Dokument donacije dela dohodnine

Comments

Transcription

Dokument donacije dela dohodnine
NK ARNE TABOR 69
Na gmajni 1
1133 Ljubljana – Brod p.p. 5335
http://www.arne-tabor69.si
Spoštovani starši, spoštovani ljubitelji nogometa,
NAMENITE DEL DOHODNINE ZA NAŠE MLADE NOGOMETAŠE IN
POMAGAJTE K NJIHOVEMU GIBALNEMU IN SOCIALNEMU NAPREDKU
Vlada RS je na podlagi 142. člena Zakona o dohodnini sprejela Uredbo o namenitvi dela dohodnine za
donacije.Uredba dohodninskim zavezancem omogoča, da proračunska sredstva neposredno namenijo za
delovanje organizacij, ki opravljajo dejavnosti, ki so v javnem interesu. Uredba predvideva, da lahko
dohodninski zavezanci iz dohodnine, ki jim bo obračunana na podlagi odločbe, del odmerjene dohodnine
(do 0,5%) namesto v proračun neposredno preusmeri k upravičencu. S tem lahko davkoplačevalci
neposredno sodelujete pri razdelitvi sredstev iz proračuna RS.
Med upravičenci je tudi ŠD TABOR 69, saj deluje v javnem interesu na področju športa, in se obvezuje,
da bo vsa prejeta sredstva iz tega naslova namenil za financiranje različnih aktivnosti VSEH selekcij
kluba.
Prosimo Vas, da v priloženem obrazcu, KI GA LAHKO PREJMETU TUDI V KLUBSKIH
PROSTORIH, izpolnite zahtevane podatke in izpolnjen obrazec vrnete trenerjem ali pustite v
klubskem lokalu do 16.12.2015 oz. ga samostojno pošljete na davčni urad.
Navodila za izpolnjevanje:
1. Zgoraj levo (davčni zavezanec): vpišite svoje podatke kot fizična oseba, ki oddaja zahtevo
2. Spodaj (ZAHTEVA, Ime oz. naziv upravičenca):
ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR 69 VIŽMARJE-BROD, davčna št. 46371354, Odstotek: 0,5%
3. Pošljite preko spleta (http://edavki.durs.si) ali po pošti na davčni urad.
p.s. skrena zahvala vsem tistim, ki ste del dohodnine že namenili našim malčkom.
V želji po Vašem razumevanju se vam najlepše zahvaljujemo!
Športni pozdrav,
ŠD TABOR 69, Na gmajni 1, 1210 Ljubljana Šentvid,
Transakcijski račun: SI56 02032-00 10659091 odprt pri NLB d. d. v Ljubljani,
Matična št.: 5096430, DŠ: SI46371354