MAN-2009-SIST-certifikati-objava-integrated forPDF 2010

Comments

Transcription

MAN-2009-SIST-certifikati-objava-integrated forPDF 2010
European Certification and Qualification Association
Piaristengasse 1, A-3500 Krems , Austria
Tel.: +43 (0)316 815910
Fax.: +43 316 815912
www.ecqa.org
[email protected]
List of ECQA certified EU Project Managers in Slovenia
from 1.1.2009 to 1.9.2010
Sorted: per Organization
Training organization:
proHUMAN Ltd. in cooperation with ISCN Ltd.
Organization
Family Name
Name
email
AŽMAN
Valerija
[email protected]
OJSTERŠEK
POGAČAR
PREVEC
KRANJC
ULČNIK
Zlatka
mag. Tomaž
Romana
Anton
Leonida
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Irena
[email protected]
Mateja
[email protected]
Damjana
Dušan
Cvetko
Ana Marija
Mitja
Metka
Mojca
Boris
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Brigita
Uroš
Barbara
Gorazd
Franka
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Katarina
Ivana
Martin
Marko
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
mag. Lilijana
Katja
Tanja
mag. Stanislav
Mojca
Jurij
Tomas
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve
Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve
Agencija RS za okolje in prostor
ARENA Vip d.o.o.
Biro za komunalo d.o.o.
Bolnišnica Golnik - Kopa
Direkcija Republike Slovenije za ceste
ZORE
Dom starejših občanov Polde EberlJamski
ČERNI
Društvo za razvoj ustvarjalnosti
DIOTIMA
GOLOB LAVRIC
Dušan Mencin s.p.
MENCIN
Elcom In d.o.o.
KRIŽAN
Fakulteta za socialno delo
SOBOČAN
Geološki zavod Slovenije
JANŽA
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KOGOVŠEK
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KOGOVŠEK
Istraconsulting d.o.o.
MESARIČ
Javno podjetje Vodovod - kanalizacija
d.o.o.
JAMNIK
Kemijski inštitut
MAVER
Kemijski inštitut
DORIČ
Kemijski inštitut
HRIBAR
Luka Koper d.d.
CEPAK
Medicinska fakulteta - Inštitut za
biofiziko
HOČEVAR
Mestna občina Koper
ŠTRKALJ
Mestna občina Slovenj Gradec
HARNIK
Mestna občina Slovenj Gradec
ZANOŠKAR
Ministrstvo za notranje zadeve - kabinet
ministrice
ŠIPEC
Ministrstvo za pravosodje
KUGLER
Ministrstvo za promet
KOCJANČIČ
Ministrstvo za promet
MEGLIČ
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
DEBELJAK KOZINA
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
DOLŽAN
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
TIŠLER
List of ECQA certified EU Project Managers in Slovenia
1
POTOČNIK
MK Projekt d.o.o.
KAPITANOVIČ
MK Projekt d.o.o.
ŽVOKELJ JAZBINŠEK
Nanotesla Institut Ljubljana
BREGAR
Občina Divača
HREŠČAK
Občina Divača
MAGANJA
Občina Ravne na Koroškem
KUPLJEN
Občina Tržič
ALJANČIČ
Občina Tržič
CINAC
Občina Vuzenica
VERDNIK
OMEGA Consult, d.o.o.
CUNDRIČ
OMEGA Consult, d.o.o.
GREGORC
OMEGA Consult, d.o.o.
KRIVEC
OMEGA Consult, d.o.o.
PULKO
OMEGA Consult, d.o.o.
ŽELEZNIKAR
private
MATKOVIČ
private
PUTRIH
private
ROŠIČ
Skupnost višjih strokovnih šol RS
SAUIL-MIKLAVČIČ
Slovenski regionalni razvojni sklad
ARKO
Slovenski regionalni razvojni sklad
ŽVIPELJ
Služba vlade RS za lokalno samoupravo in KRAJCAR
regionalno politiko
Srednja gradbena, geodetska in
ekonomska šola Ljubljana
SIMEONOV
Urška
Karin
Vladimir Boštjan
Zdenka
Mateja
Vlasta
Mojca
Zehra Eka
Sašo
Andreja
Cveto
David
Monika
Špela
Borut
Metka
Nina
Alicia-Leonor
Matija
Velislav
Urban
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Elena
Stanovanjski sklad RS Javni sklad
BURNAZOVIĆ
Sanja
Stanovanjski sklad RS Javni sklad
Stil export - import d.o.o.
VARŠEK
ŽVIPELJ
Damjana
Srečko
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
TAB Tovarna akumulatorskih baterij d.d.
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
TIP Inženiring d.o.o.
University of Ljubljana
University of Ljubljana
University of Ljubljana
University of Ljubljana
University of Ljubljana
University of Ljubljana
University of Ljubljana
Univerza v Ljubljani - Fakulteta za
elektrotehniko
KOMAR
CVIRN
ČUČEK SUVOROV
FLEŽAR
OBER
TOPLER
BARTOL
CAMILTI
GRUDEN
OMAN VUČKOVSKA
PETKOVIĆ
STEVANOVIĆ
TEKAVEC
Ervin
Mojca
Borislava
Matjaž
Kristina
Iztok
Darinka
Slobodanka
Urška
Stojka
Mirjana
Marjeta
Martina
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] ff.uni-lj.si
[email protected] ff.uni-lj.si
[email protected] ff.uni-lj.si
[email protected] ff.uni-lj.si
mirjana [email protected] ff.uni-lj.si
[email protected] ff.uni-lj.si
[email protected] ff.uni-lj.si
SODNIK
Jaka
[email protected]
Lucija
Liljana
Rebeka
Aleš
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Zdenka
[email protected]
Črt
[email protected]
Uroš
[email protected]
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijoPETERLIN MAŠIČ
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno RIHTER
delo
Univerza v Mariboru
LUKMAN
Univerza v Mariboru
STRMEČKI
Univerza v Mariboru, Ekonomskoposlovna fakulteta
PAŠIČ
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in
informatiko
GERLEC
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in
informatiko
GOLJAT
List of ECQA certified EU Project Managers in Slovenia
2
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in
informatiko
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in
informatiko
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in
informatiko
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in
informatiko
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in
informatiko
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in
informatiko
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in
informatiko
HÖLBL
Marko
[email protected]
KRAJNC
Andrej
[email protected]
LIPUŠ
Bogdan
[email protected]
NEMEC
Lili
[email protected]
PUŠAUER
Suzana
[email protected]
ŽGANK
Andrej
[email protected]
ŽONTAR
Rok
[email protected]
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistikoVREČKO
Nina
nina.vreck[email protected]
Univerzitetni klinični center, Ljubljana
Višja strokovna šola za gostinstvo in
turizem Maribor
VRIS d.o.o. Varnost in revizija
informacijskih sistemov
GEORGIJEV
Dejan
[email protected]
ARTIČ
Nataša
[email protected]
JAGODIČ
Marko
[email protected]
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
ZORD Slovenija
PAVČIČ
KLOFUTAR
Tanja
Boštjan
[email protected]
[email protected]
List of ECQA certified EU Project Managers in Slovenia
3
List of ECQA certified EU Project Managers in Slovenia
4
List of ECQA certified EU Project Managers in Slovenia
5

Similar documents