VELIKE PISANE ČRKE – U, V, Z, Ž

Comments

Transcription

VELIKE PISANE ČRKE – U, V, Z, Ž
VELIKE PISANE ČRKE – U, V, Z, Ž
Kako imenujemo rdeče pobarvane črke:
,
,
,
?
V zvezek prepiši imena otrok iz zgornjega besedila.
Prepiši v zvezek s pisanimi črkami. Upoštevaj veliko začetnico.
Urška piše s pisanimi črkami na tablo. Zapisala bo ime sošolke Zale.
Žan je zapisal ime prijatelja Vilija. Z ravnilom bo narisal črto.
VELIKE PISANE ČRKE – N, M, A
V zvezek prepiši imena otrok iz zgornjega besedila.
Odgovori na vprašanja Odgovore napiši v zvezek.
1. Zakaj so ostali otroci sami doma?
2. Kaj sta delala Anja in Matic?
3. Kaj je delal Nejc?
4. Ali je Nejc spekel palačinke, preden je prišla mama?
VELIKE PISANE ČRKE – C, Č, O
V zvezek prepiši imena otrok iz zgornjega besedila.
Preberi spodnje povedi in k sličicam napiši pravo številko.
Povedi prepiši v zvezek.
1. Čebela je na regratu.
2. Ciril se sladka z grozdjem.
3. Oto ima jagode.
4. Črt gloda kost.
5. Olga gleda knjigo.
!
VELIKE PISANE ČRKE – G, S, Š
V zvezek prepiši imena otrok iz zgornjega besedila.
Odgovore s pisanimi črkami zapiši v zvezek.
Kje sta Simon in Špela? Kaj dela Špela?
Kaj ima v roki Simon?
Kje je Gašper? Kaj ima Gašper v roki?
Kaj dela?
VELIKE PISANE ČRKE – L, E
V zvezek prepiši imena otrok iz zgornjega besedila.
Odgovore napiši v zvezek.
Kje živita Ema in Lan?
Kaj si rada ogleduje Ema?
Katere živali zanimajo Lana?
VELIKE PISANE ČRKE – T, F
V zvezek prepiši imena otrok iz zgornjega besedila.
Prepiši nekaj zgornjih povedi s pisanimi črkami.
VELIKE PISANE ČRKE – I, J, H, K
V zvezek prepiši imena otrok iz zgornjega besedila.
Nadaljuj pripoved.
VELIKE PISANE ČRKE – P, R, B, D
V zvezek prepiši imena oseb iz zgornjega besedila.
Odgovore napiši v zvezek.
S čim se bodo prvič peljali Rok, Blažka in Dejan?
Kam bodo odpotovali z mamico?
Kdo jih bo pričakal na železniški postaji?