Vračilo embalaže

Comments

Transcription

Vračilo embalaže
2013
BRENNTAG Ljubljana d.o.o.
Letališka cesta 16, 1000 LJUBLJANA Tel:01/5483 481 Fax:01/5483 475 mail: [email protected]
PREVOZNA LISTINA
VRAČILO PRAZNE - NEOČIŠČENE EMBALAŽE –PINUS (BRENNTAG)
Pošiljatelj: ____________________________________
Registrska številka vozila________________________
NAZIV TOVORA
(VRSTA PRAZNE
EMBALAŽE)
KOS.
PREVZETE
PRAZNE
EMBALAŽE
Datum vračila: ______________
KOS
NALEPKE NEVARNOSTI
NEPREVZETE
V ta stolpec vpišite številko na sledeč način:
1) Poiščite nalepko nevarnosti na vsaki prazni prevzeti
PRAZNE
embalažni enoti.
EMBALAŽE
2) Enako nalepko nevarnosti poiščite v PISNIH
NAVODILIH V SKLADU Z ADR,, ki ga imate v
kabini. Tik pod vsako nalepko v navodilih je številka.
Če so na embalažnih enotah različne nalepke nevarnosti,
se morajo vpisati vse: na primer 6.1(3), 8, 5.2…To
navodilo vam je v pomoč, če pošiljatelj ni ADR
strokovnjak (hoteli, vrtci..), saj lahko obrazec izpolnite
sami. V primeru prevoza prazne embalaže, v kateri je
bilo predhodno nevarno blago, mora biti vsaka
embalažna enota zunaj snažna, zaprta, ADR etikete pa
morajo ostati na embalažni enoti.
Vsebnik IBC
Črn PE sod 200 l
Moder PE sod 200 l
Ročka 30l
Ročka 60l
Kovinski sod
Drugo (EUR palete, ipd)
Voznik je dolžan pred natovarjanjem preveriti stanje prazne neočiščene embalaže (mora biti zaprta, nepoškodovana,
označena, ustrezno naložena in zavarovana proti razsutju). Če želimo embalažo prevažati kot nenevarno, mora biti odprta
(seveda pa brez usedlin nevarnih proizvodov – torej, če se obrne, ne sme iz njih kapljati). Odstranjene morajo biti ADR
etikete.
Embalaža prevzeta delno □
Embalaža ni prevzeta □
Razlog: neustrezna za transport □
Razlog: na vozilu ni prostora □
Razlog: drugo (vpiši razlog): _________________________________________________________________
Prevzeta vsa pripravljena embalaža: □
Podpis voznika (tiskano)_____________________ Podpis stranke (tiskano):_________________________
PREVOZNIK:
F.A.MAIK d.o.o
Perhavčeva 10, Maribor
Tel: 051/676-599 ali 02/460-00-80
PREJEMNIK:
Pinus TKI d.d.
za Brenntag Ljubljana d.o.o.
Grajski trg 21, Rače
PODPIS:
_________________

Similar documents