Vzporedno glasbeno izobraževanje

Comments

Transcription

Vzporedno glasbeno izobraževanje
»Glasba je najstarejša bitnost. Kadar se rodi otrok, ga uspavaš z glasbo. Ne zna brati, ne more
razbirati slik, vendar zna poslušati glasbo.«
Duke Ellington
Dijaki, ki želijo nadaljevati glasbeno izobraževanje lahko to storijo tudi v obliki vzporednega
glasbenega izobraževanja. Vpišejo se v katerikoli srednješolski program, poleg tega pa
obiskujejo še strokovne glasbene predmete na I. gimnaziji v Celju in v Glasbeni šoli Celje.
V glasbeni šoli je veliko dobrih orkestrov, v katerih si dijaki nabirajo praktične izkušnje in
razvijajo sposobnosti koncertiranja ter komorne igre. Štirikrat letno pripravijo javni nastop,
pripravljajo se na številna mednarodna tekmovanja in na državno tekmovanje ter si tako
nabirajo izkušnje za sprejemni izpit na akademiji in druge reference.
Rok za prijavo na preizkus glasbene nadarjenosti: 27. 2. 2015
Obrazec Prijava k opravljanju preizkusa glasbene nadarjenosti najdete na naši spletni strani.
Izpolnjeno prijavo pošljete na naslov: I. gimnazija v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje.
Preizkus nadarjenosti v glasbeni šoli: 5. 3. 2015
Preizkus obsega:

znanje nauka o glasbi v obsegu 6 razredov glasbene šole, znanje solfeggia v
obsegu 2 razredov glasbene šole

ter hkrati:
- za petje še: znanje petja v obsegu najmanj 4 razredov glasbene šole, starost
za ženske je praviloma do 22 let, za moške pa do 24 let;
- za klavir, violino, violončelo, harmoniko in kljunasto flavto še: znanje
ustreznega instrumenta v obsegu 8 razredov glasbene šole;
- za violo, kitaro, flavto, klarinet, oboo, fagot, saksofon, rog, trobento,
pozavno, tubo, tolkala, citre in harfo še: znanje ustreznega instrumenta v
obsegu najmanj 6 razredov glasbene šole, starost ob vpisu na fagot, pozavno in
tubo je lahko največ 20 let;
- za kontrabas še: znanje kontrabasa v obsegu najmanj 4 razredov glasbene
šole, starost ob vpisu na kontrabas je lahko največ 20 let;
- za orgle še: znanje orgel v obsegu najmanj 2 razredov glasbene šole in
- za čembalo še: znanje klavirja v obsegu 6 razredov glasbene šole.
Kandidati, ki uspešno opravijo preizkus glasbene nadarjenosti se v program vzporednega
glasbenega izobraževanja prijavijo najkasneje do 3. aprila 2015.
Obrazec Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole se nahaja na naši spletni strani.
Kandidati morajo biti v šolskem letu 2015/2016 vpisani v enega od srednješolskih programov,
razen v zgoraj naštetih primerih.
Če imate še kakšno vprašanje, se obrnite na našo svetovalno službo:
Telefon: 03 428 65 57
E-pošta: [email protected]