konferenca kazenskega prava in kriminologije

Comments

Transcription

konferenca kazenskega prava in kriminologije
konferenca
4. kazenskega prava
in kriminologije
Hotel Golf, Bled, 15. in 16. november 2011
www.gvzalozba.si
PROSPEKT kazenska 2011.indd 1
9/20/11 2:19 PM
V
abimo vas na 4. konferenco
kazenskega prava in kriminologije,
ki bo 15. in 16. novembra v Hotelu Golf
na Bledu.
Aktualne teme bodo poglobljeno obravnavane v petih
sekcijah in na okrogli mizi.
Udeleženci ste že zdaj vabljeni k predložitvi vprašanj, za
katera želite, da bi jih predavatelji posebej obdelali ali
da bi se o njih razpravljalo. Pošljete jih lahko na naslov:
[email protected]
Vabljeni na Bled!
GV Založba, d. o. o.,
v sodelovanju s Pravno fakulteto
Univerze v Ljubljani
Sponzor
PROSPEKT kazenska 2011.indd 2
9/20/11 2:19 PM
program
torek, 15. november
8.30–9.00 sprejem udeležencev
9.00–11.00 1. sekcija
Pripravljalna dejanja in poskus
vodja: dr. Matjaž Ambrož
Legitimnost kazenskopravnega poseganja v predpolje
kaznivega dejanja dr. Ljubo Bavcon
Pripravljalna dejanja in poskus – pogled vrhovnega
sodnika mag. Damijan Florjančič
Nekatera sporna vprašanja poskusa dr. Matjaž Ambrož
11.00–11.15 odmor
11.15–13.15
2. sekcija
Pogajanja o krivdi
vodja: dr. Katja Šugman Stubbs
Pravni vidiki pogajanj dr. Primož Gorkič
Psihološki in sociološki vidiki pogajanj o krivdi
dr. Katja Šugman Stubbs
Ali se tožilci že pogajajo dr. Zvonko Fišer
Ameriške izkušnje s pogajanji o krivdi Andreja Tratnik
13.15–14.30odmor
PROSPEKT kazenska 2011.indd 3
9/20/11 2:19 PM
14.30–17.45 3. sekcija
(16.00–16.15 odmor)
Novosti na področjih forenzičnih znanosti in disciplin
vodja: dr. Liljana Selinšek
Predstavitev in novosti v Nacionalnem forenzičnem
laboratoriju Franc Sablič
Nova spoznanja in dogajanja na področju forenzične
psihiatrije v Sloveniji dr. Gorazd Mrevlje
(Naj)novejša spoznanja in dogajanje na področju
računalniške forenzike Janko Šavnik
Forenzično računovodstvo kot podpora pravosodnim
organom dr. Iztok Kolar
Različna izvedenska mnenja o istem vprašanju
– problem ali izziv dr. Liljana Selinšek
Več o izobraževalnih dogodkih in celoten
knjižni program GV Založbe na
www.gvzalozba.si
Udeleženci konference ste že zdaj vabljeni, da postavite vprašanja, za
katera želite, da bi jih predavatelji posebej obdelali ali da bi o njih
razpravljali. Pošljete jih lahko na naslov: [email protected]
PROSPEKT kazenska 2011.indd 4
9/20/11 2:19 PM
9.00–11.00
sreda, 16. november
4. sekcija
Kriminaliteta in informacijska tehnologija
vodja: dr. Aleš Završnik
Supervizor – transparentnost delovanja države v praksi
dr. Matej Kovačič
Učinki stalnega dostopa do kibernetskega prostora
na kriminaliteto dr. Igor Bernik
Internetne prevare: viktimološki vidiki
mag. David Modic
Nadzor v prometu in v potrošnji:
varnost ali zasebnost ali ...? dr. Aleš Završnik
11.00–11.15 odmor
11.15–13.15
5. sekcija
Integriteta in etika organov kazenskega pravosodja
vodja: Silvij Šinkovec
Program sekcije bo objavljen pozneje.
13.15–14.15 odmor
14.15
Okrogla miza
Žgoči izzivi in (ne)odzivnost kriminalitetne politike
vodja: mag. Bećir Kečanović
Udeleženci okrogle mize bodo iz vrst kazenskih pravnikov,
kriminologov in sociologov.
PROSPEKT kazenska 2011.indd 5
9/20/11 2:19 PM
hoteli
Udeleženci konference sami pokrbite za rezervacijo in plačate stroške prenočitve.
Priporočamo, da si sobo rezervirate vsaj do začetka novembra, saj so jeseni hoteli
na Bledu zelo zasedeni.
Cenik namestitev
Hotel Golf****
prenočitev z zajtrkom na dan
enoposteljna soba / pogled na park 107,00 EUR
enoposteljna soba / pogled na jezero 125,00 EUR
dvoposteljna soba /pogled na park
dvoposteljna soba /pogled na jezero
130,00 EUR (65,00 EUR na osebo)
148,00 EUR (74,00 EUR na osebo)
Hotel Savica***
prenočitev z zajtrkom na dan
enoposteljna soba
80,00 EUR
dvoposteljna soba
96,00 EUR (48,00 EUR na osebo)
Cena vključuje možnost kopanja v novem wellness centru v Hotelu Golf in DDV.
Rezervacije:
Hoteli Sava, Bled, d. d.
Cankarjeva 6, 4260 Bled
Tel.: +386 4 579 13 22
Fax: +386 4 579 16 02
e-mail: [email protected]
Pri rezervaciji prenočišča navedite, da ste udeleženec 4. konference kazenskega
prava in kriminologije.
PROSPEKT kazenska 2011.indd 6
9/20/11 2:19 PM
informacije
kotizacija
Kotizacija za udeležbo na 4. konferenci kazenskega prava in kriminologije
in gradivo je 288,00 EUR (345,60 EUR z DDV).
Udeleženci prejmejo zbornik referatov. Kotizacija vključuje osvežilne pijače
med odmori. Potrdilo o udeležbi lahko v torek ali sredo prevzamete v recepciji
srečanja.
Skrajni rok za prijavo je 14. november 2011.
plačilo
Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem
plačilnem roku na IBAN GV Založbe, d. o. o., odprt pri UniCredit Banka
Slovenija, d. d., Ljubljana, številka: SI56 2900 0005 5121 174. Sklicna številka
bo navedena na računu.
prijave in informacije
Prijavite se lahko:
po pošti: GV Založba, d. o. o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
po faksu na številko: 01 30 91 815
po elektronski pošti: [email protected]
s prijavnico na naši spletni strani: www.gvzalozba.si
odjave
Morebitno odjavo nam pošljite po pošti ali faksu. Skrajni rok za pisno odpoved
je 15. november. Če se boste odjavili do 16. novembra, vam bomo zaračunali
administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije. Pri poznejši odjavi vam
bomo kotizacijo zaračunali v celoti.
prenočišča
Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve.
Najbližje prenočišče: Hotel Golf Bled. Telefon: 04 579 1700
PROSPEKT kazenska 2011.indd 7
9/20/11 2:19 PM
konferenca
4. kazenskega prava
in kriminologije
Prijavnica
faks: 01 30 91 815
ime in priimek udeleženca
delovno mesto
podjetje
da
Prijavnico lahko fotokopirate.
naslov
ne
davčni zavezanec (obkroži)
telefon
identifikacijska številka za DDV
matična številka
faks
e-pošta
Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Ne želim, da uporabljate moje podatke.
P 36
Prijavite se lahko:
po pošti: GV Založba, d. o. o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
po faksu na številko: 01 30 91 815
po elektronski pošti: [email protected]
s prijavnico na naši spletni strani: www.gvzalozba.si
Informacije po telefonu: 01 30 91 813
Obvestila in sprotne spremembe: www.gvzalozba.si
Informacije v času srečanja: v recepciji organizatorjev, ki je odprta v času predavanj.
PROSPEKT kazenska 2011.indd 8
9/20/11 2:19 PM