Čustveno inteligentno podjetje in vodenje

Comments

Transcription

Čustveno inteligentno podjetje in vodenje
O PREDAVATELJU
Claus Møller je mednarodno priznan avtor in poslovni svetovalec, ki dela kot svetovalec in
trener številnim uspešnim podjetjem. Vzpostavil je koncepte Time Manager, Putting People
First, The Human Side of Quality, Employeeship in Heart Work. Je avtor več knjig in člankov
s področja menedžmenta, komuniciranja, kakovosti, produktivnosti, čustvene inteligence
in človeških odnosov. Bil je ustanovitelj in lastnik svetovalnega podjetja Time Manager
International (TMI) s prisotnostjo v 40 državah.
Mnogim organizacijam po svetu je pomagal doseči odlične rezultate in je razvil več priznanih
praktičnih orodij za izboljševanje rezultatov za posameznika, tim in organizacije. Njegove
stranke so med drugim IBM, 3M, American Express, A.P. Møller Group, Audi/Volkswagen,
Avis, British Airways, Coca-Cola, Lufthansa, Danske Bank, Dupont, Ericsson, Evropska
komisija, Fiat, Ford, GE Capital, GM, Group 4, HP, IKEA, KONE, Kraft, Lego, McDonald’s, Mars,
Merck, Office of the Danish Prime Minister, Royal Bank of Canada, SEB Bank, SAS, Shell,
Sheraton, Supreme Soviet SZ, Tetrapak, Toyota, Vlada R Mehike, Novo, Volvo.
KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na celodnevnem dogodku znaša 285 € + ddv.
Vsak udeleženec prejme novo izdano knjigo: Delo s srcem (naslov izvirnika Heart work)
avtorja Clausa Møllerja ter natisnjeno PPT predstavitev. Vključena je tudi pogostitev med
odmori.
Popusti:
- 30% za člane GZS in alumnije Evoli
- 15% za člane Združenja Manager
* Zgornji popusti se ne seštevajo!
Dodatnih 10% popusta za prijave do 10. septembra 2012!
Vsak naslednji udeleženec iz podjetja ima 50% popusta.
Vabimo vas na seminar,
ki ga vodi mednarodno priznani strokovnjak in svetovalec za menedžment
Claus Møller
Čustveno inteligentno
podjetje in vodenje
Ključ do mobiliziranja
pozitivne energije v podjetju in
izboljšanja konkurenčnosti
16. oktober 2012
Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana
“Uspešna vodenje in
menedžment delujeta
skozi čustva in ustvarjata
poslovne rezultate!”
PRIJAVE
Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice na www.gzs.si/slo/58677.
Prijave sprejemamo do 10. oktobra oz. do zapolnitve mest.
Po prijavi boste prejeli račun. Plačilo računa je pogoj
IZKORISTITE
za udeležbo na seminarju.
POPUST
ZA ZGODNJE
PRIJAVE
S podporo:
ZDRUZENJE
MANAGER
ORGANIZATORJA
Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
tel.: (01) 5898 000, faks; (01) 5898 100
[email protected], www.gzs.si
Center za odličnost v managementu Evoli
Maistrova 18, 1241 Kamnik
tel./fax: (81) 604 858, GSM: 041 987 587
[email protected], www.evoli.si
Menedžment Čustva Inteligentnost Prodor Konkurenčnost
Podjetje Vodenje Sloves Tim Organizacija Znamka
VSEBINA SEMINARJA
1. Organizacijsko samozavedanje
Poznavanje organizacijskih prednosti in slabosti, zavedati se
čustev v organizaciji in spodbujati organizacijsko kulturo prežeto z
odprtostjo, zaupanjem in ponosom.
2. Organizacijsko samoobvladovanje
Spremljanje in upravljanje čustev v organizaciji, da delujejo za
organizacijo in ne proti njej.
Vodenje in menedžment nista domeni samo formalnih menedžerjev, ampak vseh zaposlenih,
na vseh ravneh, ki delujejo kot vodje svoji skupini ljudem. Osnovna vloga vodje je čustvena
vloga! Čustvena dimenzija menedžmenta določa, ali bodo tudi vse druge dimenzije podjetja
3. Organizacijsko samomotivacija
Navdihovanje za delo s srcem. Ustvarjanje Employeeship kulture.
Mobiliziranje energije vseh za uspehe in zmage.
učinkovale.
4. Organizacijsko
socialno zavedanje
Poznavanje in razumevanje čustev, potreb in skrbi deležnikov.
Predavatelj bo predstavil model vodenja, ki je čustveno vabljiv za druge. Čustveno
inteligentno vodenje je danes nujno za uspešnost podjetja in program daje iztočnice za
razvoj zaposlenih.
5. Organizacijske
socialne spretnosti
Gradnja in vzdrževanje dobrih odnosov med organizacijo in
deležniki ter med zaposlenimi v organizaciji.
Predpogoj za uspešno mednarodno izpostavljenost in konkuriranje na globalnih trgih in za
ustvarjanje svetovno uspešnega podjetja je uporaba modelov in konceptov menedžmenta,
s katerimi se v podjetjih razvija menedžersko vedenje in vodenje pri zaposlenih kot del
njihovih kompetenc in kompetenc celotne organizacije.
Spoznali boste metode za razvijanje čustvene inteligentnosti na vseh ravneh in kako na ta
način graditi svojo konkurenčno prednost.
Predavatelj se bo dotaknil razvoja zaposlenih in sodelovanja v podjetju. Predstavil bo vlogo
menedžmenta v podjetju in priložnosti, ki jih ima čustvena inteligentnost za uspešnost
zaposlenih.
*Claus Møllerjev koncept organizacijske EQ pomaga dosegati poslovne rezultate.
Takšnega menedžmenta in čustveno inteligentnega vodenja se je nedvomno mogoče naučiti.
Vprašanje za vse vodje v podjetju je, kako povezati dobro menedžersko vedenje in vodenje z
mednarodno primerljivo konkurenčnostjo in poslovno uspešnostjo.
GLAVNI POUDARKI SEMINARJA
“Menedžment, ki ni čustveno vabljiv, zavira tržno rast in
konkurenčnost podjetja.”
PROGRAM SEMINARJA
Rdeča nit dogodka je uporaba modela čustvene inteligentnosti za večjo konkurenčnost
podjetja. Program bo potekal v štirih modulih, od 8.30 do predvidoma 17. ure.
Modul 1: Razvoj zaposlenih in čustvene inteligentnosti
Modul 2: Čustvena inteligentnost v timih in organizacijah: Kako morajo vodje in lastniki v
podjetji integrirati menedžment v organizacije?
Modul 3: Model čustveno inteligentnega menedžmenta v organizaciji
Modul 4: Razvoj in krepitev znamke podjetja in slovesa: Čustvena inteligentnost v
organizaciji
• Čustveno inteligentno vodenje
• Prodor in konkurenčnost podjetja s pomočjo čustveno inteligentnega vodenja
• Tim in čustveno inteligentna organizacija
KOMU JE SEMINAR NAMENJEN
Seminar je namenjen vsem menedžerjem, vodjem oddelkov, timov, sektorjev in vsem
lastnikom podjetij ne glede na velikost organizacije. Namenjen je tudi direktorjem in vodjem
ustanov in institucij, ki izvajajo ukrepe za gospodarsko rast in menedžerski razvoj.
JEZIK
Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.