Cekinček – kalkulacija nabavne cene in stroški

Comments

Transcription

Cekinček – kalkulacija nabavne cene in stroški
Cekinček – tudi v vaši trgovini
Cekinček – kalkulacija nabavne cene in stroški
Cekinček omogoča kalkulacijo nabavne cene z upoštevanjem odvisnih stroškov in preračuna
deviznega tečaja. Kalkulacija poteka po formuli:
Nabavna cena = (dobaviteljeva cena * tečaj ) + odvisni stroški
Uporabo kalkulacijo nabavne cene s stroški je potrebno najprej (enkratni poseg) aktivirati v
nastavitvah Cekinčka.
V prvem koraku vnesemo vse artikle v prevzemni list, vključno s količinami. V stolpec
»Vh.cena« vpišemo dobaviteljevo ceno brez odvisnih stroškov. V kolikor je dobaviteljeva
cena v ne-evrski valuti, vpišemo ne-evrsko ceno.
Cekinček – tudi v vaši trgovini
Nato preko gumba »Razni pripomočki« izberemo »Kalkulacija nabavne cene s stroški«.
Odpre se okno, v katerem se najprej določi osnovne parametre kalkulacije.
»Fakturna vrednost« predstavlja skupni znesek dobaviteljeve cene in količin. Gre za fakturni
znesek, prepisan iz dobaviteljeve fakture. V kolikor gre za fakturni znesek v ne-evrski valuti,
je potrebno vpisati tudi tečaj za eno enoto Evra.
»Znesek prevoza/carine/drugih stroškov v Eur« predstavlja zneske odvisnih stroškov, ki se
nanašajo na dobaviteljevo fakturo. Zneski se vpišejo v Eur.
Cekinček sproti izračunava odstotek stroškov, na podlagi vpisanih odvisnih stroškov in
morebitnega tečaja.
Stolpec »Fakturna cena« vsebuje v prevzemni list vpisane dobaviteljeve cene (glej sliko
zgoraj). Stolpec »Nabavna cena« vsebuje evrske nabavne cene z že upoštevanimi odvisnimi
stroški in tečajem. Te nabavne cene se preračunajo s klikom na gumb »Posodobi«.
Cekinček – tudi v vaši trgovini
Gumb »Posodobi« se klikne vsakokrat, ko spremenimo osnovne parametre kalkulacije
stroškov (prevoz, carina….).
Ko je kalkulacija narejena in so nabavne cene z odvisnimi stroški določene, jih preko gumba
»Vpis kalkulacije v prevzem«, prenesemo v sam prevzemni list.
Po vpisu nabavnih cen z vkalkuliranimi odvisnimi stroški v prevzem, se te cene nahajajo v
stolpcu »Vh.cena« na prevzemu.
Cekinček – tudi v vaši trgovini
V kolikor je potrebno kalkulacijo popraviti, se postopek ponovi. Cekinček prvotno vnesene
dobaviteljeve cene brez stroškov hrani in služijo za osnovo za izračun katerekoli kalkulacije.
Tudi če je potrebno popraviti katero od teh »osnovnih« cen, se to stori v okunu »Kalkulacija
stroškov« in nato klikne »Posodobi« ter »Vpis kalkulacije v prevzem«, v kolikor želimo, da se
te spremembe tudi preračunajo in upoštevajo.
Ekipa Cekinček