Naprej. - Dossier korupcija

Comments

Transcription

Naprej. - Dossier korupcija
 LISTA KANDIDATOV/-­‐K SOCIALNIH DEMOKRATOV ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, KI BODO 4. DECEMBRA 2011 SPREJETA NA KONVENCIJI SD, 5. NOVEMBRA 2011 I. VOLILNA ENOTA VOLILNI OBMOČNA IME IN PRIIMEK KANDIDATA/-­‐KE OKRAJ ORGANIZACIJA 1 JESENICE Zoran Kramar 2 Eva Štravs Podlogar RADOVLJICA 3 Katja Špur 4 Darja Lavtižar Bebler 5 KRANJ Dr. Ilija Dimitrievski 6 Ivan Grginič 7 TRŽIČ Zdenka Maglica 8 Mag. Mirjam Jan Blažič ŠKOFJA LOKA 9 Branko Jesenovec 10 KAMNIK Tomaž Besek 11 IDRIJA Samo Bevk II. VOLILNA ENOTA VOLILNI OBMOČNA IME IN PRIIMEK KANDIDATA/-­‐KE OKRAJ ORGANIZACIJA 1 TOLMIN Franc Ličer 2 PIRAN -­‐ PIRANO Dr. Patrick Vlačič 3 IZOLA -­‐ ISOLA Breda Pečan 4 Alenka Kovšca KOPER -­‐ CAPODISTRIA 5 Marijan Križman 6 SEŽANA Dr. Ljubica Jelušič 7 ILIRSKA BISTRICA Borut Rojc 8 POSTOJNA Tjaša Žgavec Tripković 9 Mirko Brulc NOVA GORICA 10 Borut Pahor 11 AJDOVŠČINA Tadej Beočanin 1/4 Naprej. III. VOLILNA ENOTA VOLILNI OBMOČNA IME IN PRIIMEK KANDIDATA/-­‐KE OKRAJ ORGANIZACIJA 1 CERKNICA Stanislav Pavlič LOGATEC 2 VRHNIKA Janez Kikelj 3 Mag. Polona Cvelbar 4 Damjan Janez Pangerc 5 Dr. Tamara Lah Turnšek 6 Andrej Jerman Blažič 7 LJUBLJANA Dr. Andreja Črnak Meglič 8 Silva Črnugelj 9 Dušan Kumer 10 Dr. Franc Križanič 11 Irena Kuntarič Hribar IV. VOLILNA ENOTA VOLILNI OBMOČNA IME IN PRIIMEK KANDIDATA/-­‐KE OKRAJ ORGANIZACIJA 1 KOČEVJE Janko Veber 2 RIBNICA Irma Grbec 3 GROSUPLJE Jasmina Zupančič 4 LITIJA Joža Ocepek 5 Dr. Boštjan Žekš 6 Nataša Kovač 7 LJUBLJANA Anton Colarič 8 Marko Kastelic 9 Dr. Igor Lukšič 10 Gregor Bajde DOMŽALE 11 Majda Zevnik 2/4 Naprej. V. VOLILNA ENOTA VOLILNI OBMOČNA IME IN PRIIMEK KANDIDATA/-­‐KE OKRAJ ORGANIZACIJA 1 ŠENTJUR PRI CELJU Karl Čadej 2 Metka Verdev Hojnik CELJE 3 Stane Rozman 4 Metoda Močnik ŽALEC 5 Dragica Povh 6 MOZIRJE Paul Orešnik 7 Srečko Meh VELENJE 8 Andreja Katič 9 SLOVENJ GRADEC Dr. Ivan Svetlik 10 RAVNE NA KOROŠKEM Mag. Zlatko Halilović 11 RADLJE OB DRAVI Branko Krenk DRAVOGRAD VI. VOLILNA ENOTA VOLILNI OBMOČNA IME IN PRIIMEK KANDIDATA/-­‐KE OKRAJ ORGANIZACIJA 1 ČRNOMELJ Darja Kapš METLIKA 2 Mag. Saša Jerele NOVO MESTO 3 Jožefa Šepetavc 4 TREBNJE Mitja Jeras 5 BREŽICE Anton Kmetič 6 KRŠKO Boris Urbanica 7 SEVNICA Breda Drenek Sotošek 8 LAŠKO Matjaž Han 9 HRASTNIK Soniboj Knežak 10 TRBOVLJE Sebastjan Ledinek 11 ZAGORJE OB SAVI Mitja Cizej 3/4 Naprej. VII. VOLILNA ENOTA VOLILNI OBMOČNA IME IN PRIIMEK KANDIDATA/-­‐KE OKRAJ ORGANIZACIJA 1 ŠMARJE PRI JELŠAH Miran Koštomaj 2 SLOVENSKA BISTRICA Mag. Jožef Pipenbaher 3 SLOVENSKE KONJICE Dr. Marinka Vovk 4 RUŠE Marjana Kralj 5 Nataša Tušek 6 Dr. Martin Kramar 7 Špela Ajdič 8 MARIBOR Mag. Majda Potrata 9 Bogdan Čepič 10 Matevž Frangež 11 Mag. Boris Sovič VIII. VOLILNA ENOTA VOLILNI OBMOČNA IME IN PRIIMEK KANDIDATA/-­‐KE OKRAJ ORGANIZACIJA 1 LENDAVA Rozina Prša 2 ORMOŽ Biba Biserka Sever 3 LJUTOMER Branko Smodiš 4 Mag. Dejan Židan MURSKA SOBOTA 5 Mag. Brigita Perhavec 6 GORNJA RADGONA Mag. Dejan Židan 7 LENART Dr. Marjan Toš 8 PESNICA Samo Dvoršak 9 Mirjana Nenad 10 PTUJ Dejan Levanič 11 Danijel Zajc 4/4 Naprej. 

Similar documents