Vzorec - status KPP na VPIS-ni sluzbi.pdf

Comments

Transcription

Vzorec - status KPP na VPIS-ni sluzbi.pdf
 VZOREC PROŠNJE: Status KPP v prijavno‐vpisnem postopku na fakulteto JANEZ NOVAK Pod kostanji 1 6000 KOPER Koper, ___________ VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO‐INFORMACIJSKA SLUŽBA UNIVERZA V LJUBLJANI p.p. 524 1001 LJUBLJANA Zadeva: Prošnja za uveljavitev statusa kandidata s posebnimi potrebami Sem Janez Novak, rojen ________, stanujoč na zgornjem naslovu, in prosim za odobritev statusa kandidata s posebnimi potrebami v prijavno‐vpisnem postopku na fakulteto. V šolskem letu 2010/11 zaključujem srednjo šolo v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, kjer trenutno tudi bivam. Bivanje in usposabljanje v Centru je pogojeno z mojimi zdravstvenimi težavami, za kar kot dokazilo prilagam odločbo pristojnega zavoda za šolstvo. Sem težje gibalno oviran, pri gibanju uporabljam električni voziček. V naslednjem šolskem letu želim šolanje nadaljevati na Fakulteti za upravo v Ljubljani, v visokošolskem študijskem programu »Uprava«. Študij na fakulteti, ki je tudi arhitektonsko dostopna mojemu gibanju, bo nadgradnja pridobljenega srednješolskega znanja, česar se vsekakor zelo veselim. Poklicno maturo opravljam v dveh delih in Državni izpitni center mi je tovrstno opravljanje že dovolil kot »spomladanski izpitni rok«. Tudi v prihodnje bom, glede na zdravstvene omejitve, potreboval določene prilagoditve, zato prosim za status kandidata‐študenta s posebnimi potrebami že v prijavno vpisnem postopku. Za razumevanje in ugodno rešitev prošnje se vam najlepše zahvaljujem. S spoštovanjem, Janez Novak Priloga: Kopija odločbe pristojnega zavoda za šolstvo 

Similar documents