EUROPASS-Življenjepis-ANTON CIZEJ

Comments

Transcription

EUROPASS-Življenjepis-ANTON CIZEJ
Europass
življenjepis
Osebni podatki
Priimek / Ime
CIZEJ ANTON
Naslov
Plečnikova 26.,3000 CELJE, Slovenija
Telefon
03 4923820
Telefaks
03 4923820
E-pošta
[email protected], , [email protected], spletna stran:www.agil-consulting.eu
Državljanstvo
Prenosni telefon:
SKYPE:anton.cizej
slovensko
Datum rojstva 15. 11. 1950, CELJE
Spol
moški
Zaželena zaposlitev / zaželeno
poklicno področje
Delovne izkušnje
Stran1/1- Življenjepis
Ime Priimek
00386 41 620 522
Za dodatne informacije o Europass-u: http://europass.cedefop.europa.eu
© Evropske skupnosti, 2003 20060628
Obdobje
Celjske mesnine: 1975 - 1979, tehnolog
ABC Pomurka: 1979 - 1985, vodja predelave
Bolnica Celje: 1985 - 1987, vodja bolnišnične prehrane
Merx - KLASJE Celje: 1987 - 1999
1987 – 1992 direktor industrijske pekarne Celje
1992 – 1995: prodaja -mlevskih in pekovskih izdelkov v Klasju
1995 - 1999: direktor PC Male pekarne v Klasju in
Vodja projekta ISO - 9001 v Klasju in vodja tehničnega sektorja
- Kraljeve mesnine Ljubljana 1999-2001 - direktor tehničnega sektorja
AGIL - Anton Cizej s. p. –international consulting
2001 – (realizirana samozaposlitev)
Svetovalec – specialist JAPTI Slovenije – kat. št. 69
Notranji presojevalec ISO-9001/2000 in HACCP
Svetovalec-specialist za EU-strukturne sklade
(kmetijski usmerjevalni skladi EU)
-
International consulting -projektni menagment-food safety menagement
o
o
o
o
o
o
podjetniško in poslovno svetovanje
prenos tehnologij
pospeševanje prodaje živilskih izdelkov
varna živila po sistemu HACCP
projektni management v živilstvu
EU-servis (javni razpisi iz EU-jamstvenih in usmerjevalnih
skladov)
Zaposlitev ali delovno mesto
Opisano v poglavju-OBDOBJE
Glavne naloge in pristojnosti
Opisano v poglavju-OBDOBJE
Naziv in naslov delodajalca
Opisano v poglavju-OBDOBJE
Vrsta dejavnosti ali sektor
Živilska industrija in svetovalna dejavnost
Izobraževanje in usposabljanje
Obdobje
Naziv izobrazbe in / ali nacionalne
poklicne kvalifikacije
-
Osnovna šola Prebold - 1965
Gimnazija Celje - 1969
Biotehniška fakulteta Ljubljana – živilstvo - 1982
Univ.dipl.ing živilske tehnologije
Glavni predmeti / pridobljeno znanje in
kompetence
Naziv in status ustanove, ki je podelila
diplomo, spričevalo ali certifikat
Stopnja izobrazbe po nacionalni ali
mednarodni klasifikacijski lestvici
Biotehniška Fakulteta Lj,SIQ lj,
VII.stopnja
Znanja in kompetence
Materni jezik(i)
Slovenščina
Drug(i) jezik(i)
Nemško-Francosko-hrvaško
Samovrednotenje
Razumevanje
Evropska raven (*)
Slušno razumevanje Bralno razumevanje
Jezik
Stran2/1- Življenjepis
Ime Priimek
Govorjenje
Govorno
sporazumevanje
N
Za dodatne informacije o Europass-u: http://europass.cedefop.europa.eu
© Evropske skupnosti, 2003 20060628
Govorno sporočanje
Pisanje
Jezik
(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike
1.
Jezikovna znanja: Označi na lestvici od 1 do 5 (1 - odlično; 5 - osnovno)
Jezik
NEMŠKO
FRANCOSKO
hrvaško
Socialna znanja in kompetence
-
Branje
1
2
1
Govor
Pisanje
2
3
1
2
3
2
učitelj tenisa
dobrodelna dejavnost – član- Rotary kluba- Celje
rekreativni igralec tenisa: 30 let
Organizacijska znanja in ISO.2000.-notranji presojevalec ISO-standardov na SIQ
kompetence notranji presojevalec za ISO - 9001 in sistem HACCP ISO HIS-22000
Tehnična znanja in kompetence
Računalniška znanja in kompetence
računalniška znanja: Word, Excel, Internet, PowerPoint, Avto-cad, Skype
Umetniška znanja in kompetence
Druga znanja in kompetence
10 dnevno izpopolnjevanje na živilskem nacionalnem institutu
RUEN - FRANCIJA (1999)
10 dnevno izobraževanje na pekovskem inštitutu KULMBACH - NEMČIJA
(2000)
permanentno izobraževanje na pekovskem inštitutu BENDER IGLAUERAvstrija
Vozniško dovoljenje vozniški izpit B in C- ( Vozilo višjega kak. razreda Mazda-CX-7-2010 )
Dodatni podatki Prilagam referenčno listo o naših projektih
Možno si je ogledati tudi na spletni strani :www.agil-consulting.eu
Priloge Dokazila o izobrazbi in dodatnem izobraževanju.
Stran3/1- Življenjepis
Ime Priimek
Za dodatne informacije o Europass-u: http://europass.cedefop.europa.eu
© Evropske skupnosti, 2003 20060628

Similar documents