varnostne kopije - E

Comments

Transcription

varnostne kopije - E
Moodle UM
Varnostne kopije, izvoz, uvoz podatkov
RCUM, Služba za e-izobraževanje
Maribor, 2012
Kazalo
Moodle UM ................................................................................................................................ 1
Varnostne kopije, izvoz, uvoz podatkov .................................................................................... 1
1 Varnostna kopija predmeta...................................................................................................... 4
1.1 Varnostna kopija predmeta z uporabniškimi podatki ...................................................... 5
1.2 Varnostna kopija predmeta brez uporabniških podatkov ................................................ 7
1.3 Obnovitev predmeta ........................................................................................................ 9
1.4 Uvoz iz predmeta .......................................................................................................... 12
2 Varnostna kopija redovalnice ................................................................................................ 13
2.1 Izvoz redovalnice ........................................................................................................... 14
2.2 Uvoz redovalnice............................................................................................................ 15
2.2.1 Priprava podatkov redovalnice v Excelu za uvoz v Moodle ................................... 15
2.2.2 Uvoz iz datoteke formata csv v Moodlovo redovalnico.......................................... 20
3 Varnostna kopija banke vprašanj »Kviza« ............................................................................ 23
3.1 Izvoz banke vprašanj ...................................................................................................... 24
3.2 Uvoz banke vprašanj ...................................................................................................... 25
3.3 Izvoz ocen/odgovorov znotraj kviza ............................................................................. 29
3.3.1 Izvoz ocen ............................................................................................................... 29
3.3.2 Izvoz odgovorov ...................................................................................................... 29
4 Izvoz datotek študentov ......................................................................................................... 30
5 Slovar – izvoz/uvoz ............................................................................................................... 33
Dodatna pomoč ........................................................................................................................ 33
3
1 Varnostna kopija predmeta
Varnostna kopija predmeta omogoča shranjevanje podatkov predmeta, z namenom da jih:



shranite na svojem računalniku,
prenesete v drug predmet ali
prenesete na drug Moodle sistem.
Razen tega nudi tvorjenje varnostne kopije in obnova podatkov v predmetu učitelju in
administratorju še nekaj dodatnih možnosti:


selektiven prenos (kopiranje) samo določene vsebine ali aktivnosti iz enega predmeta v drugi,
hitro brisanje vseh vsebin v predmetu preko obnovitve s pomočjo varnostne kopije praznega
predmeta.
Varnostna kopija predmeta lahko zajema:









podatke o obliki predmeta,
splošne informacije o predmetu, blokih, odsekih,
informacije o dogodkih,
informacije o uporabnikih,
informacije o skupinah, skupkih, skupinah-skupkih,
informacije o modulih (forum, naloge, kvizi,…),
informacije o vprašanjih in kategorijah znotraj banke vprašanj,
informacije o redovalnici,
kopiranje uporabniških datotek in datotek predmeta.
Varnostna kopija se tvori v posebni mapi znotraj sistema map v predmetu z imenom /backupdata:
V bloku “Skrbništvo” najprej izberete povezavo “Varnostna kopija”:
Moodle omogoča uporabniku selektivno izbiro, kaj naj varnostna kopija zajema. Ena od bistvenih je
tudi odločitev ali bomo v varnostno kopijo zajeli podatke uporabnikov ali ne:
4
Izbira, katere učne aktivnosti in vire
bomo shranili v varnostno kopijo.
Izbira, katere podatke uporabnika (datoteke,
pispevke, izbire, ocene,…) bomo shranili v
varnostno kopijo.
1.1 Varnostna kopija predmeta z uporabniškimi podatki
Varnostno kopijo predmeta z uporabniškimi podatki tvorimo iz varnostnih razlogov, če bi se slučajno
zgodilo:


da ste v svojem predmetu kaj po pomoti brisali ali
da je prišlo do težav v Moodlovi podatkovni bazi.
Varnostno kopijo si shranite na svoj računalnik.
V mapi /backupdata, ki je del sistema map v predmetu znotraj Moodla, ohranite le verzijo
zadnjega shranjevanja.
Izbrana je varnostna
kopija s podatki
uporabnikov.
Selektivno lahko
izberemo, katere
dejavnosti bo
varnostna kopija
zajemala.
5
Če ne želite shraniti dnevnik
prijav, izberete tukaj »Ne«.
Če želite shraniti tudi ocene v
redovalnici, izberete tukaj
»Da«.
Izbire potrdite na dnu strani s klikom na gumbek “Nadaljuj”:
Sistem tvori ime varnostne kopije
ki ga uporabnik lahko že tukaj po želji spremeni:
Sledi izpis podrobnosti, kaj je vse zajeto v varnostni kopiji. Če ustreza nadaljujete, v nasprotnem
primeru kliknete na gumbek “Prekliči”:
Če nadaljujete, sledi zapis :
6
Arhivsko datoteko naloži v sistemsko mapo /backupdata:
1.2 Varnostna kopija predmeta brez uporabniških podatkov
Varnostno kopijo predmeta brez uporabniških podatkov tvorimo, če želimo ustvariti le kopijo vsebin
predmeta, ki jo nato:


obnovimo v drugem predmetu znotraj istega sistema ali
v drugem sistemu Moodla.
Postopek tvorjenja varnostne kopije je enak kot pri varnostni kopiji z uporabniškimi podatki, le v
vrstici “Vključi” odstranimo izbiro uporabniških podatkov:
7
Če ne želite imeti v varnosti kopiji
zajete uporabnike, izberemo
»Brez«.
Če ne želite imeti v varnosti kopiji
datotek uporabnikov, izberete
»Ne«.
Pred tvorjenjem varnostne kopije vas sistem še enkrat opozori, da niste izbrali shranjevanja
uprabnikov in uporabniških podatkov. Temu sledi izpis podrobnosti o varnostni kopiji:
8
1.3 Obnovitev predmeta
Obnovitev predmeta pomeni, da v predmet prenesete podatke shranjene v varnostni kopiji.
Obnovitev varnostne kopije izvedete s klikom na povezavo “Obnovi”, ki se nahaja v bloku
“Skrbništvo”:
Poiščete/naložite varnostno kopijo v Moodlov sistem map v predmetu in kliknete na povezavo
Obnovi:
Odpre se uvodna stran:
Sledi poročilo, kaj bo obnova vsebine predmeta zajemala.
Prikaže vsebino povzetka, katerega
pa pri obnovi ne prenese!
9
Podatki o varnostni kopiji:
Sledijo podrobnosti o tem, kaj se nahaja v varnostni kopiji. Natančno preglejte še enkrat ali je vse
tako, kot ste želeli/previdevali:
V nadaljevanju morate izbrati predmet in način obnovitve:
Na izbiro imate:

10
trenuten predmet, njegovo brisanje:
v predmetu, v katerem se nahajate, najprej brišete vse vsebine in šele nato naložite vsebino
varnostne kopije;



trenuten predmet, dodajanje podatkov vanj:
v predmetu v katerem se nahajate k obstoječim vsebinam dodate vsebine varnostne kopije;
obstoječ predmet, njegovo brisanje:
iz seznama svojih predmetov najprej izberete predmet, njegove vsebine se brišejo, vanj se
naloži vsebina varnostne kopije,
obstoječ predmet, dodajanje podatkov vanj:
iz seznama svojih predmetov najprej izberete predmet, vsebine varnostne kopije se dodajo k
obstoječim vsebinam.
Želite v predmetu dodati samo določeno aktivnost, podatek?
Za selektivno dodajanje se izbere možnost “…, dodajanje podatkov”.
Želite predmet v celoti brisati?
Za brisanje predmeta izberemo možnost “…, njegovo brisanje” in uporabite varnostno kopijo
praznega predmeta1.
Želite vsebino enega predmeta prekopirati v drug predmet?
Za kopiranje vsebine trenutnega predmeta v drug izbran predmet se najprej tvori varnostna kopija
trenutnega predmeta, v fazi obnove pa izberemo “obstoječ predmet,…”:
Po pregledu vsebine varnostne kopije in kliku na gumbek “Nadaljuj”, se odpre stran s seznamom
vaših predmetov. Sedaj izberete predmet, v katerega želite kopirati vsebino varnostne datoteke:
Po izbiri predmeta se sproži obnova vsebine v ta predmet:
1
11
Varnostno kopijo praznega predmeta si lahko naredite v pomočjo svojega testnega predmeta.
Sledi poročilo o poteku obnove:
Po kliku na gumbek “Nadaljuj” se odpre stran predmeta v katerega ste kopirali vsebino in si lahko
ogledate rezultat kopiranja.
1.4 Uvoz iz predmeta
Moodle omogoča uvažanje vsebin iz enega predmeta v drug predmet.Najprej v predmetu (v katerega
želite uvažati!) izberete povezavo “Uvozi”:
12
Iz padajočega menija izberete ime predmeta iz katerega boste uvažali vsebine v predmet v katerem
se nahajate:
Znova lahko nastavite, kaj boste uvozili (možen je selektiven uvoz). Temu sledi poročilo o uvozu in
izvedba uvoza.
Uvoz vsebin iz enega predmeta v drug se vedno izvede brez uporabnikov in njihovih
podatkov.
2 Varnostna kopija redovalnice
V predmetih, kjer učitelj uporablja učne aktivnosti z ocenjevanjem, je redovalnica z ocenami
pomembna kategorija podatkov, ki jih je dobro shranjevati tudi na svojem računalniku.
Shranjujte si podatke redovalnice vedno tudi na svojem računalniku!
Shranjevanje/izvoz podatkov redovalnice naredite tako, da najprej izberete povezavo “Redovalnica”
znotraj bloka “Skrbništvo”:
13
2.1 Izvoz redovalnice
Najprej izberite zavihek “Izvoz”:
Podatke redovalnice lahko izvažate v štirih formatih:




preglednica OpenDocument:
za uporabnike paketa Open Office.
Datoteka z golim besedilom:
primerno za pripravo podatkov za študente, npr. objavo rezultatov kolokvijev.
Preglednica Excel:
primerno za nadaljnjo obdelavo podatkov, npr. za preračun ocene na specifičen način, ki v
Moodlovi redovalnici ni možen. Omogoča tudi uvoz podatkov nazaj v redovalnico.
Datoteka XML:
standardiziran zapis za izmenjavo podatkov. Vse učne aktivnost z oceno, ki se nahajajo v
redovalnici, morajo imeti svojo ID številko.
Odkljukate, če želite prenesti tudi komentarje
pri posameznih ocenah.
Preden tvori izvoz podatkov, naredi
predlogled tega, kar bo izvozil.
Nastavite lahko, koliko vrstic naj vam
prikaže v predogledu.
Lahko izberete, katere postavke ocen
boste izvozili in katere ne.
14
Po kliku na gumbek “Pošlji” vidimo predogled izvoza:
Preverite še enkrat ali so to podatki, ki jih želimo izvoziti.
S klikom na gumbek “Prenos” se izvede izvoz podatkov redovalnice v izbran format datoteke. V
prikazanem primeru je bil narejen izvoz v Excel tabelo:
2.2 Uvoz redovalnice
Uvoz redovalnice ni tako premočrten, kot izvoz. Kar nekaj stvari je, na katere mora biti uporabnik
pozoren, če naj bo uvoz podatkov pravilen.
V primeru, da niste popolnoma prepričani ali boste uvoz podatkov v redovalnico pravilno
izvedli vam predlagamo, da se najprej posvetujete z administratorjem Moodla. Dosegljiv
je na e-naslovu [email protected]
Težave vam lahko povzročajo:




različni ločevalniki polja podatkov (podpičje, tabulator, decimalna pika);
različen format zapisa znakov v Excelu (ASCII ) in v Moodlu (UTF-8),
število, zaporedje in imena polj v Excelovi tabeli se morajo ujemati s polji v Moodlovi
redovalnici.
naknadni ročni vnosi v polja redovalnice, kjer je bila uporabljena metoda avtomatskega
preračunavanja ocene.
Format datoteke s podatki o redovalnici, ki jo uvažamo, je lahko:


CSV (Comma Separated Value) datoteka ali
XML datoteka (zahteva numerične ocene, učne aktivnosti morajo imeti ID številko).
2.2.1 Priprava podatkov redovalnice v Excelu za uvoz v Moodle
Pogledali si bomo primer, ko je bil najprej narejen izvoz podatkov redovalnice v Excel.
Če ste v Excelovi tabeli tvorili nov podatkovni stolpec, je potrebno na ustreznem mestu v
Moodlovi redovalnici tudi tvoriti na enakem mestu novo postavko za ocene.
15
Preden greste na uvoz Excelove datoteke v Moodle, jo morate še nekoliko preoblikovanti. Najprej jo
morate shraniti v *.csv obliki:
in shranite
Pojavi se nova datotkeka s končnico v csv (ikona
16
):
Na spodnje opozorilo odgovorite z “Da”:
Preden uvozite to datoteko v Moodle, jo je potrebno še dodatno preurediti:

decimalne vejice pri ocenah je potrebno zamenjati z decimalnimi pikami.

Kot znak ločitve med dvema elementoma uporablja Excel podpičje (;) čeprav je navedeno pri
pretvorbi, da bo vnesel vejice (,). To je napaka Excela. Moodle zahteva vejico, zato je potrebno
vsa podpičja zamenjati z vejico.

Excel uporablja je ASCII zapis, ki lahko vsebuje šumnike (ŠČŽ, ščž). Ti delajo težave pri
identifikaciji polj med poljem v Moodlovi redovalnici in poljem v *.csv. Zato je potrebno zapis
pretvoriti še v UTF-8 obliko.
V prikazanem primeru je za pripravo podatkov uporabljeno prosto dostopno orodje
Notepad++. Lahko si ga naložite na svoj računalnik z http://notepad-plusplus.org/download/v6.1.1.html.
Dokument *.csv (ikona
) odpremo z Notepad++:
Znotraj Notepad++ vidimo zapis elementov redovalnice in ocen, ki so ločeni s podpičjem (;):
17
Sedaj lahko vidite, da se v dokumentu kot ločilni element nahaja podapičje (;), čeprav je bil shranjen
kot *.csv (comma separated value).
Če imate v redovalnici ocene izražene z decimalnimi mesti, morate najprej decimalne vejice “,”
spremeniti v decimalne pike “.” To naredite znotraj menija “Search”z uporabo funkcije “Replace”:
Vnesite, naj vam zamenja vse decimalne vejice “,” z decimalnimi pikami “.”:
18
Nato zamenjajte še vsa podpičja “;” z decimalnimi vejicami “,”:
Sedaj so povsod v dokumentu podpičja zamenjana z vejico. Decimalna števila so zapisana z
decimalno piko:
Sledi še pretvorba zapisa ASCII v UTF-8:
19
Datoteko shranite:
Datoteka z ocenami redovalnice je sedaj pripravljena na uvoz v Moodle.
2.2.2 Uvoz iz datoteke formata csv v Moodlovo redovalnico
V redovalnici izberete zavihek "Uvozi":
Prenos ocen v redovalnico se izvede samo za študente, ki se nahajajo v predmetu. Če se v
datoteki nahajajo podatki za študente, ki jih v predmetu ni, se uvoz za te študente ne bo
izvedel.
Z brskalnikom poiščete pripravljeno datoteko formata *.csv oz. datoteko z ikono
20
:
Podate še potrebne nastavitve. Pomembni sta le dve:


kodni nabor je UTF-8 in
ločijo je vejica.
Po kliku na gumbek “Naloži ocene” še enkrat dobite predogled, kateri podatki se bodo uvozili v
redovalnico:
Sedaj nastavite še parametre s pomočjo katerih bo preverjal identičnost izvorne in cilje osebe v
redovalnici. V našem primeru je za te namene najboljša vpisna številka študenta:
Sedaj nastavite, kateri podatki se bodo prepisali iz datoteke v redovalnico Moodla. Pri posamezni
postavki ocene imamo na voljo naslednje izbire:
21
 Ignore:
izberete, če ne želite imeti prenosa tega podatka.
 New gradeitem:
v redovalnici tvori novo kolono “Nova postavka
ocene” z izbranim imenom.
 Gradeitems:
izberete iz seznama obstoječih učnih aktivnosti
postavko ocene, ki ji jo boste prenesli.
 Comments:
omogoča prenos izbrane ocene v polje za
komentar.
Primer:
Izbiro potrdite s klikom na gumbek "Naloži ocene":
Po sporočilu, da je uvoz uspel, nadaljujete s klikom na gumbek "Nadaljuj":
22
Prikaže se redovalnica dopolnjena z uvoženimi podatki:
3 Varnostna kopija banke vprašanj »Kviza«
Vprašanja, ki jih tvorite znotraj učne dejavnost Kviz, se shranjujejo v banki vprašanj. Ta vprašanja
lahko izvozite na svoj računalnik oziroma uvozite v banko vprašanj drugega predmeta.
V banki/zbirki “Vprašanja” so vprašanja razporejena po kategorijah/podkategorijah. Število kategorij
in podkategorij je odvisno od uporabnika, kako jih je ta tvoril. V predmetu je vedno najmanj ena
kategorija z imenom predmeta “Privzeto za …”:
23
Podkategorije
tvorjene s strani
uporabnika.
3.1 Izvoz banke vprašanj
Po kliku na povezavo “Vprašanja” znotraj bloka “Skrbništvo” izberete zavihek “Izvozi”:
Odpre se stran za vnos podatkov glede zapisa izvoza:
Če imate namen uvažati vprašanja
nazaj v Moodle, predlagamo format
izvoza »Moodle XML«. Gre predvsem
za to, da ta format podpira izvoz večine
možnih tipov vprašanj v Moodlovem
Kvizu.
V nadaljevanju označite ali boste izvažali vsa vprašanja banke ali samo vprašanja izbrane kategorije:
24
Nato določite še, ali želite imeti shranjeno tudi strukturo kategorij/podkategorij baze vprašanj:
Če označimo, bo v datoteko
zapisana struktura kategorij, ki
jo bo možno obnoviti v fazi
uvoza podatkov.
Ime datoteke izvoza.
Uporabnik jo lahko sam
vnese/spremeni.
Sledi prikaz vprašanj, ki jih bo sistem izvozil v datoteko.
Na koncu imate možnost izbire, da vam datoteko z izvoznimi podatki shrani tudi na vaš računalnik.
Možnost shranjevanja podatkov izvoza banke
vprašanj ne samo v sistemsko /backupdata/kviz
mapo, temveč tudi na vaš računalnik.
Datoteko *.xml shrani v sistemsko tvorjeni mapi datotek /backupdata/kviz:
3.2 Uvoz banke vprašanj
V banki vprašanj izberete zavihek “Uvoz”:
25
Moodle omogoča vnos datoteke vprašanj pripravljenih v 12-ih različnih formatih.
Več informacij o formatih si
lahko preberete v Moodlovi
spletni pomoči.
V odseku “Splošno” lahko izberete kategorijo, v katero naj naloži uvožena vprašanja. Kategorija
seveda mora v banki vprašanj trenutnega predmeta že obstajati.
Boste uvozili tudi sistem kategorij?
Lahko vklopite dodaten mehanizem pravilnosti prenešenih podatkov z nastavitvijo “Primerjanje
ocen” in “Ustavi se ob napaki”:
Navesti je še potrebno, kje se nahaja datoteka, iz katere se izvede uvoz:


26
na vašem računalniku ali
v mapi predmeta /backupdata/kviz.
Se datoteka nahaja na vašem računalniku?
Imate datoteko že shranjeno v
sistemu map predmeta v Moodlu?
Sledi poročilo, katerih vprašanj ni bilo možno uvoziti (ni podprtega uvoza določenega tipa vprašanj).
Temu sledi seznam vprašanj, kjer je bil uvoz izveden:
Po pregledu seznama vprašanj lahko, če ste s prikazanim zadovoljni, nadaljujete z uvozom vprašanj s
klikom na gumbek “Nadaljuj”.
27
V prikazanem primeru je bil izbran tudi prenos kategorij. Zato se je tvorila v predmetu kategorija
predmeta, iz katerega so bila uvožena vprašanja in v njej pod-kategorije:
Če želite prenesti samo vprašanja brez kategorij, to označite v fazi priprave uvoza:
Osnovna kategorija predmeta v katerega uvažate
vprašanja kviza
Ni prenosa kategorij predmeta iz katerega uvažate
vprašanja kviza.
V tem primeru so vsa vprašanja uvožena v osnovno kategorijo predmeta:
28
3.3 Izvoz ocen/odgovorov znotraj kviza
Znotraj kviza imate možnost dveh oblik izvoza ocen/odgovorov študentov na vprašanja kviza:


izvoz ocen študenta na posamezno vprašanje kviza,
izvoz odgovorov študentov na posamezno vprašanje kviza.
3.3.1 Izvoz ocen
Po izvedbi kviza lahko izvozimo ocene odgovorov udeležencev na posamezno vprašanje kviza.
Najprej izberete kviz:
Izberete zavihek “Rezultati”:
Na strani s prikazom ocen odgovorov študentov na posamezna vprašanja kviza imate na voljo 3
oblike izvoza podatkov:



format ODS (format Open Office aplikacije),
Excel format,
tekstovni format.
3.3.2 Izvoz odgovorov
Izvoz odgovorov študenta na posamezna vprašanja kviza omogoča zavihek “Analiza elementov”:
29
Prikazan je seznam vseh odgovorov študentov na posamezno vprašanje:
Na dnu seznama imamo možnost izvoza v treh oblikah:
4 Izvoz datotek študentov
V okviru učnih aktivnosti vam študentje lahko pošiljajo datoteke (domače naloge, seminarske naloge,
projektne naloge,…).Te se nalagajo v posebnih sistemskih mapah znotraj predmeta v Moodlu. Če
imamo npr. v predmetu učno dejavnost tipa “Naloge – napredno nalaganje datotek” in učno
dejavnost “Forum”, kjer imajo študentje možnost dodajanja datoteke v priponki odgovora:
potem sistem sam tvori mapi /moddata/assignment in /moddata/forum, kamor shranjuje datoteke
študentov:
Mape učnih dejavnosti in študentov so označene s številkami.
Sedaj se uporabnik sam odloči:



30
ali bo tvoril ločeno arhivsko datoteko nalog in ločeno forumskih prispevkov,
ali bo vse mape zajel v eni arhivski datoteki ali
bo šel mogoče še en nivo nižje in tvoril arhivske datoteke na nivoju posamezne mape učne
dejavnosti.
Posamezna učna dejavnost ima znotraj sistemske mape /moddata/*** tvorjeno svojo mapo s
številko. Znotraj nje ima vsak študent svojo mapo s enolično številko, kjer se nahajajo njegove
datoteke:
Mapa učne aktivnosti “1.Naloga”se nahaja v sistemski
mapi /moddata/assignment in ima številko 4441.
Vsak študent ima svojo mapo s številko, znotraj
katere so shranjene njegove datoteke.
Kjerkoli že delate arhivsko datoteko - preden jo prenesete na svoj računalnik, jo morate
prenesti na najvišji nivo sistema map v Moodlu.
Primer:
Izberete mape in ustvarite arhivsko datoteko:
31
Dobljeno arhivsko datoteko 1_Naloga.zip morate sedaj prenesti na najvišji nivo sistema map. Če
boste hoteli izvoziti na nivoju mape učne dejavnsti, vam bo sistem javil “Datoteke 1_Naloga.zip ni bilo
mogoče prenesti”.
Sedaj lahko izvedete prenos na svoj računalnik:
32
5 Slovar – izvoz/uvoz
Pri slovarju je potrebo vedeti naslednje:
1. pri varnostni kopiji predmeta se pri obnovitvi tvori le dejavnost slovar, vsebina pa se
ne prenese.
2. Tudi
ne deluje.
Zato nam ostane samo možnost izvoza/uvoza znotraj same dejavnosti Slovar:
Ker se izvoz/uvoz podatkov izvaja preko datoteke tipa*.xml, se prenesejo le vsebine zapisov in
kategorije. Če ste imeli v slovarju pri posameznem zapisu dodano v priponki tudi datoteko, se ta ne
prenese. Potrebno jo je naknadno ročno dodati.
Dodatna pomoč
V primeru težav ali dodatnih vprašanj si lahko pomagate s seznamom »Pogosto zastavljena
vprašanja«, ki se nahaja na prvi strani e-okolja.
Za vprašanja in pomoč vam je na voljo tudi e-pošta: [email protected]
Za zahtevnejše uporabnike e-okolja Moodla pa je na voljo spletna stran v angleškem jeziku:
http://docs.moodle.org/19/en/Backup.
Želimo vam uspešno poučevanja s pomočjo učnega e-okolja Univerze v Mariboru!
33