ANATOMIJA TRIKUSPIDALNE IN PULMONALNE ZAKLOPKE

Comments

Transcription

ANATOMIJA TRIKUSPIDALNE IN PULMONALNE ZAKLOPKE
ANATOMIJA
TRIKUSPIDALNE IN PULMONALNE
ZAKLOPKE
Nataša Černič Šuligoj
Šmarješke toplice, 11.4.2014
TRIKUSPIDALNA ZAKLOPKA
Pulmonalna
zaklopka
Aortna
zaklopka
PppA
PpD
pp L
Trikuspidalna
zaklopka
mm
Trikuspidalna zaklopka je največja
A
S
P
Mitralna zaklopka
Leži najbolj apikalno (največ 1 cm
pod nivojem mitralne zaklopke)
TRIKUSPIDALNI
KOMPLEKS
•
•
•
•
•
•
TZ
Trije lističi
Fibrozni obroč
Tendinozne horde
Papilarne mišice
Desni preddvor
Desni prekat
MZ
DA
DV
LISTIČI
Ao
A
MZ
S
P
Sprednji listič je največji
Septalni listič je najkrajši
Zadnji listič je najmanjši
(8% dvolistna, 2% štirilistna)
Stankovič EE 2012
3D TEE: pogled iz desnega
preddvora
OBROČ
MITRALNA ZAKLOPKA
TRIKUSPIDALNA ZAKLOPKA
Obroč TZ je malo večji, bolj okrogle oblike, manj visok in manj
sedlaste oblike kot obroč MZ
Maffessanti. EurHeartJ-Cardiovasc Imaging 2013
ULTRAZVOČNA OKNA ZA PRIKAZ
TRIKUSPIDALNE ZAKLOPKE
• Parasternalni prečni presek na nivoju aortne zaklopke
• Parasternalni vzdolžni presek za prikaz vtočnega dela
desnega prekata
• Apikalni presek 4 votlin
• Subkostalni presek 4 votlin
• Subkostalni prečni presek
• Parasternalni prečni presek na nivoju med mitralno
zaklopko in papilarnimi mišicami
ULTRAZVOČNI PRESEKI
Parasternalni prečni
Vtočni trakt DV
Apikalni presek 4 votlin
ZOOM
Subkostalni presek 4 votlin
Apikalni presek 4 votlin- nagnjen proti DV
AA S
SS
A
PP
S
S
A
A
Anwar. Int J Cardiovasc Imaging 2007
Subkostalni presek
X - plane
A
DA
A
S
vzdolžni presek
P
S
prečni presek
TRIKUSPIDALNI OBROČ
A
M
S
MZ
P
DIMENZIJE OBROČA V PRESEKU 4 VOTLIN V DIASTOLI:
Normalno: 28±5 mm
Pomembno povečan: > 35 mm (> 40 mm)
> 21 mm/m²
TRIKUSPIDALNA REGURGITACIJA
Minimalna ali blaga trikuspidalna
regurgitacija pri 80-90% zdravih ljudi
Ozek centralen curek (< 1cm od
lističev), omejen na zgodnjo sistolo
Jasna meja ni določena
PULMONALNA ZAKLOPKA
•
•
•
•
•
Leži levo in pred aortno zaklopko
Postavljena je pravokotno na aortno zaklopko
3 lističi: sprednji, levi in desni
Lističi so nežnejši kot lističi aortne zaklopke
Pripenjajo se neposredno na mišičje desnega prekata
A
L
L
PZ
D
D
N
AZ
MZ
TZ
EHOKARDIOGRAFIJA PULMONALNE
ZAKLOPKE
• Težji UZ prikaz, ker so lističi zelo nežni in zaradi
motečih odmevov iz pljuč
• Z 2D ehokardiografijo prikažemo hkrati le enega ali
dva lističa
• Pri TEE je zaklopka precej
oddaljena od pretvornika,
PA
Ao
leži v senci aortne zaklopke
ULTRAZVOČNA OKNA ZA PRIKAZ
PULMONALNE ZAKLOPKE
• Parasternalni prečni presek
• Apikalni presek za prikaz pulmonalne zaklopke
• Subkostalni prečni presek
Parasternalni prečni presek
RV
Ao
PA
X plane
ZOOM
Apikalni presek za prikaz pulmonalne
zaklopke
LV
PZ
DV
Vzdolžni presek iztočnega trakta desnega prekata in pulmonalne zaklopke
Subkostalni prečni presek
Ao
PA
Pulmonalna regurgitacija
• Blaga pulmonalna regurgitacija je prisotna pri
40-78% ljudi z normalno pulmonalno zaklopko
• Poveča se pri bolnikih s plučno hipertenzijo in
pri dilatirani pljučni arteriji
• Ocena temelji na barvnem doplerju: ozek,
centralen curek
Lancellotti. Eur Heart J Cardiovasc Imag 2013
Pulzni dopler v RVOT
Pulmonalna zaklopka: CW dopler regurgitacije

Similar documents