Zapisnik o izvedbi žrebanja

Comments

Transcription

Zapisnik o izvedbi žrebanja
Zapisnik o izvedbi žrebanja
V sklopu Delove nagradne križanke »55 let« ki je traja od vključno 16. 5. 2014 do vključno 2. 6. 2014, so
bili med prispelimi kuponi po pošti in izpolnjenimi spletnimi prijavnicami na promo.delo.si/55let, ki so bili
skladno s V. točko pravil vključeni v žrebanje, dne 5. junija 2014 izžrebani naslednji nagrajenci:
Nagrada
Ime in priimek
Kraj
Sara Mikluž
1231 Ljubljana
250,00 €
Daniel Vrbanić
4000 Kranj
250,00 €
Monika Hamler
9252 Spodnji Ivanjci
250,00 €
Karmen Adamič
1291 Škofljica
250,00 €
Miro Perovec
3325 Šoštanj
250,00 €
Barbara Pezdirc
1370 Logatec
20,00 €
Aljaž Ocvirk
1000 Ljubljana
20,00 €
Mitja Prša
9225 Velika Polana
20,00 €
Ljubomira Bevc
5250 Solkan
20,00 €
Kaja Tudja
6276 Pobegi
20,00 €
Vilibald Spiegl
2256 Juršinci
20,00 €
Špela Šikovec
1411 Izlake
20,00 €
Tone Korošec
2000 Maribor
20,00 €
Ivanka Gnezda
5280 Idrija
20,00 €
Anamarija Zanuttini
6215 Divača
20,00 €
Angela Herženjak
9224 Turnišče
20,00 €
Zoran Žontar
4220 Škofja loka
20,00 €
Aleksandra Marinkovič
2000 Maribor
20,00 €
Maja Kovačič
4264 Bohinjska Bistrica
20,00 €
Katja Podgoršek
1420 Trbovlje
20,00 €
Darinka Koren
2201 Zgornja Kungota
20,00 €
Frančiška Vilč
3313 Polzela
20,00 €
Ana Frelih
4220 Škofja Loka
20,00 €
Darja Vovko
8210 Trebnje
20,00 €
Metka Vodovnik
2390 Ravne na Koroškem
20,00 €
Gaj Tanko
3000 Celje
20,00 €
Valerija Grm
4267 Srednja vas v Bohinju
20,00 €
Franc Virijant
1219 Laze v Tuhinju
20,00 €
Ivan Bukovnik
4275 Begunje na Gorenjskem
20,00 €
Anka Antolin
2370 Dravograd
20,00 €
Marjeta Jurkovič
9244 Sveti jurij ob Ščavnici
1.000,00 €
Vsi nagrajenci bodo po pošti priporočeno prejeli obvestilo o prejeti nagradi ter Izjavo, ki je potrebna za
plačilo akontacije dohodnine (za denarne nagrade v višini 1000 EUR in 250 EUR) ter prevzem nagrade.
Izjavo morajo nagrajenci podpisano vrniti na naslov Delo, d. d., Zorica Ješe, Dunajska 5, 1509 Ljubljana.
Po plačilu akontacije dohodnine za denarne nagrade v višini 1000 EUR in 250 EUR bo Delo d.d.
nagrajenca obvestilo o - nakazilu nagrade in poslalo potrdilo o plačilu akontacije dohodnine.
V Ljubljani, dne 5. junija 2014

Similar documents