Sindikat podpore UKC PRISTOPNA IZJAVA

Comments

Transcription

Sindikat podpore UKC PRISTOPNA IZJAVA
Sindikat podpore UKC
PRISTOPNA IZJAVA
Podatki o članu SPUKC
Ime:
Priimek:
Naslov bivališča:
(ulica, hišna št., pošta)
Spol: (obkroži)
M
Ž
Davčna številka:
PROSTOVOLJNO VSTOPAM V SINDIKAT PODPORE UKC
A. KOT ČLAN
B. KOT PRIDRUŽENI ČLAN
(ustrezno obkroži)
S svojim podpisom te pristopne izjave sprejmem Statut Sindikata podpore UKC in se zavezujem
plačevati z akti SPUKC določeno članarino ter dodatno premijo pravnega zavarovanja preko družbe
ARAG. Članarino in premijo bom plačeval z odtegovanjem od plače, v kolikor izpolnim soglasje za
direktno bremenitev pa soglašam, da se mi naj oboje odvaja iz mojega TRR preko trajnika in ne preko
delodajalca v skladu z akti sindikata.
Dovoljujem zbiranje mojih osebnih podatkov, ki so nujno potrebni sindikatu.
Kraj in datum:
Podpis:
Podatke v nadaljevanju potrebujemo za boljšo organiziranost delovanja sindikata:
E-poštni naslov:
Tel.:
V sindikatu bom deloval v okviru sindikalne matice
(klinika, inštitut, služba, sektor, oddelek): (dopiši)
V kateri opravljam naslednji poklic: (ustrezno obkroži)
1. Administrator
8. Kuharsko osebje
15. Projektni sodelavec
22. Šivilja
2. Arhivar
9. Kurir, voznik
16. Referent
23. Telefonist - receptor
3. Ekonomsko osebje
10. Analitik
17. Revizor
24. Laboratorijski tehnik
4. Tehnično - vzdrževalno ter
varnostno osebje
5. Informacijsko osebje
11. Skladiščnik
18. Poslovni sekretar
25. Fizioterapevt
12. Bolničar negovalec, spremljevalec
19. Strežnica, čistilka
26. Srednja med. sestra
6. Inženir
13. Pomožni delavec
20. Strokovni sodelavec
27. Drugo:
7. Koordinator
14. Osebje splošnega ter upravno
pravnega področja
21. Farmacevtski tehnik
SOGLASJE ZA
DIREKTNO BREMENITEV
Član SPUKC iz prve strani pristopne izjave:
Ime:
Priimek:
Se zavezujem plačevati članarino SPUKC in soglašam z odtegovanjem članarine z
direktno bremenitvijo iz mojega transakcijskega računa številka:
SI56
-
-
-
kot izhaja iz spodaj obkroženega:

7,90 EUR (članarina + subvencionirana premija pravne zaščite ARAG)
Zavezujem se sindikatu javiti vsako spremembo transakcijskega računa v kolikor do
tega pride in ima vpliv bremenitev članarine.
Kraj in datum:
Podpis:
Podpisano izjavo lahko posredujete na naslov:
Sindikat podpore UKC, Bohoričeva 28, 1000 Ljubljana ali pa jo osebno dostavite vašemu sindikalnemu zaupniku.
Več na: [email protected] ali tel.: 031 255 829 (PON-PET od 8:00 do 12:00 ure)

Similar documents