Aktualna vprašanja

Comments

Transcription

Aktualna vprašanja
3. strokovno srečanje
Aktualna vprašanja
insolvenčnega prava
1. in 2. december 2011
Hotel Golf, Bled
www.gvzalozba.si
aktualna vprasanja insolvencno_2011.indd 1
9/21/11 12:52 PM
V
abimo vas na 3. strokovno srečanje Aktualna
vprašanja insolvenčnega prava, ki bo
1. in 2. decembra v Hotelu Golf na Bledu.
Na srečanju bomo poglobljeno obravnavali
pomembna vprašanja in probleme, ki nastajajo
pri uporabi ZFPPIPP v praksi in posamezne
vidike novosti ureditve, ki jo je prinesla novela
ZFPPIPP-C.
Aktualne teme bodo obravnavane v štirih sekcijah
in pri okrogli mizi. Udeleženci ste že zdaj vabljeni
k predložitvi vprašanj, za katera želite, da bi jih
predavatelji posebej obdelali ali da bi se o njih
razpravljalo. Pošljete jih lahko na naslov:
[email protected]
Vabljeni na Bled!
GV Založba, d. o. o.
Sponzor
aktualna vprasanja insolvencno_2011.indd 2
9/21/11 12:52 PM
Program
četrtek, 1. december
9.00–9.30
sprejem udeležencev
9.30–10.00
uvodni nagovor
10.00–13.00
Finančno prestrukturiranje v postopku prisilne poravnave
vodja sekcije: dr. Nina Plavšak
sekcija
• Ekonomska vrednost kapitala družbe in učinki
prestrukturiranja Nevenka Kržan
1
• Odločanje upnikov o spremembi kapitala v postopku
prisilne poravnave dr. Nina Plavšak
• Varovanje interesov upnikov v postopku prisilne poravnave
Blaž Štumpfl
13.00–14.00
odmor
14.00–17.00
Pogostejša vprašanja v postopku stečaja pravne osebe
vodja sekcije: Vlado Balažic
sekcija
• Upoštevnost sodne prakse po ZPPSL glede na ureditev
izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj po ZFPPIPP
dr. Miodrag Đorđević
2
• Položaj in poplačilo ločitvenih in izločitvenih upnikov
Mateja Levstek
• Vpliv začetka stečajnega postopka na pravdni postopek,
v katerem je stečajni dolžnik pravdna stranka
(tudi v primeru osebnega stečaja) Vlado Balažic
17.00–17.30
odmor
aktualna vprasanja insolvencno_2011.indd 3
9/21/11 12:52 PM
Učinkovitost postopkov zaradi insolventnosti
vodja okrogle mize: dr. Nina Plavšak
okrogla
miza
17.30–19.00
petek, 2. december
9.00–12.00
sodelujejo:
– mag. Uroš Ilič, odvetnik
– Blaž Štumpfl, odvetnik
– Vlado Balažic, sodnik Vrhovnega sodišča
– Maja Lajevec, sodnica Okrožnega sodišča v Ljubljani
Odškodninska odgovornost organov vodenja in nadzora
vodja sekcije: dr. Saša Prelič
sekcija
• Splošna (korporacijska) pravila o odškodninski odgovornosti
organov vodenja in nadzora dr. Saša Prelič
3
• Odškodninska odgovornost po ZFPPIPP mag. Uroš Ilič
• Posebni primeri odškodninske odgovornosti članov organov
vodenja ali nadzora po ZGD-1 dr. Peter Podgorelec
odmor
13.00–16.00
Pogostejša vprašanja v postopku osebnega stečaja
vodja sekcije: Maja Lajevec
• Položaj upravitelja v postopku osebnega stečaja in odpusta
sekcija
12.00–13.00
4
obveznosti dr. Jasna Murgel
• Poslovanje stečajnega dolžnika kot podjetnika ali zasebnika
mag. Darja Novak Krajšek
• Postopek odpusta obveznosti – najpogostejša vprašanja
Maja Lajevec
aktualna vprasanja insolvencno_2011.indd 4
9/21/11 12:52 PM
Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na strokovnem srečanju in gradivo je 320,00 EUR
(384,00 EUR z DDV).
Udeleženci prejmete zbornik referatov. Kotizacija vključuje osvežilne pijače
med odmori. Če boste na prijavnici označili, da želite potrdilo o udeležbi,
ga boste lahko prevzeli pri recepciji srečanja.
Skrajni rok za prijavo je 25. november 2011.
Plačilo
Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem
plačilnem roku na IBAN GV Založbe, d. o. o., odprt pri UniCredit Banka
Slovenija, d. d., Ljubljana, številka: SI56 2900 0005 5121 174. Sklicna številka
bo navedena na računu.
Prijave in informacije
Prijavite se lahko:
po pošti: GV Založba, d. o. o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
po faksu na številko: 01 30 91 815
po elektronski pošti: [email protected]
s prijavnico na naši spletni strani: www.gvzalozba.si
Informacije po telefonu:
01 30 91 813
Obvestila in sprotne spremembe:
www.gvzalozba.si
Informacije v času srečanja:
pri recepciji organizatorjev, ki je odprta v času predavanj.
Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve.
Odjave
Morebitno odjavo nam pošljite po pošti ali faksu. Skrajni rok za pisno
odpoved je 29. november. Če se boste odjavili do 25. novembra 2011, vam
bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije.
Pri poznejši odjavi vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.
aktualna vprasanja insolvencno_2011.indd 5
9/21/11 12:52 PM
Hoteli
Najbližje prenočišče: Hoteli Sava, Bled
Cenik namestitev
Hotel Golf****
prenočitev z zajtrkom na dan
enoposteljna soba / pogled na park
enoposteljna soba / pogled na jezero
dvoposteljna soba /pogled na park
dvoposteljna soba /pogled na jezero
107,00 EUR
125,00 EUR
130,00 EUR (65,00 EUR na osebo)
148,00 EUR (74,00 EUR na osebo)
Hotel Savica***
prenočitev z zajtrkom na dan
enoposteljna soba dvoposteljna soba 80,00 EUR
96,00 EUR (48,00 EUR na osebo)
Cena vključuje možnost kopanja v novem wellness centru v Hotelu Golf in DDV.
Rezervacije:
Hoteli Sava, Bled, d. d.
Cankarjeva 6, 4260 Bled
Tel.: +386 4 579 16 07
Fax: +386 4 579 16 02
Udeleženci konference sami pokrbite za rezervacijo in plačate stroške prenočitve.
Priporočamo, da si sobo rezervirate vsaj do začetka novembra, saj so jeseni hoteli
na Bledu zasedeni.
aktualna vprasanja insolvencno_2011.indd 6
9/21/11 12:52 PM
3. strokovno srečanje
Aktualna vprašanja
insolvenčnega prava
prijavnica
faks: 01 30 91 815
ime in priimek udeleženca
delovno mesto
podjetje
naslov
ne
davčni zavezanec (obkroži)
telefon
identifikacijska številka za DDV
matična številka
faks
e-pošta
Želim potrdilo o udeležbi.
Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z zakonom o varstvu osebnih
podatkov.
Ne želim, da uporabljate moje podatke.
P 37
Prijavnico lahko fotokopirate.
da
prijavite se lahko
po pošti: GV Založba, d. o. o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
po faksu na številko: 01 30 91 815
po elektronski pošti: [email protected]
s prijavnico na naši spletni strani: www.gvzalozba.si
Informacije po telefonu: 01 30 91 813
Obvestila in sprotne spremembe: www.gvzalozba.si
Informacije v času srečanja: v recepciji organizatorjev,
ki je odprta v času predavanj.
Skrajni rok za prijavo je 25. november 2011.
aktualna vprasanja insolvencno_2011.indd 7
9/21/11 12:52 PM
www.gvzalozba.si
aktualna vprasanja insolvencno_2011.indd 8
9/21/11 12:52 PM