ההתפתחויות במשק הישראלי והמדיניות המוניטרית בישראל, ארה"ב

Comments

Transcription

ההתפתחויות במשק הישראלי והמדיניות המוניטרית בישראל, ארה"ב
‫אפריל ‪2011‬‬
‫מחלקת מחקר ‪ -‬מאקרו ואסטרטגיה‬
‫ההתפתחויות במשק הישראלי‪ ,‬והמדיניות המוניטרית בישראל‪ ,‬ארה"ב ואירופה‬
‫מאת‪ :‬ד"ר יוסי מעלם‪ ,‬כלכלן מאקרו ראשי‬
‫בשלושת החודשים האחרונים העלה בנק ישראל את הריבית במצטבר באחוז‪ ,‬זאת על רקע העלייה הניכרת באינפלציה‬
‫בשנה האחרונה‪ .‬כך‪ ,‬בחודש פברואר האינפלציה שנה אחורה הסתכמה ב‪ ,4.2% -‬וגם בניכוי האנרגיה‪ ,‬הדיור או הפירות‬
‫והירקות עלה המדד בשנה האחרונה ב‪ 3.5% -‬ויותר‪ ,‬מעבר ליעד העליון העומד על ‪ .3%‬בהסתכלות שנה קדימה‪ ,‬ממוצע‬
‫ההערכות של החזאים הפרטיים עומד על ‪ ,3.1%‬והציפיות משוק ההון עומדות על ‪ .3.7%‬במהלך שנת‪ 2011‬צופה בנק‬
‫ישראל שהאינפלציה שנה אחורה צפויה להיות מעל ליעד ורק בתחילת ‪ 2012‬היא צפויה לרדת לגבול העליון של היעד‪.‬‬
‫על פי ההערכות )המחודשות( הריבית שנה קדימה צפויה לעלות באחוז‪ ,‬כאשר בנק ישראל מונה את גורמי הסיכון‬
‫העיקריים‪ ,‬הפנימיים והחיצוניים‪ ,‬לפעילות הריאלית ולאינפלציה בישראל‪ :‬העלייה במחירי הסחורות והנפט‪ ,‬ההתפתחויות‬
‫בשוק הדיור והתממשותם של סיכונים גיאו‪ -‬פוליטיים‪ .‬גם ההתפתחויות הכלכליות והתנהלות המדיניות המוניטרית במדינות‬
‫המפותחות המובילות‪ ,‬אמורה להשפיע על החלטת הריבית בישראל‪ .‬בארה"ב ירד שיעור האבטלה מרמה של ‪8.9%‬‬
‫בחודש פברואר ל‪ 8.8% -‬במרץ ומספר המשרות החדשות עלה במרץ ב‪ 216 -‬אלף‪ .‬בחודשיים האחרונים האינפלציה‬
‫בארה"ב עלתה במצטבר ב‪ ,0.9% -‬בעיקר כתוצאה מעליית מחירי הנפט והסחורות‪ ,‬ומדד הליבה עלה במצטבר ב‪,0.4% -‬‬
‫מעט מעל ההערכות‪ .‬למרות השיפור בנתוני שוק העבודה עדיין שוק הדיור בארה"ב ממשיך להפגין סימני חולשה‪ ,‬לכן‬
‫העלאת הריבית על ידי ה‪ FED -‬לא תתרחש בתקופה הקרובה‪ ,‬אם כי הציפיות להעלאתה הוקדמו‪ .‬באירופה מחריף מצבן‬
‫של מדינות ה‪ PIGS -‬תוך הורדות הדירוג שלהן‪ .‬למרות זאת הבנק המרכזי באירופה‪ ,‬כמו גם בבריטניה‪ ,‬צפוי להעלות את‬
‫הריבית בזמן הקרוב‪ ,‬עקב העלייה באינפלציה )באירופה כ‪ 2.5% -‬בשנה האחרונה‪ ,‬ובבריטניה ‪ .(4.2%‬כל עוד שהציפייה‬
‫להעלאת ריבית בארה"ב משתהה‪ ,‬המשך העלאות הריבית בישראל יתבטא בהמשך ייסופו של השקל ביחס לדולר‪.‬‬
‫העלאת ריבית בנק ישראל לחודש אפריל נתמכה גם בנתונים חיוביים שהתפרסמו בתקופה האחרונה במשק הישראלי‪.‬‬
‫בשוק העבודה חלה ירידה בחודשים האחרונים בשיעור האבטלה‪ ,‬מ‪ 6.5% -‬באוקטובר ‪ 2010‬ועד ל‪ 6.1% -‬בחודש ינואר‬
‫השנה‪ ,‬כאשר ישנה גם התגברות במגמה ממעבר ממשרות חלקיות למלאות‪ .‬על‪-‬פי נתוני הלמ"ס בחודשים דצמבר ‪2010‬‬
‫– פברואר ‪ 2011‬חלה עלייה בכל פעילויות המשק‪ :‬ביבוא חומרי הגלם )עלייה של ‪ 35.9%‬במונחים שנתיים(‪ ,‬ביבוא מוצרי‬
‫השקעה )‪ ,(28.9%‬במספר לינות התיירים )‪ ,(32.5%‬ביצוא הסחורות )‪ (29.6%‬וברכישות בכרטיסי האשראי )‪.(6.1%‬‬
‫בחודשים דצמבר ‪ - 2010‬ינואר ‪ 2011‬עלו הן מדדי הפדיון לכל ענפי המשק )‪ (5%‬והן הייצור התעשייתי )‪ .(0.9%‬נתונים‬
‫אלו עקביים עם עליית המדד המשולב בפברואר ב‪ ,0.4% -‬עלייה המצביעה על המשך הצמיחה במשק‪ ,‬המתבטאת הן‬
‫בהמשך עליות הביקושים המקומיים והן בביקושים ליצוא‪.‬‬
‫אחד החששות העיקריים של בנק ישראל הוא העלייה הניכרת במחירי הדירות בשנה האחרונה‪ ,16.3% ,‬כאשר מדד הדיור‬
‫)הנכלל במדד המחירים לצרכן(‪ ,‬המתבסס בעיקר על מחירי השכירות‪ ,‬עלה בצורה מתונה יותר‪ .6.5% ,‬יתרה מכך‪ ,‬הפער‬
‫ההולך וגובר בין שיעור עליית מחירי הדירות למחירי השכירות מגביר את החשש מהתפתחות של בועה בשוק הדיור‪,‬‬
‫והדבר בא לידי ביטוי בהגברת קצב העלאות הריבית בשלושת החודשים האחרונים‪ .‬יש לציין כי בעשור האחרון חלה ירידה‬
‫מתמשכת בהתחלות בנייה )היצע( למול גידול עקבי בכל שנה במספר משקי הבית )ביקוש( ולכן גם בירידה תלולה ב"מספר‬
‫חודשי ההיצע" )היחס בין מספר הדירות שנותרו למכירה לבין מספר הדירות שנמכרו בכל חודש(‪ .‬מכאן‪ ,‬צינון שוק הנדל"ן‬
‫חייב להיתמך גם בהגברת פעילות הממשלה זאת לצד המשך הצמצום המוניטרי‪ .‬לאחרונה‪ ,‬על פי נתוני הלמ"ס‪ ,‬נבלמה‬
‫העלייה שנרשמה במחצית השנייה של שנת ‪ 2010‬בכמות המבוקשת של דירות חדשות ‪ -‬על פי נתוני המגמה בחודשיים‬
‫הראשונים של השנה חלה ירידה של ‪ 0.2%‬בממוצע לחודש בכמות המבוקשת של דירות חדשות‪ ,‬זאת לאחר עלייה של‬
‫‪ 1.1%‬בממוצע לחודש במחצית השנייה של ‪.2010‬‬
‫מנהלי קשרי היועצים ישמחו לעמוד לרשותך‪:‬‬
‫אסף מדברי ‪ | 054-2341963‬שמוליק אברהם ‪054-2342462‬‬
‫מירב קובריץ ‪ | 050-844058‬רעות אור ‪| 052-5386293‬‬
‫ניראל קבסה ‪050-3133467‬‬
‫גילוי נאות והצהרות כלליות‬
‫מסמך זה הוכן על ידי אנליסט שרותי בורסה ומסחר בע"מ‪ ,‬בהסתמך על מידע שנאסף ו‪/‬או על מידע זמין לציבור ממקורות שונים‪ .‬אנליסט שרותי בורסה ומסחר בע"מ מניחה שמידע זה הוא‬
‫מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע‪ .‬האמור במסמך זה כולל הערות‪ ,‬אומדנים ו‪/‬או תחזיות‪ .‬מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורות בו והדעות‬
‫המובאות בו‪ ,‬כולן או חלקן‪ ,‬עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת‪ .‬קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים‪ .‬אנליסט שרותי בורסה ומסחר‬
‫בע"מ ו‪/‬או אנליסט אי‪.‬אמ‪.‬אס שרותי ניהול השקעות בע"מ ו‪/‬או חברה הקשורה למי מהן‪ ,‬במישרין ו‪/‬או בעקיפין‪ ,‬וכן כל בעל שליטה‪ ,‬נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראים לכל נזק‪ ,‬אובדן‪,‬‬
‫הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא‪ ,‬לרבות נזק ישיר ו‪/‬או עקיף‪ ,‬שיגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או משתמש בו‪ ,‬כולו או חלקו‪ .‬מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב‬
‫בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם‪ ,‬ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו‪/‬או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך ו‪/‬או בנכסים פיננסיים‪ .‬מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה‬
‫להחזקה‪ ,‬רכישה או מכירה של נייר ערך ו‪/‬או נכס פיננסי ו‪/‬או לביצוע כל עסק בהם‪ .‬אנליסט שרותי בורסה ומסחר בע"מ היא חברה בת בבעלות מלאה של אנליסט אי‪.‬אם‪.‬אס‪ .‬שרותי ניהול‬
‫השקעות בע"מ‪ .‬אנליסט אי‪.‬אם‪.‬אס‪ .‬שרותי ניהול השקעות בע"מ עוסקת‪ ,‬במישרין ובאמצעות חברות בנות‪ ,‬בפעילויות שונות ומגוונות בשוק ההון בישראל‪ ,‬תוך התמקדות בניהול השקעות עבור‬
‫לקוחות‪ ,‬ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה‪ ,‬נושאי המשרה או העובדים בהם‪ ,‬עניין אישי במסמך זה‪ ,‬לרבות החזקה ו‪/‬או רכישה ו‪/‬או מכירה ו‪/‬או ביצוע עסקה‪ ,‬בהתאם למגבלות הדין‪,‬‬
‫עבור עצמם ו‪/‬או עבור אחרים‪ ,‬בניירות ערך ו‪/‬או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך‪ .‬כן‪ ,‬עשויות אנליסט שרותי בורסה ומסחר בע"מ ו‪/‬או אנליסט אי‪.‬אם‪.‬אס‪ .‬שרותי ניהול השקעות בע"מ ו‪/‬או‬
‫החברות הבנות שלה‪ ,‬בעלי השליטה‪ ,‬נושאי משרה או עובדים בהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם‪ ,‬לרבות לקבל או להעניק להם שירותים‬
‫נוספים‪ .‬כל הזכויות‪ ,‬לרבות זכויות הקניין הרוחני‪ ,‬במסמך זה ובתוכנו‪ ,‬שייכות לאנליסט שרותי בורסה ומסחר בע"מ ו‪/‬או אנליסט אי‪.‬אם‪.‬אס‪ .‬שרותי ניהול השקעות בע"מ ו‪/‬או החברות הבנות‬
‫שלה‪ ,‬לאחת מהן או יותר‪ ,‬ואין לעשות בו כל שימוש‪ ,‬לרבות להפיצו להעתיקו‪ ,‬ללא קבלת אישור מראש ובכתב‪ .‬אנליסט שרותי בורסה ומסחר בע"מ או אנליסט אי‪.‬אם‪.‬אס‪ .‬שרותי ניהול השקעות‬
‫בע"מ או החברות הבנות שלה עשויות להחזיק‪ ,‬במועד פרסום עבודת האנליזה או במהלך ‪ 30‬יום שקדמו למועד הפרסום‪ ,‬בחשבונות בניהול עצמי )נוסטרו( שלהם או בחשבונות המנוהלים על‬
‫ידי מי מהן‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר‪.‬‬

Similar documents