NAŠE OSNOVNE STORITVE PODROČJA

Comments

Transcription

NAŠE OSNOVNE STORITVE PODROČJA
Dr. Katja Grgić
NAŠE OSNOVNE STORITVE
Celodnevno izobraževanje = več kot 4 ure Poldnevno izobraževanje POVZETEK
= manj kot 4 KLJUČNIH
ure Za poldnevno
izobraževanje plačate 65 %
ZNANJ
cene celodnevnega izobraževanja.
in VEŠČIN

Leta 2012 doktorirala iz psihologije na področju Razvoja
metalingvističnega zavedanja

Leta 2004 diplomirala iz psihologije na področju
Jezikovnega razvoja
Polno kvalificirana na področju Teorije zavedanja
odnosov in uporabe orodja Strength Deployment
Inventory (SDI®)
Usposobljena za uporabo tehnik transakcijske analize
TA 101 Združenja za transakcijsko analizo (Transactional
Analysis Association).


Katja je psihologinja, ki
dela na področju razvojne
in organizacijske
psihologije. Pet let je
delala kot mlada
raziskovalka in asistentka
na na univerzitetnem
oddelku za psihologijo.
Od leta 2011 naprej dela
kot vodilna psihologinja
in vodja projektov v
podjetju Hill
International.
Njen cilj je pomagati
ljudem delovati v
medčloveških odnosih
tako, da bodo gradili
konstruktivne in
izpolnjujoče odnose in
dosegli večje
zadovoljstvo z rezultati
svojega dela.
PODROČJA
SPECIALIZACIJE








Kvalificirana za usposabljanje mladine in delo z mladimi.
Usposobljena za uporabo HILL-ovih načinov razgovora in
pridobila polno kvalifikacijo HILL-ove kompetenčne
analize.


PREGLED USTREZNIH IZKUŠENJ




Oblikovanje skupin
360° povratna
informacija in
individualni coaching
Razvoj srednje
pozicioniranih
vodstvenih delavcev
Razvoj kadrov
Medosebne veščine
Razvijanje
nadarjenosti
Karierni coaching
Iskanje nadomestne
zaposlitve

Tri leta izkušenj na področju razvoja kadrov kot
mednarodni zunanji izvajalec in partner na področju
zaposlovanja in organizacijskega razvoja, vključno s
pripravljanjem psiholoških profilov kandidatov za
najvišje vodstvene položaje v procesu iskanja in
izborov.
Dve leti izkušenj na področju postopkov
razvijanja nadarjenosti v različnih organizacijah
vključno z oblikovanjem kompetenčnih modelov, oceno
potenciala, načrtovanjem razvoja in coachingom
ključnih talentov.
Dve leti izkušenj na področju kariernega
coachinga. Usposabljanje posameznikov za boljši
razvoj njihove poklicen poti in podpora osebam, ki so
odpuščene na račun zmanjševanja števila zaposlenih.
Dve leti izkušenj kot trenerka na področjih
oblikovanja skupin, razvijanja komunikacijskih
sposobnosti in razreševanja sporov s pomočjo orodja
SDI in teorije zavedanja odnosov.
Pet let izkušenj na področju raziskovanja in
poučevanja na področjih razvoja otrokovih jezikovnih
sposobnosti (sociološko kulturna in psihološko
lingvistična perspektiva), učnega uspeha učencev
(glede na socialni in kulturni kapital) in vloge
predšolske vzgoje (nadomestna vloga, kvalitativna
ocena). So-avtorica več kot 30 znanstvenih člankov
in dveh znanstvenih monografij s temami, kot sta
razvoj otrokovih jezikovnih sposobnosti in otrokov učni
uspeh, aktivna udeleženka različnih mednarodnih in
nacionalnih znanstvenih konferenc (vsakoletna
konferenca združenja EECERA (European Early
Childhood Research Association) 2004–2007).
Omogočanje resničnih osebnih sprememb
www.fastforwardonline.com

Similar documents