curriculum vitae

Comments

Transcription

curriculum vitae
Darija Aleksić
Ulica Slavka Gruma 48
SI-8000 Slovenija
Datum rojstva: 20.04.1986
Kraj rojstva: Novo mesto, Slovenija
Državljanstvo: slovensko
E-mail: [email protected];
[email protected]
Telefonska številka: +386 40 230 478
Izobrazba
Dosedanja
izobrazba:
2011 – : Doktorski program poslovnih ved, smer Management in
organizacija (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana,
Slovenija) (V prvi letnik vpisana v šolskem letu 2011/2012)
2008 – 2011: Magistrica poslovnih ved – smer management
(Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, Slovenija)
Magistrsko delo: “Dejavniki spodbujanja zanosa in optimalnega
izkustva v ustvarjalnosti pri delu” (ocena 10/10).
2005 – 2008: Diplomirana ekonomistka (UN) – smer management
(Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, Slovenija)
Diplomsko delo: “Motivacija zaposlenih za prenos tacitneg znanja v
podjetju Kolpa d.d.” (ocena 10/10)
Vidnejši uspehi in
nagrade:
2012: Fakultetna Prešernova nagrada za magistrsko delo
2012: Članstvo v Beta Gamma Sigma
2010 – 2011: Zmagovalka Študentske poslovne konference 2010 in
2011
2010: Priznanje za uspeh na magistrskem študijo
2010: Finalistka Gospodarskega izziva 2010
2009 – 2012: Zoisova štipendistka
Raziskovalni
interesi:
Ustvarjalnost in inovativnost
Zanos
Poslovna etika
Management znanja
Bibliografija:
Dokumentirani objavljeni referati na kongresih, simpozijih in
znanstvenih seminarjih
1. ALEKSIĆ, Darija. Motivacija zaposlenih za prenos skritega znanja
v podjetju XY = Employee Motivation to Transfer Tacit Knowledge
in Company XY. V: FERJAN, Marko (ur.), KLJAJIĆ BORŠTNAR,
Mirjana (ur.), PUCIHAR, Andreja (ur.). 30. mednarodna konferenca o
razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 23.-25. marec
2011. Organizacija prihodnosti : zbornik 30. mednarodne konference
o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 23.-25.
marec 2011 : proceedings of the 30th International Conference on
Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija,
2011, str. 1-8.
2. ALEKSIĆ, Darija, BERGER, Luka, ČERNE, Matej, KEBER,
Sandi, KETIŠ, Aljaž. Študija primera Eggotrip = Eggotrip case study.
V: MAKOVEC BRENČIČ, Maja (ur.). Zbornik prispevkov
Študentske poslovne konference 2011. Ljubljana: Ekonomska
fakulteta, Služba za kakovost, 2011, str. 17-19. [COBISS.SI-ID
20067558]
Magistrsko delo
3. ALEKSIĆ, Darija. Dejavniki spodbujanja zanosa in optimalnega
izkustva v ustvarjalnosti pri delu: magistrsko delo (angl. The Factors
promoting flow and the optimal experience in creativity at work).
Ljubljana: [D. Aleksić], 2011. III, 82, 31 str. : ilustr.; 30 cm.
http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/aleksic620-B.pdf. [COBISS.SIID 20382950]
Diplomsko delo
4. ALEKSIĆ, Darija. Motivacija zaposlenih za prenos tacitnega
znanja v podjetju Kolpa d.d. : diplomsko delo (angl. Employee
Motivation to Transfer Tacit Knowledge in Kolpa d.d.). Ljubljana: [D.
Aleksić], 2008. II, 26 str., 14 str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm.
http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/aleksic55.pdf.
[COBISS.SI-ID
18116070]
Znanje jezikov:
Angleški, srbo-hrvaški, nemški
Izkušnje
Trenutna
zaposlitev:
2013 – : Raziskovalka na Centeru odličnosti za biosenzoriko,
instrumentacijo in procesno kontrolo CO BIK (http://www.cobik.si/)
2012 –: Mlada raziskovalka na Univerzi v Ljubljani, Ekonomska
fakulteta, Ljubljana, Slovenija (http://www.ef.uni-lj.si/)
2011 – : Koordinatorka predmetnih tutorjev na Univerzi v
Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, Slovenija
2010 – : Asistentka na katedri za management in organizacijo,
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, Slovenija
Pretekle izkušnje:
2011: Pomočnica franšizne svetovalke in vodje zaposlovanja v
FRANADRIA franšizno svetovanje d.o.o. (http://www.franadria.si/)
Svetovalni
projekti:
2012 – Študija primera slovenskega podjetja za The Institute for
Employment Studies (IES), ki je podprto s strani European Foundation
for the Improvement of Living and Working Conditions

Similar documents