Priključitev in menjava plinske jeklenke

Comments

Transcription

Priključitev in menjava plinske jeklenke
Priključitev in menjava plinske jeklenke
1. Varnost je na prvem mestu
Pri opravilu ne kadimo in preprečimo stik z odprtim plamenom.
Pred zamenjavo jeklenke se prepričamo, da je jeklenka namenjena
za uporabo v gospodinjstvu. Prepričamo se, da sta ventila na obeh
jeklenkah zaprta. Pri vsaki zamenjavi – priključevanju jeklenke
pregledamo tesnilo regulatorja in po potrebi zamenjamo tesnilo.
2. Zanesljivost na vsakem koraku
Regulator privijemo najprej z roko (levi navoj) in nato še trdno
privijemo z originalnim ključem na ventil jeklenke. Odpremo ventil.
Spoj med ventilom in regulatorjem preverimo s posebnim
razpršilom za iskanje netesnih mest ali z milnico.
3. Rokovanje v primeru puščanja
V primeru puščanja (nastajanja mehurčkov) ventil na jeklenki
zapremo ter pregledamo tesnilo in ležišče. Ponovno privijemo
regulator in preverimo tesnjenje. Če spoj še vedno pušča, ventil
na jeklenki zapremo, privijemo zaščitno matico in jeklenko
odnesemo na odprt prostor. V tem primeru pokličite na
številko svetovanje in pomoč.
4. Ravnamo previdno
V primeru puščanja predstavlja plin nevarnost požara in eksplozije.
V zaprtem prostoru uporabljamo samo plinska trošila s
termomagnetnim varovalom. Plinska trošila (štedilnik, peč, …)
morajo biti namenjena za uporabo mešanice butana in propana.
Jeklenke ne smemo priključiti na plinsko trošilo brez regulatorja
tlaka. Prostore, v katerih uporabljamo plin, redno zračimo.
5. Ni za otroke in nepoučene
Pri nakupu vedno preverimo, da jeklenka ni poškodovana.
S plinom in plinskimi trošili lahko ravnajo le poučene osebe
skladno z navodili. Otrokom ni dovoljeno rokovanje s plinom
in plinskimi trošili.
6. S plinom ravnamo odgovorno
Jeklenka mora biti med uporabo vedno v pokončni legi.
Kadar plina ne uporabljamo, zapremo ventil na jeklenki.
Ob nepravilnem delovanju pokličemo dobavitelja plina.
Jeklenko vedno vrnemo s privito zaščitno matico.
Priporočamo pregled plinskih trošil in plinske opreme skladno
z navodili proizvajalca.
Številka za svetovanje in pomoč 031 374 204
Hiša na kolesih - Špela Grdadolnik s.p., Letališka cesta 029, 1000 Ljubljana, Slovenija
m: 031 374 204, t: 01 320 52 02, f: 01 320 52 03, e: [email protected], www.hisanakolesih.com