Navodilo za izdelavo reklamnega oglasa Viri

Comments

Transcription

Navodilo za izdelavo reklamnega oglasa Viri
Navodilo za izdelavo reklamnega oglasa
1)
2)
3)
4)
Izberite temo na katero boste izdelali oglas.
Prijavite temo in izpolnite učni list.
Napišite scenarij.
Pripravite vse potrebno gradivo za TV – oglas (posnemite video, slike, poiščite ustrezno
glasbo).
5) Pripravi nov projekt v Movie Makerju z imenom IME FILMA IME IN PRIIMEK.
6) Uvozi svoje avtorsko gradivo (slike, fim, zvok) v ta projekt.
7) Sestavi film tako, da postavljaš posamezne predmete v snemalno knjigo v Movie Makerju.
Obvezno poglej

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Primer : sinopsisa, scenarija, snemalne knjige (Izdelava kratkega dokumentarnega
filma:
Primeri študentskih projektov -http://egradiva.minet.si/course/view.php?id=20
Vstavi naslovno (naslov filma) in odjavno špico (avtor, šola, kraj in datum, nastopajoči režija,
snemalec, mentor, drugo …).
Odseke opremi z ustreznim besedilom, ki se nanašajo na določeno temo.
Določi različne prehode / transitions/ med odseki.
Izberite učinke /effects/ na posameznih osekih.
Vstavite zvočne posnetke za ozadje filma ali po potrebi ostrani zvok iz filma.
Projekt večkrat shrani.
Shrani film v najboljši kakovosti z imenom, ki ga sami določite.
Viri
Elektronski viri na internetu:
Pridobljeno na spletnem naslovu: http://www.jemendo.com/en (28.01. 2013)
Pridobljeno na spletnem naslovu :http://egradiva.minet.si/course/view.php?id=20
(28.01.2013) – Primeri študentskih projektov
Pridobljeno na spletnem naslovu: http://www.youtube.com/watch?v=3ZZij3NNyVg (28.01.2013)
Pridobljeno na spletnem naslovu:http://windows.microsoft.com/sl-si/windows7/products/features/movie-maker
(28.01.2013)

Učbenik: Ana Golob et al. 2010. Posodobitev pouka v gimnazijski praksi, Ekonomija, podjetništvo, poslovna
informatika , Ljubljana: 1. Izd. Ljubljana, Zavod RS za šolstvo
1
2