א - ברוכים הבאים

Comments

Transcription

א - ברוכים הבאים
‫הקהילה המסורתית‪-‬משפחתית בבית‪-‬הכרם‬
‫מידעון חשוון תשע"א‬
‫ּומ ָטר ִל ְב ָר ָכה ַעל ָכל‬
‫טֹובה‪ .‬וְ ֵתן ַטל ָ‬
‫בּוָאתּה ְל ָ‬
‫ָ‬
‫ָב ֵר ְך ָע ֵלינּו ה' ֱאל ֵֹהינּו ֶאת ַה ָשנָה ַהזֹאת‪ .‬וְ ֶאת ָכל ִמינֵי ְת‬
‫ּומע ֶֹשר ַמ ְתנֹות‬
‫יך ֵ‬
‫כֹות ָ‬
‫ָדינּו ִמ ִב ְר ֶ‬
‫ּומ ֵּלא י ֵ‬
‫ּטּוב ְך‪ַ .‬‬
‫עֹולם ֺכּלֹו ִמ ָ‬
‫ְפנֵי ָה ֲא ָד ָמה‪ .‬וְ ַרּוֵה ְפנֵי ֵת ֵבל וְ ַש ַבע ֶאת ָה ָ‬
‫ֲשה ָלּה ִת ְקוָה‬
‫פּור ָענּות‪ַ .‬וע ֵ‬
‫ּומ ָכל ִמינֵי ְ‬
‫ּומ ָכל ִמינֵי ַמ ְש ִחית ִ‬
‫ילה ָשנָה זֹו ִמ ָכל ָד ָבר ָרע‪ִ .‬‬
‫יך‪ָ .‬ש ְמ ָרה וְ ַה ִצ ָ‬
‫ָד ָ‬
‫יֶ‬
‫ּוב ְר ָכּה ְב ִג ְש ֵמי ָרצֹון ְב ָר ָכה‬
‫יה‪ָ .‬‬
‫ירֹות ָ‬
‫ּופ ֶ‬
‫בּוָאתּה ֵ‬
‫ָ‬
‫יה וְ ַעל ָכל ְת‬
‫ַאח ִרית ָשלֹום‪ .‬חּוס וְ ַר ֵחם ָע ֶל ָ‬
‫טֹובה וְ ֲ‬
‫ָ‬
‫ּומ ָב ֵר ְך‬
‫ַאתה ְ‬
‫ּומ ִטיב ָ‬
‫יתּה ַחיִ ים וְ ָש ָבע וְ ָשלֹום‪ַ .‬כ ָשנִ ים ַהּטֹובֹות ִל ְב ָר ָכה‪ִ .‬כי ֵאל טֹוב ֵ‬
‫ַאח ִר ָ‬
‫ּות ִהי ֲ‬
‫ּונְ ָד ָבה‪ְ .‬‬
‫ַאתה ה'ִ ְמ ָב ֵר ְך ַה ָש ִנים‪.‬‬
‫רּוך ָ‬
‫ַה ָשנִ ים‪ָ .‬ב ְ‬
‫מתוך תפילת שמונה עשרה בנוסח עדות המזרח‬
‫התאריך – פרשת השבוע‬
‫הדוברים בפרשת השבוע‬
‫קידוש‬
‫שבת פרשת "נח"‬
‫א' בחשוון‬
‫‪8-9/10/2010‬‬
‫ליל שבת – שמואל ברגר‬
‫שבת בבוקר – מרים ברנדויין‬
‫מאירה אילתי‬
‫שבת פרשת "לך לך"‬
‫ח' בחשוון‬
‫‪15-16/10/2010‬‬
‫ליל שבת ‪ -‬עפרה גולדברג‬
‫שבת בבוקר – משפחת אריה‬
‫משפחת אריה לכבוד‬
‫בר המצווה של אדם‬
‫שבת פרשת "וירא"‬
‫ט"ו בחשוון‬
‫‪22-23/10/2010‬‬
‫ליל שבת – דרק פרלמן‬
‫שבת בבוקר ‪ -‬יצחק ספיר‬
‫שבת פרשת "חיי שרה"‬
‫כ"ב בחשוון‬
‫‪29-30/10/2010‬‬
‫ליל שבת – פיטר לנרד‬
‫שבת בבוקר – שלמה‬
‫חסידים‬
‫משפחת גירון לכבוד‬
‫שבת חתן וכלה של‬
‫יואל ורעות‬
‫שבת פרשת "תולדות"‬
‫כ"ט בחשוון‬
‫‪5-6/11/2010‬‬
‫ליל שבת – מוטי מישור‬
‫שבת בבוקר – צ'רלי‬
‫גרינבאום‬
‫משפחת ויינברג‬
‫משפחת חיימוביץ'‬
‫מועדי התפילה‪7‬‬
‫ערב שבת ‪ -‬בשעה ‪17:15‬‬
‫בשבת בבוקר – בשעה ‪ .08:30‬קריאת התורה בערך בשעה ‪.09:15‬‬
‫תפילות הימים הנוראים התקיימו בהשתתפות קהל גדול מאוד‪ ,‬במיוחד ביום הכיפורים‪ .‬תודה מקרב לב‬
‫לחברים הרבים שתרמו וסייעו הן בתפילות והן בהכנות ובהתארגנות לקראתן‪.‬‬
‫בשמחת תורה היו חברינו שלמה ומרים חסידים "חתן תורה" ו"כלת בראשית" וכולנו מאחלים להם‬
‫הרבה שנים של בריאות‪ ,‬שמחה ופעילות בקהילה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫חודש חשוון הוא החודש השני לפי המניין המתחיל בתשרי והשמיני לפי המניין המתחיל‬
‫בניסן‪.‬‬
‫חשוון זה קיצור של מרחשוון‪ ,‬שבא מהשם האכדי ַמ ְרח‪ְ -‬ש ָמנּו‪ ,‬שפרושו היֶרח השמיני‪.‬‬
‫השנה בחשוון‪ ,‬כמו בחודש שאחריו‪ ,‬כסלו‪ ,‬יש שלושים יום‪ .‬יש שלושה מצבים‪ :‬שנה‬
‫מלאה‪ ,‬שבה יש ‪ 63‬יום בחשוון ו‪ 63-‬יום בכסלו‪( .‬שנת תשע"א היא מלאה)‪ .‬שנה חסרה‪,‬‬
‫שבה יש ‪ 52‬יום בחשוון ו‪ 52-‬יום בכסלו‪ ,‬ושנה כסדרה‪ ,‬שבה יש ‪ 52‬יום בחשוון ו‪ 63-‬יום‬
‫בכסלו‪ .‬המשחק בין השנים השונות‪ ,‬מתי השנה מלאה‪ ,‬מתי חסרה ומתי כסדרה‪ ,‬נועד‬
‫לשמור על ההגבלות של לא אד"ו ראש ולא בד"ו פסח‪ ,‬כלומר ראש השנה לא יחול בימי‬
‫א‪ ,‬ד‪ ,‬ו‪ ,‬ופסח לא יחול בימי ב‪ ,‬ד‪ ,‬ו‪ .‬מטרת ההגבלות הללו היא למנוע מצבים לא נוחים‪,‬‬
‫כגון‪ :‬יום כיפור ביום שישי או ראשון ועוד‪ .‬שנה זו היא מלאה ומעוברת כאחת‪ ,‬לכן היא‬
‫מגיעה לאורך מקסימאלי‪ :‬אורכה ‪ 688‬יום‪.‬‬
‫במלאת תשע שנים לפטירתה של רותי מושקין ז"ל נפקוד את מקום מנוחתה‬
‫האחרונה בהר המנוחות (בגבעת שאול) בירושלים‪ ,‬ביום ראשון‪ ,‬ט"ז בחשוון תשע"א‪,‬‬
‫‪ ,57.43.5343‬בשעה ‪ 6:78‬אחה"צ‪..‬‬
‫נפגשים ברחבת הכניסה של בית העלמין‪.‬‬
‫באותו יום‪ ,‬בשעה ‪ 0:63‬בערב‪ ,‬נתכנס‪ ,‬במרכז המוסיקה בעין כרם (ליד המעיין)‪,‬‬
‫לקונצרט השנתי לזכרם של רותי ובני ולהענקת הפרס השנתי של "הקרן ע"ש רותי‬
‫ובני מושקין ז"ל לעידוד ולטיפוח מוסיקאים צעירים"‪.‬‬
‫הזוכים בפרס הקרן לשנת ‪ 5332‬הם‪ :‬עדי נויהאוז – פסנתר‪ ,‬ואריאל לני ‪ -‬פסנתר‪.‬‬
‫חברי הקהילה ומוקירי זכרם של רותי ובני ז"ל מוזמנים‪.‬‬
‫ירמה מדזיני ז"ל– שהייתה מראשונות הקהילה שלנו הלכה לעולמה‪ .‬ירמה הייתה משפטנית במקצועה‬
‫ובנוסף היה לה ידע מקיף ומעמיק בידיעת הארץ ותולדותיה‪ .‬בדברי התורה שירמה נתנה בקהילה באו‬
‫לידי ביטוי חכמתה וידיעותיה והם העשירו את כל שומעיה‪ .‬יהי זכרה ברוך‪.‬‬
‫הקהילה משתתפת באבל המשפחה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ברכות‪7‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מזל טוב למשפחת יניב להולדת הנכדים התאומים אדם וליה‪.‬‬
‫ברכות לחברינו הני ויהודה סטולמן‪ ,‬על שבנם נוח‪ ,‬תסריטאי הסרט "שליחותו של הממונה‬
‫על משאבי אנוש" ע"פ ספרו של א‪.‬ב‪ .‬יהושע‪ ,‬זכה בפרס אופיר של האקדמיה הישראלית‬
‫לקולנוע ל"תסריט הטוב ביותר"‪ .‬התסריט יתמודד על הזכות להשתתף בטקס האוסקר‪.‬‬
‫ברוכים הבאים‬
‫אנו שמחים לברך את החברים החדשים שהצטרפו לקהילה השנה‪:‬‬
‫‪ ‬בן ציון דגן‬
‫‪ ‬שרה וגדליה סטרומזה‬
‫‪ ‬אסתר סילבר‬
‫‪ ‬איילה ונדב סלנט‬
‫אנו מקווים שתמצאו בקהילתנו בית חם ותרבו להשתתף בתפילות ובפעילויות השונות‪.‬‬
‫פעילות חברתית התנדבותית בשכונה‪:‬‬
‫הרב סנדרה קוכמן ממשיכה בפועלה וגם החודש הרצתה במסגרת הפרויקט "שכונה תומכת"‪ .‬היא‬
‫דברה על חגי תשרי‪ .‬תודה לך סנדרה‪.‬‬
‫אנו מחפשים מתנדבים נוספים שמוכנים להרצות לפני אוכלוסיה מבוגרת‪/‬קשישה על נושאים הקשורים‬
‫למקרא‪ .‬ההרצאות מתקיימות פעם בחודש בימי רביעי בבוקר בבית הוועד‪.‬‬
‫המעוניינים להתנדב מתבקשים לפנות לסנדרה‪.‬‬
‫לזכרו של יצחק רבין שנרצח במוצ"ש י"ב בחשוון תשנ"ו ‪4.11.1..5‬‬
‫ֵדעּו ַה ְד ָמעֹות ִמי ְש ָפ ָכם‬
‫ֲהי ְ‬
‫ֵדעּו ַה ְּל ָבבֹות ִמי ֲה ָפ ָכם‬
‫וְ י ְ‬
‫ָבים‬
‫תֹוך ְרג ִ‬
‫אֹורם ְ‬
‫ֲה ָפ ָכם בֹוא ְמ ָ‬
‫תֹוכם‬
‫ָבים ַמה ְב ָ‬
‫ֵדעּו ְרג ִ‬
‫וְ לֹא י ְ‬
‫ָשר‬
‫תֹוכם ַשר וְ גָדֹול ָתם וְ י ָ‬
‫ְב ָ‬
‫יְ ֵרא ָה ֵאל וְ ִאיש נָבֹון וְ ָח ָכם‪.‬‬
‫ר' יהודה הלוי‬
‫חוג לבני מצווה ובנות מצווה‪ 7‬הורים‪ ,‬המעוניינים בטקס עלייה לתורה של בנם או בתם בהגיעם‬
‫למצוות‪ ,‬מתבקשים לפנות לדרק פרלמן‪ ,‬טל' ‪ 6846356‬או ‪.686 – 8334834‬‬
‫הוועדה למעורבות חברתית‬
‫הפעילות במקלט לנשים מוכות‬
‫דרושים חברים שמוכנים להתארח במקלט בלילי שבתות‪ .‬נא לפנות לסנדרה או לרותי ברגר‪.‬‬
‫התנדבות באקי"ם‪ :‬דרושים מתנדבים ‪ -‬נא לפנות לאילנה ברוש (‪ 6540192‬או ‪.)054-7240656‬‬
‫‪3‬‬
‫שוב סתיו רענן וענוג‪ ,‬שוב נרות החצב‪,‬‬
‫כלפני שנתיים‪.‬‬
‫מול פתח ביתי בטלליו עץ הזית ניצב‬
‫כלפני שנתיים‪.‬‬
‫ואני אוהבת עכשיו את ריחו החריף של הסתיו‪,‬‬
‫כלפני שנתיים‪.‬‬
‫מתוך‪ :‬לאה גולדברג – ימי הסתיו האלה‬
‫משוב‪ :‬למי אנו עמלים?‬
‫תודה לעפרה גולדברג על תגובתה והצעותיה‪.‬‬
‫אנו חוזרים ומבקשים מחברי הקהילה לשלוח לנו את תגובותיכם‬
‫והצעותיכם‪.‬‬
‫האם המידע על סדר היום בקהילה ממלא את מטרתו? מה דעתכם‬
‫על קטעי המקורות המובאים במידעון? האם יש מקום למדורים‬
‫נוספים?‬
‫אנא כתבו אלינו בדואר אלקטרוני ל‪[email protected] :‬‬
‫או‬
‫בדואר רגיל לתיבת הדואר של הקהילה‪ ,‬ת"ד ‪ 6703‬ירושלים ‪.33766‬‬
‫יוסף עמנואל שוהה בבית החולים הרצוג במחלקה הסיעודית (המחלקה של סוניה) בחדר מס'‬
‫‪ .11‬המחלקה נמצאת בקומה א' (קומה אחת מתחת לקומת הכניסה)‪ .‬הוא ישמח מאוד לקבל‬
‫ביקורים‪ .‬ניתן לבקרו בכל עת מלבד בבקרים של ימים ראשון‪ ,‬שלישי וחמישי ‪( .‬בבקרים אלה‬
‫הוא מקבל טיפול רפואי ואי אפשר לבקרו)‪.‬‬
‫מתנדבים וחברי הוועד‪:‬‬
‫הוועד‪ 7‬יצחק ספיר – יו"ר ‪ ,‬טל' ‪ 86341356‬ראול גרינברג ‪ -‬גזבר ‪ 86348646‬רות ברגר ‪6656644‬‬
‫או ‪ 8052-8640945‬אריה הירשברג ‪ 86346486‬ורדה לנרד ‪ 86346616‬דרק פרלמן ‪ 6846356‬או ‪050-‬‬
‫‪85443543‬‬
‫רכזת הקהילה‪ 7‬הרב סנדרה קוכמן ‪ 077-7878180 -‬או ‪052-5662970‬‬
‫מתאם הדוברים בפרשת השבוע – שמואל ברגר – ‪ 86656644‬אחראי לענייני בני ובנות מצווה – דרק פרלמן‪8‬‬
‫מתאם הקידושים – יחיאל ברס ‪ 86366168‬מתאמי הקוראים בתורה – שרה וצבי הוק – ‪ 86381413‬רכזת הוועדה‬
‫למעורבות חברתית – אביבה גרון ‪ 86346654‬ועדת חברה – אילנה ברוש – ‪ 6836164‬או ‪ 8683-6436686‬עורכי‬
‫העלון – חיים אבני – טל' ‪ ,6666386‬רות ברגר‪.‬‬
‫כתובתנו‪ 7‬הקהילה המסורתית‪-‬משפחתית בבית‪-‬הכרם‪ ,‬מרכז קהילתי ע"ש זיו ומרקס‪ ,‬שד' הרצל ‪ .137‬הכתובת‬
‫למכתבים‪ :‬ת"ד ‪ 3076‬ירושלים ‪91033‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪E-mail:‬‬
‫‪4‬‬
‫‪web: www.masorti.org.il‬‬