Mitralna stenoza

Comments

Transcription

Mitralna stenoza
EHOKARDIOGRAFSKA
OCENA MITRALNE
STENOZE
Petra Ţohar,dr.med
2D-UZ: ugotovitev vzroka stenoze
Revmatična okvara (zlepljene komisure z
značilno odprtino ribjih ust, skrajšanje
subvalvularnega aparata. Značilno gibanje
sprednjega lističa v obliki hokejske palice.)
 Degenerativna okvara (prizadene obroč s
kalcinacijami. Stenoza nastane, ko je
prizadet podporni aparat in oba lističa)

2D-UZ: revmatična okvara
zaklopke
3D-UZ srca:revmatična okvara
2D-UZ srca: degenerativna okvara
Kvantifikacija mitralne stenoze:
gradient tlakov

S CW dopplerjem izmerimo pretok čez
mitralno zaklopko in izračunamo
gradient tlaka
Površina mitralne zaklopke:
Planimetrija

2 D meritev
Površina mitralne zaklopke:
Planimetrija

3D-UZ
Površina mitralne zaklopke:
PHT

Tlačni razpolovni čas
Površina mitralne zaklopke:
Kontinuitetna enačba

Uporabimo, če je utripni volumen preko AZ enak utripnemu volumnu
preko MZ
MVA = (D2 x 0,785) x (VTILVOT / VTIMZ)
Površina mitralne zaklopke:
PISA
MVA=6,28xr2 x (V alias./Max.V MS) x ∞º/180º
Pridruţene spremembe ob MS
Pridruţene spremembe ob MS
EDV 72 ml
ESV 35 ml
EF 51%
SV 36 ml
CO 3,5 l/min
Pridruţene spremembe ob MS

Volumen levega srčnega preddvora
Pridruţene bolezni na drugih
zaklopkah
Širina reg.jeta:0,8cm
VC AR: 4mm
Pridruţene bolezni na drugih
zaklopkah
Ocena pljučne hipertenzije

Ocenimo jo s pomočjo hitrosti
trikuspidalne regurgitacije
Priporočila za oceno stopnje
stenoze
Blaga
Zmerna
Huda
Površina
>1,5 cm2
1,0-1,5cm2 <1,0 cm2
Sred.grad.
<5mmHg
5-10mmHg >10mmHg
PAPs
<30mmHg
30-50
>50mmHg
Vloga UZ srca pred perkutano mitralno
komisurotomijo
Ocenimo morfologijo zaklopke,skrajšanje
hord,zadebelitve
 Ocenimo stopnjo subvalvularne bolezni
 Ocenimo gibljivost lističev,stopnjo
kalcinacij
Uporabljamo Wilkinsonov točkovnik

Vloga UZ pred perkutano mitralno
komisurotomijo
Primer bolnika:anamnestični in
klinični podatki



75-letni bolnik ima teţave s teţkim dihanjem ţe
10 let. Zadnje leto je manj telesno zmogljiv,
zadiha se pri hoji po ravnem ţe po 50 m.
RR 120/80, srčna frekv.96 na minuto, sat.O2
96%, brez znakov srčnega popuščanja.
EKG: atrijska fibrilacija z normokardnim
odg.ventriklov, inkompletni DKB
Primer-ocena stopnje mitralne
stenoze
MV maxPG=16 mmHG
MV meanPG=9 mmHg
Ocena površine MZ
Površina planim.=1,5 cm2
Površina kont.enačba=0,97
Površina PHT= 0,9
Primer bolnika
Površina plan.3D = 0,9
Primer
Primer
Površina MS:0,9 cm2
Primer
EDV 72ml
ESV 35ml
EF 51%
SV 36ml
CO 3,5 l/min
ZAKLJUČEK
-UZ srca je osnovna preiskava za oceno stopnje
MS
-3D UZ postaja vedno bolj pomemben za oceno
morfologije zaklopke, meritve površine in
iztisnega deleţa levega prekata.
-pomen UZ srca med posegom- komisurotomijo,
tudi tukaj pridobiva 3D TEE