PDF, 386KB

Comments

Transcription

PDF, 386KB
2.6/29(16.265(ý$1-(
2./,1,ý1,)$50$.2/2*,-,
doc. dr. Miran Brvar, dr. med.
Center za zastrupitve, Interna klinika, UKC Ljubljana
prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med.
KO za žilne bolezni, Interna klinika, UKC Ljubljana
prof. dr. Aleš Mrhar, mag. farm.
Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani
9$51$8325$%$='5$9,/
Uvod: paracetamol
Kako zagotoviti varno farmakoterapijo?
Od potencialnih do ugotovljenih klinično pomembnih interakcij med zdravili
doc. dr. Zlatko Fras, dr. med.
KO za žilne bolezni, Interna klinika, UKC Ljubljana
Koristi in tveganja preventive srčno-žilnih bolezni z zdravili
prof. dr. Matjaž Bunc, dr. med.
KO za kardiologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana
Neželeni dogodki povezani z vgradnimi medicinskimi pripomočki v kardiologiji (TAVR)
asist. Rado Janša, dr. med.
KO za gastroenterologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana
Driska, vetrovi in zaprtje zaradi zdravil
mag. Matjaž Hafner, dr. med.
KO za gastroenterologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana
Zlatenica zaradi zdravil
asist. Jure Urbančič, dr. med.
Klinika za otorinolaringologijo, UKC Ljubljana
prof. dr. Hawlina Marko, dr. med.
Očesna klinika, UKC Ljubljana
Aleš Matos, dr. med.
Klinika za otorinolaringologijo, UKC Ljubljana
prof. dr. Fajko Bajrović, dr. med.
Nevrološka klinika, UKC Ljubljana
prof. dr. Bojana Pinter, dr. med.
Ginekološka klinika, UKC Ljubljana
doc. dr. Mateja Dolenc Voljč, dr.med.
Dermatovenerološka klinika, UKC Ljubljana
Veronika Učakar, dr. med.
prim. prof. dr. Alenka Kraigher, dr. med.
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
asist. dr. Lovro Žiberna, mag. farm.
Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
Damjan Grenc, dr. med.
Center za zastrupitve, Interna klinika, UKC Ljubljana
prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj, mag. farm., dr. med.
Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, Medicinska fakulteta v Ljubljani
mag. Milena Bergoč, mag. farm.
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
doc. dr. Mitja Kos, mag. farm.
Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani
Mrak, dr. med.
Fürst, dr. med.
asist. Alenka Premuš Marušič, mag. farm.
Motnje okusa in vonja zaradi zdravil
Motnje vida zaradi zdravil
Motnje sluha zaradi zdravil
Motnje občutka za dotik in bolečino zaradi zdravil
Nenačrtovana nosečnost zaradi zdravil
Izpadanje las in dlak zaradi zdravil
Neželeni dogodki pridruženi cepljenju
Doping z biološkimi zdravili
Neželeni učinki protistrupov proti kačjim strupom
Zakaj javljati neželene učinke zdravil
Zaznavanje varnostnih signalov
Vodljivost, voljnost in sodelovalnost bolnikov
mag. Jana
prim. mag. Jurij
Kakovostno predpisovanje zdravil - model pristopa k polifarmakoterapiji
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
dr. Urška Čegovnik, univ. dipl. kem
Oddelek za klinično radiokemijo, Klinika za nuklearno medicino UKC Ljubljana
24. januar 2014
Napake pri odmerjanju zdravil ob menjavi metode določanja njihove koncentracije
Program in prijava:
www.ktf.si
Kongresni center
v Ljubljani
Srečanje organizira Sekcija za klinično toksikologijo SZD v sodelovanju s
Centrom za zastrupitve Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana,
Inštitutom za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo Medicinske fakultete v Ljubljani ter Slovenskim društvom farmakologov.
MONS

Similar documents