zapisnki 1. korespondenčne seje SS

Comments

Transcription

zapisnki 1. korespondenčne seje SS
Datum: 04. 06. 2012
SVET STARŠEV
Predmet: ZAPISNIK 1. KORESPONDENČNE SEJE SVETA STARŠEV
1. korespondenčna seja sveta staršev je v skladu z 2. odstavkom 12. člena poslovnika
delovanja Sveta staršev potekala med četrtkom 30. 05. 2012 in ponedeljkom, 04. 06. 2012,
preko elektronske pošte.
Sodelujoči člani SS: tabela spodaj
DNEVNI RED:
1. Potrditev skupnih nabavnih cen delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2012/13
Člani sveta staršev so bili dne 30. 05. 2012 preko elektronske pošte obveščeni o izvedbi
korespondenčne seje z naslednjim besedilom:
»Spoštovani starši,
do 10. 06. 2012 mora Svet staršev potrditi skupne nabavne cene za delovne zvezke in učna gradiva.
Na podlagi 2. odstavka 12. člena Poslovnika o delovanju SS lahko ta odloča tudi z izvedbo
korespondenčne seje. Glede na to, da trenutno za dnevni red seje SS nimamo predvidene druge
točke kot potrditev nabavne cene učbenikov, vas prosim, da gradivo, ki je v prilogi potrdimo
korespondenčno.
V skladu z navedenim, se predlog sklepa, ki ga predlagamo v potrditev, glasi:
Svet staršev OŠ Franja Goloba Prevalje potrjuje skupne nabavne cene za delovne zvezke in
učna gradiva za šolsko leto 2012/13.
Prosim, da na povratnem mailu ustrezno označite (podčrtate, okvirite) oz. navedete ali se s
predlaganim sklepom strinjate ali ne, torej : DA / NE.
Sklep bo sprejet, v kolikor se bo z njim strinjala večina članov SS.
Zadnja seja v letošnjem šolskem letu bo predvidoma konec meseca junija.
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,
Vlasta Kupljen
predsednica Sveta staršev«
Naknadno so člani SS prejeli še obvestilo, da je glasovanje možno do dne 04. 06. 2012.
Do tega dne so za predlagani sklep glasovali naslednji člani po seznamu:
ZAP
ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
IME IN PRIIMEK
Mihaela PUDGAR
Valentina PETRIČ
Tanja KLEMENC SEKUTI
Tanja ROZMAN KNEZ
Aleksandra LOGAR
Gorazd ZAGORŠČAK
Dejan VOLENTAR
Barbara JEŠOVNIK
Danijela BLATNIK
Karmen STERMEC
Mitja STRAH
Simona HUDRAP
Marjeta SUŠNIK PARADIŽ
Saša SONJAK
Cvetka BRLOŽNIK
Dragica ŽUNKO
Urška VRHOVNIK
Mateja SMOLAK
e- naslov
[email protected]
[email protected]
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Mira MARIN
Lucija Arnold
Andreja VAUKAN
Bojana TURKUŠ
Valerija KOSMAČ
Dominika PERŠAK
Vlasta KUPLJEN
Mira ANGELI
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
cvetka.brlož[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
GLAS
DA
DA
DA
DA
DA
Ni glasoval
DA
DA
Ni glasovala
DA
DA
DA
DA
DA
DA
Ni glasovala
DA
DA
Ni glasovala
DA
Ni glasovala
Ni glasovala
DA
DA
DA
DA
Na podlagi prejetih glasov je bil z 20 glasovi za sprejet naslednji sklep:
Svet staršev OŠ Franja Goloba Prevalje potrjuje skupne nabavne cene za delovne zvezke in
učna gradiva za šolsko leto 2012/13.
Seja je bila zaključena 04. 06. 2012.
Predsednica Sveta staršev
mag. Vlasta Kupljen l.r.