, Dietmar (ed.) - 175
Müller, Herta - 342-345
Munarini, Giuseppe (ed.) - 71
Münchberg, Katharina (ed.) - 365
Mungiu-Pippidi, Alina (ed.) - 102
Muntean, Cristina Ioana - 5
Munteanu, Nina - 325
Mureşan, Laura - 271
Murray, Lorraine (ed.) - 7
Murtaza, Claude (trad.) - 408
Musolff, Andreas (ed.) - 267
Musteaţă, Sergiu - 444
Mysjkin, Jan H. (trad.) - 394, 407
N
Nadolu, Lenuţa Hellen - 326
Näripea, Eva (ed.) - 259
Našinec, Jiří (trad.) - 274, 418, 429
Naum, Gellu - 416
Navon, Ionel Michael - 206
Neagu, Mariana - 267
Neamţu, Bogdana (ed.) - 178
Nechiti, Ioana (trad.) - 202
Nelson, Charles A. - 199
Nemes, Robert (ed.) - 148
Neves, José D. (trad.) - 403
Nguyen, Ngoc Thanh (ed.) - 6
Nicolaescu, Mădălina (ed.) - 157
Nicolescu, Răzvan - 49
Niculescu, Dana - 263
Niculescu, Iulia (trad.) - 430
Nnamdi, Elleh (ed.) - 237
Nogueras, Enrique (trad.) - 420
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
ROMÂNICA
Nyce, James M. - 21
Nygren, Bertil (ed.) - 119
O
O'Brien, Sorcha (ed.) - 12
Obiols, Víctor (trad.) - 34
Oczko, Anna - 269
Oertel, Heinz-Jürgen (ed.) - 152
Olivier, Salazar-Ferrer (ed.) - 36
Oosterbeek, Luiz (ed.) - 446
Oproiu, Adrian (trad.) - 382, 435
Oproiu, Ana Benardić (trad.) - 382, 435
Orheim, Raif - 251
Orlandini, Luca (trad.) - 290
Ottavy, Eva - 156
Ovidius Naso, Publius - 351
P
Pagani, Giulio (ed.) - 267
Pál, Judit (ed.) - 482
Parker, Richard (ed.) - 83
Parker, Timothy (ed.) - 238
Pascal, Ana-Maria (ed.) - 186
Patea, Viorica (trad.) - 356-357
Pavel, Dan - 107
Pavel, Gabriela (trad.) - 425
Payk, Marcus M. (ed.) - 464
Păcurar, S. (ed.) - 112
Pătruţ, Monica - 85
Păun, Nicolae (ed.) - 106
Pedersen, Inge (trad.) - 343
Penick, Monica (ed.) - 238
Perahim, Jules - 245
Percec, Dana (ed.) - 301
Perego, Rafaele - 5
Perl, Chayim - 145
Perridon, Harry - 263
Persson, Lars Erik - 210
Petcou, Constatin - 91
185
186
Petre, Cipriana - 257
Petrescu, Doina - 91
Petrescu, Maria - 177
Petrescu, Muguraş Maria (trad.) - 403
Petreu, Marta - 384, 417
Petrov, Roman (ed.) - 191
Petzoldt, Silvia - 277
Peyrache-Leborgne, Dominique - 299
Philippi, Friedrich - 347
Philippi, Ilse - 347
Phillips, Mike (trad.) - 378
Piechaczka, Sławomira (ed.) - 30
Pilet, Jean-Benoit (ed.) - 122
Pintilescu, Corneliu - 467
Pinto, António Costa (ed.) - 474
Pisani, Joe (ed.) - 16
Piso, Ioan - 477
Ploscaru, Ioan - 71
Pöhlmann, Markus (ed.) - 466
Polcz, Alaine - 456
Polese, Abel (ed.) - 167
Pop, Doru - 258
Pop, Elisabeta (ed.) - 107
Pop, Ioan Aurel - 72
Pop, Viorica Alina - 94
Pop-Eleches, Grigore - 124
Popa, Cătălin - 443
Popa, Cătălin Nicolae (ed.) - 488
Popa, Ioan - 368
Popa, Nicolae - 210
Popa, Ştefan - 307
Popescu, Adriana - 348-349
Popescu, Gheorghe H. - 171
Popescu, Marius Daniel - 369
Popovici, Doru-Vlad - 52
Popovici, Vlad (ed.) - 482
Posteguillo, Santiago - 377
Potempa, Harald (ed.) - 466
Potts, Rolf (ed.) - 401
Pradelle, Hugo (postf.) - 380
Prevette, Bill (ed.) - 75
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
ROMÂNICA
Psychogiopoulou, Evangelia (ed.) - 25
Pucci, Patrizia (ed.) - 209
Puttkamer, Joachim von - 118
Putz, Mihai V. - 214
Q
Quigley, Colin - 252
R
Racca, Gabriella M. (ed.) - 189
Raicheva-Stover, Maria (ed.) - 85
Raicu, Stefan - 327
Ramet, Sabrina Petra (ed.) - 127
Raţă, Georgeta (ed.) - 98
Răducanu, Adriana Luminiţa - 300
Rădulescu, Raluca L. (ed.) - 298
Rădulescu, Ruxandra - 370
Rădulescu, Vincenţiu (ed.) - 209
Rebreanu, Liviu - 306, 418
Renwick, Margaret E. L. - 419
Retegan, Mihai - 112
Reynolds, Bryan (ed.) - 257
Richards, Jef I. - 16
Riley, Peter - 17
Risse, Thomas (ed.) - 109
Rîşnoveanu, Mihai (trad.) - 378
Rodrigues, Hillary P. (ed.) - 61
Roman, Viorel - 509
Romportl, Dušan - 450
Ross, Billy I. - 16
Rotar, Marius - 79
Roth, Walter (trad.) - 386
Rotiroti, Giovanni (ed.) - 32
Rotiroti, Giovanni (trad.) - 31
Rottenberg, Anda (introd.) - 142
Rozehnalová, Naděžda (ed.) - 181
Rubinelli, Renzo - 42
Runcan, Patricia-Luciana (ed.) - 98
Rupnik, Jacques (ed.) - 478
187
188
Rus, Remus (trad.) - 57
Rusu, Alexandra - 3
Rusu, Raularian - 235
Ruşti, Doina - 420
Ruzzante, Anne (trad.) - 241
S
Sahlean, Adrian George (trad.) - 114
Saint-Georges, Ingrid de (ed.) - 268
Salabert, Juana (trad.) - 369
Salit, Florence - 216
Salvan, Monica - 95
Sammartino, Steve - 172
Sanders, Deborah - 198
Sandu, Traian - 510
Santoro, Stefano - 511
Sarlin, Mika - 421
Sayigh, Ali - 239
Săndulescu, Valentin - 126, 473
Săvulescu-Voudouris, Monica - 422
Scaffardi, Lucia - 192
Schaden, Barbara (trad.) - 308
Schiff, Claire (ed.) - 158
Schippel, Larisa (trad.) - 496
Schmidt-Michel, Paul-Otto - 219
Schneider, Ana-Karina - 280
Schoenman, Roger - 120
Schöllhammer, Georg (ed.) - 405
Schonfeld, Carlos - 84
Schreiber, Wilfried Eckart - 235
Schubert, Rainer (trad.) - 44
Schulze, Rainer - 147
Semenova, Elena (ed.) - 116
Shakespeare, Nicholas (ed.) - 18
Shore, Marci - 96
Siegel, Diana - 97
Siegrist, Hannes (ed.) - 175
Siekierski, Konrad - 62
Sienerth, Stefan - 118
Siewior, Kinga (ed.) - 292
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
ROMÂNICA
Siguan, Marisa - 302
Siles, Jaime (trad.) - 332
Silvan, Ioan - 423-425
Sima, Ana Victoria - 73
Simoiu, Elena-Adela - 272
Simpser, Alberto (ed.) - 104
Siniscalchi, Valeria (cond. şt.) - 163
Sitaru, Dan-Alexandru - 194
Sitaru, Dragoş-Alexandru - 194
Skibell, Joseph (postf.) - 142
Skórzyńska, Izabela (ed.) - 117
Sleeman, Petra (ed.) - 263
Smith, Anthony (cond. şt.) - 255
Smith, Helen (ed.) - 157
Snyder, Timothy (ed.) - 475
Sokol, D. Daniel (ed.) - 188
Solonari, Vladimir - 81
Sorkin, Adam J. (trad.) - 384, 395
Spariosu, Mihai - 303
Spencer, Joel - 207
Spendzharova, Aneta B. - 109
Spoerri, Theophil - 149
Stan, Lavinia - 127, 195, 467
Stawiarska, Teresa - 448
Steiner, Frederick (pref.) - 238
Stoddart, Simon (ed.) - 488
Stoenescu, Lăcrămioara - 426
Stojanova, Christina - 260
Stokłosa, Katarzyna (ed.) - 467
Strauss, Thorsten (ed.) - 241
Stroia, Ştefan - 74
Stroschein, Sherrill Lea - 150
Suceavă, Bogdan - 427-429
Suciu, Raluca - 178
Surugiu, Felicia - 166
Szalai, Julia (ed.) - 158
Szöllösi, Ingeborg (ed.) - 92
189
190
Ş
Şerban, Nicoleta - 246
Ştefan, Adelina Oana - 462
Ştefan, Laurenţiu - 116
Ştefan, Livia - 4
Ştefănescu, Crisula - 430
T
Tabatabaei, Naser M. (ed.) - 225
Tankard, Nick (il.) - 321
Tat-Seng Chua (ed.) - 5
Tavares Teles, Manuel (trad.) - 364
Tănase, Stelian - 371, 431
Ten'o, Nicoleta Craiţa - 350
Teodorescu, M. - 211
Teodorovici, Dan - 457
Teodorovici, Lucian Dan - 432
Terplan, Marianne - 455
Tew, Philip (ed.) - 280
Thaler, Mathias (ed.) - 115
Thanhäuser, Christian (il.) - 392
Thomas, Andrew R. (ed.) - 110
Thomas, Suzie (ed.) - 444
Thompson, Wayne C. - 476
Thubron, Colin (ed.) - 315
Thurin, Magdalena (ed.) - 222
Tismăneanu, Vladimir - 107
Tissol, Garth (ed.) - 351
Todorova, Maria (ed.) - 15
Tolstrup, Jakob - 161
Toma, Dolores - 433
Torrey, Glenn E. - 512
Totok, William (ed.) - 341
Townson, Annabelle - 513
Traeger, Paul - 152
Trawiński, Bogdan (ed.) - 6
Trencsényi, Balázs (ed.) - 473
Trillini, Pierpaolo (trad.) - 286
Troebst, Stefan (ed.) - 15
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
ROMÂNICA
Tulmets, Elsa - 123
Turcescu, Lucian - 127
Turda, Marius - 220
Turda, Marius (ed.) - 126, 217
Tuţă, Ioana A. - 169
Tymowski, Andrzej W. (ed.) - 107
Ţ
Ţuglea, Mircea (postf.) - 32
U
Ulrich, Wien A. - 118
Unowsky, Daniel L. (ed.) - 148
Urmuz - 435
Ursache, Marius (il.) - 230
Ursache, Oana (trad.) - 420
V
Vachudova, Milada Anna - 109
Valadez, Leticia (coord.) - 48
Valente, Valentina - 80
Valéry, Paul (pref.) - 46
Valsiner, Jaan (pref.) - 51
Van de Velde, Freek (ed.) - 263
Varga, Mihai - 173
Varrenti, Alessandro (ed.) - 184
Vasilcu, Despina (ed.) - 159
Vasile, Geo - 436
Vasiliu, Alex - 253
Vasiliu, Emanuel (trad.) - 253
Vasiliu, Laura (ed.) - 248
Vasquez, Susana (trad.) - 422
Văduva, Sebastian Alexander (ed.) - 110
Velloso Ewell, C. Rosalee (ed.) - 75
Verhaert, Marc (ed.) - 493
Verständig, Natalie - 105
Vilar, Polona (cond. şt.) - 19
Vincze, Enikő - 158
191
192
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Vişniec, Matei - 372-376
Vlaşin, Gelu - 437
Vlădeanu, Călin - 233
Vogel, Janka - 153
Vogel, Thomas - 466
Vollaro, Michele - 80
Vosganian, Varujan - 438
Vowinckel, Annette (ed.) - 464
W
Wagar, Chip - 330
Waldman, Anne (ed.) - 288
Waldman, Felicia (ed.) - 146
Wanner, Dieter - 270
Watson, Jenny - 346
Weber, Jean-Jacques (ed.) - 268
Weinberger, Hans F. (ed.) - 209
White, Keith J. (ed.) - 75
Wiehn, Erhard Roy (ed.) - 129, 139
Wien, Ulrich A - 76
Wiesel, Élie (pref.) - 145
Wigger, Clemens (trad.) - 202
Wihtol de Wenden, Catherine (pref.) - 159
Wilson, Leigh (ed.) - 280
Winkler, Markus (ed.) - 27
Wise, A. V. - 306
Witec, Smaranda - 196
Wittstadt, Johanna - 154
Woodcock, Shannon - 147
Worden, Elizabeth A. - 201
Wright, Laura (ed.) - 288
Wurmbrand, Richard - 77
Y
Yaari, Monique - 439
Young, David (trad.) - 333
Ysa, Tamyko - 99
Yukins, Christopher R. (ed.) - 189
ROMÂNICA
Z
Zaharia, Liliana (cond. şt.) - 216
Zalamea, Jorge - 304
Zarifopol-Illias, Christina (trad.) - 384
Zavatti, Francesco - 125
Zeanah, Charles H. - 199
Zinovieva, Polina (il.) - 430
193
194
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
INDEX DE TITLURI
25 jaar Roemeense revolutie : verhalen met een Belgisch tintje - 493
70 classic recipes from Bulgaria, Romania, Croatia & Slovenia : delicious,
authentic, traditional dishes from an undiscovered cuisine, shown in 270
photographs - 228
70 years after the liberation of the camps - 147
123 world children stories : One hundred and twenty three world children stories 318
1848 biographies (4) : homage dedicated to the historian Gelu Neamţu at his 75th
anniversary - 492
The 1980s : a decade of contemporary British fiction - 280
1989 as a political world event : democracy, globalisation and the international
system - 478
1989 the final curtain : Poland, Hungary, GDR, Czechoslovakia, Bulgaria,
Romania - 100
A
A cincea Evanghelie - 425
Acasă, pe Câmpia Armaghedonului - 417
Ada Kaleh - 401
Adam a Eva - 418
Adam şi Eva - 418
The adjectives in Germanic and Romance - 263
Adrian Ghenie - 240, 242
Advertising education around the world - 16
Affirming identity : the romanian greek-catholic church at the time of the first
Vatican council - 73
The afterlife of the Securitate: on moral correctness in post-communist Romania 15
L' agonia dell'Occidente : lettere a Wolfgang Kraus (1971-1990) - 276
Agriculture and Landownership in the Economic History of Twentieth-Century
Romania - 175
The alchemy of musical theatre : europeanization and the boyars in Moldavia and
Wallachia, 1775-1858 : [doctoral thesis] - 255
L' alchimia asiatica - 45
Alerte en Europe : la guerre dans les Balkans, 1912-1913 - 484
Alfred Nobel : 1833-1896 : viaţa, activitatea şi moştenirea : o monografie
ROMÂNICA
195
completată cu lista laureaţilor Premiilor Nobel din perioada 1901-2013 şi alte
scrieri relatate la Premiile Nobel pe care le-am publicat iniţial în CURIERUL
ROMÂNESC - 454
Alle radici del nonsense : violazioni linguistiche ne La cantatrice chauve di Ionesco
- 297
Alternative dispute resolution in European administrative law - 178
Amendments and additions included in the new Romanian Code of Civil Procedure
in the matter of arbitration - 181
An analysis of Soviet postwar investigation and trial documents and their relevance
for Holocaust studies - 81
Analyzing discourse and text complexity for learning and collaborating : a
cognitive approach based on natural language processing - 2
Die andere Tradition : Psalm-Gedichte im 20. Jahrhundert - 335
Der anfang der Welt : roman - 308
The anthropology of fear : cultures beyond emotions - 86
The anticorruption frontline - 102
Approximations : the structure and morphology of the sacred - 61
Archaeological heritage crimes in Romania and Moldova: a comparative view 444
Architectural buildings in Romania - 239
Aristotle's Metaphysics Lambda : annotated critical edition based upon systematic
investigation of Greek, Latin, Arabic and Hebrew sources - 43
Armenian Christianity today : identity politics and popular practice - 62
Arms industry transformation and integration : the choices of East Central Europe 197
Artist of the year : Victor Man : Szindbád - 241
As the lilacs bloomed - 144
Asymptopia - 207
At the nexus of fear, horror and terror : contemporary readings - 281
Atlas of Southeast Europe : Geopolitics and history : Volume one : 1521-1699 451
Audience persceptions and representations of Korea : the Romanian experience - 9
aufsätze, interviews, meinungen - 509
Augmented reality art : from an emerging technology to a novel creative medium 4
Augmenting the archaeological record with art : the time maps project - 4
Austrian consular representative offices in Moldavia, Wallachia and Serbia : 17821848 - 160
Autonomous vehicles : intelligent transport systems and smart technologies - 225
Las aventuras de un jurista loco - 424
Aventures dans l'irréalité immédiate : suivi de Coeurs cicatrisés - 380
196
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Az életed, Bíró Berta - 456
B
Ballades et doïnas : poésie orale roumaine - 273
Bambini - nemici del popolo - 426
Barrevoetse februari - 342
Basic process engineering control - 223
The beggar and the hare : a novel - 440
Belarus and Romania : contrasting cases in structural transformation and social
order development - 103
Benjamin Fondane et Claude Vigée : le questionnement des origines - 282
Bessarabian nights - 309
Between borders and boundaries : Romanian-Hungarian identity politics during the
20th century - 467
Between history and personal narrative : East European women's stories of
migration in the new millennium - 157
Between limits, lures and excitement : socialist Romanian holidays abroad during
the 1960s-1980s - 462
Beyond My Dreams From Communist Romania to the Oval Office - 261
Beyond the forest : Jewish presence in Eastern Europe, 2004-2012 - 142
Bibliodeath : my archives with life in footnotes - 28
Biografii paşoptiste (4) : omagiu dedicat istoricului Gelu Neamţu, la împlinirea
vârstei de 75 de ani - 492
Bizarne stranice - 435
Blanke-Moor en andere sprookjes - 394
The Book of Anger - 384
Boucles d'oreilles, ventres et solitude - 407
Breathturn into timestead : the collected later poetry : a bilingual edition - 331
Broken lance : the European Union's unsuccessful thrust toward Europe's southeast : the case of Romania - 180
The broken road : from the Iron Gates to Mount Athos - 315
Bucharest - 315
Bucharest: the city transfigured - 238
Building socialism, constructing people : identity patterns and stereotypes in late
1940s and 1950s Romanian cultural press - 108
Bulgaria, Hungary, Romania, the Czech Republic, and Slovakia - 7
ROMÂNICA
197
C
C'est le temps des cerises mûres - 410
Camps in Poland and Romania : accession to the EU, a step towards detention of
foreigners - 156
Il cane borghese : poesie - 353
The canon of remembering romanian communism: from autobiographical
recollections to collective representations - 15
Capcanele istoriei - 496
Captives - 413
Captivi - 413
The Carpathian Assignment : the true history of the apprehension and death of
Dracula Vlad Tepes, Count and Voivode of the principality of Transylvania 330
Carpathian uplands - 401Cartea şoaptelor - 438
Catching up? Consolidating liberal democracy in Bulgaria and Romania after EU
accession - 109
Catene e terrore : un vescovo clandestino greco-cattolico nella persecuzione
comunista in Romania - 71
A cave on the Black Sea - 401
Cenzura pentru începători - 392
Changing Research Writing Practices in Romania: Perceptions and Attitudes - 271
Children's rights, Eastern enlargement and the EU human rights regime - 190
The chronotopes of the Armenian diaspora in Romania: religious feasts and shrines
in the making of community - 62
Cinema, state socialism and Society in the Soviet Union and Eastern Europe, 19171989 : Re-visions - 254
Le cinquième évangile - 425
Cioran : manual de antiayuda - 33
Cioran : w pułapce istnienia - 30
Cioran ou Le dernier homme - 295
Cioran, czyli Ostatni człowiek - 295
Circo Máximo : la ira de Trajano - 377
Citizenship education and secondary schools in Europe : comparative study in
Cyprus, Germany, Italy, Portugal, Romania - 200
Clerical fascism in interwar Europe - 126
"Clerical fascism" in interwar Europe: an introduction - 126
Coeurs cicatrisés - 381
Cold war cultures : perspectives on Eastern and Western European societies - 464
Cold war diplomacy : small players/big gambits : a Romanian diplomat's memoirs 114
198
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Collaboration in international and comparative librarianship - 20
Comment la seconde guerre mondiale aurait-elle pu être évitée : récits - 360
Comparative law in legislative drafting : the increasing importance of dialogue
amongst parliaments - 192
Competition in socialist society - 176
Complex numbers from A to ... Z - 205
Computational methods for data evaluation and assimilation - 206
Comunisti per caso : regime e consenso in Romania durante e dopo la guerra fredda
- 125
A concise history of Romania - 504
Confined by narrow choices : the stories of Roma adolescents - 82
Conservation, Extraction and Corruption: Is Sustainable Forest Management
Possible in Romania? - 226
A Continuum of Dictatorships : Hybrid Totalitarian Experiments in Romania,
1937-1944 - 474
Constitutions in authoritarian regimes - 104
Constitutions of the world - 193
La construction rituelle de la victoire dans les capitales européennes après la
Grande Guerre (Bruxelles, Bucarest, Londres, Paris, Rome) - 481
Contemporary research in quantum systems - 211
Copiii - duşmani ai poporului - 426
Corporations and partnerships in Romania - 194
Crafting a golem: the creation of an artificial anthropoid - 217
Crafting a healthy nation: European eugenics in historical context - 217
Crafting humans : from genesis to eugenics and beyond - 217
Craii de Curtea-Veche - 385
Creaţia lui Richard Oschanitzky - 253
Critical spaces : contemporary perspectives in urban, spatial and landscape studies 235
Cross worlds : transcultural poetics : an anthology - 288
A csábításról - 40
Csókolom a segged, Szeretett Vezérünk! - 379
Cultural diffusion and religious reformation in sixteenth-century Transylvania :
how the Jesuits dealt with the Orthodox and Catholic ideas - 72
Culture and immigration in context : an ethnography of Romanian migrant workers
in London - 155
Cum se distrau românii odinioară - 202
Cur deus homo? The irrational residue of being : reflections on Jean-Luc Marion
and Shestov - 36
Czech (& central european) yearbook of arbitration - 181
Czech Villages in Romanian Banat : landscape, nature, and culture - 450
ROMÂNICA
199
D
Daily life and constraints in communist Romania in the late 1980s: from the
semiotics of food to the semiotics of power - 15
Dall'Impero asburgico alla Grande Romania : il nazionalismo romeno di
Transilvania fra Ottocento e Novecento - 511
The Dance at Mociu - 17
Dancing by the Black Sea - 315
Darkness descending - 234
Data protection & privacy : jurisdictional comnparisos - 183
De la France - 31
De los Cárpatos a Buenos Aires : el largo viaje de los judíos de Europa Central - 84
De Tristan Tzara à Ghérasim Luca : impulsions des modernités roumaines au sein
de l'avant-garde européenne - 14
Debt restructuring : an alternative to insolvency proceedings : jurisdictional
comparisons - 184
Democracy and judicial reforms in South-East Europe : between the EU and the
legacies of the past - 182
Despre minciună : surse clasice ale moralei politice - 53
Despre seducţie - 40
Die Deutschen in der Dobrudscha - 152
Deutschland und die Verfolgung der Juden im rumänischen Machtbereich : 19401944 - 136
Developing of communication at children with mental disabilities - 52
The development of arbitration in Romania from 2010-2013 in the Court of
International Commercial Arbitration under the Chamber of Commerce and
Industry of Romania - 181
Diaries 1970-1975 - 405
Diesereine moment. Der geheimdienst, der eiserne vorhang und ich : eine
abenteuerliche flucht - 455
Digital library in a collaborative context, Romania and Norway, 2003-2012 - 20
La Dimension Temporelle - 29
Disciplined entrepreneurship : 24 steps to a successful startup - 230
Disintegration and Integration in East-Central Europe 1919 - post-1989 - 106
Distributed creativity : thinking outside the box of the creative individual - 50
The disturbance of God, holistic mission and children in crisis: lessons from a
study of partnership in Romania - 75
Does transnational mobilization work for language minorities ? : a comparative
study on Romanians in Serbia, Bulgaria, Ukraine and Hungary - 138
Događaji u neposrednoj irealnosti - 382
200
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Das dogmatische Weltalter - 44
Don't fool yourself : the magical life of Dell O'Dell - 311
Doupĕ - 274
Dracula Tours in Transylvania, Wallachia, Moldavia, Bukovina and Dobruja :
(virtual tours and story) - 449
Dumitru Stăniloae (1903-1993) et le renouveau de la théologie orthodoxe de langue
roumaine : la doctrine sacramentaire - 74
The dynamic of administrative appeals and other ADR tools in Romania - 178
E
E vremea să porţi cercei, cartea burţilor şi a singurătăţii - 407
E-Learning and the Process of Studying in Virtual Contexts - 3
E-learning paradigms and applications : agent-based approach - 3
E. M. Cioran : fragmentos de una estética imposible - 41
E. M. Cioran : Itinerarios de una vida - 39
Earthquake hazard impact and urban planning - 215
East Central European foreign policy identity in perspective : back to Europe and
the EU's neighbourhood - 123
Eastern Christianity and politics in the twenty-first century - 55
Eastern Europe : continuity and change (1987-1995) - 107
Eastern Orthodox encounters of identity and otherness : values, self-reflection,
dialogue - 63
Economic Nationalizing in the Ethnic Borderlands of Hungary and Romania :
Inclusion, Exclusion and Annihilation in Szatmár/Satu-Mare 1867-1944 - 460
Economic sources of social order development in post-socialist eastern europe 103
Economy in Romania and the Need for Optimization of Agricultural Production
Structures - 171
Edgar Allan Poe in Romanian Translation - 329
Education in Eastern Europe and Eurasia - 201
Egyházi kozépréteg a késő középkori Váradon (1440-1526) - 64
Eine Eisenbahn in meinem Traum : meine Flucht aus dem kommunistischen
Rumänien - 341
Elites and politics in Central and Eastern Europe (1848-1918) - 482
Eliza a los once años - 420
Embodiment : phenomenological, religious, and deconstructive views on living and
dying - 36
Eminescu et le romantisme: ennui et nostalgie au XIXe - 299
Das Ende wird Nabucco heissen : Erzählungen - 339
The eneolithic necropolis from Sultana-Malu Roşu (Romania) - a case study - 446
ROMÂNICA
201
Energy optimization by scratchpad memory banking for embedded systems - 1
Eonul dogmatic - 44
Epistulae ex Ponto : Book I - 351
Erinnerungen an die "nicht-zeit" : das sozialistische Rumänien im biographischzeitgeschichtlichen gedächtnis der nachwendezeit (1989-2007) - 498
Erlaubte Zweifel : Cioran und die Philosophie - 38
Der Erste Weltkrieg 1914-1918 : der deutsche Aufmarsch in ein kriegerisches
Jahrhundert - 466
Esclaves sur Uranus - 368
Estilda Melpoda : roman - 411
The ethnic construction of early Iron Age burials in Transylvania: Scythians,
Agathyrsi or Thracians? - 488
Ethnic identification and the desire to belong in the case of urban Roma youth in
Romania - 158
Ethnic struggle, coexistence, and democratization in Eastern Europe - 150
Ethnicity, nationalism and the communist legacy in Eastern Europe - 107
Ethnographies of youth and temporality : time objectified - 49
The EU, Migration and the Politics of Administrative Detention - 156
The EU-driven foreign influences on legislation in Romania - 192
Eugène Ionesco, "La soif et la faim" : textes oubliés - 285
Eugene Ionesco: Theatre and Anti-Theatre - 289
Europäische Impressionen : Reisebeobachtungen zwischen Klausenburg und Rom 452
Europe in its own eyes, Europe in the eyes of the other - 8
European adventures and romance in Romania, 1923-1927 - 311
European border regions in comparison : overcoming nationalistic aspects or renationalization? - 467
European developments in corporate criminal liability - 186
European institutions, democratization, and human rights protection in the
European periphery - 180
Europeanization of environmental policy in the new europe : beyond conditionality
- 204
The Eurozone crisis and the future of Europe : the political economy of further
integration and governance - 164
Eusebius Mandyczewski : Nachklänge eines Meisters - 249
Evolution equations with a complex spatial variable - 208
Evolution in Romance verbal systems - 266
Exercice de solitude : poèmes - 389
Exkursionen in die Vergangenheit : Tagebuch aus der Verbannung in Transnistrien
1941-1944 sowie eine Reise in diese Vergangenheit von Iasi nach Czernowitz,
Mohyliw, Scharhorod und Dschurin 2013 - 139
202
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Exploring prehistoric identity in Europe : our construct or theirs? - 443
L' extrême-occidentale : sept rituels - 363
F
La fabbrica dei mostri : storie di ordinaria schiavitá - 80
Faith and secularization : a Romanian narrative - 65
Fallstricke der Geschichte : die rumänische Elite von 1930 bis 1950 - 496
Falso trattato di estetica : saggio sulla crisi del reale - 290
Fandensonnen - 332
Fare well, Illyria - 459
Faschisten im KZ : Rumäniens Eiserne Garde und das Dritte Reich - 505
Un fascisme roumain : histoire de la Garde de fer - 510
Fasti provinciae Daciae : die ritterlichen amtsträger - 477
Father Nandru and the wolves - 316
Faux traité d'esthétique - 290
Der Feldzug gegen Rumänien, Herbst 1916 - 466
Femeia de ciocolată - 415
La femme chocolat - 415
Fenomenología musical : del pensamiento y las aportaciones de Sergiu Celibidache
a la dirección de orquesta y a la interpretación musical - 250
Fetele Nikas în lumina zilei, mare şi albă - 422
Fighting corruption in public procurement : the case of Romania - 189
Fine dell'Occidente? Verso il mondo di domani - 479
Fingerprinting the Iron Age : approaches to identity in the European Iron Age :
Integrating South-Eastern Europe into the debate - 488
The First World War : Germany and Austria-Hungary 1914-1918 - 485
Flucht aus der Hölle : Roman - 340
The food and cooking of Eastern Europe - 229
Forbidden images? Visual memories of romanian communism before and after
1989 - 15
Fraud and carbon markets : the carbon connection - 165
From Europeanisation to diffusion - 109
From nationalism to rapprochement? Hungary and Romania on-screen - 259
From the Iron Gates - 315
From the revolutions of 1989 to democracy fatigue in Eastern Europe - 478
Fugi din viaţa ta, revoltătoare şi slută, în cartea mea - 379
ROMÂNICA
203
G
Gaming law : jurisdictional comparisons - 187
Generation, regeneration, and discourses of identity in the intellectual foundations
of Romanian Fascism : the case of the Axa group - 473
Geopolitics : from a classical to a postmodern aproach - 111
Geopolitics, Development, and National Security : Romania and Moldova at the
Crossroads - 110
George Matei Cantacuzino : a hybrid modernist - 457
Germanofilii - 497
Die Germanophilen : die rumänische Elite zu Beginn des Ersten Weltkrieges - 497
Geschichte des Osmanischen Reiches/ 1, Bis 1451 - 490
Geschichte des Osmanischen Reiches/ 2, Bis 1538 - 491
Give me courage - 326
Global antitrust compliance handbook - 188
The global impact of South Korean popular culture : Hallyu unbound - 9
Global order beyond law : how information and communication technologies
facilitate relational contracting in international trade - 185
A global testimony : sixty different countries, one powerful message - 67
Głuchy brudnoopis : antologia manifestów awangard Europy Środkowej - 292
Gods, weapons and money : a history of power - 463
Golems : 12 June-26 July 2014 - 243
Good governance and civil society : selected issues on the relations between state,
economy and society - 166
Governance of addictions : European public policies - 99
The great fragmentation : and why the future of all business is small - 172
Green utopianism : perspectives, politics and micro-practices - 91
Greener together? Multi-level integration and environmental protection in the
enlarged EU - 169
H
Harap Alb şi alte poveşti - 394
Haussprüche aus Siebenbürgen - 347
A hazugságról - 53
Heavy hands : an introduction to the crimes of intimate and family violence - 90
Hebras de sol - 332
Das Heilige und das Profane - 35
Heimat : abbruch, aufbruch, ankunft - 92
Henry Green and the limits of modernism - 319
Henry Hunter and the beast of Snagov - 321
204
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Heritage crime : progress, prospects and prevention - 444
Herztier - 343
The hiss of the viper - 409
Historical cultural landscapes as critical spaces in Romania - 235
Historical truth and the realities of blood : Romanian and Hungarian narratives of
national belonging and the case of the Moldavian Csangos, 1920-45 - 473
History of modern cremation in Romania - 79
Hjertedyr : roman - 343
The Holocaust in the East : local perpetrators and Soviet responses - 81
Homage to a Transylvanian peasant - 107
L' homme dans le cercle - 373
L' homme qui venait de l'Est - 403
Honesta Missione : Festschrift für Barbara Pferdehirt - 445
Honouring Forgotten Struggles: The Deportation of Romanian Roma to
Transnistria and the Archive of Resistance - 147
Hoodoo Creek - 390
L' hôpital en mouvement : changements organisationnels et conditions de travail 218
Hotel Intercontinental in Bucharest: Competitive Advantage for the Socialist
Tourist Industry in Romania - 176
The house of straw - 310
How Bulgarian and Romanian firms enforce contracts when selling software
products to OECD countries How contracts between German buyers and
suppliers from Bulgaria and Romania are enforced after Bulgaria and Romania
entered the EU - 185
Human Rights and Adolescence - 82
The Hungarian dance house movement and revival of Transylvanian string band
music - 252
Hunting across the Danube : through fields, forests, and mountains of Hungary and
Romania - 227
I
The Image of the Roman Catholic Church in the orthodox press of Romania, 19181940 - 63
Imagining home : exilic reconstructions in Norman Manea and Andrei Codrescus
diasporic narratives - 400
Imago for the fallen world - 313
Impact of customs policy on Romanian agriculture - 179
Imports and local imitations of Hellenistic pottery in the northwest Black Sea area :
Hadra and Pseudo-Hadra wares - 489
ROMÂNICA
205
In God's underground - 77
In the shade of the trees, in the shadow of the flames - 145
Inattention de l'attention - 402
Independence and impartiality of arbitrators - 181
Indirect evidentiality and related domains : some observations from the current
evolution of the Romanian presumptive - 266
El individuo frente a sí mismo : el pensamiento de Søren Kierkegaard - 48
Infiltrating the mass media: Romania, 1989 - 288
The informal politics of formal constitutions : rethinking the effects of
presidentialism and parliamentarism in the cases of Kyrgyzstan, Moldova, and
Ukraine - 104
The informal post-socialist economy : embedded practices and livelihoods - 167
Information access and library user needs in developing countries - 21
Information and other needs of library users of Romanian minority in Voivodina :
master thesis - 19
"Infra-noir", un et multiple : un groupe surréaliste entre Bucarest et Paris - 439
Inimi cicatrizate - 383
The innocent and collateral victims of a bloody war with Russia : short stories - 378
Institutional diversity and political economy : the Ostroms and beyond - 162
Inszenierte Gespräche : Zum Dialog als Gattung und Argumentationsmodus in der
Romania vom Mittelalter bis zur Aufklärung - 293
Integrated design and simulation of chemical processes - 213
Integrity and efficiency in sustainable public contracts : balancing corruption
concerns in public procurement internationally - 189
L' intellettuale senza patria : intervista con Jason Weiss - 286
Intermarriage throughout history - 93
International contexts (Europe) : the Romanian context : between realism and
postmodernism - 280
International Musicological Conference - 248
International relations : Approaches and studies - 112
Irozii : Auto de los Reyes Magos : paralelismo cultural - 275
It happened tomorrow - 327
Itinerariile unei vieţi : E.M. Cioran - 39
Î
Întâmplări din irealitatea imediată - 382
Întâmplări în irealitatea imediată - 380
Între uitare şi memorie - 434
206
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
J
James Serrin : Selected Papers - 209
Jeg er ei kommunistkjerring! - 412
Jein, Genossen! : Rumäniendeutsche erzählen : vom Zweiten Weltkrieg bis zum
Fall des Eisernen Vorhangs - 141
Jewish resistance against the Nazis - 472
Journal de guerre - 480
Journalism that Matters : Views from Central and Eastern Europe - 24
Journalistes français dans la Roumanie communiste : 1974-1989 - 23
K
Kerjäläinen ja jänis - 440
Kirche mit anderen : Bemühungen um die Oükumene in Rumänien - 69
Kleines Handbuch Rumänien Gesellschaft, Geschichte, Politik, Wirtschaft, Kultur 11
Krajiny, lety a diktáty - 397
L
De l'eau, des digues et des hommes : approche géographique du risque inondation
sur le Siret inférieur (Roumanie) - 216
La masă cu Marx - 372
Lágrimas secas : el triunfo del espíritu humano - 137
Die Landler in Rumänien : eine untergegangene deutschsprachige Kultur - 89
"Thelash of generations" : the identity discourses of Romanian Jewish intellectuals
in the interwar period - 473
Latin eugenics in comparative perspective - 220
Lazarescu, 4 months, 3 weeks and 2 days and Safe - 256
Learner corpus profiles : the case of Romanian learner English - 265
Legal Tools Instead of Weapons: Jewish Resistance to the State Takeover of Urban
Real Estate and Businesses during the Antonescu Regime, 1940-44 - 472
Legislative approximation and application of EU law in the Eastern neighbourhood
of the European Union : towards a common regulatory space? - 191
Let's not risk too much: the selection of party leaders in Romania - 122
Le Levant - 388
Leveling the playing field : transnational regulatory integration and development 169
Liability of arbitrators - 181
ROMÂNICA
207
Lieblingsgefühle - 348
Lieblingsmomente - 349
Lire et traduire la littérature de jeunesse : des contes de Perrault aux textes ludiques
contemporains - 287
Literary Translation and the Idea of a Minor Romania - 393
Lizoanca la 11 ani - 420
Local violence and uncertainty in Targu Mures, 1990 - 150
Lose your time in a useful way : digital inclusion of the elderly at a pensioners' club
in Romania - 21
Love objects : emotion, design, and material culture - 12
Il lunedì esistenziale e la domenica della storia - 37
Lydias Dankhefte : ein Sohn auf den Spuren seiner Mutter - 149
M
Magic in Theatre - 257
Maitreyi Devi y Mircea Eliade: una pasión intercultural - 284
Malizie di strada : una ricerca azione con giovani rom romeni migranti - 143
An Mama-Rumänien - 338
Man bezahlte den kuckuckseiern den rückflug : roman - 350
Marcel Proust, bewegendes und bewegtes - 365
Maritime power in the Black Sea - 198
Marqueurs d'identité dans la littérature médiévale : mettre en signe l'individu et la
famille (XIIe-XVe siècles) : actes du colloque tenuà Poitiers les 17 et 18
novembre 2011 - 298
MASECO: A Multi-agent System for Evaluation and Classification of OERs and
OCW Based on Quality Criteria - 3
Matei Brunul - 432
Matrix spaces and Schur multipliers : matriceal harmonic analysis - 210
Mecánica cuántica - 396
Mecanica cuantică - 396
Mechanics of microelectromechanical systems - 224
Media policies revisited : the challenge for media freedom and independence - 25
Media Policy under the Nastase Government - 22
Media Policy under the Tariceanu Government - 22
Mein Leben nach Auschwitz : Erinnerungen von Rachel Grünebaum - 130
Mémoire collective et identité urbaine : monuments publics dédiés aux hommes
politiques et aux personnalités historiques à Bucarest - 246
Men who sell sex : global perspectives - 83
Der Mensch ist ein grosser Fasan auf der Welt - 345
Metaphor and intercultural communication - 267
208
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Metaphor and self/other representations : a study on British and Romanian
headlines on migration - 267
The metaphysics of detective Marlowe : style, vision, hard-boiled repartee, thugs,
and death-dealing damsels in Raymond Chandler's novels - 323
Metaverse - 325
Mi Patria A4 - 357
Migrant, Roma and post-colonial youth in education across Europe : being 'visibly
different' - 158
Migration and Settlement: Romanian Orthodox churches in Italy: the construction
of the Romanian-Italian transnational Orthodox space - 60
Migration im kameralistischen Staat Josephs II. : Theorie und Praxis der
Ansiedlungspolitik in Ungarn, Siebenbürgen, Galizien und der Bukowina von
1768 bis 1790 - 468
Migrations en blanc : médecins d'Est en Ouest - 159
Migrations et mutations identitaires dans l'Europe du Sud-Est (vues de Valachie et
de Moldavie, XIVe-XVIIe siècles) - 465
Mining user generated content - 5
La mirada occidental : la India en los escritores extranjeros contemporáneos - 284
Mircea Eliade : From Magic to Myth - 56
Mircea Eliade : myth, religion, and history - 58
Miruna : a tale - 427
Miruna : o poveste - 427
Miruna, o poveste - 428
Miruna, una storia - 428
Mitarbeiterbindung im einflussfeld gesellschaftlicher modernisierung in Mittel- und
Osteuropa : eine analyse am beispiel der automobilzulieferindustrie in
Rumänien - 232
El mite de l'etern retorn : arquetips i repetició - 34
Il mito dell'alchimia - 45
Mitsou : les aventures extraordinaires d'un chat végétalien - 430
Die mittlere und späte Bronzezeit und die ältere Eisenzeit in Südostsiebenbürgen
aufgrund der Siedlung von Rotbav - 441
The mixed categorial behavior of cel + participle in Romanian - 263
Moartea unui dansator de tangou - 371, 431
Mobile banditry : East and Central European itinerant criminal groups in the
Netherlands - 97
Mobilité et imaginaire identitaire des Roumains dans l'Europe d'après 1989 :
carnets de bord et ethnographie des pratiques de voyage en autocar - 95
Mobilities in socialist and post-socialist states : societies on the move - 462
Mobility and fantasy in visual culture - 244
Mobility and transitions in the Holocene - 446
ROMÂNICA
209
Mobility, Dress and Early Enlightenment Bodies: Hybrids of Ottoman East and
West in the Romanian Principalities - 244
Modernism and exile : play, liminality, and the exilic-Utopian imagination - 303
Moje záznamy ze svĕtové války 1914-1918 : strhující vzpomínky českého vojáka z
východní fronty v Bukovinĕ - z území dnešního Rumunska a Ukrajiny - 453
Mołdawia między Polską a Turcją : hospodar Miron Barnowski i jego polityka
(1626-1629) - 508
Moldova : challenges and opportunities - 201
Moldova: The Transnistrian conflict - 105
Molecular diagnostics for melanoma : methods and protocols - 222
Morte di un ballerino di tango - 431
Le mot progrès dans la bouche de ma mère sonnait terriblement faux - 375
Le mot progrès dans la bouche de ma mère sonnait terriblement faux – 374
Muerte de un bailarín de tango - 371
Multilingualism and mobility in Europe : policies and practices - 268
Musical Romania and the neighbouring cultures : traditions, influences, identities;
proceedings of the International Musicological Conference, July 4 - 7, 2013,
Iaşi (Romania) - 248
My Native Land A4 - 356
Le mythe de l'éternel retour - 34
N
Nannies and informality in Romanian local childcare markets - 167
Nathan Söderblom : artisan of Christian unity between North and East : his
correspondence with orthodox personalities (1896-1931) - 70
National intellectual capital and the financial crisis in Bulgaria, Czech Republic,
Hungary, Romania, and Poland - 170
Natural resource extraction and indigenous livelihoods : development challenges in
an era of globalisation - 226
Născut in URSS - 399
Neolithic 251 Success Secrets : 251 Most Asked Questions on Neolithic : What
You Need to Know - 447
Neolothic Transylvania - Geto-Dacians - 447
Neolothic Transylvania - Noua culture - 447
Neolothic Transylvania - Otomani culture - 447
Networks and institutions in Europe's emerging markets - 120
New literary and linguistic perspectives on the German language, National
Socialism, and the Shoah - 346
The new romanian cinema - 260
News in early modern Europe : currents and connections - 26
210
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Die Niemandsrose - 333
Las Nikas - 422
No man's land : writings from a world at war - 306
No one is here except all of us - 308
No one's rose - 333
Noise-driven phenomena in hysteretic systems - 212
Nonlinear digital encoders for data communications - 233
Nordic, Central, & Southeastern Europe - 476
Le Nombre d'Or. Rites et rythmes pythagoriciens dans le développement de la
civilisation occidentale - 46
The normativity of boredom : communication media use among Romanian
teenagers - 49
Notes from the other side of night - 503
Notre maison, dans la plaine de l'Armageddon - 417
Il nulla : lettere a Marin Mincu : (1987-1989) - 32
O
Odú - 414
Omul din cerc - 373
On changes in the dwelling conditions of the Romanian Roma under Communism 237
On the uses and abuses of political apologies - 115
Orbitor - Aripa stângă - 387
Orbitor : Göz Kamaştırıcı - 387
El orden - 398
Ordinea - 398
Orthodox Christianity and Nationalism in Nineteenth-Century Southeastern Europe
- 59
The Orthodox Churches and Democratization in Romania and Bulgaria - 127
Orthodox identities in western Europe : migration, settlement and innovation - 60
The Oxford handbook of music revival - 252
P
Pagini bizare - 435
La palabra progresa en boca de mi madre sonaba tremendamente falsa - 374
Panaït Istrati de A à Z - 433
Par ailleurs, exils - 296
La parade sauvage - 245
Paradiso riassunto - 352
ROMÂNICA
211
Parliamentary elites in Central and Eastern Europe : recruitment and representation
- 116
Party colonisation of the media in Central and Eastern Europe - 22
Party organization and electoral volatility in Central and Eastern Europe :
enhancing voter loyalty - 128
Patria mea A4 - 356
Patterns of violence : the local population and the mass murder of Jews in
Bessarabia and Northern Bukovina, July-August 1941 - 81
Părintelui Galeriu : şi eu am fost ucenicul/ucenica - 68
People have faces there : Romania - 320
Performance studies : key words, concepts and theories - 257
Performing the past : post-communist Poland and Romania - 117
Permeability of the border in late socialism : the small traffic phenomenon on the
Romanian-Yugoslavian border - 467
La petite communiste qui ne souriait jamais : [Nadia Comăneci] - 362
Phénoménologie du mouvement : Patočka et l'héritage de la physique
aristotélicienne - 47
Le philtre des nuages et autres ivresses - 355
The phonetics and phonology of contrast : the case of the Romanian vowel system 419
The 'piranha' model : power plays and dynamics of policy-making addressing free
and independent media in Romania - 25
Plagiat als Methode : Herta Müllers "konkreative" Carl Gibson-Rezeption : wo
beginnt das literarische Plagiat? : zur Instrumentalisierung des DissidentenTestimoniums "Symphonie der Freiheit" : Selbst-Apologie : mit kritischen
Argumenten, Daten und Fakten zur Kommunismus-Aufarbeitung sowie mit
kommentierten Securitate-Dokumenten zum politischen Widerstand in
Rumänien während der Ceauşescu-Diktatur - 291
Planning and Designing Sustainable and Resilient Landscapes - 236
Poems for the Hazara : a multilingual poetry anthology and collaborative poem : by
125 poets from 68 countries - 278
La poesía ignorada y olvidada - 304
Poesia romena : sogno, suono, segno : saggi & antologia con testo a fronte - 436
The Political and Media Landscapes - 22
The political economy of conflict in Eurasia : organized crime and armed conflict
in the postcommunist world - 105
Popular Cinema in Late 1960s Romania - 254
Portuguese-Spanish interfaces : diachrony, synchrony, and contact - 270
The position of Ibero-Romance in the Romania and of Portuguese within IberoRomance - 270
Postcolonial approaches to Eastern European cinema : portraying neighbours on-
212
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
screen - 259
Pottery, peoples and places : study and interpretation of Late Hellenistic pottery 489
Power and mobilities in socialist Romania 1964-89 - 462
The power of symbols: romanians, hungarians, and King Mathias in Cluj - 150
Präsidentenwahlen 2009 in Rumänien - 101
Pre-Nicene christology in paschal contexts : the case of the divine Noetic anthropos
- 66
Prelude to Blitzkrieg : the 1916 Austro-German Campaign in Romania - 495
Prenez l'initiative - 366
Presidental elections 2009 in Romania - 101
Princesses on the wards : royal women in nursing through wars and revolutions 470
I principi della Corte-Antica - 385
The problematic decision to live : Irish-Romanian home-making and the
anthropology of uncertainty - 12
Professional ranks in the Roman Army of Dacia - 487
Property and Agricultural Policy in Twentieth-Century Romania - 175
Property in East Central Europe : notions, institutions, and practices of
landownership in the twentieth century - 175
Prosa : historisch-kritische Ausgabe - 334
Public-private partnership and corporate public sector organisation: functional
decentralization and alternative ways to increase social performance in
Romania - 166
Q
Quand l'histoire bascule : récits - 361
Quand le juif errant rencontre Apollinaire et Herzl puis traverse le XXème siècle :
[essai] - 140
Quantum and optical dynamics of matter for nanotechnology - 214
Quantum effects through non-differentiability of movement curves - 211
Le quatuor de Sinaïa : roman - 367
R
R-urban: strategies and tactics for participative utopias and resilient practices - 91
Rămâne de înlăturat urmările mentalităţii comuniste! : interviurile mele cu
Majestatea Sa Regele Mihai şi alte texte legate de Casa Regală a României, pe
care le-am publicat iniţial în CURIERUL ROMÂNESC - 500
Reading the architecture of the underprivileged classes : a perspective on the
ROMÂNICA
213
protests and upheavals in our cities - 237
Reading the fantastic imagination : the avatars of a literary genre - 301
Recent developments in computational collective intelligence - 6
The reception of Byron in Europe - 328
Recommender systems - 5
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold : German as a site of Fascist nostalgia and
Romanian as the language of dictatorship in the work of Herta Müller - 346
Regimes of historicity in southeastern and northern Europe, 1890-1945 : discourses
of identity and temporality - 473
Religion and politics in post-socialist Central and Southeastern Europe : challenges
since 1989 - 127
Remembering communism : private and public recollections of lived experience in
Southeast Europe - 15
Reprezentanţele consulare austriece în Moldova, Muntenia şi Serbia : 1782-1848 160
Resonanz und Widerspruch : von der siebenbürgischen Diaspora-Volkskirche zur
Diaspora : in Rumänien - 76
Rethinking fascism and dictatorship in Europe - 474
The Revolution of 1989 and the Rashomon effect: recollections of the collapse of
communism in Romania - 15
Revolution und legitimation : die politische instrumentalisierung des umbruchs
1989 durch die postkommunisten in Rumänien - 486
Rhinocéros : Eugène Ionesco - 283
Riding three horses: Moldova's enduring identity as a strategy for survival - 119
The road to socialism paved with good intentions : automobile culture in the Soviet
Union, Romania and the GDR during detente - 464
Roads leading to Romania - 459
Robi pe Uranus - 368
Roma aus Rumänien in Deutschland : Integration durch Bildung statt Ablehnung
durch Vorurteile - 153
Roma in Europe : the politics of collective identity formation - 132
Roman and early Byzantine glass from Romania and Northern Bulgaria :
archaeological and technological study - 448
Romania - 16, 67, 183-184, 187-188, 193
Romania : high ambitions, harsh realities and pragmatism - 197
Romania : the land and its people - 7
Romania 2014 : articole, interviuri, opinii - 509
Romania explained to my friends abroad : or, take away Romania - 10
Romania Twenty Years after 1989: The Bizarre Echoes of a Contested Revolution 124
Romania within the Warsaw Pact, 1955-1968 : from obedience to defiance - 501
214
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Romania, Bulgaria and the East Adriatic - 229
Romania, Hungary - 262
Romania's abandoned children : deprivation, brain development, and the struggle
for recovery - 199
Romania's maritime power in the Black Sea - 198
Romania's mystical revolutionaries : the generation of angst and adventure revisited
- 107
Romanian : past and present - 7
The Romanian aviation industry - 197
The Romanian battlefront in World War I - 512
The Romanian campaign - 483
Romanian company case studies - 197
Romanian cultural life - 7
The Romanian detour - 485
The Romanian economy - 7
Romanian government and society - 7
Romanian grammar - 421
Romanian historians and propaganda (1914-1946) : case of Transylvania - 507
Romanian Joyce : from hostility to hospitality - 294
Romanian Minor - 251
Romanian new wave cinema : an introduction - 258
Romanian policy of autonomy Polish-Hungarian manoeuvring, Romanian veto
Romanian manoeuvring tamed - 168
Romanian tales - 318
Le romantisme roumain ou les absences de la théorie - 299
Rosia Montana - social representations around an environmental controversy in
Romania - 94
Les Roumains - 499
Roumanie, Israël, France : parcours juifs : hommage au professeur Carol Iancu 146
La route des entrepreneurs : Italie-Roumanie : anthropologie d'une mobilité
économique depuis les années 80 : [doctoral thesis] - 163
Rumania - 121, 304
Rumänisches Tagebuch. - cop. 1924 - 480
Los rumanos en España : aspectos clave de su historia aragonesa - 135
Rumanos-Aragón - 135
Rumors That Changed the World : A History of Violence and Discrimination - 87
Rumun goni za happy endem - 13
Rumuńska słowiańszczyzna : zapożyczenia południowosłowiańskie w języku
rumuńskim w XVI i XVII wieku - 269
Russia and Europe : building bridges, digging trenches - 119
ROMÂNICA
215
Russia vs. the EU : the competition for influence in post-Soviet states - 161
S
S bubnem na zajíce chodil - 429
Sacralised politics in action: the February 1937 burial of the Romanian legionary
leaders Ion Moţa and Vasile Marin - 126
Lo sagrado y lo profane - 35
Sanctioning modernism : architecture and the making of postwar identities - 238
Schreiben an den Grenzen der Sprache : Studien zu Améry, Kertész, Semprún,
Schalamow, Herta Müller und Aub - 302
Lo sciamanesimo : prima e dopo Mircea Eliade - 54
Sciamanesimo senza sciamanesimo : le radici intellettuali del modello sciamanico
di Mircea Eliade : evoluzionismo, psicoanalisi, te(le)ologia - 78
A second chance - 322
The Second Death - 391
The secret diplomacy of the Vietnam War : the Negotiating volumes of the
Pentagon Papers - 121
Secrets in the Vines - 317
Die Securitate in Siebenbürgen - 118
Selbst- und fremdbilder in den minderheitsliteraturen Siebenbürgens : eine
vergleichende studie zu Paul Schuster (1930-2004) und András Sütő (19272006) - 277
Selecting patients for KIT inhibition in melanoma - 222
The selection of political party leaders in contemporary parliamentary democracies
: a comparative study - 122
The semiperiphery of academic writing : discourses, communities and practices 271
Eine sentimentale Chronik - 386
Setting the stage : post-Soviet Belarus, Moldova, and Ukraine - 161
La sexagénaire et le jeune homme - 408
Sexagenara şi tânărul - 408
Sfârşitul istoriei şi neoliberalism de-a pururi?! : şi studiu de caz: România după 22
de ani de neoliberalism - 458
Sfârşitul Occidentului? Spre lumea de mâine - 479
A Sharp double-edged luxury object - 395
A short history of literary Romania : from early twentieth century to the post
communist age - 294
Siebenbürgen ohne Siebenbürger? : Zentralstaatliche Integration und politischer
Regionalismus nach dem Ersrten Weltkrieg - 506
Siebenbürgische Reflexionen : von Straßen, Städten und Heiducken -- Römische
216
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Momente : von Pinien, Fresken und Palazzi - 452
The silver coinage of Istros during the hellenistic period - 442
La sinfonía del lobo - 369
Sites of European antisemitism in the age of mass politics, 1880-1918 - 148
Slow movies : countering the cinema of action - 256
So recently rent a world : new and selected poems, 1968-2012 - 312
So riecht Deutschland : mein Aufbruch in ein fremdes Land : eine wahre
Geschichte - 154
Sobre pérdidas y ganancias - 359
Social Issues - 98
Socialist countries face the European Community : Soviet-bloc controversies over
East-West trade - 168
"Some Damn Foolish Thing in the Balkans" - 470
Somnul raţiunii naşte monştri : o anchetă despre situaţia evreilor în România anilor
celui de-al doilea război mondial - 133
Southeastern Europe: Romania ; Bulgaria - 476
Southern Europe, France and Romania - 328
Souvenirs vagabonds d'est en ouest - 370
Space and place in Central and Eastern Europe : historical trends and perspectives 113
Speaking the Language of the Night : Aspects of the Gothic in Selected
Contemporary Novels - 300
Le spectateur condamné à mort et autres pièces - 376
The split IP parameter in second language learning - 272
Stadt der verlockungen : das vormoderne Bukarest zwischen Orient und Europa 202
Stalin and Europe : Imitation and Domination, 1928-1953 - 475
Standortspezifische Anpassung von Produktionssystemen unter Berücksichtigung
kultureller Einflüsse - 231
Stanotte il cielo ci appartiene - 349
Stephen the Great and Balkan nationalism : Moldova and Eastern European history
- 502
A stranger from Romania : building a real Lego car - 172
Strategies of regulatory integration via development : the integration of the Polish
and Romanian dairy industries into the EU single market - 169
The study of religion : a reader - 61
The successful laggard in judicial reform: Romania before and after the accession 182
Sulla Francia - 31
Sunt o babă comunistă! - 412
Surfing liquid modernity : Albanian and Romanian male sex workers in Europe -
ROMÂNICA
217
83
Sustainability, energy and architecture : case studies in realizing green buildings 239
Suttogások könyve - 438
La symphonie du Loup - 369
T
À table avec Marx - 372
T.S. Eliot's The Waste Land as a place of intercultural exchanges : a translation
perspective - 264
Der Tag war kein Tag, das Leben war kein Leben : aus deutschen
Vernichtungslagern in die neue Heimat Israel - 134
Tallar - 404
The Tariceanu Governments - 22
Tanulmányok a holokausztról - 151
The taste of ashes : the afterlife of totalitarianism in eastern Europe - 96
TaTa Dada : the real life and celestial adventures of Tristan Tzara - 358
Tempo e destino nel pensiero di E.M. Cioran - 42
The theatre of the absurd - 289
Theology, mission and child : global perspectives - 75
Théories esthétiques du romantisme à l'étranger - 299
Thinking through creativity and culture : towards an intergated model - 51
Thirty-one nil : on the road with football's outsiders : a World Cup odyssey - 262
This village is going to become a gypsy village: micro-ethnography of fear
constructions in two Romanian postsocialist villages - 86
Times new Romanian : voices and narrative from Romania - 18
To the Danube - 315
To the Romanian front' ; and 'We'll see what you do there...', from The forest of the
hanged - 306
La tortura del silenzio : storia di Marius Oprea, cacciatore dei criminali di regime 494
Towards the Holy and Great Synod of the Orthodox Church : the decisions of the
Pan-Orthodox Meetings since 1923 until 2009 - 57
Tra oblio e memoria - 434
The traditional approach - 99
Trajano y Decébalo en la Rumania del siglo XXI - 377
Transitional justice in post-communist Romania : the politics of memory - 195
Translated Poe - 329
Transylvania in German Newspapers: Systems of Reporting and the News Stories
of Gyorgy II Rakoczi, 1657- 1658 - 26
218
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Transylvanian vampires : folktales of the living dead retold - 203
Tratado de psiquiatría - 437
Tratat la psihiatrie - 437
The trowel as chisel: shaping modern Romanian identity through the Iron Age 443
Tumors of the soft tissues - 221
Twenty years after communism : the politics of memory and commemoration - 124
U
Undead memory : vampires and human memory in popular culture - 279
Understanding penal practice - 196
Unter rotem Nordlicht : aus dem rumänischen Gura Humora im sowjetischen
Polarzonen-GULag Workuta verbannt und ein aktiver Lebensabend in Israel
1924-2012 : jüdische Schicksale im 20. Jahrhundert - 129
Unusual guitar scales from around the world : exotic guitar riffs and licks - 251
L' uomo è un grande fagiano nel mondo - 345
Urodzony w ZSRR - 399
V
V Božím podzemí - 77
The valley of the shadow : Transylvania and the Carpathians - 320
Vampire Narratives as Juggling with Romanian History: Dan Simmons s Children
of the Night and Elizabeth Kostova's The Historian - 279
Le Vampire Passif - 364
O vampiro passivo - 364
Vater telefoniert mit den Fliegen - 344
Văduva strigoilor - 423
Veiled warriors : allied nurses of the First World War - 471
Venea din timpul diez - 429
Verdwenen grenzen - 307
Un viajero de excepción en la India: Mircea Eliade - 284
Victimele inocente şi colaterale ale unui sîngeros război cu Rusia - 378
Les vies parallèles - 406
Vietnam negotiations, 1967-1968 - 121
Vieţile paralele - 406
Violence in the family - Romania - 90
La violonistique populaire roumaine dans les œuvres de Béla Bartok et de Georges
Enescu - 247
Viral marketing and social networks - 177
ROMÂNICA
219
The Visual Framing of Romanian Women Politicians in Personal Campaign Blogs
during the 2012 Romanian Parliamentary Elections - 85
La viuda de lo estrigois - 423
The voices of silence - 324
Voting behaviour : opinion polls and the management of election campaigns - 88
W
The 'waiting room': Romanian parliament after 1989 - 116
Walking the woods and the water : in Patrick Leigh Fermor's footsteps, from the
Hook of Holland to the Golden Horn - 320
The Wallachian Plain - 315
War of attrition on all fronts: August 1916-March 1918 - Romania's ordeal - 471
Warten, hoffen und endlich fahren : Auto und Sozialismus in der Sowjetunion, in
Rumänien und der DDR (1956-1989/91) - 469
We Wait for You : Voices from Romania - 513
We were eagles : The Eight Air Force at War - 461
Who works in the probation service in Romania? - 196
Wie ein wurm im meerrettich : entkommen aus der hölle Rumäniens : biografischer
Roman - 336
Women in politics and media : perspectives from nations in transition - 85
Words of mercury : tales from a lifetime of travel - 401
Worker protests in post-communist Romania and Ukraine : striking with tied hands
- 173
The works of Richard Oschanitzky : stylistic features - 253
World War I : the definitive visual history : from Sarajevo to Versailles - 483
Wunderzeit : Roman - 337
Y
Young widower : a memoir - 314
Youth and the labour market in Romania - 174
Z
Zabliźnione serca - 383
Die Zeit der Chamäleons : Kritisches zum Leben und Werk Herta Müllers aus
ethischer Sicht - 305
Zeitenwende : Dokumente eines psychiatrischen Unterstützungsprojekts in
Rumänien - 219
Zeitungsstadt Czernowitz : Studien zur Geschichte der deutschsprachigen Presse
220
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
der Bukowina (1848-1940) - 27
Zenobia - 416
Die Zensur - für Anfänger : Monolog in drei Akten - 392
Złota liczba : rytuały i rytmy pitagorejskie w rozwoju cywilizacji zachodniej - 46
Zone d'amour prioritaire : roman - 354
Zsidók Temesvárott ... é szées e vilában : esszé a magyar-zsidó(zsidómagyar)
szimbióis tötéetéő - 131
221
ROMÂNICA
INDEX DE SUBIECTE
A
Achiziţii publice - 189
Ada-Kaleh (insulă) - 401
Administraţie publică - 166
Administraţie publică -- Europa - 178
Adolescenţi -- Drepturi - 82
Afaceri -- România - 172
Agricultură -- România - 171
Alchimie chineză - 45
Alegeri -- Europa - 128
Alegeri prezidenţiale -- România - 101
Alpinişti englezi -- Biografie - 234
Améry, Jean - 302
Analiza discursului - 267
Analiză combinatorie - 207
Analiză matematică - 206, 208
Anteprenoriat - 230
Antichitate - 488
Anticorupţie - 102
Antisemitism -- Europa - 146, 148
Antisemitism -- România - 148
Antisemitism -- Sec. 20 - 148
Antisemitism -- Uniunea Sovietică -- 1936-1953 - 81
Antropologie - 86, 89, 92
Antropologie culturală - 12
Antropologie economică - 163
Antropologie filozofică - 36, 217
Antropologie funerară - 79
Antropologie politică - 487
Antropologie religioasă - 35
Antropologie socială - 87, 93-94
Antropomorfism - 66
Apollinaire, Guillaume - 140
Arbitraj (drept) - 181
Arheologie -- Ceramică - 489
Arheologie -- Cercetare - 445
Arheologie -- Europa - 443
Arheologie -- Istorie - 446
222
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Arheologie -- Necropole -- Cercetare - 446
Arheologie -- România - 488
Arheologie -- România -- Artefacte - 448
Arheologie -- România -- Cercetare - 446, 448
Arheologie -- România -- Situri - 441
Arhiepiscopi luterani -- Biografie - 70
Arhitectură -- Bucureşti - 238
Arhitectură -- Istorie - 238
Arhitectură -- Istorie -- România - 237
Arhitectură -- Proiecte - 239
Arhitectură -- România - 239
Arhitectură peisagistică - 236
Arhitectură peisagistică -- România - 235
Arhitectură şi mediu - 239
Arhitectură şi societate - 237-238
Arhitectură urbană - 236
Arhitecţi români -- Biografie - 457
Aristoteles - 43
Armeni -- Cultură şi civilizaţie - 62
Armeni -- România - 62
Armenia - 62
Arta actorului - 257
Artă -- Teme, motive - 244
Artă şi cultură - 12
Artă şi societate -- Istorie - 244
Artişti plastici -- Diasporă română - 313
Asistenţă medicală -- Europa de Est - 470
Asistenţă medicală -- Istorie - 471
Aub, Max - 302
Austria -- Relaţii diplomatice -- România - 160
Austro-Ungaria -- 1914-1918 -- Istorie - 485
Autobiografii - 455
Automobile - 225
Automobile -- Europa de est -- Istorie - 469
Avangardă (estetică) - 292
Avangardă literară - 383
Avangardism - 245
Avangardism -- România - 14
ROMÂNICA
B
Balade româneşti - 273
Balcani -- Cultură şi civilizaţie - 11, 465
Balcani -- Istorie - 451
Balerini români -- Exil - 455
Banat - 450
Banat -- Cultură şi civilizaţie - 450
Bartók, Béla - 247
Baze de date -- Management - 5
Biblioteci -- Acces la informaţie - 21
Biblioteci -- Dezvoltare - 21
Biblioteci -- România - 21
Biblioteci digitale -- Colaborare - 20
Biblioteci publice - 19
Biblioteci româneşti - 20
Biblioteconomie - 20
Biografii - 456
Biografii romanţate - 362
Bíró, Berta - 456
Biserica catolică -- Cler - 64
Biserica catolică -- Istorie - 55
Biserica catolică -- România -- Istorie - 63-64
Biserica Evanghelică -- Transilvania - 76
Biserica Greco-Catolică -- Transilvania -- Istorie - 73
Biserica Lutherană -- Cler -- Biografii - 77
Biserica mormonă - 67
Biserica Ortodoxă -- Doctrine - 63, 74
Biserica Ortodoxă -- Europa de Est - 63
Biserica Ortodoxă -- Relaţii -- Biserica Catolică - 65
Biserica Ortodoxă -- Secularizare - 65
Biserica Ortodoxă Răsăriteană -- Istorie - 55, 57, 59
Biserica Ortodoxă Română - 60, 74
Biserica Ortodoxă Română -- Cler -- Biografii - 68
Biserica Ortodoxă Română -- Istorie - 65
Biserici -- Oradea -- Istorie - 64
Biserici creştine -- Reconciliere - 70
Boli mintale -- Percepţie socială - 219
Bucătărie est-europeană - 228-229
Bucătărie românească - 228-229
Bucovina - 27, 449
223
224
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Bucovina -- Istorie - 468
Bucovina -- Istorie -- Sec. XX - 453
Bucureşti -- Viaţă cotidiană - 202
Bulgaria - 100, 138, 170, 228, 448, 476
Byron, George Gordon - 328
C
Calculatoare electronice -- Arhitectură - 4
Calculatoare electronice -- Comunicare -- Limbaj - 2
Calculatoare electronice -- Grafică - 4
Calculatoare electronice -- Programe - 4
Calculatoare electronice -- Simulare - 213
Cantacuzino, Gheorghe Matei - 457
Casa Regală a României - 500
Călătorii -- România - 314, 320
Cărţi -- Industrie şi comerţ - 28
Cărţi electronice (E-books) - 28
Căsătorii mixte - 93
Cehi -- Comunităţi rurale -- Banat - 450
Cehia - 170
Cehoslovacia - 100
Celibidache, Sergiu - 250
Centre de refugiaţi - 156
Cenzură -- Moldova - 392
Ceramică elenistică - 489
Cernăuţi - 27, 139
Chandler, Raymond - 323
Chimie -- Tehnologie - 213
Chimie fizică -- Cercetări - 214
Cinematografie -- Istorie - 259
Cinematografie românească - 260
Cinematografie românească -- Istorie - 254, 259
Cinematografie românească -- Istorie şi critică - 258
Cinematografie rusă - 254
Cioran, Emil - 30, 33, 38-39, 41-42, 295
Cioran, Emil -- Convorbiri - 39, 286
Cioran, Emil -- Corespondenţă - 32, 276
Cioran, Emil -- Critică şi interpretare - 29-30, 33, 41-42, 295
Circuite integrate - 1
Codrescu, Andrei - 400
ROMÂNICA
Comăneci, Nadia - 362
Comerţ Est-Vest - 168
Comerţ exterior (Europa) - 185
Comerţ internaţional -- Europa de Est - 168
Compozitori români -- Biografie - 253
Comunicare - 26
Comunicare interculturală - 267
Comunicare socială - 87
Comunicaţii -- Istorie - 87
Comunism - 125
Comunism -- Mentalităţi -- Cultul personalităţii - 15
Comunism -- România - 108, 327, 336, 345, 413
Comunism -- România -- Istorie - 464, 494, 500, 503
Comunism -- România -- Mărturii - 341, 426
Comunism -- Teroare -- România - 494
Comunism -- Viaţă cotidiană - 399
Conflicte etnice -- Târgu Mureş -- Istorie - 150
Cooperare economică - 166
Copii -- Protecţie, asistenţă etc. - 199
Copii -- Psihologie - 199
Copii -- România - 75
Copii -- Sănătate mintală - 52
Copii abandonaţi -- România - 199
Coreea de Sud - 9
Corespondenţă bisericească - 70
Corespondenţă literară - 276, 351
Cornul de Aur (golf) - 320
Corporaţii - 194
Corupţie -- Politică - 102
Corupţie -- România -- Combatere - 189
Creativitate - 50-51
Credinţe populare - 45
Creştinism -- 30-600 (Biserica primară) - 66
Creştinism -- Armenia - 62
Creştinism -- Convertiri - 75
Creştinism şi societate - 62
Creştinism şi societate -- Dialoguri - 69
Crimă organizată - 105
Crimă organizată -- Aspecte sociale - 97
Criminalitate -- România - 97
Criminalitate -- Uniunea Europeană - 97
225
226
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Criminologie - 186
Criză economică -- România - 170
Criză economică -- Uniunea Europeană - 164, 170
Croaţia - 228
Cultură materială - 12
Cultură şi civilizaţie coreeană - 9
Cultură şi ideologie -- Totalitarism - 15
Cultură şi societate - 464
D
Dacia -- Administraţie -- Sec. 2100 -- Surse - 477
Dacia -- Antichităţi - 487
Dadaism - 435
Dadaism -- Franţa - 358
Descrieri de călătorii -- Europa - 320
Descrieri de călătorii -- Roma - 452
Deţinuţi politici -- Viaţă religioasă - 77
Dezvoltare durabilă - 239
Dezvoltare durabilă -- România - 113
Dezvoltare economică - 169
Dialoguri literare - 293
Diasporă română - 135, 286, 305, 307-310, 312, 319, 322, 325-326, 332, 334, 337,
339-340, 348-350, 352-355, 358, 360-361, 363-364, 366, 369-370, 373-375
Dictatură -- Europa -- Istorie - 474
Diplomaţi români -- Biografie - 114
Diplomaţie -- Război - 121
Diplomaţie -- România - 121
Dirijori români -- Biografie - 250
Dobrogea - 152
Doctrine religioase - 66
Dracula (personaj fictiv) - 449
Drept -- Reformă -- România - 195
Drept -- România -- Istorie - 195
Drept administrativ -- România - 178
Drept administrativ -- Uniunea Europeană - 178
Drept comercial - 184
Drept comercial -- România - 184-185
Drept constituţional - 193
Drept constituţional -- Europa de est - 104
Drept constituţional -- România - 193
ROMÂNICA
Drept internaţional - 181, 188
Drept internaţional -- Studii de caz - 185
Drept penal - 186, 196
Dreptul familiei - 90
Drepturile angajaţilor - 173
Drepturile copilului - 190
Drepturile omului -- Europa de est - 180
Drepturile omului -- România - 190
Droguri -- Consumatori -- Europa de Est - 99
Dunăre (fluviu) - 227
E
E-learning - 3
Ecologie - 91
Economia mediului - 165
Economie -- Afaceri - 166, 172
Economie -- Europa de Est - 170, 176
Economie de piaţă -- România - 163
Economie mondială - 168
Economie subterană -- Europa de est - 167
Ecuaţii diferenţiale - 209
Ecumenism -- Dialoguri - 69
Ecumenism -- România - 69
Educaţie -- România - 200
Eliade, Mircea - 54, 56, 58, 78
Eliot, Thomas Stearns - 264
Elite -- România - 496
Elite culturale - 482
Elite politice - 116
Emigranţi români -- Europa - 158
Emigrare şi imigrare - 157
Emigraţie şi imigraţie -- Aspecte sociale - 95, 155
Emigraţie şi imigraţie -- Aspecte socio-economice - 468
Emigraţie şi imigraţie -- Europa de Est -- Istorie - 465, 468
Emigraţie şi imigraţie -- Germania - 153
Emigraţie şi imigraţie -- Legislaţie -- Uniunea Europeană - 156
Emigraţie şi imigraţie -- Mărturii - 341
Emigraţie şi imigraţie -- România - 156
Eminescu, Mihai - 406
Eminescu, Mihai -- Biografie - 406
227
228
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Enciclopedii - 7
Enescu, George - 247
Epistemologie - 47
Epoca bronzului -- România - 441
Epoca fierului - 488
Epoca fierului -- Transilvania - 441
Estetică - 41
Etnografie - 49
Etnologie -- Italia - 163
Etnologie -- România -- Cercetare - 163
Eugenie -- Istorie -- America Latină - 220
Eugenie -- Istorie -- Sec. XX - 220
Eurasia - 105
Eurasia -- Aspecte economice - 105
Eurasia -- Aspecte politice - 105
Europa - 26, 132
Europa -- Civilizaţie - 8
Europa -- Condiţii economice -- 2008-2009 - 164
Europa -- Emigraţie şi imigraţie - 158
Europa -- Politică şi guvernare - 476
Europa -- Politică şi guvernare -- 1989-.... - 119
Europa Centrală -- Relaţii externe -- Ţările Uniunii Europene - 123
Europa Centrală şi de Est - 22, 116, 476
Europa Centrală şi de Est -- 1848-1918 - 482
Europa Centrală şi de Est -- Integrare europeană - 106
Europa de Est - 229
Europa de Est -- Condiţii economice - 11
Europa de Est -- Condiţii sociale -- 1989- - 96, 107
Europa de Est -- Cultură şi civilizaţie - 451
Europa de Est -- Istorie - 106, 473, 476, 478, 513
Europa de Est -- Legislaţie - 191
Europa de Est -- Politică şi guvernare -- 1989- - 103, 120, 124
Europa de Est -- Politică şi guvernare -- 1989-.... - 107
Europa de Est -- Postcomunism - 100, 103
Europa de Est -- Relaţii externe -- Ţările Uniunii Europene - 123
Europa de Sud-Est - 465
Evrei -- Argentina - 84
Evrei -- Bucovina - 84
Evrei -- Europa de Est -- Istorie - 142
Evrei -- Istorie - 472
Evrei -- Maramureş -- Istorie - 145
ROMÂNICA
Evrei -- Persecuţii -- România - 133, 139
Evrei -- Persecuţii -- România -- 1940-1944 - 136
Evrei -- România - 142
Evrei -- România -- 1940-1944 - 472
Evrei -- România -- Biografii - 129-130, 137, 145, 503
Evrei -- România -- Istorie - 72, 131
Evrei -- Rusia -- Istorie - 129
Evrei -- Satu Mare - 144
Evrei -- Transilvania -- Istorie - 151
Evrei -- Ungaria -- Istorie - 460
Evrei -- Viaţă socială - 142
Evrei din România -- Elveţia -- Biografii - 149
Evrei din România -- Exil - 140
Evrei din România -- Franţa - 146
Evrei maghiari - 131
Exilul în literatură -- Istorie - 296
F
Faliment - 184
Fascism -- Europa -- Istorie - 126
Fascism -- Ideologie -- Politică -- sec. 20 - 474
Fascism -- România -- Istorie - 505, 510
Femei - 456
Femei -- Abuzuri - 326
Femei -- Activitate medicală - 470-471
Femei -- Activitate politică - 85
Femei -- Activitate politică -- România - 85
Femei -- Atitudini - 157
Femei -- Emancipare -- Presă - 85
Femei -- Europa de est - 157
Femei -- Participare militară - 471
Fermor, Patrick Leigh - 320
Filme -- Europa de Est -- Istorie - 254
Filme româneşti contemporane -- Istorie şi critică - 256, 258
Filozofi austrieci - 276
Filozofi cehi - 47
Filozofi danezi -- Biografie - 48
Filozofi români -- Exil -- Franţa - 29, 32-33
Filozofi români -- Statele Unite ale Americii - 35
Filozofie -- Critică şi interpretare - 42, 47-48
229
230
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Filozofie -- Eseu - 29, 31, 53
Filozofie -- Eseu -- Traducere - 39
Filozofie -- Morală - 53
Filozofie franceză -- Critică şi interpretare - 295
Filozofie greacă - 43
Filozofie occidentală - 37
Filozofie romană - 43
Filozofie românească -- Istorie şi critică - 38
Filozofie şi literatură - 282
Filozofie şi literatură -- Eseu - 40
Filozofie şi religie - 44
Fizică -- Magnetism - 212
Fizică cuantică -- Cercetare - 211
Folclor -- Transilvania - 203
Fondane, Benjamin - 282
Fonetică şi fonologie - 419
Forţă de muncă -- România - 174
Forţe navale -- Marea Neagră - 198
Fostele republici sovietice -- Relaţii externe -- Uniunea Europeană - 161
Fotbal -- Istorie -- Campionate - 262
Fotografii de război - 483
Fraudă - 165
Frică -- Aspect social - 86
Frontiere -- Europa --Istorie - 467
G
Galeriu, Constantin - 68
Garda de Fier - 126, 505, 510
Geomorfologie -- România - 216
Geopolitică - 110
Geopolitică -- Concepte - 111
Geopolitică -- Marea Neagră - 112
Geopolitică -- Peninsula Balcanică - 451
Germani -- Dobrogea -- Istorie - 152
Germani -- Repatriere -- Germania (de vest) - 154
Germani -- România - 154
Germani -- România -- Condiţii sociale - 152
Germani -- România -- Exil - 336
Germani -- România -- Istorie - 141
Germani -- Transilvania -- Condiţii sociale - 141
ROMÂNICA
Germania - 100
Germania -- Istorie -- 1914-1918 - 485
Ghenie, Adrian - 240, 242
Gimnastică -- România - 362
Globalizare -- Moldova (Republica) - 268
Gotic - 300
Gramatică generală şi comparată - 272
Grecia antică - 489
Green, Henry - 319
Grünebaum, Rachel - 130
Gura Humorului - 129
H
Herzl, Theodor - 140
Hidrologie -- Inundaţii -- Prognoză - 216
Histria - 442
Holocaust -- România -- Mărturii - 130
Holocaustul evreiesc -- Bucovina - 81
Holocaustul evreiesc -- Europa -- Mărturii - 147
Holocaustul evreiesc -- Germania - 136
Holocaustul evreiesc -- Iaşi -- Mărturii - 149
Holocaustul evreiesc -- Mărturii - 129, 137, 139, 472
Holocaustul evreiesc -- România (1939-1945) - 133
Holocaustul evreiesc -- Supravieţuitori - 144, 147
Holocaustul evreiesc -- Supravieţuitori -- Memorii - 134, 137, 145
Holocaustul evreiesc -- Transilvania -- Mărturii - 134, 144
Holocaustul evreiesc -- Ucraina - 139
Holocaustul evreiesc -- Ungaria -- Istorie - 151
Holocaustul evreiesc în literatură - 346
I
Iancu, Carol - 146
Iaşi - 139
Identitate colectivă -- Europa de Est - 465
Identitate culturală -- România - 108
Identitate ortodoxă - 60
Identitate socială - 117
Imagine (filozofie) - 256
Imigranţi est-europeni -- Italia -- Educaţie - 158
231
232
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Imigranţi români -- Marea Britanie - 155
Imperiul Bizantin -- Istorie - 448
Imperiul Otoman -- Istorie - 490-491
Imperiul Otoman -- Relaţii externe -- Moldova - 508
Imperiul Roman -- Istorie - 377, 445
Imperiul Roman -- Sec. 1-3 - 477
Imperiul Roman de Naţiune Germană -- Istorie - 468
Incinerări -- România -- Istorie - 79
India -- Descrieri şi călătorii - 284
Industria de armament -- Europa Centrală - 197
Industria de armament -- România - 197
Industrie -- România - 232
Informatică - 1, 5-6
Ingineria sistemelor - 223
Inginerie -- Tehnologie - 2
Inginerie chimică - 213, 223
Inginerie genetică - 217
Inginerie seismică - 215
Inscripţii latine -- Dacia - 477
Instituţii economice - 162
Intelectuali români -- Biografie - 497
Intelectuali români -- Formare -- Istorie - 496
Inteligenţă artificială - 3, 6
Interacţiune om-calculator - 5
Inundaţii -- Monitorizare -- România - 216
Inventatori - 454
Ionesco, Eugène - 283, 285
Ionescu, Eugen - 289, 297
Israel - 129, 134
Istoria cărţii - 28
Istoria religiilor - 54
Istorici ai religiei -- Corespondenţă - 54
Istorici germani - 445
Istorici români -- Biografie - 494
Istorici români -- Evocare - 492
Istorie -- 1989 - 486
Istorie -- Eseu - 479
Istorie -- Europa - 473, 476
Istorie -- Filozofie - 34
Istorie -- Polonia - 508
Istorie -- România - 504
ROMÂNICA
Istorie -- România -- 1914-1918 - 512
Istorie -- România -- 1914-1944 - 505, 510
Istorie -- România -- 1916-1918 - 497
Istorie -- România -- 1930-1950 - 496
Istorie -- România -- 1937-1944 - 474
Istorie -- România -- 1989-.... - 458, 493
Istorie -- Transilvania - 507
Istorie antică -- România - 442
Istorie militară -- Imperiul Roman - 487
Istorie şi civilizaţie românească - 10
Istorie şi civilizaţie românească -- Eseu - 449
Istorie şi civilizaţie universală - 463
Istorie universală - 479
Istoriografie românească - 507
Istrati, Panait - 433
Italia - 163
Î
Învăţământ -- Eurasia - 201
Învăţământ -- Europa de Est - 201
Învăţământ -- Moldova (Republica) - 201
Învăţământ secundar - 200, 200
J
Jocuri de noroc - 187
Joyce, James - 294
Jurnalism -- Europa -- Istorie - 26
Jurnalism -- Europa de Est -- Istorie - 24
Jurnalism -- România - 23-24
Jurnalism -- Transilvania -- Istorie - 26
Jurnalişti francezi - 23
Justiţie -- Europa -- Reformă - 182
Justiţie -- România -- Postcomunism - 195
Justiţie românească - 196
K
Kertész, Imre - 302
Kierkegaard, Søren - 48
233
234
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Kostova, Elisabeth - 279
Kraus, Wolfgang - 276
L
Lagăre de concentrare -- Auschwitz - 130, 134
Legislaţia muncii -- Uniunea Europeană - 183
Legislaţie -- Europa - 187
Legislaţie -- România - 181, 183, 187-188, 192
Legislaţie -- Uniunea Europeană - 192
Legislaţie comunitară -- România - 182, 194
Liberalism -- România - 458
Libertatea presei - 25
Limba engleză -- Gramatică - 265
Limba germană -- Morfologie - 263
Limba română -- Etimologie - 269
Limba română -- Fonetică - 419
Limba română -- Fonologie - 419
Limba română -- Gramatică - 263, 421
Limba română -- Gramatică comparată -- Limba engleză - 265
Limba română -- Istorie -- Sec. XVI - 269
Limba română -- Împrumuturi lingvistice -- Limbi slave - 269
Limba spaniolă - 270
Limbi romanice - 266
Limbi romanice -- Gramatică - 263
Lingvistică - 271
Lingvistică -- Cercetări - 265-266
Lingvistică -- Români -- Cercetări - 270
Lingvistică comparată - 270
Lingvistică istorică - 266
Literatură -- Comunism -- Europa de Est - 291
Literatură -- Europa Centrală -- Istorie şi critică - 292
Literatură -- Istorie şi critică - 280, 282, 293, 300, 303
Literatură -- Sec. 19 -- Critică şi interpretare - 284
Literatură -- Sec. XX -- Istorie şi critică - 284, 302
Literatură -- Teme, motive - 300-301
Literatură americană -- Biografie - 311
Literatură americană -- Poezie - 313
Literatură americană -- Poezie -- Istorie şi critică - 312
Literatură americană -- Roman - 330
Literatură canadiană de limbă engleză -- Roman - 325
ROMÂNICA
Literatură de avangardă - 435
Literatură de război - 306
Literatură elveţiană de limbă franceză -- Roman -- Traducere - 369
Literatură engleză -- Biografii - 326
Literatură engleză -- Călătorii - 320
Literatură engleză -- Istorie şi critică - 323, 328
Literatură engleză -- Memorii - 314
Literatură engleză -- Poezie -- Traducere - 310
Literatură engleză -- Povestiri - 318
Literatură engleză -- Proză - 321, 324
Literatură engleză -- Proză -- Traducere - 308
Literatură engleză -- Roman - 309, 317, 322, 327
Literatură engleză -- Sec. 20 -- Istorie şi critică - 280
Literatură engleză -- Teatru - 316
Literatură europeană -- Istorie şi critică - 302
Literatură finlandeză -- Proză -- Traducere - 440
Literatură franceză -- Biografie - 362, 370
Literatură franceză -- Eseu - 366
Literatură franceză -- Poezie - 355
Literatură franceză -- Proză - 360-361, 363
Literatură franceză -- Proză -- Istorie şi critică - 365
Literatură franceză -- Proză -- Traducere - 364
Literatură franceză -- Roman - 354, 367
Literatură franceză -- Teatru - 373-375
Literatură franceză -- Teatru -- Traducere - 373
Literatură germană -- Aforisme - 347
Literatură germană -- Autobiografii - 336
Literatură germană -- Istorie şi critică - 346
Literatură germană -- Memorii - 341
Literatură germană -- Poezie - 344
Literatură germană -- Poezie -- Istorie şi critică - 335
Literatură germană -- Poezie -- Traducere - 331-333
Literatură germană -- Proză - 334, 339
Literatură germană -- Proză -- Traducere - 342
Literatură germană -- Roman - 337-338, 340, 348, 350
Literatură germană -- Roman -- Traducere - 343, 345, 349
Literatură horror - 330
Literatură italiană -- Poezie - 352-353
Literatură latină -- Poezie - 351
Literatură medievală -- Teme, motive - 298
Literatură modernă -- Istorie şi critică - 290
235
236
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Literatură olandeză -- Roman - 307
Literatură pentru copii - 430
Literatură pentru copii -- Istorie şi critică - 287
Literatură pentru copii -- Poveşti -- Traducere - 287
Literatură pentru copii şi tineret - 321
Literatură pentru tineret - 324
Literatură populară românească -- Traducere - 273
Literatură română -- Cenzură - 392
Literatură română -- Dialoguri -- Istorie şi critică - 293
Literatură română -- Influenţă - 328
Literatură română -- Istorie literară - 294, 299
Literatură română -- Istorie şi critică - 280, 292, 393
Literatură română -- Jurnal -- Traducere - 405
Literatură română -- Memorii -- Traducere - 399, 426, 434
Literatură română -- Poezie - 278
Literatură română -- Poezie -- Istorie şi critică - 304
Literatură română -- Poezie -- Traducere - 275, 356-357, 359, 384, 389, 396-397,
402, 404, 407, 409-411, 437
Literatură română -- Povestiri -- Traducere - 378
Literatură română -- Poveşti -- Traducere - 394, 427-428, 430
Literatură română -- Proză -- Traducere - 380, 386, 403, 425, 435
Literatură română -- Roman -- Traducere - 274, 306, 368, 371, 379, 381-383, 385,
387-388, 390-391, 398, 408, 412-418, 420, 422-424, 429, 431-432, 438
Literatură română -- Sec. 20 - 439
Literatură română -- Teatru -- Traducere - 372, 376
Literatură română contemporană -- Istorie şi critică - 400
Literatură română contemporană -- Poezie -- Traducere - 395, 436
Literatură spaniolă -- Poezie - 275
Literatură spaniolă -- Proză - 377
Literatură şi cenzură - 392
Literatură şi folclor - 279
Literatură şi religie - 335
Literatură şi societate - 298
Literatură universală -- Poezie -- Antologii - 278
Literatură universală -- Poezie -- Istorie şi critică - 304
Literatură universală -- Teme, motive - 281
Luca, Gherasim - 14
ROMÂNICA
M
Man, Victor - 241
Management - 232
Management de întreprindere - 230
Management intercultural - 231
Mandyczewski, Eusebius - 249
Manea, Norman - 400
Marea Neagră - 401
Marea Neagră -- Geopolitică - 198
Marin, Vasile - 126
Marion, Jean Luc - 36
Marketing şi comunicare - 177
Mass media -- Aspect politic - 25
Mass media -- Comunism - 23
Mass media -- Europa de Est - 24
Mass media -- Europa de Est -- Postcomunism - 22
Mass media -- România - 25, 288
Mass media -- România -- Aspect politic - 22
Mass media -- Uniunea Europeană - 25
Matematică - 205, 207, 209
Matematică aplicată - 208, 210
Matrice - 210
Medici români -- Emigrare - 159
Medicină -- Cercetare - 219
Medicină internă - 221
Medicină internă -- Cercetări - 222
Mediu -- Legislaţie -- Uniunea Europeană - 204
Mediu -- Politică guvernamentală - 204
Mediu -- Politică guvernamentală -- Europa de est -- Studii de caz - 204
Mediu -- Politică guvernamentală -- România - 204
Memorie colectivă -- Comunism - 15
Memorie colectivă -- Europa - 8
Memorie colectivă -- România - 246
Metafizică - 43
Metaforă - 267
Microelectromecanică - 224
Migraţie internaţională -- Aspect religios - 60
Mihai I, rege al României - 500
Mincu, Marin - 32
Minorităţi etnice -- Germani -- Transilvania - 141
237
238
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Minorităţi etnice -- România - 150
Minorităţi lingvistice -- Europa de est - 138
Minorităţi naţionale -- România - 277
Miron Barnovschi-Movilă, domn al Moldovei - 508
Misionarism - 75
Mitologie - 58
Mociu (comună, jud. Cluj) - 17
Modă şi societate -- România - 244
Modele matematice - 212
Modernism (literatură) - 303, 319
Mohyliv-Podilskyi - 139
Moldova - 444, 449, 465, 508
Moldova -- Cultură şi civilizaţie - 13
Moldova -- Istorie - 502
Moldova -- Istorie -- Sec. XVII - 508
Moldova (Republica) -- Politică şi guvernare - 104
Moldova (Republica) -- Politică şi guvernare -- 1991- - 161
Monarhie -- România -- Istorie - 500
Monografii zonale - 449
Monumente publice -- Busturi - 246
Mormoni -- România - 67
Moţa, Ion - 126
Müller, Herta - 291, 302, 305
Müller, Herta -- Critică şi interpretare - 291, 305
Multilingvism -- Europa - 268
Muntele Athos - 315
Munţi -- România - 234
Muzică -- Europa de Est -- Istorie şi critică - 248
Muzică -- Interpretare - 250
Muzică -- Istorie şi critică - 252
Muzică -- Studii - 251
Muzică -- Teme, motive - 252
Muzică -- Transilvania -- Istorie şi critică - 252
Muzică bizantină -- Istorie şi critică - 248
Muzică instrumentală -- Chitară - 251
Muzică instrumentală -- Vioară - 247
Muzică jazz - 253
Muzică românească - 251
Muzică românească -- Istorie şi critică - 247-248, 253
Muzică şi filosofie - 250
Muzicieni maghiari -- Biografie - 247
ROMÂNICA
Muzicieni români - 247
Muzicologi români -- Biografie - 249
N
Nanotehnologie - 214
NATO -- Europa de Est - 197
Naţionalism -- Aspect religios -- Biserica ortodoxă - 59
Naţionalism -- România -- Istorie - 511
Naţionalism -- Transilvania -- Istorie - 511
Naţionalism şi literatură - 296
Năstase, Adrian - 22
Neamţu, Gelu - 492
Neoliberalism - 458
Neolitic - 447
Neolitic -- Transilvania - 447
Nobel, Alfred - 454
Numere -- Teorie - 46
Numere complexe - 205
Numismatică -- Istorie - 442
Numismatică -- România - 442
O
O'Dell, Dell - 311
Olanda - 320
Om de ştiinţă -- Biografie - 454
Oncologie - 222
Oprea, Marius - 494
Oraşe -- România -- Sec. 19-20 - 202
Oschanitzky, Richard - 253
Ostrom, Elinor - 162
P
Pactul de la Varşovia -- Istorie - 501
Parlament -- România -- Postcomunism - 116
Parteneriat - 194
Partide politice -- Europa centrală şi de est - 128
Partide politice -- România - 122
Partide politice -- Studii comparate - 122
239
240
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Patočka, Jan - 47
Patologie - 221-222
Patrimoniu -- Furt - 444
Patrimoniu arheologic -- România - 444
Patrimoniu cultural -- Protecţie - 444
Păduri -- România -- Protecţie - 226
Peninsula Balcanică -- Descrieri şi călătorii - 315
Peninsula Balcanică -- Istorie -- 1989-.... - 459
Peninsula Balcanică -- Politică şi guvernare -- 1989-.... - 127, 180, 459
Peninsula Balcanică -- Relaţii etnice -- Istorie - 459
Peninsula Balcanică -- Relaţii externe -- România - 459
Perrault, Charles - 287
Persecuţie politică -- Istorie -- 1945-1965 -- Mărturii - 77
Persecuţii politice -- România - 118
Persecuţii religioase -- România -- Istorie - 71
Persoane cu handicap -- Condiţii sociale - 80
Personaje literare - 323
Personalităţi politice româneşti - 246
Pferdehirt, Barbara - 445
Piaţa muncii -- România - 174
Pictori evrei din România - 245
Pictori români - 240-243, 405
Pictură -- Album - 242-243
Pictură românească - 243
Pictură românească contemporană - 240
Pictură românească contemporană -- Expoziţii - 241-242, 245
Plagiat - 291
Planificare regională -- Europa de Est - 113
Pluralism confesional -- Transilvania -- Istorie - 72
Poe, Edgar Allan - 329
Poeţi englezi -- Biografie - 328
Poeţi germani - 335
Poeţi latini -- Exil -- Constanţa - 351
Poeţi români -- Biografie - 406
Poezie -- Antologii - 288
Poezie -- Istorie şi critică - 288
Politică -- Eseu - 479
Politică -- Istorie - 482
Politică -- Retorică - 115
Politică economică - 162
Politică economică -- Uniunea Sovietică - 176
ROMÂNICA
Politică internaţională - 112
Politică internaţională -- Securitate - 111
Politică şi cultură - 108
Politică şi guvernare - 102, 115, 122, 463
Politică şi guvernare -- Europa Centrală şi de Est - 116
Politică şi guvernare -- Europa de Est - 128
Politică şi guvernare -- România - 511
Politică şi guvernare -- România -- 2008-... - 101
Politică şi guvernare -- România -- Comunism - 168
Politică şi religie - 126
Politică şi societate - 111, 125
Politicieni români - 122
Politologi americani - 162
Polonia - 100, 170, 508
Poluare atmosferică - 165
Popescu-Tăriceanu, Călin - 22
Porţile de Fier - 315
Postcomunism -- Aspect economic - 120
Postcomunism -- Europa de Est - 96, 113, 478
Postcomunism -- Europa de Est -- Studii de caz - 124
Postcomunism -- Fostele republici sovietice - 167
Postcomunism -- Polonia - 117
Postcomunism -- România - 96, 117, 120, 124, 173, 259
Postcomunism -- România -- Aspect economic - 167
Poveşti româneşti - 318
Preistorie -- Cultură materială - 447
Premiul Nobel -- Istorie - 454
Preoţi -- Evocare - 68
Presă germană -- Bucovina -- Istorie - 27
Presă germană -- Europa Centrală şi de Est - 27
Presă religioasă - 63
Presă românească -- 1940-1950 - 108
Propagandă - 507
Proprietate -- Europa de Est - 175
Proprietate -- Legislaţie - 175
Proprietate funciară -- România - 175
Prostituţie -- Factori socioe-conomici - 83
Prostituţie -- România - 83
Prostituţie masculină - 83
Protecţia datelor cu caracter personal - 183
Proust, Marcel - 365
241
242
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Proverbe -- Transilvania - 347
Psihiatrie -- România - 219
Psihologia adolescentului - 49
Psihologie cognitivă - 50
Psihologie socială - 50-51
Psihopedagogie - 52
Publicitate -- Istorie - 16
Publicitate -- România - 16
Publicitate -- Studiu şi cercetare - 16
Putere (filosofie) - 463
R
Rákóczi György II, principe al Transilvaniei - 26
Război balcanic (1912-1913) -- Influenţă - 484
Război mondial (1914-1918) - 306
Război mondial (1914-1918) -- Campanii şi bătălii - 480, 495, 512
Război mondial (1914-1918) -- Germania -- Istorie - 466
Război mondial (1914-1918) -- Istorie - 483, 485, 495
Război mondial (1914-1918) -- Pace - 481
Război mondial (1914-1918) -- România - 453, 466, 481, 483, 485, 495, 512
Război mondial (1914-1918) -- România -- Mărturii - 480
Război mondial (1939-1945) -- Campania din Vest -- Mărturii - 461
Război mondial (1939-1945) -- Istorie - 461
Război mondial (1939-1945) -- Îngrijire medicală - 471
Război mondial (1939-1945) -- Operaţiuni aeriene americane -- România - 461
Război mondial (1939-1945) -- România - 471
Războiul Rece -- Documente - 114
Războiul Rece -- Europa -- Istorie - 464
Reformă agrară -- România - 179
Reformă sanitară - 218
Regi -- Biografii - 500
Regine -- Biografii - 470
Regine -- România -- Biografii - 470
Regionalism - 467
Reîncarnare - 36
Relaţii culturale - 299
Relaţii economice -- România -- Uniunea Europeană - 169
Relaţii economice internaţionale - 169
Relaţii etnice -- Aspect politic -- Europa de Est - 150
Relaţii etnice -- Istorie - 148
ROMÂNICA
243
Relaţii internaţionale -- Istorie - 112, 160
Religie - 58
Religie -- Filozofie - 35, 61
Religie -- Istorie -- Transilvania - 76
Religie şi filozofie - 56
Religie şi politică - 127
Religii necreştine - 78
Republica Moldova - 105
Resurse naturale -- Management - 94, 226
Revoluţia de la 1848 -- Transilvania - 492
Revoluţia Română din Decembrie 1989 - 100, 324, 493
Revoluţionari paşoptişti -- Biografii - 492
Riscuri seismice - 215
Romantism - 299
Români -- Conştiinţa naţională - 499
Români -- Europa de Est - 138
Români -- Identitate - 95
Români -- Italia -- Condiţii sociale - 80
Români -- Spania - 135
Români -- Voivodina - 19
Români peste hotare - 138
România - 10, 100, 138, 163, 170, 227-228, 320, 444, 448, 450, 458, 476, 509, 511
România -- Agricultură - 179
România -- Antichitate - 443
România -- Comunism - 71
România -- Comunism -- Istorie - 462
România -- Condiţii economice - 171
România -- Condiţii sociale - 503
România -- Condiţii sociale -- 1989-.... - 98, 513
România -- Cultură şi civilizaţie - 7, 10-11, 13, 18, 451
România -- Descrieri şi călătorii - 17-18, 315, 401, 449
România -- Frontiere -- Ungaria -- Istorie - 467
România -- Identitate naţională - 473
România -- Istorie - 484, 499
România -- Istorie -- 1989-1991 - 486
România -- Istorie -- 1989-2007 - 498
România -- Istorie -- 1990-2014 - 509
România -- Istorie -- Sec. 20 - 456, 501
România -- Naţionalism - 502
România -- Politică - 110, 125
România -- Politică şi guvernare -- 1944-1989 - 493
244
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
România -- Politică şi guvernare -- 1989-.... - 107, 119, 127
România -- Post-aderare -- Uniunea Europeană - 109
România -- Postcomunism - 98, 100, 103, 478, 513
România -- Relaţii -- Polonia - 13
România -- Relaţii diplomatice -- Austria - 160
România -- Relaţii externe -- Ţările Uniunii Europene - 123
România -- Transilvania - 17
România -- Viaţă intelectuală -- Sec. 20 - 14
România în literatură - 311, 316-317, 321, 327, 330, 338, 367, 440
Roşia Montană - 94
Rotbav (sat, jud. Braşov) - 441
Rromi -- Condiţii sociale - 153
Rromi -- Deportare -- Transnistria - 147
Rromi -- Europa - 95
Rromi -- Europa -- Identitate culturală - 132
Rromi -- Europa de est -- Istorie - 132
Rromi -- Integrare - 143
Rromi -- Italia -- Condiţii sociale - 143
Rromi -- Reprezentare politică - 132
Rromi -- România - 132, 153
Rromi -- România -- Viaţă socială - 82
Rusia -- Politică şi guvernare -- 1991-.... - 119
Rusia -- Relaţii externe -- Europa - 475
Rusia -- Relaţii externe -- Europa Central-Sud-Estică - 161
S
Sacrul în religie - 61
Sarajevo - 483
Saşi -- Identitate - 92
Sate -- Banat -- Istorie - 450
Sănătate -- Europa -- Politică guvernamentală - 99, 159
Sănătate publică -- Aspect social - 99
Sănătate publică -- România -- Reforme - 218
Schuster, Paul - 277
Scriitori englezi -- Critică şi interpretare - 264, 294, 319, 329
Scriitori evrei de limbă franceză - 140
Scriitori evrei din România - 333
Scriitori evrei din România -- Exil - 331
Scriitori evrei din România -- Exil -- Franţa - 282
Scriitori francezi -- Biografie - 358
ROMÂNICA
Scriitori francezi -- Critică şi interpretare - 286
Scriitori germani -- Biografie - 305
Scriitori germani din Bucovina - 335
Scriitori germani din România - 277, 346, 452
Scriitori germani din România -- Exil - 342-345
Scriitori maghiari din România - 277
Scriitori români - 32, 40, 53
Scriitori români -- Critică şi interpretare - 433
Scriitori români -- Exil - 296
Scriitori români -- Exil -- Franţa - 31, 38, 295
Scriitori români -- Exil -- SUA - 400
Securitate -- Marea Neagră - 198
Securitatea română -- Istorie - 118
Securitatea română -- Transilvania - 118
Semantică - 267
Semprún, Jorge - 302
Serbia - 138
Serrin, James - 209
Servicii medicale - 218
Šestov, L'v Isaakovich - 36
Simbolism al numerelor - 46
Simboluri (literatură) - 298
Simmons, Dan - 279
Sinaia - 367
Sindicate -- România - 173
Sindicate -- Ucraina - 173
Sinod ecumenic - 57
Siret (râu) - 216
Sistem electoral -- România - 88
Sistem medical -- Europa de Est - 159
Sisteme informaţionale - 1
Slovenia - 228
Snagov (comună, jud. Ilfov) - 321
Socialism -- Europa de est - 176
Societate civilă -- România - 94
Sociolingvistică - 268, 271
Sociologie -- România - 92
Sociologie electorală - 88
Sociologie politică - 115
Söderblom, Nathan - 70
Software - 6
245
246
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Soldaţi cehi -- Biografii - 453
Sovietizare -- România - 475
Spania - 135
Spaţiu public - 235
Spoerri, Lydia Bertha - 149
Sport -- România - 262
Sportivi -- Biografie - 261
Sportivi români -- Exil -- SUA - 261
Sportivi români -- Tenis - 261
Stalin, Iosif Vissarionovich - 475
Stat de drept - 193
Stăniloae, Dumitru - 74
Studii culturale - 271
Studii interculturale - 49
Suprarealism (literatură) - 439
Supravieţuitori - 234
Sütő, András - 277
Ş
Şalamov, Varlam - 302
Şamanism - 54, 78
Şarhorod - 139
Ştefan cel Mare, domn al Moldovei - 502
Ştiinţe sociale - 89, 91
T
Teatru -- Istorie şi critică - 283, 285, 289, 297
Teatru -- România -- Istorie - 255
Teatru muzical - 255
Teatru şi filozofie - 257
Teatrul absurdului - 283, 285, 289, 297
Tehnici de filmare - 256
Tehnologia informaţiei - 172
Tehnologie informaţională - 3
Telecomunicaţii - 233
Teologie creştină - 76
Teologie dogmatică - 68
Teoria cunoaşterii - 44
Teorie literară - 301
ROMÂNICA
Timp liber - 202
Tineri -- Politică guvernamentală - 174
Tineri -- Statut juridic - 82
Traducere literară -- România - 329
Traducere şi interpretare -- România - 264, 393
Trafic de persoane -- România - 80
Traian, împărat roman - 377
Transilvania - 320, 449, 511
Transilvania -- Descrieri şi călătorii - 452
Transilvania -- Istorie - 460
Transilvania -- Istorie -- 1918-1940 - 506
Transilvania -- Politică şi guvernare -- 1918-1940 - 506
Transnistria - 139
Transnistria -- Conflicte politice -- Moldova - 105
Tumori - 221
Turcia - 508
Turism -- Europa de Est - 462
Turism -- România - 176
Tzara, Tristan - 14, 358
Ţ
Ţara Românească -- Istorie -- Sec. XVII - 465
U
Ucraina - 138
Ungaria - 100, 138, 170, 227
Ungaria -- Istorie - 460
Uniunea Europeană -- Aderare -- Europa de Est - 182
Uniunea Europeană -- Agricultură -- Legislaţie - 179
Uniunea Europeană -- Instituţii - 109
Uniunea Europeană -- Integrare - 106
Uniunea Europeană -- Integrare -- Europa de Est - 180
Uniunea Europeană -- Legislaţie - 180, 191
Uniunea Europeană -- Legislaţie comunitară - 186
Uniunea Europeană -- Politică - 109, 190
Uniunea Europeană -- Politică monetară - 164
Uniunea Europeană -- România - 191
Uniunea Sovietică -- Comunism - 399
Uniunea Sovietică -- Istorie - 462, 475
247
248
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ
Uniunea Sovietică -- Relaţii etnice - 81
Uniunea Sovietică -- Relaţii externe -- România -- Sec. XX1900 - 475
Urbanism - 215, 235
Utilizatori - 19
Utopia în literatură - 303
Utopii - 91
V
Valahia - 449, 465
Vampiri -- Aspecte sociale - 279
Vampiri -- Ficţiune - 279
Vampiri -- Transilvania - 203
Vatican -- Istorie - 73
Vânătoare -- Europa de Est - 227
Vânătoare -- România - 227
Vehicule automobile - 225
Versailles - 483
Viaţă intelectuală -- Cernăuţi - 27
Viaţă intelectuală -- România - 497
Viaţă socială -- Comunism - 469
Viaţă socială -- România - 10, 18
Vietnam -- Război - 121
Vigée, Claude - 282
Violenţa în familie - 90
Violenţa în literatură - 302
Violenţă domestică -- România - 90
Vlad Ţepeş, domn al Ţării Româneşti - 330
Voivodina - 19
W
Weiss, Jason - 286
Workuta - 129
World Cup Brazil 2014 - 262
Z
Ziarişti -- Opinii - 23