Katalog 2014

Comments

Transcription

Katalog 2014
Cargo Special Logistic
SPECIAL TRANSPORTS
VANREDNI PREVOZI
www.cslog.rs
Cargo Special Logistic VANREDNI PREVOZI
www.cslog.rs
Cargo Special Logistic čini tim mladih ali iskusnih, inovativnih ljudi,
koji teže tome da uspostave i diktiraju najviše standarde poslovanja u
oblasti vangabaritnog transporta robe, podržaće razvoj i rad VAŠEG
preduzeća na najprofesionalniji i najekonomičniji način.
Odgovorni, fleksibilni, brzi i do kraja posvećeni svojim klijentima,
prilagodiće se vašim transportnim potrebama i uraditi ono što je
najbolje za Vaše preduzeće, gradeći pritom stabilne i dugotrajne odnose.
VRŠIMO SLEDEĆE USLUGE
Unutrašnji drumski vangabaritni transport.
Međunarodni drumski vangabaritni prevoz iz, i u sve države
balkanskog regiona, zemlje Evrope, ali i do Ruske Federacije, Bliskog istoka...
Kratki rokovi isporuke u Srbiji i svetu (nakon izvršenog carinjenja).
Kamionske - kompletne pošiljke rsz_vangb.
Pribavljanje dozvola i odobrenja od državnih organa u Srbiji
i drugim zemljama kroz koje prolazi vaša roba.
Tehnička pratnja i koordinacija sa organima za kontrolu i bezbednost u saobraćaju.
Briga o tome da prevoz Vaše robe bude izveden u skladu
sa svim zahtevima koje propisuju saobraćajni zakoni i drugi akti ili organi.
Cargo Special Logistic SPECIAL/OVERSIZE TRANSPORTATION
www.cslog.rs
Cargo Special Logistic is a team of young experienced, innovative people,
who seek to establish and dictate the highest standards of business
of oversized goods transport, who will support the development and operation of your
Company in the most professional and cost-effective manner.
Responsible, flexible, fast and fully committed to its customers,
we are willing to accommodate your transportation needs and do what is
best for your Company, while building stable and long-lasting relationships.
WE OFFER THE FOLLOWING SERVICES
Internal road oversized transport.
International road oversized transport from and to all countries in the
Balkan region, European countries even till the Russian Federation and the Middle East...
Short delivery times in Serbia and the world (after customs clearance).
Truck - complete shipment.
Obtaining permits and approvals from the Government authorities in Serbia
and other countries your goods are going through.
Technical guidance and co-ordination with control and traffic safety.
Ensuring that transport of your goods should be performed in line
with all imposed requirements by traffic laws, regulations or authorities.
Cargo Special Logistic VANREDNI PREVOZI
www.cslog.rs
Cargo Special Logistic SPECIAL/OVERSIZE TRANSPORTATION
www.cslog.rs
Cargo Special Logistic VANREDNI PREVOZI
www.cslog.rs
Cargo Special Logistic SPECIAL/OVERSIZE TRANSPORTATION
www.cslog.rs
Cargo Special Logistic VANREDNI PREVOZI
www.cslog.rs
Cargo Special Logistic SPECIAL/OVERSIZE TRANSPORTATION
www.cslog.rs
Cargo Special Logistic
SPECIAL TRANSPORTS
VANREDNI PREVOZI
www.cslog.rs [email protected]
Novi Beograd 11070, Dr Agostina Neta 82/82
Telefoni: +381 11 615 4243 / +381 63 209 675

Similar documents