MAN-2009-SIST-certifikati-objava-integrated forPDF 2010

Comments

Transcription

MAN-2009-SIST-certifikati-objava-integrated forPDF 2010
European Certification and Qualification Association
Piaristengasse 1, A-3500 Krems , Austria
Tel.: +43 (0)316 815910
Fax.: +43 316 815912
www.ecqa.org
[email protected]
List of ECQA certified EU Project Managers in Slovenia
from 1.1.2009 to 1.9.2010
Sorted: per Family names
Training organization:
proHUMAN Ltd. in cooperation with ISCN Ltd.
Family Name
Name
Organization
email
ALJANČIČ
ARKO
Mojca
Matija
[email protected]
[email protected]
ARTIČ
Nataša
AŽMAN
BARTOL
Valerija
Darinka
Občina Tržič
Slovenski regionalni razvojni sklad
Višja strokovna šola za gostinstvo in
turizem Maribor
Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve
University of Ljubljana
BREGAR
Vladimir Boštjan
Nanotesla Institut Ljubljana
BURNAZOVIĆ
CAMILTI
CEPAK
CINAC
CUNDRIČ
CVIRN
Sanja
Slobodanka
Franka
Zehra Eka
Andreja
Mojca
[email protected]
[email protected]
lad-rs.si
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ČERNI
ČUČEK SUVOROV
DEBELJAK KOZINA
DOLŽAN
DORIČ
Mateja
Borislava
Mojca
Jurij
Barbara
Stanovanjski sklad RS Javni sklad
Univerza v Ljubljani
Luka Koper d.d.
Občina Tržič
OMEGA Consult, d.o.o.
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Dom starejših občanov Polde EberlJamski
[email protected]
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
[email protected]
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
[email protected]
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
[email protected]
Kemijski inštitut
[email protected]
FLEŽAR
Matjaž
Kemijski inštitut
[email protected]
GEORGIJEV
Dejan
[email protected]
GERLEC
Črt
GOLJAT
Uroš
GOLOB LAVRIC
GREGORC
GRUDEN
HARNIK
Damjana
Cveto
Urška
Martin
HOČEVAR
Katarina
Univerzitetni klinični center, Ljubljana
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in
informatiko
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in
informatiko
Društvo za razvoj ustvarjalnosti
DIOTIMA
OMEGA Consult, d.o.o.
Univerza v Ljubljani
Mestna občina Slovenj Gradec
Medicinska fakulteta - Inštitut za
biofiziko
List of ECQA certified EU Project Managers in Slovenia
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
1
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in
informatiko
[email protected]
Občina Divača
[email protected]
Kemijski inštitut
[email protected]
VRIS d.o.o. Varnost in revizija
informacijskih sistemov
[email protected]
Javno podjetje Vodovod - kanalizacija
d.o.o.
[email protected]
Geološki zavod Slovenije
[email protected]
ZORD Slovenija
[email protected]
Ministrstvo za promet
[email protected]
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
[email protected]
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
[email protected]
HÖLBL
HREŠČAK
HRIBAR
Marko
Zdenka
Gorazd
JAGODIČ
Marko
JAMNIK
JANŽA
KLOFUTAR
KOCJANČIČ
KOGOVŠEK
KOGOVŠEK
Brigita
Mitja
Boštjan
Tanja
Metka
Mojca
KOMAR
KRAJCAR
Ervin
Urban
KRAJNC
KRANJC
KRIVEC
KRIŽAN
KUGLER
KUPLJEN
Andrej
Anton
David
Cvetko
Katja
Vlasta
LIPUŠ
LUKMAN
MAGANJA
MATKOVIČ
MAVER
MEGLIČ
MENCIN
MESARIČ
Bogdan
Rebeka
Mateja
Borut
Uroš
mag. Stanislav
Dušan
Boris
NEMEC
OBER
Lili
Kristina
OJSTERŠEK
OMAN VUČKOVSKA
Zlatka
Stojka
PAŠIČ
Zdenka
TAB Tovarna akumulatorskih baterij d.d. [email protected]
Služba vlade RS za lokalno samoupravo in [email protected]
regionalno politiko
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in
informatiko
[email protected]
Biro za komunalo d.o.o.
[email protected]
OMEGA Consult, d.o.o.
[email protected]
Elcom In d.o.o.
[email protected]
Ministrstvo za pravosodje
[email protected]
Občina Ravne na Koroškem
[email protected]
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in
informatiko
[email protected]
Univerza v Mariboru
[email protected]
Občina Divača
[email protected]
private
[email protected]
Kemijski inštitut
[email protected]
Ministrstvo za promet
[email protected]
Dušan Mencin s.p.
[email protected]
Istraconsulting d.o.o.
[email protected]
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in
informatiko
[email protected]
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
[email protected]
Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve
[email protected]
Univerza v Ljubljani
[email protected]
Univerza v Mariboru, Ekonomskoposlovna fakulteta
[email protected]
PAVČIČ
PETERLIN MAŠIČ
PETKOVIĆ
POGAČAR
POTOČNIK
KAPITANOVIČ
PREVEC
PULKO
Tanja
Lucija
Mirjana
mag. Tomaž
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
[email protected]
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za [email protected]
Univerza v Ljubljani
mirjana petkovic
Agencija RS za okolje in prostor
[email protected]
Urška
Romana
Monika
PUŠAUER
PUTRIH
RIHTER
Suzana
Metka
Liljana
MK Projekt d.o.o.
[email protected]
ARENA Vip d.o.o.
[email protected]
OMEGA Consult, d.o.o.
[email protected]
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in
informatiko
[email protected]
private
[email protected]
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno [email protected]
delo
List of ECQA certified EU Project Managers in Slovenia
2
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
socialno delo
Skupnost višjih strokovnih šol RS
Srednja gradbena, geodetska in
ekonomska šola Ljubljana
ROŠIČ
SAUIL-MIKLAVČIČ
Nina
Alicia-Leonor
SIMEONOV
Elena
SOBOČAN
Ana Marija
SODNIK
STEVANOVIĆ
STRMEČKI
Jaka
Marjeta
Aleš
ŠIPEC
ŠTRKALJ
TEKAVEC
mag. Lilijana
Ivana
Martina
TIŠLER
TOPLER
ULČNIK
Tomas
Iztok
Leonida
VARŠEK
Damjana
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
[email protected]
TIP Inženiring d.o.o.
[email protected]
Bolnišnica Golnik - Kopa
[email protected]
[email protected]
Stanovanjski sklad RS Javni sklad
lad-rs.si
VERDNIK
VREČKO
ZANOŠKAR
Sašo
Nina
Marko
Občina Vuzenica
[email protected]
Univerza v Mariboru, Fakulteta za [email protected]
Mestna občina Slovenj Gradec
[email protected]
ZORE
Irena
Direkcija Republike Slovenije za ceste
[email protected]
ŽELEZNIKAR
Špela
[email protected]
ŽGANK
Andrej
ŽONTAR
ŽVIPELJ
ŽVIPELJ
ŽVOKELJ JAZBINŠEK
Rok
Srečko
Velislav
Karin
OMEGA Consult, d.o.o.
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in
informatiko
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in
informatiko
Stil export - import d.o.o.
Slovenski regionalni razvojni sklad
MK Projekt d.o.o.
Fakulteta za socialno delo
Univerza v Ljubljani - Fakulteta za
elektrotehniko
Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Ministrstvo za notranje zadeve - kabinet
ministrice
Mestna občina Koper
Univerza v Ljubljani
List of ECQA certified EU Project Managers in Slovenia
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
3
List of ECQA certified EU Project Managers in Slovenia
4
aconsulting.com
List of ECQA certified EU Project Managers in Slovenia
5

Similar documents